Dit is pagina:  bijbelse Theologie / inleiding Theologie
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologische Wandlungen von Schleiermacher bis Karl Barth
Walter Birnbaum
Katzmann  Tubingen
1963
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kritisch bezig zijn met het pastoraat
Dr.Riet Bons-Storm
Boekencentrum
1984
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse Theologie , deel 1 en 2
Drs.F.H.Breukelman
Kok
1980/ 1984
17,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologie tussen gisteren en morgen
Ds.M.P.van Dijk
Kok
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijzondere Canoniek van de boeken van het N.T. ( 2 delen)
Dr.S.Greijdanus
Kok
1947
14,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelische Theologie in unsere zeit
Eberhard Hubner
Carl Schunemann   Bremen
1969
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bibliografische Inleiding tot de Theologie
Prof.Dr.L.Knappert
Sijthoff
1924
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het oude verbond ( Inl.Oud-Testam.Theologie)
Prof.Dr.Ph.Kohnstamm
W.ten Have
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Studien zur Theologie der alttestamentlichen Uberlieferungen
Rolf Rendtorff und Klaus Koch
Neukirchener Verlag
1961
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theoloog en Kerk
Hans Kung
Paul Brand
1964
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe richting in de Theologie en haar afwijking van den Confesssioneelen grondslag
J.H.Landwehr ( antwoord aan N.van Dooren)
-
1913
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beginselen van de Christelijke Theologie
John Macquarrie
Romen
1968
 7,50 ( 3 delen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Glaube in Geschichte und Gesellschaft
Johann Baptist Metz
Matthias Grunewald Verlag      Mainz
1980
7,50( met potl.onderstr.aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wachten op God
Dr.J.M.van Minnen
Kok
1977
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is theologie ?
Jurgen Moltmann
Ten Have
1989
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods macht en liefde
Dr.Jos C.de Moor
Kok
1988
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding in de Bijbelsche Theologie
Prof.Dr.P.J.Roscam Abbing
Ton Bolland
1983
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Polemische en Irenische Theologie
Christiaan Sepp
E.J.Brill
1882
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Plaatsbekleding
Dorothee Solle
Ten Have
1970
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wort und Gemeinde
Eduardo Thurneysen
EVZ-Verlag  Zurich
1968
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A new commentary on Holy Scripture, including the Apocrypha
Charles Gore 
Society for promoting Christian knowledge
1929
22,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die wissenschaft der Christlichen Lehre
Martin Kahler
Neukirchener Verlag
1966
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moderne theologie, beginselen en problemen
Dr.G.Horreus de Haas
Van Gorcum
1940
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schriftgezag en schriftgebruik
Dr.R.Bijlsma
Callenbach
1964
3,50 ( bibl.exemplaar-geen aantekeningen in boek)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bible and computer
Johann Cook
Brill
2002
 40,00 ( z.g.a.n.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
 The root of the vine
Anton Fridrichsen
Dacre Press Westminster
1953
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Swart Teologie van Amerika tot Suid-Afrika
Prof.C.W.H.Boshoff
N.G.Kerkboekhandel Transvaal
1980
 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologische Praxis
Dr.H.Jonker
Callenbach
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spreken als een leerling
Dr.J.Firet
Kok
1987
15,00 ( met potloodaant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ten dienste van het woord
Prof.dr.W.H.Velema
Kok
1991
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus und die Zeit
Oscar Cullmann
A.G.Zollikon
1948 ( 2e)
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Secular Meaning of the Gospel
Paul van Buren
SCM Press  London
1965
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gastverblijf, Pelgrimsherberg en Armhuis -- Eenon
H.Bolkestein
Noord Holl Uitg Mij
1937 ( reeds med.Kon.Akad.van Wetensch.)
