Dit is pagina:  geschiedenis / Nederland
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van het Herstel der Hiλrarchie in de Nederlanden  ( 2 dln)
P. Albers  S.J.
C. Malmberg
1903
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagboek van Nederland
Frits Boersma
Elsevier
1984
5,50 ( omslag wat beschadig)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heilig familieleven  ( historie Sint-Anna)
Ton Brandenburg
Sun
1990
€ 9,00 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herfstty  der  Middeleeuwen
J. Huizinga
Tjeenk Willink
1963
€ 9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heilighe Daghen  ( repro)
Constantijn Huygens
Buyten
1974
€ 8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Poorters van Amsterdam
Ton Koot
Ploegsma
1947
€ 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ooggetuigen
Geert Mak
Ooievaar
2000
€ 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Patriotten en bevrijders
Simon Schamia
Agon
1977
€ 17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dispereert niet  ( 14 dln)
A. Algra en H. Algra
T. Wever
3e druk
€ 20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van ons vaderland
F. van Rijsens
Wolters
1908
€ 8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mens en grondspoor
L. Th. Lehmann en het Schierbeek
Heynis

5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Prins en ketter
Marjorie Bowen
D.A. Daamen
5e druk
€ 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Romeinsche altaar
Marjorie Bowen
Allert de Lange

€ 12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Engeland bij den vrede van Rijswijk
Marjorie Bowen
D.A. Daamen
1924
€ 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cornelis Troost en het theater
F.J. Duparc
Waanders

10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kogel door de kerk?
Drs. S. Groenveld e.a.
De Walburg Pers
1979
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Elba en Sint - Helena
P.J. Andriessen
A.W. Sijthoff
3e druk
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een zoon van Friesland
P.J. Andriessen
A.W. Sijthoff
2e druk
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jan Compagnie in oorlog en vrede
C.R. Boxer
De Boer Maritiem
1977
€ 10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De voorgeschiedenis van Nederland
Dr. A.W. Byvanck
Brill
1942
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de grens van twee werelden
Dr. H. Colijn
De Standaard
1940
€ 3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In naam van Oranje
Jacques Klok
Callenbach

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kranten, kerkers en koningen
E. Meeter
Polak en Van Gennep
1966
€ 4,50 ( met aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De tachtigjarige oorlog
Dr. J. Presser
Elsevier
3e druk
€ 10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze Oranjevorsten
F. van Rijsens
J.B.Wolters
1898
€ 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Philips van Bourgondiλ
J. Sterk
De Walburg Pers
1980
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Marnix van St. Aldegonde
J.W. Tunderman
Oosterbaan

4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Burgemeester van Amsterdam in de17e en 18e eeuw
J.F.L. de Balbian Verster
W.J. Thieme

€ 8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Middelburgs beleg en overgang
Joh. van Vloten
J.C.W. Altorffer
1874
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud - Utrecht
A.G. Welsch
Joh. de Liefde
1893
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hugenoten
Otto Zoff
W. ten Have
1938
€ 9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zover de wereld reikt
P.J. Risseeuw
Bosch en Keuning
1963
€ 4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Lage Landen bij de Zee
Dr.Jan Romein
W.de Haan
1934
7,50 ( redelijk / goed)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het natte hart van Nederland ( Zuiderzee)
Eric Leeijenaar
Omega
1991
€  8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van den Zeeuwsche Landbouw
Dr.P.J.Bouman
H.Veenman
1946
€  32,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopte Atlas der Alg.en Vaderl.Geschiedenis
Vermaseren
P.Noordhoff
1964
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vaderlandsche Historie 1e deel 2e uitgave
Jan Wagenaar
J.A.Radink
1819
40,00 ( rug los)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Franken in Nederland
Dr.D.P.Blok
Fibula-Van Dishoeck
2e, 1974
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Romeinen tussen Rijn en Maas
T.Bechert
De Bataafsche Leeuw
1983
 17,50 ( z.g.a.n.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groot vertelboek van de geschiedenis des vaderlands, deel 2
D.Wouters en J.Hoogwerf
P.Noordhoff
1928
7,50, ill.Isings, Jetses e.a.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Beeldenstorm tot Bestand
Geoffrey Parker
Fibula-Van Dishoeck
1978
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oosterschelde  windkracht 10
Jan Terlouw
Lemniscaat
1976
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het water en de herinnering ( De Zeeuwse watersnoodramp)
Selma Leydesdorff
Meulenhoff
1993
€ 10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederland,s beschaving in de zeventiende eeuw
J.Huizinga
H.D.Tjeenk Willink
1972
€ 10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Havere tegen Vlaanderen
Dr.Rene de Clercq
Dietsche Stemmen te Utrecht
1916
€  6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hofsteden ( Cadzand,Retranchement,Zuidzande,Nieuwvliet en Oostburg)
Dr.J.de Hullu en J.A.Brakman
A.J.Bronswijk te Oostburg
1937, 2e
€ 25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zeews-Vlaanderen Nederlandsch
J.N.Pattist
A.J.Bronswijk te Oostburg
1919,3e
€ 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten ( tot 1543)
G.Prop
W.J.Thieme
1963
€ 15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Franken
Dr.D.P.Blok
Fibula-van Dishoeck te Bussum
1968
3,50 ( bibli.exempl.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zeebeulen landdieven
Hans Bouma
Semper Agendo BV te Apeldoorn
1974
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hun lach klinkt van zover......
