Dit is pagina:  kerkgesch./ Vrijgemaakt
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om `t eeuwig welbehagen  ( Chr. geref. kerk Zierikzee)
J.C. van Beveren
Kerkeraad
1986
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Nieuw Verbond zonder Bekering ?
R.van Diemen/ ds.B.Luiten e.a.
Evangel.Gemeente Zwolle
1996
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christian Reformed Church Government
Howard B.Spaan
Kregel Publ. te Michigan
1968
 10,00 ( met aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dat zij een zijn
Ds.B.A.Bos
G.F.Hummelen te Assen
1935
 6,00 ( ter gelegenheid van de Doleantie-herdenking 1936)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rondom de " open brief "
A.A.W.Bolland
Bolland
1967
 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onder veilige hoede (theolog.school te Kampen)
Dr.H.Bouwman
Kok
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bewaard bevel
Ds.H.van Tongeren
J.Boersma te Enschede
4e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een laatste Appel
A.van der Ziel, Gered.Predikant te Groningen-Zuid
Jan Haan
1965
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ds.S.van Velzen en zijn betekenis voor de afscheiding in Friesland
A.Tjoelker
A.Jongbloed te Leeuwarden
1935
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meester Albert en zijn zonen ( afscheiding in Drenthe)
Ds.J.Kok
Kok
2e
 6,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De afscheiding in haar wording en beginperiode
Dr.J.C.van der Does
W.D.Meinema
7,50
1933
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De geboorte der Afscheiding
Dr.F.L.Bos
Ned.Bond Vrijgem.JV
 3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Afscheiding ( Alg.Regelement  Nh Kerk 1816)
Mr.S.Sybenga
Erven B.van der Kamp
10,00
1932
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie
Dr.W.J.de Wilde
H.Veenman
4,50
2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De erfenis der eenvoudigen
J.Hollander
A.Lakerveld
10,00
1934
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Korte nabetrachting ( 1834)
Dr.K.H.Miskotte
Holland
4,50
1934
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geloven en beleven
Drs.J.van Gelderen
Filippus
4,50
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een monument der Afscheiding
Ds.W.de Graaf
Kok
5,00
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Prof.Herman Ridderbos en het Gereformeerd Weekblad
Evert Overeem
Kok
1998
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kinderen van een vader
A.J.Moggre
Van den Berg te Kampen
1992
8,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Aspecten van de afscheiding
Dr.A.de Groot en Dr.P.L.Schram
T.Wever
4,00 
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Om de erve der vaderen ( Bernardus Moorrees, Wijk-bij Heusden)
div
F.Bouman  Wijk en Aalburg
6,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wij blijven trouw
P.Boerma, Ned.Herv.Pred.te De Krim
Ten Brink en Stenvert en Zoon te Meppel
15,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een bladzijde uit het leven van Trijntje Eppes Doornbos toen zij vertoefde
in het huis haar Grootvaders Eppe Doornbos, rentenier te Leens
T.Berg te Sappemeer
20,00 
omtrent de jare 1834,ten tijde van de afscheiding --  herdruk van Roorda Stadskanaal
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schleiermachers betrekking tot de broedergemeente
M.Reijerkerk L.Ozn.
?? ,opnieuw ingebonden, pag.93-147, complete tekst
15,00
1907
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gedenkboek Gereformeerde Bond 1906-1956
div
D.G.Zuijderduijn te Woerden
7,50 
1956
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gedenkboek van de Ned.Herv.Zondagsscholenbond op
Gereformeerde Grondslag  1928-1953
redactie J.Goedhart -- Jubil.commissie 25 jarig bestaan
20,00
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een eeuw christelijk-gereformeerd
dr.W.van ,t Spijker e.a.
Kok
12,50
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In trouw gescheiden
Ds.M.Drayer en Prof.dr.W.van ,t Spijker
Kok
4,50
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De strijd om de kerk in de 19e eeuw  1815-1834
Ds.I.de Wolff
J.Boersma te Enschede
5,00
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De worsteling om de eenheid
Ds.J.van Raalte
J.Boersma te Enschede
3,50 
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Isolement ook thans ?
C.Smeenk
Zomer en Keuning
3,50 
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
En toch niet verkeerd ( geschiedenis Chr.geref.kerken sinds 1892)
ds.M.Drayer, prof.dr.W.van ,t Spijker en ds.J.H.Velema
Kok
10,00 
1982
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kruisdominees
F.L.Bos
Kok
15,00 
2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De vereniging van 1892 en haar geschiedenis
dr.J.Vree e.a.
Kok
8,50
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Secession : Doleantie, and Union : 1834-1892
Hendrik Bouma, translated by Theodore Plantinga
Inheritance Publ. Neerlandia, Alberta, Canada
15,00 
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Abrahams Hagelslag
Geref.kerk ( vrijgem.) in Alphen aan den Rijn -- Wim Schrijver
Vijlbrief te Haarlem
12,50 
bloemlezing uitspraken kleine kinderen
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding
Ds.J.Bosch
Oosterbaan
1952
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zijns verbonds gedachtig  75-jarig bestaan van het Gereformeerd Onderwijs
te Spakenburg, 1879-1954 door J.Koelewijn Dz.
