Dit is pagina:  geschiedenis / maatschappij
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Te beginnen bij Nederland, opstellen over oorlog en vrede
E.H. van der Beugel , Karel van het Reve e.a.
G.A. van Oorschot
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Allemaal macht
Tini Visser en Hein Stufkens
Luyten
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De maatschappij van nu en morgen
vrienden van W.Banning
Arbeiderspers
1958
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De taaie rooie rakkers
Igor Cornelissen
Ambo
1965
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De droom der onkwetsbaarheid
Philip P. Everts
Kok
1986
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als zonen zonen doden
Herbert Plate
Leopold
1967
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beschaving in het geding
Arnold J.Toynbee
E.G.Kroonder
2 e dr
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrijheidshelden en terroristen
Prof.Dr.P.J.Bouman
Elsevier
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ridderorden
C.Baron van Heerdt
Agon
1965
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw
Donald Haks
HES
1985
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bevrijding
Clara Meijer-Wichmann
Van Loghum-Slaterus
1924
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De cultuur van het narcisme
Christopher Lasch
Arbeiderspers
1980
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nacht in Roemenie
Julien Weverbergh
de Prom
1990
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opkomst van een tegencultuur
Theodore Roszak
Meulenhoff
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederland tussen de natien ( 2 delen)
Dr.J.S.Bartstra en Prof.Dr.W.Banning
Ploegsma
1951
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerboek der land-en volkenkunde
P.R.Bos
J.B.Wolters
7e, 1909
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maatschappij-analyse. Doet u mee ?
Bert Stuurwold
IKVOS te Nijkerk
2e,1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Raadselachtige kulturen
Ivar Lissner
W.de Haan
1963
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paaseiland
Francis Maziere
Het Wereldvenster te Baarn
1967
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pyrrhus van Epirus
Dr.A.B.Nederlof
Rodopi
1978
4,00 ( bibl.exemplaar)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het vraagstuk van de wereldbevolking
Dr.A.de Froe
Het wereldvenster te Baarn
1966
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Humanisme
Just Havelaar
Van Loghum Slaterus
1920
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verenigd Europa als gemeenschap van vrije volken
J.H.Scheps
Friese Pers Boekerij Leeuwarden
1981
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Monarchie ( refaraten gehouden op historisch congres 1966)
J.H.Roes
Polak en Van Gennep
1966
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over codificatie
Prof.mr.H.Cohen Jehoram
Kluwer
1968
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Burgelijke ongehoorzaamheid
Dr.G.Manenschijn
Ten Have
1984
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voortgangh des rechtes
Mr.P.Gerbenzon / Mr.N.E.Algra
Wolters Noordhoff
1969
5,00  ( met lichte potloodonderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De brieven van Ir.H.A.Schuringa
-
Van Gennep
2e, 1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Staatsrechtelijke opstellen
Prof.H.Krabbe
Martinus Nijhoff
1927
12,50 , 2 delen samen
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe wordt de samenleving het best ingericht ?
S.W.Couwenberg
Van Gorcum
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onrust is van alle tijden
Jac.van Weringh
Boom
1978
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inzicht en uitzicht ,opstellen over economie en politiek
J.M.den Uyl
Bert Bakker
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Democratie
Just Havelaar
Van Loghum Slaterus
1921
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The chaos of Cults
Jan Karel van Baalen
Wim.B.Eerdmans   Michigan
1981
8,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Apartheid -- een aanzet tot begripsbepaling
B.J.H.de Graaf
Suid-Afrikaanse Instituut te Amsterdam
2000
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek van het Nederlandse Staatsrecht
Prof.Mr.C.W.van der Pot
Tjeenk Willink
elfde, 1983
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kleine geschiedenis van de toekomst
A.C.Zijderveld
Kok Agora
1994
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wandelingen door de handelingen
Dr.N.Cramer
Staatsuitgeverij
circa 1975
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Marius Bauer : brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel
G.H.,s Gravensande
Wereld Biblioth.Ver.
1964
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dwang of vrijheid, ontwikkeling Ned.samenleving
Dr.I.r.J.G.J.C.Nieuwenhuis
Nijgh & Van Ditmar
1945
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
,t Begon op Oostenburg ( zestig-jarig bestaan Alg.Ned.Metaalbewerkensbond)
G.van der Houven
Metaalbew.bond
1949
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
ENKA dossier : handboek voor bezetters
Aad van Cortenberghe en Jeroen Terlingen
A.W.Bruna
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rechtstreeks : van postduif tot falkpost
Rob Falk / Henk Stam
Vandenberg drukwerken
2006, met CD
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het lijden der vrouwen
Ned.Generaal-agentschap Sanatogen en Formamint
begin 1900
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Minderheiten in Westeuropa
Meic Stephens
Matthiesen Verlag
1979
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mensenrechten
Prof.Mr.D.H.M.Meuwissen
NGC
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gelijkheid voor allen-is dat rechtvaardig ?
