Dit is pagina:  geschiedenis / overige
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een koning die van geen nee wil horen  ( Lodewijk X1V)
A. Alberts
Querido
1976
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Julianus de afvallige
Dr. G.J.D. Aalders
Kok
1983
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Europaische Kolonial herrschaft 1880- 1940
Rudolf van Albertini
Atlantis
1976
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A history of England
Keith Feiling

1966
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wereldgeschiedenis in jaartallen  ( 4 delen,compleet)
Karl Ploetz
Het Spectrum/ Aula

7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
NamibiŽ
Erik Andriessen e.a.
Anthos
1975
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eerste maan - dag
A. Huguenot van der Linden
Teleboek
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sprong zonder einde
A. Huguenot van der Linden
Teleboek
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Amerikanen op de maan
P.L.L. Smolders
L.J. Veen
3e druk
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Russen in de ruimte
P.L.L. Smolders
Kluwer
1971
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geland op de maan
Tj.E.de Vries
Elsevier
1969
6,50 ( harde kaft), 3,50 slappe kaft
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het eeuwige China
T-sui Chi
W. de Haan

5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rusland heden en verleden
B.H. Summer
Meulenhoff
1948
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op en om de Spaanse troon
Drs. J. van Dijl
Kok
1964
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das interesse an der Geschichte
Reinhard Wittram
Vanderhoeck
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Franse revolutie
Walter Grab
Alrium

15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Scheuren in de heksenketel
Milo Anstadt
Contact
1993
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oorzaak en schuld van den Tweeden Punischen Oorlog
C.J.C. Arnold  ( Proefschrift)
H.J.Paris
1939
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Sultans
Noel Barber
Fibula - Van Dishoeck
1975
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo leefden Inca`s voor de ondergang van hun Rijk
Louis Baudin
Hollandia
6e druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo leefden de IndiŽrs in het oude India
Jeannine Auboyer
Hollandia
1963
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bonaparte
Correlli Barnett
Book Club Associates
1978
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Napoleon und seine zeit
Georges Bourgin
Friedrich Andreas Perthes
1925
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De renaissance
F. Funch - Brentano
Tjeerk Willink
1948
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Perzische expeditie van keizer Julians volgens Ammianus Marcellinus
M.F.A. Brok  ( proefschrift)

1959
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gevecht om geschiedenis
Chris Keulemans e.a.
De Balie
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The battle for Gaul
Ann and Peter Wiseman
Book Club Associates
1980
Ä 12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontdekkers van een nieuwe wereld
David Divine
Fibula - Van Dishoeck
1973
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De boekeniers
Dick Dreux
Arbeiderspers
1964
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kings and Queens of England
Antonia Fraser
Book Club Associates
1978
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Battle of Waterloo
B.J.Hurren
William Luscombe
1975
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Civil War
Robert Paul Jordan
Nat.Geogr.Spec.Publ.
1969
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tussen historisme en relativisme
Dr. Jacob Klapwijk
Van Gorcum
1970
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De romantiek en haar aspecten
Dr. G.P.M. Knuvelder
Malmberg
1974
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pruisen voor den rechterstoel der Geschiedenis
Dr. Wilhelm Kosch
Helmond
1945
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De negentiende eeuw
Dr. F.J.L. Kramer
J. Funsche
1900
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hannibal`s War
J.F. Lazenby
Aris and Phillips
1978
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Franse revolutie
Ulrich Friedrich Muller
Bosch en Keuning
1961
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een vergeten beschaving
Dr. R.W. Pillo
Tjeerk Willink
1958
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Azteken
Fray Bernardino de Sahagen
Meulenhoff
1991
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het donker en het licht
Robert Shea
Luitingh
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Koloniale expansie in de 15e en 16e eeuw
Prof.dr. C. Verlinden
Fibula - Van Dishoeck
1975
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A new American History
W.E. Woodward
Garden Lity Publ.
