Dit is pagina:  bijbels / bijbels
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Stuttgart Psalter ( biblia folio 25)
Ernest T.de Wald
Wuerttembergische Landesbibliothek, Stutgart
1930
n.o.t.k.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel in nieuwe vertaling OT en NT ( 3 delen)
Prof.Dr.G.Ch.Aalders en Prof.Dr.W.H.Gispen e.a.
Kok
1952
  27,50 , z.g.a.n. in uitmuntende staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Neue Testament Jesu Christi
Dr.Martin Luthers
Heinrich Ludwig Bronner  Frankfurt am Rhein
1846
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stuttgarter Bibliches Nachschlagewerk
-
Privileg.Wurtt.Bibelan.
1931
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Le Saint Evangile
le Chanoine Alfred Weber
De La Diffusion du Saint Evangile
1900
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The English Bible
Sir Herbert Grierson
William Collins
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse inspiratie
Tekeningen en prenten van Lucas van Leyden en Rembrandt
Rijksmuseum  
1964/65
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meine Bilderbibel
Eleonore Beck und Paul Konig
Friedrich Bahn Verlag Konstanz
1988
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rembrandt-Bibel, Neues / Altes Testament, band 1 ,2 und 3
E.W.Bredt
Hugo Schmidt verlag, Munchen
?
14,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche geschiedenis voor het katholieke gezin
F.X.M.Schiphorst/Prof.Dr.J.A.E.van Dodewaard
H.Nelissen te Bilthoven
17,50
3 e herziene druk 1954; nog in band, goede staat met 200 platen van Gustave Dore
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblia Hebraica
Rudolf Kittel
Privileg.Wurtt.Bibelanstallt  Stuttgart
1949
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zin van het leven ( Herv.Geref.gezinsboek)
F.Troost
Van Keulen
-
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel voor de kinderen ( 2 delen)
Dr.J.L.Klink
Wereldvenster
1959/1962
10,00 ( 2 delen, met omslag)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bibliografie betreffende den Bijbel, den Godsdienst,
het Christelijk Geloof, de Kerkgeschiedenis enz. door P.H.Muller
De Tijdstroom
1935
prima staat, leren band,  10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groot Nieuws Bijbel voor jou
-
NBG
2003
17,50 euro  ( nieuwprijs 27,50 euro)-- krasje op voorkaft
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel voor de kinderen, OT en NT ( 2 delen)
dr.J.L.Klink, tekeningen Piet Klaasse
Wereldvenster
16e, 1962
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bibelen, den hellige skrifts kanoniske boger
-
Danske Bibelselskab Kobenhavn
1974
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Holy Bible
C.I.Scofield
Oxford University Press
1970
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Good News Bible
-
American Bible Society
1992
7,50 euro ( zgan,1563 pagina,s)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Luiken,s schriftuulijke geschiedenissen en gelijkeniisen in
konstplaaten en rymen vertoond
B.V.Foresta te Groningen
1977
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Bybel
-
Die Bybelgenootschap van Suid-Afrika   Kaapstad
1976
60,00  ( in portef.,met rits, duimgrepen, zgan,schitterend)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeugdbijbel
A.M.van de Laar Kraft
J.Ploegsma
1926 ( met ill.naar teekeningen en etsen van Rembrandt)
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel Statenvertaling  1637-1987 ( 350 jaar)
-
NBG
1987
25,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Statenbijbel ( 3 delen)  Jubileumuitgave 1937
vroeger uitgegeven door Jacob en Pieter Keur
J.H.Kok te Kampen
1937
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblia, dat is de Gantsche H.Schrift
Synode Nationaal
Nederl.Bijbel Compagnie
1818 , OT/NT,Psalmen en gezangen,catechismus, harde bruine band en rug, goede staat
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Szent Biblia
Szent Iras
Budapest
1990
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Nuwe Testament
Uit die Griekse Taal in Afrikaans Oorgesit
Britse en Buitenl.Bijbelgen. Kaapstad
1956
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The New Testament in Scots
William Laughton Lorimer
Penguin Books
1988
