Dit is pagina:  prakt. theologie / catechismus en geloofsbelijdenis
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levensbeschouwing  ( 7 dln)
Prof.  Dr.  K.J. Popma
Buyten
1958
35,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heidelbergse Catechismus
Dr. R.H. Bremmer/ Ds. G. Visee
J. Boersma
1963    Jubileumuitgave
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op zoek naar een gelovige levenskunst
Drs. Cees Glashouwer
GCO
1992
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopte Toelichting van het kort begrip der christelijke religie
S. Idema
Jan Haan
1907
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Toelichting van het kort begrip der christelijke religie
S. Idema
Jan Haan
1918
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloofsopvoeding en Catechese
Dr. A.G. Knevel
Kok
1985
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Botschaft vom Reiche Gottes
Leonard Ragaz
Verlag Herbert Lang
1942
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handreichung zum Heideberger Katechismus
Otto Thelemann
Verlag von Scheut
1892
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een beker koud water
Herman Verbeek
Ambo
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heidelbergse Catechismus
diverse auteurs
Geref. Bijbelstichting
3e druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leren Geloven
Drs. C. Bijl
De Vuurbaak
1992
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De geloofsbelijdenis
W.H. Gispen
G.Ph. Zalsman
1893
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belijden en opvoeden
Ds. M. Golverdingen e.a.
Den Hertog
1985
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geloof der vaderen
Ds. N.Y. van Goor
Jan Haan
1946
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meru en Golgotha
Dr. A.G. Honig Jr.
T. Wever
1969
5,00, slappe kaft
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In `s Konings Dienst
Ds. G. Meynen en Ds. B. Timmer
Kok
1951
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De belijdenis aller eeuwen
Dr. G.C. van Niftrik
T. Wever
1949
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Aanbieding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan den Koning van Spanje in 1561
Dr. J.C.H. de Pater
Willem de Zwijger Stichting

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belijdenis  ( meditaties)
Dorothee Solle
Ten Have
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met hart en mond ( 2 delen) Ned.Geloofsbelijdenis
Ds.J.A.Vink 
Geref.Jongel.Ver.
1960,derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Licht uit licht
Dr.A.van Selms
Ploegsma
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De goede belijdenis
Ds.J.van Haaren
Den Hertog
1985
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leidraad bij de behandeling der Gerefomeerde Geloofsleer
Bond Meisjesver.Geref.Grondslag
idem
2e
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Weest getrouw
G.Elzenga
Kok
9e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Trouw blijven
C.Vonk
A.de Blois te Schiedam
1964
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De drie formulieren van eenigheid
M.van Grieken
Kemink en Zoon
1933, 4 e druk
7,50 ( opnieuw ingebonden)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kateschismus of christelijke leer ( Ned.Bisdommen)
Mgr.Joannes Petrus Huibers
St.Jacobs-Godshuis te Haarlem
1947
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belijdenisse des Geloofs der Gereformeerde Kercken in Nederland
Dr.W.C.Manen (  Guy de Bray)
Tj.van Holkema te Amsterdam
1885
15,00 ( met potloodonderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nog te geloven ?   ( moderne gedachten Apost.gel.bel.)
Dr.E.P.Meijering
Kok
1986
3,50 ( enige lichte potloodaant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spelen in Gods tuin ( handleiding kinderkatechese)
Tinie de Vries
Callenbach
1988
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De blijde wetenschap
Dr.K.H.Miskotte
G.F.Callenbach
1947
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kern van de zaak
Dr.K.H.Miskotte
Callenbach
1950
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Samen op weg naar mondig geloven
Dr.E.de Vries en Dr.B.Wentsel
Kok
1987 ( 5e)
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het dossier van de Nederlandse Katechismus
Aldo Chiaruttini
A.W.Bruna
1969
4,00 ( met potl.aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godsdienst en Leven
P.H.Hugenholtz Jr.
