Dit is pagina: kerkgesch./ jodendom-IsraŽl
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A History of IsraŽl in the Old Testament Period
H. Jagersma
SCM  Press  LTD
Ä 10,00
druk 1982
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
IsraŽl niet te vergeten
Drs. R. Th. de Boer
Oosterbaan
4,00
druk 1988
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A history of IsraŽl
John Bright
SCM Press LTD
13,50
eerste druk 1960
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
IsraŽl is Gods volk!
Drs. J.A. van Delden
Buyten en Schipperheijn
7,50
druk 1985
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zal Jezus Joden en Christenen verenigen?
Ds. Willem S. Duvekot
Boekencentrum
8,50
druk 1979
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mijn Land
Abba Eban
Keesing
7,50
1972
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
IsraŽl, Kerk en Oecumene
Dr. P.A. Elderenbosch
Boekencentrum
3,50
druk 1980
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Das Judentum Palastinas zur Zeit Jesu und der Apostel
D. Werner Foerster
IM Furche - Verlag
10,00
druk 1959
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Open vensters naar Jeruzalem
J.H. Grolle
Boekencentrum
Ä 4,00
druk 1969
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Heilige Volk
Dr. A.R. Hulst
Bosch en Keuning
Ä 4,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jodendom  Christendom  Verlichting
Dr. E. Jansen Schoonhoven
Callenbach
Ä 6,50
druk 1985
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Jodendom
Fernando Joannes
Het Spectrum
Ä 5,00
druk 1982
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Digging up Jerusalem
Kathleen M. Kenyon
Book Club London
Ä 17,50
druk 1975
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Joodse volk
Rufus Learsi
Meulenhoff
5,50
1955
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Joodse staat - van een ergernis tot een noodzaak voor de wereld
Norbert Lieth
Middernachstroep
8,00
1997
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Onze taal als een bare schat:  Jacob IsraŽl de Haan en het Hebreeuws
Jaap Meijer
De Engelbewaarder
4,50
1981
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Chassidisme in IsraŽl
L.D. Meijers
Van Gorcum
3,50
1979
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Proselieten tussen ja en neen
Prof.dr.H.Mulder
Kok
5,00
1980
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Palestina en de Bijbel
Dr. James Neil
Kok
7,00
1920
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De laatste eeuwen van IsraŽls voortbestaan  ( 2 dln)
Dr. H. Oort
S.C. van Doesburgh
17,50
1915
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Buber en IsraŽl
Klaas van Oosterzee
Ten Have
3,50
1978
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vervulling en belofte
Dr. A.S. Rienstra
Kok
7,00
1996
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vertrouwde vreemden
Dr. Ton H.M. van Schaik
Ten Have
3,50
1992
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Recht op gemeente
G.H. ter Schegget
Kok
3,50
1992
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kent gij het land?