11,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel de gansche Heilige Schrift ouden en nieuwen testament
-
Ned.Bijbelgenootschap
1900
27,50  ( met goudopsnee)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gouden scepter toegereikt
Dr.H.F.Kohlbrugge
J.P.van den Tol te Dordrecht
vierde, 1978
7,50  ( dagboek)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
King James Compact Reference Bible
black,bonded Leather, Snap-Flap-Closure, Gilded-Gold Page Edges
Nelson
1972 ( nieuwstaat)
40,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek Gewijde Geschiedenis
J.H.Kurtz
J.Noordendorp te Amsterdam
1872
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heer der Heerlijkheid op aarde
T.M.Looman
Hoveker en Zoon
1884
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwe Verbonds door last van
de H.M.Heeren-- Dordrecht
Te Amsterdam by Brandt en Zoon,P.den Hengst en de erven Gender de Linden
1823, ( NT 273 pag,boek der psalmen nevens de Evangel.gezangen 400 pag)
n.o.t.k., goede staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren
Jezus Christus op last van Staten Generaal besluit Synode Nationaal
J.Brandt en Zoon
1884
goud op snee, sluitwerk ontbreekt, leren band, 25 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagmissaal
Brepols Turnhout
vijfde drukgeheel bijgewerkt volgens het nieuw Decreet van 1960
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbelsche Geschiedenis
Stefan Andres, kleurenill. Gerhard Oberlander
Elsevier
1966
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kleutervertelboek voor de Bijbelsche Geschiedenis
Anne de Vries
Kok
1956
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel ( verkorte uitgave)
Prof.dr.H.Th.Obbink
S.L.van Looy
1921 ( 3 dln,compleet OT en NT)
20,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bijbel Willibrordvertaling, schooleditie
Katholieke Bijbelstichting
-
1995, harde kaft,prima staat
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderbijbel
Morten Pontoppidan
H.J.W.Becht
tweede druk, met 32 platen naar Gustaaf Dore
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gehele bijbelse geschiedenis aan jongens en meisjes verteld
S.Ulfers
A.Voorhoeve
achtste druk,herzien met 28 gekleurde platen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald
S.Ulfers
D.Bolle
vierde herziene uitgave geill.met 16 platen
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderen in de bijbel
Anne de Vries, ill.Otto Dicke
Kok
eerste
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rapport van een onderzoek naar kinderbijbels
-
NBG/Katholieke bijbelstichting
1972
7,50, 158 pag., 4,50 ,112 pagina,s
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vertellingen uit de bijbel voor jonge kinderen
Felix Ortt
W.P.van Stockum& Zoon
tweede, 1952
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vertellingen uit den Bijbel voor de kleintjes
Felix Ortt
Editio te Hillegom
vierde boekje,voor kinderen van 7 jaar en ouder
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche geschiedenis voor catechisatie, school en huisgezin
J.P.G.Westhoff
Ned.Luthersch Genootschap
derde, 1914
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952
-
Proost en Brandt N.V.
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor de Beoefening der Bijbelsche Geschiedenis ( 2 delen)
Eugene Stock e.a. -- Ds.W.B.Renkema
D.A.Daamen
OT en NT 3e druk
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenissen voor onze jeugd, 2 delen
-
E.Dorschler
eerste serie-achtste druk,tweede serie-zevende druk , beide 1932
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel voor de jeugd ( 12 delen,compleet)
Alphons Timmermans en Piet Broos
Boekdrukkerij Helmond
div.
75,00 ( matig tot goed)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Children,s bible
Anne de Vries
Kingston Trading Compagny
vertaling kleutervertelboek
8,00  ( omslag redelijk)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gado Tori  Gi Pikinnengre
Anne deVries
Sranan Tongo / Paramaribo
vertaling kleutervertelboek
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heilig is de lente des levens ! ( Een boek voor jongelingen)
Prof.G.Weitbrecht
Hoveker en Zoon
1880
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stories from the Old Testament from Joseph to the Prophets
Piet Worm
William Collins Sons and Co.