Van Holkema en Warendorf
1901
9,00 ( godsdienstonderwijs)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De smalkaldische artikelen
Dr.M.Luther
,t Koggeschip
1941
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godvruchtige avondmaalganger
Petrus Immens / Jacobus Willemsen
R.Boerma, theol.boekh.Groningen
1893 , leren band, goede staat
47,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schriftbewijs bij de Heidelbergse Catechismus
B.Meijer
Van den Berg te Kampen
1988
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zijn verbond en zijn woorden
Dr.W.van ,t Spijker
De Groot Goudriaan
2e, herz.druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Christen geheel en al het Eigendom van Christus en leven in sterven
Johannes van der Kemp
Jacobus Bosch en Anderas Losel ( amsterdam) en Wed.O.van Grafhorst (amsterdam)
1773 ( achttiende druk)
50,00( in leren band, met titelplaat,goede staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godvruchtige avondmaalganger
Petrus Immens ( voorrede Jacob Willemsen)
Dirk onder de Linden en zoon, boekverkopers te Amsterdam
1785
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Christelijke Geloofsbelijdenis
C.W.Leadbeater
Theosofische Uitg.Mij te Amsterdam
1904
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Augustinus over het Credo
Dr.A.Sizoo en Dr.G.C.Berkouwer
Kok
-
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vergeet uwe Belijdenis niet
J.H.Wiersma
G.F.Callenbach
3e
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bekentenisse  of Belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken
en Eyndelyk het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere
Mattheus de Vries, boeck drucker en boeckverkooper over de Vif-brugge in Erasmus te Dordrecht
1725, goede authentieke staat
110,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stellige en Prakticale Verklaring van den Heidelbergschen Katechismus
Alexander Comrie
P.van der Sluis Jr.
onveranderde,alleen naar de nieuwe spelling gewijzigde herdruk der uitgave van 1778, 1778
60,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vraagboek over de Gereformeerde Geloofsleer
H.de Cock
G.J.Reits te Groningen
1883
75,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Woorden op zijne tijd of plegtige Leerredenen  over uitgezochte teksten der Heilige Schrift
uitgesproken op Boet-Vast-Bede en Dankdagen in tijden van oorlog gehouden
door Coenraad Mel , I.J.Malga 1861
1861
70,00 euro( rug licht beschadigd, kaften matig,alle pagina,s aanwezig in goede staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en Heidelbergsche Catechismus
Dr.J.I.Doedes
Kemink en Zoon
1881 ( 2 delen)
20,00 slappe kaft,opnieuw rug tegen aangezet
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarheit in het binnenste of bevindelyke Godtgeleertheit
Johan Verschuir ,predikant te Zeerijp
Pieter Bantsma, boekverkooper in de Bruggestraat te Groningen
1739 , prima staat,met titelblad etc.
75,00    
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De inzet van de catechismus
Dr.J.Woelderink
T.Wever
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor eenvoudigen, die zich bereiden tot
de Belijdenis des Geloofs     door A.Hellenbroek
G.F.Callenbach
zes-en dertigste druk
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De leere der waarheid, LXXXV oefeningen Heidelbergschen Catechismus, eerste deel
Mr.Justus Vermeer
I.J.Malga
1857
45,00 ( redelijke staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Heidelbergse Kategismus
J.P.Oberholzer
Kital- Pretoria
1e 1986
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De moderne Leerkerk
Ds.D.S.A.Hagenbeek
Kok
1947
17,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandsche Geloofsbelijdenis ( 3 deeltjes)
Dr.G.P.van Itterzon
Ned.Jongelingsverbond
-
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een methode van Bijbelsche catechese
Dr.P.ten Have
Wolters
1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en verwachting ( Verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis)
W.L.Tukker
De Groot-Gouriaan
1975
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De goede belijdenis
Dr.M.B.van ,t Veer e.a.
D.H.Littooij Azn te Terneuzen
1943
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De religie van het belijden
dr.H.Goedhart / drs.K.Exalto e.a.
