Dit is pagina:  kerkgesch./ algemeen
 

 

 

 

titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van het Protestantisme  ( 2dln)
Dr. L.W.E. Dauwenhoff
A.C.Kruseman
1865 / 1871
19,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereldweg der Kerk
H. te Merwe
Meinema
1956
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Argonauten onderweg
Dick Koelega
Kok
1993
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en vrede in de oudheid
L. de Blois
Kok
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bouwen met puin
Jos Brink
Kok
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The early Christians
Eberhard Arnold
Baker   Michigan
1979
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Jungfrauengeburt in der Theologie der alten Kirche
Hans Frhr.v.Campenhausen
Carl Winter
1962
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit den Hervormingstijd
Historische opstellen door S.S.S.
Martinus Nijhoff
1906
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kerk
A.P.van Esch
Groenendijk te Rotterdam-Zuid
1954
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Kerk ( 3 delen)
Prof.Dr.F.W.Grosheide e.a.
Kok
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De groote godsdiensten der menschheid
William Loftus Hare
Scheltens
1924
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strijd om de kerk
Friedrich Heiler
Bosch en Keuning
-
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Krisis des Historismus
Karl Heussi
Mohr
1932
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theology of the " Saeculum"
Dr.Anton Houtepen
Kok
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit de geschiedenis der Kerk
A.Janse
De Vuurbaak resp.J.Boersma
 1e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strijd om de waarheid in de oude kerk ( 1e-4e eeuw)
J.C.Janse v.d.m.
Ned,Bond.Geref.JV
1958
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leve de Kerk
Dr.H.Jonker
Callenbach
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Signalen uit de kerkgeschiedenis
J.Kamphuis
De Vuurbaak
1975
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kern der Christelyke Leere, dat is de Waerheden van den Hervormden Godsdienst
Aegidius Francken, bedienaer des H:Evageliums tot Maessluys
Wed.J.Spandauw te Groningen
veertiende druk, 1764
80,00, perkam.band, goede staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Drie eeuwen West-Europese kerkgeschiedenis
J.A.de Kok
Gooi en Sticht
1979
Ä  5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Strukturen der Kirche
Hans Kung
Piper
1987
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Und Ihr Netz Zerriss
Helmut Lamparter
Quell Verlag Stuttgart
1957
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abraham Kuyper als kerkhistoricus
Dr.L.Praamsma
Kok
1945
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kirche und Staat im fruhen Christentum
Hugo Rahner
Kosel Verlag
1961
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handbuch zur Biblischen Geschichte ( 2 delen)
Schuster und Holzammer
Freiburg
1925
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van Protestantisme
J.H.Maronier
E.J.Brill
1901
11,50 ( met potl.aant./redelijke staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Heilswerk der Kirche
Thomas Michels O.S.B.
Verlag Anton Puset -- Salzburg
1935
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vreemdelingen en bijwoners
C.W.Monnich
Ten Have
1980
3,50 ( met aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geloof der oude kerk
Prof.Dr.C.W.Monnich
Lankamp
-
5,00 ( met potloodaant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Weg en de wegen
C.W.Monnich
Moussalt
1959
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van onze Vaderlandse Kerk
T.Stigter
L.Masselinr. te Utrecht
3e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Triptiek van de Geschiedenis
Dr.W.van ,t Spijker
Oosterbaan
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor Evangeliserend onderwijs in de Heilige Geschiedenis ,2 delen
J.Douma en J.P.Tazelaar
Jachin,s uitg. / W.D.Meinema
1948 , derde
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkgeschiedenis
Dr.C.A.Tukker
Kok
6e
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische studiŽn en schetsen
Dr.S.D.van Veen
J.B.Wolters
1905
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud ( 1e deel)
Joh.Vreugdenhil
W.M.den Hertog
-
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De koers van de kerk in een horizontalistisch tijdperk ( 2 delen)
Dr.B.Wentsel
Kok
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk tussen erfenis en opdracht
H.P.J.Witte
Interuniversitair Instituut / Meinema
1994
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das gewissen der Kirche
Hans-Otto Wolber
Vandenhoeck
1965
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Slachtschaepkens Christi
P.de Zeeuw  J.Gzn.
W.M.den Hertog
2e
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Apostolische Kerk
Theol.Hogeschool Geref.Kerken
Kok
1954
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geen aardse macht ( 450 jaar reformatie)
J.J.Bos e.a.
Van der Stouw te Rijssen
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en Vrede in oudheid en middeleeuwen
Dr.L.de Blois en Prof.Dr.A.H.Bredero
Kok
1980
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rondgang door de twintig eeuwen
Drs.N.K.van den Akker
Boekencentrum
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dienst van de mondige kerk
Dr.C.Trimp
Oosterbaan
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op zoek naar identiteit van de kerk
Dr.R.Boon
Callenbach
1970
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek der kerkgeschiedenis ( 2 delen)
Dr.J.N.Bakhuizen en Dr.J.Lindeboom
D.A.Daamen
1e-- 1942; 2e--1945
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Tragedie van het Godsrijk
Hilbrandt Boschma
De Tijdstroom te Lochem
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Wessel Gansfort tot Abraham Kuyper
Henri A.Ett
Het Wereldvenster
1953
7,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Calvinisme vandaag
Dr.G.Brillenburg-Wurth
Zomer en Keuning
3,50
?
