Dit is pagina:  bijbelboeken / Oude Testament
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abraham, de aartsvader in XII boeken door
Arnold Hoogvliet
By Hendrik Beman te Rotterdam
1776, de negende druk
65,00( kleine gedeelte is boven aan van de rug afwezig) ,verder met titelprent en gravure,prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek van Gods lach
Ds. A.G. Kornet
Kok
1973
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Genesis en Archeologie
Dr. Howard F. Vos
Mingus
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jozua
Ds. C.A. Vreugdenhil
Bakker
1947
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De laatste profeet (Maleachi)
Ds. D. Rietdijk
Banier
1990
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Josepher zahlung der Genesis
Lothar Ruppert
Kosel Verlag
1965
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Simsom  ( Richteren)
Ds. C.A. Vreugdenhil
De Graafschap
1951
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volksetymologie en woordspeling in de Genesis-verhalen
F.M.Th.Bohl
-
1925
3,50 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Genesis 1-2 : Urgeschichte ?
Karl Cramer
Mohr
1959
4,00 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Patriarchen
H.W.Creutzberg
D.A.Daamen
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het scheppingsverbond met Adam
N.Diemer
Kok
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit de oude wereld ( Genesis 4-10)
Dr.K.Dijk
De Standaard
1927
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ausleggung des Alten Testament ( Mose), 2 delen
John.C.L.Gibson
Neukirchen Verlag
1985
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schepping en paradijs
Dr.W.H.Gispen
Kok
1966
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abraham, een mens op weg ......
Dr.B.Remmo Hamel
Boekencentrum
1981
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jozef
Nico ter Linden
Kok
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Genesis
D.Otto Procksch
Werner Scholl
1924
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verklaring van het boek Genesis ( 2 delen) Het boek der geboorten
J.C.Sikkel
J.W.A.van Schaik
1906
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abraham, de Hebreeer
N.C.van Uchelen ( proefschrift)
Van Gorcum
1964
14,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Le Deuteronomie
Jean Rennis
Labor et Fides
1967
15,00 ( met aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Illegalen van oud-Israel ( Richteren)
Dr.A.J.Bronkhorst
Boekencentrum
1949
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Simsom, de richter en nazireer Gods
Dr.J.Schelhaas Hzn.
T.Wever
1937
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ruth
P.Paul Jouon S.J.
Biblque Pontifical Rome
1953
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The books of Samuel
C.F.Keil
T.and T.Clark, Edinburgh
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das erste buch Samuel
Walter Luthi
Friedrich Reinhardt
1964
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hiob
WilhelmVischer
Evangel.Verlag
1942
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Buch Hiob
Eduard Konig
C.Berterlsmann
1929
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Elisa, de profeet
G.van Rongen
De Vuurbaak
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De koningen van Juda
J.Douma
Kok
1932
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nehemia, de held Gods
L.Oranje Czn
Meinema
1931
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Antwort auf Hiob
C.G.Jung
Walter Verlag
1973
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joden in ballingschap ( Esther)
Dr.K.J.Popma
H.J.Paris
1950
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Esther
Ds.K.Welbedacht
Kok
1987
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielsgeschiedenis van Job
Dr.C.van Gelderen
Kok
3e
  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Aramees boek Job
Dr.B.Jongeling
Ton Bolland
1974
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De hand op den mond
Dr.J.H.Kroeze
T.Wever
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Hooglied
Seerp Anema
Kok
1928
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hooglied
-
Callenbach
2e
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeremiah and Lamentations
D.J.Wiseman
Inter- Varsiby Press
1977
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een profeet onder de profeten
Dr.Anton van Lingen
Boekencentrum
1992
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeremia
F.B.Meijer
F.W.Egeling
1896
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Prophet Jeremia
Klaus Seybold
W.Kohlhammer
1993
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Misschien is er hoop......   ( Klaagliederen)
Johan Renkema ( proefschrift)
T.Wever
1983
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zelfrechtvaardiging Gods
Dr.K.Sietsma
S.J.P.Bakker
1939
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Job, Spreuken en Prediker
H.L.Oort
Brill
1903
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Deuren van waarneming ( Psalmen)
Peter R.Ackroyd
Gottmer
1979
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegwijs in de Psalmen
Drs.W.Kats
Filippus

7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het lied van onze Syrische gast ( Psalmen)
W.A.Knight
Voorhoeve
2e
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heere onze Herder  ( 23e Psalm)
Rev.John Stevenson
K.E.Cointre
1902
  6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Batig Slot ( Prediker)
J.van der Beek
Sonsbeek
1962 / 63 , 2 delen
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Buch Jona
Gabriel H.Cohn ( proefschrift)
Van Gorcum
1969
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God en zijn wereld ( Jona)
Dr.J.Schoneveld
H.Veenman
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het heil des Heeren ( Jona)
J.N.Voorhoeve
Voorhoeve
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Habakuk twist met God
Walter Luthi
T.Wever
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Danielbuch
Dr.M.A.Beek
J.Ginsberg
1935
10,00 ( met aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Woestijn en wijngaard
J.A.Tazelaar
Holland
-
12,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Hiobprobleem
Hans - Peter Muller
Wissenschaftliche Buchges.