Kok
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Avondmaalsgids door
J.I.Doedes, theol.Doct.en Pred.te Rotterdam
Kemink en Zoon
1850
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ware christelijke belijdenis der Nederlandse kerken
Dr.F.L.Bos
Kok
1957
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer
die in de Nederl.Geref.kerken en scholen geleerd wordt
Callenbach
36 e druk
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A.van den Berg,s Bijbelsche historievragen tot gebruik van katechizanten
A.van den Berg
P.Gouda Quint te Arnhem
1887
7,50  ( met potl.aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De functie van het Soal Fide in de Lutherse Belijdenis geschriften
Dr.H.Kral
J.J.Romen en Zonen te Roermond-Maaseik
1961
8,50 ( met aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Korte geloofsleer voor catechisaties
Dr.H.Berkhof
D.A.Daamen
1958
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Katechetiek
Dr.A.van Veldhuizen
J.B.Wolters
1925
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Boeddhistische Catechismus
Henry S.Olcott
Theosofische Vereniging  te Blaricum
1950
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verclaringe op den catechisme der Christelicker Religie
Hieremiam Bastingivm
J.A.Wormser te Amsterdam
1893 , vertaald door F.L.Rutgers
125,00, prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gereformeerd Catechisatieboek
Th.Delleman en W.E.Gerritsma
De Graafschap te Aalten
1936
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De enige troost , inl.Heidelb.catechismus
drs.K.Exalto
Kok
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus , nederdaling ter helle
Dr.M.J.Arntzen
Buijten en Schipperheijn
2000
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Coffession of Faith-the Larger and Shorter Catechismus
-
The Publications Committee of the Free Presbyterian Church of Scotland
1970
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eeuwige jeugd van Heidelberg
Dr.G.Oorthuys
Holland
1948
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Des Christens eenige Troost in Leven en Sterven of Verklaringe over den
Heidelberschen Catechismus in LII predicatien benevens V Belydenis-predicatien
door den zaligen Heere Bern.Smytegelt Middelburg
1742, 886 pagina,s compleet
n.o.t.k, zeldzaam,rug en omslag moet worden gerestaureerd,alle bladen e.d.aanwezig
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Anders op weg in de catechese
A.Lalleman en K.A.Schippers
Boekencentrum
1985
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Christelijke Heilsleer -- leidraad bij het Catechetisch Onderwijs
J.H.L.Roozemeijer
Kemink en Zoon
zevende
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De stem van hun Meester
Dr.M.Feitsma
Kok
1960, tweede deel Nieuwe Testament
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schat-boeck Catechismus
D.Zachaias Ursinus
Pieter de Frans
1685/86
n.o.t.k.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heidelbergsche Catechismus
Dr.C.Bouma
W.D.Meinema
1944
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn geloof,  vragen en antwoorden bij den Heildelberger Catechismus
J.J.Buskes Jr.
Bosch en Keuning
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs
J.H.Donner
D.Donner te Leiden
1882
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboekje voor de kennis van Bijbel en Belijdenis
Ds.J.H.Landwehr
Kok
tweede, 1927
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vergeet ze niet ( vaderl.gesch.catechisatie en school)
ds.M.K.Drost e.a.