Ludwig Schneller
P.J.Milborn
7,50
1890
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Herkenning na de nacht
Dr. Simon Schoon
Kok
3,50  ( met enige aantekeningen)
1984
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jeruzalem lofzang of roestige pot
B.D. Smeenk
Wever
3,50
1984
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Volgend jaar in Jeruzalem
Awraham Soetendorp
De Haan
3,50
1983
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De leer van de Essenen
Dr. Edmond Bordeaux Szekely
Servire
4,00
1983
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op weg naar het Koninkrijk
M. Vollenhoven- Meyer
Wever
Ä 4,00
druk 1974
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De literatuur van oud IsraŽl
Dr. Th. C. Vriezen
Servire
12,50
druk 1984
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Joden in de Sovjet- Unie en hun rechten
Henk Wolzak
Kok
3,50
druk 1981
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A survey of IsraŽl`s History
Leon Wood
Zondervan
20,00
druk 1974
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Joden onderweg
Richard Wurmbrand
De Ondergrondse Kerk
4,50
druk 1978
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De ballingschap  ( 3dln)
G. van der Zee
Kok
12,50
druk 1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Opbouwen of afbreken
Shlomo Hizzak
Jeruzalem Centrum
Ä  3,50
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
StudiŽn uber Deuterosacharja
Benedikt Otzen
Prostant Apud Munksgaard
17,50
1964
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Der Heilige Krieg im Alten IsraŽl
D.Gerhard von Rad
Zwingli-Verlag
7,50
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The New Standard Jewish Encyclopedia
Cecil Roth and Geoffrey Wigoder
Massada Press, Jerusalem
27,50
1975
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kabbalah
Charles Ponce
Ankh-Hermes
7,00
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ontmoeting met IsraŽl
Dr.Rudolf Boon
Kok
4,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dieven in de nacht
Arthur Koestler
De Bezige Bij
1e, okt 1947
Ä 5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Makkabeeen
Moshe Pearlman
Fibula-Van Dishoeck
1975
6,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
de parel van Beiroet  ( IsraŽlische spionne in Beiroet)
Aviezer Golan en Danny Pinkas
Elsevier
1979
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bijbels eerbetoon
Elie Wiesel
Gooi en Sticht
6,00
1976
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het uitverkoren volk
Daniel -Rops
H.Nelissen
7,50
5e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Walks about Jerusalem ; summer 1842
W.H.Bartlett
Canaan Publ.House Jerusalem
17,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
IsraŽl op weg naar zijn rust
Ds.W.J.J.Glashouwer
Groen
1999
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hillel the Elder :  The Emerge of Classical JudaÔsme
Nahum N.Glatzer
Schocken Books   New York
7,50
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschichte der IsraŽlitische Religion
Georg Fohrer
Walter de Gruyter  Berlin
7,50
1969
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wat zal er van de staat IsraŽl worden ?
A.Klein Haneveld
J.N.Voorhoeve
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Leven met de belofte
C.Hendriks-Metsch
NZV
3,50 
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kleine Heiligdommen
-
Centrum Bijbelst.Jeruzalem
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sukkoth-Huttenfeest-Palmzondag
Jille Klappe O.P.
Kok
5,00 euro
1986
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wortels van het antisemitisme
Heiko A.Oberman
Kok
6,00  ( met aant.)
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De weg van Jezus
Dr.Simon Schoon
Kok
4,00
1991 ( met lichte potloodonderstr.)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De legende van den Baalsjem
Martin Buber
N.Kluwer
2e
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het ontstaan van een volkerenmoord/ Hitler en de joden
Philippe Burrin
Van Gennep
1989
7,50 
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel
David Ben Goerion
AD.M.C.Stok
5,00 euro
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
John the Baptist
Carl H.Kraeling
Charles Scribner,s Sons London
1951
8,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van Pascha tot Loofhutten ( Isral.feesten in nieuwtest.licht)
G.H.Warnock / C.Noordzij
Noordzij
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Erwahlung Israels nach dem Alten Testament
Prof.Th.C.Vriezen
Zwingli Verlag Zurich
8,00
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De 7 dagen van Abraham Bogatir
Gyorgy Kardos
Wereldbibliotheek
5,00 euro
2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel is uniek
Lance Lambert
Chai pers
3,50
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De geillustreerde Atlas van de Joodse Beschaving
Josephine Bacon en Martin Gilbert
BZZToH
12,50 euro ( zgan)
1991
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis der Joden in Nederland
Dr Hk Brugmans en drs.A.Frank
Van Holkema en Warendorf
1940
50,00 
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het wezen der Joodse religie
Dr.K.H.Miskotte
Uitg.mij.Holland
17,50
2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945
Abel J.Herzberg
Meulenhoff
10,00
1978, 3e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel en de volken ( geschiedenis der Joden)
Mr.Isaac da Costa
Erven F.Bohn
75,00
1849, eerste druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Joseph Zalman een gezondene uit Israel
A.R.Zalman-Marda
J.N.Voorhoeve
12,50
1933
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israelitischen und judischen Religiongeschichte ( 2 delen)
Lic.Dr.Ernst Sellin
A.Deicher   Leipzig
50,00
1896/97
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Onze Joden en Duitschlands greep naar de wereldmacht
Mr.H.W.J.Sannes
UM Holland
7,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schalom Ben-Chorin Begegnungen
Verena Lenzen
Bleicher Verlag
8,00
1991
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het land dat Ik u wijzen zal
Ds.J.v.d.Heuvel en Ds.E.F.Vergunst
De Banier
4,50
1963
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding in de Joodse Godsdienst
Dr.Leo Prijs
Kok
3,50
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A Guide to Jewish Knowledge
Dr.Chaim Pearl en Reuben S.Brookes
Jewish Chronicle Publ.
