Dit is pagina:  practische Theologie / ambten
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Help ik ben ambtsdrager
Drs..N.Dijkstra-Algra e.a.
Kok
1994
  5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek Pastorale Sociologie,deel 4 ( zie ook kerkgeschiedenis algemeen)
Prof.Dr.W.Banning
Boekencentrum
1957
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vensters in de Preek
A.G.Barkey Wolf
T.Wever
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Preken tegen de bierkaai
Jurjen Beumer
De Horstink, Amersfoort
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo wordt er gepreekt
Dr.M.H.Bolkestein
Boekencentrum
1977
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het eiland,de stad en het koninkrijk
J.J.Buskes Jr
Daamen
1945
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar alles van Hem spreekt
Dr.K.Deddens
De Vuurbaak
1981
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kerkelijk Doctorenambt
Ds.G.Doekes
Kok
1917
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dienst der Prediking
Dr K.Dijk
Kok
1955
  5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Amtstragerinnen im fruhen Christentum
Ute E.Eisen
Vandenhoeck und Ruprecht   Gottingen
1996
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gebeurt er nog iets ? ( over prediking en hoorcrisis)
Ir.J.van der Graaf
Kok
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christusprediking tegenover moderne Gnostiek
Dr.Th.L.Haitjema e.a.
H.Veenman  Wageningen
1929
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Ouderlingschap
W.Heyns
Eerdmans
1919
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Predikant, zijn plaats en zijn taak in een nieuwe wereld
R.Kaptein
Polak en Van Gennep
1966
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een boekje open over de dominees
Ds.D.J.Karres
A.W.Sijthoff
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gemeente en haar diakonaat
D.J.Karres
Boekencentrum
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Koperwerk
A.M.Langhout
Andreaskerk te Putten
1993
  7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De diaken, als componist der gemeenschap
Dr.F.H.von Meyenfeldt
Van Keulen
1955
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kosterlijkheden
Aad M.van der Pol
De Zuid te Den Haag
1984
  4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Predikantswerk
Prof.Dr.P.J.Roscam Abbing
Boekencentrum
1980
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gespreksbeleid in de pastorale zorg
Prof.Dr.P.J.Roscam Abbing
Bijleveld
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tijdsbesteding van predikanten
Dr.R.G.Scholten
Boekencentrum
1976
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Pastorale gesprek
Dr.H.Faber en Dr.E.van der Schoot
Bijleveld
1962
  6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herder en leeraar
D.van der Stoep
D.A.Daamen
1941
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Amt und die Gemeinde
Hans Martin Stuckelberger
Evangel.Verlag Zollikon  Zurich
1948
  7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Homiletische hulplijnen
J.Thomas
Boekencentrum
1976
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Preek
Dr.G.Trimp
Copieerinr.v.d.Berg te Kampen
1980
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Gottesdienstliche Predigt
Walter Uhsadel
Quelle und Meyer  Heidelberg
1963
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het donkere gat
Dr.J.Walstra
Callenbach
1989
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eredienst en maatschappij
Dr.L.Westland
Boekencentrum
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kiezen en delen
J.D.te Winkel
Rodopi NV
1977
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Klinische pastorale vorming
W.Zijlstra
Dekker en Van de Vegt   Nijmegen
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Predigen als Beruf
Ernst Lange
Kaiser
1982
6,00 ( met lichte aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Huisbezoek
Prof.Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel
Ploegsma
1946
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het exempel in de prediking
Dr.Ph.J.Huijser
J.Niemeijer
1952
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus en Hippocrates
Hans Godan
T.Wever
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schaap en bok in een hok !
