Dit is pagina:  bijbelboeken / Nieuwe Testament
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ark van het verband in het laatste bijbelboek
Proefschrift  S. Alblas
Jan Haan
1993
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Offenbarung des Johannes
Heinrich Kraft
Mohr
1974
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die brief an die Romer
Otto Michel
Vandenhoed
1966
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Evangelium des Johannes
Rudolf Bultman
Vandenhoed
1968
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Evangelist Matthaus
D.Dr.A.Schlatter
Calwer Verlag
1957
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kruiskoning ( Marcus)
J.H.C.Kamsteeg
Holland
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie van Lukas
Prof.Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel
Boekencentrum
1964
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Urgemeinde und Wir
Otto Bruder
Gotthlf-Verlag
1948
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het begon in Jeruzalem ( Lucas)
Ds.J.Dijk
Zomer en Keuning
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kreuz und Auferstehung Jesu
Herbert Girgensohn
Schriftenmissions-Verlag
1958
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Freude Gottes
Helmut Gollwitzer
Burckhardthaus-Verlag
6e
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De armen en de rijken bij Lukas
Coert H.Lindijer
Boekencentrum
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eerste hoofdstukken van het Evangelie naar Lukas in hun structurele samenhang
Dr.H.Mulder
Meinema
1948
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie van Lucas
Kan.C.Raeymaekers
N.V.Brepols
1949
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het jubeljaar is aangebroken
Chr.Rupke
Oosterbaan
1974
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lukas de medicijnmeester
Dr.A.van Veldhuizen
Kok
1926
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Gentiles and the Gentile Mission in Luke-acts
Stephen G.Wilson
University Press Cambridge
1973
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het licht der wereld ( Johannes)
Dr.G.C.Berkouwer
Kok
1960
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek der werken ( Johannes)
Prof.Dr.H.van den Bussche
Lannoo
1962
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie van Johannes
J.Calvijn
Ph.Zalsman
1908
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verzoekingen van Jezus Christus in de woestijn
Dr.A.Dondorp
Kok
1951
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geloof in de Zoon ( Johannes)
Dr.D.Jacobs
Guido de Bres
1959
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie van Johannes
Walter Luthi
T.Wever
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het woord van de liefde
Eugen Walter
H.Nelissen
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gerechtigheid Gods ( Romeinen)
J.E.van Brakel
Kracht van Omhoog
1973
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Staatsgedanke nach Paulus in Rom.13, 1-7
Valentin Zsifkovits
Herder Verlag
1964
4,00, met penonderstr.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De knecht des Heeren ( Korint.)
J.E.van Brakel
De Tijdstroom
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerk van Korinthe en wij
Dr. L. Batelaan
T. Wever
1971
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Galaterbrief
Hans Asmussen
Kaiser Verlag
1935
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vier brieven, een evangelie  ( 2 dln)
Th. Delleman
De Graafschap

5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijne blijdschap en kroon  ( Filipp.)
J.H. Wiersma
F.W. Egeling
1888
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief aan de HebreeŽn
D. Chantepie de la Saussaye
Hoveker
1874
7,50  ( met enige onderstrepingen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Glaubensweg des volkes Gottes  ( Hebr.)
Friedrich Graber
Zwingli - Verlag
1943
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oude kalender bij de HebreeŽn
Dr. S. van Mierlo
Kok
1963
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Brief aan die HebreeŽrs
Dr. P.J.S. Klerk
J.L. van Schaik
1951
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Koninklijke Wet  ( Jakobus)
P.J. Melle
Callenbach

4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Trefwoord: Daders van het Woord
A.A. Spijkerboer
Boekencentrum
1978
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Brief des Jacobus
Eduard Thurneyfen
Friedrich Reinhardt
1941
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons lieve leven ( Jacobus)
H.A. Visser
Boekencentrum
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief vol van hoop  ( Petrus)
P. Prins


4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eerste brief van Petrus
Drs. G. Thevissen
Romen
1973
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor heel de kerk ( Openb.)
Ds. J. van Amstel
Oosterbaan
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Judas Iskarioth
Kurt Luthi
Zwingli - Verlag
1955
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Openbaring van Johannes
Dr. A.H. Edelkoort
H. Veenman

3,50 ( met potl.onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sporen van de wederkomst van Jezus Christus
R.H. Keegstra
Oosterbaan
1998
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das letzte Buch der Bibel
Dr. Hanns Lilje u.a.