1988
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn God is hulp ( Elisa)
C.A.Vreugdenhil
S.J.P.Bakker
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Salomo
Th.J.M.Naastepad
Kok
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Psalter  ( beschouwingen over de Psalmen)
A.Rinkel
Ruys 
1937
5,00, eerste deel
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Psalmen, tekst en uitleg
Dr.F.M.Th.de Liagre Bohl en Dr.B.Gemser
Callenbach
1968
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godswoorden in de Psalmen : hun funktie en achtergronden ( 2 delen)
Th.Booij
Rodopi
1978
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schepping en herschepping ( Mozes)
T.E.N.Ozinga
Oosterbaan
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heersende te Jeruzalem ( Prediker)
Prof.Dr.K.J.Popma
Oosterbaan
1961
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een losser gegeven ( Ruth)
Ds.J.van Raalte
Oosterbaan
1965
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Krachten van het komende Koninkrijk ( Daniel)
I. de Wolff
Oosterbaan
1959
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zacharias visoenen
K.Deddens
Oosterbaan
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Simsom, richter en nazireeer
A.I.Krijtenburg
Oosterbaan
1956
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods volk onderweg
W.van Gorsel
Echo te Amersfoort
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Land in zicht
W.van Gorsel
Echo te Amersfoort
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zie, de dagen komen
Ds.W.van Gorsel
Den Hertog
1999
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Troost,troost Mijn volk
Ds.W.van Gorsel
Den Hertog
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Profeet onder het juk
Ds.W.van Gorsel
Den Hertog
1998
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De grote dag nadert
Ds.W.van Gorsel
Den Hertog
1993
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Genesis 1 en Genesis 2
Dr.C.Westerman
Kok 1986  tst serie
-
8,50 ( 2 delen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vraagstukken rond de bijbelse chronologie
P.H.Rupke- van den Heuvel
idem
6,00 
-
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aantekeningen op Genesis,Exodus,Leviticus,Deuteronomium en Numeri ( 5 delen )
C.H.Mackintosh
Uit het Woord der Waarheid te Winschoten
6e,1e en 3e
15,00 ( 5 delen samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oorsprong van het Kerstfeest
Prof.Dr.W.C.van Unnik
Boekencentrum
studie nr 5 uit de ,s Gravenhaagse bijbelvereniging
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dromen in Babel
Bert Hofman
J.J.Groen
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wagen Israel,s en zijn ruiteren ( Elia)
J.C.Sikkel
H.A.van Bottenburg
1909
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godservaring bij de Oudtestamentische Profeten
Prof.Sigmund Mowinckel ( Oslo)
E.J.Brill ( voordracht)
1939
8,50 ( met potloodaant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Prophet Jeremia, Jona, Daniel ( 3 delen)
Scheider / Maier
Wuppertaler Studienbibel
1977,76 en 82
15,00 euro ( 3 delen samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Job het troostboek voor Israel
G.A.van der Spek-Begemann
Boekencentrum
1991
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Koningen, deel 1
Dr.M.J.Mulder
Kok -- commentaar op het OT
1987
10,00 euro ( z.g.a.n.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het brekend en bouwend woord ( Jeremia , deel II)
Ds.Joh.de Wal
Ned.Bond van Vrijgem.JV en MV
1953
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wachter en Herder ( Zacharia)
Dr.C.Brouwer
H.Veenman
1949
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Landschap ( bundel gedachten over de Psalmen)
Dr.G.Th.Rothuizen
Kok
1965
6,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alle gij dorstigen ( Psalm en Jesaja)
Ds.W.L.Tukker
Den Hertog
1982
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Momenten uit de Toledooth van Izaak
P.Klein
Oosterbaan
1969
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aantekeningen bij Genesis
C.H.Mackintosh
St.Volle Evangelie Zending
-
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het tweede boek van Samuel
Dr.C.J.Goslinga (commentaar op het Oude Testament)
Kok
1962
