Dit is pagina: kerkgesch./ christendom
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op zoek naar het geheim van de godsdienst
Prof. Dr. C.J. Bleeker
Noord - Holland uitgeverij
4,00
1952
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wegen naar waarachtig mens - zijn
Laetitia E. van Stekelenburg
Kok
6,00
1998
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Verzamelde opstellen
Dr. H. Bavinck
Kok
5,00
1921
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kennis en leven
Dr. H. Bavinck
Kok
3,50
1922
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Anfange des Christentums
Jurgen Becker e.a.
W.Kohlhammen
8,00 ( met aantekeningen)
1987
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Godsdiensten der wereld  ( 2 dln)
Prof.Dr. C.J. Bleeker
Meulenhoff
14,00
1955
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De voortgang van het geloof
Andre Brien
Patmos
7,50
1966
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Eeuwigheid/ Hier en nu
Rudolf Bultmann
Bijleveld
3,50  ( met onderstrepingen)
1962
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het geloof der profeten
Martin Buber
Servire
4,50
1972
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ludwig Feuerbach, profeet van het Atheisme
Dr.J.T.Bakker e.a.
Kok
5,00
1972
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geistes geschichte der altchristlichen Kultur
Alois Dempf
W. Kohlhammen
10,00
1964
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De zonen van God
Rene Derkse
Servire
5,00
druk 1987
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Drie wereldgodsdiensten
Drs. M.J. Elfferich
Boekencentrum
4,00
druk 1970
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Stroomingen en sekten van onze tijd
H. Bakker
Kemink
4,00
druk 1947
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Encyclopedie van de godsdiensten kerken en sekten
Prof.Dr. C.J. Bleeker e.a.
Elsevier
4,50

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Josephus, Judaism and Christianity
Louis H. Feldman
Brill
25,00
1987
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Early Christian Irish Art
Francoise Henry
Cultural Relations Ireland
4,50
1955
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Das Buch der Sekten
Kurt Hutten
Quell - Verlag
8,00
1958
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De St. Bartholomeusnacht
E.J.B. Jansen
Dekker en Van de Vegt
6,50
1918
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De vergeten kerk
Anke Jelsma
Kok
5,00
1988
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Fossielen of vruchten
Anke Jelsma
Boekencentrum
3,50
1984
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sociaal Masochisme en Christelijke ethos
Dr. C. Klapwijk
Kok
5,00
1963
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Godsdiensten en culturen
Prof.Dr. H. Kraemer
Boekencentrum
5,00
1963
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zonder geloof vaart niemand wel
Dr. H.M. Kuitert
Ten Have
3,50
1974
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christ Sein
Hans Kung
Piper Munchen
5,00
1975
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Bibliothek von Nag Hammadi
Alexander Khosrajev
Oros Verlag
15,00
1995
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschichte der Alttestamentlichen Religion
Eduard Konig
Gutersloh
9,00
1915
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
New Age
Reinhard Konig
Medema
3,50
1988
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Hieroglyphe Gottes
Karl Kupisch
Chr. Kaiser Verlag
10,00
1967
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Das wunder im glauben und aberglaubender Volker
Gustav Mensching
Brill
3,50
1957
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Compendium van het Oecumenisme
Dr. J.F. Lescrauwaet  M.S.C.
Romen
3,50
1962
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Godsdienst in zijn verschijningsvormen
Dr. H. Th. Obbink
Wolters
4,50
1947
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het voortbestaan van Kerk en Christendom
Dr. W.H. van de Pol
Romen
3,50
1970
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
African religions and philosophy
John S. MBITI
Heinemann
9,00
1977
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Is er nog vraag naar God?
K. Rahner e.a.
Gooi en Sticht
8,50
1974
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gnosis, christendom en innerlijke ervaring
Jacob Slavenburg e.a.
Ankh - Hermes
6,00  ( met aantekeningen)
1994
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Christendom en de andere Godsdiensten
Dr. H. de Vos
Callenbach
5,50
1962
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Anders geloven
P. Smits
Van Gorcum
3,50
1972
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Handboek van de wereldgodsdiensten
diverse auteurs
Voorhoeve
8,00
1983
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Antithese of Synthese?