15,00
1956
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
, Laat ons de woorden wagen, die voormaals zijn geschied .... ,
Dr.Rudolf Boon
Prof.dr.G.van der Leeuw -Stichting
7,50 euro
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoor, Israel ....
Dr.P.A.Elderenbosch
Boekencentrum
3,50
1971
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De toekomst van Israel in het licht van het Nieuwe Testament
Dr.H.M.Matter
Bosch en Keuning
3,50
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Legitimiteit en charisma. jodendom 2e eeuw v.,Christus
Dr.Jurgen-Christian Hermann Lebram ( rede)
E.J.Brill
4,50
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die religion des Nachbiblischen Judentums
Kurt Schubert
Verlag Herder   Freiburg
15,00
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Joodse Historien en de  ...... enz
Josephi Flavii
Jacobus Savry, woonende in ,t Kasteel van Gent te Dordrecht
n.o.t.k. ( compleet,oorspronkelijke staat)
1665
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Debora, dichteres onder de psalmen
Nechcmah Mayer-Hirsch
Elisabethbode
3,50
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van haar wieg tot haar graf  ( rol godsdient Israel.vrouw/Babyl.vrouw)
Karel van der Toorn
Ten Have
7,50 euro
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Brieven aan mijn kleinzoon
Abel J.Herzberg
Querido
3,50
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het ontstaan van Israel : de geschiedenis van het Oude Testament
-
Evangelische Omroep
7,50 euro
1982
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jerusalem, City of Jesus
Richard M.Mackowki,s.j.
William B.Eerdmans
4,50 euro
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Palestina
Jacob Israel de Haan , met inl.Carry van Bruggen
Kok
12,50
1999
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
La Catastrophe de Jerusalem en l,an 587 avant Jesus-Christ et sa
signification pour Israel by  Martin Noth
Presses Universitaires de France --- Paris
10,00
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Tabernakel
L.Schouten Hzn.
A.H.ten Bokkel Huinink te Utrecht
17,50 euro
1887 ( leren rug,uitstekende staat)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een Heilige Stad
Drs.Hans Bronkhorst, drs.Henk Hagoort en dr.Pieter Siebesma
J.J.Groen
8,50 euro
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jeruzalem, een geschiedenis van de Heilige stad
Karen Armstrong
Anthos
9,00
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De profeten van Israel
Huub Verwey
Groen
7,50 euro
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zeilen der hoop
Simon Wiesenthal
Becht
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Monumenta Judaica : 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rheim
Konrad Schilling
Stadt Koln
10,00 euro
1963/1964 (  Katalog, ruim 1200 pagina,s)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zwijgen over Kolvillag
Elie Wiesel
BZZToH
3,75
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ben-Goerion
Michel Bar-Zohar
A.W.Bruna
3,50
1967
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel in Openbaring
Hendrik Rijk van de Kamp, acad.proefschrift
Kok
17,50 euro
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Joden in de verstrooiing
Dr.J.L.Koole
Wever
4,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Met de bijbel als baedeker
Dr.J.A.H.J.S.Bruins Slot
Dagblad Trouw
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De joden, majesteit !