Ver.Geref.Onderwijs Spakenburg
6,50
tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rechte lijnen trekken
Ds.D.van Dijk
De Vuurbaak
4,00
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een vergeten hoofdstuk
H.Bouma
J.Boersma
7,00
1959,enige pen strepn
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De reformatie van onze "omgang 
Rede gehouden door Prof.B.Holwerda
Bond van Geref.Meisjesver.
7,50 
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Appel, een dringend beroep op de Jeugd,die voor 1945 met ons een was
Prof.C.Veenhof en Ds.E.T.van den Born
-
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
....... en wij zijn ontkomen !     2 delen
Drs.G.van Dooren
Oosterbaan
10,00 
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Afscheidingsnummer
Groninger Kerkbode, 13 oktober 1934
-
10,00 
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Voortgang ( theol.opstellen 125 jarig bestaan Theol.Hogeschool Kampen)
-
Kok
3,50
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
ds.G.Doekesschool 25 jaar
J.de Vries
Ver.Geref.kerken Heemse-Lutten
1988 ( 1963-1988)
12,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Doleantie-stemmen
Dr.J.C.Rullmann
Kok
4,50
1936
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Portret van de Reformatie
Huib Noordzij
Woord en Wereld
3,50
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Is het evangelisch ? ( Een reformatorische bezinning)
Ds.J.van Amstel
Oosterbaan
6,00 
1999
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De geboorte der Afscheiding voornamelijk in het Noorden des lands
Dr.F.L.Bos
Ned.Bond van  vrijgem.J.V.op G.G.
10,00 
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een kerk voor kinderen : 100 jaren Noorderkerk Spakenburg 1878-1978
J.Kamphuis
J.Boersma te Enschede
7,50
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Uw woord een lamp
Ds.J.Harteman en Prof.dr.W.H.Velema
Ned.Herv.Mannenver.
10,00 
31 oktober 1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De recht-gematigde christen
Jacobus Trigland
Van den Berg te Zwijndrecht
9,00 
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrijgemaakte vreemdelingen
Dr.Mees te Velde en Dr.Hans Werkman
De Vuurbaak
12,50
2007,gepl.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerk.zijn en in.de.kerk.zijn
Ds.K.Doorbos
Buijten en Schipperheijn
5,00 
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Eben Haezer, de vrijmaking te Ten Boer
B.de Vos, v.d.m.
Geref.Kerk te Ten Boer
10,00 
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Om Waarheid en Recht
J.Bosch
Kok
6,50
1933
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Twintig van de veertig : de generale synoden sinds de Vrijmaking
Ds.J.M.Goedhart
Van den Berg
6,50
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
,k Zal gedenken : portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten
J.H.Mauritz
Jeugdbond Geref.Gemeenten Woerden
7,50
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hendrik de Cock, leven en werkzaamheid
H,de Cock
Jan Haan
25,00
1886
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
En toch niet verteerd uit de geschiedenis van Chr.Geref.Kerkn sinds 1892
Ds.M.Drayer e.a.
Kok
5,00
1982
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De afscheiding van 1834 : vierde deel  Provincie Utrecht
Dr.C.Smits
J.P.van den Tol
9,00
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Niets kan haar glans verdoven : 350 jaar Bijbel in Statenvertaling
Ds.P.Beekhuis e.a.
Geref.Bijbelst. Dordrecht
6,00
1987, met omslag, prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het blijvende woord : Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is
A.Bergsma / ds.P.Beekhuis e.a.
Geref.Bijbelstichting Dordrecht
10,00
1985 : deel 1  ; 1991 deel 2, beide delen met omslag, prima staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Valsche profetie
A.Zijlstra
Erven A.de Jager
10,00
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Crisis van het Gezag
Prof.B.Holwerda
Ned.Bond van vrijgem.Jongel.ver.
3,50
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zich vergissende synoden
Ds.J.M.Goedhart
eigen beheer
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beeldvorming, documentatie over de Chr.Geref.Kerken
div
Van Wijnen
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Isaac da Costa en de afscheiding van 1834
J.Kamphuis
De Vuurbaak
10,00
1975 ; Kamper bijdragen
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kritische aantekeningen bij de wijsbegeerte der Wetsidee
Dr.J.Douma
De Vuurbaak
6,00
1976 ; Kamper bijdragen
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Synode of Synagoge over de vrijmaking te Stadskanaal
P.Groenenberg
Roorda te Stadskanaal
10,00
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De strik gebroken
Ds.W.F.A.Winckel
J.Bootsma
5,50
1936
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gids van de Afscheidings Archieven
P.van Beek
Den Hertog
20,00
1991
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Woord en Kerk : Theol.bijdragen 75 jarig bestaan van de Hogeschool
der Chr.Geref.Kerken in Nederland
Bolland
4,50
2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Door Hem het Amen : gedenkboek van  het Gerformeerde onderwijs sinds de vrijmaking
J.Kamphuis e.a.