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van Strijd en Overwinning ( groote Synode 1618 op ,19)
Dr.L.H.Wagenaar
G.J.A.Ruys
9,00
1909
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerken in Nederland
Th.Delleman
De Graafschap te Aalten
4,00
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De eeuw der overwinning ( geschiedenis der vierde eeuw)
Dr.H.M.van Nes
Wenk en Birkhoff te Rotterdam
5,00
1898
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Handelingen der gemeente ( deel 1 )
R.H.Matzken
Kok
8,00
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschichte der Alten Kirche ( 3 delen)
Hans Liessmann
Verlag Walter de Gruyter     Berlin
15,00 euro
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De kerk leeft nog !
Georgi Vins
Kok
7,50
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Petrus en Rome ( een vertoog voor Roomsche landgenoten)
G.J.P.J. Bolland
A.H.Adriani
6,50
1899 ( 4e)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geskiedenisversaking
Ds.J.v.Coetzee
Calvyn Jubileum Boekenfonds   Potchefstroom
12,50
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een schat in aarden vaten ( deel 1/tm5 compleet)
J.A.Wormser ( 1tm4) J.C.Rullmann ( 5)
E.J.Bosch Jbzn.
22,50 ( 5 delen samen)
1915/1919
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De levende kerk ( dertien biografieŽn)
Dr.G.P.van Itterzon
Zomer en Keuning
-
4,50 
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis
Dr.W.Brede Kristensen
Van Loghum Slaterus
1955
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Volk van God ( enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing)
Prof.C.Veenhof
Buijten en Schipperheijn
1969
7,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vurig verlangen ( Evangel.vernieuwing in de traditionele kerken)
Hans Eschbach
Boekencentrum
1996
4,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een levende herinnering ( Andreasgemeente/Goede Herder Kerk Groningen)
Jaap Booij
-
15,00
1997
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Haagse Hervormde StudiŽn
C.J.Toebes
Europese Bibliotheek
1978
6,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De grondslag van onze zekerheid
Prof.dr.C.J.de Vogel
Van Gorcum
8,00
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Verhalen over radicalen
Drs.J.de Jongh
Kok
3,50
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Algemeen overzicht der Kerkgeschiedenis van Noord Nederland
H.J.A.Coppens
Wed.J.R.van Rossum te Utrecht
20,00
1900
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ook dat was Amsterdam ( de kerk der hervorming in de gouden eeuw) ,deel 1,2 en 5
Dr.R.B.Evenhuis
W.ten Have
per losse deel 10,00, alle 3 delen 27,50
1965/ 1967/ 1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk ( van 630 tot 1842)
G.J.Vos Az
J.P.Revers
1888
10,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kirchengeschichte
Heinrich Appel
A.Deicher    Leipzig
10,00
1915
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De kerkhistorie van het Westland
J.G.de Ridder
Europese Bibl.
7,50
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Kathedralenbouwers
Georges Duby
Agon
12,50 
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrede, vrijheid,vaderland
H.H.J.van As e.a.
Vereniging Protestants Nederland
7,00
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beschrijving van de St.Gomarus-of Westerkerk en de
St.Pancras-of Zuiderkerk te Enkhuizen door
D.Brouwer , drukkerij Bijto te Enkhuizen
5,00
1951 ?
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De kerk te Bathem en haar muurschilderingen
B.Klein Wassink - A.J.Onstenk
Wormgoor N.V.te Almelo
3,50
2e, 1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vierstromenland ( kerkgeschiedenis Alblasserwaard)
Cor Jongeneel
De Groot-Goudriaan
9,00
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Histoire de Concile de Trente ( tome premier / tome deuxieme)
Felix Bungener ( 2 delen , compleet)
Joel Cherbuliez, Librare   Paris
250,00
1854 ,2 delen, perfecte orginele staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gesammelte ausgabe fur Kirchengeschichte ( 3 dln, compleet)
Karl Holl
Mohr
75,00
1 Luther ( 1932), 2 Der Osten ( 1928) en 3 Der Westen ( 1928)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Zwinglische Reformation im Rahmen der europ.Kirchengeschichte
Gottfried W.Locher
Vandenhoech und Ruprecht  Gottingen
50,00
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schetsen uit de Lijdensgeschiedenis der Protestantsche Apostolische-Katholiek Kerk door
 door Alb.van Toorenenbergen, predikant te Hendrik-Ido-Ambacht
C.L.Brinkman te Amsterdam
75,00
1854/56, eerste en tweede deel in 1 band, prima staat, tientallen gravures
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Comparative Darstellung des Lehrbegripps der verschiedenen
Christlichen Kirchenparteien
Dr.Geo.Bened.Winer /  Dr.Paul Ewald
15,00
1882 , Hinrich Buchhandlung  Leipzig
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De geschiedenis der kerk
Rudolph Sohm
G.F.Callenbach
6,00
1917, 3e druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Handboek Pastorale Sociologie ( deel 1/m7 , compleet)
Prof.Dr.W.Banning
Boekencentrum
60,00
1953 t/m 1962 (  uitstekende kwaliteit)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerkelijk leven in beeld, De Alblasserwaard deel 1 en 2
A.Bel, dr.H.Florijn, drs.J.Versloot en J.P.Neven
Den Hertog te Houten
35,00
2003
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van de Worstelingen aller Eeuwen, de Geschiedenis van Gods Kerk op aarde
J.Kuiper
J.C.van Schenk Brill
9,00
- met ill.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schetsen uit de Lijdensgeschiedenis der Protestantse Apostolische-Katholieke Kerk
Alb.van Toorenenbergen, pred. te Hendrik-Ido-Ambacht
C.L.Brinkman te Amsterdam
n.o.t.k., prima staat met diverse grafures ( compleet)
1854
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Encyclopedie van het Protestantisme
Prof.dr.C.W.Monnich
Elsevier
9,00
1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Handbuch der Kirchengeschichte (  10 delen)
Karl Baus / Hubert Jedin
Herder Freiburg
n.o.t.k.