Evangel. Buchgem. Stuttgart
1957
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zie, Hij komt met de wolken
H.Th. van Munster
S.J.P. Bakker
1946
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zeit und Geschichte in der Offenbarung des Johannes
Pfr.Dr. theol. Mathias Rissi
Zwingli - Verlag
1952
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tusschen de gouden kandelaren ( Johannes)
P.A.E. Sillevis Smitt
Hoveker
1904
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spiegel van de eindtijd  ( Johannes)
Dr. L.D. Terlaak Poot
H. Veenman
1967
3,50  ( met aantekeningen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Openbaringsbegrip
J.G. Thoomes ( proefschrift)
P. den Boer
1947, met onderstr.
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beschouwing over de Openbaring
H.C. Voorhoeve Jzn
J.N. Voorhoeve
4e druk
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verloren evangelie
Marcus Borg
Meinema
1997
Ä 3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bergrede ( Matth.)
Dr. A.M. Brouwer
Ruys
1930
Ä 6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Berg predigt
Prof. M. Evers

1899
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bergrede en vredesbeweging
Ds. M.P. van Dijk
Kok
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Berg predigt Jesu
Leonhard Ragaz
Verlag Herbert Lang
1945
5,00 ( enkele onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Korenmaat en kandelaar ( Bergrede)
Ds. W. Tom
Jan Haan
1950
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Anders liefhebben ( Kor.)
F.H.von Meijenfeldt
Kok
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie naar Mattheus 1
Dr.J.T.Nielsen
Callenbach
1982
Ä  7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie naar Mattheus 3
Dr.J.T.Nielsen
Callenbach 
1975
Ä  7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uitlegging van de zendbrief van Paulus aan de Romeinen ( Johannes Calvijn)
Dr.D.J.de Groot
H.A.van Bottenburg
1950
15,00 ( kommentaar op het NT)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verhalen als bewijzen
Dr.Lambert Wierenga
Kok
2001
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verbond Gods ( openb.)
Dr.G.Ch.Aalders
Kok
1939
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De open hemelpoort
Derk Joh.Baarslag Dzn
Bosch en Keuning
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geroepen volk ( Rom.)
J.R.Wiskerke
Oosterbaan
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zie, het Lam Gods
Ds.W.Van Gorsel
Den Hertog
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wolk der getuigen ( Hebreen XI)
R.E.van Arkel
E.J.Bosch
1931
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er is niemand zoals Hij
J.G.Bellet
Uit het woord der Waarheid
2000, 2e
7,50 ( z.g.a.n.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meer dan overwinnaars ( Romeinen)
R.Brockhaus
Uit het Woord der Waarheid
2000, 3 e druk
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Toewijding aan Christus ( Filippi)
G.C.Willis
Uit het Woord der Waarheid
2000, 3 e druk
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Evangelium nach  Johannes
Johannes Schneider
Evangel.Verlag Berlin
1978
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie naar Mattheus
Prof.Dr.H.Oort
P.M.Wink te Zalt-Bommel
1913
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verklaring van het evangelie naar Matthaeus
Prof.Dr.G.A.van den Bergh van Eysinga
Van Loghum Slaterus
1947
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Briefe an die Korinther (2),Epheser,Philipper und Kolosser, Hebraer
Jacobus,Johannes, Offenbarung des Johannes (2) -- totaal 10 delen
Wuppertaler studienbibel
1968-74
per deel 5,00 euro ; 10 delen 35,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie van Mattheus voor de gemeente verklaard in bijbellezingen ( 2 delen)
J.H.L.Roozemeijer , predikant te Arnhem
J.W.en C.F.Swaan te Arnhem
1897
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie van Johannes voor de gemeente verklaard in bijbellezingen ( 2 delen)
J.H.L.Roozemeijer, predikant te Arnhem
F.P.D, Huij te Middelburg
1908
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie van Johannes  voor de gemeente verklaard in Bijbellezingen
J.H.L.Roozemeijer, pred.te Arnhem
F.P.D, Huij te Middelburg
1891, 1 band, 2 delen
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Colossenzen
ds.J.Maasland
IZB Amersfoort
1994 ( 5e)
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een blik in het onderwijs van Jezus ( Lucas)
Dr.M.van Rhijn
J.B.Wolters
1924
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Lost Books of the Bible and the forgotten books of Eden
-
The World Publ.Company
1963
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De staat in Bijbels licht ( Romeinen)
Dr.M.van der Voet
Kerk en Vrede