Meyer Sluyser
De Nieuwe Pers
4e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlanders en de Afrikaners
Dr.G.J.Schutte
T.Wever
1986
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederland in de goeden ouden tijd
Jacob van Lennep
W.de Haan
1942
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historie en cultuur van het Nederlandse volk
Dr.F.H.Fischer
De Spieghel Amsterdam
2e
7,50 euro ( opnieuw ingebonden)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor-en familienamen in Nederland
R.A.Ebeling
Regio Projekt Groningen
1993
14,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons eigen volk in het feestelijk jaar
D.J.van der Ven
-
-
6,00 ( redelijk)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Geschiedenis van ons Vaderland in een Notedop
Dr.M.Schneider en Dr.J.C.Trimp
Hollandia
2e
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vijf eeuwgetijden
Dr.H.A.Enno van Gelder
P.N.van Kampen
1968
6,00 ( met potloodaant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van de Lage Landen ( 4 delen- compleet)
Jaap ter Haar  ( ill.Rien Poortvliet)
Fibula-van Dishoeck
eerste druk kleureneditie
40,00 euro ( perfecte staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Nederlanden ( 3 delen -- Winkler Prins)
Prof.dr.J.A.Bornewasser e.a.
Elsevier
1977
25,00 ( prima staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo schreed de beschaving voort
Leonhard Huizinga
P.N.van Kampen
8e
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der "Koninklijke " ( 5 delen)
Dr.C.Gerretson
Bosch en Keuning
3e / 1e
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw
A.W.Francken
A.A.M.Stols
1962
6,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische Studien en Schetsen
Z.J.Kannegieter
Kirchner
-
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerboek der geschiedenis van het Nederlandsche Volk
J.E.van Buuren
Gebr.Zomer en Keuning
1921, 2 e druk
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Varia Historica
bundel aangeboden aan Prof.Dr.A.W.Byvanck
Van Gorcum ( Hist.Kring Leiden)
1954
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het hof van Koning Lodewijk 1806-1810
P.J.Andriessen
A.W.Sijthoff
derde
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud Holland en de revolutie
J.Postmus
Kok
1910
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eendracht van het land
Mr.C.van Vollenhoven
Martinus Nijhoff
1935
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beeldenstorm en burgelijk verzet in Amsterdam  1566-1567
Henk F.K.van Nierop
Soc.Uitg.Nijmegen
1978
8,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrede van Munster : de afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog
Prof.dr.S.Groenveld
Sdu
1997
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stad en Platteland in de Middeleeuwen
Prof.dr.W.Jappe Alberts
Kok
serie dichterbij
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederland en de zee
Koen Aartsma
Zomer en Keuning
1977
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geillustreerde vaderlandsche geschiedenis
J.J.Moerman, ill. J.H.Isings
Van Holkema en Warendorf
2e
5,00 euro ,inkl.omslag, prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Merckwaerdigfte meyn bekent
Jan Bouman
Kruseman
1969
7,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De opkomst van de Nederlandsche Republiek ( 3 delen)
John Lothrop Motley
W.P.van Stockum
1861
30,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De motiveering van onzen opstand ( 1565-1581)
A.C.J.de Vrankrijker
N.V.Dekker en Van de Vegt en J.W.Leeuwen
1933
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Tachtigjarige oorlog
Prof.dr.J.Presser
Elsevier
1975
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Recent verleden, de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw
Dr.J.J.Woltjer
Balans
1992
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Noord-Nederlandse natie
Dr.G.J.Renier
N.V.A.Oosthoek,s Uitg,Mij. te Utrecht
1948
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek der geschiedenis van het vaderland , 2 delen
Mr.G.Groen van Prinsterer
H.Hoveker te Amsterdam
1852
35,00 ( orgineel, goede staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geillustreerde geschiedenis van Nederland
Prof.dr.W.Jappe Alberts en Dr.C.N.Fehrmann
Kruseman
1970
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische Studien ( 6 delen), Historische bladen ( 4 delen) en Historische karakters ( 2 dln)
Dr.Theod.Jorissen
H.D.Tjeenk Willink
1894, 1986 enz.