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praktische Theologie heute
Ferdinand Klostermann und Rolf Zerfass
Kaiser / Grunewald
1974
9,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praktisch in de theologie
Dr.E.J.Kuiper, rede
Heuff- Nieuwkoop
1978
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons
Wilhelm H.Neuser
Neukirchen Kr.Moers
1957
12,50 ( met pot.aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De passie van een grensganger
Karl-Wilhelm Merks en Nico Schreurs
Ten Have
1997
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Karl Barth en het theologisch probleem
Dr.J.C.de Groot
Kinheim Uitgeverij te Heiloo
1946
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dissertio de Origene Vera traditions Falsae de Ioanna Papissa in avdititorio theologico
Georgiae Avgvestae   Christophoro Avgvsto Hevmanno
IO. Danielle Schvmanno   Literis IQ.Frid.Hageri   Gottinae
eind 1600
 2500,00 ( bijzonder zeldzaam-- uniek-- prima kwaliteit !!)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Interdisziplinare Theologie im Horizont Trinitarischer Schopfungslehre und
Grundrizz Interdisziplinarer Theologie door Horst.W.Beck ( 2 delen)
Gustav-Siewerth-Akademie
1994/1987
40,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schatkamer van uitgelezene Godgeleerde Verklaringen
Ralph en Ebenezer Erskine / vertaald door Theodorus van der Groe
I.J.Malga
1859 e.d.
vanaf 20,00 euro per deel, diverse delen beschikbaar ( en goede en redelijke kwaliteit)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historical Theology , an introduction
Geoffrey W.Bromiley
William B.Eerdmans
1979
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologie, die aufs ganze geht
Rainer Martin Wahl, acad.proefschrift
Kok
1996
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opera Omnia
J.Tauler
Georg Holms Verlag  Hildesheim
1985, naar de uitgave van 1548
150,00 , prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Roomsch-Katholieke en de Oud-Protestantsche schriftbeschouwing
Dr.J.Cramer
W.H.Kirberger te Amsterdam
1883
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rebekka en Jakob / proeve van behandeling van het leven van Jakob
Ds.J.van Bolhuis en Ds.D.van Heijst
Ver.Geref.geschriften
1959
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theological Reflections
Henry Stob
William B.Eerdmans   Michigan
1981
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geestelijke perspectieven
Dr.O.Noordmans
H.J.Paris
2e
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sensus Spiritualis
Hermannus Heiko Miskotte
proefschrift
1966
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vol verlangen naar de morgen ( praktische bijbelstudies voor mensen onderweg)
Annie Verdelman
EB
2001
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Landingsplaatsen : over theologie en leven
Dr.H.Jonker
Callenbach
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament ( 4 delen en  aantekeningen)
Dr.C.A.Tukker
De Banier
1997
60,00 ( uitmuntende kwaliteit, nieuw)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblical exegesis in the Apostolic Period
Richard N.Longenecker
William B.Eerdmans
1983
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ideologische Unterwanderung in Gemeinde, Theologie und Bekenntnis
Georg Huntemann
Verlag der Liebenzeller Mission Bad Liebenzell
1985
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hebraer-Essener-Christen
Hans Kosmala
E.J.Brill
1959
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Teyler,s Theologisch tijdschrift
div.
De Erven Loosjes te Haarlem
achtste jaargang, 1910
15,00 ( ingebonden in orginele band)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Provozierte Theologie in technischer Welt
Georg Hunteman
R.Brockhaus  Wuppertal
1968
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handbuch der Praktischen Theologie ( band 2, 3 en 4)
Peter C.Bloth, Karl-Fritz Daiber u.a.
Gutersloher Verlagshaus Gerd Mohn
1983, compleet( 3 delen)
40,00  ( prima staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de studie van het Oude Testament / Nieuwe Testament /Kerkrecht ( 3 delen)
A.S.van der Woude / A.F.J.Klijn en W.van ,t Spijker en L.C.van Drimmelen
Kok
2e ( 1993), 2e en 1e
25,00, 3 delen samen
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kromme in het levenslot
Thomas Boston
Den Hertog
1993
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het offermaal in het heidendom en in de Heilige Schrift
Lambert Zielhuis te Hattem, acad.proefschrift
T.Wever
1951
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin
Dr.K.J.Kraan
Kok
1953
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zelfonderzoek noodzakelijk !
