Dit is pagina:  kerkgesch./ Gereformeerd
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gereformeerde Kerk in de storm 1568-1579
Dr.R.H.Bremmer
Boersma te Enschede
1979
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zoveel kerken zoveel zinnen
Jan van Putten ( proefschrift)
Kok
1968
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de tweesprong
Prof.Dr.S.U.Zuidema
T.Wever
1964
 3,50 ( pocket)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groen van Prinsterer en de kerkelijke strijd van heden
Ds.J.Bosch
Kok
1936
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland ?
Ds.J.van Raalte
Oosterbaan
1954
 3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rapport betr.onderzoek inzake Tucht over doopleden Geref.kerken Sneek
-
-
1939
 6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De val van Assen
Dr.J.Schelhaas Hzn
Bolland Vlaardingen
1968
 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schisma 1944 in geschriften
Drs.J.van Gelderen en drs.R.H.Veldman
Kok
1994
6,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De feitelijke toedracht
Ds.G.Janssen
Erven A.de Jager C.V.Groningen
 6,50
3e herziene druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Barmhartigheidsdiens van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika ( 1859-1949)
Dr.J.H.Coetzee
Pro Rege-Pers Beperk  Potchefstroom
20,00
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het historisch fundament
J.F.Munneke
Oosterbaan
3,50
1972
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Gereformeerde kerken in Nederlands-Indie en IndonesiŽ
A.Algra
T.Wever
8,50
1967 ?
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Herdenk de trouw aan ons beloofd ( Geref.Gem.Terwolde/De Vecht)
di v
Gereformeerde Gemeente Terwolde-De Vecht
15,00 
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Lege preken, lege banken
Dr.Frank Vellema
Kok
6,00 
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De braambos ( 2 delen)
Rudolf van Reest
Oosterbaan
6,00
1969/1970
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Gereformeerde levenswandel
Dr.W.G.de Vries
Oosterbaan
vierde druk
6,00 
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Gereformeerde zede
Dr.R.Schippers
Kok
5,00 
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Literatuur met de Bijbel ( Geref.gezindte)
E.Hofman
Kok
4,50
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Huishoudelijke regeling van de Gereformeerde Kerken in
de classis Warffum
Jan Haan te Groningen
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Communio et mater fidelium ( 1573-1582)
J.G.J.van Booma und J.L.van der Gouw
Eburon Uitgeverij Delft
35,00 
1991 ( Konsistoriums der Niederl.reform.Flichtingsgemeind in Wesel)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wegen in gestalten in het Gereformeerd Protestantisme
Prof.dr.S.van der Linden / Dr.W.Balke/Prof.dr.C.Graafland en Ds.H.Harkema
H.A.van Bottenburg BV
7,50
1976
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk
M.T.uit den Boogaard, proefschrift
J.B.Wolters
7,00
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Evangelie in een ontkerstende wereld
Dr.G.Brillenburg Wurth en Dr.W.A.Wiersinga
Kok
6,50
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De classis Dordrecht van 1573 tot 1609
Cornelis Andries Tukker, proefschrift
Universitaire Pers te Leiden
10,00 
1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zijn ene woord
G.van Rongen
Oosterbaan
3,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795
Dr.J.D.Schmidt
G.J.A.Ruys
60,00
1915
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Eenheid in verscheidenheid ?
Dr.W.van ,t Spijker
Kok
4,50 
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indie
Carel Wessel Theodorus van Boetzelaer van Dubbeldam
P.den Boer te Utrecht
30,00 
1906
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers ( 1595-1796)
G.A.Wumkes
Tjeenk Willink
12,50 
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Vrije Universiteit  1880-1930
J.C.Rullmann
De Standaard
5,00 
1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wetenschap en Rekenschap 1880-1980 ( Vrije Universiteit)
wetenschapsbeoefening en beschouwing
Kok
10,00 
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Uit de begintijd van de Gereformeerde gemeenten
Dr.H.Florijn
De Groot Goudriaan te Kampen
8,50 
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De nazaten
David Mol en Peter van der Heijden
Kok
3,50
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een kerk in beroering-- Gereformeerden tussen 1933 en 1945
Evert Overeem en Jan Ridderbos
Kok
3,50
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Om identiteit en kwaliteit ( 75 jaar Ver.Geref.Schoolonderwijs)
Ds.M.Golverdingen e.a.
Ver.Geref.Schoolonderwijs te Ridderkerk
6,00 
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
, k Zal gedenken.......
Eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn
Ijszenga te Hoogkerk
7,50 
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van geslachte tot geslacht
100 jaar Geref.Onderwijs te Bunschoten-Spakenburg 1879-1979
Ver.Geref.Onderwijs
7,50 
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
ACTA van de generale synode van de Geref.kerken in Nederland : Amsterdam ( 1936)
Ommen 1993,,Hattem 1972,Spakenburg-Noord 1987,Amersfoort-West 1966/67,
Berkel en Rodenrijs 1996 , diverse uitgeverijen,zwarte band
prijs per deel 25,00 
bovengenoemde jaartallen, harde band uitstekende staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Reformatie van Arnhem in 1578
W.A.Keesenberg
W.van Esch te Zwolle
15,00
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een kerk op weg .... 150 jaar Gereformeerden in Appingedam
A.Blaak-Hidding e.a.