compleet in doos, z.g.a.n.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Weseler Konvent 1568-1968
Eine Jubilaumsschrift
Presseverband der Evangelischen Kirche im Rheinland te Dusseldorf
10,00
1968
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ongeloof en Revolutie
Mr.G.Groen van Prinsterer
T.Wever
derde, uitgebreide druk
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kruis en Kroon , leesboek voor de kerkgeschiedenis
G.van der Meulen en Dr.H.J.Honders
H.J.Spruyt
4,00
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Aan alle volken
J.P.Kruiger
-
-
10,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hollandische Kirchendokumente
W.A.Visser ,t Hooft
Evangel.Verlag
10,00
1944
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Heel de kerk en heel het volk
J.H.Gunning , advies reorganisatie der kerk
H.Veenman en Zonen te Wageningen
7,50 
1941
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming
Prof.Dr.Th.L.Haitjema
Boekencentrum
17,50 euro
1964
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerk op de helling
Prof.dr.J.Peters, van der Ven en dr.Spruit
Kok
6,50
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Reformatie : blijvende opdracht
Drs.K.Exalto / Dr.C.A.Tukker e.a.
Kok
4,50
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De kerk en het moderne platteland
H.D.de Loor
Boekencentrum
3,50
1963
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wezen van het Calvinisme
Mr.D.P.D.Fabius
Kok
4,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Licht en schaduw in de Lage Landen
drs.H.Veldman
Oosterbaan
4,50
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Church in History
B.K.Kuiper
W.M.B.Eerdmans
17,50
1982
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een kerk in opbouw -- Classisboek Sneek  1583-1624
J.J.Kalma / inl.Prof.Dr.W.F.Dankbaar
Fryske Akademy - Ljouwert
30,00
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De kerk in beweging
Dr.H.Kraemer
Boekencentrum
5,00
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der negentiende eeuw
Everard E.Gewin
G.J.A.Ruys
8,50 
1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Leiturgia : Handbuch des Evangelischen Gottesdienstes ( 5 banden, compleet)
Muller/Blankenburg
Johannes Stauda Verlag zu Kassel
65,00( alle delen in goede staat)
1954/1961
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerk en Koninkrijk
Dr.C.H.Lindijer
W.ten Have
10,00
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerk in verandering
Dr.D.Lissenburg
Boekencentrum
3,50
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De mens en zijn godsdienst
Gerard Dekker
Ambo
3,50
1975
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De rouwkreet van de struisvogel
Ali Jelsma-Rippen
Boekencentrum
3,50
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Altijd met goed accoord
J.Kamphuis
H.A.van Bottenburg
5,00
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche
Michael Herbst
Calwer Verlag
12,50 
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ontworsteld leven
W.P.Balkenende
Oosterbaan
3,50
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Godgeleerd onderwijs gedurende de 16e en 17e eeuw,eerste deel
Christiaan Sepp
De Breuk en Smits te Leiden
40,00 
1873
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De taak van de kerk
Anton M.Brouwer
Callenbach
15,00
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De zin der geschiedenis
Christelijke historici
Zomer en Keuning
3,50
1944
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Katholiciteit der Kerk
Dr.H.Berkhof
Callenbach
3,50
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Veranderd levensbesef in Liturgie
Sibbele Krikke
Van Gorcum
6,00
1976 ( proefschrift)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op het tweede plan -Evangelisten in de tweede helft van de negentiende eeuw
Dr.G.J.Mink
J.J.Groen
8,50
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De kerken der woestijn of geschiedenis van de verdrukking der protestanten in Frankrijk
van het einde der regering van Lodewijk XIV tot op de Franse omwenteling door
C.Coquerel ( 2 dln,compleet) -- M.Smit te Groningen
50,00  ( ruggen zijn los/wel aanwezig ,verder prima)
1844/46
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Martelaarsboeken
Dr.F.Pijper
Martinus Nijhoff
14,00
1924
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Kerkelike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland ( 1652-1952)
Bernardus Johannes Odendaal
Wever
9,00
1957
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Christenvervolgingen in de eerste eeuwen na Christus
J.Visser ( Hijum c.a.)