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Strijd om de macht ( Marcus)
J.Heidinga
Boekencentrum
1947
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alzoo wies het woord
Dr.J.H.Bavinck
Bosch en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kernteksten uit de brieven aan Timotheus
ds.D.Rietdijk
De Groot Goudriaan
1992
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
de tweede bergrede ( Matt.24-25)
J.E.van den Brink
Kracht van omhoog
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
.. Mijn wraak is barmhartig
A.A.Leenhouts
St.Getuigenis en eenheid
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de schemering van Christus, wederkomst
H.Veldkamp
Kok
1928
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie volgens Johannes
Prof.H.van den Bussche
Lannoo
1964
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Jeruzalem  ( Openbaring 21)
Prof.G.Wisse
Grootendorst te Bodegraven
tweede
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Twaalve
Dr.W.Lodder
Bosch en Keuning
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hand-Commentar zum Neuen Testament, vierter band
H.J.Holtzmann
Freiburg L.B.und Leipzig
1893
5,00 ( rug niet compleet)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geheim van het Woord ( kernwoorden uit het Johannes-evangelie)
Ds.W.Glashouwer
EO
1988
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commentaar op het Evangelie van Johannes
Dr.J.M.S.Baljon, hoogleeraar te Utrecht
J.van Boekhoven te Utrecht
1902
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eerste en de tweede brief van Paulus aan de Corinthiers ,2 delen
F.J.Pop
Callenbach
1965/1953
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Peter and the Rock
Chrys C.Caragounis
Walter de Gruyter  Berlin
1990
17,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De heraut van de Koning
Ds.E.R.O.Richard
Bosch en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commentaries on the Epistles to Timoty, Titus and Philemon
John Calvin
B.Eerdmans   Michigan
1959
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentar uber das Neue Testament : Brief aan die Galater
Dr.Heinr.Aug.Wilh.Meyer
Vandenhoeck und Ruprecht
1857
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentar uber das Neue Testament: Briefe an Timotheus und Titus
Dr.Joh.Ed.Huther
Vandenhoeck und Ruprecht
1850
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentar uber das Neue Testament : drei Briefe des Apostel Johannes
Dr.Joh.Ed.Huther
Vandenhoeck und Ruprecht
1868
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentar uber des Neuen Testament : Brief des Jakobus
Dr.Joh.Ed.Huther
Vandenhoeck und Ruprecht
1863
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentar uber das Neue Testament : Brief des Paulus an die Romer
Dr.Heinr.Aug.Wilh.Meyer
Vandenhoeck und Ruprecht
1859
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentar uber das Neue Testament : Briefe an die Thessalonicher
Georg Conr.Gottl.Lunemann
Vandenhoeck und Ruprecht
1850
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentar uber das Neue Testament : Brief an die Philipper
Heind.Aug.Wilh.Meyer
Vandenhoeck und Ruprecht
1847
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
II Petrus en Judas, textuitgave met inleidende studien en textueelen commentaar
Johannes de Zwaan, proefschrift
S.C.van Doesburgh te Leiden
1909
10,00 ( slappe kaft,rug slecht)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De slothymne van het manual of Discipline
Hendrik Goedhart , proefschrift
Bronder Offset te Rotterdam
1965
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Testament als gids voor het christelijk leven
J.P.Hasebroek
Hoveker en Zoon te Amsterdam
-
15,00.,orgineel, leren band.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hindu Dharma a christian understanding ( Romans 10:1-5)
James Canjanam Gamaliel
-
29 May 1990
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar liefde woont ( Efezebrief)
Drs.W.Verboom
Kok
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heeft het lijden van Christus aanvulling nodig ?
Dr.G.de Ru
1981, serie exegetica
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gemeente in Christus Jezus : de brief aan de Philippenzen
Dr.G.J.Streeder
Callenbach
1948
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Begrijpt u wat u leest ?  ( uitleg Openbaring van Johannes)
dr.W.S.Duvekot
Boekencentrum
1991
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Openbaring des Heeren aan Johannes voor de gemeente uitgelegd
Dr.S.Greijdanus
J.C.van Schenk Brill te Doesburg
1908
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commentaar op Het evangelie naar Johannes
Dr.C.van der Waal
Oosterbaan
1984
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heilig en Heiligen
H.Meulink v.d.m.