C. van der Waal
J. Boersma
10,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Jehova`s getuigen en de bijbel
Ds. H.J. Spier
Kok
3,50
3e druk
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Botsing, vervreemding en ontmoeting
Dr. H.J.J.M. van Straelen
Callenbach
3,50

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschichte und Existenz
Helmut Thielicke
Gutersloher Verlagshaus
7,50
druk 1964
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kantelend Millenium/ Actualiteit van de Apocalyps
Emerson Vermaat
De Banier
5,00
1998
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk

Vele gewisse kenteekenen, de getuigenissen voor het Christendom
Arthur T.Pierson D.D.
P.J.Milborn te Nijmegen
7,50
-
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De geschiedenis van het christendom
Dr. K.H. Boersma  ( Roessingh - Reeks 3)
Van Gorcum
4,00
druk 1939
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
New age - visies vanuit het christelijk geloof
R. Kranenborg
De Horstink
3,50
druk 1993
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wegen tot God
Dr. M.J. Langeveld
Ploegsma
7,50

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Paus of Petrus
Herman Verbeek
De Horstink
3,50
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Heel de kerk voor heel de wereld
W.A.Visser ,t Hooft
Ambo
3,50
1968
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Cultuurgeschiedenis van het Christendom ( 5 delen)
Prof.Grosheide e.a.
Elsevier
20,00
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tussen woning en woestijn
H.W.de Knijff
Kok
1995
10,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het doem-denken ondervraagd
Piet Leenhouwers,cap.
Altiora
6,50
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christendom en Communisme
Kr.Strijd
Holland
3,50
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Islam en Christendom
W.H.T.Gairdner
Zendings-studie raad
7,50
1910
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rovers, christenhonden en vrouwenschenners : de kruistochten in Arabische kronieken
Amin Maalouf
Rainbouw pocketboeken
1991
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Voorstellingen van openbaring phaenomenologisch beschouwd
Th.P.van Baaren
Schotanus en Jens te Utrecht
11,50
1951 ( proefschrift)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Atlas van het Christendom
Henry Chadwick en Gillian Evans
Agon
7,50
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hugo de Groot,s houding ten opzichte van oorlog en Christendom
Mr.H.Fortuin
Ploegsma
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Cultuurgeschiedenis en Christendom
Ds.J.S.Postma
T.Wever
3,50
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oostersch leven ( 2 delen)
Dr.H.Th.Obbink
Callenbach
6,50
1914
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christendom en Maatschappij ( tijdschrift)
Dr.H.Visscher en Mr.P.A.Diepenhorst
G.J.A.Ruys
17,50 ( 8 nummers)
1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Twee helden
S.Stemerding
School met den Bijbel  Den Haag
1937
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rein Leven
Mr.H.Verkouteren
F.Doornaar te Hilversum
8,50
?
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het doel van het Christendom
Prof.Henry Drummond
J.Bijleveld te Utrecht
12,50
1892
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Oxford Dictionary of Saints
David Hugh Farmer
Exford University Press
1982
6,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The secret history  of the Oxford Movement
Walter Walsh
Swan Sonnenschein and Co London
17,50
1898
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
... Zalig zijn de vervolgden...
Sipke van der Land
Kok
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Christenen
Bamber Gascoine
Agon Elsevier
5,00
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van het Christendom
Hans van Schubert
J.Ploegsma
7,00
1927
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beknopte geschiedenis van het Christendom
N.K.van den Akker
A.Voorhoeve
3,50
1957, enige aant.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De verhouding van Crhistendom en historie in de huidige RK geschiedbeschouwing
Meijer Cornelis Smit ( proefschrift)
Kok
6,00
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Godsdienst der Praehistorie
Prof.Dr.J.Maringer S.V.D.
J.J.Romen
7,00
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Celsus de eerste bestrijder van het Christendom
Prof.Dr.W.den Boer ( rede)
P.Noordhoff
1950
10,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
God in Nederland
Prof.G.H.L.Zeegers
Van Ditmar
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Evangelische Geschichte und der Ursprung des Christenthums
Dr.W.Brandt
O R Reisland   Leipzig
10,00 
1893 ( opnieuw ingebonden, prima staat)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oecumenische Inleiding in de Missiologie
Dr.A.Camps, dr.L.A.Hoemaker en dr.M.R.Spindler
Kok
15,00 
1988 ( eindred.F.J.Verstraelen)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Friedrich Schleiermacher
J.W.A.Laurent
Kok
7,50  ( bovenzijde boek is iets vochtig geweest, voor de rest zgan)
1997
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van den Godsdienst in de oudheid
C.P.Tiele
P.N.van Kampen
1893
35,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Creeds of Christendom ( ( three volumes)
Philip Schaff
Baker Book House    Michigan
65,00
1983, uitstekende staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis
W.Brede Kristensen
De Haan Bussum
tweede 1976
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Der Uberlebenskampf des Christentums in Deutschland
Georg Huntemann
Busse Seewald Herford
15,00 
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Godsdienst der slaven
Dr.F.Vyncke
J.J.Romen en zonen Roermond
5,00
1969
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Godsdienst en geschiedenis
Arnold J.Toynbee
F.G.Kroonder te Bussum
4,50
1957
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De niet-christelijke Godsdiensten en het Christendom
H.J.J.M.van Straelen S.V.D.
