Dit is pagina:  bijbels / concordantie e.d.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Neutestamentliches Worterbuch
Ralf Luther
Furche-Verlag
1963
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cruden,s compact Concordance
Alexander Cruden / John Eadie
Zondervan publ.house 
1973
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsch handboek en Concordantie
-
J.M.Breedee
2e
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Concordantie op den bijbel
Prof.W,H,Gispen en Dr.H.N.Ridderbos
Kok
1965
10,00 , betreft oude testament I  A-K
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Everyman,s English Dictionary
D.C.Browning
J.M.Dent and Sons  London
1956
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels woordenboek
A.van den Born
J.J.Romen en Zonen te Roermond
1966-1969
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe woorden over God, wereld en kerk
J.Feiner en L.Vischer
Gooi en Sticht te Hilversum
1975
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwtestamentisch woordenboek
Drs.J.Bertrand S.M.M.
De Spaarnestad te Haarlem
1956
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zur theologie des biblischen wortes bei origenes
R.Gogler
Patmos Verlag Dusseldorf
1963
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Orthographilches Worterbuch
Konrad Duden
Biograf.Instit.
1893, 4e
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sophokles, Philoktet.
Prof.Dr.Christian Muff
Velhagen und Klasing
1897
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Symbolik
Dr.J.H.Mohler
J.Mans   Regenburg
1913
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Idealism and Realism
Henriette   ,s Jacob
Brill
1954
15,00 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schets van de Symboliek
P.Biesterveld
Kok
2e
6,00 ( lichte onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijke symbooltaal
Klaas Dijkstra
Bosch en Keuning
1982
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The New Bible Handbook
G.T.Manley
The Inter-Varsity Fellowship   London
1960
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handbook to the Bible
David and Pat Alexander
Lion Publ.
1974
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek van het Christelijk geloof
Drs.J.Kleisen
J.N.Voorhoeve
1985
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek van Mormon
Joseph Smith Jr.
De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen
1961
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aid to Bible Understanding
-
Internat.Bible Students Association  New York
1971
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopte Christelijke Encyclopedie
Dr.J.C.Rullmann
Uitg.Enum
1934
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Modern Concordance to the New Testament
Michael Darton
Doubleday and Compagny  Garden City, New York
1976
18,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Concordance to the Apocrypha/ Deuterocanonical Books
Bruce M.Metzger
William B.Eerdmans
1983
19,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte woord-register des ouden en nieuwen testament
Abrahamum Trommium
Pieter Koumans,Willem Couldon en Abraham Ferwerda, boekverkoopers te Leeuwarden
1750 , 3 delen compleet
400,00, uitmuntend gerestaureerd
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Algemene Bijbelse encyclopaedie
Madeleine S.Miller & J.Lane Miller
Servire
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse encyclopedie met handboek en concordantie -- 4 delen
Dr.S.P. Dee / Prof.J.Schoneveld/Dr.C.van Leeuwen en Dr.H.M.Matter
Bosch en Keuning
1963
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblisch-theologisches worterbuch der Neutestamentlichen Grazitat
D.Dr.Herman Cremer
Friedrich Andreas Perthes  Gotha
1915
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zakelijk woordenboek des Bijbels of verzameling van schriftuurplaatsen
-
D.A.Daamen
tweede
12,50 ( matige staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlandse Concordantie van de Bijbel
Abraham Trommius
J.N.Voorhoeve
21e druk
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Strong,s exhaustive Concordance of the Bible
James Strong
Christian Heritage
-
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Babylonian Boundary-stones and Memorial-tablets in the British Museum, 2 delen
L.W.King, M.A.
British Museum
1912, 2 delen, zeer goede staat,compleet,bijzonder zeldzaam
950,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handkonkordanz zum griechischen NeuenTestament
Alfred Schmoller
Wurttembergische Bibelanstalt Stuttgart
1963 , 13e
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse encyclopaedie
Prof.dr.F.W.Grosheide
Kok
1950
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Companion Bible
Humphrey Milford
Oxford University Press
eerste, 1914 pagina,s,198 bijlagen,goed in band ondanks dikte van het boek
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Goor,s Encyclopedisch Woordenboek der Godsdiensten
A.Bertholet en H.Freiherr von Campenhausen
Van Goor
1970
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften
Dr.ED.Riehm
Kemink en Zoon
tweede, bewerkt door Dr.C.H.Rhijn,compleet, ruggen iets beschadigd
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsch woordenboek voor het Christelijke volk, 2 delen
H.Zeller
M.J.Visser
1867, bruine rug, compleet, 2 delen
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels Woordenboek
A.Huizinga
W.J.Thieme
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Missale Romanum. Ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum.
S.Pii Quinti
H.Dessain  Mechliniae
1866, harde rode band en rug, middenin enkele bladzijden verstevigd, compleet, goede staat
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Concordantie op het Liedboek voor de Kerken
Prof.Dr.J.C.de Moor
Boekencentrum
1992
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels woordenboek
Dr.L.A.Snijders
Thieme
eerste
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cuneiform texts from Babylonian Tablets, & C., in the British Museum, part II,IV,XV,XVII,XIII,XXXIV,XVI,XXXVI,XXXVII.
Elke deel bevat 50 platen ( plates)
The Trustees of British Museum
1896 - 1923, 9 delen per stuk  35,00 , alle 9 delen samen voor
250,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsch handboek en Concordantie
-
H.A.van Bottenburg
derde
7,50