Dit is pagina:  prakt. theologie / christelijk geloof
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verantwoord bestaan
H.J. van Zuthem
Kok
1993
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie zegt dat
Gertom de Beer
Kok
1991
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dit bidden wij.. dit belijden wij
diverse auteurs
Voorhoeve

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gegronde verwachting
Dr. H. Berkhof
Callenbach
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De fundamentele en niet - fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie
J.M.R. Diermanse ( proefschrift)
T. Wever
1974
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven in de kern
Pim van de Kerk
Kok
1993
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor alle zekerheid ( vragen aan Kuitert)
Ds. M.P. van Dijk
Kok
1996
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heeft Kuitert gelijk?
Caspar Govaart
Ambo
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De onzekere zekerheid des geloofs
Dr. M.A. Maurice
Meinema
1991
3,50 ( met enige aantekeningen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof! Moeilijk of niet?
Albert Ramaker
Lichtstraalboek
1998
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geloof der vaderen
R.Ruhling
Internat. Zendingsgen.
1931
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof - zin en on-zin
C. Sanders
Kok
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schleiermachers Christusglaube
Emanuel Hirsch
Gutersloher Verlagshaus
1968
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijk geloof en gezond verstand
Drs. A.J. Schoneveld
Boekencentrum
1980
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wondere wereld van het geloof
Dr. G. Ubbink
Zomer en Keuning
1978
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het rijk Gods en de aardse macht
J. Veenhof e.a.
Kok

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud
Prof.Dr. E. Verbeek
Callenbach
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Christelijk Geloof
Prof.Dr. H. de Vos
Callenbach
1948
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Fundamente fur geistliches Wachstum
John Wimber
Projection J. Verlag
1991
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schriftgezag in de oecumene
Dr. E. Flesseman - van Leer
Kok
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Terugkeer naar een christelijk bewustzijn
Ursula van Mangoldt
Helmond
1980
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat je zegt, ben je zelf
Govert Buijs e.a.
Boekencentrum/GSEv
2003
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Neem mijn zilver !
Peter Maiden
Gideon
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie droogt mijn tranen ?
Gerry Velema-Drent
Buijten en Schipperheijn
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Je persoonlijke formule voor vrede
Dr Mansukh Patel
Life Foundation Publ
1998
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gereformeerde Geloofsleer
W.Heyns
Eerdmans Sevensma
1916
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lot en/of God
Dr.E.A.Franken-Duparc
Boekencentrum
1974
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Actuele thema,s uit de geloofsleer
Prof.Dr.J.van Genderen
Kok
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Midden in het leven
Dr.W.Sikken
Kok
1960
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven wat stelt dat eigenlijk voor ?
Dr.Helmut Thielicke e.a.
Zomer en Keuning
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven als het er op aan komt
Dr.Helmut Thielicke
Zomer en Keuning
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Loven en geloven ( opstellen aangeboden aan Prof.Ridderbos)
-
Ton Bolland
1975
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grensgebied
Dr.K.H.Miskotte
Callenbach
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het redelijke geloof in Jezus Christus
J.A.B.Jongeneel
H.Veenman en Zonen
1971
11,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een geloof verovert de wereld
Peter Bamm
W.Gaade
1959
6,00 ( enkele bladzijden zinnen onderstreept)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus geneest
Emiliano Tardif
Tabor
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlandts Vloek en Zegen en andere Biddaghs stoffe
Florentius Costerus, dienaar Hoorn
Marinus de Vries, boekdrukker en boekverkooper te Deventer
1739
150,00, perkamenten band, 428/120 pagina,s
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geheim van de mens ....
dr.G.H.Schegget
Wereldvenster te Baarn
1972
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit het zieleleven
G.Wisse
Kok
1920, 2e
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wanneer werelden botsen
Calvin E.Shenk
Boekencentrum
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De rechtvaardiging uit het geloof
Johan Owen
Martinus de Bruyn te Amsterdam
1779
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The History of Christianity
Dr.Tim Dowley
Wim B.Eerdmans
1977
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik of Gij ? een christelijke cultuurkritiek
drs.Aad W.van der Kooij
Buijten en Schipperheijn
1982
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Katholieke Geloof
Prof.Dr.Ignatius Klug
De Toorts te Heemstede
1939
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Niets meer te wensen en toch niet gelukkig
Harold S.Kushner
Ten Have
8e, 1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reiziger in het tussenland
Piet van Middelaar
Kok
1996
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Te midden van tijdgenoten en geestverwanten
Ir.J.van der Graaf
Kok
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Absolute Surrender
Rev.Andrew Murray , D.D.
Marshall, Morgan and Scott, LTD. London and Edinburgh
1935
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelisatie is de reden van ons bestaan
Daniel Maes O.Praem.
Tabor te Brugge
1987
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stembus voor de stad Gods ?
Mr.H.P.Medema
H.Medema
1985
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een tempel van den Geest
Ds.C.Aalders
Callenbach ( serie onze tijd)
-
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie niet zien kan
Henk van der Ent
Kok
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zijn oogappel ; de ontdekking van Gods liefdesplan met ieder mens
Bridget Plass
Merweboek
2001
8,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tellen tot een
Thijs Weerstra
Kok
1994
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jij bent een rots
Luis Palau
Medema
1998
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geheim van de sterren
Jan C.Brouwer
Vision
1999
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijk geloof en andere geloven
Dr.K.Runia
Kok
1996
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
New Age
Elise G.van der Stouw
De Vuurbaak
1993
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
New Age  Herleving van de gnosis
ds.M.P.van Dijk
Kok
1993
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
New Age    Op weg naar een nieuwe wereld ?