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Elia, de Heer is God
Ds.G.J.W.Herngreen
Boekencentrum
1949
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De man uit Anathoth en zijn woord (Jeremia)
H.Jonker
Gebr.Zomer en Keuning
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Prijst Hem in uw psalmen
Ds.J.J.Poort
De Banier
1981
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Mozaische Oorsprong van de wetten en de boeken
Exodus, Levitus en Numeri door Dr.Ph.J.Hoedemaker
D.A.Daamen te Leiden
1895
15,00 ( prima staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abraham, de vader aller gelovigen
Ds.W.L.Tukker
J.P.van den Tol
1980
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Book of Leviticus
Gordon J.Wenham
William B.Eerdmans
1981
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Book of Deuteronomy
P.C.Craigie
William B.Eerdmans
1981
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Book of Joshua
M.H.Woudstra
William B.Eerdmans
1981
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Book of Jeremiah
J.A.Thompson
William B.Eerdmans
1980
12,50 euro
title
auteur
uitgever
prijs
druk
In den beginne ( Genesis)
Hellmuth Frey
T.Wever
4,50 ( met potl.aant.)
1950
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De oude waereld / Het land van Zarathustra ( Koningen)
Is.Querido
Scheltens en Giltay ( lichtdrukken van Marius Bauer)
15,00 
1919
title
auteur
uitgever
prijs
druk
School voor Koningen, uitleg van een bijbelboek
Dr.F.O.van Gennep
Ten Have
5,00
1976
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Das erste Buch Samuel
Rolf Freiherr v.Ungern-Sternberg
Theologischer Verlag R.Brockhaus  Wuppertal
17,50
1978
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Genesis een
Edward J.Young
De Vuurbaak
3,50
1971
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Psalmen verstaat gij wat gij leest ?
Dr.Johannes de Groot
Bosch en Keuning
3,50
1941
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De spreuken der vaderen
I.Maarsen
W.J.Thieme
17,50
1932
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek Jona
Drs.K.Exalto
Buijten
3,50
1971
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Moses
Dr.Elias Aucherbach
G.J.A.Ruys
7,00
1953
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De oogst rijpt ( Ruth)
W.Kreuzen
T.Wever
3,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Jeremia , de profeet van het Rijk Gods
Ds.A.A.Wildschut
Bosch en Keuning
3,50 
1947
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Commentaries on the four last books of Moses ( 4 volumes)
John Calvin
B.Eerdmans  Michigan
50,00 
1950
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Geloofshelde onder die Ou Verbond
Prof.dr.A.van Selms
HAUM Kaapstad-Pretoria
15,00
1960
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Mose und sein werk
Paul Volz
Mohr   Tubingen
5,00
1932
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Jacob heb Ik liefgehad ( Genesis)
W.Van Gorsel
-
3,50 
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
En altijd verwachten ( de geschiedenis van Jacob)
Johan Th.Bos
Het Morgenrood te Oudewater
7,50
1988
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Amos
Th.J.M.Naastepad
Kok
4,50
2e
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Simsom
Th.J.M.Naastepad
Kok
4,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Verkenningen in Exodus
Drs.A.G.Knevel e.a.
Kok-- theol.verk.-- bijbel en exegese
6,00 
1986
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Abraham, Isaak en Jacob, begenadigde voorvaders
Dr.W.G.de Vries
Oosterbaan
5,00
1995
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Leer-redenen over Zach. VIII:23 te Mydrecht op 7 den september 1777
Wilh.Van der Souw, praedikant in den Gereformeerde Gemeinte J.C.van Nieuwer Amstel
By D.Swart en I.Scholten, Boekverkoopers op den hoek van de Cingel en Oude Lelystraat
n.o.t.k., alle bladen in goede staat aanwezig, rug slecht en banden matig
1778
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Hooglied van Salomo ( eerste deel)
Abraham Hellenbroek
Reinier van Doesburg te Rotterdam
75,00
1718, titelprent ontbreekt
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek Job
Dr.A.de Wilde
H.Veenman en Zonen
3,50 
1974
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek der waarheid ( Daniel)
Ds.D.K.Wielenga JDzn.