Kok
25,00
1910
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
History of the Expansion of Christianity ( 7 volumes,complete)
Kenneth Scott Latourette
Harper & Brothers
125,00
1937 ( goede staat)
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Kirche in ihrer Geschichte
Hans Werner Gensichen
Hrsg.v.Kurt Dietrich Schmior und Ernst Wolf
50,00 euro ( 25 losse delen A 1 t/m T)
div
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van Spaansche Protestanten
Don Adolfo De Casto / Dr.J.P.Arend
P.N.Van Kampen
12,50 ( voorblad ontbreekt)
1854
title
auteur
uitgever
prijs
druk
In enigheid des waren geloofs
Dr.L.Praamsma ( antwoord aan dr.H.Berkhof)
Jan Haan
7,50 
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Zonder krijgsmanseer en vlag
Dr.A.D.R.Polman
J.Niemeijer 
1945
10,00 
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Beelden en schetsen uit de kerkgeschiedenis
H.A.van der Mast
H.A.van Bottenburg
7,50
2e druk
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Twee Helden ; een bladzijde uit de Geschiedenis der Hervorming in Duitschland
W.Brockhaus
C.Blommendaal
20,00
1892  ( matige staat, zeer zeldzaam)
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van de Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen, 2 delen
B.Ter Haar, W.Moll en Dr.E.B.Swalue
D.Bolle
25,00
1864, goede staat
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Om de toekomst van het protestantse Nederland
G.J.Schutte en J.Vree
Meinema
10,00
1998
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Drie eeuwen westeuropese kerkgeschiedenis : een inleiding 1680-heden
J.A.de Kok
Gooi en Sticht
5,00
1979
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Rooms Katholieken en Protestanten
Oscar Cullmann
Callenbach
3,50
1959
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerkelijk vooruitzicht
dr.F.H.von Meyenfeldt
Zomer en Keuning
4,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerkgeschiedenis,eenvoudig leesboekje voor het godsdienstonderwijs
Dr.B.ter Haar Dz.
Van Gorcum
4,00
vijfde
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Onvermoeid perspectief op de Oecumene
Dr.A.Fiolet o.f.m.
Paul Brand
4,00
1963
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De wereldraad van kerken
Dr.H.van der Linde
Callenbach
5,00
1948
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De kerk maar sluiten ?
N.G.J.van Schouwenburg
Het Wereldvenster
7,50
1953
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Tussen de regels,de samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied
Dr.Cornelis P.van Andel
Boekencentrum
1968
5,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Een merkwaardig Vijftal
H.W.Wessels
Oosterbaan
15,00
1929
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Generalsynodalbuch , die Akten der Generalsynoden von 1610-1755
D.Lic.Albert Rosenkranz
Presseverand der Evangel.Kirche im Rheinland
35,00
1966
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Christelijke Kerk in de drie eerste eeuwen
Dr.K.R.Hagenbach
Van der Meer & Verbruggen
50,00
1853
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Heilige geschiedenis
Ds.J.G.Feenstra
Kok
10,00
1951
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Reformatie en de Staatkunde
Dr.D.J.de Groot
-
3,50
redelijke staat
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van de orde der Kruisheren
J.Francino
Het Spectrum
4,50
1968
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerktaal en leven
K.Schilder
UM Holland
1923
12,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Herstel kwam uit Straatsburg
dr.K.Deddens
Oosterbaan
4,00
1986
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De geschiedenis der Martini of Groote kerk te Franeker
A.Hallema
Telenga,s drukkerij te Franeker
25,00
1931, eerste deel tot 1566
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Op het Erf der Vaderen ( Wagenborgen/Hervormde gemeente)
H.Doornbos en Ds.G.de Fijter
De Vries te Delfzijl
9,00
1983
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschichte der Reformation
J.H.Merle d, Aubigny
Amerikanischen Tractat
250,00
5 dln, goede staat, 1850/53
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De eerste steen gelegd
Dr.H.van der Linde
W.ten Have
6,50
1949
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Vrije Universiteit in Oorlogstijd
-
Zomer & Keuning
4,50
1946
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Gunning en Hoedemaker samen op weg
Dr.W.Balke
Boekencentrum
6,00
1985
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De verbroken eenheid van de kerk
Ir.H.van Harten
Org.Societas Studiosorum Reformatorum
10,00
1961
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bepaald gebied : aspekten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940
Dr.J.de Bruijn
Ten Have
6,00
1989
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De toestand der eerste christelijke gemeente in zijn betekenis voor de synoptische kwestie
Dr.S.Greijdanus
Kok
3,50
1973
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Acht Maand Front rondom het Kerkje van Hedel
D.J.Baarslag
Herv.Kerkeraad Hedel
7,50
1948
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Varia de Ecclesia / Iterum Varia de Ecclesia
Ds.Joh.Francke
J.Boersma
25,00 ( 2 delen)
1980/ 1981
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Album Scholasticum Academiae -Batavae MDLXXV-MCMXL
C.A.Siegenbeek van Heukelom-Lamme
E.J.Brill
40,00
1941
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Reformatie en de staatkunde
Dr.D.J.de Groot
Chr.Nat.Bibliotheek
3,50
1955
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Water putten , kerkhistorische teksten verzameld,vertaald en ingeleid door
Dr.C.A.Tukker
Kok
25,00
1996, 2 delen
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Door kwaad gerucht en goed gerucht
Ds.P.K.Keizer
H.Knoop
4,00
1945
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis der Christelijke kerk in tafereelen door O.Bischoff,rector te Prettin , eerste deel
Hk.Nieuwhuis en F.C.Wijle
T.van Halteren te Wildervank
1859
50,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Simon Vestdijk en de kerkgeschiedenis
J.Kamphuis
De Vuurbaak
1973,  Kamper bijdragen
3,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Die katholische Staatslehre
Prof.D.Kurt Dietrich Schmidt
Heliand Verlag  Luneburg
15,00
Quellen zur Konfessionskunde, heft 4 , met aant.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godsdienst en kerk in het licht van de sociologie
Dr.P.Smits
Boekencentrum
3,50
1972
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De identiteit van het verpleeghuis
Het Zonnehuis te Beekbergen
De Tijdstroom te Lochem
1980
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gerechtigheid en sociale rechtvaardigheid ( kanttekeningen bij het Conciliair Proces)
Wil Derkse e.a.