1938
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
GeÔllustreerde geschiedenis van Amerika
Andrew Sinclair
Kruseman
1968
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zeventig klassieke wereldwonderen
Chris Scarre
Thoth
2000
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
La Corse Avant L ` Histoire
Roger Grosjean
Editions Klincksieck, Paris
1966
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Le code de Hammurapi
Andre Finet
Les Editions du Cerf
1973
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Warfare in the Ancient World
Richard Humble
Book Club Associates London
1980
Ä 9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handbuch der altorientalischen Geistes kultur
Lic. Dr. Alfred Jeremias
Hinrich
1913
28,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Art of the Ancient Near East
Seton Lloyd
Thames and Hudson
1965
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gids voor de afdeling West - AziŽ
M.N. van Loon e.a.
Ex Oriente Lux
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A History of the Ancient World
Chester G. Starr
Oxford University Press
1965
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Annalen ( Tacitus)
G. Timmermans
Standaard Uitg.
1971
Ä 3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Crusade, Commerce and Culture
Aziz S. Atiya
India University Pres
1962
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Discovering Man`s Past in the Americas
George E. Stuart

1969
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het vergeten dorp
Theodor Kroger
De Driehoek
1942
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mozaiek en Historie of Legende , 2 afz.delen
F.W.Drijver
P.Noordhoff
1906/ 1912
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De groten der aarde
Henri Arnoldus e.a.
Zuid Holl.uitg.
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De duivel in de stad
Henri Kubnick
Publiboek
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De evolutie van de mens
Prof.dr.Francis van Noten
Centrale Uitgeverij
1981
4,00 ( voorwoord Prins Claus) -- z.g.a.n.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Missing Links
John Reader
Little,Brown and Company  Boston/Toronto
1981
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hunnen
Hermann Schreiber
H.Meulenhoff
2e
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nefertete
Philipp Vandenberg
H.Meulenhoff
1975
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Mongolen
Walther Heissig
H.Meulenhoff
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Orakels
Philipp Vandenberg
H.Meulenhoff
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Arabieren
Rolf Palm
H.Meulenhoff
  5,00( bibliotheekexemplaar)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Geschichte der Kosaken
Klaus J.Groper
C.Bertelsmann Verlag Munchen
1976
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegen en gestalten der Chineesche geschiedenis
Dr.J.J.L,Duyvendak
Elsevier
1947
4,50 ( potl.onderstr./omslag matig)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ontdekking van America voor Columbus
P.Verhoog
C.de Boer te Hilversum
1958
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eerste Amerikaan
C.W.Ceram
H.Meulenhoff
1972
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Franse caprices en Franse soldaten
Anne H.Mulder
Querido
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Romeinen tussen Rijn en Maas
T.Bechert
De Bataafsche Leeuw
1983
Ä 15,00, z.g.a.n.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Naam van de Roos inkl.naschrift
Umberto Eco
Bert Bakker
1984
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Island of the Day Before
Umberto Eco
Secker and Warburg
1995
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven van Boeddha
A.Ferdinand Herold
W.J.Thieme
1924
11,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A study of History
Arnold Toynbee
Oxfor University Press
1988
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De westerse mens ontdekt zijn wereld
Dr.F.C.Bursch
A.W.Sijthoff
1951
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Na den vloed ( of in het steentijdperk of oudste sporen van den mensch in Europa)
Dr.W.H.Nieuwhuis
D.Donner te Leiden
1901
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zeevolken ( Egypte en Voor-Azie bedreigd  1250-1150 v.C.)
N.K.Sandars
Fibula-Van Dishoeck
1980
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ziel van Rusland
Helen Iswolsky
Sheed en Ward
1946
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het raadsel van Nan Madol
J.van der Woensel
Ankh-Hermes
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ancient cultures of the Uralian peoples
Peter Hajdu
Corvina Press
1976
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de hof der historie
Jan Romein
Querido
1963 ,2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Inquisition und ihre Ketzer
Bernd Rill
IDEA Verlag  Puchheim
1982
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gold, Salz und Sklaven ( geschichte Sudanreiche)
Rudolf Fischer
Erdmann
1982
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Witch-Cult in Western Europe
M.A.Murray
Oxford, Clarendon Press
1962 ( paperback)
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kreta Mykene Santorin
Gunther Kehnscherper
Urania-Verlag
1982
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Knoeien met het verleden
Z.R.Dittrich,B.Naarden en H.Renner
Aula
1984
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het volk van de wolf
W.Michael Gear
Meulenhoff
1991
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A book of Cornwall
S,Baring-Gould
Methuen and Co  London
1925
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De aarde was woest en ledig
Gustav Schenk
Sijthoff
1960
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The White Man
Julia Blackburn
Orbis Publ.