Goran Larsson
Centrum Bijbelstudie te Jeruzalem
3,50 
tweede, 1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Twaalf Joden vinden de Messias
Ben Hoekendijk
Hoekendijk
5,00 euro
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel en de Maranatha-verwachting
F.J.Voorthuis
Veritas
-
15,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hagar & Sara : de verhouding tussen Jodendom en Christendom in de eerste eeuwen
Dr.K.A.D.Smelik
Ten Have
5,00
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De huidige situatie van het Joodse volk
Jaacov Zutan
Het Wereldvenster
3,50
1952
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Studies in Judaism, third series
Solomon Schechter
Jewish Publ.Society of America
20,00
1945
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oud- Israel , 22 delen
D.J.Baarslag
Bosch en Keuning
30,00
22 losse delen, compleet
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De ondergang van Israel en Juda
B.J.Oosterhoff
Kok
6,00
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Toen Schlemiel naar Warschau ging en andere verhalen
Isaac Bashevis Singer
De Fontein
3,50
1971
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Judische Geisteswelt
H.J.Schoeps
Fourier Verlag Wiesbaden
1980
5,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel, verleden,heden, toekomst
A.Kamsteeg
De Vuurbaak
6,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Toekomst van Israel
Wilhelmus a Brakel
Pieters te Oostburg
6,00
1967
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vorsten uit Oud-Babylonie
Dr.G.J.Thierry
E.J.Brill
15,00
1913, rede bij aanvaarding buitengewoon hoogleraarschap
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The covenant at mount Sinai
Dr.B.D.Eerdmans
Burgersdijk & Niermans
1939
5,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Raymond Martini,s manuscipt Pugio Fidei ( dolk van ,t geloof) infecteert West en Oost
Dr.Hans Jansen
Kok
10,00
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In dienst van mijn volk
Chaim Weizmann , autobiografie
Born
7,50
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschichte der Judischen Literatur, 2 delen,compleet
Gustav Karpeles
Robert Oppenheim  Berlin
125,00
1886, compleet, leren ruggen,prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De laatste drie pausen en de joden
Pinchas E.Lapide
W.de Haan
4,00
1967
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Menorah  5702 , Joods dagboek
Hugo Heymans en J.Melkman
D.Allegro te Amsterdam
35,00
5702
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Aus dem judischen Sagenschatz , 2 teile
M.J.Berdyczewski
H.Itzkowski
30,00
1913, 2 dln,harde band
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Te veel gevraagd ? Israel in het christelijk denken
Dr.A.van de Beek
Meinema
5,00
2004
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Godsleer der Middeleeuwsche Joden
Dr.P.J.Muller
J.B.Wolters
15,00
1898, harde band, achterzijde iets beschadigd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Godsdienst van Israel
H.Renckens S.J.
J.J.Romen
4,50
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Talmud
H.Polano
Frederick Warne and Co London
10,00
Tamuz  5635
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israels herstel en terugkeer naar Palestina
Johannes de Heer
Het Zoeklicht te Driebergen
3,50
vierde
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The expulsion of the Jews from Spain
Valeriu Marcu
Constable & Co  London
7,50
1935
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel het land waar wonderen werkelijkheid worden
J.Kits
Het Zoeklicht te Driebergen
4,00
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een geschiedenis der Joden
Josef Kastein , vert.door Dr.J.L.Snethlage
Van Loghum Slaterus
8,00
1933, ouderdomssporen
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ja of Neen ? Documentatie over het verdeelingsplan van Palestina met eenige kritische aanmerkingen
benevens een chronologisch overzicht der onlusten door Alex.D.van der Horst
L.U.T.T.E. te Antwerpen
25,00
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ontmoeting in Israel
Robert Payne
Nieuwe Wieken
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Targum of Isaiah
J.F.Stenning
Clarendon Press Oxford
10,00
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De opgraving van Sichem
Dr.F.M.Th.Bohl
G.J.A.Ruys
6,00
1927
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het profetisch getuigenis
Dr.W.J.de Wilde
Holland
4,50
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschichte der Juden
Dr.H.Kottek
Judisch-Lit.Gesellschaft  Frankfurt a.M.