Kok
1991
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het onstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden
Dr.L.Knappert
A.Oosthoek
1924,opnieuw inbinden
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden
Albert Eekhof
Martinus Nijhoff
1909, acad.proefschrift, matige staat
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Documenta Reformatoria , deel 1 en deel 2
Prof.dr.J.N.Bakhuizen van den Brink e.a.
Kok
1960/1962
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tussen kerk en hangar
A.Ingwersen
UM West-Friesland
3e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het arbeidsterrein der kerk in groote steden
Willem Gerhard Harrenstein
Kok
1913,acad.proefschrift
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland 16 e en 17 e eeuw , 3 dln
L.J.Rogier
Urbi et Orbi te Amsterdam
1945/46 en supplement 1947
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een eeuw van strijd : Grepen uit de geschiedenis der anti-revolutinaire partij
P.Brouwer
F.Duym te Gorinchem
1900, opnieuw ingebonden
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Calvinistische geschiedenis beschouwing
Dr.K.J.Popma
Wever
1945, rug iets defect
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerk van Vaticanum II,commentaren op de Concilie constitutie over de kerk, 2 delen
G.Barauna o.f.m.
H.Nelissen
1966, 2 delen, met s.o.,goede staat
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De onfeilbaarheid van de kerk
Dr.K.Blei
Kok
1972
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De grote vergissing : Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw
Dr.G.J.D.Aalders
Kok
1979
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het keerpunt in de jongste geschiedenis van Kerk en Staat : de eerste bladzijden der tweede afscheiding
Dr.G.J.Vos Az
J.P.Revers te Dordrecht
1897m slappe kaft, gebr.sporen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oerchristelijke gemeente
Dr.W.Aalders
J.Niemeijer
1946
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkgeschiedenis van De Graafschap
E.J.Demoed
Kok
1996
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Theologische Faculteit te Leiden in de 17de eeuw
Dr.A.Eekhof
G.J.A.Ruys
1921
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Realencyclopadie fur Theologie und Protestantische Kirche , 24 delen,compleet
J.J.Herzog und Albert Hauck
J.H.Hinrichs
1896-1913 , 24 delen,compleet, leren ruggen, goede staat
675,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erasmus en de Reformatie
Dr.C.Augustijn
H.J.Paris
1962
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gesprek over de eenheid van de kerk
Gerard Brom
Urbi et Orbi
1946
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius
Dr.J.A.Cramer
Kemink en Zoon
1932
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Feest in de voorhof
Dr.K.H.Miskotte
Holland
1951
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maria medeverlosseres ?
Cornelis Antonie de Ridder
J.Hoeijenbos
1960, acad.proefschrift
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hervorming in Spanje in de zestiende eeuw
Dr.M.F.van Lennep, predikant te Haarlem
De Erven Loosjes
1901
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Oecumene
Dr.W.H.van de Pol
J.J.Romen
1961
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Primitive Church
Burnett Hillman Streeter
MacMillan and Co  London
1930
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De roep der kerk
Dr.W.J.Aalders
A.W.Sijthoff
1936
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Oud-Roomschkatholieke Kerk in Nederland
Dr.R.Bennink Janssonius
M.J.Visser
1870
40,00 ( slappe kaft,compleet, redelijke staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en Secte
Dr.F.Boerwinkel
Boekencentrum
1956
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas
Dr.A.Eekhof
A.W.Sijthoff
1931, band wat verkleurd,ouderdomssporen
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlandse Kerkgeschiedenis
Dr.Otto J. de Jong
Callenbach
1972
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joannis Episcopi Ephesi syri monophysitae
W.J.van Douwen en J.P,N.Land
Apud Iohannem Mullerum   Amstelodami
1889
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verlegenheid der kerk
B.J.Aris
D.A.Daamen
1941
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat er gebeurde in de Nieuwe Kerk op den Dam rond 31 october 1945
div
Boekencentrum
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Assepoester of - de vergeten bestemming van de Kerk
Michael Griffiths
J.N.Voorhoeve
3,50
1977
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Boek van rijke herinnering aan de Reformatie der Kerk te Amsterdam
R.Dijkstra
-
1928
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerboek der kerkgeschiedenis
Dr.Joh.Heinr.Kurtz
Kemink en Zoon
1920
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoofdtrekken van de geschiedenis der Christelijke Kerk
Dr.A.Troelstra
H.A.van Bottenburg
4e druk
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het experiment der Gemeenschap : een onderzoek naar plaats en functie van de Orde in de Reformatorische Kerken
Johan Hendrik van Beusekom
J.N.Voorhoeve
1958, acad.proefschrift
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkgeschiedvorsching en Kerkgeschiedschrijving
J.G.R.Acquoy
Martinus Nijhoff
1910
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een blik in de geschiedenis der Evangelische broedergemeente
Th.Muller
Van Lonkhuyzen te Zeist
1925
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groen van Prinsterer en de Scheuring van 1830
Prof.dr.P.Geyl
Wereldbibl.
