Dit is pagina: prakt.theologie / kerkvaders
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus  Belijdenissen
Mr. Frans Erens
Paul Brand
12,50  ( met aantekeningen)
1917
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luther en de Hervorming
H. Cubitt
Van Dishoeck
3,50
 1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk

Misere en grootheid van Calvijn
Dr.N.J.Hommes
W.D.Meinema
6,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk

Calvijn, de reus uit Noyon
P.A.de Rover
De Graafschap te Aalten
6,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen  ( 3 dln)
Rudolf Schwarz
Neukirchener Verlag
15,00
1961
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karl Barth
J.M. Hasselaar
Kok
3,50
1986
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een beroerder IsraŽls
Dr. G.C. van Niftrik
Callenbach
3,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Plan en gericht ( Augustinus)
Dr. O. Noordenbos
Van Loghum/ Slaterus
3,50
1952
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus, das antlitz der kirche
Hans - Urs von Balthasar
Benziner Verlag
7,50
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Navolging Christi ( Thomas A. Kempis)
Mr. Frans Erens
S. van Looy
12,50
1907
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Imitatie van Thomas a Kempis
Dr. Is. van Dijk
Hollandia
7,00
1906
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Maarten Luther in zijn leven en ontwikkeling
August Baur 
vert.door J.Hartog
6,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Eschatologische prediking bij Luther
Dr. J.T. Bakker
Kok
3,50
1964
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Maarten Luther in zijn leven en werken
A.W. Bronsveld e.a.
Van Looy
6,00
1917
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luther unser hausfreund
Paul Scheurlen
Chr. Belgersche Verlag
7,50
1921
titel
auteur
uitgever
prijs
druk

De historie der martelaren
J.G.O.
By de weduwe van J.J.Schipper, op de Keyfers-gracht tot Amsterdam
notk
1671, gerestaureerd, bijzonder uitmuntende kwaliteit,perkam.band, bijzonder zeldzaam
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw
Dr. W.F. Dankbaar
Tjeerk Willink
4,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn in het strijdperk
E. Doumergue
W. Kirchner
7,50( band zeer matig)
1904
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn
Dr. M.C. Slotemaker de Bruine
Ruys
3,50
1934
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn
Dr. E. Stickelberger
Kok
4,00
1931
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Einheit des Bundes ( Calvin)
Hans Heinrich Wolf
Neukirchen Kreis Moers
6,00
1958
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Holbein und Calvin
Jan Weerda ( Bildfund)
Neukirchen Kreis Moers
12,50
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus
Ds. G. Bouwmeester
Willem de Zwijgerstichting
3,50
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De bediening van het genadeverbond
Caspar Olevianus
Mazijk
6,50
1939
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het verschraalde denken ( Karl Barth)
Mr.Dr. J. Barents
D.A. Daamen
5,00
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rijk Gods en socialisme bij Karl Barth
Helmut Gollwitzer
Ten Have
3,50
1972
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zie, de mens! ( Karl Barth)
Dv. G.C. van Niftrik
Callenbach
5,00
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Auferweckung des Gekreuzigten
Bertold Klappert
Neukirchener Verlag
8,00 ( met onderstr)
1971
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus Confessions
Dr.A.Sizoo
W.D.Meinema
25,00
1939
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Marten Luther
Michael Meisner
Schmidt-Romhild   Lubeck
7,50
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
StudiŽn over Luther,s rechtvaardigingsleer
Dr.M.van Rhijn
Wolters
3,50
1921
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn kracht en troost voor vrouwenlevens, brieven van Calvijn aan vrouwen
Dr.J.C.van der Does
W.ten Have
5,00
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Martin Luther und die Reformation in Deutschland
-
Insel Verlag
9,00
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
La Hollande et L,influence de Calvin
-
H.P.de Swart et Fils
40,00
27 mei 1864
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Door het Heilig Woord
A.G.Eggebeen
Geref.Bijbelst.