1958
40,00 ( goede staat, incl.omslag)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld van het kinderboek
Annie Moerkercken van der Meulen en Hanny Spelbrink
Wolters Noordhoff
1987, orientatie in de jeugdliteratuur
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leidraad bij de bijbelsche platen van H.J.van Hummel
 W.J.Visser / Th.C.Vriezen
Kemink & Zoon
1926
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jong naar Jezus
H.Kuitenbrouwer
Het Spectrum
tweede
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kleuterbijbel
L.Spelberg-Stokmans
W.Gaade te Delft
derde
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De weg van het licht
M.A.M.Renes-Boldingh
Callenbach
vierde
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderbijbel
Louise Stuart
H.D.Tjeenk Willink & Zoon te Haarlem
1902
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
C.F.Schottlendreier
Callenbach
achtste
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige historie aan kinderen verhaald
J.C.de Koning / ill.Isings
H.J.Spruyt
-
20,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nissen,s practische handleiding bij het onderwijs in de
Bijbelsche geschiedenis door L.H.F.& K.F.Creutzberg
G.F.Callenbach
1888
9,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vertellingen uit den Bijbel
Agatha
Van Holkema&Warendorf
vierde druk, platen naar Gustave Dore
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels vertelboek voor juniors ( 3 delen)
Valerie Witte Eechout en Marie van Voorst van Beest
Westhill te Maarssen
eerste,tweede en derde deel, compleet
25,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsch vertelboek voor de kleintjes ( 3 delen)
Valerie Witte Eechout en Marie van Voorst van Beest
J.Brandt en Zoon /  Floralia te Assen
eerste,tweede en derde jaar
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel voor kinderen
Dr.J.H.Gunning J.Hz.
A.W.Sijthoff
tweede, 1909, los in de band
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kleine vertellingen uit het Grote Boek
Barend de Graaff
Bosch & Keuning
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen
Joh.Vreugdenhil
W.M.den Hertog
tweede, betreft deel II
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Geschiedenis uit het Fries vertaald door Arjen Miedema
U.van Houten
Wever
ill.Klaas Pijlman, betreft I het Oude Testament
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeugd-Bijbel
A.M.van de Laar Krafft
Wereldbibliotheek NV
ill.naar teekeningen en etsen van Rembrandt
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Supplement bij de Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk
G.Ingwersen
BKV
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrijmaking der menschheid ; De geschiedenis der Menschheid en De bijbel naverteld
Hendrik Willem van Loon
Scheltens & Giltay
1926 ,3 afz.delen, prima staat
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche geschiedenis
Mgr.Dr.Jos.Keulers en Mgr.Dr.Jan O.Smit
J.J.Romen & Zonen te Roermond en Maaseik
1955
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel voor de jeugd
J.E.Kuiper / ill.W.G.van de Hulst Jr.
Ploegsma
tweede
6,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderbijbels vergeleken
Hanna van Dorssen en Janna Posthumus
NBG
1991, 3e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kleine Bijbelsche geschiedenis verhaald door
J.C.de Koning , ill. J.H.Isings
H.J.Spruyt
1947
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche platen geteekend door
J.H.Isings
NBG
tweede
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze uitrusting, een levensboekje voor jongeren
Dr.C.E.Hooykaas
Uitg.mij. voorh.P.M.Wink te Zalt-Bommel
1919
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse verhalen voor de jeugd
Hans Andreus
H.J.W.Becht
1974
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bijbel vertelt aan kinderen en jonge mensen
Ds.A.P.Plomp
Ver.tot Verspr.der Heilige Schrift
150 ill.
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel voor de jeugd, taafereelen uit de Gewijde Geschiedenis voor
Christen-huisgezinnen door J.H.van der Palm ( 3 delen)
D.Bolle te Rotterdam / G.B.van Goor te Gouda, deel 1,2 en 3
geen drukken in vermeld,circa 1850 ?, redelijk/ goede staat
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderbijbel
H.A.van den Hoven van Genderen
met honderd ingeplakte gekleurde plaatjes naar houtsneden van Gustave Dore
1937, A.Voorhoeve, rug wat los
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naar ,t heilig land
P.A.de Rover
H.Veenman & Zonen
derde
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Laat de kinderkens tot mij komen ,handboek voor Zondagsschoolonderwijs
C.van der Hoeven
Breedee, 2 delen
1915
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel voor de jeugd
A.Loeff
C.Morks Jzn te Dordrecht
1887, halfleren band, prima staat, 46 kleurenlitho,s
72,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de ruimte, deel 1 en 2 in 1 band
Dr.W.L.Slot Jr.
-
1925
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Facsimiles from Early Luther Bibles, volume 1 and 2
Kenneth A.Strand
Ann Arbor Publ.