1979
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van Afrika
J.G.Kikkert
Fibula
1990
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The world of the ancient Slavs
Zdenek Vana
Orbis Publ.
1983
37,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Atlas Historique et culture de la France
Jacques Boussard
Elsevier
1957
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Atlas historique et culturel de la Russie et du Monde Slave
Pierre Kovalevsky
Editons Meddens
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De magie van het kwaad ( Gilles de Rais en de Middeleeuwen)
Philippe Reliquet
Elsevier
2e
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rusland hoe het was
Karel van het Reve
Contact
1976
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Brugge vroeger en nu
Prof.dr. J.A.van Houte
Fibula ( reeks nr 4)
1969
4,00 ( lichte potloodonderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The King,s service, a story of the thirty years war
Deborah Alcock
The religious tract society London
1920/1930 , prima staat
25,00 ( with coloured and other illustrations)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Within sea walls or how the Dutch kept the faith
E.H.Walshe and George E.Sargent
The religious tract society London
1920/1930, prima staat
25,00 ( with coloured and other illustrations)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ivanhoe
Sir Walter Scott
Thomas Nelson and sons
introduction 1830, waarschijnlijk circa 1910
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uncle Tom,s Cabin
Harriet Beecher Stowe
Ward,Lock and Bowden  London
1920/1930
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Wereldgeschiedenis in een Notedop
V.M.Hillyer / Dr.M.Schneider
Hollandia
7e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die grossen Casaren , ihr leben, ihre taten, ihere zeit
Gisela Gottschalk
Manfred Pawlak    Herrsching
1984
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Outback
Thomas Keneally
Hodder and Stroughton
1983
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Parijs
Milena Ercole Pozzoli
RB Lisse
1997
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Analecta uit Leopold von Ranke,s Historische Werken
M.ten Bouwhuys en Jac.J.van Gelderen
W.J.Thieme
1908
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The  warrior,s way ( England in the viking age)
Stephen Pollington
Blandford Press  London
1989
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Plantagenet Chronicles
Elizabeth Hallam
Macmillan Publ   London
1988
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belli Gallici
Dr.J.M.A.van Oppen
P.Noordhoff
vierde, 1921
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Pelgrimstocht der menschheid
Dr.J.W.Berkelbach van der Sprenkel
W.de Haan
-
5,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ostfriesland , bis zum Aussterben seines Furstenhauses
Dr.Heinrich Reimers
Dr.Martin Sandig oHG.
1968
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Ierse wereld, geschiedenis en cultuur van het Ierse volk
Brian de Breffny
Marcatorfonds Antwerpen
1978
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van Egypte
Prof.J.H.Breasted
Dalmeijer,s Volksuniversiteit
1925
3,50 ( opnieuw ingebonden)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Caesar tot Charlemagne
Robert Latouche
J.M.Dent and Sons LTD  London
1968
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The prehistory of the Mediterranean
D.H.Trump
Penguin books
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Celtic heritage
Alwyn Rees and Brinley Rees
Thames and Hudson
1961
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ancient Peoples and Places  Sweden
Marten Stenberger
Thames and Hudson
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte der Rumanen
Constantin C.Giurescu     Dinu C.Giurescu
Wissenschaftlicher und Enzyklopadischer Verlag   Bukarest
1980
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte der Arabischen welt
Franz Taeschner
Kurt Vowinckel Verlag
1944
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schoonheid en bijgeloof in Oost-Afrika
Dr.A.Melchior
De Spaarnestad
1950
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Eigth Land ( The Polynesian Discovery and Settlement of Eastern Island)
Thomas S.Barthel
The University Press of Hawaii-- Honolulu
1978
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
So lebten die Volker der Urzeit
Ivar Lissner
Walter Verlag     Breisgau
1975
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Britain and Ireland in Early Christian Times AD 400-800
Charles Thomas
Thames and Hudson
1971
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ungarn
Wolfgang Libal
Prestel Verlag Munchen
1987
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Penguin Guide to London