6,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het leven van Maarten Luther
Judith O,Neill
Fibula-van Dishoeck
3,50
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Heiligen zijn ook mensen
Walter Nigg
Helmond
5,00
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Aartsvaders, koningen en profeten
Rolf Rendtorff
Holland
4,00
1970
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Studies in the Apostolic Fathers and their background
L.W.Barnard
Basil Blackwell    Oxford
9,00
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerkelijke klassieken ( Augustinus- Bunyan-Kohlbrugge ,enz)
Dr.J.Haantjes en Dr.A.van der Hoeven
H.Veenman
1949
7,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The confessions of St.Augustine
David Otis Fuller
Zondervan Publ.House Michigan
10,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
The Saints of Cornwall ( five parts)
Gilbert H.Doble
Parrett and Neves   Chatham
45,00
1960
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Johannes Calvijn, de man en zijn tijd
W.J.Bouwsma
Balans
1991
7,50 
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn en Rome-historisch - politische bijdragen
Jhr.Mr.A.F.de Savorin-Lohman
Kemink en Zoon
11,00
1927
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Servum Arbitrium  Dat is : De Kechtelijke Wille :
Martinus Luther
Joris van der Woude, boekverkooper in de Lombart-steeg te Amsterdam
1733
350,00, perfecte orginele staat, perkam.band
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zwingli in vierderlei perspectief
Dr.W.Balke/Prof.Dr.W.van ,t Spijker/Dr.C.A.Tukker en Dr.K.M.Witteveen
De Banier
5,00
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luther,s geschriften in de Nederlanden tot 1546
Dr.C.Ch.G.Visser
Van Gorcum
12,50
1969
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Institutes of the Christion Religion
John Calvini
William B.Eerdmans
20,00 euro
1975
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Naturphilosophie des Johann Amos Comenius
Jaromir Cervenka
Verlag Werner Dausien   Hanau/M
30,00
1970
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Das Jahr der Heiligen
Erna Melchers und Hans Melchers
Sudwest Verlag  Munchen
8,00
1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luther en het huwelijk
Dr.C.Riemers
-
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kalvin Janos Institutioja
Dr.Victor Janos
Stichting Hulp Oost Europa     Budapest
27,50
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Autour de Saint Thomas D,Aquin  ( tome 1 /tome 2)
Leon Elders
Tabor te Brugge
1987
25,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Marcvs Avrelivs Antoninus
Meric Casavbon
M.Flesher  London
25,00
1904
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geert Grote : Thomas van Kempen und die Devotio moderna
Hans Norbert Janowski
Walter-Verlag   Breisgau
9,00
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn als zielzorger
Jean-Daniel Benoit
Callenbach
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het Liberum Arbitrium
Dr.G.Melles
Kok
9,00
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Auswahl, seiner schriften
Huldrych Zwingli / Dr.Edwin Kunzli
Zwingli Verlag Stuttgart
12,50
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Thomas Aquinas  : An Evangelical Appraisal
Norman L.Geisler
 Baker Book House Michigan
15,00
1991
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Leven Vanden Salighen Lodewyck Gonzaga, religivs der societeyt IESV
P.Virgilivs Ceparivs  en P.Leonardvs de Fraye
By Geereardt van Wolsshaten ende Hendrick Aertsseb  t, Antwerpen
MDCXV  ===   1615
1500,00 ( zeldzaam mooie staat)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Martin Luther
Oskar Farner
Evangel.Verlag Zollikon   Zurich
4,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die 95 Thesen Dr.Martin Luthers
Arnold Hofer
Vandenhoecck und Ruprecht
4,50
1917
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luthers Mitarbeiter und Werf der Reformation
Rudolf Eckart
Luth.Buchervereins   Elberfeld
4,50 
1918
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De leer van Luther over Gods woord
Johannes Caspar Stephanus Locher, proefschrift
Scheffer en Co
20,00
1903
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Deus Immutabilis ( wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens
de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth door
Pieter den Ottolander,proefschrift, Van Gorcum
17,50 euro
1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Martin Luthers Fabeln und Sprichworter
Reinhard Dithmar
Wissens.Buchgesells. Darmstadt
25,00
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Maarten Luther en Ignatius van Loyola
F.Richter
Pax
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Institutie ofte Onderwijsinghe in de Christelijke Religie in vier boeken beschreven
door Johannes Calvinus / Wilhelmus Corsmannus -- Dr.A.Kuyper
J.C.van Schenk Brill te Doesburg
60,00
1889
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Johannes Calvijn,s Institutie ( 3 delen)
G.Baum, E.Cunitz en E.Reuss
G.Ph.Zalsman te Kampen
25,00
1893
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijns oecumenische betekenis
W.G.de Vries
Oosterbaan
7,50
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Marten Luther Hausbuch
Marianne Bernhard
Gondrom Verlag
12,50
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De oorsprong en waarde van de verschillende verzamelingen en recensien
van Brieven van Ignatius door F.J.J.A.Junius, predikant te Tiel
H.C.A.Campagne te Tiel
50,00
1859
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Martin Luther : Traktat uber das kirchliche Asylrecht
Barbara Emme
Dietrich Emme  Regensburg
15,00
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Martin Luther, seine jugend und studentenzeit 1483-1505
Dietrich Emme
Bonn- eine dokumentarische Darstellung met 10 Tafeln und 1 Faltkarte
15,00
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Evangelie tussen pacifisme en geweld ( Huldriych Zwingli)
Dr.K.M.Witteveen
Kok
3,50 
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn en zijn academie te Geneve
redevoering door Prof.dr.D.Nauta en Prof.dr.H.Smitskamp
Kok
7,50 
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die bekenntnisse des heiligen Augustinus
Georg Freiherrn von Hertling
Herderliche Verlagshandlung Freiburg im Breisgau
25,00
1905
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ach, leefde Luther nog maar !