Oosterbaan
3,50
1977
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Ruth
Ds.K.Welbedacht
Kok
4,50
1986
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek Ruth in bijbellezingen voor het volk
Phil.S.van Ronkel
Hoveker en Zoon
8,50
bruine band, goede staat
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Een profeet den volken
S.G.de Graaf
Kok
6,00 
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Schetsen Schriftstudie Jozua
J.L.Struik Lz.
Ned.Bond JV
3,50
1948
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Hoghe Liedt Salomons
Jacobus Revius
Den Hertog
5,00
1986
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek Ruth
Ds.D.van Maanen
Bosch en Keuning
5,00 
1952
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Hooglied
Prof.L.H.van der Meiden
Bosch en Keuning
3,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Lijden en loven ( Het boek Job in schriftoverdenkingen)
Dr.K.Dijk
Kok
5,00
1924
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Die knopen ontbindt ( Daniel)
H.Veldkamp
T.Wever
7,50
1940
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Van Reformatie tot Deportatie
Ds.H.Veldkamp
T.Wever
6,00
1975, derde
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Mozes de man Gods
J.Douma
Kok
3,50
1918
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Die knopen ontbindt ( Daniel)
Ds.H.Veldkamp
Wever
5,50
derde
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bart en Kees  28 samenspraken over het boek Ruth
Ds.G.v.Reenen
J.P.v.d.Tol
20,00
1936
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Wegwijs in Prediker
Ds.W.Kats
Filippus
5,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De profetien van Hosea uitgelegd door
Joh.Calvijn
Kok
12,50
1905
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Genesis
uitleg naar het principe van Living Bible
Stichting L:iving Bibles
3,50
1984
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Der schrift und die Bergpredigt nach Luthers Deutung
Hermann Wolfgang Beyer
Chr.Kaiser Verlag
5,00
1935
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Van Adam tot Abraham
J.van Andel
Kok
10,00
1913
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De profeet Habakuk of het eind der wereld
Schrijver
?
15,00
?
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Kanttekeningen van een Assyrioloog bij Ezechiel
Dr.R.Frankena
E.J.Brill
3,50
1965, rede
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Hebraisch - Deutsche Praparation zu den Kleine Propheten  I
Dr.theol.Reiner-Friedemann Edel
Verlag dr.R.F.Edel
6,00
zweite auflage
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Harde feiten : kanttekeningen bij het Genesisverhaal
Dr.Klaas J.Popma
Wever
3,50
1972
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Ezekiel an introduction and commentary
John B.Taylor
Inter-Varsity Press
6,50
1978, Tyndale OT commentaries
title
auteur
uitgever
prijs
druk
The new Century Bible commentary  Isaiah 1-39 and 40-66 , 2 volumes
R.N.Whybray en R.E.Clements
WM.B.Eerdmans
25,00
1981/1982
title
auteur
uitgever
prijs
druk
The new Century Bible commentary : Ezekiel
John W.Wevers
WM.B.Eerdmans
1982
10,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Studies in Job
Dr.B.D.Eerdmans
Burgersdijk & Niermans
15,00
1939
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Simson en Delila
Eric Linklater
A.W.Sijthoff
5,00
1964
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Psalmen van Totius
G.Dekker
Bosch en Keuning
4,50
Libellen-serie  379/380
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bijzondere Canoniek
Prof.B.Holwerda
v.d.Berg te Kampen
7,50
1972, Oudtestamentische voordrachten
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek Esther
Adolf Kuepfer
Welta te Amsterdam
5,00
vertaald door Annie Greebe
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Biblical commentary on the Old Testament , 25 volumes,complete
C.F.Keil and F.Delitzsch
WM.B.Eerdmans Michigan
125,00
1949/1950
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek Ruth
H.L.Heijkoop
Woord derWaarheid Winschoten
3,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Door het vuur : beschouwing over het boek Daniel
R.Brockhaus
J.N.Voorhoeve
5,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Verlosten des Heeren : beschouwing over het boek Exodus
E.Dennett
J.N.Voorhoeve
6,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De val van het Koningschap,  deel 1 en deel 2 ,beschouwing over de boeken der Koningen
