Dit is pagina:  bijbels / bijbel uitleg
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lexikon zur Bibel
Fritz Rienecker
R.Brockhaus  Wuppertal
1960
12,50, prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sceptici over de Schrift
Martin van Amerongen e.a.
Anthos
1989
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Verbond Gods
Bruno Balscheit
Boekencentrum
1946
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Woord dat in vlam zet
George M.Cowan
Buijten en Schipperheijn
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Modern bijbellezen
Lucas Grollenberg
Ten Have
6e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Namen en spreekwijzen aan de bijbel ontleend
Dr.J.Herderschee
Kluwer te Deventer
1918
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de Heilige Schriften
J.R.Huber
J.H.en G.van Heteren
1844
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De mens gekroond ?
Dr.A.de Jong
Van den Berg  te Kampen
1992
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Schrift en haar gezag
Drs.W.van den Hoorn
Geref.Bijbelst.
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Demonische ziekten in Babylon en Bijbel
Dr.H.W.M.de Jong
E.J.Brill
1959
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel heeft toch gelijk
Werner Keller
Meulenhoff
bijgewerkte nieuwe editie, met s.o.
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van het Paradijs tot Golgotha
Nelson Beecher Keyes
Readers Digest
1966
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Discussie over de Bijbel
Ludwig Klein e.a.
H.Nelissen
1965
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Taalkunde voor Bijbel lezers
Dr.C.Lecompte
Kok
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel : een open boek ?
C.van der Leest
De Vuurbaak
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wachten op God
Dr.J.M.van Minnen
Kok
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld heeft geen vader
H.R.Muller-Schwefe
T.Wever
-
3,50 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vraagbaak derWijzen
J.W.A.Notten
A.W.Bruna en Zoon
1899
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot den Bijbel
Dr.H.Th.Obbink
A.W.Sijthoff
5e
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Peake,s Commentary on the Bible
Matthew Black en H.H.Rowley
Nelson
1972
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Helder en betrouwbaar : Ontstaan en achtergronden bij een bijbelvertaling
Dr.Jaap van Dorp
NBG
1999
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gestalten uit den Bijbel
Ds.C.J.van Royen
Van Gorcum
1942
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Avontuur met het woord
Dra.M.G.Schenk en J.B.Th.Spaan
NBG
1964
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hulfe in Bibelnot
D.Adolf Schlatter
Delbert im Rheinland
1928, 2e
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel in tegenspraak
Ds.H.J.Spier
Kok
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Boek om mee te leven
Rien Tang
Boekencentrum
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een verborgen schat in den acker
Dr.C.A.Tukker
De Banier
1978
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ken uw Bijbel
G.J.Vrijmoeth
J.Boersma te Enschede
1970
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sola Scriptura
Dr.C.van der Waal
Oosterbaan
1985/ 1979
7,00 ( deel 1 en 2)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reisvaardig
Thijs Weerstra
Kok
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods woord in menselijk schrift
Dr.H.J.Westerink
Kok
1953
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het begrip Bijbel of Heilige Schrift
Dr.A.W.Groenman H.Jz.
-
-
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding op de Bijbel
Dr.B.van Oeveren
Bond van de Geref.Mannenver.in Nederland
1987
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De schepping in ,t geding
Dr.W.J.Ouweneel
Buijten en Schipperheijn
1981
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
ABC van de Bijbel
-
Readers Digest
1992
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mysteries van de Bijbel
-
Readers Digest
1990
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het voetspoor van de Bijbel
-
Readers Digest
1987
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alle Bijbelse personen
-
Readers Digest
1992
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagelijks leven in Bijbeltijd
Melvin M.Payne e.a.
Unieboek
1977
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopt commentaar op de bijbel in de nieuwe vertaling
Gispen/Ridderbos/Schipper e.a.
Kok
1985,2e druk
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het oude boek en de nieuwe mens
Prof.dr.R.Bijlsma
Ten Have
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The New Bible Dictionary
J.D.Douglas
Inter-Varsity Press Leicester
1977
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe Bijbel van een vrij volk
Gert J.Peelen
NBG
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe wij den Bijbel lezen
Dr.J.H.de Ridder
Van Holkema en Warendorf
1901
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel maakt nieuwsgierig
Lars Bech en Leen van Ginkel
BKV
1974
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wijsheid der Apocriefen
C.E.Lawrence
Johs.J.C.van der Burgh
1916
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naar een nieuwe bedeling of Gods Woord over de toekomst
H.J.Verwoerd
idem
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de Bijbel
P.N.Kruyswijk Jr.