F.R.Banks
Book Club Ass
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
London a concise history
Geoffrey Trease
Book Club Ass
1975
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van de wereldbevolking
Prof.dr. A.Armengaud
Fibula-Van Dishoeck
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Russische Revolutie
G.Schomaekers
Fibula-Van Dishoeck
1980
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Molt,s geillustreerde wereldgeschiedenis
J.J.Moerman / ill.J.W.Heyting
Van Holkema en Warendorf
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verslagen verleden
M.A.W.Wes
Wetenschappelijke Uitgeverij teAmsterdam
1980
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
20.000 mijlen onder zee , oostelijk en westelijk  halfrond
Jules Verne // 2 versch.delen serie wonderreizen
Elsevier
vierde
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geheimzinnige eiland
Jules Verne
Elsevier
18e
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handbook of European History  1400-1600
Thomas A.Brady jr., Heiko A.Oberman en James D.Tracy
E.J.Brill
1994/95
50,00 ( uitstekende staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Renaissance tot wereldoorlog
Prof.dr.P.J.Bouman
H.J.Paris
1956, 6e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Byzantium , an introduction tot east Roman civilization
Norman H.Baynes and H.St.L.B.Moss
Clarendon Press, Oxford
1961
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pagan Ireland
Eleanor Hull
M.H.Gill and son, LTD.  Dublin
1923
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Early Christian Ireland
Maire and Liam de Paot
Thames and Hudson  London
1958
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Osama bin Laden,s al-Qaida-- profiel van een terroristisch netwerk
Yonath Alexander en Michael S.Swetnam
Trion
2001
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jihad ! De geheime oorlog in Afghanistan
Tom Carew
Elmar
2e, 2001
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ayorama, zo is het leven der Eskimo,s
Raymond de Coccola en Paul King
Het Spectrum
1957
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sicily, before the Greeks
Dr.Glyn Daniel
Thames and Hudson  London
1957
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die geschichten von den Orladen,Danemark und der Jomsberg
Walter Baethe
Diederichsin Jena
1924
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontdek de wereld van de Kelten
Simon James
H.J.W.Becht te Haarlem
1996
9,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ethiopia
Jean Doresse
Elek Books
1967
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Peoples of the Hills
Charles Burney and David Marshall Lang
Weidenfeld and Nicolson
1971
25,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Beute gehort Allah
Franz Wordeman
Piper   Munchen Zurich
1985
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Ending of Roman Britain
A.S.Esmonde Cleary
B.T.Batsford Ltd, London
1989
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Bajuwaren
Hans F.Nohbauer
Weltbild Verlag
1990
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lodewijk Napoleon
T.Spaans-van der Bijl
Europ.bibl.
1967
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Reich und die Krankheit der europaischen kultur
Christoph Steding
Hansseatisseche Verlaganstalt Hamburg
2 auflage
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Europaboekje
F.J.Huiskamp en A.Smit
Wolters
tweede, 1964
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Algemeene Geschiedenis  in beknopten vorm
F.van Rijsens
J.B.Wolters
1898, vijfde druk
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eeuwige wildernis
Dr.Paul Julien
De Pelgrim
2e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
1914-1939  een dynamische tijd
H.Ch.G.J.van der Mandere
G.Naeff
1939
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van koude oorlog tot nieuwe wereldorde
Mark Van den Wingaert & Herman De Prins
Garant
1995
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pagan Celtic Britain
Anne Ross
Cardinal
1974
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Swan,s Road
Naomi Mitchson
The Naldrett Press
1954
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Slavernij en bevrijding in Oost - Afrika in de 19de eeuw
Jan-Lodewijk Grootaers e.a.
Afrika Museum, Berg en Dal
2003, nieuwstaat
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Engeland een politieke geschiedenis , 3 delen
H.A.Lunshof
Elsevier
1945, 3 delen,compleet
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De evolutie van mens en maatschappij
C.D.Darlington
Het Spectrum
1973
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Great treasures of Pompeii & Herculaneum
Theodore H.Feder
Abbeville Press.New York
1978, met s.o.