Dr.H.Rossier
J.N.Voorhoeve
9,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bouwen en bewaren : beschouwingen over het boek Ezra,Nehemia en Esther
H.Rossier
H.Medema
7,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Aanteekeningen op Levitikus
C.H.Mackintosh
J.N.Voorhoeve
7,50
vierde,rug opnieuw geplakt
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Aanteekeningen op Exodus
C.H.Mackintosh
J.N.Voorhoeve
7,50
derde,rug opnieuw geplakt
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Aanteekeningen op Numeri
C.H.Mackintosh
J.N.Voorhoeve
4,50
derde
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Eenheid der Eschatologische Voorstellingen in het boek Jesaja
Theodoor Leopold Willem van Ravesteyn
J.van Boekhoven te Utrecht
10,00
1910, proefschrift
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Commentaar op het Oude Testament : Nahum
Dr.K.Spronk
Kok
7,50
1999
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Richteren en Ruth : een vacature vervuld
Prof.H.J.Schilder
Kok
8,00
1982
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De werkers der ongerechtigheid in de individuele Psalmen
Nicolaas Herman Ridderbos
Kok
10,00
1939,acad.proefschrift
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Uitleg van het boek Genesis
Efrem de Syrier
Kok
6,50
1993
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De ware Jozef
Dr.D.J.Kohlburgge en Dr.J.van der Werf
Callenbach
3,50
1973
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De messiaansche opvattingen der middeleeuwse exegeten Rasji , Aben Ezra en Kimchi vooral
volgens hun commentaren op Jesaja door Willem Johannes de Wilde
H.Veenman & Zonen
15,00
1929, acad.proefschrift, harde band,kaft verkleurd.
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Profetie in Israel, deel 1 Commentaar bij de tijd
Drs.J.Streefland
Callenbach
4,00
1983
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Roos van Saron. Parels uit het Hooglied
Wim Malgo
Middernachtsroep
5,00
1990
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Getuigen van tegenspraak : profetie uit de mond van Amos en Jesaja
N.A.Schuman
Ten Have
3,50
1981
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De profeten mantel
K.van Balen
Charisma
7,50
1979
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Een overdenking over Nehemia
J.de Blaauw
Ver.Verspr.Bijbelstudies Den Helder
7,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Genesis a devotional commentary
W.H.Griffith Thomas
Wm.B.Eerdmans Publ. Comp.Michigan
10,00
1946
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Die vraagstuk van die onvervulde voorsegginge in verband met Jesaja 1-39
Dr.P.A.Verhoef
H.A.U.M.
1950
9,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Nahum Habakuk Zefanja   Drie profeten voor onzen tijd
Dr.A.H.Edelkoort
H.J.Paris
8,50
1937
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Elisa, gezant van Gods genade
J.G.Bellet
Medema
6,00
tweede
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Psalmen , 3 delen, compleet
Dr.J.J.P.Valenton Jr.
H.ten Hoet te Nijmegen
35,00
1e druk, 1902/03/04, harde band
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Over het boek Job
Dr.H.Th.Obbink
H.J.Paris
8,50
1935
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek Job en het probleem van het lijden
Dr.A.H.Edelkoort
J.N.Voorhoeve
1946
4,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Psalmen en cultus
Dr.Nic.H.Ridderbos
Kok
3,50
1950,uitgesproken rede
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Kommentaar op De Psalmen, deel 1 en 2
Franz Delitzsch, vert.door J.Hartog
Kemink en Zoon
27,50
1875, 2 afz.delen,harde banden, goede staat
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De numeruswisseling in het boek Deuteronomium
Johannes Hendrik Hospers
Kemink & Zoon
7,50
1947, acad.proefschrift
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Jesaja 53 das Prophetenwort vom Suhnleiden des Gottesknechtes
Prof.D.Dr.Gustaf H.Dalman
J.C.Hinrich
7,50
1914
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Mozes boeken in Egyptisch licht
Dr.M.H.A.van der Valk
Kok
10,00
1930
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De profeet Zacharia een uitlegkundige studie
Dr.A.H.Edelkoort
Bosch en Keuning
8,50
1945
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De profeet Jesaja in zijn beteekenis voor zijn tijd en onzen tijd geschetst
Dr.A.van der Flier GJz.