Gideon
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wij worden geroepen
Dr.J.H.Bavinck
Zomer en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kroniek en Kerugma
S.L.Verheus acad.proefschrift
Van Loghum Slaterus
1958
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In zekere zin
Dr.F.von Meyenfeldt
Wytse Benedictus te Hilversum
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geijkte woorden ( over de verhouding van Woord en Geest)
Ir.J.van de Graaf e.a.
Kok
1979
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel recht doen
Dr.Bert Loonstra
Boekencentrum
1999
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om een verstaanbare Bijbel
A.W.G.Jaakke en E.W.Tuinstra
NBG
1990
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Woorden van waarde : bijbelse kernbegrippen
Ds.A.O.Reitsema e.a.
De Vuurbaak
derde 1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Luther en de bijbel
Dr.W.J.Kooiman
Ten Have
1977
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Operatie supermens : een bijbels-bilogische blik op de toekomst
Dr. Willem J.Ouweneel
Buijten en Schipperheijn
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een jaar met de Bijbel, een veelzijdige bijbelgids
Ds.Ype Schaaf
Ark
1992
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn eigen verhaal over Jezus
Hannelore Jahr
Ark
1997
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel over het paradijs
Drs.B.Hemelsoet
J.J.Romen
1961
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Statenvertaling 1637-1937
div
Bolland
1977
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Babel und Bibel ein Ruckblick und Ausblick
Friedrich Delitzsch
Deutsche Verlags-Anstalt  Stuttgart
1904
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De school met den Bijbel en het onderwijs in de geschiedenis
Dr.A.A.van Schelven
Dagblad en drukkerij De Standaard
1934, no.32 uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Battle for the Bible
Harold Lindsell
Zondervan Publ.House
1979
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geest en gestalte : O.Noordmans bijbeluitlegging in hermeneutisch verband
Dr.H.W.de Knijff
Kok
tweede
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel op tafel
Ds.E.Th.Thijs
Kok
1985
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die texte vom toten meer ( 2 teile)
Dr.Johann Maier
Ernst Reinhardt Verlag
1960
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopt leerboek der Bijbelsche Oudheidkunde
K.Wielemaker
Oosterbaan
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelgids, handleiding tot het verkrijgen van bijbelkennis
C.Lindeboom
Kok
derde
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schriftverklaringen
Dr.H.F.Kohlbrugge
F.P.D,Huij te Middelburg
vanaf pag.205 ( Johannes 14)  t/m 444 en t/m Heidelberger Catechismus 1 tm 290
60,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Secularisatie, over het gebruik van een woord
Arend Johan Nijk
Lemniscaat
1968, acad.proefschrift
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rome en de vrije bijbel
Dr.J.Sevenster
Holland
1956
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bibliographia Biotheoretica
M.Jeuken , A.A.Verveen en H.R.van der Vaart
E.J.Brill
1974
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Door het oog der profeten
A.Luijben
eigen beheer
1977
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Piscatorbibel
Heinrich Schloffer
Carl Winter Heidelberg
1908
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bibliant
Jan de Koning
De Vuurbaak
tweede ,1995
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse knooppunten
Dr.M.A.Beek en J.M.de Jong
D.A.Daamen
1952
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
de Bijbel , de Zuster en de Zieke
H.Witvliet
Boekencentrum
2e druk, deel 1 , Oude Testament
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
History, historiography and interpretation
H.Tadmor and M.Weinfeld
The Magnes Press, Hebrew University  Jerusalem
1984, met onderstr.
