Dit is pagina:  prakt.theologie / Dordtse leerregels
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Dordtsche leerregels
T.Bos
Kok
1915
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Katholieke vastheid
J.Kamphuis
Oosterbaan
1955
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alleen om Godswil getroost
G.Lievaart
Marnix Maassluis
1990
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het hart van God, het hart der Kerk
Ds.A.Duetz
Van Manen en Co   Driebergen
1955
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uw rijk kome
Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
door Dr.Th.W.Jensma,  uitg.J.P.van den Tol te Dordrecht
1981
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontmoeting in Dordt ?
Dr.H.J.Westerink
Kok
1954
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om ,t eeuwig welbehagen ( verhandelingen over de Dordtse Leerregels)
Ds.C.den Boer
De Banier
1974
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De schat van Christus, bruid
Ds.J.Faber e.a.
Oosterbaan
1958
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geen onrecht in God gevonden
De Vriend van Oud en Jong
J.J.Groen en Zoon
1986
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Dordtse leerregelen
Ds.J.G.Feenstra
Kok
1950
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Doleantie en haar kerkrechtelijke beginselen
Dr.H.Kaajan
P.den Boer
1935
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Patronen van interpretatie
Dr.G.P.Hartvelt
Kok
rede uitgesproken op 24 mei 1966
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Dordtsche Leerregels
Dr.J.C.S.Locher
Ver.uitg.Geref.Geschr.
1956
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nationale Synode van Dordrecht
Dr.C.A.Tukker e.a.
Geref.Bond in de Ned.Herv.Kerk
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot prijs zijner heerlijkheid
Ds.J.Faber e.a.
Bond van Geref.MV in Nederland
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nationale Synode van Dordrecht  1578
Prof.Dr.D.Nauta en Dr.J.P.van Dooren
Buijten en Schipperheijn
1978
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Dordtse leerregels dichterbij gebracht
Ds.E.Koop
Van den Berg
1983
4,00