30,00
1915
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Zionistische Kolonisatiewerk
Dr.A.Bein
Joachimsthal,s boekhandel
12,50
1940
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Uittocht in intocht : een geschiedenis van het volk Israel van den uittocht uit Egypte tot de vestiging in Kanaan
Dr.A.H.Edelkoort, herv.predikant te Dedemsvaart
A.Oosthoek
7,50
1924
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Naar uw jeugd van vroeger : Jehoeda Halevi,s "Coezari "en wij
S.Pinkhof
C.A.J.van Dishoeck
20,00
1923
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Das Isralitische Neujahrsfest
L.I.Pap
Kok
25,00
1933
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gebeden der Israelieten voor het geheele jaar.
G.I.Polak
J.L.Joachimsthal Amsterdam
20,00
5684-1924
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israelitisches Gebetbuch fur Sabbath und Festtage
-
Direktion des Israelitischen Tempelverbandes  Hamburg
60,00
5636-1876
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op het leven ! een loflied op het joodse leven en denken
Harold S.Kushner
Ten Have
5,00
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geen nieuw gebod, een joodse visie op de evangelien
Pinchas Lapide
Ten Have
3,50
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Palestina en Israel
Dr.Th.C.Vriezen
H.Veenman en Zonen
5,00
met s.o.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Palestina op de tweesprong
Laszlo Farago
Ned.Keurboekerij
3,50
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A short history of the Jewish people
Cecil Roth
East and West Library  London
8,00
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel en de Gojiem
Frits Kuiper
H.D.Tjeenk Willink
7,50
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Over Joodsche problematiek
F.Bernstein
Van Loghum en Slaterus
8,00
1935
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het twistgesprek van de mens met zijn God
Dr.M.A.Beek
Van Gorcum & Comp
1946, uitgesproken rede
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel onder de volkeren
L.D.Staal
W.J.Thiema & Cie
22,50
1915, tweede druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Israel zal zalig worden !
Ds.D.v.d.Berg
J.Bout
3,50
1967
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rivieren in de wildernis : een geschiedenis van de Negeb
Nelson Glueck
Kok
4,50
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mensch en Moraal ,een Joodsche levensvisie
I.Maarsen
W.J.Thieme & Cie
8,50
1935
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Volk van het Boek
Jossi Stern
Gideon
5,00
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beminden om der vaderen wille. Een bijdrage tot de visie op de Joden in de Nadere Reformatie n.a.v.Romeinen 11 : 25-32
Jan Geene
Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel
10,00
1990 ( gestencild; 157 blz.)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Godsdienst van Israel , deel 1 en 2
Prof.Dr.B.Eerdmans
De Wachttoren  Huis ter Heide
7,50
1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Der Talmud
Jakob Fromer
Paul Cassirer  Berlin
15,00
1920
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Godsdienst van Israel
Dr.Th.C.Vriezen
W.de Haan
3,50
1963
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Joodsche probleem in het licht van den Bijbel
Ds.F.E.van Leeuwen
Groep Vrijzinnig-Godsdienstigen in Ned.Indie
12,50
1939
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Hebraische Universitat Jerusalem
-
Haaretz  Tel-Aviv
20,00
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Joodse wijsheden
Olav Paul
Verba
3,50
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jiddische levenswijsheid
Hanan J.Ayalti  / Nico Polak
Elmar
3,50
3e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Stammeskunde der Juden. Die judischen Stamme der Erde in alter und neuer Zeit.