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
L.van Driel en I.A.Kole
Het blijvende woord : Ethiek
BKV
1978, 4e druk
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het blijvende woord : Kerkgeschiedenis
Dr.C.A.Tukker
BKV
1977, 3e druk
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het blijvende woord : Kerkgeschiedenis
Dr.C.A.Tukker
BKV
1975
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het blijvende woord : De Bijbel door
L.van Driel en I.A.Kole
Kok
tiende
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Mens van de Bijbel
A.Chouraqui
Gooi en Sticht
1980
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pericopen uit de Heilige Schrift
Dr.B.Wielenga
Kok
1935
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel dat moeilijke boek
A.de Wilde
Van Gorcum
1956
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het licht op de kandelaar, inleiding tot de Bijbel
Ds.C.J.van Royen
Van Gorcum
1946
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A companion to the Bible
T.W.Manson
T.&T.Clark  Edinburgh
1943
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbel het boek der ontmoetingen
Prof.dr.J.H.Bavinck
Zomer en Keuning
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegwijzer door den bijbel
P.J.Wierstra
J.M.Breedee
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pearl S.Buck vertelt uit de bijbel
Chris van der Hoorn
Novapres
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegwijzer door de Bijbel : het oude en het nieuwe testament ( 2 delen)
Dr.H.J.Heering
Ploegsma
1953, 2 delen
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Le Milieu Biblique avant Jesus-Christ, 3 delen in 2 banden
Charles-F.Jean
Paul Geuthner
1922/ 36, 2 orginele banden, 3 hoofstukken
85,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Schrift
Ir.J.van der Graaf
Kok
1984
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de fluistergalerij der tijden
L.D.Poot
H.Veenman & Zonen
1931
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bijbel in het geding
Prof.dr.G.C.Berkouwer en Prof.dr.A.S.van der Woude
Callenbach
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bijbel Gods woord
F.Bettex
Kok
1904, 2e
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Heilige Boek als godsdiensthistorisch verschijnsel
Dr.H.W.Obbink
Callenbach
1940, uitgesproken rede
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gedragsregels
Dr.H.A.Brongers
Callenbach
1958, de handschriften van de Dode Zee in Nederlandse vertaling
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelcommentaren en Bijbelse verhalen
Dr.A.S.van der Woude
Callenbach
1958, de handschriften van de Dode Zee in Nederlandse vertaling
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Dankpsalmen
Dr.A.S.van der Woude
Callenbach
1957, de handschriften van de Dode Zee in Nederlandse vertaling
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Rol van de Strijd
Dr.H,A.Brongers
Callenbach
1960
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nederlandsch Bijbelgenootschap in de jaren 1940-1947
div
NBG
1947
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die altlateinische Bibel
Dr.Karl Th.Schafer
Peter Hanstein Verlag  Bonn
1957, onderstr.
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereldbeschouwing van den bijbel
Prof.dr.Karl Heim
Korteweg & Stemerding
1928
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Missaal
Jos Janssen Pr.
J.H.Gottmer
1938
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zondagsmisboek
J.Ruijter
G.Mosmans Senior te Venloo
1913
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uw Woord is zeer gelouterd. De heiligheid en gezag van Gods Woord
H.L.Heijkoop
Uit het Woord der Waarheid
9059070186
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit het leven van Koning David, 2 verschillende delen
B.L.Bijlsma
J.N.Voorhoeve
elk boek met zestien gekleurde platen naa schilderijen van H.J.Buschenhenke
20,00 ( 2 delen samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblische Namen
Abraham Meister
R.Brockhaus Verlag Wuppertal
1958
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De herkomst van den bijbel
Dr.J.F.Beerens
G.J.A.Ruys
1925 , enkele potl.onderstr.
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is ons de Bijbel ?
Dr.A.M.Brouwer
G.J.A.Ruys
1929
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Missale Romanum. Seine Entwicklung,ihre wichtigsten Urkunden und Probleme
Dr.D.h.c. Anton Baumstark
Het Hooghuis te Eindhoven
1929
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Platen-atlas tot opheldering van Bijbelsche Oudheden
Dr.H.Oort
P.N.van Kampen
1907, redelijk / goede in orginele staat
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament ( 2 afz.delen)
H.Wolffenbuttel-van Rooijen
Propaganda-actie voor de bijbelse geschiedenis in het katholieke gezin
1963, 15 e druk, ill.Gustave Dore
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Klare taal. De duidelijkheid van de Schrift
B.Kamphuis
De Vuurbaak
1988, Kamper bijdragen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wetenschap in bijbels licht. Handleiding voor de grondslagen van wijsbegeerte en vakwetenschap
drs.A.Keizer
Buijten en Schipperheijn
1986
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gids voor Bijbelse historische plaatsen
Rivka Gonen
Strengholt
1991
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naar letter en geest. Over het beroep op de bijbel
Dr.H.M.Vroom
Kok
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelgeschiedenissen voor de Nederlandsche Jeugd door den schoolopziener
H.Wester
J.Oomkens te Groningen
1930, eerste deeltje
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche geschiedenissen
F.L.Zahn
J.Noordendorp te Amsterdam
1867
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bij hoog en laag. gedachten over Kyrie en Gloria
J.S.Koops
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus Christus, onze Heer en Verlosser
Generale Synodes
Boekencentrum
2001
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gesprek rondom de Bijbel. De dynamiek van kleine groepen
Ds.Bram Krol
Barnabas
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat zegt de Bijbel ?