-
-
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op dat vervuld zou worden  , 2 delen
J.W.Smitt
De Vuurbaak
1977
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Filippenzen en Filemon
Prof.dr.H.J.Jager
v.d.Berg te Kampen
3e druk, 1978
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit en bij de brief aan de Galaten
Dr.W.Sikken
Callenbach
-
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gezegende leven ( brief aan Efeze)
Ds.S.J.Popma
Bosch en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lukas, zijn taak en plaats in de heilsgeschiedenis
Ds.H.Mulder
Bosch en Keuning
1942
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie van Johannes
Ds.R.C.Harder
Bosch en Keuning
1956
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrouw in de brieven van den apostel Paulus
Dr.K.Dijk
Bond van Meisjesver.op geref.grondslag
1933
7,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Romeinen
Drs.G.J.Smink
Kok
1986
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bedachte rede,bedeutung und Handlung in adressierte Rede, 2.Konrinther 5
Roland Albrecht Tolksdorf, proefschrift
Facta te Ijsselmuiden
1990
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Proces om de volken ( bijbelstudie boek Handelingen der Apostelen), deel 1 en 2
Ds.C.van den Berg
De Vuurbaak
1981 / 1983
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus , lijden.sterven en opstanding
H.J.van Kempen / Ds.D.J.Karres
Oosterbaan
tweede
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek voor onze tijd, de Openbaring van Johannes leesbaar voor de gemeente
div
De Kandelaar
2007
22,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onthulde geheimenissen
Ds.J.M.Goedhart
Bredewold te Wezep
1994
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een ABC door Abeling ( Timotheus met toepassing op de tijdsomstandigheden)
L.G.C. Ledeboer
Horizont
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Briefe an die Philipper, Koloffer und an Philemon
Ernst Lohmeyer
Van den Hoeck & Ruprecht
1964
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Brief an die Philipper
Ernst Lohmeyer
Van den Hoeck & Ruprecht
1964
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Johannes-Briefe
Rudolf Bultmann
Van den Hoeck & Ruprecht
1969
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Brief an die Galater
Heinrich Schlier
Van den Hoeck & Ruprecht
1971
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De hand aan de ploeg, klein commentaar op de Bergrede
G.Th.Rothuizen
De Graafschap
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus en onze tijd
Ronald Fangen
H.Veenman & Zonen
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief van Paulus aan de Galaten
H.Bouwman
Stichting Woord en Getuigenis
2000,nieuwstaat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eerste en de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen
H.Bouwman
Stichting Woord en Getuigenis
1998, nieuwstaat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentaar op het Evangelie van Johannes
F.Godet
Kemink & Zoon
1866
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Louter Vreugde , de brief van Jakobus overdracht
S.Wouters
Wever
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dr.S.Greijdanus
De brief van den Apostel Paulus aan de gemeenten in Galatie
H.A.van Bottenburg
1936
7,50 ( kommentaar op het NT)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief van den Apostel Paulus aan de gemeente te Philippi
Dr.S.Greijdanus
H.A.van Bottenburg
1937
8,50 ( kommentaar op het NT)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gospel according to St.John
R.V.G.Tasker
The Tyndale Press  London
1960
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commentaar op de Katholieke Brieven
Dr.J.M.S.Baljon
J.van Boekhoven te Utrecht
1904
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The first Epistle general of Peter
Alan M.Stibbs
Inter-Varsity-Press
1977 ; Tyndale NT comment.
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
New Century Bible Commentary : I Peter
Ernest Best
WM B Eerdmans
1982
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
New Century Bible Commentary : Galatians
Donald Guthrie
WM B Eerdmans
1981
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Romeinen
J.E.van den Brink
Kracht van Omhoog
1973
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ziener aan het hof te Babel
L.R.Conradi
Internat.Traktaat Genootschap
1919
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En zo zal geheel Israel gered worden
dr.C.H.Lindijer
,t Koggeschip
1969
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus en Filippi
P.A.E.Sillevis Smitt
Hoveker & Wormser
1900
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het raadsel van Romeinen 16
J.van Bruggen
De Vuurbaak
1970, Kamper bijdragen
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brieven van Petrus en Judas ( PNT)
Dr.M.H.Bolkestein
Callenbach
1963, geplastific.