1936, gehouden voordracht
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Licht op de kerk
drs.P.J.Vergunst
Boekencentrum
2003
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De avondmaalsleer van Berengarius van Tours
Dr.W.H.Beekenkamp
Martinus Nijhoff
1941, kerkhist.studien, deel 1
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Berengarii Turonensis de sacra coena adversus lanfrancum
Dr.W.H.Beekenkamp
Martinus Nijhoff
1941, kerkhist.studien, deel II
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Schotsche gemeente en haar oude kerkgebouw te Rotterdam
J.Verheul Dzn., architect B.N.A.
Stemerding
1939
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rome en de Una Sancta
Dr.H.van der Linde
Callenbach
2e, 1948
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Hervorming in de zestiende eeuw, 5 delen,compleet
Dr.J.H.Merle d, Aubigne
Van der Meer & Verbruggen te Rotterdam
1857-1860 , 5 delen,goede staat
100,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Droefenis en grootheid der kerk
Dr.W.A.Visser ,t Hooft
Callenbach
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en cultuur in deze tijd
Dr.F.Boerwinkel
Boekencentrum
1958
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De modern-godsdienstige richting in Nederland
Dr.J.Herderschee
Van Holkema & Warendorf
1904, slappe kaft,compleet,gebruikerssporen
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om het hart van het evangelie, een boek voor de gemeente over verzoening
Drs.C.B.Elsinga
CeGe
1998
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en internationale vragen
Kr.Strijd
W.ten Have
1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ongeloof en de kerk
Prof.dr. G.van der Leeuw
W.ten Have
1934
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herinneringen uit den tijd der Doleantie
C.A.Lingbeek
P.J.Jansen te Leiden
1929
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Friesch Godgeleerd gezelschap bij zijn eeuwfeest
Dr.H.Steol, Dr.S.Cuperus en Dr.O.Noordmans
Van Gorcum & Comp
1939
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Strijd om de Kerk in het Derde Rijk
Waldemar Gurian
H.J.Paris
1936
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Acta Capituli Windeshemensis
Dr.A.S.van der Woude
Martinus Nijhoff
1953
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De grote verbrokkeling ?
Dr.L.J.van Holk
Paul Brand
1968
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrijheid en waarheid : een schets van de vaderlandse kerkgeschiedenis
Dr.C.P.van Andel
H.Veenman & Zonen
-
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gezegend werk  De weesinrichting te Neerbosch vroeger en nu
Ds.H.Kluin
Neerbosch Uitgeverij
1948
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Achnaton een religieuze en aesthetische revolutie in de veertiende eeuw voor Christus
Dr.G.van der Leeuw
H.J.Paris
1927
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gevaren der doopersche geestesstrooming
Ds.J.G..Woelderink
Guide de Bres
1946, vierde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus in de Kerk
Prof.Dr.P.Kreling
Geert Groote Genootschap
1940, Leer en Leven no.602
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tegen de revolutie het evangelie
Joh.van der Haar
H.A.van Bottenburg
1946
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kerk, deel 1 en 2 , leesstof kerkgeschiedenis voor de hoogste klas
A.P.van Esch,D.C.Haak en J.L.Struik
Groenendijk te Rotterdam
1957 , 2 afz.deeltjes
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Supplement bij Hoofdlijnen in de Kergeschiedenis
Ds.S.G.de Graaf
Kok
1940
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kort verhaal van de plechtige heropening der Universiteit op maandag 17 september 1945
Academia Lugduno-Batava
Universitaire Pers Leiden
1945, vochtschade
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De overdracht van het geloofsgetuigenis en van de aanwijzigingen vent het Gebod als gemeenschappelijke opdracht en
verantwoordelijkheid in de Kerken der reformatie door S.F.van Veenen
De Jong te Balk
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
S.O.S. !  KERK
Prof.Dr.C.G.van Riel
Erven J.Bijleveld
1935
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Evang.Luthersche Gemeente en haar oude kerkgebouw te Rotterdam
J.Verheul Dzn
Stemerding & Co
1939
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De roeping der kerk
Dr.H.Kraemer
D.A.Daamen
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De O.L.Vrouwenkerk te Zwolle
Geschiedkundig overzicht van de oorsprong der Kapel, de bouw van de Kruiskerk en de lotgevallen van de toren
eigen beheer
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De student aan de Leidsche Academie
Leidsche Studenten Contact Commissie
Batteljee & Terpstra te Leiden
1946
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Parochiekerken van Harderwijk
Karel Mars
Oudheidkundige Vereniging Herderewich
2010
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The development of doctrine in the Church
Peter Toon
William B.Eerdmans
1979
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De geschiedenis van de kerk op honderd bladzijden
Pastoor W.Nolet
H.Nelissen
1942
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme, 4 delen,compleet
Dr.A.Pierson
A.C.Kruseman te Haarlem
1868-1872, ruggen/banden goed,enkele losse bladen,compleet
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het wezen van het Protestantisme in tegenstelling met het Roomsch-Katholicisme
Prof.dr.Karl Heim
Erven J.Bijleveld
1928
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der moderne Katholizismus
Walther von Loewenich
Luther Verlag  Witten
1956
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belgische Protestantse Biografieen ( in ringband, deel 1)
H.R.Boudin
Prodoc te Brussel
1987-1995 ? moeilijk na te gaan of compleet is, tientallen bladzijden
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopt Leerboek der Kerkgeschiedenis.Leiddraad bij het Hooger Onderwijs.