Tabor te Brugge
11,00
1991
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christendom en Leven
Prof.L.Berkhof B.D.
Eerdmans-Sevensma Co.  Michigan
10,00
1912
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een geschiedenis van God, vierduizend jaar jodendom,christendom en islam
Karen Armstrong
Anthos
1995
7,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mediawijzer geestelijke stromingen
Kees Hemmes en Paul van der Haar
Ned.Biblioth.en Lectuur Centrum
4,50 
1986
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De vrijheid op het altaar geheven
Drs.H.G.Leith
Kok
5,00 euro
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beknopte Geschiedenis van het Christendom
N.K.van den Akker
A.Voorhoeve te Bussum
3,50
vierde
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sciense and Health with Key to the Sciptures
Mary Baker Eddy
The Christian Science Publ.Society     Boston U.S.A.
20,00 
1918
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De impuls van Lerins
Ida Stumcke/Gerard Klockenbring
Christofoor
5,50
1979
+titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Islam, bedreiging en uitdaging
Drs.L.W.de Graaff
De Vuurbaak
4,50 euro
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wijsheid van wereld Godsdiensten
Philip Novak
Verba
8,50
2001
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Met de christenheid van alle eeuwen
A.Braakman
Callenbach
7,50
nieuwe serie Onze tijd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Cultuurgeschiedenis van het Christendom , 2 dln
Prof.Dr.J.Waterink e.a.
Elsevier
10,00
tweede druk, met omslag
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jezus : nalatenschap van het christendom
H.M.Kuitert
Ten Have
5,00
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Cynische filosofie en christendom
Dr.A.J.Visser
J.B.Wolters
5,00
1956, rede bij aanvaarding lectoraat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrede, vraag voor kerk en samenleving
Deputaten Oorlogsvraagstuk van de Geref.Kerken
Dienstencentrum Geref.Kerken
3,50
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gods onkruid
Wim Zaal
Kruseman
4,00
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geloofwaardig is alleen de liefde
Hans Urs von Balthasar
Paul Brand
8,50
1963
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Canon en het volksgeloof
Dr.H.Mulder
Kok
6,00
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Essence of Human Nature
Mark P.Cosgrove
Zondervan Publ.
12,50
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Histoire Populaire de Christianisme
Leconte de Lisle
Alphonse Lemerre Paris
1871
17,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geloof en geschiedenis
Dr.W.F.Golterman
J.H.de Bussy
8,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De industrialisatie en ons volk
Prof.J.Zijlstra e.a.
Chr.Nat.Bibliotheek
4,00
met s.o.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van den Nieuw-Testamentische tijd
Oskar Holtzmann, hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Giessen
Kemink & Zoon
35,00
opnieuw in te binden ( geen voor-en achterkaft/rug) , 360 blz compleet,goede staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A Little Book of Hindu Wisdom
Claud Field
George  G.Harrap  London
-
20,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ons dagelijks werk : de Christen in de industrie
D.N.Habermehl
Kok
3,50
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De jongste zoon
C.W.Monnich
Moussault
3,50
1958
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een tak van de wilde olijf : het Griekse erf en de weg van Israel
C.W.Monnich
Ten Have
3,50
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Balans van een eeuw : wendingen in de histografie van het Christendom 1901-2001
Jack de Mooij en Ineke Smit
Groen
8,50
2002
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karakteristiek van het Reformatorisch Christendom
Dr.W.H.van de Pol
J.J.Romen
7,50
1952, met s.o., prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het christelijk dilemma : Katholieke Kerk - Reformatie
Dr.W.H.van de Pol
J.J.Romen
7,50
1948, met s.o., prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christus Victor : the report of the world conference of Christian Youth 1939
Denzil G.M.Patrick
Conference Headquaters Geneva Switzeland
7,50
1939
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Christelijke verzoeningsgedachte
Gustaf Aulen
H.J.Paris
15,00
1931
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Justification in Ecumenical Dialoque : Central Aspects of Christian Soteriology in Debate