12 delen   27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de
eerste helft van de twaalfde eeuw door Nico Lettinck (dissertatie)
Verloren te Amsterdam
1983
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Patriotten en Oranje van 1747-1787
Dr.J.Hartog
G.L.Funke te Amsterdam
1882
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis des Vaderlands door Mr.W.Bilderdyk
uitgegeven door Prof.H.W.Tydeman ( 13 delen compleet)
P.Meyer Warnars te Amsterdam
2e druk -- 1834
n.o.t.k. ( compleet, goede staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II
Dr.J.Brouwer
J.M.Meulenhoff
1941
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlanden, deel II
Marjorie Bowen
D.A.Daamen
-
7,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van opstand tot oorlog -- Onze vaderlandsche geschiedenis van 1555-1576
Dr.A.van Hulzen
P.Noordhoff
1935
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog
Bakhuizen van den Brink
Martinus Nijhoff
1898
20,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ahnherren der Hollandischen Kultur
Jan Romein und Annie Romein-Verschoor
A.Francke Ag.Verlag  Bern
1946
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
..... tot der kinderen sellfs profijtt... ( geschiedenis onderwijs te Rotterdam)
dr.N.L.Dodde
SDU
1991
30,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onder "wijzen", vijfenzeventig Onderwijsraad ( 1919-1994)
Willem van der Ham
SDU
1994
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lager Onderwijs in de spiegel der geschiedenis  1801-1976
J.H.Meijsen
Staatsuitgeverij
1976
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erflaters van onze beschaving
Jan en Annie Romein
NBC
9e, 1971
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christina, historische roman over de Nederlandse slavenhandel
Cornelis Goslinga
Primavera Pers te Leiden
2000
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Glorieuze Revolutie-- de wereld van Willem en Mary
R.Bastiaanse/H.Bots
SDU
1988
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De herroeping van het Edict van Nantes ( 1685) in de Franse en
Nederlandse geschiedschrijving
door A.Th.van Deursen e.a.
VU uitgeverij   1987
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Opstand tot Koninkrijk
Dr.R.H.Bremmer
Buijten en Schipperheijn
1969
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis des Vaderlands voor Jonge Lieden
A.J.Lastdrager
Erven F.Bohn te Haarlem
1838 ?
17,50, met groene band, prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De schaapherder
J.F.Oltmans
De Kern Bussum
geill.uitg. , 634 pagina,s
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het slot Loevestein
J.F.Oltmans
De Kern Bussum
geill.uitg. 574 pagina,s
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze Vaderlandse Geschiedenis
Klaas Jansma / Meindert Schroor
Inter-Combi van Seijen-Leeuwarden
1987
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reliefs in Blauw, lantaarnconsoles langs de utrechtse grachten
A.Graafhuis e.a.