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief van Jakobus ( PNT)
Dr.E.L.Smelik
Callenbach
1963
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Freeborn Sons of Sarah
George C.Lubbers
Rover Bend Publ.Michigan
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Leib des Messias ( in den Paulusbriefen)
Dr.J.J.Meuzelaar
Van Gorcum
1961
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uitlegging van de pastorale brieven   Johannes Calvijn
Dr.H.Schroten
Kok
1966
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zie Uw koning komt,beschouwing van het Evangelie naar Mattheus, deel II
Dr.Arn.C.Gaebelein
J.N.Voorhoeve
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentaar op het NT : Het heilig evangelie volgens Mattheus
Dr.F.W.Grosheide
H.A.van Bottenburg
1922
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentaar op het NT : Paulus zendbrieven aan Efeze,Colosse,Filemon en Thessalonika
Dr.J.A.C.van Leeuwen
H.A.van Bottenburg
1926
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus  loopbaan,levenswerk en lijdensweg
H.S.S.Kuyper
La Riviere & Voorhoeve
1919
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven is immers verschenen : De brieven van Johannes
R.Bijl
Holland
1953
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus apostel der vrijheid
Ds.Ch.de Beus
Holland
met s.o.
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik, Tertius. Brieven  uit Rome
Andre F.Troost
Boekencentrum
2003
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
St.Pauls, epistle to the Ephesians
J.Armitage Robinson
MacMillan and Co  London
1922
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Overdenking van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Mattheus
Herman Friedrich Kohlburgge
Geref.Gemeenten
1939
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Openbaring mag niet verborgen blijven
T.van Turennout
Vijlbrief Haarlem
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Marcus 14 en Marcus 14 15 & 16
dr.A.A.van Ruler
Kok
1971/ 1972 , 2 delen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Glaubensweg des Neuen Bundes, Eine Einfuhrung in den Hebraerbrief
Wilhelm Loew
Furche-Verlag Berlin
1941
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Genade geneest , schriftoverdenkingen uit het evangelie van Lucas
Dr.C.Bouma
Zomer en Keuning
/
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gerechtigheid Gods bij Paulus
Jan Brinkman
T.de Vries Dz./Rotterdam
1916, acad.proefschrift, ouderdomsvlekken
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paraklese in het perspectief van de parousie
dr.D.Visser
Groen
2003
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De structuur van het koptische evangelie naar Thomas
Philippus Pieter Meerburg
Boosten & Stols Maastricht
1964
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uitlegkundige wenken. Korte aanteekeningen op de brieven van den Apostel Paulus aan Timotheus
Dr.A.H.de Hartog
A.Fernhout te Amsterdam
1895
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De blijdschap in Paulus, brieven
Dr.J.D.Plenter
Van Gorcum & Comp
1953
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wedergeboorte
Dr.D.J.de Groot
Kok
1952
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grenzen der Openbaring
Dr.A.J.de Sopper
Holland
1948
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief van Paulus aan de Romeinen, deel 1 en 2
Dr.A.F.N.Lekkerkerker
Callenbach
1962/1963
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Joodsche achtergrond van den Brief aan de Romeinen
Jacobus Adrianus Cornelis van Leeuwen
C.H.E.Breijer te Utrecht
1894, acad.proefschrift, rug beschadigd
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commentaar op den Brief van Paulus aan de Filippiers
Dr.J.M.S.Baljon
J.van Boekhoven te Utrecht
1904
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
St.Paul,s epistle to the Ephesians
Charles Gore
John Murray  London
1923
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Berge Gottes
Helmut Lamparter
Burckhardthaus Verlag
1954
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een blik in het onderwijs van Jezus ( Lucas)
Dr.M.van Rhijn
H.J.Paris
1927
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus de Apostel 1) De brieven aan de Thessalonicensen 2) De mensch en zijn tijd
Dr.A.M.Brouwer
G.J.A.Ruys
1933/1934
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerk in de wereld. De eerste brief van Petrus
Dr.M.H.Bolkestein
Holland
1952
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Openbaring, een practische bijbelverklaring
Dr.L.van Hartingsveld
Kok
1984,tst
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De openbaring aan Johannes
R.J.van der Meulen
Bigot&Van Rossum
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief aan de Hebreeen en de brief aan Jakobus
Dr.F.W.Grosheide
Kok
1955,2e, serie CNT
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philemon
Dr.H.M.Matter
Kok
1965, serie CNT
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief van Paulus aan de Efeziers
Dr.F.W.Grosheide
Kok
1960, serie CNT
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan de Romeinen
Dr.Herman Ridderbos
Kok
1959, serie CNT
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de vrijheid gesteld. Brief aan de Galaten
R.Brockhaus
H.Medema
1957
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geloof behouden, beschouwing over den tweeden brief aan Timotheus
J.N.Voorhoeve
J.N.Voorhoeve
1946
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kolonisten van den hemel. Verklaring van Openbaring 1-3
G.Bos
D.A.Daamen
1940
4,50 ( potl.onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De doorbraak van het Koninkrijk. Het evangelie van Marcus
Samuel Dieterle
Wever
met potl.onderstr.