1972
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel zwart / wit
Van der Burgt
De Amstel
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel in Beeld  230 houtgravures
Gustave Dore
Scala
1976
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel, vertaling in opdracht van het NBG bewerkt door de daartoe
benoemde commissies
NBG
1992. goede staat ( geen aantekeningen e.d.)
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het nieuwe testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds van onzen Heer Jezus Christus
-
C.A.Thieme en J.F.Thieme te Arnhem en Nijmegen
1839, leren band
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Koran uit het Arabisch vertaald
J.H.Kramers
Elsevier
1961, met s.o.
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
L, Histoire du viex et du nouveau Testament, avec des explications edifiantes
Dauphin
J.F.Bassompierre , Son Altesse, Paris
1785, compleet, goede staat
250,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Testament met het Boek der Psalmen
-
Britische en Buitenlandsche Bijbelgenootschap te Londen
1942
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bible in Russian
groene band
-
soepele leer, mooie staat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Le nouveau testament nouvelle alliance de  Notre seigneur  Jesus Christ
F.G.Onder de Linden Amsterdam
-
1796, orginele band,titelplaat, compleet, goede staat
150,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Concilii Tridentii
Philippi Chiffkethii
Joan Bapt. Verdussen, Antverpiae
1743, leren band,titelplaat, compleet,orginele staat
95,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Army Prayer Book
div
Cambridge University Press
circa 1941
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel Nieuwe Vertaling
NBG
NBG
1957
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kleine Print-Bybel
-
A.W.Sijthoff
1973, derde
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groot vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis
Anne de Vries
Kok
1958, tiende. Ill.C.Jetses
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblio sacrorum iuxta vulgatam clementinam Nova Edito
Alouisius Gramatica
Typis Polyglottis Vaticanis
1929
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor de beoefening der Bijbelsche Geschiedenis 1.Oude Testament II.Nieuwe Testament
Dr.J.Waterink
D.A.Daamen
vijfden
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ene kinderbijbel is de andere niet..
G.J.Marseille
Centrale voor Vormingswerk/ Hervormde Vrouwendienst
1977
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Neue Testament
Fridolin Stier
Kosel-Patmos
1989
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Holy Bible Tamil-O.V.
Tamil
The Bible Society of India
harde kaft
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeugdencyclopedie van de Bijbel
Joke Bijl en Gerard Burgemeester
Kok
1981
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verhalen over kinderen in de bijbel
D.A.Cramer-Schaap
Ploegsma
1982, 2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wonderbaarlijke geschiedenis van het Joodse volk
Plantagenet Somerset Fry
Ver.Heilige Schrift
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Schrift. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen in opdracht van de
Apologetische Vereniging  Petrus Canisius
R.K.Boek-Centrale
1940, 5 delen, compleet
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagmissaal
Wilfr.Dekkers, O.Praem
Desclee de Brouwer
1958, met s.o., in hoes
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk met een inleiding van Prof.dr.C.C.de Bruin, 2 afz.delen in
cassette , inleiding bij de heruitgave, eerste uitgave van postzegel, perfecte staat
Buijten en Schipperheijn
1977
47,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Christo
Joao Ferreira de Almeida
Deposito das Escrituras Sagradas Lisboa
1958
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jesu Christi domini nostri Novum Testamentum
Theodori Bezae
Berolini
1925
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbel in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap
bewerkt door de daartoe benoemde commissies
NBG
1987
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schulbibel eine Auswahl mit Bildern und Hilfen fur den Unterricht
-
Wurttemberg.Bibelanstalt Stuttgart
1964
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
It Nije Testament en de Psalmen
Dr.G.A.Wumkes
NBG/Jongbloed
1937
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The New Testament in Syriac
-
The British and Foreign Bible Society London
1955
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bijbel behandeld voor jonge mensen , het oude en het nieuwe testament ( 2 dln)
Wolf Meesters
Kok / J.B.Wolters
1949, Ill.J.H.Isings
16,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onbijbels dagboek
Paul Saraber
Ten Have
2002, 2e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van het Nieuwe Testament voor school en huisgezin door
B.C.Kloostermans
L.C.G.Malmberg
tweede, ill.G.Dore
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In Old Egypt.A Story about the Bible but not in the Bible
H.Pereira Mendes
Frederick A.Stokes Company  New York
1903
25,00