H.J.de Groot
Holland
3e
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pastoraal Psychiatrie
H.Bless
J.J.Romen en Zonen  Roermond/Maaseik
3e/1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoofdstukken uit de pastorale psychologie
Prof.Dr.J.H.van den Berg en Dr.E.van der Schoot
Erven J.Bijleveld

10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dienst des Woords
J.C.Sikkel
A.Verleur
1923
7,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er gaat een dominee voorbij
Ds.J.H.Kuiper
La Riviere en Voorhoeve
1949
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Daar gaat een dominee voorbij
J.J.Buskes en Nico Rost
Moussalt
1965
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Scheiden en begeleiden
Coert H.Lindijer
J.N.Voorhoeve
1982
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dominee gaat voorbij
Ben van Kaam en Anne van der Meiden
Ambo 
1974
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerk gaat uit
Michel van der Plas en Jan Roes
Ambo
1973
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Diakonie in heden en verleden
Drs.G.Harinck e.a.
De Vuurbaak
1992
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe te preken in dezen tijd
Dr.A.van Veldhuizen
H.Veenman en Zonen te Wageningen
-
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het wordt kil in de Kerk
H.Andriessen en G.Heitink
Boekencentrum
1985
4,50

titel
auteur
uitgever
druk
prijs

Laatste levensdagen ( ervaringen uit het pastoraat)
Laura Reedijk-Boersma
Kok
1997
8,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abraham Kuyper als Amsterdams predikant ( 1870-1874)
Dr.J.Vree
Donum reeks
2000
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Syncretisme als uitdaging
M.R,van den Berg
Buijten en Schipperheijn
1966
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ambten bij Martin Bucer
Dr.W.van ,t Spijker
Kok
1970
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Prediking van
D.Chantepie de la Saussaye door Dr.H.H.Meulenbelt
Firma H.ten Hoet te Nijmegen
1907
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zonden van de ambtelijke bediening in het licht van het verval van de kerk
Cristophilus Eubulus
-
2003
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pastoraat als hulpverlening
Dr.Gerben Heitink
Kok
1984,3e
12,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pastorale adviezen
C.H.Spurgeon, vertaald door Ds.W.de Graaf
Kok
1957
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat mankeert er tegenwoordig aan de prediking ?
Ds.A.N.Martin
De Roos- Vlaardingen
1985
6,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leek en ambt
Henri Bouchette
W.ten Have
1963
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het waagstuk der prediking
Dr.K.H.Miskotte
D.A.Daamen
1941
8,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
als de kerk Kerk is ....
ds.J.J.Arnold
Oosterbaan
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vroue as Predikante
 Dr PS Dreyer
Haum Pretoria Kaapstad
1977
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ambt der Ouderlingen
H.F.Kohlbrugge
Bestuur Ver.Geref.Schriften
1952
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dient Hem met vreugde !  deel 1
dr.K.Deddens
Oosterbaan
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Diaconaat
Prof.P.Biesterveld, Dr.J.van Lonkhuijzen en ds.R.J.W.Rudolph
J.H.Witzel te Hilversum
1907
17,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gemeente diakonaat
P.J.Roscam Abbing e.a.
Boekencentrum
1979
4,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Diakonia / Charitas
Dr.J.C.van Dongen
Kok
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oorsprong en funktie van het ambt
Dr.A.F.N.Lekkerkerker
Boekencentrum
1971
6,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kompendium der Predigtlehre
Hans Werner Dannowski
Gutersloher Verlagshaus Gerd Mohn
1985
6,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pfarrer-wie lange noch ?
Hans Wulf
Neukirchener Verlag
1971
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Traum des Theologen
Manfred Josuttis
Chr.Kaiser
1988. teil 2
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handbuch der Verkundigung
Bruno Dreher u.a.