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Zendingsrede in het evangelie van Mattheus
Mgr.L.Cerfaux
Desclee & Co 
1958
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tekst onder titel. ( 1 Petrus 5:6-9)
Dr.S.F.H.J.Berkelbach van Sprenkel
J.N.Voorhoeve
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Lam Gods. Leerrede over Johannes 1:29b
H.J.de Groot Gz.
Scheffer & Co
1901, rug geplakt
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof,symbool,middelaar
S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel
G.J.A.Ruys
1917
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het laatste bijbelboek door den schrijver van
De heerlijkheid der nieuwe bedeeling in de schaduwen des ouden verbonds
Hoverker & Wormser
begin 1900
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Jakobusbrief und die Johannisbriefe
D.M.Schlatter
Calwer
1893
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De komende Christus, 2 delen
Dr.J.A.Seiss
Evangel.drukkerij Brussel
1892, 2 delen, harde rode banden, vert.door N.de Jonge
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hemel geopend.De openbaring van Johannes
Dr.J.C.de Moor
Kok
1926, 3e
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Brief des Jacobus
D.Dr.Martin Dibelius
Vandenhoeck und Ruprecht
1921
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Briefe Petri und Juda
D.Rud.Knopf
Vandenhoeck und Ruprecht
1912
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Evangelium nach Matthaeus
D.Dr.Johannes Jeremias
Dorffling & Franke  Leipzig
1932
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das vierte Evangelium
Emmanuel Hirsch
J.C.B.Mohr
1936
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dingen die verborgen waren
O.Noordmans
J.Ploegsma
1935
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedachten over een bijbelgedeelte. Brieven van Christus Openbarin 2 en 3
Ds.A.S.Rienstra
Filippus
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus Christus en de minsten van zijn broeders
Dr.A.Noordegraaf
Willem de Zwijgerstichting
1999
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie een oor heeft die hore wat De Geest tot de gemeenten zegt
Ds.C.van de Velde
Ver.Conf.Geref.Beraad
3e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Markus de neef van Barnabas
Dr.A.van Veldhuizen
Kok
1933
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Gospel of John. Introduction,Exposition and Notes
F.F.Bruce
William B.Eerdmans
1983
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Expositor,s Bible. The Epistles of St.John
William Alexander
Hodder and Stoughton London
1901
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Practical Expostion of 1 Peter
J.Nieboer
Our Daily Walk Publisher Erie Pennsylvania
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commentar zu dem Evangelium des Lucas von
F.Godet
Carl Meyer Hannover
1872
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met Paulus door het Romeinsche rijk
D.J.Baarslag Dzn.
Callenbach
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes
J.E.van den Brink
Kracht van Omhoog  Gorkum
geplastificeerd
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brief van Paulus aan de Filippenzen
Dr.A.F.J.Klijn
Callenbach
1974, 2e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praktijk van het geloofsleven.Brieven van de apostel Johannes
W.Kelly
H.Medema
1959
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En voort wentelen de eeuwen. Gedachten over de Openbaring van Johannes
Prof.dr.J.H.Bavinck
Zomer & Keuning
1984, 8e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Brieven uit de hemel.