J.Boersma te Enschede
1964
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Catechetiek ( Handboek voor de prakt.theologie)
Dr.S.F.H.J.Berkelbach Van der Sprenkel
Callenbach
1956
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gebed
Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel
Callenbach
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van eeuwigheid verkoren
Dr.K.Dijk
Meinema
1952
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Sacramenten
Dr.G.Oorthuys
Callenbach
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het rechte spoor
drs.K.Exalto
Kok
1987
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verbindende kracht van de belijdenisschriften
Dr.D.Nauta
Kok
1969
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met de kerk van alle eeuwen
Dr.L.Praamsma
Buijten en Schipperheijn
1971
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wetten der Goddelijke Voorzienigheid
Emanuel Swedenborg
Academy of The New Church
1913 ( betreft in uittreksels uit het werk van )
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De blijvende schriftuurlijke grondgedachte van art.36 onzer geloofsbelijdenis
Dr.J.van Lonkhuijzen
Wever
1939
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grijpt als ,t rijpt ( advies inzake het Gravamen tegen art.36 der belijdenis)
Dr.H.Visscher
G.J.A.Ruys
1945
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Catechetisch leerboekje
ds. J.van Sliedregt
J.Bout en Zonen te Huizen
vierde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Catechisatie dictaat
Prof.Dr.W.H.Gispen
Van Keulen,s periodieken
1950
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
"In volle Harmonie"
Ds.A.Jagersma / Ds.L.Doekes en Ds.O.W.Bouwsma
Ned.Bond van vrijgem.JJV op GG
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven en belijden
ds.H.Meulink
J.Boersma te Enschede
1948
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Altijd bereid tot verantwoording ( kort-commentaar op de Ned.Geloofsbelijdenis)
Th.Dellema, dr.A.Troost, A.T.Besselaar e.a.
De Graafschap te Aalten
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Koninkrijk der Hemelen
Dr.O.Noordmans
Callenbach
1949
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegwijzer in het veld van de Catechese
Dr.T.Brienen
Buijten en Schipperheijn
1985
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Artikel XXXVI onzer Nederlandsche Gereformeerde Geloofsbelijdenis
T.Stigter
H.Veenman en Zonen te Wageningen
1924
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven en belijden 
Ds.C.G.Bos (1 en 2) en Ds.M.H.Sliggers ( 3)
De Vuurbaak
eerste/tweede druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor onderwijs in het Oude Testament
Dr.Ph.J.Hoedemaker
Hoveker & Zoon
1885
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus en zijn kerk ( 2 delen)
Fr.M.Eligius
H.G.van Alfen te Ginneken
1928, beide deel compleet ingeplakte gekleurde zondagsschoolplaatjes
25,00 ( prima staat/zeldzaam)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Barthianisme in strijd met Schrift en Belijdenis
Dr.C.Smits
Oosterbaan
1951
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voorbeeld der Goddelijke Waarheden ( belijdenis des geloofs)
A.Hellenbroek
Callenbach
31e druk
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandsche belijdenisgeschriften
Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink
Holland
1940
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Avondmaal vieren
Th.Delleman
De Graafschap te Aalten
tweede geheel herziene druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Heil dat nooit vergaat , eerste en tweede jaargang
Ds.R.van Mazijk
Kok
1963
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat wij belijden
Ds.H.Th.van Munster
Kok
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn geloof
J.J.Buskes Jr.
Bosch en Keuning
vierde
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het begin
Ds.J.Weggemans
Van Keulen
vierde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Catechisatie
N.Warner
Kok
1947
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oude Testament I en Nieuwe Testament I , Op nieuw spoor
aantal lessen met opdrachten voor het gebruik op catechisatie of school
Boekencentrum
10e
12,50 , 2 deeltjes
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ene nodige , Heidelbergse Catechismus
R.van Maare en J.M.Spier
Kok
1957, 4e druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heidelbergse catechismus voor de catechisanten
Ds.P.D.Kuiper
Kok
1951,derde druk, geplakt
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en belijdenis, methode voor het catechetisch onderwijs
Dr.J.Hoek en Dr.D.Langedijk
Kok
1950/52, deel 1 A en deel 1 B
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De weg des heils, Heidelbergse Catechismus
Jac.Eringa
Kok
derde druk 1951
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandsche geloofsbelijdenis in het licht der H.Schrift
Lepusculus Vallensis
Stichting voor Geref.Publ.