Ds.D.Bouman
Callenbach
1993
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar was God op 11 september ?
John Blanchard
De Banier
2002
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uitzien naar Jezus
Ds.J.Wesseling
De Vuurbaak
1996
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stem uit de diepte ( de mens en zijn bestemming)-- in de symbolische taal der mythe
Dr.C.J.Schuurman
Ankh-Hermes Bv te Deventer
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het maakt wel uit wat je gelooft
Reinder Bruinsma
Veritas
1978
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een God, een geloof,een prediking,een kerk
David Koole
Steunpunt
-
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eenheid van de Christenen
Augustinus Kardinaal Bea
Paul Brand
1963
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geestelijk leven en letterkunde in Rusland gedurende de negentiende eeuw
Dr.N.van Wijk
J.Ploegsma
1920
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegen naar het Land van Morgen ( zoektocht naar spiritualiteit)
Douwe N.Wouters
Narratio  Gorichem
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vragen naar genezing
Gareth Tuckwell en David Flagg
Merweboek
2000
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Openbare kenmerken van de ware christenen
David Koole  Emmeloord
CBC
1986
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onder vier ogen
Dr.B.Rietveld en Ds.W.van der Linden
Buijten en Schipperheijn
1983
4,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geen geloof zonder bewijs
Pe de Bruin
Bosch en Hoven te Groenekan
4e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een woning voor mijn hart
Noor van Haften
Kok
1995
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De roep tot bezinning ( een tijdwoord)
E.Schouten
De Schouw
1943, tweede druk
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De harde waarheid : aangrijpend verhaal over liefhebben en loslaten
Daniel Hallock
Ark
2002
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof in levensstijl : Nat.onderzoek Ned.jeugd
Erasmus Universiteit
1998/99
7,50
-
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Je bent goud waard
Toos Rosies
Gideon
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dagen verkort
Paul J.M.van Teeffelen
Initiaal
2001
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als het op een einde loopt
Paul J.M.van Teeffelen
Inititaal
2000
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Obedieren inder Gherechticheit -- waarom christenen nog wapenen dragen
Ds.G.Th.Rothuizen
Van Keulen te Delft
1953
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zaak waarvoor wij staan
Dr.W.H.Velema
Buijten en Schipperheijn
1976
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het "Technische Paradijs
Dr.Ir.E.Schuurman
Kok
1989
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A dieu eenzaamheid
Ds.Gabe van Duinen
Sijthoff
1962
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor jou wel duizend lieve namen
Ina Sipkes de Smit
VBOK
1994
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God, waarom toch ?
Jos Brink
Kok
1990
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderen krijgen of kinderen nemen ?
drs. J.H.ten Hove
Kok
1981
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sekten en stromingen
drs.H.Veldhuizen
Kok
1985
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het levensbesef van onzen tijd
Dr.G.van Senden
-
-
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verleiding der revolutie
Dr.G.de Ru
Kok
1974
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rigting en leven, deel 1 en 2 in 1 orginele band
A.Pierson
A.C.Kruseman
1863 ( 1e druk)
65,00,in leren orginele band, uitstekende staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moeite met God ?
Anny Matti
Kok
1991
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Brood uit de woestijn
Patriarch Shenouda III
Kok
1988
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zin van uw ziek zijn
Dr.P.Stegenga Azn.
Bosch en Keuning
Libellen-serie nr.17
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrouwen ontwaakt
Jannine Livestro-Braafhart
Streams of Power
2007
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gij zult kracht ontvangen : ontdek uw gaven en bedieningen
Immanuel Livestro
Streams of Power
2007
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Obbe Philipsz , oudste der doopers
B.Stroman
Rozenbeek & Venemans
1935
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik geloof
Gabriel Smit
Het Spectrum
1957
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zorg jij dat ik niet meer wakker word ?
Klazien Sybrandy/ Rob Bakker
SESAM
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wezen van Calvinisme
Prof.Dr.S.Greijdanus
Wever
1941
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor de poorten des doods
Edv.Egeberg
C.F.Callenbach
1902
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als de bruid ontwaakt
Bert de Haan
Nehemia Ministries
2004
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Toverij in een moderne wereld
C.B.Beekhuizen
Stichting Adullam
1996
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christenen en de welvaartmaatschappij
Jaap Spaans
Jaap Spaans
1996
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Herder ..... een kudde
Prof.C.Veenhof
Geref.Lectuur
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Romeinsche vraagstuk
Johannes de Heer
Zoek-licht boekh.
-
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven zonder vrees
Dr.Billy Graham
J.N.Voorhoeve
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Huwelijksboekje
Ds.H.A.Wiersinga
Filippus
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Vier absolute Maatstaven
W.J.Oehler
H.J.Paris
serie Het Nieuwe Leven
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de voorhoede
Dr.A.J.Onstenk
Kok
1980
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kostgangers
Nico ter Linden
Balans
2001
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moet men zich bekeeren ?