Dr.Sigmund Feist
J.C.Hinrich
8,00
1925, mit 89 abbildungen im Text und auf Tafeln
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Judisch-Christliches Religiongesprach in 19 jahrhunderten
Hans Joachim Schoeps
Vortrupp Verlag Berlin
10,00
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van Kanaan tot Israel
Dr.A.van Deursen
J.A,Boom
3,50
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Heldengestalten uit Israels geestelijken worstelstrijd
Hilbrand Boschma
De Tijdstroom te Lochem
5,00
1931
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Fall of Nineveh
C.J.Gadd
The British Academy
6,00
1923
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschichte Israels
Martin Noth
Evangel.Verlag Berlin
6,00
1956
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Das Leiden des Unschuldigen in Babylon und Israel
Johann Jakob Stamm
Zwingli-Verlag Zurich
5,00
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gebeden der Nederlandsche Israelieten voor den eersten dag van het Nieuwjaars-Feest
Hebreeuwsch en Nederduitsch met een historisch overzicht door G.I.Polak en M.L.van Ameringen
J.L.Joachimsthal te Amsterdam
50,00
5624-1864, goud op snee, in cassette
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op Bijbelschen bodem
Dr.H.Th.Obbink
H.J.Paris
6,50
1924
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Met de schrift tussen kerk en jodendom
Dr.E.Flesseman-van Leer
Callenbach
3,50
1982
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jericho cultuurgeschiedenis van Palestina tot aan de komst van Jozua
Katleen M.Kenyon
A.W.Sijthoff
4,50
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Spiegel van de Joodse beschaving
Dr.Bezalel Narkiss
A.W.Bruna
7,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Les Grands Courants de la Mystique Juive
Gershom G.Scholem
Payot, Paris
17,50
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het gebed van Israel
Carmine Di Sante
Gooi & Sticht
6,50
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het afgezonderde volk. Beschouwingen over het isolement van het jodendom
Dr.H.Mulder
Kok
3,50
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoe het oude Israel leefde ,deel 1 en 2
R.de Vaux
Wristers te Utrecht
10,00
1978, 3e
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940 door
Mozes Heiman Gans
Bosch & Keuning
1971
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geliefd is de mens. Artikelen rondom de joodse traditie
Y.Aschkenasy, P.J.Tomson, D.J.van Uden en W.A.C.Whitlau
B.Folkertsma Stichting voor Talmudica
3e,1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das judische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels
Shmuel Safrai
Neukirchener Verlag
1980, 2e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus de jood. Thesen van een jood antwoorden van een christen
Pinchas Lapide / Ulrich Luz
Kok
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het bezit van de waarheid : het einde van de dialoog
Pinchas Lapide
Ten Have
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tussen oorsprong en schisma. Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom
David Flusser
B.Folkertsma Stichting voor Talmudica
1984
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hebreeen. Oorsprong en geschiedenis van het volk Israel
Gerhard Konzelmann
H.Meulenhoff
1976
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Adieu Israel. Themen und Geschichten von Abraham bis Arafat
Wolfgang See
Nymphenburger
1983
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar Gods voeten gingen. Gedachten in en over het Midden-Oosten
G.A.de Jong S.J.
J.J.Romen & Zonen
1962
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld van het optimisme. het Jodendom in wezen en verschijning
Dr.J.Soetendorp
W.de Haan
1970
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Israel  des orgines au milieu du VIII-siecle
Adolphe Lods
La Renaissance du Livre Paris
1930
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe laat is het op de klok van Israel ?
Mme M.Blocher-Saillens
Kracht van Omhoog Bloemendaal
1957
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Atlas van Jeruzalem
Dan Bahat
Kath.Bijbelst.
1977
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bar Kochba
Yigael Yadin
Fibula van Dishoeck
1972
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Jonas Daniel Meijerplein
Dr.Jaap Meijer
J.H.de Bussy
1961
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grundriss der geschichte Israels
Martin Metzger
Neukichener Verlag
1963
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
By-paths in Hebraic Bookland
Israel Abrahams
The Jewish Publ.Society of America  Philadelphia
1920
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onzalig Jeruzalem
Marcel Kurpershoek
Meulenhoff
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A history of the Jewish people
Max L.Margolis and Alexander Marx
Harper Torchbooks
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hebrew Religion its orgin and development
W.O.E.Oesterley and Theodore H.Robinson
Society for promoting Christian Knowledge  London
1937
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat na de Tora kwam
Drs,R.C.Musaph-Andriesse
Ten Have
1985, derde
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is de Talmoed ?