Herder
1970, 2 teile
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praxis der Predigt-Erarbeitung
Alois Schwarz
Verlag Styria Graz
1986
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kirchlicher dienst und theologische ausbildung
Helmut Begeman
Luther Verlag  Bielefeld
1985
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Goddelijke beroep
Ds.A.Hilbers
Oosterbaan
1962
3,,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dienst der vrouw in de kerk
Dr. Gerh.Huls
H.Veenman
1951
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrouw in de kerk
Dr.N.J.Hommes
T.Wever
1951
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zin der liturgie
Dr.J.L.Koole
S.J.Bakker
1946
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liefhebben uit verstand ( de organisatie van een kerkelijke gemeente)
Mr.E.Bloembergen
Nauta Sequitur Astra
1966
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gaan voor Gods gemeente
Ds.W.Dekker / ds.L.W.Smelt
-
1997
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo is God bij de mensen
F.J.Pop
Boekencentrum
1974
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liturgische Miniaturen ( over de vormgeving van de eredienst)
D.J.Karres
Boekencentrum
1965
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liturgische orientatie
Dr.H.Jonker
NG Kerkboekhandel
derde
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Riskant spel
Dr.G.J.Hoenderdaal
Boekencentrum
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verbi Divini Minister ( opstellen aangeboden aan L.Kievit)
J.van Oort, A.de Reuver en M.Verduin
Ton Bolland
1983
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De actualiteit der prediking
C.Trimp
De Vuurbaak
1971
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ambtsgeheim van de zielszorger
Dr.Ph.J.Huijser
Kok
1961
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praktijkschets Liturgie
Thijs Oosterhuis en Elly Urban
De Vuurbaak
1995
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Psychisch, dat is ook wat !
drs.P.A.Heij
Oosterbaan-Pastoraal Perspectief
1992
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie is hier niet verlegen ? ( over ziekenbezoek)
ds.J.J.Arnold
Oosterbaan - Pastoraal Perspectief
1991
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een doodstil doel ?  ( suicide en patoraat)
drs.J.W.Draijer
Oosterbaan-Pastoraal Perspectief
1990
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Je staat er niet alleen voor ( de ongehuwde in de gemeente)
ds.M.J.C.Blok
Oosterbaan - Pastoraal Perspectief
1990
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tellen of wegen ? ( gezinsvorming in verantwoordelijkheid)
ds.J.Borgdorff
Oosterbaan-Pastoraal Perspectief
1990
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gaat de dominee voorbij ?
ds.M.J.C.Blok
Oosterbaan- Pastoraal Perspectief
1995
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kavels tarwe in de woestijn
Jannes Janssen
Oosterbaan-Pastoraal Perspectief
1989
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sola Scriptura
Sidney Greidanus
Wedge Publ.Foundation  Toronto-Canada
1970
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leerambt niet verspelen !
dr.C.Trimp
De Vuurbaak- Kamper bijdragen
1992
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ambt : van boven of van beneden ?
Dr.Gerard Dekker
Ten Have
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Profetisme
Dr.J.Severijn
Kok
1926
8,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belevenissen van een Predikantsvrouw
L.Laurense- v.d.Meulen
alg.doopsgez.weekblad
1993
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pastor zijn in het sociaal systeem dat kerk heet
E.Mansell Pattison
De Toorts
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op middelbare leeftijd blijven groeien in het huwelijk
Howard J. Clinebell
De Toorts
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verkiezing voor het Ambt
Dr.H.H.Kuyper
D.Donner
1900
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rondom de preek
Dr.J.J.Stam
Holland
1946
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Textbuch fur Prediger
Christian Romer /  Wilhelm Gumbel
Calwer Verlag Stuttgart
1960
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pastoraat rondom het huwelijk
Ds.G.W.Rijksen
La Riviere & Voorhoeve
1953, referaat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een levende herinnering : dienst en gebed als verwijzing naar Jezus
Henri J.M.Nouwen
Ten Have
2004
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Laat ons de woorden wagen, die voormaals zijn geschied
Dr.Rudolf Boon
Prof.dr.Van der Leeuw Stichting
afl.52
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor de Prediking , bijzondere dagen en gelegenheden
Prof.Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel en P.J.Roscam Abbing
Holland
1948
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
de Basis van gemeenschap in de Gemeente
H.Bouwman
Stichting Woord en Getuigenis
1993
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In gesprek met oudere en nieuwere theologen
Dr.R.H.Bremmer
Kok
1991
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijke Diakonie en A.B.W.
Prof.C.Veenhof
Buijten & Schipperheijn
1966
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Diaconaal Handboek ten dienste der Gereformeerde Diaconien
Mr.A.J.L.van Beeck Calkoen e.a.