Dr.Joh.Heinr.Kurtz
Kemink & Zoon te Utrecht
1896, vert.door J.E.van Toorenbergen
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Militia Christi
Dr.G.J.Heering
Van Loghum Slaterus
1936
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkgeschiedenis van Loenen en Silven
G.J.van der Burgt
Hervormde gemeente van Loenen op de Veluwe
1953
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods ene kerk en onze kerken
Dr.H.Berkhof
Callenbach
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De orthodoxe kerk verleden en heden
Jean Meyendorff
J.J.Romen
1964
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerkelijke situatie
Dr.W.F.Golterman
J.H.de Bussy
1951
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eenheid in de chaos der kerken
Dr.W.F.Golterman
De Erven F.Bohn
1962
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het modernisme en andere stroomingen in de Katholieke Kerk
Dr.F.Pijper
S.L.van Looy
1921
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het nieuwe Leeflang-orgel
Ir.R.F.van Mill
De Kandelaar te Amersfoort
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot een opgericht teken
Toelichting en meditaties bij restauratie en ingebruikneming van de Hervormde Kerk te Kinderdijk
eigen beheer
1968, 20 januari
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe perspectieven voor het Kerkhistorisch onderzoek in Midden-Europa
Dr.W.Balke
-
1991, uitgesproken rede
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Katholiserend Protestantisme
Dr.D.Jacobs
Guido de Bres
1953
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Oecumenisch Concilie
Lorenz Jaeger
Desclee de Brouwer
1961
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
F.F.F. 1894-1934
W.H.Beekenkamp e.a.
Luctor er Emergo Leiden
1934
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De God van Nederland. Op zoek naar het hogere in de lage landen
Elma Drayer en Pieter van der Ven
Van Gennep
2006
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is ,t waar of niet ?
F.G.M.Broeyer en D.Th.Kuiper
Meinema
2005
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden
Dr.F.Pijper ( bwerking)
Martinus Nijhoff
1911, leren band, prima staat, achtste deel
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reformatorische Stemmen : De mis als centrum  en Het gezag in de kerk
Prof.dr.G.C.van Niftrik en Prof.dr.G.C.Berkouwer
Willem de Zwijgerstichting
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reizen naar het Heilige Land. Protestantse impressies 1840-1860
Frits G.M.Broeyer en Gert J.van Klinken
Meinema
2008
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het liep op rolletjes. De eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939
Dick Kuiper en Jasper Vree
Meinema
2007
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De school met de bijbel. Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw.
George Harinck en Gerrit Schutte
Meinema
2006
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om de toekomst van het Protestantse Nederland
Prof.dr.G.J.Schutte en Dr.J.Vree
Meinema
1998
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vaderlandse kerk. Samen op weg en het kerkbegrip bij Calvijn
dr.H.A.Speelman
Kok
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
D.Kapler
Vandenhoeck & Ruprecht
1967
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Church in Relation to the World
Christoffel Albertus Jan Stam
Eburon te Delft
2008, acad.proefschrift
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beleid en werkzaamheden van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme in de jaren 1995-2002
J.de Bruijn
Vrije Universiteit Amsterdam
2003
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Household of Freedom. Authority in Femist Theology
Letty M.Russell
The Westminster Press Philadelphia
1987
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Church in the Round. Femist Interpretation of the Church
Letty M.Russell
Westminster / John Knox Press
1993
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Church : Charism and Power. Liberation Theology and the Institutional Church
Leonardo Boff
SCM Press
1985
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heinrich Fries / Karl Rahner
Einigung der Kirchen- reale Moglichkeit
Herder
1986
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heinrich Fries / Otto Hermann Pesch
Streiten fur die eine Kirche
Kosel Verlag
1987
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblical interpretation and the church. The problem of Contextualization
D.A.Carson
Thomas Nelson Publ.
1985
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In den Reveilkring
Everard Gewin
Hollandia
1920
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pradestination und Perseveranz
Jurgen Moltmann
Neukirchener Verlag
1961
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar blijft de kerk ?
Dr.K.Runia
Kok
1988
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerk in het midden , stofomslag met Kerk en dorp Spijk ( Gron)
dr.C.W.Monnich
Terra
1976, met s.o.
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Altkirchliche autonomie und Papstlicher Zentralismus
Friedrich Heiler
Ernst Reinhardt
1941
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Religiose Reformbewegung in der reformirten Schweiz
G.Schonholzer
August Frich  Leipzig
1896
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Was de Reformatie een vergissing ?