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onder de Arabieren
Paul W.Harrison
Leopold
1928
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Toute la France
Fernand Maurette
Nouvelle Bibli.Univers. Hachette
1933
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Medieval Italy during a thousand years ( 305-1313)
H.B.Cotterill
George G.Harrap & Company  London
1915
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Albania a guide and illustrated journaal
Peter Dawson
Bradt Publ. UK
1995
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verdwijnend Arabie : ontmoetingen en avonturen in een woestijnland
D.van der Meulen
H.Meulenhoff
1958
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Tolhuis
Paul Janssen
Brilliant Books
2006, prima staat
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Encyclopedie van het Midden-Oosten
Drs.C.H.Jansen
Het Parool
1969
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belgie lotgenoot in de lage landen
Prof.Dr.H.D.De Vries Reilingh
J.A.Boom
1953
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
China Japan and Korea
J.O.P.Bland
William Heinemann
1921, veel fot,s etc
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Trois ans de luttes aux Deserts D,Asie par Charles Rabot
D,Sevin Hedin
Librairie Hachette  Paris
1899, harde band, rode leren rug, foto,s/kaarten, goede staat
250,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ancient history of Western Asia, India and Crete
Bedrich Hrozny
Artia Prague
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen
Dr.P.J.Bouman
Van Gorcum & Comp.
1970
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Portugal de tuin van Europa
Mr.W.J.van Balen
Leopold
1930
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Behind the Rockies, a spring journey in California
Charles Augustus Stoddard
Sampson Low, Marston  London
1894
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De morgenuren eens Konings aan zijns broeders zoon 1766
Heinrich Petermeyer
S.L.van Looy
1924
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sittengeschichte des Orients
Dr.Paul Englisch
Kiepenheuer-Verlag Berlin
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Engelberg : Illustrierter Fuhrer fur Kurgaste und Touristen
Karl Eichhorn
Robert Hess  Engelberg
1928
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schonau i.W. und der Belchen
-
Kur-und Verkersverein
1910
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tochten in Duitsland ten noorden van de Main
Th.Muller Alfeld
G.J.A.Ruys
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sweden
The Nagel Travel Guide Series
Nagel Publ.
1953
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het lot der vroegere Italiaanse kolonien in Afrika
Dr.L.Adam
Afrika-Instituut te Leiden
1949, redelijke staat
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Unter Pinguinen und Seehunden,Erinnerungen von der Schwedischen Sudpolexpedition 1901-1903
S.H.Duse
Verlag Wilhelm Bansch Berlin
1905, rug en enkele blz.geplakt, bibl.exemplaar/stempels, compleet met kaarten en foto,s
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cultuurdragers in bewogen tijden
Rob Limburg
Servire
1941
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Perspectives de France
Arthur Bieler
Prentice-Hall New Yersey
ruim 500 pagina,s
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dit is het nationale park De Hoge Veluwe
A.B.Wigman
Contact-foto-pockets
1960,3e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Overijssel
Evert Zandstra
Contact-reis-pockets
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Ardennen
Evert Zandstra
Contact-reis-pockets
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dit is Brussel
B.Delepinne
Contact-foto-pockets
eerste
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte der Nationalokonomik
Hugo Eisenhart
Gustav Fischer   Jena
1910
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gerolstein in der Eifel, seine landschaft ,geschichte und gegenwart
Dr.B.Dohm
Stadsverwaltung Gerolstein
1965, 2e
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Georges Contenau
La Vie Quotidienne A Babylone et en Assyrie
Librairie Hachette
1950
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
La Medecine en Assyrie et en Babylonie
Georges Contenau
Labrairie Maloine  Paris
1938
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het midden-oosten , haard van spanningen en conflicten
Leonard C.Biegel
W.de Haan
1967
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hermenevs, maandblad voor de Antieke Cultuur
Dr.H.Knorringa e.a.