Martin E.Brinkman
Interuniversity Institute for Missiology  Utrecht
12,50
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Middeleeuwsch Christendom : De Heiligen-Vereering
Dr.F.Pijper
Martinus Nijhoff
9,00
1911
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoog-kerkelijk Protestantisme
Dr.Th.L.Haitjema
H.Veenman & Zonen
6,50
1923
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The story of the Christians and Moors of Spain
Charlotte M.Yonge
Macmillan and Co.  London
35,00
1903
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beknopte geschiedenis van het Christendom
Dr.E.L.Smit
J.M.Breedee
3,50
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Godsdienst en Natuurwetenschap voordracht gehouden voor leden van den Nederlandschen Protestantenbond
Dr.V.C.L.M.E. Frackers
De Erven J.J.Tijl
15,00
1890
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Gnadereligion Indies und das Christentum
Rudolf Otto
Leopold Klotz Verlag / Gotha
7,50
1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De internationale boodschap van godsdienst en kerk aan de wereld van deze tijd
Dr.C.J.Bleeker
Van Gorcum & Comp
7,50
1936
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der natuur, 3 delen,compleet
Dr.K.F.Troost
Van Gorcum & Comp
12,50
1932/33/35, 3 afz.delen
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Afscheid van het christendom
Gustav Wyneken
Moussault
3,50
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Verscheurde christenheid
Anton van Duinkerken
Paul Brand
5,00
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wat gelooven zij ? Katholicisme en Hervormd Christendom
Mag.Dr.F.Malmberg S.I. en Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel
H.Meulenhoff
6,00
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Christendom
Dr.H.Bavinck
Hollandia
6,00
serie Groote Godsdiensten II 7
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het christendom marcheert
O.L.van der Veen
Lankamp & Brinkman
7,50
1934, enige vochtschade
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
An introduction to the History of Mysticism
Margaret Smith
Society for promoting Christian Knowledge  London
7,50
1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De beteekenis van Volk en Staat en hun verhouding tot Godsdienst en Kerk
Prof.dr.L.J.van Holk
Editio te Hillegom
7,50
1934
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gelooven op gezag
O.Noordmans
G.J.A.Ruys
7,50
Practisch Christendom, serie I nummer 9
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De ethiek van Jezus
Dr.J.de Zwaan
G.J.A.Ruys
7,50
Practisch Christendom  serie III nummer 10
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De sacramenten
Dr.G.van der Leeuw
G.J.A.Ruys
7,50
Practisch Christendom serie IV  nummer 1
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Rechts-modernisme
Dr.J.F.Beerens
G.J.A.Ruys
7,50
Practisch Christendom serie IV nummer 5
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ethisch : modern of orthodox ?
Dr.G.van der Leeuw
G.J.A.Ruys
7,50
Practisch Christendom serie IV nummer 10
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geestelijke stroomingen in onze tijd
Dr.G.van der Leeuw
G.J.A.Ruys
7,50
Practisch Christendom serie V nummer 5
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geloof en Illusie
Dr.S.F.H.J.Berkelbach van den Sprenkel
G.J.A.Ruys
7,50
Practisch Christendom  serie I nummer 5
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De middenweg en het midden
Dr.W.Leendertz
De erven F.Bohn
8,00
1946, uitgesproken rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De zondeval van het Christendom
Dr.G.J.Heering
Loghum Slaterus
7,00
1929
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Russisch Christendom
Dr.Boris Raptschinsky
G.J.A.Ruys
7,00
1935
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sociologie  en Christendom
Dr.J.R,Slotemaker de Bruine
G.J.A.Ruys
10,00
1912
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Christelijk geloof en de niet-christelijke godsdiensten
Prof.dr.F.W.A.Korff
Holland
4,00
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christendom en Nationalisme
Prof.dr.J.Barents e.a.
Van Keulen
5,00
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The vital forces of Christianity and Islam
S.M.Zwemer and prof.Duncan B.MacDonald
Humphrey Milford Oxford University Press
15,00
1915
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ziende op Jezus, zes voordrachten over het Christendom
Prof.dr.W.J.Aalders e.a.