Noorderboek te Groningen
10,00
1985,ruim 312 pagina,s, prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gereformeerd FarizeÔsme ?
K.Schilder
W.D.Meinema
3,50
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Korte verklaring van de Kerkenordening van de Geref.Kerken in Nederland
Ds.H.Meulink en Ds.I.de Wolff
Joh.te Sloigte te Enschede
10,00 
-
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar het om ging
Dr.C.N.Impeta
Kok
1956
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Valsche profetie
Referaat gehouden op ouderl.confer.Ger.Kerken te Groningen door A.Zijlstra
Erven A.de Jager
1947
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het "Heilige Recht van Opstand
Dr.A.A.van Schelven
Kok
-
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons geloof
Dr.H.Steen
Kok
tweede
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkscheuring
Dr.J.Ridderbos
Kok
1944
9,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gereformeerde opvatting omtrent den Schriftuurlijke grondslag der kerkregeering
Referaat door Dr.M.Bouwman
G.F.Hummelen
1940
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een bezige bij of de gereformeerde zede bestaat niet meer
Dr.G.Th.Rothuizen
Kok
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gereformeerde kerken in Nederland, 2 dln
drs.H.C.Endedijk
Kok
1990/1992 , goede staat
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bewaard bij het Woord
Ds.J.M.Goedhart
J.Boersma
1977
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
... dat hebt gij voor Mij gedaan -- Ds.Th.Dellemanstichting
G.J.Kok ( incl.overzicht inventaris van de archieven)
Ds.Th.Dellemanstichting te Groningen
2004
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reformierte Bergische Synoden, band 1, 2 und 3
D.Lic.Albert Rosenkranz
Evangel.Kirche im Rheinland
1963
50,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Congres van Gereformeerden
Referaten-Bundel
Kampen
30 maart-1 april 1948
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkelijke eenheid : geen illusie !
C.G.Bos
De Vuurbaak
1985
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rondom het gemene gratie probleem
Dr.S.J.Ridderbos
Kok
1949
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verbonds collectivisme
Dr.H.N.Ridderbos
Comite voorlichting
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen ?
Dr.H.Smitskamp
Daamen
1945
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus
J.Kamphuis
De Vuurbaak
1971, tweede druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot een levendige troost zijns volks
C.Trimp
Oosterbaan
1954
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de Mozes en Aaronstraat........
J.van der Graaf
Echo te Amersfoort
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk
Dr.M.Th. Uit den Bogaard
Wolter ( III historische studies)
1955
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om de vrijheid : Oranje-Datheen-Oldenbarnevelt
H.de Wilde
Kok
-
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vriendenboek
Remmelt de Boer
Bronsema te Leek
2001
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Samenspreking Ja of Neen ?
Rapport inzake voorgeslagen samenspreking met Deputaten der Synode-Duursema
-
1946
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verwachting blijft : 150 jaar Gereformeerde Kerk Borger
I.,t Hart en N.van Huizen
Jan Noorman Groningen
1987
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
100 jaar Gereformeerd jeugdwerk
Aart Mak
Kok
1988
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven in de minderheid ?
F.de Lange
Kok
1994
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkmensen onderweg , wat heeft ze bezield ?
Jan A.Niemeijer
150 jaar Gereformeerde Kerk Haren
2002
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nacht in  " de Bonte Os
Jaap van Gelderen
Kok
1994
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarin de geloofsleer en de daden van de Gereformeerde Kerken in Nederland in strijd zijn met Gods woord
C.van der Linde, oud-lid van de volksraad in Ned.Indie
-
6e, 1956
3,50. eerste gedeelte
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ter herinnering aan het 50-jarig jubileum van de Groninger afdeeling van den
Nederlandschen bond van jongelingsvereenigingen op Gerformeerden grondslag
Jan Haan
1942
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spanningen in de Gereformeerde kerken
H.van der Laan
Buijten en Schipperheijn
1965
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk ?
Js.van der Linden
Bootsma & Co
zesde druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er staat geschreven .... Er is geschied
Jubileumbundel van de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Gronslag
idem
1986
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
d, Mater Salem : Geref.kerk Amsterdam Zuid/West
A.M.van Donkelaar
Vijlbrief te Haarlem
1987
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gereformeerde Gezindte : haar betekenis en haar grenzen
J.G.Woelderink
Boekencentrum
1951
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar het om gaat op de zondagsschool
Ds.en Mevr.Dondorp-Tazelaar
Geref.Zondagsschoolvereniging  JACHIN
1946, 75 jarig bestaan
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoofdzaken uit de Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden
J.Jongeleen, Chr.Geref.predikant te Bussum
J.Bout te Huizen
tweede
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herinnering en verwachting
Dr.J.Douma
De Vuurbaak
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een eigen gang of de kerkelijke weg ?
