Dit is pagina:  architectuur/ kerkbouw
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Verbeeld vertrouwen
Dr. Regn. Steensma
Bosch en Keuning
3,50
1975
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
58 miljoen Nederlanders en hun kerken
Prof. E. de Jongh
Het Spectrum
7,50
gedrukt in 1979
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Notre - Dame de Paris
Richard Winston
Newsweek
 12,50
gedrukt in 1971
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Middeleeuwse kerken in Utrecht
Drs. Ada van Deijk
De Walburg Pers
10,00
gedrukt in 1988
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Sint Jan
Jan van Oudsheusden
Waanders
7,50

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Baukunst des Barock in Europa
Harald Busch
Umschau Verlag
35,00
gedrukt in 1961
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Der Tempel vom Jerusalem
Th. A. Busink
E.J. Brill
45,00
gedrukt in 1970
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Romanischen Kathedralen und kloster in Frankreich
Marcel Aubert
Emil Vollmer Verlag
30,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Le Mystere des Cathedrales
Fulcanelli
Jean - Jacques Pauvert
35,00
gedrukt in 1964
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Cathedrals of England
Alec Clifton - Taylor
Book Club Associates London
6,00
gedrukt in 1976
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vore Gamle Kirker
Thure Hastrup
Gyldendalske Boghandel - Nordisk
 25,00
gedrukt in 1949
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Cathedrals of Europe
Ann Mitchell
Hamlyn Publishing Group
 15,00
gedrukt in 1968
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De kerken in `t midden
M.H. Snijders
Voorheen ter Hoeven
 8,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Sint - Joriskerk te Amersfoort
Drs. Karel Emmens
Bekking
 15,00
gedrukt in 1998
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De nieuwe Kerk Amsterdam
John Vrieze

7,50

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een kerk van papier
Drs. H.M. Haverkate
De Walburg Pers
7,50
gedrukt in 1985
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Babylonische tempeltoren
Th. A. Busink arch.
Brill
10,00
gedrukt in 1949
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerkelijke bouwkunst
Hans Weigert
Bosch en Keuning
15,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Aspecten van kerkbouw
Prof. dr. C.A. van Peursen
De Graafschap
 7,50

