Dit is pagina:  geschiedenis/ overzeese gebiedsdelen
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Idenburg en Colijn Indonesische beweging
Dr. B.J. Brouwer
Kok
9,00
1958
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bappa Haastert
R. Kuhnle- Degeler
De Pauw
7,50
1935
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
IndiŽ onder Japanschen Hiel
Mr. W.H.J. Elias
W. van Hoeve
4,00 
1946 , met omslag
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tambaran
Rene Gardi
NBC
4,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
,, Post`` Jagers te voet naar IndiŽ
T.A. van Heyningen
Erven J. Bijleveld
7,50
1935
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Intermezzo in Batavia
Ary den Hertog
Sijthoff
3,50
1946
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Als honden van stro
Annafiet Jonker
Prometheus
3,50
1991
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het oude Nederlands- IndiŽ
Mr. J.A. Jonkman
Van Gorcum
9,00
1971
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In de schaduw van de rijzende zon
Job Joustra
Voorhoeve
4,50
1987
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ambon nu, Ambon scharang
A. Kamsteeg

6,00
1984
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bali
J. Kersten
De Pelgrim
5,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nederlands IndiŽ, het aanzien van

Het Spectrum
5,00
1978
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een passage naar IndiŽ
Rudy Kousbroek
De Harmonie
7,50
1978
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Water over Sawah`s
Ir. C. Swaan- Koopman
H.J. Patris
7,50
1949
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Indonesische volksverhalen
C.H. Schaap
W. van Hoeve
3,50
pocket uitgave
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een Haarlemse diamant in de Gordel van Smaragd
Johannes van der Steur
Poldi Carlos
Ä 7,50

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van IndiŽ tot IndonesiŽ
M. Cohen Stuart- Franken
W. ten Have
7,50
1947
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bevrijding zonder bevrijders
Rudy Verheem
Hollandia
4,00
1979
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tropendokter
Dr. N. Vermeer
Callenbach
3,50

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De weg terug
Peter Vervloed
Voorhoeve
3,50
1992
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pang Paneu
Gijsbert de Vries
W. van Hoeve
5,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bij de zwarte menschen in Zonneland
W. de Vries
P. Broekema Groningen
6,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Besturen Overzee
S.L. van der Wal
T. Wever
5,00
1977
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oemboe Dongga
D.K. Wielenga
Kok
4,50
1928
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het IndiŽ boek
Peter Boomgaard
Waanders
15,00
2001
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Atlas van Nederland, de West en IndonesiŽ
G. Prop
W.J. Thieme
20,00
53e druk
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Zuidmolukse republiek
Bung Penonton
De Vrije Fries
7,50
druk 1974
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het einde van een verhouding , Indonesie en Nederland tussen 1945 en 1963
Dr. A. Alberts
Samsom  9 Nauta - reeks)
4,50
1968
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Daar werd wat groots verricht ( Ned.Indie)
Mr.W.H.van Helsdingen
Elsevier
3,50
1941
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van Indonesie
Dr.H.J.de Graaf
W.van Hoeve
10,00
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Repoeblik Indonesia
S.Hettinga
A.W.Sijthoff
5,00
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Welk aandeel heeft Dr.van Mook gehad in de Gezagsschemering in Ned.Indie ?
Dr.W.K.H.Feuilletau de Bruyn
W.P.van Stockum en Zoon
6,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De broederschap
Tomas Ross
Fontein
1995
12,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zeven straten en een park
Margaretha Ferguson
Leopold
3,50
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nji Sima,s van en opstanding
Ds.C.J.Hoekendijk
Lectuurfonds Bussum
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Geestesleven der Indonesiers
J.de Jong
J.B.Wolters ( Insulinde 3)
6,00
1951, 4e druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zes kaarsen voor Indie
Leonard Huiznga
De Bezige Bij
4,50 ( voorblad gescheurd)
1945
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Door de lucht naar Indie
J.van der Hoop
Scheltens en Giltay
4,00 ( rug iets beschadigd)
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
J.B.van Heutsz als Gouveneur-Gerneraal
J.C.Lamster
P.N.van Kampen
7,50 
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gedenkboek Alg.Ned.Verbond 1898-1923 ( geschiedenis en invloed van den Nederlandschen stam)
-
Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht 
30,00
1923
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ambon en het geweten der kerk
Dr.H.Bout
D.Vreugdenhil / Comite Bout
65,00
1960
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Siti, het Waroenmeisje
Fine Schoonevelt
W.D.Meinema
3,50
7e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerk en tempel op Bali
Dr.J.L.Swellingrebel
W.van Hoeve
8,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kruisridders in tropenland
A.van Vlaardingen
J.N.Voorhoeve
5,00
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Culturele aspecten in de verhouding Nederland-Indonesie
D.de Vries
Vrij Nederland
3,50 
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Voor Hagenbeck naar het Himalaja-gebergte en de oerwouden van Indie
Herman Wiele
Scheltens Gitway
4,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Darimana Kemana ?