Dr.C.N.Impeta
Kok
1936
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heelal  Opperwezen Religie
Felix Ortt
Servire
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gezondheid en heil
J.W.Herfst, proefschrift
Van Gorcum
1938
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Patrologie
Dr.Otto Barbenbewer
Herdersche Verlags. Breisgau
1910
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Missale Romanum ex decreto sacrosancti concil.II tridentini restitutum
S.PII V Pontificis Maximi A Pio X Reformatum et SSMI.D.N.BENEDICTI XV
editio septima juxta typicum vaticanam  Turonibus typis Alfredi Mame et Filiorum
1922 Turonibus
175,00 euro ( rug matig, verder prima staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het profetisch woord ( de leer der inspiratie)
Dr.K.Dijk
NV Dagblad en drukkerij De Standaard
1931
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Creatie en evolutie
Dr.J.Lever
Zomer en Keuning
tweede
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie I
Dr.H.Bavinck, overgezet door Dirk van Dijk
J.Boersma te Enschede
1975
30,00  ( betreft deel 1)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Person und freiheit
Johannes B.Lotz
Herder Freiburg
1979
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblisches Ethos im Zeilalter der Moralrevolution
Georg Huntemann
Hanssler Theologie
1995
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Interpretatie, een onderzoek naar de veranderingen in het denken van Dietrich Bonhoeffer
H.D.van Hoogstraten, acad.proefschrift
Van Gorcum
1973
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Einheit der Schrift
Hans Lubsczyk
St.Benno-Verlag
1986
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De schrift alleen ?
Dr.H.M.Vroom
Kok
tweede druk
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het samengesteld evangelie
div
V.A.Kramers
1939
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ecclesia Semper Reformanda
Ernst Wolf zum 50.geburtstag
Chr.Kaiser Verlag Munchen
1952
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heeft de moderne samenleving een toekomst ?
Prof.dr.Jurgen Moltmann
tekst lezing op 26 mei 1988
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Diskussion uber die Theologie der Hoffnung von Jurgen Holtmann
Wolf-Dieter Marsch
Chr.Kaiser Verlag
1967
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologie der Hoffnung
Jurgen Moltmann
Chr.Kaiser Verlag
1966
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met geheel uw verstand..
A.Janse
Kok
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vragen van tijd een eeuwigheid
Prof.dr.J.Severijn
De Waarheidsvriend te Maassluis
1947
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Wezen en de Funktie van de Godsdienst
Prof.dr. C.J.Bleeker
Servire
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Le Christ et L,ancien Testament chez Tertullien
Johannes Evert Lorenz van der Geest
Dekker & Van de Vegt te Nijmegen
1972, acad.proefschrift
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Serie verkenning en bezinning
o.a.dr.H.Vreekamp,dr.T.Brienen, dr.C.J.den Heyer, dr.Jaap van Slageren
Kok
1990, 1 t/m 7,9,11,12,13 en 15 ( 10 delen)
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Israels Propheten
Bernhard Duhm
J.Mohr
1922, 2 auflage
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De geheime leer 1 ) Cosmogenesis 2)Anthropogenesis3) Esotor.opstellen 4) Register
H.P.Blavatsky
Theosophische Uitgeversmaatschappij Amsterdam
1907, 1908,1911
 500,00  compleet 4 delen ,uitzonderlijk zeldzaam in deze kwaliteit
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bernardi Claravallensis OPERA OMNIA in V.tomos + index , 7 delen compleet
S.Patris
Societas Typographicae  Paris
1667, 7 delen,compleet,titelbladen e.d. volledig intact, prima staat, zeldzaam
750,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologisch-homiletisch Bibelwerk door Johann Peter Lange
J.P.Lange
Verlag von Belhagen und Hassing  Bielefeld
8 delen  OT ( 1864-1870) en 6 delen NT ( 1862-1868),compleet 14 delen
500,00, prima staat,compleet, zeldzaam in aanbieding van losse delen c.q.complete serie
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opera Omnia of alle de wercken van den Godtvruchtigen,en Hoogh-geleerden
Mr.Thomas Watson
Johannis van Someren te Amsterdam
1666, paar licht vochtvlekken, verder prima ( rug uitstekend)