Roland Gradwohl
Ten Have
1985, potl.onderstr.
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En zij werden verstrooid onder alle volken
Werner Keller
La Rviere & Voorhoeve
1966
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schrijf ze op de tafel van uw hart. Lessen uit het leerhuis
Dr.Emile J.P.Brommer, Dr.Marcus van Loopik en Dr.Willem Zuidema
B.Folkertsma Stichting voor Talmudica 
1998
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rabbiner Hirsh Verzamelde werken  ) Tisjri met een voorrede )  Chesjwon en Kislijv ) Tijwijs. Sjewot en Addor ) Nieson ) IJjor)
) Siwon ) Tammoez )  AW en Elloel )  en Negentien brieven over Jodendom vertaald door Isidore Hen
Rabbiner Hirsh Gezelsschap en Van Creveld & Co
1895
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Samuel, een zoon der wet. Een verhaal uit het hedendaagsche Palestina
Louise Algenstaedt, vert.door C.W.Coolsma
Kok
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Festgebete der Israeliten. Jom Kippur. Abendgebet
Dr.Michael Sachs
M.Lehrberger  Frankfurt a, M ( Rodelheim)
28e
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volkstumliche geschichte der Juden, teil 1,2, 3
Heirich Graetz
R.Lowit Verlag  Wien und Berlin
neunte auflage
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte Israels von Alexander dem grossen bis Hadrian
D.A.Schlatter
Calwer Verlag
1925, licht potl.onderstr.
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Jodendom
Jac.van Nes Czn
Kok
1933
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Geestelijke beteekenis van den Tabernakel met illustratien
Joh.de Heer
Zoeklicht-boekhandel Ermelo
tweede
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van het Jodendom ( vanaf de val van Jerusalem tot heden)
P.Constantinus
Geert Groote Genootschap
1936
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeruzalem stad van spiegels
Amos Elon
Kok
1993
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Semitisme en de West-Europeesche volken
J.Rottenberg
H.Veenman & Zonen
1934
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abraham de stamvader van Israel de vader der geloovigen
Jac.van Nes Czn
Kok
no.2
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mozes de man Gods
Jac.van Nes Czn
Kok
no.3
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Thora.De wet Gods onder Israel
Jac.van Nes Czn
Kok
no.4
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Paaschfeest ( Pesach)
Jac.van Nes Czn.
Kok
no.5
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Pinksterfeest  Israel bij den Sinai en op Zion
Jac.van Nes Czn
Kok
no.6
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Loofhuttenfeest ( Soekkooth)
Jac.van Nes Czn
Kok
no.7
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwjaarsfeest ( Roosj Hasjana)
Jac.van Nes Czn
Kok
no.8
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Chanoeka-Feest
Jac.van Nes Czn
Kok
no.10
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Poeriemfeest
Jac.van Nes Czn
Kok
no.11
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sabbath en Zondag
Jac.van Nes Czn
Kok
no.12
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Joodsche Messiasverwachting
Jac.van Nes Czn
Kok
no.13
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Valsche Joodsche Messiassen
Jac.van Nes Czn
Kok
no.14
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Jeruzalem eenheid van alle gelovigen
Dr.C.van Sliedregt
Willem de Zwijgerstichting
2006
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedeelde hoop. Israel en de kerk op de weg der verwachting
G.C.den Hertog
Willem de Zwijgerstichting
2003
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Palestine Illustrated. Including references to passages illustrated in the Bible, the Talmud and the Koran. Volume II : Jaffa the beautiful
Frank Scholten
Longmans, Green an C   London
1931
95,00