1958
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het noodig weten
Dr.B.Wielenga
Kok
catechisatie-editie
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leidraad-handleiding der geschiedenis van het Calvinisme in Nederland
-
Bondsbureau te Zwijndrecht
1919
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onderzoekt de schriften
Kl.de Vries
J.Boersma
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belijdenis-Avondmaal-Tucht
Ds.A.Littooy
D.H.Littooy
1931, 6e druk
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor de Praktisch theologie : Catechetiek
Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel
Callenbach
1951
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Apostolicum in de twintigste eeuw
Dr.Y.Feenstra
Wever
1951
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Kleine Katechismus
D.M.Luthers
Rufer Verlag Gutersloh
1955
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grijp het eeuwige leven !
Ds.H.J.Spier
Kok
1955
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
St.Cyrillus van Jerusalem : Catechesen of toespraken tot de doopelingen
J.van Ruyen
R.K.Boekencentrale
1941
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godvruchtige avondmaalganger
Petrus Immens en Jacobus Willemsen
J.F.K.Schwaebe te Rotterdam
1855, met veertien gezangen van Johannes Hazeu C.Zoon
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schetsen over den Heidelbergschen Catechimus, een handboek voor predikanten, 2 delen
J.H.Kok
Kok
1903/1915
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God is liefde.De Heidelbergsche Catechismus behandeld in zijn twee en vijftig deelen
J.H.Feringa
Hoveker en Wormser
1904
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geloof der Vaderen : De belijdenis des geloofs
N.Y.van Goor
Jan Haan te Groningen
1909
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Leer des Heils in vragen en antwoorden in het jaar 1846 opgesteld door
Dr.H.F.Kohlbrugge
Ver.tot uitgave van Geref.Geschriften
1938
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Catechisatie
J.A.van Nie
Holland
circa 1944 ?
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tegenliggers, enkele hedendaagsche bewegingen getoetst aan schrift en belijdenis
H.Mulder
De Graafschap te Aalten
1941
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heidelbergse Catechismus als klankbodem en inhoud van het actuele belijden onzer kerk
Prof.dr.Th.L.Haitjema
H.Veenman
1962, met onderstr.
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Altijd Zondag, Handboek voor het Catechismus-onderricht, 2 delen
C.Aalders e.a.
Callenbach
1948/49, 2 delen
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De toestand der Catechese in Nederland gedurende de  voor-reformatorische eeuw
Anne Troelstra
J.B.Wolters
1901, acad.proefschrift
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op weg naar een nieuw belijden ?
Dr.A.J.Bronkhorst
Fundamenten en Perspectieven van Belijden
1951 ?
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wij geloven en belijden
Prof.Dr.J.van Genderen, Prof.J.Hovius en Ds.J.H.Velema
Van Keulen
1962
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons Avondmaalsformulier
P.A.A.Klusener
Neerbosch Boekh.
1938
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De belijdenis der jonge kerken
C.W.Nortier
Boekencentrum
1941
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Collectio Confessionum in Ecclesiis Reformatis publicatarum.
Dr.H.A.Niemeyer
Julii Klinkhardti     Lipsiae
1840, compleet. bijna 1000 pagina,s, achter-en voorkaft moeten worden geplakt, harde banden en rug, compleet,prima
100,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bijbelsche Geschiedenis ( oude en nieuwe testament) voor de Catechisanten
Ds.A.Verwaal
H.Veenman & Zonen
vijfde
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en belijdenis
Ds.A.Verwaal
H.Veenman & Zonen
achtste
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gewijde geschiedenis, bijbelsche vragen voor de Catechisatie
J.van Noort en T.H.Oostenbrug
C.Verboom
1949
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belijden Strijden Volharden een boek voor de jonge kerk
Ds.B.van Ginkel e.a.
La Riviere & Voorhoeve
1952
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beleden beloften. Preken over 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
M.J.C.Blok
De Vuurbaak
1969
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De voorzeide leer. De Nederlandse Geloofsbelijdenis art.22-24 en 27-37, deel III b
Ds.C.Vonk
Barendrecht
1956
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Catechisatieboekje 1 en II
E.C.Baart, N.H.predikant Nw-Stadskanaal
eigen beheer
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechimus
H.F.Kohlbrugge
Geref.Geschriften
1930
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De sacramenten, toelichting op de Heidelb.Catech.
