Dit is pagina:  kerkgesch./ Vrijzinnig
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het nieuwe vrijzinnig protestantisme
Dr.Ulrich Neuenschwander
W.Gaade te Delft
4,50
1956
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Waarom willen wij Vrijzinnig heeten ?
Dr.C.J.Bleeker
Vrijz.Prot.blaadjesver.
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Samen op weg .... naar een nieuwe kerk ?
Dr.G.W.Reitsema
De Ploeg te Utrecht
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrijzinnig Protestantisme
Dr.M.C.van Mourik Broekman
De Tijdstroom
7,50
1929
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
DeBeginselverklaring van het Vrijzinnig Protestantisme
Dr.J.A.de Koning
Vrijz.Chr.Jeugd Centrale
1935
4,00 ( met aant.)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op de bres ( Waarheidsdienst is Godsdienst)
Dr.J.Buitkamp / Dr.P.D.van Roijen
J.A.Boom en Zoon te Meppel
1967
6,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Anthropologische verkenningen
Prof.dr.M.A.Beek e.a.
W.Gaade N.V.te Delft
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Uitzichten : Vrijzinnig Protestantse bijdragen
Dr.L.J.van Holk
W.Gaade
9,50
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gedachten over de kerk in het vrijzinnig christendom
Dr.H.Faber
Van Loghum Slaterus
6,00
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Naar een nieuwe vrijzinnigheid
Ds.M.P.van Dijk
Wever
3,50
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De beginselverklaring van het Vrijzinnig Protestantisme
Dr.J.A.de Koning
Vrijz.Chr.Jeugd Centrale
3,50
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Reorganisatie-ontwerp 1938 beoordeeld
Ver.Vrijzinninge Hervormden in Nederland
Van Gorcum & Comp
12,50
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geloofsbeschouwingen in vrijzinnigen geest
Ds.A.Trouw
Van Gorcum
5,00
Erasmusserie no.9
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rechts en links in het vrijzinning Christendom
Dr.H.Faber
Lankamp&Brinkman
12,50
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het vrijzinnig protestantisme op de tweesprong
Dr.W.Banning
Van Loghum Slaterus
3,50
1945
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrijzinnig Christendom Nu
Prof.dr.L.J.van Holk
Lankamp & Brinkman
4,50
1967
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrijzinnig christelijk geloofsleven
Dr.M.C.van Mourik Broekman
A.W.Sijthoff
6,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Naar de Kerk ? een woord aan de vrijzinnigen door
H.Eisma
?
7,50
hernieuwde uitgaaf
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van het Vrijzinning Protestantisme, deel 1 en 2
Prof.dr. J.Lindeboom
De Wachttoren (deel 1) en  Van Gorcum ( deel II)
10,00
1929 (1)harde kaft ; 1933(2) slappe kaft