J.H.Donner
1929
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ambt der Diakenen
Dr.H.Bouwman
Kok
1917
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor de Catechetiek
W.Heyns
Eerdmans-Sevensma
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Daar en hier , over de praktijk van de gezonde(n) gemeente
W.van Laar en L.Westland  e.a.
Echo
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uitspraak-tegenspraak-samenspraak
dr.J.Hendriks en drs.S.Stoppels
Kok
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Predigerfibel
Emanuel Hirsch
Walter de Gruyter
1964
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ambtsgedachte
Dr.K.Sietsma
S.J.P.Bakker
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief in het pastoraat
Dr.F.O.van Gennep
Polak & Van Gennep
1965
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Arts en predikant
Dr.F.A.Nolle
P.den Boer
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Predigen
Horst Albrecht
Kohlhammer
1985
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oorspong en funktie van het ambt
Dr.A.F.N.Lekkerkerker
Boekencentrum
1951
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gaan en staan : gemeente-zijn in deze tijd
Prof.dr.G.C.Berkouwer en Prof.dr.A.S.van der Woude
W.ten Have
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielszorg en herderlijk ambt .
John Watson ( Ian Maclaren)
S.C.van Doesburgh te Leiden
1897, vertaald door Dr.C.D.Sax Jr.
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De actualiteit der prediking
Dr.C.Trimp
De Vuurbaak
1983, 2e druk, Kamper bijdragen
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De volmacht tot bediening der verzoening
Dr.C.Trimp
De Vuurbaak
1983, 2e druk, Kamper bijdragen
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Competent to Counsel
Jay E.Adams
Baker Book House Michigan
1979
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liturgiek
Dr.W.F.Golterman
De Erven F.Bohn
1951, serie Theologia
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Overwinning van de tweespalt : toepassing der pastorale psychologie
Hans-Joachim Thilo
Callenbach
1961
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven in de gemeente : Portretten van bloeiende gemeenten met uitstra;inh
Evert Mathies
Boekencentrum
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gemeente in   pastorale brieven
Ds.G.Lugtigheid
La Riviere en Voorhoeve
met s.o.
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielzorger in Nederland
W.Berger e.a.
J.A.Boom en Zoon  Meppel
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Weid en waak
W.A.Wiersinga
Zomer en Keuning
1952
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Apostolisch ambt en reformatie
Dr.R.Boon
Callenbach
8,50
1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Exegese en Preek
Prof.dr.Joh.de Groot
H.Veenman
3,50
1941, toespraak
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De dominee in de praktijk
Prof.dr.M.J.A.de Vrijer
Holland
7,50
1935, rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oorsprong en de geschiedenis van den naam Protestant
J.Lindeboom
Noord Holl.Uitg.mij
4,00
1940, Kon.Nederl.Akademie van Wetensch.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geert Groote,s Preeksuspensie
J.Lindeboom
Noord Holl.Uitg mij
6,00
1941, Kon.Nederl.Akademie van Wetensch.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het pastorale gesprek
Dr.H.Faber en Dr.E.van der Schoot
Erven J.Bijlveld
3,50
1966, 2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Leren leven met de leegte
Wayne E.Oates
De Toorts
3,50
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Theologie en pastoraat
John B.Cobb
De Toorts
3,50
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De pastor als diagnosticus
Paul W.Pruyser
De Toorts
3,50
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Liturgieen voor Kerkelijke wijdingsdiensten
A.A.Wildschut
Holland
3,50
1941
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Woord en sacrament
Ds.A.Faber
S.Gouda Quint
7,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Liturgie in de crisis
Dr.G.van der Leeuw, Dr.O.Noordmans en Dr.W.H.van de Pol
Callenbach
10,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Liturgiek
Dr.G.van der Leeuw
Callenbach
4,50
1946,tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De wetenschapsopvatting van een theoloog
Dr.N.Westendorp Boerma
H.J.Paris
5,00
1939
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastorale hinkstapsprongen
Ds.P.J.O.de Bruijne
Kok
3,50
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Dominee en zijn Gemeente