G.J.A.Ruys
4,50
1931
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Hooglied
Dr.G.Ch.Aalders
Kok
8,50
1952, serie COT
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek de Prediker
Dr.C.Ch.Aalders
Kok
8,50
1948, serie COT
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Jeremias/Klaagliederen/Baruch/Brief van Jeremias
Dr.B.N.Wambacq O.Praem.
J.J.Romen & Zonen
4,50
1957/serie de boeken van het Oude Testament
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Kleine Profeten
Dr.D.Deden S.C.J.
J.J.Romen & Zonen
4,50
1953/ serie de boeken van het Oude Testament
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Spreuken,Prediker,Hooglied,Wijsheid en Sirach
div
J.J.Romen & Zonen
4,50
div/ losbladige delen in band,serie de boeken van het Oude Testament
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Job
Dr.C.Epping O.F.M./ Drs.J.T.Nelis S.S.S.
J.J.Romen & Zonen
4,50
1968/serie de boeken van het Oude Testament
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Psalmen, deel II
Prof.dr.J.P.M.van der Ploeg O.P.
J.J.Romen & Zonen
4,50
1974 / serie de boeken van het Oude Testament
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Ezechiel
Dr.A.van den Born
J.J.Romen & Zonen
4,50
1954/ serie de boeken van het Oude Testament
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Genesis
Dr.J.de Fraine S.J.
J.J.Romen & Zonen
4,50
1963/ serie de boeken van het Oude Testament
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Josue
Mgr.Dr.B.J.Alfrink
J.J.Romen & Zonen
4,50
1952, serie de boeken van het Oude Testament
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Samuel
Dr.A.van den Born
J.J.Romen & Zonen
4,50
1956, serie de boeken van het Oude Testament
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bethel huis van Jakobs God
H.Bouter Jr.
Medema
3,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Gods huis en de Psalmen, 2 delen
Ds.J.Kok te Bedum
Kok
7,50
1906/1907, 2 delen, harde band
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Ioannis Calvini in Librum Psalmorum Commentarius, pars 1 /2
A.Tholuck
Berolini
27,50 ( 2 delen in 1 band , oorspronkelijke band,goede staat)
1836
title
auteur
uitgever
prijs
druk
In de binnenkamer van het Oude Testament ( uitleg van tien Psalmen)
Prof.Dr.Joh.de Groot
Callenbach
4,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het teken van de vis. Meer dan Jona is hier
Ds.D.K.Wielenga JDzn.
Bolland
4,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Kleine Profeten
J.van Andel
G.Amsing te Leeuwarden
8,50
1881, opnieuw in band gezet
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Der Prophet Jesaja
C.van Orelli
C.H.Beck
15,00
1904, in doos,prima staat
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Die zwolf Kleinen Propheten
C.van Orelli
C.H.Beck
15,00
1908, in doos, prima staat
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De profeet Daniel of : Verklaring der droomen en gezigten in het profetisch gedeelte van het boek Daniel
Louis Gaussen
W.H.Kirberger
60,00
1854, met afbeeldingen, kaart en tabellen. Rugband los ( boek ligt niet los)
title
auteur
uitgever
prijs
druk
In wonderland. Het boek Jona
Ds.C.A.Vreugdenhil
De Standaard
3,50
1937,onderstr./aantek.
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Aan de kapstok bij... prediker. medialogen over dwaze wijsheid en wijze dwaasheid
Ries van der Zouwen
Narratio
3,50
1991
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Obadja en Jona
Dr.G.Ch.Aalders
Kok
7,00
1958, COT
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Prediker, een praktische bijbelverklaring
Dr.J.A.Loader
Kok
6,50
1984, T&T
title
auteur
uitgever
prijs
druk
The Expositor,s bible. Ezra,Nehemiah, and Esther
Walter F.Adeney
A.C.Armstrong and Son  New York
10,00
1893
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bespiegelingen over de Psalmen
C.S.Lewis
Ten Have
12,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De spreuken van Salomo naar den Hoogduitschen Commentaar van
Prof.Fr.Delitzsch
W.H.Zurich te Doetinchem
8,50
1891 , rug opnieuw geplakt
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bijbelstudie voor jongeren.Ruth
D.van Maanen
Nederlandsch Jongelingsverbond
5,00
1941
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Een dubbelleven
Ds.H.Veldkamp
Wever
5,00
eerste
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Harplied. Bloemlezing uit de Psalmen + handleiding leraren
Th.en P.Stallaert C.ss R.