W.E.J.Tjeenk Willink
1e jaargang, 1928/29, nrs.1 t/m 10
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud en nieuw Japan
Dr.M.W.de Visser
E.J.Brill
1913
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Overzicht der Algemeene Geschiedenis, tweede deel
J.W.Pik
W.E.J.Tjeenk Willink
1911, tweede
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Glarnerland und Walensee
Kaspar Freuler
Tschudi & Cu  Glarus
1950
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
17 Ausfluge zu den alten Romern in der Schweiz, ein hallwag fuhrer
Jerome H.Farnum
Hallwag Verlag Bern
1973
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heimatbindung, Heimatkunde, Okologie im nationalen und europaischen Kontext
Wolfgang Hinrichs
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen
1991
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wilhelm Malte zu Purbus und seine Furstenresidenz auf der Insel Rugen
Andre Farin
Rugen Edition
2001
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Zigarrenmacher
Rolf Momburg
Kurt Meyer
1996
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van de Kaap tot de Congo
Dr.W.G.N.van der Sleen
Nederland,s Boekhuis te Tilburg
1955
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kampf um Kautschuk
Wolfgang Junger
Wilhelm Goldmann
1937
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De droom der revolutie
Drs.H.G.Leith
Kok
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der wereld in woord en beeld
Prof.dr.H.Brugman / Dr.F.H.Fischer en Prof.W.Nolet
Olanda
deel 1 t/m 5, leren rug,harde banden,goede staat
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Revolt in the Desert
T.E.Lawrence
George H.Doran Company  New York
1927
11,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Primitieve volkjes gespiegeld aan den modernen mens ) en omgekeerd
C.H.de Goeje
Martinus Nijhoff
1946, uitgesproken rede
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Indische Welt
Helmuth von Glasenapp
Hans Buhler Baden-Baden
1946, eerst druk met s.o.
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A History of the Ancient World, volume 1, the Orient and Greece
M.Rostovtzeff
At the Clarendon Press  Oxford
1929, second editon, complete, prima staat
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
La Suisse Romande
C.-F.Ramuz
Plaisir de Lire  Lausanne
rug geplakt, compleet
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Deutsche geschichte im zeitalter der Reformation
Leopold von Ranke
Im Phaidon verlag   Wien
eerste
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
End to Illusion , a study of post-war Europe
Leopold Schwarzschild
John Lane the Bodley Head  London
1934
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van het Oude Oosten tot de 6de eeuw voor Christus
Dr.J.Nat
Wereldbibliotheek
1935
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Anarchisten, een tafereel uit het eind van de 19e eeuw
John Henry Mackay
J.Steringa te Amsterdam
1891
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wijsheid en schoonheid uit China
Henri Borel
P.N.van Kampen
vierde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sophokles
Dr.P.van Schilfgaarde
Kruseman
1965
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Oostersche vrouw
Willem Hoogenstraten
Gebr.Graauw
1934
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wordende wereld. Geschiedenisboek ten dienste van het Kaderonderwijs
Drs.J.P.van Praag
De Arbeiderspers
1938
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Feiten die de geschiedenis veranderden
Lidy Nooij en Hester van Beek
Readers Digest
2005
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Arabische wereld
Philip K.Hitti
De Spieghel
1949, met s.o.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kleine Bremer geschischten um die Jahrhunderttwende
Elisabeth Segelken
Arthur Geist  Bremen
1964, 1.auflage
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschonden wereld
J.Huizinga
H.D.Tjeenk Willink
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gestalten uit de Perzische mystiek
Dr.R.van Brakell Buys
N.Kluwer
tweede
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Arabische landen
E.C.Hodgkin
Callenbach
1966
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pliny  Natural History, 10 volumes, complete
H.Rackham
Harvard University Press
1991, 10 delen, met s.o., prima staat
200,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Mark Brandenburg
Erich Griebel
Delhagen und Klasing  Bielefeld
begin 1900 ; 68 afb.,kleurfotos, 1 pagina gescheurd, redelijke/goede staat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oostende
Jacques van Look ( ontwerp maquette)
Editions de la Connaissance te Brussel
1954
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jongste staatkundige ontwikkelingen in Egypte
Dr.L.Adam
Universitaire Pers Leiden
1950, Afrika Instituut Leiden
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oldenburger Land
Gerhard Wietek
Deutscher Kunstverlag
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Okawango aus der luft
Clive Walker/Ian Khama/Herman Potgieter
Struikhof Publ.
1989
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
La Belgique vue par les ecrivains du tourisme
Arthur Haulot
Ateliers D,Art Graphique Elsevier Bruxelles
1958
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kavango
Alice Mertens
C.Struik Publ.