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Romaanse kerken van Utrecht
Prof. Dr. Ir. C.L. Temminck Groll
Stabu
7,50
gedrukt in 1988
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Protestantsche Kerkbouw
Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink
D. Bouwer
30,00
gedrukt in 1951
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een huis voor het Woord
C.A. van Swigchem
Staatsuitgeverij
20,00
gedrukt in 1984
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Merckwaerdigtte meyn bekent
Jan Bouman
Kruseman
6,00
gedrukt in 1969
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Sint Rosaliakerk in de Leeuwenstraat te Rotterdam
Pater Dalmatius van Heel, O.F.M.
Gebr.Peters te Rotterdam
1940
  20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Architecture Religieuse en Allemagne
Friedrich et Helga Mobius
Editon Leipzig
-
 12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Schuilkerk tot Zuilkerk
P.Dalmatius van Heel O.F.M.
Urbi et Orbi Amsterdam
1941
 15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Schuilkerk tot kathedraal ( Bisschoppelijke Hierarchie)
Aug.C.J.Commissaris
Kath.Actie in Nederland te Heemstede
-
  7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
St Isaac,s cathedral  Leningrad
Georgy Butikov
Aurora Art Publ.Leningrad 1980
1980
  15,00 ( in doos, uitstekende kwaliteit)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerken in Gelderland
A.G.Schulte
Walburg Pers, Zutphen
2000
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Pieterskerk te Utrecht
A.M.van Akerlaken Jr.
Elektr.Drukkerij Utrecht
1934
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liturgie en kerkelijke kunst
P.Constantinus O.F.M. Cap.
H.Nelissen
1950
 12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oude Kerktorens in Nederland ( 32 Aquarellen in meerkleurendruk)
Leen Molendijk
-
1967
 25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
English Parish Churches
Graham Hutton
Thames and Hudson  London
1952
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Laat Gotisch Borduurwerk in Nederland
Dr.Beatrice Jansen
L.J.C.Boucher
1948
 20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijke Monumentenzorg
Dr.J.J.M.Timmers
Het Spectrum
1943
 12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerk van Christus
Herman Divendal
Desclee de Brouwer
1961
 5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Langs de oude Zeeuwse kerken
Dr.Regn.Steensma e.a.
Bosch en Keuning
1975
 9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Langs de oude Noord-Hollandse kerken
Drs.Guido Hoogewoud
Bosch en Keuning
1979
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Langs de oude Friese kerken
Dr.Regn.Steensma e.a.
Bosch en Keuning
-
 4,00 ( biblioth.exempl.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sint Janskathedraal te ,s - Hertogenbosch
De koorafsluiting, de koorbanken, de ramen en het lijdensaltaar
-
1995,1991,1987 en 1993
17,50 euro ( 4 delen samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cathedrals of Europe
Josef Grunenfelder
Elsevier  Phaidon
1976
8,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kerkgebouwen van de Gereformeerde /Hervormde Kerk in Nederland
Witius Hendrik de Savorin Lohman Az.
J.A.Wormser te Amsterdam
1888 / betreft akademisch proefschrift
25,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kirchen, handbuch fur den Kirchenbau
Willy Weyres und Otto Bartning
Verlag Georg D.WCallwey   Munchen
1959
35,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grote-of O.L.vrouwekerk te Tholen
Beknopt overzicht van de geschiedenis der Kerk en van het Interieur
Fa.C.Dieleman te Tholen
1960
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kalvarieberg van de St.Pauluskerk te Antwerpen
Joz.de Coo
De Sikkel te Antwerpen
1943
15,00 euro ( Maerlandbibliotheek . XI)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de Kerk ( liturgisch vaatwerk en gewaden, gedragsregelen voor de leek)
Pastoor F.C.van Beukering
H.Nelissen
1917, 2 e druk
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerken wat doe je ermee
Dr.Regn.Steensma
Bosch en Keuning
1981
8,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beginselen van Kerkbouw
Rapport van de Ned.Herv.Kerk
Boekencentrum
1954
25,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkbouw : ontwerpen van den studiekring Eeredienst en kerkbouw
Arch.Ir.Daan jansen B.I. en Arch.B.T.Boeyinga
S.Gouda Quint-D.Brouwer en Zoon
1942-43
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Art and Architecture in Europe
Antonin Matejeck / Jan Krofta
Batchworth Press  London
1960
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Friese preekstoelen
S.ten Hoeve
De Tille
1980
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der mittelrheinische Altar im Erzbischhoflichen Diozesanmuseum zu Utrecht
Dr.Heirich Getzeny
Emil Fink.Verlag Stuttgart
1928
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kalvarieberg van de St.Pauluskerk te Antwerpen
Joz.de Roo
De Sikkel te Antwerpen
1963
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Religie en bouwkunst
Ir.J.Gratama / Dr.R.Miedema
De Tijdstroom
1928
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De acht gebrandschilderde ramen van de Nederlands Hervormde Kerk van Rolde
R.J.Renier, Herv.predikant Rolde
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Korte beschrijving van de Pieterskerk te Utrecht
A.M.van Akerlaken
eigen beheer
1948
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het koor en het transept der Nieuwe Kerk te Delft
Jhr.Mr.Dr.E.A.van Beresteyn
Kerkvoogden Herv.Gemeente
1936
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oude Pinakotheek Munchen
Carlo Ludovico Ragghianti
Het Spectrum
1970, serie beroemde musea van de wereld
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeruzalem, religieuze monumenten
Gianfranco Nolli
Atrium
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Florentiner Baptisterium
K.M.Swoboda
Julius Bard  Berlin
1918, ouderdomssporen
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wirkungen der Fruhchristlichen Gemaldezyklen der alten Peters-und Pauls-Basaliken in Rom
Joseph Garber
Julius Bard Berlin
1918, ouderdomssporen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerken in Nederland en Belgie
Matthijs J.Burger
Atrium
1994
3,50