Pax
3,50
1962/63
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Neuer Commentar uber die Genesis von
Franz Delitzsch
Dorffling und Franke  Leipzig
12,50
1887
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De zoon van Beeri. Over het boek Hosea
Ds.H.Veldkamp
Wever
6,00
derde
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Psalmen ingeleid,vertaald en toegelicht
Martin Levie
W.ten Have
3,50
1967, carillon-reeks nr.16
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Daniel. God is mijn rechter. Deel 1
G.Koning
VanderStoep-Heinenoord
7,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De kleine profeten
J.van Andel
J.H.Bos te Kampen
10,00
1905
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Echt Rood. Van en vanuit Amos profeet
Peer Verhoeven
Gooi & Sticht
6,00
1985
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Jakob
Nico ter Linden
Kok
3,50
1988
title
auteur
uitgever
prijs
druk
The Psalms for the common reader
Mary Ellen Chase
Michael Joseph  London
7,50
1963
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Evangelie van Johannes voor de gemeente verklaard in bijbellezingen door
J.H.L.Roozemeijer
F.P.D,Huij  Middelburg
17,50
1891, 3 delen in 1 band
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De prediking van het Oude Testament.  I en II Koningen
Dr.H.A.Brongers
Callenbach
20,00
tweede, 2 delen
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De prediking van het Oude Testament.  Genesis deel 1 en 2
Dr.A.van Selms
Callenbach
17,50
1984(vierde), 1979 (derde), 2 delen
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Ausgewahlte Psalmen uberlegt und erklart von
Hermann Gunkel
Vandenhoeck und Ruprecht
15,00
1917
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Das Deuteronomium
Eduard Konig
A.Deichtert
10,00
1917, Kommentar zum Alten testament
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegwijs in Haggai voor bijbelstudie
Drs.W.Kats
Filippus
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oog in oog met Jakob
Jan P.Fokkelman
Van Gorcum
1981
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Habakuk.Dertien brieven aan een profeet
Drs.T.Wever
Kok
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jozef zijn geschiedenis
A.de Jager
Woord der Waarheid  Winschoten
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De twee getuigen ( Haggai en Zacharia)
Ds.H.Veldkamp
Wever
derde
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat zegt Kohlbrugge over Genesis 3 ?
Dr.H.F.Kohlburgge
Boekencentrum
1986 , Kohlbrugge reeks no.1
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De profetieen van Haggai
Dr.J.H.Gunning J.Hz.
J.Ploegsma
1929
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bijbelsche verhalen voor het moderne leven  II- De Voortrekkers
Dr.P.Stegenga  Azn
H.J.Paris
1933
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Odes and Psalms of Solomon. Vol.II : The Translation with introduction and Notes
Rendel Harris and Alphonse Mingana
University Press  Manchester
1920
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Buch der Kirche in der Weltende, Die Kleinennachexilischen Propheten
Hellmuth Frey
Calwer Verlag
1948
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Bauleute Gottes
Walter Luthi
Friedrich Reinhardt  Basel
4e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Derde Tempel. Inzicht en uitzicht
J.Wiskerke-v.Dooren
Van den Berg Kampen
1996
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is uw gewicht ? Oproep tot geestelijk ontwaken !
Klaas van Twillert Maaszn.
De Bunschoter te Bunschoten
2003
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De heerlijkheid des Heren bij zijn volk. Ezechiel schetsen
Dr.P.van Gurp
Bredewold te Wezep
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johannes Calvins auslegung des Propheten Jesaja 1.Halfte
Johannes Calvin / Dr.Wilhelm Boudriot
Erziehungsvereins Neukrichen Kreis Moers
1941
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Prediger Salomo
Wilhelm Vischer
Chr.Kaiser Verlag Munchen
1926
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jesaja, de Redder komt
H.P.Dam
De Vuurbaak
1995
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Buch Ruth
D.Dr.Wilhelm Rudolph
A.Deichert  Leipzig
1939
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Psalmen en Lofzangen van het Klein Brevier
P.Adr.Drubbel M.S.C.