Dr.G.Maneschijn
NGC
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Goede bedoelingen zijn niet voldoende : Bestuurbaarheid van de samenleving
Dr.J.Th.J.van den Berg
NGC
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op zoek naar zin : Katholieke,protestantse en humanistische levensverhalen
A.H.Smits
NGC
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oorsprong,voortgang en de toekomst van de Nederlandse geest
Dr.Jan Romein
Ploegsma
1941
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onder eigen banier ; Met ontplooide banieren ; Onder eigen banier ; De Banier op nieuw geheven
H.Amelink en A.Stapelkamp en J.Schipper
CNV
1940 / 1950/ 1950 en 1956
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Christelijke-sociale beweging
R.Hagoort
Edecea
1933
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandsche vrouw in de eerste en tweede heflt der 18e eeuw ( 2 delen,compleet)
Dr.S.I.von Wolzogen Kuhr
E.J.Brill
1914/1920, 2 afd.delen, biblioth.stempel, harde kaft
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat bezielt ons ? Notities over arbeid,bedrijf, kerk en vorming
Dr.J.C.C.Rupp
Boekencentrum
1966
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot verweer
Mr.H.P.Marchant
A.W.Sijthoff
1935
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het bestuur der buitenlandsche betrekkingen in Engeland voor den eersten wereldoorlog
Dr.Mr.F.Gosses
A.W.Sijthoff
1946, redelijke staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volkskunde, driemaandelijksche tijdschrift voor de studie van het volksleven
Prof.dr.Jan de Vries
Elsevier te Amsterdam
1940/ 1941 , nieuwe reeks, 1e jaargang nr.1 en 2
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op weg naar een nieuwe maatschappij
Dr.S.Rozemond e.a.
J.M.Bredee
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bestek. Enkele richtlijnen bij de studie van Staat en Maatschappij
Mr.Dr.J.Barents
D.A.Daamen
1946
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ondernemersstijlen en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Een verkenning onder de landbouwers in de Veenkolonien.
Bareld van der Ploeg
LEI-DLO
1994
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Boer Bliuwe, blinder... ! Bedrijfsstijlen,ondernemersschap en toekomstperspectieven
Jan Douwe van der Ploeg e.a.
AVM/CCLB
1992
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe verder boeren
Peter de Jaeger
De Geus
1998
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Staccato cultuur, flexibele maatschappij en verzorgende staat
A.C.Zijderveld
Lemma
1991
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Program der Boerenbonden
J.Smid
J.A.Boom & Zoon Meppel
circa 1932
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schets van de Nederlandse landbouw
Ir.S.H.de Jong
Het Spectrum
1948
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Net zo rijk als de prins.Gesprekken met gepensioneerden van de omroep
Henk van den Berg en Jan Verdonck
Boek/Design, Wijk en Aalburg
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schets van het bankwezen
Mr.H.A.van Nierop
De Erven F.Bohn
1933, tweede
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De moderne kruidenier
W.Spelt
A.E.Kluwer
1957
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de gezonde apotheek
H.J.de Groot
La Riviere & Voorhoeve
1943
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vlagprotocol.Traditionele gebruiken en voorschriften
Kl.Sierksma
Moussault
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek voor de huisvrouw
Mevr.S.J.Barentz-Schonberg
Cohen Zonen
vijfde
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrouw in Nederland voor honderd jaar en thans
Dr.J.van Bergh v. Eysinga-Elias en Mr.Clara Wichmann
Mij.voor Goedk.Lectuur
Tentoonstelling  De Vrouw 1813-1913
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Thuis en ontheemd
Jacques Wallage
Prometheus
2001
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rekenschap van Europa
Julien Benda e.a.
Vrij Nederland
1947
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dames en heeren uit de vorige eeuw, tweede deel
Mr.G.H.Betz
Elsevier
MDCCCXCII
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wederwoord aan Ds.Buskes. Naar aanleiding van de brochure Kerk en Vakbeweging
J.Hofman
Edecea te Hoorn
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verschijnsel zorg. Een inleiding tot de zorgkunde
J.C.M.Hattinga Verschure
De Tijdstroom
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een blijvende zorg. Een kritische beschouwing over ontwikkelingen en visies binnen de hedendaagse zwakzinnigenzorg
Peter Siebesma
De Tijdstroom
1984
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Werken is meer dan geld verdienen
Dr.F.J.M.Heslinga
Kok
1982
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een brug tussen krijgsmacht en samenleving 1894-1999. Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege
P.Koornneef , T.de Kruijff en J.Voskuil
KNMB
1999,nieuwstaat
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze staatsinrichting
Mr.P.A.Diepenhorst
G.J.A.Ruys
1941
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van schoenen en schoenmakers
Eline Canter Cremers-van der Does
J.Noorduijn en Zoon  Gorinchem
1960
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het karakter der plattelandssamenleving
Dr.P.W.J.van den Berg
Van Gorcum & Comp
1949
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Sovjetunie en de bewapeningswedloop
David Holloway
Jan Mets
1984
3,50