Dr.J.Koopmans
Holland
1941
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelonderwerpen in Alphabetische volgorde door
P.J.Wierstra
Kok
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsch Beeldwoordenboek
Dr.A.van Deursen
Kok
1941
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Le Koran
M.Kasimirski
Charpentier,Libraire-editeur
1862
60,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontdek de bijbel. de wereld van toen en het boek van nu
Ivo Meyer en Josef F.Spiegel
NBG
1985
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zie het land, een geillustreerde atlas van de bijbel
Dr.F.H.Hilliard
Bosch & Keuning
1963
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels beeld archief
Caroline Masom en Pat Alexander
J.N.Voorhoeve
1987
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Flora en fauna in het land van de bijbel
Azaria Alon
Terra
1983
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Bible in its ancient and english versions
H.Wheeler Robinson
At the Clarendon Press Oxford
1940
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Machten zijn overwonnen. Over Bijbel en geweld
Harry Pals
Doopgezinde Societeit
1985
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels ABC
Dr.K.H.Miskotte
Ten Have
1971, derde
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse woorden en hun geheim
F.J.Pop
Boekencentrum
1972, derde
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse taal ?
drs.J.van Bruggen
Ton Bolland
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heiligen

Priya Hemenway
Librero
2007
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Woord in beweging 6. exegetisch-homiletische commentaren  Veertigdagentijd II
J.H.van der Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort
Kok
1991
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oorsprong van de Griekse Bijbel. De brief van Aristeas over het ontstaan van de Septuagint
Dr.Thalien M.de Wit-Tak
Kok
1995
11,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelhandboekje
Kevin O,Donnell
Kok
2004
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bijbelverhalen gezien door de ogen van Rembrandt
Matthijs Schuurman
Kok
2005
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbellezen in het spoor van Israel, deel 1,2 en 3, compleet
div.auteurs
Kath.Bijbelstichting
1977, 3 dln
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zonde van Sodom.Ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal
Gijs Bouwman
Gooi en Sticht
1990
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
666 het getal eens menschen
Ds.D.A.v.d.Bosch
Zomer en Keuning
1945/46, tweede druk
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rembrandt en de bijbel.Verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament door Rembrandt in schilderijen,etsen en tekeningen in beeld gebracht
Hidde Hoekstra
Het Spectrum
1980
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagboek door
S.Ulfers
D.Bolle
voor elken dag des jaars een Bijbelsche gedachte
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels Beeldwoordenboek
Dr.A.van Deursen
Kok
1965,zesde druk
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handleiding bij de beoefening der Gewijde Geschiedenis
J.van Andel
Callenbach
vierde, 1913
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een geschenk uit de hemel. Bijbelcursus ( 25 afl.) en introductieles ( eveneens 25 afl.)
Werkgroep Bijbelcursus Geref.Kerken Vrijgemaakt
idem
in twee bijbehorende banden, prima staat
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze tijd en de toekomst der wereld
W.A.Spicer
Les Signes des Temps  Brussel
prima staat, harde groene kaft, veel afbeeldingen
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het lezen van de bijbel. Een inleiding
Dr.J.van Bruggen
Kok
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levenslicht.Stichtelijke bloemlezing voor onzen tijd.
P.H.Hugenholtz Jr.
Van Holkema & Warendorf
1901, vierde
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levenslicht uit den Bijbel.
P.H.Hugenholtz Jr.
Van Holkema & Warendorf
1904,Jugenstil band,goudopdruk
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerboek voor de Heilige Geschiedenis
I.Snoek
J.N.Voorhoeve
twaalfde
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hy kan weer en meer
Dr.Adrio Konig
N.G.Kerkboekhandel Transvaal Pretoria
1982
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels Beeldwoordenboek
Dr.A.van Deursen
Kok
1978, elfde druk
6,00