A.van der Ziel, nadere verklaring aan de gemeente Groningen-Zuid omtrent mijn schorsing
eigen beheer
1963
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vertrouwen,bewaren en niet vergeten
Jubileumbundel Gereformeerde scholen  Schildwolde e.o.  1906-1981
eigen beheer
1982
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gereformeerden en de vrije universiteit
dr.J.van der Zouwen
Samsom
1970
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het uur van bezinning : 1) geestelijk arm  2 ) in Jezus gedoopt
A.M.Lindeboom
Buiten en Schipperheijn
1973
5,00 ( 2 delen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ecclesia Reformata : Die Kirche in den Reformierten Bekenntnisschriften
Benno Gassmann
Herder    Freiburg
1968, met s.o.,prima staat
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Contact met de kerk : Inleiding tot het Gereformeerd Kerkelijk leven
Ds.G.R.Visser
Kok
1951, met s.o.,prima staat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarom nog gereformeerd ?
Dr.C.Graafland
Kok
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw
Jan Hendrik Wessel
Van Gorcum
1945, acad.proefschrift
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gereformeerde geloofsleer
W.Heyns
J.W.Boeijenga te Sneek
1927
4,50
 

titel
auteur
uitgever
druk
prijs

De veranderingen in de Gereformeerde kerk
Dr.G.Dekker e.a.
Kok
1972
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is er aan de hand met de Gereformeerde kerken in Nederland ?
Dr.B.Rietveld
Kok
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Duisternis of dageraad
Ds.J.M.Goedhart
Drukkerij de Vrije Pers te Drachten
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een onvereffende schuld. Historisch overzicht van het werk der Reformatie in Noord-Brabant en Limburg
L.G.Goris, predikant te Zevenbergen
J.de Vries  Klundert
1912
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen
Ds.G.Doekes
E.J.Bosch Jbzn.
1914,vochtschade
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandsche Gereformeerden en het Independentisme in de zeventiende eeuw
Dr.D.Nauta
H.J.Paris
1936
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gereformeerde theoloog en de Sociologie
Remkes Kooistra
Wever
1955 , acd.proefschrift
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aard en achtergrond van het geschil in de Gereformeerde Kerken
Dr.E.G.van Teylingen
Ijmuiden-Oost
-
3,50 ( redelijke staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gereformeerde Schoolvereeniging  1904-1954 Groningen
Gedenkboekje 50-jarig bestaan
Jan Haan
1954
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologie op de drempel van 2000
Wessel Stoker en Henk C.van der Sar
Kok
Jubileumnummer 99 / 3 + 4
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, jaargang 1 t/m 6
dr.D.Th.Kuiper e.a.
Kok
1987-1992, 6 jaargangen
32,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moet dat zo doorgaan ? Enkele kritische notities over het kerkelijk leven in de Gereformeerde Kerken
Ds.A.M.Lindeboom
Kok
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historisch tijdschrift GKN, nummers 1 t/m 14
drs.J.van Gelderen, H.J.Ph.Kaajan, C.J.de Kruijter,drs.A.J.J.van ,t Riet, F.Rozemond en J.Hoogendoorn
Redactie Historisch Tijdschrift
2002/2008
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit de geboortegeschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Dr.R.H.Bremmer
Willem de Zwijgerstichting
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Joh.Jansen
Gebr.Zomer en Keuning
6e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Enkele belangrijke bescluiten van de
Generale Synode der Gereformeerde Kerken gehouden te Rotterdam in 1952 en 1953
Kok
1953
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Toekomst voor gereformeerde organisatie, deel 1 en 2
Ds.H.J.D.Smit / Prof.dr. P.Rietveld e.a.
De Vuurbaak
1994/95, GSEV reeks 31 en 33
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Acta actueel. Register op de acta van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, deel 5
Prof.dr.H.B.Weijland
Theol.Universiteit
1992
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1935
J.F.van Hulsteijn
Scholma Druk
1985,geplastificeerd
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ideaal bewaard. Inleiding tot 60 jaar bondsgeschiedenis
Prof.dr.K.Dijk
Bond JV
1948
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De stille revolutie.De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950-1990
Dr.G.Dekker
Kok
1992, geplastificeerd
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een stad die wel samengevoegd is. De leer-en kerkrechtelijke beslissingen in de Gereformeerde Kerken
Ds.B.Holwerda en Ds.E.T.vd Born
G.Eikelenboom
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen
drs.H.G.Leith
Kok
1994
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schets der Gereformeerde Geloofsleer
Ds.Js.Bootsma
De Mercuur te Scheveningen
1927, derde
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Verbondsgedachte
Dr.L.van der Zanden
Kok
1934
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Centrale Diaconale Conferentie van de Gerefomeerde Kerken in Nederland
D.de Wit
J.H.Donner
Gedenkboek bij het Goude Jubileum 1913-1939
6,50