175,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kerkelijk jaar
Dr.J.Koopmans
H.Veenman & Zonen
1941
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor de Heilige Geschiedenis
Dr.P.A.E.Sillevis Smitt
Kok
1932 , twee delen OT en NT
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ontwikkelingsgeschiedenis der Christelijke leerstukken
Dr.K.R.Hagenbach
Kemink & Zoon
1896 , iets vochtschade, harde band,compleet
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Una Sancta : De mogelijkheid der christelijke eenheid
Dr.C.W.Monnich
Elsevier
1947
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schepping en Koninkrijk, een studie over de theologie van Dr.O.Noordmans
Dr.G.J.Paul
H.Veenman & Zonen
1959
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hedendaagse zoektocht naar heiligheid
C.J.van den Boogert en G.C.den Hertog
Boekencentrum
1999
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The relevance of Apocalyptic
H.H.Rowley
Lutterworth Press  London
1947
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gesammelte Schriften : 1) Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen 2) Zur religiosen Lage,
Religionsphilosophie und Ethik  von  Ernst Troeltsch
J.C.B.Mohr
1922, 2 afz.delen, in oorspronkelijke banden
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe Theologie : een schets van de theologische situatie
Prof.Dr.A.F.N.Lekkerkerker
Boekencentrum
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper
Dr.P.A.van Leeuwen, O.F.M.
Wever
1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte und Kritik der neureren Theologie,insbesondere der systematischen, seit Schleiermacher
Fr.H.R.von Frank
A.Deicher  Leipzig
1908, leren band,mooie staat
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Enigma of the fourth Gospel
Robert Eisler
Methuen and Co London
1938
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wereldoorlog en theologie
Dr.G.C.Berkouwer
Kok
rede
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grundriss der praktische Theologie
D.Dr.Martin Schian
Veranlassung der Kriegsgefangenenhilfe des Weltbundes 
1921
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Orientatie , nieuwe wegen in de theologie
Dr.J.Sperna Weiland
Het Wereldvenster
1966
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologie der verontrusting
Dr.W.Aalders
J.N.Voorhoeve
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schrift en ervaring
Dr.A.G.Honig
Kok
1920
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Denken over God : inleiding in de theologie
Dorothee Solle
Ten Have
1990
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dat is redelyke Godtsdienst
Wilhelmus a Brakel
Wed.Hendrik vanden Aak, boekverkoopster op het Steyger by de Koornbeurs te Rotterdam
1739, den veertienden Druk, perkamenten band, 1134 pagina,s , goede staat, incl.titelblad
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praktische Theologie
Dr.E.Chr.Achelis
Kemink & Zoon
1906, met onderstr.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Encyclopadie der theologie
Prof.dr.L.J.van Holk
Van Gorcum & Comp
1938
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sacramentum mundi Theologisch lexicon voor de praktijk, 13 delen,.compleet
Karl Rahner, Piet Fransen e.a.
Paul Brand
1968-1971, 13 delen, met s.o., goede staat
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God en wereld, 5 delen,compleet
Hugo Rahner, Josepg Ratzinger,Heinrich Fries, Bernard Haring,Alfons Auer e.a.
Paul Brand
1965
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de grens ,studies over theologie,filosofie en cultuur
Paul Tillich
Erven J.Bijleveld
1965
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Koninkrijk Gods en de geschiedenis
Dr.A.A.van Ruler
Callenbach
1947, uitgesproken rede
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Orientatie in de theologische wetenschap
Prof.dr.P.J.Roscam Abbing
Kok
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over de Hervorming van de krachten der ziel
Gerard Zerbolt van Zutphen
Holland, serie Klassieken der kerk, voorblad gescheurd
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerkelijke rangorde
Pseudo-Dionysius Areopagita /  Dr.J.Wytzes
Holland
1953
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wijsgeerige inleiding tot de Godsdienstwetenschap
Dr.L.J.van Holk
H.D.Tjeenk Willink & Zoon
1936, potl.onderstr.