Dr.G.Campbell Morgan
J.N.Voorhoeve
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Konig Israels. Eine Einfuhrung in das Evangelim nach Mattheus, 2 teile
Lic.Dr.Johannes Wilkens
Furche Verlag Berlin
1934, 2 delen
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das wandernde Gottesvolk.Eine Untersuchung zum Hebraerbrief
Lic.Ernst Kasemann
Vandenhoeck & Ruprecht
1939
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Thessalonicherbriefe.
Lic.theol.W.Bornemann
Vandenhoeck und Ruprecht
1894
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Brief des Paulus an die Galater
D.Albrecht Oepke
Evangel.Verlaganstalt Berlin
1960, zweite
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kolossenzen. Met Christus geborgen in God
Harald Overeem
Boekencentrum
2004
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De prediking van het NT : Het verborgen Rijk.Het evangelie naar Marcus
Dr.M.H.Bolkestein
Callenbach
1954
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De prediking van het NT : De weg van het Woord.Het evangelie naar Johannes
Dr.E.L.Smelik
Callenbach
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De prediking van het NT :  Oud en Nieuw. De brief aan de Galatiers
Dr.P.A.van Stempvoort
Callenbach
1951
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentaar op het NT : Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, deel  1 en 2
Dr.S.Greijdanus
H.A.van Bottenburg
1940/ 41, met enkele onderstr.
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentaar op het NT : Het heilig evangelie naar de beschrijving van Markus
Dr.J.A.C.van Leeuwen
H.A.van Bottenburg
1928
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus und die Kirche im Epheserbrief
Heinrich Schlier
J.C.B.Mohr
1930
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Getrostes Wandern. Eine Einfuhrung in den ersten Brief des Petrus
Prof.D.Heinrich Rendtorff
Furche-Verlag Berlin
1936
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Markusevangelium in religiosen Betrachtungen fur das moderne Bedurfnis
Lic.Theol. Dr.Gottlob Mayer
C.Bertelsmann
1913
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Prediking van het NT : De Kerk. De brief aan de Efeziers
Dr.S.F.H.J.Berkelbach van Sprenkel 
Callenbach
1941
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De prediking van het NT : De wegen der kerk. De brieven aan Timotheus, Titus en Filemon
E.L.Smelik
Callenbach
1940
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Saint Paul epitre Aux Galates
M.-J.Lagrange
Libr.J.Gabalda et C  Paris
1942, redelijke staat
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven en dood in de brieven van Paulus
Dr.J.N.Sevenster
Holland
1954
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the gospel according to St.Mark
Sherman E.Johnson
Adam & Charles Black  London
1960
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the acts of the Apostles
C.S.C.Williams
Adam & Charles Black London
1957
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the epistle to the Romans
C.K.Barrett
Adam & Charles Black
1957
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the epistle to the Philippians
F.W.Beare
Adam & Charles Black
1959
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the first and second epistles to the Thessalonians
Ernest Best
Adam & Charles Black
1972
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the pastoral epistles
J.N.D.Kelly
Adam & Charles Black
1963
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the epistle to the Hebrews
Hugh Montefiore
Adam & Charles Black
1964
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the revelation of St.John the Divine
C.B.Caird
Adam & Charles Black
1966
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the epistles of Peter of Jude
J.N.D.Kelly
Adam & Charles Black
1969
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The birth of the New Testament
C.F.D.Moule
Adam & Charles Black
1962
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A commentary on the gospel according to St.John
J.N.Sanders / B.A.Mastin
Adam & Charles Black  London
1968
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The New Testament background : selected documents
C.K.Barrett
S.P.C.K. London
1958
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die drei Johannesbriefe
Rudolf Bultmann
Vandenhoeck und Ruprecht
1967
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen  Jesus.Paulus.Johannes
Werner Georg Kummel
Vandenhoeck und Ruprecht
1969
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ethik des Neuen Testaments
Heinz-Dietrich Wendland
Vandenhoeck & Ruprecht
1970
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte der Urchtistentums
Hans Conzelmann
Vandenhoeck & Ruprecht
1969
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
de harten omhoog ! schetsen over de brief aan de Hebreeen
ds.G.van Rongen
Grand Rapids  Michigan
1976, plakresten,geplastificeerd
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erklarung des Philipperbriefes
Karl Barth