E.Modersohn
Boekh.van de Nederl.Tentzending
Maranatha-bibliotheek nr.2
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Zoon des menschen en zijn komst
J.N.Voorhoeve
J.N.Voorhoeve
1917
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot eenheid geroepen
Dr.W.A.Visser ,t Hooft
Callenbach
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Decaloog en zondag
Ds.P.Visser
Kok
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
57 redenen waarom wij geloven, dat de Bijbel het Woord van God is
John Meldau
Het Zoeklicht
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kruis
W.T. / B.Lemkes
W.J.Pieters te Oostburg
1974
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jouw verstand en God
Henk P.Medema
Medema
1995
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Techniek tegen het Licht
Ad Vlot
Ned.Dagblad
derde
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Masters and the Path
C.W.Leadbeater
The Theosophical Press  Chicago
1925, second edition,compleet,goede staat
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Barthianisme in strijd met Schrift en Belijdenis
Dr.C.Smits
Oosterbaan
1955
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christen zijn in deze wereld
Dr.Med.Th.Bover
Boekencentrum
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven bij daglicht
Herman Wiersinga
Ten Have
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Genade geneest
M.Janssens
De Vuurbaak
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In geen ding bezorgd
Dr.H.A.van Andel
J.N.Voorhoeve
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De laatste jaren dezer wereld
I.de Wolff
Oosterbaan
1960
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herfsttij der vooruitgang
Prof.dr.P.Nijkamp
De Vuurbaak
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het is nog niet te laat
Jorg Zink
Ten Have
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot een levendige troost zijns volks
C.Trimp
Oosterbaan
1954
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het zelfgewilde einde van oude mensen
H.Drion
Balans
1992
3,75
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrijere vruchtafdrijving ?
Dr.G.A.Lindeboom
Buijten en Schipperheijn
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maria en de nieuwe evangelisatie
Godfried Kardinaal Danneels e.a.
Altiora
1988
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloofsstrijd , godsdienstige houding in onze tijd
Dr.W.Banning
Ploegsma
1940
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In harmonie met het oneindige
Ralph Waldo Trine
Vrede te Blaricum
1913
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Learning to live with Evil
Theodore Plantinga
William B.Eerdmans
1982
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Christian View of Science and Scipture
Bernard Ramm
William B.Eerdmans
1976
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met het oog op ons welzijn : aspecten van het maatschappelijk leven in Bijbels licht
ds.C.den Boer e.a.
Kok
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erfgenamen van het verbond ( doop)
Dr.B.Wielenga
Kok
1910
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en geweten in de zeventiende eeuw
Dr.S.B.J.Zilverberg
Fibula
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Von der Freiheit eines Christenmenschen
Dr.Martin Luther
Philipp reclam Leipzig
1883
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kruis : boom van het leven
Luise Schotttoff / Dorothee Solle e.a.
Ten Have
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over ziel en zaligheid : Geloofsbeleving in Overijssel
ds,B.J.Bannink e.a.
Waanders
1993
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vreugde en verdriet
P.A.H.de Boer
A.W.Sijthoff
1953
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons geloof
Emil Brunner
W.ten Have
vierde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Studium end spiritualitat
Johannes Stohr
Verlag wort und werk
1979
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Auf der suche nach Gott
Walter Saft
Wartburg-Verlag   Jena
1986
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Regel des Hl.Benedikt
-
Beuroner Kunstverlag
1990
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The face of God after Auschwitz
Ignaz Maybaum
Polak & Van Gennep
1965
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Augen des ewigen bruders
Stefan Zweig
Meulenhoff
herausgegeven J.G.Steensma
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historie, mythe en geloof
Dr.H.M.van Nes
E.J.Brill
1912
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eeuwig leven : over het bijbelse toekomstbeeld
Ds.R.Timmerman
De Vuurbaak
1992, 3e druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Souvereine Liefde
Ds.E.Th.van den Born
Oosterbaan
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vroolijkheid en licht
Ds.D.van Dijk
Bosch en Keuning
Libellen serie nr. 308
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Signalen van de eindtijd
J.A.E.Vermaat
De Banier
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zin van het leven
F.Troost
Van Keulen
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De weg der zaligheid
Johannes Gossner
J.Eerelman te Stads-kanaal
eind 1800/ begin 1900
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De schoolstrijd
Dr.D.Langedijk
Oranje
1935, met aant.
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De worsteling om het kind
P.de Zeeuw J.Gzn.
W.Kirchner
1925, geplastific.., met onderstr.
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
An ember still glowing
Harrt R.Boer
William B.Eerdmans
1990
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Armageddon
Dr.A.van Deursen
J.N.Voorhoeve
2e druk
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zie Hem verschijnen : Jezus in de ogen van gewone mensen
Drs.C.M.Boerma
Kok
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kom, verwondert u !
Ds.A.S.Rienstra
Kok
1995
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld die zich omkeerde
C.G.van Zweden
Kok
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Taal naar je hart
Hans Bouma
Kok
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Open kaart : Dagboek Notities
Hans Bouma
Kok
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nog meer onderweg gezien
A.A.Spijkerboer
Kok
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
We leven op een slagveld
Hans Bouma
Kok
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagboek  open hartoperatie
Hans Werkman
Kok
1981
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zaterdag-avond gesprek
D.M.Kaakebeen
D.B.Centen
1884, Ned,Godsd.Traktaat- Genootschap
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof dat genezing bracht
R.H.Major M.D.