De Vuurbaak
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zo vonden wij elkaar
J.Kamphuis
De Vuurbaak
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kohlbrugge en de afscheiding
Dr.J.C.S.Locher
Ver.Geref.Geschriften
5,00
1934
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In de lijn der Afscheiding
Dr.G.M.den Hartogh
Kok
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Looze Kalk
Prof.dr.K.Schilder
Erven A.de Jager
3,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dit zoek ik .....  Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Wezep vanaf de afscheiding
G.Prins
Bredewold te Wezep
25,00
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerkgemeenschap en kerkorde
Prof.C.Veenhof
Buijten en Schipperheijn
5,00
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Herziene Kerkorde getoestst ... en ongereformeerd bevonden
Ds.H.van Tongeren
J.Boersma te Enschede
-
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De verklaring van gevoelen besproken en gehandhaafd
J.P.v.d.Stoel Jr. te Overschild
eigen beheer
5,00
1944
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van Utrecht geen nieuws
Ds.H.van Tongeren
J.Boersma
10,00
1960
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De crisis der jeugd
Dr.H.Bouwman
Kok
3,50
1976
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland
B.van der Ros
Kok
8,50
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrijmaking-Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht  1944-1994
D.Deddens en M.te Velde
De Vuurbaak
7,50
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892
D.Deddens en M.te Velde
De Vuurbaak
7,50
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Afscheiding- Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834
D.Deddens en J.Kamphuis
Vijlbrief
7,50
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen
Dr.J.Wesseling
J.Niemeijer
4,00
1961
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zij die bleven.Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen
Drs.K.Exalto-Ds.W.van Gorsel en Ds.H.Harkema
Callenbach
4,50
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis
drs.W.Bakker, Prof.dr.O.de Jong, prof.dr.W.van ,t Spijker en ds.L.J.Wolthuis
Kok
11,00
1984
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De reformatie van ,34
Dr.B.Wielenga
Kok
3,50
1934, tweede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een hoeksteen in het verzuild bestel. De vrij Universiteit 1880-2005
A.Th.van Deursen
Bert Bakker
8,50
2005,nieuwstaat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Belijden kerk blijven
ds.H.W.van Egmond, ds.H.G.Gunnink,ds.P.L.Storm en ds.J.R.Visser
Van Berkum Graphics   Zwaag
10,00
2008, geplastificeerd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De vrijmaking te Leiden. een episode uit de geschiedenis van Geref.Kerk in de sleutelstad ( 1940-1946)
Roelof Janssens en Chris Sol
Geref.Kerk Vrijgemaakt Leiden
8,50
1994, geplastificeerd.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een kerkelijk tweestromenland
ds.G.F.de Klimpe
Geref.Kerk vrijgem. te Hardenberg-Baalderveld
7,50
2005
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Laat de stenen spreken !
P.Plaatsman e.a.
Geref.Kerk vrijgem. Rotterdam-Zuid / IJsselmonde
4,00
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Als een parel in een kroon. een nieuwe orgel voor de Goede Herderkerk te Emmen
G.de Leeuw
Geref.Kerk vrijgem. Emmen
10,00
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tussen de kandelaren. de geschiedenis van de Geref.Kerk vrijgem. te Emmen 1945-1995
G.de Leeuw
Geref.Kerk vrijgem.te Emmen
12,50, geplastificeerd
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
1944 en vervolgens  Tien maal over vijftig jaar Vrijmaking
G.Harinck en M.te Velde
De Vuurbaak
10,00
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Vrijmaking in Middelstum
A.Slagter
eigen beheer
15,00
21 pagina,s
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een eeuwig verbond. 1.Om het recht van het verbond II.Leven in het verbond
J.Kamphuis
Vijlbrief te Haarlem
15,00
1984, geplastificeerd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vuur en vlam. deel III  Kinderen van de vrijmaking
R.Kuiper en W.Bouwman
Buijten en Schipperheijn
12,50
2004, geplastificeerd
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Afscheiding van 1834.Tweede deel Classis Dordrecht c.a.
dr.C.Smits
J.P.van den Tol
7,00
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Petah-ja vrijgemaakte des Heeren. orgaan van de bond van mannenverenigingen op Geref.grondslag
Dr.W.G.de Vries e.a.
-
25,00
1972-1979, ingebonden in 2 banden
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van herders en schapen.Anderhalve eeuw Gereformeerd Rijnsburg
Ds.Jac.van Nieuwkoop
J.J.Groen
7,00
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De feitelijke toedracht
Ds.G.Janssen
Erven A.de Jager
5,00
derde,1955