Zollikon
1947
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St.Mark
Ezra P.Gould
T.& T.Clark Edinburgh
1932, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to S.Luke
Alfred Plummer
T.& T.Clark  Edinburgh
1942/ 1951, The International Critical Commentary
7,50 per jaar van uitgifte
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel to St.John, vol.I and II
A.H.McNeile
T.& T.Clark  Edinburgh
1942 ( vol.I) and 1928 ( vol.II), The International Critical Commentary
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans
William Sanday and Arthur C.Headlam
T.& T.Clark Edinburgh
1945, The International Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St Paul to the Corinthians
Archibald Robertson and Alfred Plummer
T.& T.Clark Edinburgh
1929, The International Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians
T.K.Abbott
T.& T.Clark  Edinburgh
1922, The Internat. Critical .Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Philippians and to Philemon
Marvin R.Vincent
T.& T.Clark  Edinburgh
1922, The Internat Critical .Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St.Paul to the Thessalonians
James Everett Frame
T.& T.Clark Edinburgh
1912, The  Internat. Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Hebrews
James Moffatt
T.& T.Clark  Edinburgh
1924, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle of St.James
James Hardy Ropes
T.& T.Clark  Edinburgh
1973, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to S.Matthew
Willoughby C.Allen
T.& T.Clark  Edinburgh
1947/ 1922, The Internat.Critical Commentary
7,50, per jaar van uitgifte
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alpha en Omega.Visioenen van het Millennium
-
Ten Have
1999
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bericht van Lucas over Jezus en zijn gemeente
Kaj Munk
D.A.Daamen
1952
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeruzalem-Emmaus vice versa
Ds.J.H.Velema
Kok
1983
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan Christus gelijkvormig
Dr.W.H.Velema
De Groot Goudriaan
1988
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In liefde geloven.Meditatieve notities bij de eerste brief van Johannes
A.F.Troost
Boekencentrum
1987
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het opstandingsverhaal in het licht der parapsychologie
G.Zorab
H.P.Leopold
1949
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De komende Koning
Johannes de Heer en J.A.Monsma
Het Zoeklicht Driebergen
1956
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opdat allen Hem kennen ! De Apostel Paulus nagereisd van Antiochie tot Rome
Ludwig Schneller
C.H.E.Breijer te Utrecht
1898
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De trouwe dienaar.Beschouwing over het Evangelie naar Markus
J.Tiesema
J.N.Voorhoeve
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van het woord des levens.Leerredenen over den eersten zendbrief van den H.Apostel Johannes
H.C.van den Brink
J.Bootsma
1907
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Apostolische huiszegen
Dr.A.J.Th.Jonker
J.M.Bredee
tweede
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Notes on the New Testament.Explanatory and practical.  I.Corinthians
Albert Barnes
Baker Book House Michigan
1949
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Notes on the New Testament.Explanatory and practical.  Acts of the Apostles
Albert Barnes
Baker Book House Michigan
1950
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbellezingen over den eersten brief aan de Thessalonicensen
Joh.de Heer
Zoeklicht boekhandel Ermelo
tweede, 1923
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrede door vrijspraak.Bijbelstudie over de brief van Paulus aan de christenen in Rome
drs.G.Gunnink
De Vuurbaak
derde, 1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johannes. Het evangelie van de adelaar
M.van Veelen
De Vuurbaak
2007
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas met verklarende aanteekeningen en uitlegging voor het persoonlijk geloofsleven
T.O.Hylkema en D.A.Wuite-van Maasdijk
H.D.Tjeenk Wiilink & Zoon
1947
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Midden in de eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring
Ds.Tj.Boersma
De Vuurbaak
1992, tweede
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De toekomst des Heeren. Dertien leerredenen over de Twee Brieven aan de Thessalonicensen
H.Hoekstra
Kok
1902, redelijke staat, rug los en enkele bladen, compleet
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die werdende Kriche. Eine einfuhrung in die Apostelgeschichte.
D.Dr.Otto Dibelius
Im Furche Verlag
1938
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johannes Calvins Auslegung der Heilige Schrift :: Der Brief aan die Romer; Galatenbrief bis Philemon;Brief an die Korinther; Evangelienharmonie I und II;
Das Evangelium des Johannes ; Die Apostelgeschichte; Ebraerbrief und katholiche Briefe;
Neukirchen Buchhandel
bruine leren banden, prima staat
per deel 10,00 ;  8 delen in 1 prijs 60,00