Het Spectrum
1974
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wisselend getij ( handl.vaderl.gesch.chr.lagere scholen)
D.H.Dutmer en A.Smit
Kok
1965
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herfsttij der Middeleeuwen
J.Huizinga
Tjeenk Willink
1973
20,00 euro ( mooi,groot exemplaar)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Unie van Utrecht
H.Ch.G.J.van der Mandere
Uitgeverij Born
1947
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cultuur geschiedenis van de twintigste eeuw
Prof.dr.P.J.Bouman
Elsevier
1977
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hartje Stad : sentimentele herinneringen van een Rotterdamse journalist
Jan Willem de Boer
AD.Donker te Rotterdam
1953
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederland in beeld ; Pictorial Holland
Vredesjaar
-
1945
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eeuw in ons hart
Prof.Dr.A.Th.van Deursen
Van Wijnen
1991
8,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Memorien en adviezen
Cornelis Pietersz.Hooft
Kemink en Zoon
1925 ( vertaald door Dr.H.A.Enno van Gelder)
40,00 euro ( tweede deel,historisch genootschap)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erflaters van onze beschaving ( 4 delen,compl.)
Jan en Annie Romein
Querido
1947
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erfenis van eeuwen
Cruys Voorbergh
A.R.B.O.
1941
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegkruisingen , in het landschap der theorie van de geschiedschrijving
Dr.A.A.van Schelven
W.ten Have
1953
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vaderlandse geschiedenis, hulpboekjes deel 1 t/m 4
I.Snoek
Nijgh & Van Ditmar
9e
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Graven naar het verleden
Gerrit van der Heide
Stichting Teleac
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grote historische schoolatlas
H.Hettema
Tjeenk Willink
1951
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Platenalbum van de vaderlandse geschiedenis
Noordhoff
P.Noordhoff
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vaderlandse geschiedenis, deel 1 en 2
Dr.A.van Hulzen
Wolters-Noordhoff
derde/vierde druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strijdende leeuw : Historisch verhaal uit den tijd der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten
J.M.Droogendijk
Libertas
1915
32,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groot museumboek
Joost Elffers en Mike Schuyt
Meulenhoff
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wetenschap der geschiedenis
J.Huizinga
H.D.Tjeenk Willink & Zoon
1937 ( roestvlekjes)
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Raadgevingen voor de boer
Willy Kernel en Holger Aersoe
Ceres te Meppel
-
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En Nederland lacht , folklore uit NoordHolland en Westfriesland
Okke Haverkamp
Rutgers te Doesburg
1946, 4e deeltje
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederland zoals het was-zoals het is
W.W.Reijs
Bosch en Keuning
derde
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gevelstenen spreken
J.R.Schiltmeijer
Minerva
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uithangtekens gevelstenen en opschriften
Mr.J.van Lennep en J.Ter Gouw
Foresta te Groningen
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Uithangteekens, in verband met de Geschiedenis en Volksleven beschouwd
Mr.J.van Lennep en J.ter Gouw
A.W.Sijthoff
3 delen,slappe kaft,compleet
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Eeuw van vooruitgang 1813-1913
Dr.C.te Lintum
W.J.Thieme
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zij lieten hun sporen achter : Joodse bijdragen tot de Nederlandsche beschaving
Dr.J.Meijer
A.Oosthoek
1964
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historie en leven , eerste en tweede deel in 1 band
Dr.H.T.Colenbrander
P.N.van Kampen & Zoon
1915
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Glorie van ons Polderland
Dr.G.Barendrecht en Dr.G.Kruseman Jr.