J.E.Wolterson
Moesson
4,00
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De hemelprauw
Albert Zaaier
-
3,50 
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gedenkboek vijftig jarig bestaan Geref.Kerk Batavia  1877-1927
-
Uitg.mij. Rosti  te Rijswijk
7,50 euro
1927
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Om recht en vrijheid ( de strijd om de onafhankelijkheid der Zuid-Molukken)
Ir.J.A.Manusama
Libertus NV  Utrecht
6,50
-; met kaarten en foto,s , lichte potloodaant.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vergeten aarde    Nieuw Guinea
Jan van Eechoud
C.de Boer Jr.
6,00
1957
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Batavia , beeld vaneen stad
R.P.G.A.Voskuil
Fibula
60,00
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een eisch van recht
H.v.d.Brink
Kirchner
1946
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oefeningsaanwijzing nr.35, Indonesie,Land en Volkenkunde
Ministerie van Oorlog
idem
1947
250,00, met kaarten
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
We vlogen naar Indie
A.Viruly
Andries Blitz te Amsterdam
3,50
9e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ijzeren Jan ( Jan Pieterszoon Coen)
K.F.Kohlenberg
Hollandia BV
4,00
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Si  Piet
I.H.Misset
De Boekerij te Baarn
1952
10,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Soeta Winata
Ernst Roemit
Libra
6,00 
?
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het land aan de overkant
Mannus Franken
Strengholt
5,00 
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nieuw-Guinea,de koude oorlog en de Anti Revolutionaire Partij
G.Goossens
T.Wever
5,00
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Drie kwamen terug van weggeweest
D.van der Plaats-Kooij
-
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hollands-Indische verhalen
Margaretha Ferguson
Leopold
3,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Voedingstoestand van de Bosnegers van Suriname  1972-1977
Huig den Butter
acad.proefschrift
15,00
1988
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Papoea  cultuurimprovisator
Dr.G.J.Held
W.van Hoeve
15,00
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Indie roept
G.L.Tichelman en H.van Meurs
Van Holkema & Warendorf
4,50
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Sumantraansche periode der Javaansche geschiedenis
Dr.N.J.Krom
E.J.Brill
1919 ,rede
6,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum
E.Breton de Nijs
Querido
4,50
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek
J.F.C.Gericke en T.Roorda
Johannes Muller te Amsterdam
85,00
1886 ,inl.door A.C.Vreede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tuinboek voor de tropen
L.Bruggeman
De Spieghel
15,00
1956, 4e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Drie maanden  in de West. Reisbrieven van
W.Wijnaendts Francken -Dyserinck
H.D.Tjeenk-Willink
75,00
1913
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Indonesia Handbook
Bill Dalton
Moon Publ.
25,00
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Les Indes Neerlandaises, 2 delen
G.Angoulvant
Le Monde Nouveau  Paris
15,00
1926
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rumphuis de ziener van Ambon
G.Ballintijn
W.de Haan
6,50
1944
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Le Probleme Colonial, 2 delen
Dr.A.D.A.de Kat Angelino
Martinus Nijhoff
15,00
1931/32, slappe band,compleet
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wat Indie ontving en schonk
Dr.C.W.Wormser
Indisch Instituut te Amsterdam
3,50
1943
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Minangkabau, overzicht van land,geschiedenis en volk
M.Joustra
Louis H.Becherer
20,00
Minangkabau Instituut, redelijk/matig exemplaar ( kaft/rug),compleet
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ontwikkeling en karakter van de Westindische maatschappij
Dr.R.A.J.van Lier
Martinus Nijhoff
10,00
uitgesproken rede 26 mei 1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de Ethnologie van de Indische archipel
Dr.J.Ph.Duyvendak
J.B.Wolters
5,00
1946, 3e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Suriname land mijner dromen
P.M.Legene
J.N.Voorhoeve
7,50
1e , met s.o.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het eiland Boeroe, zijne exploitatie en halfoersche instellingen
J.W.Willer / Jhr.J.P.Cornets de Groot van Kraaijenburg
Frederik Muller
175,00
1858, 418 pagina,s, met bijdragen en toelichtingen en eene schets van Boeroe,compleet ( rug geplakt)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sai horasma hita , dat het u allen welga
Goeroe Kapala
teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer
7,50
1941
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Adoeh, Indie ! Het beste van Hein Buitenweg
Rene Wassing, Rita Wassing-Visser
Atrium
6,50
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Diogenes in de tropen
J.H.W.Veenstra
Vrij Nederland
4,00
met s.o.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van Java ,deel 1 , het Hindoetijdperk
W.Fruin-Mees
Commissie voor de volkslectuur Weltevreden
40,00
1919
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mens en vrijheid in Indonesie
Dr.C.A.O.van Nieuwenhuijze
W.van Hoeve
7,50
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Partingkan ni Hata Simaloengoen ( Simaloengoen Bataks verklarend woordenboek)
J.Wismar Saragih
Irokam bani Zendingsdrukkerij Lagoeboti
45,00
1936, serie nr.21
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Weerzien met Tikoes
Gait Wiersma
Wever
4,00
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De plaats van Nederlandsch-Indie in het koninkrijk, stemmen van overzeer, eerste en tweede deel
Mr.W.H.van Helsdingen
E.J.Brill
10,00
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Erven van Indie
Bouke Jagt
de Prom
4,00
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Indonesie , Nederland en de wereld
Dr.H.J.van Mook
De Bezige Bij
3,50
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de oude geschiedenis van den Indischen archipel
J.Norder
H.P.Leopold
4,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geneeskundige gids voor Nederlandsch Indie
Dr.J.P.Dozy
J.H.de Bussy
40,00
1898
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zending en Missie in Indie
Dr.K.J.Brouwer en H.Geurtjens M.S.C.