Ian Naclaren / W.van Nes
Bredee
4,00
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gemeente in den vreemde
Ds.J.Zuurdeeg
W.Gaade
3,50
1952
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het woord Gods in de prediking , een beoordeeling van Barths woordtheologie
Dr.T.Hoekstra
Kok
7,50
1931, enige lichte potloodaant.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Profetie in de gemeente
D.E.Boeke , hervormd predikant
G.J.A.Ruys
10,00
1910
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In de oude stadswijk
Ds.J.M.van Krimpen
Zomer & Keuning
3,50
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastorale Impromptu,s
Ds.A.H.Nijkamp
Kok
3,50
1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De biecht van een dominee
Nico Beekman
W.ten Have
8,00
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dienaar des woords
Dr,Herbert H.Farmer
Callenbach
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Vrouw in het Oud-Christelijke Gemeenteleven
Dr.C.Gerlings
A.H.Kruyt
10,00
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychotherapie en evangelieverkondiging
Dr.A.C.Outler
Boekencentrum
4,50
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Keus uit twaalf postillen
Prof.dr.M.H.Bolkestein en prof.dr.Kr.Strijd
Boekencentrum
3,50
1976
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De gemeente en haar liturgie
Dr.C.Trimp
Van den Berg te Kampen
7,00
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vergaderopeningen
Marie Husing
Boekencentrum
5,00
9023905261
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoe maakt men z,n preek ?
Dr.A.van Veldhuizen
H.Veenman & Zonen
3,50
1933,2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten ( 1880-1959)
Ds.J.J.Kalma
Fries Genootschap van Geschied-,Oudheid- en Taalkunde
5,00
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke-of Liefdeprekers en Predikanten
Ds.J.J.Kalma
Fries Genootschap van Geschied-,Oudheid-en Taalkunde
6,50
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oefeningen in het leerhuis
Dr.J.van der Werf
A.Roelofs van Goor
3,50
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een dienst voor belangstellenden... hoe begin je daarmee ?
Ed Dobson
Gideon
4,00
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van werkelijkheid naar ideaal. Een praktisch boek over gemeenteopbouw
Ds.C.van de Velde e.a.
Kok
3,50
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastoraat aan kinderen
Michael Dietrich e.a.
J.J.Groen
10,00
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastorale begeleiding door vrijwilligers
Geert van Gerwen
Kok
6,00
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Proeven voor de Eredienst 1) Liturgie in dagen van rouw 2) Bevestiging van ambtsdragers 3) Doop en belijdenis
Commissie Dienstboek
Boekencentrum
12,50, 3 delen compleet in ringband
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Liturgie en ambt in de apostolische kerk
Dr.J.L.Koole
Kok
3,50
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Liturgiek
M.A.Vrijlandt
Meinema
7,50
1987, aantek.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ouderling in ons dorp
Skirk Kuiper
Stichting De Wijnkuip te Franeker
10,00
2005
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De pastor op de kinderafdeling
Dr.W.F.O.E.Stange
Intro-Nijkerk
3,50
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Armoede is onrecht. De kerken en de arme kant van Nederland
Herman Noordegraaf
Boekencentrum
3,50
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Antiphonarium Romanum. Officio Vesperarum aacomodatum. Antiphoonen en Vesperen.
-
Hendrik en Cornelis Beekman
35,00
1755
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Preaching About Family Relationships
Elizabeth Achtemeier
The Westminster Press Philadelphia
1987
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A Guide to Preaching
R.E.O.White
William B.Eerdmans
10,00
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Praktiese Teologie in Suid-Afrika 1
A.J.Smuts
NG Kerkboekhandel Transvaal
1986
10,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rondom die teekan. Gesprekke oor konsekwente,positiewe christelike lewenswandel op die kampus
div
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys
6,00
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Venster op die universiteit
div
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys
6,00
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Met liefde en beleid. Handreikingen voor de praktijk van gemeente-opbouw-processen
Jan Hendriks e.a.