1987
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Osnabruck bilderbuch
Gro Songe Moller/ Frits Wolf/ Wendelin Zimmer und Manfred Meinz
Wolfgang Holker
1974
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kroniek van een chinese familie. 900 jaar Chinese cultuurgeschiedenis
Frank Ching
Tirion
1989
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Predicament of culture
James Clifford
Harvard University Press
1994
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Chinese lives
Zhang Xinxin and Sang Ye
MacMillan London
1987
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Dragon,s Village. An autobiographical novel of Revolutionary China
Yuan-tsung Chen
The Women,s Press
1980
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo leefden de Moslims in de middeleeuwen
Aly Mazaheri
Hollandia
met s.o.
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo leefden de Etrusken
Jacques Heurgon
Hollandia
met s.o.
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo leefden de Florentijnen ten tijde van de medici
J.Lucas-Dubreton
Hollandia
met s.o., tweede druk
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Confucius
Yang Shu, an
Panda Books
1993
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schweizer Geschichte
Peter Durrenmatt
Verlagshaus AG  Zurich
1963
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het wonder van Perzie
Drs.H.van Praag
W.de Haan
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Antieke geschiedschrijving, Hellas en Rome
Dr.E.de Waele
Nederlandsche Boekhandel
1946
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Rome van de keizers. Volkeren toen en nu
Patricia Vanags
Elsevier
1979
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oude Grieken. Volkeren toen en nu
Anton Powell en Patricia Vanags
Elsevier
1978
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Eskimo,s. Volkeren toen en nu
Jill Hughes
Elsevier
1977
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oude Egyptenaren.Volkeren toen en nu
Wendy Boase
Elsevier
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Les Peuples de L,orient Mediterraneen  I  Le Proche-Orient Asiatique
Louis Delaporte
Les Presses Universitaires De France  Paris
1938
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
La Magie chez les Assyriens et les Babyloniens
Dr.G.Contenau
Payot Paris
1947
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De tachtigjarige oorlog
Dr.J.Presser
Elsevier
1948, 3e, met s.o.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis. Een bundel studies over den zin der geschiedenis
Prof.dr.J.N.Bakhuizen van den Brink , Prof.dr.F.M.Bohl e.a.
Van Gorcum & Comp
1944
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The making of Scotland
Robert S.Rait
A.& C.Black  London
1929
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jongste politieke ontwikkelingen in Tunesie
Dr.L.Adam
Universitaire Pers Leiden
1951  Afrika-Instituut Leiden
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Mittenwaldbahn ( Innsbruck - Garmisch- Partenkirchen-Reutte)
Ingenieur K.Innerebner und Dr.H.v.Ficker
Heinrich Schwick
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met bloed geschreven. De geschiedenis van Abu Nidal
Patrick Seale
Van Gennep
1992
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld der Arabieren
Pim Peppelenbosch en Elly Teune
Romen-Roermond
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Peuples et Civilisations.  Les Premieres Civilisations
Louis Haphen et Philippe Sagnac
Presses Universitaires de France
1950
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Blauwboek. Verzameling van officieele stukken,vergaderingverslagen en persstemmen over de rede- De Hoog,
met een proloog van het Hoofdbestuur van het Indo-Europeesch Verbond
Ruygrol & Co te Batavia
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naar onbekend Midden-Azie. Tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush
Ph.C.Visser
Nijgh & Van Ditmar
1926
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zwarte huid en rood vergif
Pieter Lessing
Ad.M.C.Stok
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw
Petty Bange e.a.