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche Godgeleerdheid 1) Prolegomena 2) De Parousie-verwachting in het Nieuwe Testament
Dr.E.H.van Leeuwen
C.H.E.Breijer te Utrecht
1890/1898, 2 afz.delen
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rapport van de eerste Nederlandsche Oecumenische Theologen conferentie
gehouden op Woudschoten van 25-27 seotember 1934
P.den Boer
1934,niet opengesneden
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Brunners  Mittler
Prof.dr.H.Windisch en Prof.dr.M.C.van Mourik Broekman
Van Grocum & Comp
1929, studieclub van moderne theologen, vlugschrift nr.9
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Karl Barths "Kritische "theologie
Dr.Theol.Th.L.Haitjema
H.Veenman & Zonen
1926 ( duits)
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de Theologische Studie
Prof.dr.H.van Oyen
J.B.Wolters
1946
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Getuigenissen
Dr.J.J.P.Valeton Jr.
H.ten Hoet
1907
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maria de moeder des Heren
Dr.W.Lodder
Bosch en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de theologie
Dr.G.van der Leeuw
H.J.Paris
1935
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsch-theologische gedachten van Prof.dr.J.H.Gunning
Dr.J.H.Semmelink
J.B.Wolters
1937, uitgesproken rede
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De moderne theologie in Nederland, hare voorbereiding en eerste periode
Karel Hendrik Roessingh
Erven B.van der Kamp
1914, acad.proefschrift
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De structuur van Emil Brunners theologie with an english summary
Attila Szekeres
H.J.Smits te Utrecht
1952, acad.proefschrift
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wachtend op God, de Duitse protestantse theologie in de twintigste eeuw
Heinz Zahrnt
Ambo
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vaste grond
Dr.A.E.Loen
H.J.Paris
1946
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Von Angesicht zu Angesicht. Prolegomena zu einer Theologie des Anlitzes
Richard Lehmann-Dronke
Theol.Fakultat der Universitat Freiburg-Schweiz
1994, dissertation
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jaarboekje 1932. Bij de foto,s /Ds.H.A.de Geus ; Bewaar het pand / Ds.J.Kievit ; Humanistische invloeden en gevaren / Ds.R.Bartlema
Verhoudingen / Ds.G.Lans
Bondsboekhandel te Utrecht ( 4 boekjes in map)
1932
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Body of God. An Ecological theology
Sallie McFague
Fortress Press Minneapolis
1997
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De merkwaardige alliantie van dood en leven. Theologie en psychoanalyse bij Jacques Pohier
Walter Emiel Ghislain Krikilion
Rijksuiniversiteit Groningen
1998,acad.proefschrift
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Okumenische Theologie. Ein Arbeitsbuch
Peter Lengsfeld
Kohlhammer
1980, enkele onderstr.
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Heil im Heute,texte einer japanischen Theologie
Katsumi Takizawa
Vandenhoeck& Ruprecht
1987
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einfuhrung in die evangelische Theologie
Karl Barth
EVZ-Verlag
1962
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zoeklichten in de nacht van het kapitaal
H.D.van Hoogstraten
Protest.St.Bibliotheekwezen
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De historische Glaubwurdigkeit der Evangelien
Hugo Staudinger
Johann Wilhelm Naumann  Wurzburg
1974
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pauli Coversio, Praecipuus Theologiae Paulinae Fons.
Cornelius Philippus Hofstede de Groot
C.M.van Bolhuis Hoitsema te Groningae
1855,dissertatie
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
To Understand God Truly..What,s Theological About a Theological School
David H.Kelsey
Westminster / John Knox Press
1992
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nestorian Questions on the administration of the Eucharist by Isho,Yabh IV
Willem Cornelis van Unnik
Joh.Enschede en Zonen
1937, proefschrift
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paul and Rabbinic Judaism
W.D.Davies
SPCK London
1958, potl.onderstr.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Testimoniaboek. Studien over O.T.citaten in het N.T. en bij de patres, met critische beschouwingen over de theorieen van
J.Rendel Harris en D.Plooy door Dr.N.J.Hommes
Noord-Holl.uitg.mij
1935, dissertatie
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Word of Truth and Disputes about Words
Douglas Farrow
Carpenter Books  Winona Lake  Indiana
1987
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The New synthesis theology of the Netherlands
Cornelius van Til
Presbyterian and Reformed Publ.Comp.