Dr.Adolf Zahn
Frits Hardeman
4,00
2000
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wat bracht ons Wencelius Esthetique de Calvin ?
S.Anema
De Graafschap te Aalten
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs
Johannes Calvijn
Callenbach
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luther zijn weg en werk
Dr.W.J.Kooiman
W.ten Have
3,50
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karl Barth  Rudolf Bultmann
Letters 1922-1926   Geoffrey W.Bromiley
William B.Eerdmans
10,00 
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karl Barth Letters 1961-1968
Geoffrey W.Bromiley
William B.Eerdmans
15,00 
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Uit het leven van grote mannen   Johannes Calvijn
Dr.O.C.Broek Roelofs
Paulus Ver.
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Der frohliche Wechsel und Streit  ( Martin Luthers)
Theobald Beer
Johannes Verlag Einsiedeln
15,00 
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luthers 95 Thesen samt seinen Resolutionen
Lic.Dr.W.Kohler
J.C.Hinrich  Leipzig
20,00 
1903
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Here I stand, a life of Martin Luther
Roland H.Bainton
Abingdon-Cokesbury Press  New York
10,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De theologie van Angelus Merula met name onderzocht op de invloeden vanuit Reformatie
Jan Weernekers
Rodopi
1983
10,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tertullien et Saint Augustin
DE M.Nisard
Chez Firmin Didot Libraires
75,00 euro, uitstekend gerestaureerd
1777
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ik kan niet anders / een storm door de kerk
Louise A.Vernon
Ver.tot verspr.der H.Schrift
3,50 
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn
Dr.L.Praamsma
Zomer en Keuning
4,50
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Aurelius Augustinus belijdenissen
Dr.J.Fernhout
Tjeenk-Willink
12,50
1929
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus
J.Geelhoed
Oosterbaan
3,50
1952
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Apostolischen Vater
Karl Bihlmeyer
Mohr
10,00
1956
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Abschied von Luther
Albert Mock
Luthe-Verlag Koln
7,50
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De internationale strekking van het Calvinisme
H.Koffyberg
W.ten Have
3,50
1916
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Thomas van Aquino als raadsman van Toskaanse kooplieden
B.H.D.Hermesdorf
Noord Holl.uitg.mij
7,00
1963
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Der Fall Luther ; geschichte einer Verurteilung 1517-1521
Daniel Olivier
Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart
7,50
1972
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Subordination and Equivalence : The Nature and Role of Woman in Augustine and Thomas Aquinas
Kari Elisabeth Borresen
Kok
12,50
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament, 4 delen
Jehan Calvin
Societe des Livres Religieux   Toulouse
200,00
1894 enz., 4 delen, opnieuw ingeboden, prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zicht op Calvijn
Prof.dr.J.van Genderen e.a.