W.van Hoeve
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ontginners van Java
Dr.C.W.Wormser
W.van Hoeve
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vreemde oosterlingen
Gerard Jansen
W.van Hoeve
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Proza en poezie van oud-en nieuw Java
Prof.T.J.Bezemer
W.van Hoeve
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De zorg voor de volksgezondheid in Nederlands-Indie
Dr.P.Peverelli
W.van Hoeve
6,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Journalistiek op Java
Dr.C.W.Wormser
W.van Hoeve
6,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Indie en de vliegende hollander
J.Meijer
W.van Hoeve
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlands-Indie
Dr.H.Th.Fischer
De Erven F.Bohn
3,50
1940
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De vestiging van het Nederlandsche gezag in den Indischen archipel
Dr.E.B.Kielstra
De Erven F.Bohn
5,00
1920
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde kolonien
D.G.Stibbe
De Erven F.Bohn
3,50
1924
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zoogeographie van den Indischen archipel
Dr.L.F.de Beaufort
De Erven F.Bohn
7,50
1926
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Java.Bali 
Anita Rolf
Kok/ Artemis reis-en cultuurgids
7,50
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Indrukken van een Totok
Justus van Maurik
W.van Hoeve
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Eens vrienden, altijd vrienden. Herontmoeting met Zuid-Celebes door
Mr.H.J.Koerts
Servo  Garrelsweer
6,50
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bahasa Indonesia voor beginners
drs.Suci Hartini Kuntoro
Moesson
8,50
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beknopte geschiedenis van Indonesie tot aan de komst der Hollanders
H.Ennen
G.B.van Goor
10,00
1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sport in Indie
Jan Feith
W.van Hoeve
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gids in het Volkenkundig Museum. V.Java en de koperkamer
C.Lekkerkerker
Kon.Ver.Koloniaal Instituut
17,50
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gids en Volkenkundig Museum. IV. Het Indoeisme
Prof.dr.N.J.Krom
Kon.Ver.Koloniaal Instituut
25,00
eerste
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Onhoorbaar groeit de Padi. Frontsoldaten in een verloren oorlog Indonesie  1948-1950
Menno Steenhuis
Jan Noorman Graphic Works Groningen
12,50
2005,geplastificeerd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Politionele Acties
Pierre Heijboer
Fibula-Van Dishoeck
7,50
1979,geplastificeerd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De laatste vlag gestreken. Een persoonlijke herinnering aan Djakarta 17 augustus 1960
Piet Buwalda
De Bataafsche Leeuw
6,00
2002, geplastificeerd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Met kapmes en kompas door Nieuw-Guinea
Jan van Eechoud
C.de Boer Jr.
7,50
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Woudloper Gods
Jan van Eechoud
C.de Boer Jr.
4,50
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Heklichtjes. Humoreskes uit het Mariniersleven in Indie
Wim Dussel
Wyt
4,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het gestolen huis. De stille oorlog tegen de Papoea,s
Joop Verstraten
Ijzer te Utrecht
10,00
2005,gepl.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van Nederlandsch-Indie
Dr.F.W.Stapel
J.M.Meulenhoff
12,50
1943
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd
dr.Kees Lagerberg
Ijzer te Utrecht
10,00
2005,gepl.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Waarover spraken zij
drs.H.Baas, Ben Kool , drs.P.J.Luyendijk e.a.
Sektie Oostelijke Indonesie van de Zending Geref.Kerken
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In de ban van de tropen
Piet Korthuys
Zomer & Keuning
3,50
harde groene kaft