Dit is pagina:  literatuur / tijdschriften & maandbladen
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandsche Rijwielhandel
-
Vakblad voor Handel en Industrie
31 december 1954
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gaspedaal
-
Jan Gast Automateriaal N.V.
November 1954, 3e jaargang
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bronac Service
-
Volkswagen Imp.
1e jaargang nummer 2, december 1954
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stemmen des tijds
Dr.W.J.Aalders e.a.
G.J.A.Ruys
no.7, mei 1921
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pro en contra ( betr.vraagst.Algemeen Belang)
div.
Hollandia-drukkerij te Baarn
serie 1 : nr.6,serie 4 : nr.8, serie 5:nr.2,serie 7: nr.8
7,50 ( 4 tijdschriften)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maandblad de Wereld
1946 t/m 1948 ( 1 t/m 26 compleet), 1949-1955 verschillende nummers
totaal circa 100 nummers
div
25,00 euro, alle nummers
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eigen haard, geill.volkstijdschrift
Jo.de Vries e.a.
Tjeenk Willink
1893
65,00 euro,band e.d.goed(goudopdruk), ligt los,kwaliteit matig,ruim 500 pagina,s
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Criterivm , algemeen cultureel maandblad
R.van Lier, Bertus Aafjes e.a.
J.M.Meulenhoff
nr.5 ( 1945-46);nr.6 ( 1945-46) en nr.7 ( april 1946)
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gids, algemeen cultureel maandblad
Anton van Duinkerken e.a.
P.N.van Kampen
1937 ( no.1 , 2 , 9 ,10 , 11 ) en 1948 ( no.4)
50,00 ( 6 gidsen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A0 -reeks , totaal 178 deeltjes
diverse
Stichting IVIO
411;480-578; 605-638;688-698;716;723-755
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Excelsior. Geillustreerd Tijdschrift voor Neerlands Jongelingschap en volk.
A.J.Hoogenbirk en J.A.Wormser
Hoveker & Zoon
1887, derde jaargang, matige staat, ingebonden
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met Lege handen. Toneelspel in drie bedrijven door
Govert Homburg
De Toneelbibliotheek te Velp
no.912
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe Roman-Bibliotheek van De Prins
div
N.J.Boon te Amsterdam
crica 1910-12
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Lelie. Katholiek dames tijdschrift ( maandelijksch)
div
Paul Brand
1910-1913, 1e,2e,3e, 4e jaargang in orginele band
37,50