Buijten & Schipperheijn
3,50
1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luther en de bijbel
Dr.W.J.Kooiman
Bosch en Keuning
6,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn als zielzorger
Jean-Daniel Benoit
Callenbach
6,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oud-Christelijke Geschriften , II : Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli
Dr.H.U.Meyboom
A.W.Sijthoff
75,00
1908, harde rode band, ruim 526 pagina,s,goede staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Augustijner Monnik en zijn Trouwe Duivel
Menno ter Braak
Stols
6,00
1945
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Incarnatie en verlossing bij Athanasius
Arie van Haarlem
H.Veenman & Zonen
15,00
1961, acad.proefschrift
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Helden der Reformatie
Emanul Stickelberger
D.A.Daamen
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Das Auge des Adlers
Thomas von Aquin
Hegner-Bucherei
15,00
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Elternstand , Obrigkeit und Schule bei Luther
Werner Reininghaus
Quelle & Meyer  Heidelberg
5,00
1969, met penaant.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Erklarung des Briefes St.Pauli an die Galater
D.Martin Luther
Calwer
15,00
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Martin Luther ein religioses Charakterbild
Heinrich Lang
Georg Reimer
15,00
1870,nieuwe band,goede staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Orthodoxy and Platonism in Athanasius  Synthesis or Antithesis ?
Eginhard Peter Meijering
E.J.Brill
17,50
1968, acad.proefschrift
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Klassiker des Protestantismus :  1) Wegbereiter der Reformation 2 )  Der Glaube der Reformatoren 3) Reformatorische
Verkundigung und Lebensordnung   1) Gustav Adolf Benrath  2)Franz Lau 3) Robert Stupperich
Carl Schunemann Verlag Bremen
50,00
1963/64/67
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het probleem Individu-Gemeenschap in Calvijns geloofsnorm , 2 delen
Dr.J.L.Witte S.J.
Wever
17,50
1949, 2 dln,prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karl Barth
Karl Kupisch
Rowohlt
3,50
1971
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karl Barth profeet of ketter ?
Ds.H.J.Spier
Van Keulen
3,50
1952, met potl.aantek.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Thascius Caecilius Cyprianus  Keuze uit zijn geschriften
Dr.W.H.Beekenkamp
Holland
10,00
1951, serie klassieken der kerk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gregirius van Nyssa  Oratio Catechetica
Dr.W.C.van Unnik
Holland
10,00
1949, serie klassieken der kerk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bloemlezing uit de geschriften van Dr.M.Luther
vertaald door B.J.Lublink Weddik
G.Portielje te Amsterdam
25,00
1840, redelijke staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Thomas van Aquino
Dr.Ferd.Sassen
Kruseman
3,50
1971 / Helden van de Geest
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het gelukzalige leven : Luther en het eudaemonisme
Dr.C.Riemers
UM Holland
12,50
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sint Liudger , de voltooier
pater E.Bruna OFM
eigen beheer
4,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Thomas van Aquino : de actuele betekenis van zijn theologie
Jozef Wissink
Meinema
7,00
2003,2e druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus : Bekeerling op het Keerpunt der Tijden
Dr.Antoon Vloemans
Leopold
3,50
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De leer van den Heilige Geest bij Calvijn : bijdrage tot de kennis der Reformatorische theologie
Simon van der Linde
H.Veenman & Zonen
1943, acad.proefschrift
22,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Voorzienigheid in donker licht : Herkomst en gebruik bam het bedrip "Providentia Dei "in de
reformatorische theologie, in het bijzonder bij Zacharias Ursinus door Dr.G.den Hartogh
Groen
9,00
1999, nieuwstaat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Studien over de rechtvaardiging bij Augustinus
Dr.A.F.N.Lekkerkerker
H.J.Paris
37,50
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van strijd en overwinning : het levensverhaal van de heiligen
Jan Burger
De Kennemer - J.F.L.Post- Beverwijk
250,00
4 delen, harde banden, goede staat,compleet
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Cultuur in beweging : Een zoektocht naar creativiteit in het spoor van Calvijn
Drs.C.G.Geluk
Boekencentrum
10,00
2000
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Teken van de levende Christus : De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth
Robert Jan Peeters
Boekcentrum
8,50
2002
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Discipelen van Kohlbrugge
Drs.M.den Admirant
