Dit is pagina:  prakt. theologie / drie eenheid
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God wie bent u
Gerben Althuis/ Wessel Ytsma
Kok
1984
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The sense of the presence of God
John Bailke
Oxford University Press
1962
5,50 ( met aantekeningen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God voorwerp van wetenschap?
Dr. H. Berkhof ( rede)
Callenbach
1960
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God is anders
J.J. Buskes
Zomer en Keuning
4e druk
3,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is God dood of zijn wij dood ?
J.J.Buskes e.a.
Semper Agendo
1971
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God blijft gezocht
Andrew M.Greeley
De Toorts
1974
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De onbekende God
Adolf Keller
Ploegsma
1932
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zijn vaderlijke hand
F.A.van Liere
Boekencentrum
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op zoek naar God als minnaar
Anny Matti
Ten Have
1996
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het bestaan van God
Dr.G.C.van Niftrik
J.N.Voorhoeve
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is God verantwoordelijk ?
Robert Powell
Mirananda
1989
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God is ieder ogenblik nieuw
Huub Oosterhuis
Ambo
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En gij zult als God wezen
Heinrich Schurmbeck
Pantoskoop
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs

Gott ist kein slavenhalter
Siegfried Schulz
Flamberg Verlag
1972
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God en de mensen
Prof.dr.A.van Selms
Ploegsma
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods economie
Witness Lee
Living Stream Ministry
1996
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God kan niet sterven
Heinz Zahrnt
Boekencentrum
1973
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het wordt tijd om weer aan God te denken
Heinz Zarhnt
Ten Have
1974
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Question of God
Heinz Zarhnt
Collins London
1969
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus niet aan het kruis gestorven ( documentatie/verslag  Graflinnen)
Kurt Berna
N.Kluwer
1966
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Christus der schriften ( 2 delen)
Otto Bochert
Kok
1924
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het dagelijks leven ten tijde van Jezus
Dr.A.C.Bouquet
In den Toren
-
4,50 ( besch.omslag)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dood van Jezus
Joel Carmichall
Moussalt
1967
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jesus der Mensch
Friedrich Cornelius
Scienta Verlag Aalen
1973
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Goede Vrydagh
Jeremias de Decker
Servire
1941
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoofdlijnen in de christologie van zijn Jezus-boeken ( Eduard Schillebeeckx)
Ds.M.P.van Dijk
Kok
1980
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verkondiging van Jezus door in het N.T.
Gerhard Friedrich
Boekencentrum
1986
  4,50 ( met enige aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Testinony to Jesus
George Geftakys
-
1985
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus moet vrij
Ernst Gideon
N.Kluwer
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het evangelie van Jezus
Barthold van Ginkel/Drs.J.A.Picard
Elsevier
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christ ist geboren/ erstanden ( 2 delen)
P.Gerhard
Herder Freiburg
1983
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus, inspirator en spelbreker
Dr.M.de Jonge
Callenbach
1971
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De andere weg van Jezus
R.Kranenborg
Ten Have
1994
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over de namen van Christus
Luis de Leon
Kok
1996
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De jeugd van Jezus
Jakob Lorber
Ankh-Hermes
1983
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De opstanding van Jezus
Gerd Ludeman
Ten Have
1996
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Auferstehung Jesu von Nazareth
Willi Marxsen
Gutesloher Verlagshaus
1972
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat te zeggen van Jezus
Vittorio Messori
Kok
1981
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus een gebeurtenis
E.Morin
Gooi en Sticht
1980
3,75
titel
auteur
uitgever
druk
prijs

Die Kindheitsgeschichte unsere Hernn Jesu Christi nach Matthaus und Lucas
A.Nebe
Van Greiner
1893
15,00 ( enkele onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jesus and the language of the Kingdom
Norman Perrin
SCM Press
1976
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Messiaskonig Jesus
Josef Pickl
Josef Kosel Munchen
1935
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus in zijn tijd
Daniel-Rops
H.Nelissen
1950
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus en Johannes de Doper
P.D.van Royen ( proefschrift)
Luctor Et Emergo
1953
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus overleeft zijn moordenaars
Demosthenes Sarramis
Ten Have
1974
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus / Weltgeschichte in Karakterbildern
Herman Schell
Frans Kirchheim
1903
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Purper en scharlaken
Guy Schofield
J.Bijleveld
1962
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jesus
Ethelbert Stauffer
Francke Verlag
1957
3,50 ( pocket)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Koningschap van Christus
Frank Thomas
G.Los
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het is tijd
J.M.van Veen
Ten Have
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met Jezus door het leven
Dr.A.van Veldhuizen
Voorhoeve
1931
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Kreuzetod Jesu
Fritz Viering
Gutelloher Verlagshaus
1969
  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Leer van de Heilige Geest
Dr.H.Berkhof
Callenbach
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Geest en de genademiddelen
Ds.Joh.C.Brussaard
Kok
1945
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven door de Geest
Dr.Francis A.Schaeffer
Buyten en Schipperheijn
1980
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar Gods Geest werkt
M.Basilea Schlink
T.Wever
1977
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Heilung durch den Geist
Stefan Zweig
Insel Verlag
1931
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op aarde als in hemel
Kan.Prof.Dr.P.de Haes
Beyaert Brugge
3e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus Christus God en Heiland
Prof.Dr.C.W.Monnich
Lankamp en Brinkman
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Getuigen van God
Leonard Boff
Averbode
1986
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mens of mythe
R.M.Nepveu
De Ploeg
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De mensch als beeld Gods
Dr.L.van der Zanden
Kok
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Menschenzoon
Vilhelm Gronbech
J.M.Meulenhoff
1938
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Sinlessness of Jesus
Carl Ullmann,d.d.