Dr.G.Oorthuys
Callenbach
1948
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kleine sleutel. Hulpboekje voor den predikant bij het catechetisch gebruik van het Herv.kerkeboekje
P.ten Have
1939
Neerbosch boekhandel
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Indonesische geloofsbelijdenissen
Th.van den End, J.A.B.Jongeneel en M.R.Spindler
Interuniversitair Inst.voor Missiologie
1986
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tastbaar evangelie
Dr.G.P.Hartvelt
De Graafschap te Aalten
deel III van de serie
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie achter is moet voorgaan. Over de Nederlandse Geloofsbelijdenis
Dr.A.van Selms
Boekencentrum
1951
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van stonden aan
Ds.I.de Wolff
Groenendijk
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Drie formulieren van Eenigheid
M.van Grieken
Kemink & Zoon
1904
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heidelbergse catechismus voor schoolgebruik
Ds.W.E.Gerritsma en Mr.Th.A.Versteeg
Dijkstra
1955
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verkort vraagboekje tot onderwijzing in de Christelijke Leer
Luc.Egeling
Mortier Covens en Zoon
1843, vijf en twintigte druk
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Katechismus ten gebruike van de Nederlandse bisdommen
Mgr.Dr.Johannes Antonius Eduardus van Dodewaard
Sint Jacobs-Godshuis  Haarlem
1962
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik geloof in God de Vader ..
Titia Lindeboom-Bruning
EB
2001,2e,geschenkboek
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is uw enige troost ? Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus
Predikanten Ned.Herv.Kerk,Chr.Geref.Kerken en de Geref.Gemeenten
Groen
2003
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandse Geloofsbelijdenis 1  Toelichting op artikel 1-19
Ds.J.M.de Jong
De Vuurbaak
1994
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vragen en antwoorden over de bijbelsche geschiedenis
J.van Andel
Callenbach
1926
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus
Ds.H.Veldkamp
Wever
vierde
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse geloofsbelijdenis
Drs.C.Bijl
De Vuurbaak
1987,derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handwerkliches zum kirchlichen Unterricht
Gerhard Schmidt
Chr.Kaiser Verlag Munchen
1937
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Katechetische Anleitung
Gerhard Schmidt
Chr.Kaiser Verlag Munchen
1947
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is hierop uw antwoord ?
Ds.M.H.Sliggers
De Vuurbaak
1992, vierde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meru en Golgotha
Dr.A.G.Honig Jr.
Wever
1969, harde kaft, met s.o.
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heidelbergsche Catechismus, deel 1-4, compleet
Prof.dr.K.Schilder
Oosterbaan & Le Cointre
1947/49/50/51, harde band,prima staat
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze geloofsbelijdenis
Ds.J.G.Feenstra
Kok
zesde
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ware geloof.Beschouwingen over zondag 1-22 van de Heidelb.Cat.
Ds.S.G.de Graaf
Kok
1954
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk
W.H.Gispen Sr
Kok
1932
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heidelbergsche Catechismus in leerredenen door
D.Molenaar
J.W.Swaan te Arnhem
1852/53, 2 delen compleet, redelijke staat
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Blijven belijden
J.H.Velema
Buijten & Schipperheijn
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gesprekken over de Heidelberger
Dr.A.F.N.Lekkerkerker
Zomer & Keuning
1964,2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons algemeen christelijk geloof.Cursus over de apostolische geloofsbelijdenis
Dr.K.Sietsma
Holland
1938
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
E Voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelberschen Catechismus. 4 delen, compleet
Dr.A.Kuyper
Hoveker & Wormser
1904/05
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, 4 delen
A.D.R.Polman
Wever
4 dln.prima staat
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Catechismus dat is onderrichting in het ware geloof
Dr.F.van der Meer
Het Spectrum
tweede
5,00