J.B.Wolters
6,00
1926
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De huidige stand van het Christendom in Nederlandsch-Indie
Dr.H.Kraemer
Boekencentrum
5,00
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christendom en Maatschappij-leer
Dr.M.von Nathusius / H.C.Ruys
G.J.A.Ruys
4,00
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karaktertrekken van het Oostersch Christendom
Dr.R.Miedema
H.J.Paris
7,50
1930, openbare les
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Coins and Christianity
Kenneth A.Jacob
B.A.Seaby  London
6,00
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Consequent christendom. In het voetspoor van Dietrich Bonhoeffer
Dr.F.J.Heggen
J.H.Gottmer
4,00
1971
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christianity in a new key
Frans J.Verstraelen
Mambo Press Gweru  Zimbabwe
15,00
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Fire and Water. Basic Issues in Asian Buddhism and Christianity
Aloysius Pieris
Orbis Books
7,50
1996, met onderstr.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Double-Edged Sword. Christianity & 20th Century Chines fiction
Lewis Stewart Robinson
Tao Fong Shan Ecumenical Centre Shatin  Hong Kong
15,00
1986
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The crucified among the crossbearers
Takatso Alfred Mofokeng
Kok
7,50
1983, acad.proefschrift
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Theologie der befreiung in Asien
Aloysius Pieris
Herder
8,50
1986, onderstr.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christianity in Afrika. The Renewal of a Non-Western Religion
Kwame Bediako
Orbis . Edinburgh University Press
12,50
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Frontiers in Asian Christian Theology. Emerging Trends
R.S.Sugirtharajah
Orbis Books
25,00
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kurze darstellung des Theologischen studiums zum behuf einleitender vorlesungen
Friedrich Schleiermacher
Wissens.Buchgesells. Darmstadt
12,50
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The secular Ideologies of India and the secular meaning of Christ
M.M.Thomas
Christian Literature Society Madras
7,50, redelijke staat
1976
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De godsdienst der Romeinen
Dr.J.L.M.de Lepper
J.J.Romen
6,00
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oegart een nieuw Phoenicische stad uit de oudheid
Jan P.Lettinga
Servire
4,00
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen
Dr.H.A.Brongers
H.Veenman & Zonen
7,00
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Encountering The West. Christianity and the Global Cultural Process : The African Dimension
Lamin Sanneh
Orbis Books
12,50
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Le Christianisme en Chine
Marie-Ina Bergeron
Chalet
7,50
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Godsdienst, kerk en samenleving. Godsdienstsociologische opstellen
Prof.dr.K.Dobbelaere en prof.dr.L.Laeyendecker
Universitaire Pers Rotterdam
8,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Morality after Auschwitz. The Radical challenge of the Nazi ethic
Peter J.Haas
Fortress Press Philadelphia
20,00
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Approaches to Auschwitz. The Legacy of the Holocaust
Richard L.Rubenstein and John K.Roth
SCM Press
10,00
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Concise Dictionary of the Christian World Mission
Stephen Neill , Gerald H.Anderson and John Goodwin
United Society for Christian Literature Lutterworth Press  London
12,50
1971
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Handboek Godsdienst in Nederland
drs.Hein Schaeffer
De Horstink te Amersfoort
5,00
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Contextualiteit en christelijk geloof
J.Tennekes en H.M.Vroom
Kok
9,00
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De geschiedenis der Godsdiensten
C.C.A. Last-del
?
75,00
1845, met door P.J.W.de Vos gekleurde litho,s.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sint Bavo. Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom Haarlem
Z.D.H.den Bisschop van Haarlem
De Vereeniging Sint Bavo
25,00
1906, negende jaargang
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sint Bavo. Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom Haarlem
Z.D.H.den Bisschop van Haarlem
J.W.van Leeuwen ( K.Fercken)  Leiden
15,00
1915, achttiende jaargang
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christianity through the centures
Earle E.Cairns
Zondervan
20,00
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Paolo Geymonat. And the evangelical movement in Italy in the second half of the nineteenth century
Thomas van den End
-
22,50
1969, dissertatie
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gebed
Dr.A.K.Kuiper
G.J.A.Ruys
4,00
1919, practisch christendom, serie I nummer 4
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geloof en - illusie -
Dr.S.F.H.J.Berkelbach van den Sprenkel
G.J.A.Ruys
4,00
1920, practisch chrstendom, serie I nummer 5
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De vrijheid van een christenmensch onzer dagen
G.A.van Brugghen
G.J.A.Ruys
4,00
1918, serie III, nummer 1
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gezag
Dr.W.J.Aalders
G.J.A.Ruys
4,00
1919, serie III, nummer 2
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerkgaan
J.van der Spek
G.J.A.Ruys
4,00
1919, serie III,nummer 2
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Stilstand en beweging
Dr.N.Adriani
G.J.A.Ruys
4,00
1920, serie Practisch Christendom, serie III, nummer 3
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wat verstaat de bijbel door geloof ?