Boot
1938
4,00 , redelijke staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons Nationale Park : De Hoge Veluwe, deel 1,2 en 3
Hille
Koek-en beschuitfabriek G.Hille  Zaandam
zakalbums, 3 stuks, compleet met ingeplakte plaatjes,redelijke staat
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vijf eeuwgetijden
Dr.H.A.Enno van Gelder
P.N.van Kampen
1948
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tien jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598
Dr.R.Fruin
Martinus Nijhoff
1889, vierde uitgaaf
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eendracht van het land  1641
Mr.J.A.van Hamel
P.N.van Kampen
1945
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
het Jaren 50 boek
Charles de Mooij ; Rene Kok en Erik Somers
Waanders
2008
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederland Oranje.Leerboek der Vaderlandse Geschiedenis voor het Christelijk MULO-onderwijs
W.Bolt, hoofd der chr.nat.MULO-school te Haren ( Gn)
Jacob Dijkstra
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schetsen en verhalen uit de Geschiedenis van ons vaderland
A.A.Holst
Ten Brink & De Vries te Amsterdam
1881,zeventiende druk, eerste reeks, redelijke staat
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Regels voor het uitgeven van Historische Bescheiden
D.Th.Enklaar en A.J.van de Ven
Kemink en Zoon
1954
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van de Nederlandsche Stam, deel 1,2 en 3, compleet
Prof.dr.P.Geyl
Nederl.Bibliotheek
1930/34/37, 3 delen
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Korte geschiedenis van het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen. Van Boudewijn den Ijzeren tot Robrecht den Fries
Dr.J.Dhondt
A.Manteau
tweede
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Senaatskamer der Leidsche Universiteit
P.J.Blok en W.Martin
S.C.van Doesburgh
1932
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het onbekende Nederland 1001 trips in eigen land
-
Margriet
1983
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden
Prof.dr.A.F.Manning
Reader,s Digest
1984
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vinet en Hollande
Dr.W.P.Keijzer
H.Veenman & Zonen
1941
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het land van Lely.Reisboek in 103 stukken
Pauline de Bok en Tijs van den Boomen
521
2005
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De groote tijd der Nederlanden
Emil Lucka
W.J.Thieme & Cie
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De lage landen bij zee
Jan & Annie Romein
Querido
1976
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erflaters van onze beschaving
Jan & Annie Romein
Querido
1976
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oldenbarnevelt II ( Oorlog 1588-1609) en III ( Bestand)
Mr.Jan den Tex
H.D.Tjeenk Willink & Zoon
1962 ( 690 pag) en 1966 ( 808 pag),beschadigde papieren s.o.
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oudheidkundige Kring  Die Goude
Redaktie-commissie
v/h Koch&Knuttel Gouda
tweede,derde en vierde verzameling bijdragen, resp.1940/41 en 43, goede en matige staat
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Contact Oud-Mariniers  1950-1990
J.A.Buijse, E.Graaff e.a.
Contact Oud Mariniers
1990
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
, 19-toen ... ... 19-nu ( verankerd in het verleden)
N.A.Vorscher
Plukker te Schagen
1993, gepl.
7,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
1665 Korps Mariniers 1990  Jubileum-nummer Houwe Zo /QPO
Contact Oud Mariniers
Korps Mariniers
7,50
1990, geniet, 31 pagina,s
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
1665-1995 Korps Mariniers Jubileum-nummer Houwe Zo / QPO
Contact Oud Mariniers
Korps Mariniers
7,50
geniet
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mariniers Museum Rotterdam Jubileum Uitgave 1980-1985
C.B.Nicolas
Politie Publ.Biermann & Co  Scherpenzeel
7,50
1985, geniet, 56 pagina,s
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het leven en bedryf van de heere Michiel de Ruiter.
Gerard Brandt
Van Wijnen
45,00
1988, fotografische herdruk, nr.2247 van 2500 gedrukte exemplaren,uitstekende staat, met toelichting van A.van der Moer
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps Marniers van 1665-1945
C.J.O.Dorren
AD.M.C.Stok
22,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zeemilicien bij de mariniersbrigade
J.C.Maas
Drukkerij Kleen te Meppel
20,00
1999, geplastificeerd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Honderd jaar Nederland 1900-2000
Jos van der Lans en Herman Vuisje
Immers BV  Wormer
5,00
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
85 jaar ABP
Redactie
Rosbeek te Nuth
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nederland de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
Han van der Horst
Bert Bakker
8,50
2005, gepl.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De donkere poort, eerste deel
P.H.Ritter Jr
D.A.Daamen
7,50
1931
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Nederlandsche Geest
Prof.dr.C.H.Edelman e.a.
In den toren
6,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De groote historie van een klein land, deel 1-4
D.J.Baarslag Dzn.
Bosch & Keuning
15,00
Libellen-serie,harde kaft
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Nederlanden ( gezien door de oogen van eener Engelsche), 2 delen
Marjorie Bowen
D.A.Daamen
7,50
1926
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Muitering en scheuring 1830, 2 delen
Dr.C.Gerretson
A.W.Sijthoff
12,50
1936
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Voor God en den Koning
Marjorie Bowen
D.A.Daamen
5,00
derde
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd
Dr.P.L.Muller
A.W.Sijthoff
12,50
derde druk, 542 pag