T and T. Clark Edinburgh
1853
37,50, betreft boek in uitstekende staat, met leren band.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God verborgen en nabij
Jan Bluyssen en Gerard Rooijakkers
Anthos
2003
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Michael, engel tussen goed en kwaad
Jan van Laarhoven e.a.
Hoekman te Zwolle
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus-rapport
Johannes Lehmann
Ankh-Hermes
3e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het koninkrijk Gods
Leonhard Ragaz
Ploegsma
1939
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Noodrantsoen
Heinrich Vogel
Callenbach
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wijsheid van Jezus
Marcus Braybrooke
Kok
1997
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op het smalle pad ( De Jood uit Nazareth)
Aharon A.Kabak
Boekencentrum
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The life and ministry of Jesus
Vincent Taylor
Macmillan   London
1954
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus en de kerken
Werner Harenberg
Bosch en Keuning
1966
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de gribbelgrab
Hans Heyting
H.Knoop te Haren
1968
5,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods nieuwe wereld
Dr.B.Rietveld
Kok, serie bij-tijds geloven
1985
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus, weg naar hoopvol samen leven
Lucas Grollenberg
Ten Have
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De negen gaven des Geestes
Elisabeth Hoekendijk- La Riviere
Stromen van Kracht te Baarn
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kom Haastig
Okke Jager
Kok
1971
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The life and times of Jesus the Messias ( two volumes)
Rev.Alfred Edersheim, M.A.Oxon.,D.D.,PhD.
Longmans, Green and Co  New York and London
1927
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus, De Wegh, de Waarheid ende het Leven
Mr.Johannes Brown, vertaalt door Jacobus Koelman
Johannes Boekholt,Boekverkooper in de Gaper-Steeg,by de Beurs te Amsterdam
1686
240,00 euro, perk.band, compleet, goede staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Divine Simplivity ( De eenvoud Gods)
Frederik Gerrit Immink
Kok
1987
12,50  ( dissertatie)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God doet nachtdienst
Ron Mehl
Gideon
1995
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De biddende Jezus, beschouwing van den zoon in zijne gemeenschapsoefening met den vader
J.C.Zaalberg.Pzn
M.J.Visser ,s Gravenhage
1853
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The sinlessness of Jesus : an avidence for christianity
Carl Ullmann, D.D.
T and T Clark    Edinburgh
1863
30,00 euro ( schitterende band)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het probleem der vrijheid en het theistisch Godsbegrip
Philippes Jacobus Hoedemaker
H.Hoveker
1867
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gotteserkenntnis und Gottesdienst
Karl Barth
Evangel.Buchh. Zollikon
1938
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ladder Jacobs
Godefridus Udemans, C.F., herschreven door J.van der Haar
J.P.van den Tol te Dordrecht
1976
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Twist des Heeren  met fijn  Wyngaerdt
Hermannus  Witz predikant  tot Leeuwarden
Jacob Pieters  Hagenaer, Boekverkooper  op de Cancellerie en Turfmerckt tot Leeuwarden
1669
295,00 euro., perkam.band,orgineel,goede staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wapens van de Geest
Bas de Gaay Fortman
Kok
1998
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uber die Erkennbarkeit Gottes
Johannes Duns Scotus
Felix Meiner Verlag  Hamburg
2000
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
het Proces van Jezus
Hans van der Kwaak, proefschrift
Van Gorcum
1969
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Jezus-mysterie
P.L.Couchoud
Van Holkema en Warendorp
vertaald door L.S.C.Fehr-Kijlstra
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christ and the Apostles
F.M.Godfrey
Studio Publ.London and New York
1957
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De praktische zin van de eenvoud Gods
Dr.K.H.Miskotte
Holland
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christ in Isaiah
F.B.Meyer, B.A.