M.Lindenborn
G.J.A.Ruys
4,00
1923, serie III, nummer 6
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Verzoeking, aanvechting, zonde
E.H.Wieringa
G.J.A.Ruys
4,00
1923, serie III, nummer 7
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De plaats der kerk in de samenleving
A.J.A.Vermeer
G.J.A.Ruys
4,00
1920, serie Practisch Christendom, serie IV , nummer 3
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het rechts-modernisme.
Dr.J.F.Beerens
G.J.A.Ruys
4,00
1920, serie IV, nummer 5
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De gemeente als autoriteit
W.A.Hoek
G.J.A.Ruys
4,00
1922, serie Practisch Christendom,. serie IV, nummer 6
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het zondagsvraagstuk
M.L.Foeken
G.J.A.Ruys
4,00
1922, serie IV, nummer 7
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De cultuurtaak van den prediker
J.Petri
C.J.A.Ruys
4,00
1922, serie IV , nummer 6
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christendom en cultuur
Dr.J.A.Cramer
G.J.A.Ruys
4,00
1919, Practisch Christendom, serie V , nummer 1
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De predikant en de cultuur
J.Petri
G.J.A.Ruys
4,00
1919, serie V , nummer 2
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Lectuur
G.A.van der Brugghen
G.J.A.Ruys
4,00
1919, serie V, nummer 3
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De verstandsrichting
P.J.Molenaar
G.J.A.Ruys
4,00
1920, serie V, nummer 4
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Levensmoeheid
P.Stegenga Azn.
G.J.A.Ruys
4,00
1921, serie V , nummer 7
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De waarheid van het christendom
Dr.J.C.Roose
G.J.A.Ruys
4,00
1922, Practisch Christendom, serie V-nummer 8
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christendom en waardeering
Dr.J.Riemens Jr.
G.J.A.Ruys
4,00
1922, serie V, nummer 9
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Evangelie en zijn klankbodem
Dr.H.Stoel
G.J.A.Ruys
4,00
1922, Practisch Christendom, serie V, nummer 10
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mijn leven met de islam. Zoals verteld aan Navid Kermani
Nasr H.Abu Zayd
Becht
4,50
2002
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De godsdiensten van de Azteken, Maya en Inca
W.Krickeberg / H.Trimborn
J.J.Romen & Zonen
5,50
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Moslem world of to-day
John R.Mott
Hodder and Stoughton
15,00
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De grote kruistocht
Tim Dowley
Ark
3,50
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ons werk in 1938
Woodbrookers werkverband voor religieuze bezinning op cultuur-filosofische vragen
E.J.Brill
15,00
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ons werk in 1939
Woodbrookers werkverband voor religieize bezinning op cultuur-filosofische vragen
E.J.Brill
15,00
1939
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christianity in a revolutionary Age. Volume 1-5
Kenneth Scott Latourette
Zondervan Publ.House/ The Paternoster Press
67,50
1962-1969
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christendom en Universeele Religie
Dr.G.H.van Senden
Van Loghum Slaterus
3,50
1927
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De breuk tusschen Oost en West
C.A.Bouman
De Toorts
6,50
1941
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Geschichte der ersten Christenheit
D.A.Schlatter
C.Bertelsmann
7,50
1927
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Natuurstudie en Christendom
F.Bettex
Wenk & Birkhoff
6,50
1899, 2e druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christendom en Bolschewisme.Het noodgeschrei der Russische Christenen
Prof.dr.N.N.Glubokowsky e.a.
Korteweg & Stemerding
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten
W.B.Kristensen
Noord-Holl.Uitg.
6,50
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
God roept de vrouw.over de plaats en taak van de christenvrouw
Martie Dieperink
Kok
3,50
2e,1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In harmonie met het oneindige
Ralph Waldo Trine
Nijgh & Van Ditmar
4,00
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Naar een nieuwe Christenheid
Jacques Maritain
L.J.Veen
7,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christianity in the Eastern conflicts
William Paton
Edinburgh House Press London
7,50
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Christendom in de wereldgeschiedenis
Arend Th.van Leeuwen
Paul Brand
3,50
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ridders der kruistochten
Jay Williams en Margaret B.Freeman
W.Gaade
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrij politiek tractaat
Dr.A.J.Verbrugh, Ds.K.Drost en W.Vreeken
Guido de Bres
4,50
1948