SUN
1985
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The World of Babylon. Nineveh and Assyria
Charles Seignobos
Librairie Armand Colin
1975
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische Causeries. Emilie de Sainte-Amaranthe-Madame de Montesson-Madame de Neuilly en de Fransche emigratie in Holland
Mr.C.P.van Rossem
Nijgh & Van Ditmar
-
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beteekenis en Oorspong van het Russische Communisme
Nicolai Berdjajew
De Spieghel
1929
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A guide to the Babylonian and Assyrian Antiquities
British Museum
The Trustees of British Museum
1922
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
British Columbia
Tanya Lloyd
Whitecap
1973
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Algemeene Geschiedenis. Het tijdperk van de Reformatie en de Godsdienstoorlogen
Dr.H.van Gelder en Dr.N.Japikse
J.B.Wolters
1931, zesde deel door Dr.J.C.de Pater
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Algemeene geschiedenis. Tot de verbreiding van het Christendom
Dr.H.van Gelder
J.B.Wolters
1906, tweede deel
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Algemeene geschiedenis. Tot het overwicht van het Westen op het Oosten
Dr.H.van Gelder
J.B.Wolters
1912, derde deel
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Algemeene geschiedenis. Geschiedenis van het Westen tot het beginnend verval der Pauselijke macht
Dr.H.van Gelder
J.B.Wolters
1919, vierde deel
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Briefwisseling van Mr.G.Groen van Prinsterer met Dr.A.Kuyper  1864-1876
Dr.A.Goslinga
Kok
1937, Rijks Geschiedkundige publicatien
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld van de Bijbel. Vijf millennia in Palestina en Syrie
Dr.Anton Jirku
Holland
1959
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld der Hethieten
Dr.Margarete Riemschneider
Holland
1958
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bern
Dr.Reynold Tschappat / Hans Tschirren
Buri Druck Bern
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische bladen.deel 1 en II
Dr.Theod.Jorissen
H.D.Tjeenk Willink
1895, vierde druk, 2 delen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische bladen. deel IV
Dr.Theod.Jorissen
H.D.Tjeenk Willink
1892, derde druk
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Door Amerika. Reisschetsen, Indrukken en Studien
Dr.C.J.Wijnaendts Francken
H.D.Tjeenk Willink
1892
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joegoslavie. Opstandig stiefkind van Europa
Dr.T.Eekman
J.A.Boom en Zoon  Meppel
1954
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Archives des Eglises Wallonnes des Pays-Bas
Liste Sommaire, avec quelques notices
-
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Fouilles D,Apamee
Musees Royaux d,art et d,histoire
Helio S.A.R.
16 pag.met foto,s
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Les Arameens
A.Dupont-Sommer
Libr.A.Maissoneuve Paris
1949
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Palmyre
Jean Starcky
Libr.A.Maisonneuve Paris
1952
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
La Prehistoire de L, Europe
Sigfried J.de Laet
Meddens  Bruxelles
1967
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bapa Papoea Jan P.K.van Eechoud, een biografie
Jan Derix
Van Spijk  Venlo
1987, geplastificeerd
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verdwenen volk
Dr.J.V.de Bruijn
Van Holkema & Warendorf
1978, geplastificeerd
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Sitten der Volker, 3 teile
Dr.Georg Bunschan
Union Duetsche Verlagsgesellschaft
circa 1910, opnieuw ingebonden, viele Abbildungen in Text,Kunstbeilagen etc.
60,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vijfstromenland/ Een onzer dagen /Revolutie der eenzamen
Dr.P.J.Bouman
Van Gorcum & Comp
1965, 3 afz.delen, harde band
7,50 ( samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kroniek van de Franse Revolutie
Simon Schama
Olympus
2004, gepl.
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Versailles Gardens  Sculpture and Mythology
Jacques Girard
The Vendome Press  New York
1985, geplastificeerd
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
China tegen de Westerkim
Dr.J.J.L.Duyvendak
De Erven F.Bohn
1948
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beautiful London
Helmut Gernsheim
Phaidon Press London
1953
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerboek der Algemeene Geschiedenis , eerste en tweede deel
Dr.M.G.de Boer
P.Noordhoff
tiende druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ontwikkeling der Historie , deel 1 en 3
Dr.E.Rijpma
J.B.Wolters
2e(1926) en 15e ( 1956)
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopt leerboek der land-en volkenkunde
P.R.Bos
J.B.Wolters
1914, achtste
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische lectuur. Oorspronkelijk verzameld en bewerkt door
Dr.M.G.de Boer en L.J.de Wilde
P.Noordhoff
1929/1930, 2 delen, oude en nieuwe geschiedenis, derde druk
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Montaillou, een kettersdorp in de Pyreneeen ( 1294-1324)
Emmanuel Le Roy Ladurie
Bert Bakker
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lesstof voor het geschiedenisonderwijs op de lagere school , deel 1 en II
J.W.de Jongh en J.Otte
J.B.Wolters
1932 / 1933, tweede druk
10,00