Ekklesia
4,00
2002
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rond vasten en feesten. Profiel van Advent en Kerst, van Veertigdagen en Paastijd
G.F.H.Kelling
Narratio
6,00
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wat valt er nog te vieren ? Liturgie en de sacramenten als grondpatroon
G.F.H.Kelling
Narratio
5,00
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het kerkelijk jaar. Christelijke feestdagen vroeger en nu
Karl-Heinrich Bieritz
Prometheus
8,00
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de
christelijke eredienst.  Dr.G.M.Landman
Boekencentrum
7,00
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Werkboek voor predikanten in de Nederlandse Hervormde Kerk, band 1 en 2
Dr.J.H.v.d.Bank, Ds.S.de Jong, Mw.Ds.B.J.Lazonder, Ds.Th.M.Loran,Dr.P.Oskamp, Ds.H.van Vreeswijk en A.H.van Trigt
Boekencentrum
7,50
div.artikelen, geen onderstrepingen/aantekeningen e.d.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Domine op huisbezoek
Dr.P.Prins
S.J.P.Bakker
4,00
circa 1944
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Evangelische Predigtlehre
Wolfgang Trillhaas
Chr.Kaiser Verlag
5,00
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Eucharistie
Apostolaat voor Kerkelijk Leven V.Z.W.
Norbertijnenabdij Tongerlo ( Antw.)
3,50
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Weid mijn lammeren. Geestelijke begeleiding en pastoraat aan kinderen
Else Vlug
Gideon
3,50
1988
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van synagoge tot nieuwtestamentische eredienst
F.Mul
J.Boersma
4,50
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Voor het preken de kerk uit ?
Wim Jansen
Boekencentrum
3,50
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gemeente in kringen
Bill Donahue
Gideon
6,00
2004
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Liturgische handleiding bij Openbare Belijdenis,Doopsbediening enz.
Commissie Dienstboek
Prof.dr.G.van der Leeuw-Stichting
4,00
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kirchliche Verkundigung und moderne Bildung
Georg Merz
Chr.Kaiser Verlag
6,00
1931, ouderdomssporen
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerk en Eeredienst. Ned.Hervormd Tijdschrift voor Liturgie
Dr.W.Aalders / Prof.dr.G.van der Leeuw e.a.
S.Gouda Quint-D.Brouwer en Zoon Arnhem
15,00
1946, nr.3,4,5 en 6
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrouwen, ambten en dienst
dr.A.N.Hendriks e.a.
Barnabas
8,00
1998, geplastificeerd, prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastorale pastilles.
D.Los
Oosterbaan & Le Cointre Goes
6,00
1997
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kain of Abel.... Kunst in de kerkdienst : twee vijandige broeders ?
dr.G.D.J.Dingemans, drs.J.Kronenburg en dr.R.Steensma
Boekencentrum
6,50
1999
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Over Preeken en Predikanten
W.Boyd Carpenter
De Erven Loosjes
9,00
1896, vert.door M.L.Deenik
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastoraat balans en perspectief, deel 1 en 2
Prof.dr.H.Faber
Kok
6,50
1983 / 84, 2 delen
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het lijden even opgeschort.Postmodern diaconaat
Nico van der Perk
Kok
3,50
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van het wondere ambt
Georg Grunenwald Kzn.
L.J.Veen
20,00
1909,Jugendstil band, litho van Walsterkerk op band,gouddruk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Eeredienst, prediking, ambt
D.Sikkel
De Standaard
15,00
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van dominees en gemeenten.Schetsen uit het kerkelijk leven
J.Bosch v.d.m. Alteveer ( Dr)
Kok
5,00
1920
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastoraal deposito
Ds.H.Knoop
De Vuurbaak
3,50
2de
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De dominee op het land en in de stad
Prof.dr.J.A.Cramer
Erven J.Bijleveld
3,50
1935
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het woord werkt door.Studies en schetsen ten dienste van de prediking
Dr.W.H.Velema
Kok
3,50
1973