Kemink
-
8,50 (gebr.sporen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Mens Geboren om Koning te Zijn
R.D.Brinsmead
De Bazuin te Sion   Apeldoorn
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De antichrist
Dr.V.Hepp
Kok
1919
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nieuwe Orde in opkomst
Robert de Telder
Aksent te Bouwel
1985, 3e
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ark in de branding
Dr.W.J.Ouweneel
Buiten en Schipperheijn
1976
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pietistische  Portretten
Everard Gewin
H.de Vroede te Utrecht
1922
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mens in Gods wereld
dr.W.H.Velema
Buijten en Schipperheijn
1971
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Roomse zekerheden
M.G.v.Rijn,pr.
RK boekencentrale
1941
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods blauwdruk voor het leven : een nieuwe kijk op de Tien Geboden
David A.Seamands
Gideon
1993
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kern van het christelijk geloof
Dr.Joh.Verkuyl
Kok
1992
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
J.G.Woelderink : om de vaste grond des geloofs
Dr.H.J.C.C.Wilschut
Groen
2000
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
System der Christlichen Glaubenslehre, 2 teile,compleet
Dr.J.H.Dorner
Verlag von Wilhelm Kerk  Berlin
1880, leren banden, mooie staat, zeldzaam
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Redelijke Godsdienst in welken de Goddelijke waarheden van het Genade-Verbond worden verklaard
W.a Brakel Th.F.
D.Donner
1893, leren banden, prima staat, 2 delen
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op verkenning in het postmoderne landschap
Coert H.Lindijer
Boekencentrum
2003, nieuwstaat
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven uit God
Dr.J.A.Cramer
J.B.Wolters
1916
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gestalten der liefde
Dr.G.Brillenburg Wurth
Kok
1953
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik ben maar een tweedehands moeder
Nelly de Wilde
Barnabas
1999
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Totdat Hij komt : over de wederkomst van Jezus Christus
Ds.W.L.Tukker e.a.
Kok
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Je moet alleen verder
Ingrid Trobisch
Kok
1986
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maskers af : vreugde en verdriet door openheid
Charles R.Swindoll
Gideon
1985
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groeien naar volwassenheid
David A.Seamands
Gideon
1986
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geluk ligt in een klein hoekje
Toos Rosies
Gideon
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Veilig in uw hand
Truus van der Roest
Zomer en Keuning
1985
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als twee druppels water
Truus van der Roest
Gideon
1985
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Samen eenzaam, leven met een  demente echtgenoot
Margreet Blees en P.A.Geluk
Boekencentrum
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderen, ik schrijf jullie  Brieven uit het strafkamp
M.I.Chorev
Den Hertog
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hier is mijn hand ( Luitenant Kolonel Alida Bosshardt)
Denis Duncan
Ark
derde, met handtek.Bosshardt
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie is op de vlucht ?
Michael Green
Wever
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Afscheid van een engel
Mr.J.van der Hoeven
Ploegsma
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Scheel engeltje
Mr.J.van der Hoeven
Ploegma
1971, 7e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maar waar gaat het om ?
J.van der Hoeven
Ploegsma
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven door het geloof
David Prior
Kok
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Weest volmaakt
Andrew Murray
Gazon
2e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De helende kracht van dieren
Susan Chernak McElroy
Forum
1998
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levensgeloof en Geloofsleven
Ds.A.A.Wildschut
Bosch en Keuning
Libellen-serie nr.88
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Schrift , het Woord van God
Dr.J.A.Cramer
-
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Annelies van den Houten
Geslagen mensen ( de zorg voor oorlogsgetroffenen)
Omniboek
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Medewerkers gezocht
Toos Rosies
Gideon
1987
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De weg van Golgotha
Roy en Revel Hession
Evang.Lektuur Kruistocht
1982, 6e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lijden om te overwinnen
Joseph Ton
J.N.Voorhoeve
1987
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ootmoed of Hoogmoed
Dr.M.J.Arntzen
Oosterbaan
1973
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Goed en kwaad naar christelijk besef
Dr.W.Banning
Van Gorcum
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van dag tot vandaag, bijbels dagboek voor jongeren
Riet Tigchelaar
Boekencentrum
1999
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aids een testcase voor de kerk
Douwe N.Wouters
Kok
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opstanding van God
Jurgen Moltman
Ambo
1970
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven je ouders nog ?
Elisabeth van Hoesel
A.W.Sijthoff
1983
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eenzaamheid : Ervaringen in onze tijd
Hans Jurgen Baden
J.H.Gottmer
1983
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wijsheid van dwazen
Dr.J.D.Dozy
W.ten Have
1958
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geschonden beeld : hulp bij de verwerking van echtscheiding
Joke Sweep
Gooi en Sticht
1980
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het christelijk geloof
J.H.L.Roozemeijer
J.W.& C.F.Swaan
1894
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven met de dood voor ogen
Hannelore Frank
Ten Have
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hopen tegen alle verwachting in
Dom Helder Camara
Ten Have
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met angst en beven : over angsten en fobieen
Jac Hoevenaars & Marina de Wolf
AD.Donker
1985
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Crisis en innerlijke groei
Johan Cullberg
Ambo
1988
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er zijn geen twee hetzelfde , beknopte persoonlijkheidstest
Walter en Daniel Trobisch
Kok
1988
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven vrouwen anders ? Ervaringen
Marianne Dirks & Lydia Janssen
J.H.Gottmer
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op Weg naar een Nieuwe Levenseenheid
Dr.F.W.A.Korff
H.J.Paris
1931
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levensrichting
Dr.H.T.de Graaf
Van Loghum Slaterus
1925
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Afgeschreven , een patiente schrijft haar psychiater
Dieuwke Winsemius
Kok
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijke geloofsopvoeding
Dr.W.ter Horst
Kok
1989
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als man en vrouw schiep God den mensch
A.Herbert Gray
Kok
1930
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat de wereld overwint
Dr.P.D.Tjalsma
J.Ploegsma
1937
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een mens die je lief is gaat sterven
Martin Shepard
H.Nelissen
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ja ! Hoe u radicale vernieuwing kunt ervaren
Luis Palau
Medema
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God dagelijks, het wonder van de ontmoeting met Christus
Theophil Spoerri
G.J.A.Ruys
1934
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wij Farizeeers over de zonden van vrome menschen
W.J.Oehler
G.J.A.Ruys
1934
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Natuurgetrouw leven, Naturalisme of natuurgetrouw Christendom
J.Bogaerts S.J.