1975
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche en Religieuze psychologie
Dr.H.Bavinck
Kok
1920
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Modellen voor God. Nieuwe theologie in een bedreigde wereld
Sallie McFague
De Horstink
1990
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Le Developpement du sens Social en Israel
Cornelis van Leeuwen
Van Gorcum & Comp
1954, acad.proefschrift
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Och,ware het gehele volk profeten ! Charismatisch-theologische teksten
dr.Jean-Jacques Suurmond
Meinema
1992
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Ceremonieele Wet
Dr.W.H.Gispen
Vrije Universiteit
1936, referaat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das assyrische Weltreich im Urteil der Propheten
Lic.Dr.W.Staerk
Vandenhoeck & Ruprecht
1908
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Herrlichkeit Gottes eine biblisch-theologische untersuchung
Lic.Dr.Freiherrn von Gall
J.Ricker,sche  Giessen
1900
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Immanuel. God in den omgang met zijn volk. Vijftig historisch-geographische schetsen uit het Oude-en Nieuwe Verbond
J.C.Montijn
J.van der Endt & Zoon te Maassluis
1888
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Contemporary English Theology
Walter Marshall Horton
Student Christian Movement Press  London
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Apocriefe boeken. Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur
Prof.dr.W.C.van Unnik
Kok
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doolhof der Goden
Prof.dr.Th.P.van Baaren en Dr.L.Leertouwer
Wolters-Noordhoff
1980, potl.onderstr.
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Journey Through Theological Education
Gnana Robinson
The Christian Literature Society India
1989
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Raised for our Justification
Cheon-Seol Han
Kok
1995, acad.proefschrift
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vox Theologica. Interacademiaal theologisch tijdschrift 30-33 jaargang
Drs.L.Leertouwer en Ds.G.W.de Jong
Van Gorcum & Comp.
1959-1963, harde band
25,00 ( 4 jaargangen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sammlung Topelmann. Die Theologie im Abrichs, deel 1 t/ 5 en 7
div
Alfred Topelman
1921-1928, 7 delen , goede staat, per afzonderlijke deel 7,50, totaal voor
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Wort Gottes und die Theologie
Karl Barth
Chr.Kaiser Verlag Munchen
1929
7,.50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einfuhrung in das theologische Studium
D.Paul Wernle
J.C.B.Mohr
1921
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schopfung und Chaos in Urzeit und Endzeit.
Hermann Gunkel
Vandenhoeck und Ruprecht
1921
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijke Sociale Studien, eerste,tweede en derde bundel
Dr.J.R.Slotemaker de Bruine
G.J.A.Ruys
1915/1917, vierde druk
22,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijke Sociale Studien
Dr.J.R.Slotemaker de Bruine
G.J.A.Ruys
1910, speciale uitgave naar den tweeden druk. Niet in de handel
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Practische theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleerden door
J.J.van Oosterzee
A.H.ten Bokkel Hunink
1898, betreft tweede deel
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sancti Thomae Aquinatis. Summa Theologoae . 1  Prima Pars
Doctoris Angelici
Biblioteca de Autores Christianos
1951
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Theologie und die Kirche
Karl Barth
Chr.Kaiser Verlag
1928 , gesammelte vortrage/ 2.band
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijke theologie na Auschwitz. Deel 1 Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme
Dr.Hans Jansen
Boekencentrum
vierde, 1982
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van de rechtvaardigen
A.Janse
Kok
1931
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gemeene gratie, 3 dln.compleet
Dr.A.Kuyper
Kok
tweede
10,00