Blassekijn-Bleskensgraaf
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luther-brieven uit de beslissende jaren van zijn leven
J.P.Boendermaker
Ten Have
4,00
1982
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
God,mens,medemens. Humanitas in de theologie van Calvijn
Dr.J.van Eck
Van Wijnen
7,50
1992, prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het kerkbegrip van Calvijn
Dr.P.J.Richel
Libertus Drukkerijen
8,50
1942
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pioniers van het Geloof
Dr.A.H.Edelkoort
W.ten Have
3,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De geschiedenis der Aartsvaders
Dr.John Cumming
D.Bolle
15,00
opnieuw uitgegeven door Dr.J.A.Gerth van Wijk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De anthropologie van Zwingli
Gerardus Oorthuys
E.J.Brill
5,00
1905, acad.proefschrift,compleet,vochtschade
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus weg tot het Christendom
Jens Norregaard
G.J.A.Ruys
8,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Heiligen , erflaters van Europa
Wim Zaal
Ambo
3,50
1982
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De triomf der genade in de theologie van Karl Barth
Dr.G.C.Berkouwer
Kok
5,00
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn zijn weg en werk
Dr.W.F.Dankbaar
Callenbach
4,50
1957
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luther,s kerklied in de Nederlanden
Willem Jan Kooiman
,t Koggeschip
20,00
1943,acad.proefschrift
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De oecumenische betekenis van Karl Barth
Dr.A.J.Bronkhorst
Boekencentrum
7,50
1966, uitgesproken rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
H.Augustinus bisschop van Hippo , kerkleeraar
Carel Bloemen
J.J.Romen
9,00
1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Koninklijke Mens, berichten aangaande Jezus
Karl Barth
Boekencentrum
7,50
2002,nieuwstaat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Calvijn in het licht zijner brieven
W.de Zwart
Kok
4,50
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de zekerheid des geloofs.
Hendrik Schroten
P.den Boer
12,50
1948, acad.proefschrift
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Over de navolging van Christus ( het gulden boekske)
Thomas A Kempis
J.J.Groen
5,00
nieuwe uitgave naar het Latijn
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Godsleer van Zwingli en Calvijn. Eene vergelijkende studie
Dr.P.J.Muller, predikant te Wolsum
J.Campen te Sneek
25,00
1883, kaften/rug matig, compleet, 115 pagina,s
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Paarlen uit de geschriften van
Dr.Maarten Luther
Corns.Vennik te Gouda
7,50
1915
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sint Bernardus van Clairvaux, gedenkboek 20 augustus 1153-1953
De Forel te Rotterdam
-
12,50
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Heilige Schrift bij Calvijn
Dr.J.A.Cramer
A.Oosthoek
10,00
1926
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zur begriffsgeschichte des Paradoxon : mit besonder Berucksichtigung Calvins und das
nach-kierkegaardschen Paradoxon door Klaas Schilder
J.H.Kok te Kampen
50,00
inaugural-disserton  1933
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Christologie in Martin Luthers spaten Disputationen
Axel Schmidt
EOS Verlag  St.Ottilien
15,00
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Imitatione Christi
Thoma Hemerken A Kempis
Sumptibus et Typis Friderici Pustet  Ratisbonae
15,00
1923
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Christologie van Calvijn
Dr.E.Emmen
H.J.Paris
12,50
1935
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus
Henri Marrou
Pictura-boeken
3,50
1962,pocketboek
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Huldrich Zwinli,s zeven en zestig artikelen en zijn korte christelijke inleiding
Dr.G.Oorthuys
Callenbach
15,00
1913
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zwingli Hauptschriften : Der Theologie ( 3dln); Der Prediger (2dln); Der Verteiger ( 2 dln) , Der Staatsman(1dl)
Zwingli Verlag Zurich
Prof.dr. Fritz Blanse,Oscar Farner und Rudolf Pfisster
100,00 , 8 delen, goede staat
1940-1960
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De H.Augustinus als paedagoog
H.Robbers, S.J.
L.C.G.Malmberg
7,50
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus und seine Bedeutung fur die Gegenwart
Dr.theol.et phil.Johannes Hessen
Streck und Schroder  Stuttgart
7,50
1924
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus  : De Staat Gods
Dr.J.Wytzes
Kok
5,00
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het reveil van Augustus
Dr.Fred.Muller
E.J.Brill
7,50
1940, uitgesproken rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mevrouw Luther
Siet Delhaas
Luyten
4,00, potl.onderstr.