N.V.Standaard Boekh. Antwerpen
1947
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het wetenschappelijk wereldbeeld en de voorstellingsinhoud van het christelijk geloof
Dr.Theol.en Chem.J.Maarse
UM West Friesland te Hoorn
1956
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een nieuw boek over de navolging van Jezus Christus van een beproefde Christen van onzen tijd.
M.Baumgarten / vert.door D.Chantepie de la Saussaye
E,H,Tassemeijer te Rotterdam
1864
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De moed om ongelukkig te zijn
Jhr.H.de Ranitz
Callenbach
-
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus en het menschelijke leven
Dr.W.F.Foerster
J.Ploegsma
1925,tweede druk
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voordat de nacht valt
E.D.Spelberg
Ploegsma
1962
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De christen na het sterven
Robert Ervin Hough
Het Zoeklicht
/
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levenskunst
Prof.dr.L.J.van Holk
W.Gaade
1e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zeker weten :  voor wie geen grond meer onder de voeten voelt
H.M.Kuitert
Ten Have
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerstmis eigentijds geloven in het kind Anno-nu
Joke Forceville-van Rossum
Gooi en Sticht
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegen tot God en Wegen van God
Prof.dr.M.C.van Mourik Broekman
De Tijdstroom te Lochem
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
O, Schoonheid zo oud en zo nieuw
Christine Koetsveld
Kok
1992
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar het op aankomt
Bernard Rootmensen
Meinema
1998
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Veelvuldig vragen naar de weg, deel 1
Ds.J.H.Velema
Kok
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het jaar rond
H.L.Oort en W.Mackenzie
A.W.Bruna
zesde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn lijdensweg in Sovjet-Rusland
Ds.J.Kern
Stemerding
1935
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wereldvrede blijft : Hoe Goliath door David met een ultraklein wapen opnieuw kan worden geveld
Fred Polak
Bosch & Keuning
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de drempel van de kerk
Mr.H.Schokking
J.N.Voorhoeve
1952
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het inwendige leven van Paul
Karel van den Oever
Dante Alighieri
Castricum, 1923 , nummer 500
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Licht en liefde voor allen die daaraan behoefte hebben /Hoe kunnen we in ons leven geluk en ongeluk verwerken 
Hilbrandt Boschma
Licht en liefde te Ruurlo
1937,september, no.9
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Open dat luik !
J.H.Sillevis Smitt
J.N.Voorhoeve
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heerschen is dienen
J.A.Wittewaall van Stoetwegen
Y.W.C.A.
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelisch Penning-Magazijn
Maandschrift
M.J.Visser te ,s Gravenhage
1862, 388 pagina,s, compleet, rug en band matig
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vertaald Geheimschrift
Dr.S.H.Spanjaard
Holland
1956
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat ik u graag nog zeggen wil
Alida M.Bosshardt
Ark
1988, met hantek.auteur
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Peace of Soul
Fulton J.Sheen
Whittlesey House  Toronto
1949
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Unknown God
Alfred Noyes
Sheed& Ward  London
1934
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geloof van een ketter
Walter Kaufmann
H.J.Paris
1963
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naar de diepste werkelijkheid
Dr.J.D.Dozy
H.J.Paris
1938
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levens-spanning
Dr.W.Leendertz
A.H.Kruyt
1917
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelische benadering van de mens
Dr.Ph.J.Idenburg e.a.
Van Keulen
1951
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Weaving of Glory
G.H.Morrison
Hodder and Stoughton London
circa 1930
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe mystiek
Dr.H.M.van Nes
J.M.Bredee
1901, tweede druk,opnieuw ingebonden
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De onbekende God, de levende hoop in tijden van nood
Adolf Keller
Ploegsma
1935
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En brengen waar Gij niet wilt, verslag van een gevangenschap
Helmut Gollwitzer
Wever
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om het licht van Gods aanschijn
J.F.Kruyt
Ploegsma
1939
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schets van een Christen-Humanisme
H.W.Russel
L.J.Veen
1945
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vernieuwing in Huwelijk en Gezin
Prof.Dr.H.van Oyen
J.Niemijer te Groningen
1945
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Suchet Gott,so werdet ihr leben !