De Kloosterling
overdrukken 1956-1960
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on Genesis
John Skinner
T.& T.Clark  Edinburgh
1930, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on Numbers
George Buchanan Gray
T.& T.Clark Edinburgh
1912, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy
S.R.Driver
T.& T.Clark Edingburgh
1902, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on Judges
George F.Moore
T.& T.Clark Edingburgh
1898, The Internat Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the books of Samuel
Henry Preserved Smith
T.& T.Clark Edinburgh
1912, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the books of Chronicles
Edward Lewis Curtis and Albert Alonzo Madsen
T.& T.Clark  Edinburgh
1910, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the book of Esther
Lewis Bayles Paton
T.& T.Clark Edinburgh
1908, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Job
Samuel Rolles Driver and George Buchanan Gray
T.& T.Clark Edinburgh
1921,The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the book of Psalms, vol.1
Charles Augustus Briggs and Emilie Grace Briggs
T.& T.Clark Edinburgh
1916, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the book of Proverbs
Crawford H.Toy
T.& T.Clark  Edinburgh
1914, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the book of Ecclesiastes
George Aaron Barton
T.& T.Clark Edinburgh
1947, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the book of Isaiah
George Buchanan Gray and Arthur S.Peake
T.& T.Clark Edinburgh
1949, The Internat.Critical Commentary, vol.I, I-XXVII
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on the book of Ezekiel
G.A.Cooke
T.& T.Clark Edinburgh
1936, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on Amos and Hosea
William Rainey Harper
T.& T.Clark  Edinburgh
1936, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critical and Exegetical Commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah
Hinckley G.Mitchell, John Merlin Powis Smith and Julius A.Bewer
T.& T.Clark Edinburgh
1912, resp.1937, The Internat.Critical Commentary
7,50 per jaar van uitgifte
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Critcal and Exegetical Commentary on Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah and Joel
John Merlin Powis Smith, William Hayes Ward and Julius A.Bewer
T.& T.Clark Edinburgh
1928, The Internat.Critical Commentary
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De boer uit Tekoa.Over het boek Amos
Ds.H.Veldkamp
Wever
derde, harde band, met s.o.
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Hooglied van Salomo
W.J.Ouweneel
Woord der Waarheid
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Asafspsalmen hun samenhang en achtergrond
Pieter Schelling
Kok
1985,dissertatie
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alles op zijn tijd.Een verklaring van de profetieen van Daniel
C.Mervyn Maxwell
Veritas
1983
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Terugkeer.Beschouwing over het boek Ezra
Ed.Bennett
J.N.Voorhoeve
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De heerlijkheid der Psalmen,als Liederen des Verbonds
A.Janse
De Paauw  Culemborg
1933
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De actualiteit van de Psalmen
Ds.B.C.Carp
Kok
1995
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagvaardig, deel 1,2 en 3
J.P.Boendermaken en G.H.Westra
Boekencentrum
1986/87/87, 3 delen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Genesis.Boek van mensen op aarde
A.P.Irik en W.H.Roobol
Boekencentrum
1995
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commentaar op het Oude Testament : Koningen deel 1
Dr.M.J.Mulder
Kok
1987
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De komende kerk.De Boodschap van den Profeet Daniel
Walter Luthi
Erven J.Bijleveld
1939
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ezechiel. Bijbelstudie
Ds.Adrian Verbree
De Vuurbaak
2004
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De boer uit Tekoa. Over het boek Amos
Ds.H.Veldkamp
Bosch & Keuning
Libellen serie 124/24/25. 1 boek 210 blz.
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Samuel de knecht des Heeren
J.Douma
Kok
1937,met portret
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het experiment wereld. Gods scheppende kracht volgens Genesis 1-11
Dr.G.D.J.Dingemans
Boekencentrum
1998
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Prophet Jeremia
D.Paul Volz
A.Deichert
1922, Kommentar zum Alten Testament
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Zwolfprophetenbuch
D.Ernst Sellin
A.Deichert
1922, Kommentar zum Alten Testament
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jakob de gunsteling Gods
Idsardi
Kok
1917
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Klaagliederen van Jeremia
Prof.L.H.v.d.Meijden
Bosch & Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johannes Calvins Auslegung der Heilige Schrift : Das erste buch Moses ( und Buch Jozua) 2 banden; Der Profet Jesaja ( 2banden);
Die Psalmen ( 2 banden); Ezechiel ( Kapitel 1-20); Jeremia ; Jesaja
Neukirchen Kreis
bruine harde banden, goede staat
10,00 per deel ;  alle delen 65,00 in 1 prijs