Dit is pagina:  provincies/ Friesland
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
It Fryske Gea
Ir. J. Vlieger
Friese Pers
7,50

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Friesland en zijn 44 gemeenten
Klaas Jansma
Fries Dagblad
4,00
1981
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Om it heechste
Harm Lodewijk
Koster, Snits
5,00
1945, 2e printage
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Elfstedentocht van Tsjam
Willem Tjerkstra
F en F
15,00
1998
 titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schiermonnikoog
W.H. Keikes
Miedema Pers
3,50
1967
 titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In hanfal brieven fan Lipk Adema
A.A. van der Werf
A.J. Osinga
3,50
1962
 titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mensen in Friesland
S.P. Akkerman Gzn
Bosch en Keuning
3,50

 titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gideon op de dorpsvloer
Ds.W. Baas en S.H.Buwalda
Ons Bildt
6,00
1983
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Veur loon en verval
Lamkje Hof - de Boer
Stellingwarver  Schrieversronte
3,50
1986
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kleine en grote mensen in en om een Friese stad in bezettingstijd
M. Frisius
Van Seijen
7,50

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een klokluider verliefd
E.S. de Jong
J.N. Voorhoeve
3,50

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kroniek van een Friese boer
H. Algra
T. Wever
5,00
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Heerk Walling
Nine van der Schaaf
Wereldbibliotheek
4,00
1936
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nieuwe Friesche spraakkunst
O.H. Sijstra en J.J. Hof
R. van der Velde
5,00
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Noord - Ooster giert
Jan Veldman
Leiter - Nijpels
4,00