Karl Barth und Eduard Thurneyssen
Chr.Kaiser Verlag Munchen
1928
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The parables of the Kingdom
C.H.Dodd
Nisbet & Co  London
1946
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The God who speaks
Burnett Hillman Streeter
Macmillan and Co  London
1936
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als de ouderdom pijn doet
Marinus van den Berg
J.N.Voorhoeve
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het pad van de geestelijke begeleiding
Dr.J.Fentener van Vlissingen
J.N.Voorhoeve
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het recht om geboren te worden .. een mensenrecht
Mr.P.W.Smits
Buijten en Schipperheijn
1979
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Pelgrimage naar den Sinai
Dr.Joh.de Groot en Dr.G.S.Overdiep
Nijgh & Van Ditmar
1936
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Actuele eeuwigheid
Kaj Munk
D.A.Daamen
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
over de schuld,nood en verwachting der Duitschers
Martin Niemoller
Callenbach
1946
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kijk ook eens naar boven
Ds.J.J.Poort
Elisabethbode Lochem
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van geloof tot geloof
Prof.Dr.S.U.Zuidema
Wever
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nood Twijfel Zekerheid
Ds.S.H.Spanjaard, Prof.dr.G.v.d.Leeuw en M.A.Krop
J.A.Boom & Zoon
1939
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kleine notities voor onderweg
G.J.Bos
Filippus
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In den tijd voor de eeuwigheid
Dr.J.C.S.Locher
Holland
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
My sunday missal
Joseph F.Stedman
Confraternity of the precious blood
/
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Brood des Levens.Nieuw communieboekje in den geest van Jezus H.Hart
P.Eligius de Lange
G.Mosmans Senior te Venloo
elfde druk ( circa 1915)
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Al jong naar huis.Bijbelse troost over de zaligheid van jonggestorvenen
Ds.H.Visser
Groen
2006
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Goddelijk geheim
D.Lugthart
Evang.Drukkerij Belgie
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leer-en Leesboek over de Christelijke Geloofsleer
Ds.P.J.van Melle
Drukkerij Stichting Hoenderloo
1934
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud worden in deze tijd
J.C.van Andel en O.van Andel-Ripke
Erven J.Bijleveld
1953
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en evangelisatie
S.S.Visser
Ned.Herv.Evangelisatie te Noordwolde
eigen beheer
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geloof ons een en al
Prof.dr.F.W.A.Korff
J.N.Voorhoeve
6e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levende moraal
O.T.Hylkema
A.Voorhoeve
1951
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eenheid in Christus
Oscar Cullmann / Otto Karrer
H.Nelissen
1963
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloofsgenezing
Ds.A.Hijmans
Boekencentrum
1962
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Duitschers en wij
Karl Barth
Callenbach
1946
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Weihnacht
Karl Barth
Vandenhoeck & Ruprecht
1957
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Karl Barth,s aanval op deze wereld
Ds.R.Dijkstra
Bosch en Keuning
1937, Libellen-serie no.218
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Optimisme dat stand houdt
P.M.Legene
J.N.Voorhoeve
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dit is de nacht ..
Thijs Booij
W.ten Have
enkele penaanstr.
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerk thuis. Zondagboek
80 predikanten der Ned.Herv.Kerk
Holland
1948
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Halsband der Taube. Uber die liebe und die liebenden
Max Weisweiler / Abu-Muhammad Ali Ibn-Hazm Al-Andalusi
E.J.Brill
1944
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abortus en het geweten van het volk
Ronals Reagan
Schreeuw om het leven
1985
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aanbidding
Judson Cornwall
Gideon
1984
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dwaas zegt ...
Beverley Nicholas
H.J.Paris
1936
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bevrijd uit Afghanistan
Eberhard Muhlan / Shelter Now
Ark
2002
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zijn liefde is een vuur
Broeder Roger van Taize
Kok
1993
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus komt
W.E.B.
De Belgische Evangelische Zending
2e uitgave, 1925
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Bezoek
Adrian Plass
Merweboek
2003
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Heilende Wort
Adolf Allwohn
Vandenhoeck & Ruprecht
1958
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een eeuwig hallel. de lof van God in het eeuwige leven
J.Kamphuis
Oosterbaan
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Perron Nul. Opgang en ondergang
Hans Visser
Meinema
1996
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Manuela Kalsky , Barbara Leijnse en Leo Oosterveen
Het heil op de hielen. Over de belofte van het vervulde leven
Meinema
2003,  DSTS-cahier nr.11
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als ik God was in Rotterdam
Hans Visser
Balans
2004
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De onbenoembare. Over het geloof van dominee Visser
Taco Noorman en Leo van de Wetering
De Ploeg
2004
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dingen van waarde in ons leven
Prof.dr.F.W.A.Korff e.a.
J.N.Voorhoeve
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heer tegemoet
Hal Lindsey
Novapress
1983
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geestelijke gaven
Michael J.Cole
Stichting Vuur
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pelgrimnotities
Herman Andriessen & Ciel Mooren
Kath.Bijbelst. Boxtel
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven gaat verder. Een plakboek voor leerlingen van Jezus
ds.Hans Eschbach
Internat.Bijbelbond
2003
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vriendschap met God. Zo kun je groeien in geloof en toewijding.
L.M.Vreugedenhil
Boekencentrum
1998
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mere Morality. What God expects from ordinary people
Lewis B.Smedes
William B.Eerdmans
1983
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Communism & Christ
Charles W.Lowry
Eyre & Spottiswoode
1954
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven : een avontuur
Dr.Helmut Thielicke
Zomer en Keuning
1982
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In hoger sferen. De fascinaties van een weerman. De wind waait waarheen Hij wil.