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Anselmus : Over de menschwording Gods
P.C.Ijsseling, Predikant te Makkum
Callenbach
15,00
1908
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Institutie of de Onderwijzing in de Christelijke religie in vier boeken beschreven door Johannes Calvijn
van Willem Corsmannus door J.H.Landwehr
D.Bolle
35,00
1920
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus , worsteling
Dr.G.W.Oberman
W.D.Meinema
5,00
1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot leven en leer van St.Thomas van Aquino
Dr.J.H.E.J.Hoogveld
Dekker & Van de Vegt
7,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ambrosius brieven
Dr.J.Wytzes
Holland
12,50
1950, serie klassieken der kerk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het humanisme van Erasmus
J.N.Bakhuizen van den Brink
Kon.Academie van Wetensch.
5,00
overdruk uit Erasmus plechtig herdacht 30 april 1969
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Revue des Etudes Augustiniennes
L.-J.van der Lof
Paris
15,00
1964, X-4
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Institutio Religions Christianae, volumen I / II
Ioannis Calvini
Brunsvigae
45,00
1869, harde banden, prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrouwen en de christelijke vrijheid bij Calvijn
Jane D.Douglass
Kok
10,00
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die skeppingsleer van Karl Barth
Dr.Dion.Kempff
H.A.U.M.  J.H.de Bussy
10,00
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zeugnis fur Christus. Eine Auslegung des Johannes-Prologs
Eucharius Berbuir
Herder Freiburg
15,00
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vom Sakrament bei Calvin
Joachim Beckmann
J.C.B.Mohr
8,50
1926
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Leven en daden van den Zwitserschen Kerkhervormer Ulrich Zwingli
J.J.Hottinger
G.Portielje
35,00
1844, voorkaft gevlekt
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karl Barth,s theologische betekenis
Prof.dr.J.C.Groot
Paul Brand
5,00
serie waarheid en leven, iets los in de rug
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De navolging van Christus
Thomas a Kempis
Maatschappij goedk.lectuur
6,50
vertaald door Willem Kloos
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Augustinus belijdenissen
Dr.A.Sizoo
Meinema
9,00
1948,zesde herziene druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Johannes Calvijn
G.Ingwersen
Bijbel-Kiosk Ver.
8,00
20 blz., geniet
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christelijke mensbetrokkenheid. Over de denkvorm van Thomas van Aquino
Prof.dr.J.B.Metz
Paul Brand
3,50
1964
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Thomas van Aquino. De Heilige
Johanna E.Kuiper
H.J.Paris
6,50
1927
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Huldrych Zwingli Ausgewahlte Schriften
Ernst Saxer
Neukirchener Verlag
12,50
1988
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Texte aus der anfangszeit Melanchthons
Ernst Bizer
Neukirchener Verlag
12,50
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Luther und die Folgen fur die Geistes-un Naturwissenschaften
Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, Alma von Stockhausen
Gustav Siewerth Akademie
25,00
2001
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Honing uit de rots. Teksten van Bernard van Clairvaux
Theo Bell
Meinema
11,00
2001
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Door het geloof alleen. Maarten Luther
Prof.dr.W.J.Kooiman
Erven J.Bijleveld
5,00
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Johannes Calvijn. Bloemlezing uit zijn werk
Dr.D.J.de Groot
Erven J.Bijlveld
5,00
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oevres de Jean Calvin III. Sermons
Albert-Marie Schmidt / Jean de Saussure
Editions Je Sers  Paris
12,50
1936
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het werk van de monniken
Aurelius Augustinus
Meinema
7,50
2002
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Obras de San Agustin. Tomo IV , Tomo V , Tomo XIX
Fr.Luis Arias, Balbino Martin Perez , Francisco Barbado
Biblioteca de Autores Cristianos  Madrid
50,00
1948.1951 en 1964
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Maarten Luther Doctor der Heilige Schrift en Reformator der Kerk
Dr.W.J.Kooiman
W.ten Have
4,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Noodzakelijke Aanvullingen tot Calvijn,s Institutie, deel III  Heilige Geest en Kerk
Dr.A.H.de Hartog
A.H.Kruyt
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Des Hl.Thomas von Aquino untersuchungen uber die Wahrheit, teile 1 und 2
Dr.Edith Stein
E.Nauwelaerts Louvain
35,00
1952/55
titel
auteur
uitgever
prijs
druk