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van Friesland
H.W.Steenstra
M.A.van Seijen Leeuwarden
10,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oorsprong en geschiedenis van de Friezen
S.J.van der Molen
Elsevier
10,00
1980, uitstekende kwaliteit
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tusken se en lan
Hein Faber
Utjown Fan " Us frysk berneboek"
6,00
1949, Rige A, Nu.6
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Herinneringen van een friese landarbeider
Imke Klaver
SUN
3,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Fan Stientiid ont stentiid
E.S.de Jong en J.Stienstra
Ynstitut Fryslan   Ljouwert
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sykljocht op de Walden
S.J.van der Molen
Fryske Akademy
5,00
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Lan  en folk yn wurd en byld
J.J.Spahr van der Hoek
N.Miedema   Ljouwert
7,00
1962, betreft deel 4 en 6
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De middeleeuwse Friese vrijheid
Dr.K.de Vries
J.H.Kok
3,50
serie Dichterbij
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Terpenland-Friesland
Keimpe Sikkema
Provinciale VVV
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Brekende branning
Pier Feddema
A.J.Osinga   Boalsert
4,50
1955 ( bibli.exempl.)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Museumgids 81-82
Hidde Nijlandstichting Hindeloopen
-
5,00 euro
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
 De skoalle op ,e loane Boelenslaan 1852-1986
J.Uittien
Marwo te Opende
10,00 euro
1986
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Engwierumer Polderhuisje en zijn Bewoners
R.Nouta
Banda BV te Kollum
1997, 4e
4,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Avondrood : bloemlezing en overzicht der stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren
H.Burger
Van Gorcum
8,50
1944
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beknopte Friese Spraakkunst
Dr.K.Fokkema
J.B.Wolters
4,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In slach om ,e tsjerke
D.A.Tamminga
Bosch en Keuning
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De gouden swipe
Abe Brouwer
A.J.Osinga te Boalsert
3,50
1943
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Lauwersse
Drs.J.J.Spahr van der Hoek te Beetsterweach
Van Gorcum,  It Beaken
7,50
1963
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het laatste bolwerk is het hart -- Ausweis voor Noord Oost Friesland
-
Schaafsma en Brouwer te Dokkum
3,50
5 mei 1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schiermonnikoog
J.Abrahamse en H.Koning
Knoop en Niemeijer
3,50
triangelreeks
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Terschelling
S.J.van der Molen
Knoop en Niemeijer
3,50
triangelreeks
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Lauwerszee is dicht
Ir.C.van der Burgt
Fryske Akademy
6,50
1969
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gereformeerd Wommels  honderd jaar op weg
Hinne T.Bokma
Friesch Dagblad te Leeuwarden
17,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Slachte, een dijk met historie
Anke Koks
Arfo Groningen
25,00
2000, nieuwstaat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van schutterij tot frysk orkest
Th.Lambooij en H.Kingmans
Miedema Pers
4,50
1970
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op ,e bonnefoai de wrald yn
J.C.van Dam
A.J.Osinga te Boalsert
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Friesche Majolica
Nanne Ottema
Friesch Genootschap
3,50
1920
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dromen over Friesland
Hans Bouma en Sjoerd Andringa
Van Holkema & Warendorf
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Perken, Parturen en Koningen : honderddertig jaar georganiseerde kaatssport in Friesland
Johannes Lolkama
Victoria te Akkrum
7,50
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Haarm trilogie
Hendrik Vondeling
Stichting Stellingwarver Schrieversronte  Oosterwoolde
15,00
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Verrassend Stellingwarfs
Johan Veenstra
Stellingwarver Schrieversronte Berkoop
6,50
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De boot naor Valholl
Johan Veenstra
Stellingwarver Schrieversronte Oosterwoolde
5,00
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een brogge van glas
Johan Veenstra
Stellingwarver Schrieversronte
7,50
2006
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Onder eigen volk
24 Stellingwarver schrievers
Stellingwarver Schrieversronte Oosterwoolde
6,00
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Her en der deur et oolde Wolvege
Fokke van Lute
Stellingwarver Schrieversronte Oosterwoolde
6,50
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Stellingwarfs woordeboek , 4 delen,compleet
Henk Bloemhoff
Stichting Stellingwarver Schrieversronte Berkoop/Oldeberkoop
75,00
uitstekende staat , 4 delen, compleet, kunstleren banden
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ontdek de Friese natuur
Th.Wiersma
It Fryske Gea
3,50
1999
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zwalken deur et Fries -Drentse woold
W.H.Scheenstra
Stellingwarver Schrieversronte Oosterwoolde
6,00
1996, diel 2
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ze weren d,r echt
Zwaantje Kuiters-Keizer
Stichting Stellingwarver Schrieversronte
7,50
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Door It Fryske Gea
D.T.E.van der Ploeg
It Fryske Gea
3,50
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gaasterland
Willem Boxma
Callenbach
3,50
Nederland in miniaturen
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Onder de Griffioen : de geschiedenis en de strijd van Stellingwerf
Han Wielick
Oldemarkt BV
8,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Stellingwarver Stiekelstokkies  2
Johan Veenstra
St.Stellingwarver Schrieversronte Oosterwoolde
5,00
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Romaanse kerken van het Noordererf
S.J.van der Molen
De Walburg Pers Zutphen
7,00
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Schoonheid van Friesland en de Waddeneilanden
Ton Land
Atrium
5,00
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Fries Waterland in beeld
S.J.van der Molen
Heideland
4,00
1982
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Friesland. Land van wijde verten
S.J.van der Molen
M.A.van Seijen
6,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik
S.ten Hoeve,G.P.Karstkarel en Regn.Steensma
Bosch & Keuning
7,50
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van Friesland 1750-1995
Joh.Frieswijk, J.J.Huizinga,L.G.Jansma en Y.B.Kuiper
Boom
12,50
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis
dr.J.J.Kalma
Fries Pers Boekerij
12,50
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Lamert en Lutske
Johan Veenstra
Stichting Stellingwarver Schrieversronte Oosterwoolde
7,50
1987, handtekening auteur
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sa buorke de C.A.F.
Jan de Vries
G.J.Thieme
4,00
driekwart eeuw aan-en verkoopcooperatie in Friesland