Ds.J.G.Woelderink
Willem de Zwijger-stichting
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad,Woerden 1780-1930
Rob van der Laarse
Stichting Hollandse Historische Reeks
1989
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen, eerste en tweede deel
B.ter Haar
S.J.Prins
1846, 2 delen, banden los, redelijke staat,compleet
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijne schorsing door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland en het Rapport dienaangaande
Dr.S.Greijdanus
-
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Synodale vrede van 1905 verbroken door de Synode van 1942 met hare eenzijdige verheffing tot heerschappij van Dr.A.Kuypers leer de
onderstelling van wedergeboorte als grondslag voor doopsbediening door Dr.S.Greijdanus
-
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Arabier en Christen. christelijke kerken in het Midden-Oosten
Anton Wessels
Ten Have
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pontifex
Gordon Thomas & Max Morgan-Witts
A.W.Bruna
1983
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen
Dr.D.Jacobs
J.Ginsberg te Leiden
1927, met aantek.,redelijke staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wij , Calvinisten ... nu
Dr.J.Waterink
Wever
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is er in Joure gebeurd ?
Geref.Kerk
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lesboekje over de kerkgeschiedenis
Dr.A.van der Flier G.Jz.
J.Muusses Purmerend
vijfde
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nog eens : een appel
Prof.C.Veenhof
Persvereniging Opbouw
2e
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Kirche als Corpus Christi mysticum
Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin , Alma von Stockhausen
Gustav-Siewerth Akademie
2002
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maria, Mutter der Kirche in Geschichte und Gegenwart
Remigius Baumer, Alma von Stockhausen
Gustav-Siewerth-Akademie
1995
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A History of the Expansion of Christianity
Kenneth Scott Latourette
Harper & Brothers  New York/ London
1937-1945
110,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Katholizismus seine idee und seine erscheinung
Friedrich Heiler
Ernst Reinhardt 
1923
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Hernieuwde Kerk
S.de Jong
vanderStoep
1985
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Kerk
Dr.Otto J.de Jong
Callenbach
1980, 10e
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van God en Zijn Kerk. 1. De vroege tijd
Dr.C.A.Tukker
De Banier
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
Dr.J.Lindeboom
Martinus Nijhoff
1946, Kerkhist.studien
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De beteekenis van de omwenteling in 1795
Dr.A.Goslinga
De Standaard
1927, uitgesproken rede
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reformatie en geschiedenis
Dr.W.van ,t Spijker
Oosterbaan
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vader, ik klaag u aan
H.J.Hegger
Kok
2003
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om de schat van Christus, bruid.Vaderlandse kerkgeschiedenis sinds Reveil en Afscheiding
W.van der Zwaag
De Groot Goudriaan
1984,prima staat, geplastificeerd
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis, deel 1 en 2
Ds.C.G.Bos / Drs.W.A.E.Brink-Blijdorp
De Vuurbaak
1990/1994, 2 dln,geplastificeerd
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Enige overwegingen bij de voorlopige aankondiging van een Oecumenisch Concilie
Dr.A.F.N.Lekkerkerker
Callenbach
1939, uitgesproken rede
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Geneve-Frankrijk
Prof.dr.A.A.van Schelven
W.ten Have
1943, harde kaft
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jaarboek Protestantse Kerk in Nederland 2005-2006 en 2007-2008
div
Boekencentrum
2006/2007
per deel 7,50, beide samen 12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Woord en wereld.Nader bekeken. Maandelijks tijdschrift
Dr.H.J.C.C.J.Wilschut
Woord en wereld
Jaargang 1-9 ; 1994-2001. Ingebonden
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolswards kerkgeschiedenis
J.J.Kalma
A.J.Osinga-Bolsward
1980, geplastificeerd
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken
C.Stam, J.Vree A.zn,J.A.Keizer en R.Nauta
Jan Haan
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw
Dr.J.A.Cramer
Broekhoff
1936
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een vaste burcht.Vertelboek der kerkgeschiedenis
K.Norel
Kok
1951
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kerk van Christus en de kerk van Rome
Johannes Calvijn
J.M.Bredee
1925, vert.door H.J.van der Munnik
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Christelijke Kerk
Prof.J.I.Marais
Holl.-Afrikaansch Uitg.Dusseau  Kaapstad
1913
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden. 1. Moderne Devotie/Bijbels Humanisme/Humanistisch Christendom
Dr.P.van Oosterzee.
C.Hafkamp
1948
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kerk
H.Steen
Kok
1936
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen Reformatie en Katholieke kerk in Nederland
Dr.H.van der Linde en Dr.F.Thijssen
Het Spectrum
1951
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Katholische Kirche unter den Pius-Papsten des 20.Jahrhunderts
Heinrich Hermelink
A.G.Zollikon
1949
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het protestantisme in de 19e eeuw ( 3 hoofdst); Kerk en kerkgaan ( 18 hoofdstukken), in 1 band
Prof.dr.J.Lindeboom ;  Ds.E.D.Spelberg;Ds.B.Nieuwburg; Prof.dr.H.A.van Bakel ; Prof.dr.L.Knapper e.a.
V.P.R.O,
nrs.73 - 93
25,00