Reinier van den Berg
Kok
2001, 2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jabes een man van gebed
C.E.Dasan
Pro Mission Uitgeverij
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hij kwam bij ons heel gewoon. Jezus : God en mens
Leon Morris
Novapres
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Door je verdriet heen groeien
Marinus van den Berg
Kok
vierde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Cirkel en het Kruis. New-Age denken en het christelijk geloof
Drs.P.J.van Kampen
Kok
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven van huis uit ?
Drs.H.C.Stoffels en Dr.G.Dekker
Kok
1987
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Je weg vinden. Werkboek christelijke levensstijl anno 2000
Jan Mudde
Boekencentrum
1998
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Licht dat in de nacht begint.Kerstverhalen en - gedichten
div
Kok
1995
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grace grows best in winter
Magaret Clarkson
Zondervan
1974
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus ?
Dr.Pinchas Lapide
Kok
1988
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Was Eva overal de schuld van ?
Pinchas Lapide
Kok
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ieder komt tot de vader. Karl Barth,Barmen en een poging tot een nieuwe christologie
Pinchas Lapide
Kok
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Speech for the Stage
Evangeline Machlin
Theatre Arts Books
1972
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joden en heidenen en de nieuw-testamentische geschriften
Menahem Benhayim
Gideon
1987
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geraakt door Jezus
Paul Eshleman
Agape
1999
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ballast & Bagage
Ivo de Jong
Callenbach
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De normale christelijke werker
Watchman Nee
Gideon
-
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat een Naam kan doen
Douwe Janssen
EB Media
2001. 2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
52 Bijbelstrips. Getekend door
Cor den Dulk
Meinema
1988
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De legende van Christus en de Groot-Inquisiteur
F.M.Dostojewski
Kairos te Soest
1981, tweede druk, bibl.exemplaar
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik geloof. De twaalf artikelen van het geloof in morgenwijdingen
Dr.A.A.van Ruler
Callenbach
vijfde
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zonen Gods
Jaap Wind
Gideon
1954
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en karakter
Annie van Essen-Bosch
eigen beheer
vijfde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De toekomst des Heeren en de daarmede in verband staande gebeurtenissen
H.C.Voorhoeve Jzn
J.N.Voorhoeve
negende
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geestelijke oorlogvoering
Michael Harper
J.N.Voorhoeve
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ds.A.Murray
De volle Pinsterzegen
St.Volle Evangelie Zending
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Genieten van Gods nabijheid
Janet Johnson
Navigator
1997,2e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vergeten vrouwen
Anneke Companjen
Gideon
1999
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op weg met Jezus. Inspirerende woorden uit de evangelien
Teresa de Bertodano
Ark
2004
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Passie voor God. Inspirerende woorden van christelijke mystici
Teresa de Bertodano
Ark
2004
4,25
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als God nu eens echt bestond...
Wolfgang Buhne
Medema
1998
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jong talent!! De kunst van je doel vinden
Matthijs van den Beukel
Vision
2005
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God was in Christ
D.M.Baillie, D.D.
Charles Scribner,s Sons New York
1948
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In Vijf Stappen Naar Pinksteren
W.Stuart Harris
Europese Chr.Zending
18 pagina,s
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om het hoogste goed
Dr.H.T.de Graaf
Mij.voor goede en goedkoope lectuur
1918
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eeuwigheidslicht over het Indonesisch drama. Een verootmoediging en opstanding
Ds.G.van Haasen
Korthuis ,s- Gravenhage
1950
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opstanding
Jan van Dobbelsteen ea
prof.dr.G.van der Leeuw-Stichting
1992
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Glaubensgewisheit. Eine unterfuchung uber die Lebensfrage der Religion
Karl Heim
J.C.Hinrich
1916
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verwachting van het Koninkrijk Gods
Dr.G.J.Heering
Van Loghum Slaterus
1952
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De christen-en christinnereis John Bunyan
A.G.Wolf
W.D.Meinema
1929
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opstandingsgeloof in de vroegchristelijke kerk
Prof.dr. J.J.Thierry
Buijten en Schipperheijn
1978
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doe meer met uw lessen !
Wesley R.Willis
Timothy Books  Best
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Laat ons prijzen
E.Judson Cornwall
Gazon
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er is een plan voor deze wereld
Ir.P.Telder
J.N.Voorhoeve
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
To Prod the Slumbering Giant
John Vriend., Adrian Peetoom e.a.
