Dit is pagina:  geschiedenis/ Griekse  rijk
  titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
De geschiedenis van Griekenland
Mary Macgregor
Fibula-van Dishoeck
3,50
1979,achtste
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Atlas van het oude Griekenland
Peter Levi
Elsevier
7,50 per druk
1982 1e druk 
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Zo leefden de Atheners ten tijde van Pericles
Robert Flaceliere
Hollandia
4,00
1960
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
De stier uit de zee
Mary Renault
Van Holkema
4,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Hellas
A.Pierson
H.D.Tjeenk Willink
7,50 euro
2 e druk, 1896
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
... Want zij ontstaken het licht
Werner Keller
Voorhoeve
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Eros en Amor : man en vrouw in Griekenland en Rome
Dr.W.den Boer
Bert Bakker
6,50
1961 ; enkele lichte potl.aant.
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Athene, hellas van hellas
Dr.D.Loenen
Noord Hollandsche Uitg.Mij
8,50
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Grieks goud, uit de schatkamers van de Hermitage
Dr.Joeri Kalasjnik
Waanders
12,50
2004
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
De geschiedenis van Rome
Mary Macgregor
C.A.J.van Dishoeck
6,00
1957
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Die griechischen Staats-und Rechtsaltertumer
Dr.Georg Busolt
C.H.Beck
15,00
1892
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Grundriss der Griechischen Geschichte nebst Quellenkunde
Dr.Robert v. Pohlmann
C.H.Beck
15,00
1909
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Oud Hellas. Zijn kunst,letterkunde en wijsbegeerte ivm zijn staatkundige geschiedenis
H.B.Cotterill M.A.
W.J.Thieme
5,00
1913
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
God en menschen in Hellas
Dr.G.van der Leeuw
De Erven F.Bohn
1927
potl.onderstr.
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Het leven uit de dood
W.Brede Krsitensen
De Erven F.Bohn
6,50
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Euripidis Medea in usem studiosae Juventutis
Petrus Elmsly, A.M.
Lipsiae Sumptibus C.H.F.Hartmanni
100,00
1822, redelijke staat
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
Griechische Kultur im Bilde
Dr.Hans Lamer
Quelle
6,00
1914
titel
auteur
uitgever
prijs
omschrijving
De schatten van Egypte. 3o eeuwen beschaving langs de Nijl
Prof.Dr.J.Zandee
A.W.Sijthoff
3,50
1967