Morgan and Scott
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven in de heilige Geest
Prof.dr.G.J.Hoenderdaal
H.Veenman
1968
10,00 ( met aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De voorzienigheid Gods
Dr.K.Dijk
De Standaard
1927
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus Christus tussen joden en christenen
Dr.J.Vlaardingerbroek
Kok ( serie bij-tijds geloven)
1989
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het werk van den Heiligen Geest ( 3 delen in 1 band)
Dr.A.Kuyper
J.A.Wormser te Amsterdam
1888
27,50 ., leren rug, uitmuntende kwaliteit
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De levende Jezus
Tom Wright
Ark
1998
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God en de historie
S.G.de Graaf
NUMA
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Botschaft von Jezus Christus
Martin Dibelius
Mohr
1935
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uitzien naar God
dr.A.W.J.Houtepen en drs.H.Steendam
Meinema
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om ,t Eeuwig welbehagen ( de leer der Praedestinatie)
Dr.K.Dijk
N.V.Dagblad en drukkerij De Standaard
1924
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus, offer bij Paulus vergeleken met de offeropvattingen van Philo
Juurd Hari Stelma, proefschrift
H.Veenman&Zonen te Wageningen
1938
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der dreieine
Bernhard Philberth
Christiaan-Verlag  Stein am Rhein
1980
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De lehre vom wirken des Heiligen Geistes im fruhpietismus
Herman Bauch
Herbert Reich  Evangel.Verlag GMBH  Hamburg-Bergstedt
1974
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God heeft wel honderd namen
Rudolf Walter
Ten Have
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van den Heiligen Geest en van zijn werk
Ds.J.G.Woelderink
Guido de Bres
tweede
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ware Jezus, God of mens ?
Karl Herbst
Tirion te Baarn
1988
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het werk van Heiligen Geest
Dr.A.Kuyper
Kok
1927, tweede druk, slappe kaft,goede staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jesus an experiment in Christology
Edward Schillebeeckx
Vintage
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De opwekking van Christus
Dr.S.Greijdanus
Kok
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hemelvaart Christi en de uitstorting des Heiligen Geestes
Ds.J.Fraanje, predikant der Ger.Gem.te Barneveld
De Banier
1936
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jesus Christus
Prof.Dr.P.van Imschoot
J.J.Romen en Zonen
1941
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The sense of God
John Bowker
Clarendon Press  Oxford
1973
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beschouwing over God, den Heilige Geest naar Mattheus 28 : 19
Johannes Dekker, in leven Ouderling der Geref.Kerk van Numansdorp
M.J.Witte, Uitgever, Oud-Beijerland, snelpersdrukkerijk
1906, 2e deel en derde druk
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie is Jezus ?
Dr.H.Kaajan te Utrecht
J.B.van den Brin & Co te Zutphen
Ons Arsenaal,serie 5, no.7-8
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De koning en de keizers
Ethelbert Stauffer
Bosch & Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het krachtenveld van de Geest
dr.Klaas Runia
Kok
1992
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De man van smarten, 2 delen
Ds.C.J.Hoekendijk
Het Lectuurfonds te Hilversum
-
35,00, 2 dln,goede staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het familiegraf van Jezus
Simcha Jacobovici en Charles Pellegrino
Tirion
2007
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De leer van den Heilige Geest
Dr.H.Faber
Van Loghum Slaterus
1941
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus im Urteil der Jahrhunderte
Gustav Pfanmuller
B.G.Teubner in Leipzig
1908
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van God los : over oude en nieuwe godsbeelden
Bernard Rootmensen
Meinema
1996,2e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jesus
D.Paul Wernle
J.C.B.Mohr
1916
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die geschichte des Christus
D.A.Schlatter
Calwer
1921
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Geest
Prof.dr.J.H.Bavinck e.a.
Kok
1949
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus Messias-Koning
Hendrik van der Loos
Van Gorcum & Comp
1942, acad.proefschrift
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zelfopenbaring en Zelfverberging, het historisch karakter van Jezus, messiaansche zelfopenbaring volgens de synoptische evangelien
Dr.H.N.Ridderbos
Kok
1946
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Verwachting der Toekomst van Jezus Christus
Frederik Willem Grosheide
H.A.van Bottenburg
1907, acad.proefschrift
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heer
Romano Guardini
Het Spectrum
vierde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus, Paulus en Rome
Dr.J.de Zwaan
H.J.Paris
1927
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Geest
-
H.L.Heykoop te Winschoten
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eenheid en gemeenschap
J.N.Voorhoeve
J.N.Voorhoeve
2e
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Knirios Christos,geschichte des Christenglaubens von den Anfangen des Christentums bis Irenaeus
D.Wilhelm Bousset
Vandenhoeck & Ruprecht
1913
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God is er al. De volle werkelijkheid
Pieter Noomen
eigen beheer
2009
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus Geneesheer van ons leven
Dr.G.Campbell Morgan
Callenbach
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung
Albert Schweitzer
J.C.B.Mohr
1913, zweite auflage
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vom Jesusbilde der Gegenwart
Prof.D.Dr.Johannes Leipoldt
Dorffling&Franke Leipzig
1925, 2e
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het proces. Het onontkoombare waarom van Jezus , kruisiging
Gordon Thomas
Tirion
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik geloof in de Heilige Geest
Prof.dr.J.H.Bavinck
J.N.Voorhoeve
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De engelen Gods
Dr.A.Kuyper
Kok
1923,tweede
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven van Jezus in het land en het volk van Israel
Dr.Frans Michel William
Foreholte te Voorhout
1933
6,00