Wedge Publ.Foundation  Ontario Canada
1972
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Glaubwurdig Christ sein
Walter Schlenker
Kreuz Verlag
1977
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze dagorder. Dagboekje  
Ds.W.A.Hoek en Dr.P.Prins
Bosch en Keuning
1939
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur
Coert H.Lindijer
Boekencentrum
2000
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God voor beginners
Patrice Karst
Van Holkema & Warendorf
1997
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bekering en doop. Back to Basics 1
Ger de Koning / M.G.de Koning
Daniel te Zwolle
2004
4,90
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik zag Gods heerlijkheid
H.J.Hegger
Hoenderloo,s uitgeverij
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verhaal van Agape
Bram Krol
Agape
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als God geen antwoord geeft
Ds.J.J.Poort
De Banier
2005
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven gaat verder, zeggen ze. Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar in groepen
Arthur Polspoel, Monique Dujardin en Kathleen Roskams
Ten Have
2006
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Mittler. Zur Besinnung uber den Christusglauben
D.Emil Brunner
Zwingli Verlag
1947
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rembrandt en het leven Jezus
H.Rendtorff
Bosch & Keuning
Libellen serie 3/4
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk, Staat en samenleving in het oosten en bij ons
Dr.Ir.H.G.van Beusekom
Bosch & Keuning
Libellen-serie 232/233
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gandhi de tragische figuur
Dr.Ir.H.G.van Beusekom
Bosch & Keuning
Libellen-serie 67
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven van Jezus
E.G.White
ZDA te Zeist
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zoo ik niet had geloofd
ds.L.J.van Leeuwen
J.N.Voorhoeve
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gaven van de Geest
Harold Horton
Gazon
1966
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Way
E.Stanley Jones
Hodder & Stoughton
1947
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is Christus gedeeld ?
Kokichi Kurosaki
Gideon
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bekeerd! Omwentelingen in vijfentwintig levens
Willem Bouwman
Aspekt
2002
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een lied op de sabbatsdag, deel 1 en 2
ds.G.Mouw ( Uddel) en W.J.op ,t Hof ( Urk)
Ned.Ver. tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging te Rhenen
2006/ 2009, harde banden, nieuwstaat
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Christelijk Geloof
Prof.Dr.H.de Vos
Callenbach
1948
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godsdienstige Christen, In zyn gedrag en wandel,Zoo met zyne huysgenooten, als by Zig Zelv Alleen, Ende in allerley gelegentheeden
N.S.V.L.
Jacobus Borstius Amsteldam
1718, leren band, tweede deel, den tweeden druk
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Masters and The Path
C.W.Leadbeater
Theospohical Publ.House Adyar,Madras,India, 1925
1925,eerste druk
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Roepstem in de hof.Evangelisch dagboek
Ds.Henry de Moor
J.N.Voorhoeve
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrouw-wie ben je ?
Willy Bakker-Huizinga
Voorhoeve
2000
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kruis met haken.Duitse Christenen in het Derde Rijk
Doris L.Bergen
Callenbach
1997
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedolven schatten uit zijn Salomo,s raad aan de jeugd
Jacobus Fruytier
De Groot Goudriaan
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedolven schatten uit zijn Historisch sterfhuis
Franciscus Ridderus
De Groot Goudriaan
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedolven schatten uit zijn Het beloofde zaad der vrouw
Joos van Laren
De Groot Goudriaan
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is dat voor geloof ?
Dr.R.M.Nepveu
Zomer & Keuning
1983
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Normale Christelijke Leven
Watchman Nee
Hoenderloo,s Uitgeverij
5e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven dat het anders kan
Christina Smalbrugge-Hack
Ten Have
1978
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vier liefdes
C.S.Lewis
Van Wijnen
1992
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naar hun aard
Byron C.Nelson,Th.M.
Buijten en Schipperheijn
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is geloven moeilijker dan vroeger ?
Ds.J.Overduin
Kok
derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bevinding.aard en functie van de geloofsbeleving
dr.T.Brienen
Kok
1978
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kunst.... spreekt vanzelf
H.R.Rookmaaker
Oosterbaan & Le Cointre
1978
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inspelen op genade.Over God-zoeken
Andre Louf
Lannoo
1983
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het duizendjarig vrederijk
Johannes de Heer
Zoeklicht-boekhandel Rotterdam
1939, 2 de druk
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat de schrift zegt omtrent de Verborgenheden Gods en hare Openbaring
Johannes de Heer
Zoeklicht-boekhandel Zeist
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en leven
J.P.G.Westhoff, Dr.F.E.Daubanton e.a.
Egelings boekhandel
tweede
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Mensch van Nazareth door
Arthur van Schendel
W.Versluys
1916, eerste druk
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik ben ... Gij zijt
Annie van Essen-Bosch met gedichten van Bonny de Graaf-Boukema
Bigot en Van Rossum
derde
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als het einde nadert
Ruth L.Kopp en Stephen Sorenson
Novapres Laren
1981
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Koers in de mist
N.Baas
J.N.Voorhoeve
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs

Chronisch ziek zijn. Een christelijke handreiking bij zorg, ziekte en verdriet.
Drs.J.M.van Ganswijk en Ds.W.H.Kooten
J.J.Groen
1994
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Missio Canonica. Katholieke Geloofsleer deel II B
G.P.J.van der Burg, Pr.
Foreholte te Voorhout
1941
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerstvrede. Kersfeest 1945 in de ziekenhuizen te Groningen
G.V.G.P. Groningen
J.B.Wolters
eerste,1945
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voetsporen in het zand
Margaret Fishback Powers
Barnabas
tweede, 1997
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het duizendjarig rijk
Rev.William Masselink
W.D.Meinema
1932,voorwoord dr.K.Dijk en vert.door W.J.A.Roldanus Jr.
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geef mij je hand.Woorden van bemoediging
Jan Piet
Ark
2011
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een en anders
Schrijvers over God
CLK
1997
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het zwart-gele gevaar ! of de komende wereldramp !
E.Dorschler
-
1930
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Prikkeldraad
H.Bakels
De Tijdstroom
1927
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Niet ik !
Johannes Lohmann
De Stem te Heerlen
eerste
4,50