Dit is pagina:  prakt. theologie / muziek en liedbundels
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek der Psalmen nevens de Gezangen
-
Johannes Enschede
-
€  4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek der Psalmen ( reformatie)
-
A.Jongbloed
1949
€  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek der Psalmen ( oorspr.16e eeuw Hebreeuws met aantekeningen voorzien)
-
Geestelijke Liederen
1936
€  5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek der Psalmen nevens de Gezangen
-
Johannes Enschede
1884
€  15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangeliches Gezangbuch fur Rheinland und Westfalen
-
B.Gruwell
1898
€  12,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
102 Gezangen
Proefbundel
Boekencentrum
1964
€  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelische Gezangen
-
-
1805
€  25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zingend geloven deel 4
-
Boekencentrum
1991
€  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zangers en Speellieden
D.W.L.Milo
Oosterbaan
1946
€  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zing! ( + tekstboek)  2 stuks
-
Geref.Jeugdcentrum
1950
€  4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liederenbundel van den Vrijzinning-Christelijken Jongerenbond 1
-
De Tijdstroom
1924
€  6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alles wordt nieuw ( deel 1 en deel 2)
Hanna Lam en Wim ter Burg
Callenbach
-
€  4,00 ( redelijk)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een plaats ontzegd.....

Bosch en Keuning
1983
€ 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Concordantie op de nieuwe Psalmberijming
Ds. W. Dekker
Kok
1970
€ 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods Liedboek voor zijn volk
Drs. G. Kwakkel en drs. B. Vuijk
De Vuurbaak
1988
€ 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liederenbundel der Geref. Jeugdorg. ( tekstboekje)

Geref. Jeugdb.

€ 3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Louange et Priere

Delachaux et Niestle
1947
€ 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die berijmde Psalms saam met die Evangeliese Gesange

N.G. Kerk - Uitgevers
1936
€ 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kleintjes zingen

C. Blommendaal
1948
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek der Psalmen nevens Enige Gezangen. Uit drie berijmingen in 1773 besloten.

Gereformeerde Bijbelstichting Dordrecht
verschillende groottes
6,50 / 10,00 en 12,50, nieuwstaat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De CL Psalmen des profeten Davids
Petrus Dathenus
Geref. Bijbelst.

€ 10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gehuld in glans en glorie
Louis A.F. Godschalle
Boekencentrum
2000
€ 9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schumann Lieder ( deel 1 en 2)
Max Friedlander
C.F. Peters Leipzig

€ 10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
L. van Beethoven: ausgewahlte Lieder
Alfred Dorffel
C.F. Peters Leipzig

10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Muzikale ommegang
G. van Ravenzwaaij
Bigot en Van Rossum

€ 20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Muziekgeschiedenis in vogelvlucht
Dr. Eduard Reeser
H.J.W. Becht

€ 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderliederen ( Reinecke)
Nanny de Roever
Alg. Ned. Vrouwenver. ,, Arbeid Adelt''
Breitkopf & Hartel
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sneeuwklokjes
Hendrika van Tussenbroek
C. Alsbach
1887
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De geleende koekenpan
Hendrika van Tussenbroek
C. Alsbach
11e druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Psalmen, lof - en bedezangen
J.A. van Eijken
Klavarskribo  Slikkerveer

20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
X - Y - Z der muziek
Casper Howeler
W. de Haan
9e druk
€ 12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stemmen des Heils
J. Douma
Klavarskribo
6e druk
€ 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Klinkend Geloof
W.F.Dankbaar e.a.
Boekencentrum
1978
€ 4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen
-
Zuid-Holl.Uitgeversmij  te Den Haag
1935
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerkzang in Nederland
Dr.P.G.Kunst
Kok
1981
€ 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopte geschiedenis van het kerklied
Dr.G.van der Leeuw
J.B.Wolters
1948
€ 15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kleine geschiedenis van het kerklied
Ds.G.E.Zevenbergen en drs.J.R.Luth
Commissie Kerkmuziek voor de Herv.Kerk
1982
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lofzangen en gebeden ( 2 delen)
Geestelijke liederen uit den schat vd kerk der eeuwen/psalmen en liederen tbv baptistengemeenten
A.Jongbloed /  Unie van Baptistengemeenten
1949/1952
€ 25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een lied vol kleuren
Mar van der Veer
J.N.Voorhoeve
1984
€ 6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De lofzangen Israλls
Jacob Groenewegen
W.M.den Hertog   Utrecht
1933 ( 3e)
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat
Paul Peeters
Congresboek Eeuwfeestcongres Ned.Org.Ver.
1990
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godsdienstige liederen
Ned.Protestantenbond
De Evangelische Gezangen Compagnie
1892
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alles wordt nieuw ( verzamelbundel met begeleiding van piano of orgel)
Hanna Lam en Wim ter Burg
Callenbach
1985
7,50 ( geplasticficeerd/ bibl.exempl.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van vreugde zingen
Anka Brands en Bas Buitendijk
De Vuurbaak
1976
5,00 euro ( geplastificeerd)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liederen van het Leger des Heils
-
Eldeha
1951
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liederen van De Weg
-
-
-
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit Sions Zalen
E.Kooijmans, W.Jumelet e.a.
KLS
1991
12,50 euro (zgan,137 geestelijke liederen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bevindelijke Gezangen vertoonende een uitverkoren zondaar en Elisabeth Wast
Wilhelminus Schortinghuis, predikant te Midwolda
I.J.Malga te Nijkerk / K.van der Gijp te Middelburg
1865
150,00 ( 2 delen in 1 band, prima staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
Dr.J.A.N.Knuttel
Bouma,s Boekhuis te Groningen
1974
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tussen Hemel en Aarde
Jan van Westering
Boekencentrum
1978
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kom, zing en speel
Dr.K.Deddens
De Vuurbaak
1979
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De CL Psalmen Davids
Philips van Marnix
W.A.de Groot Goudriaan
1967
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit Sions zalen : een kerkmusicale handreiking
Evert Westra
Bosch en Keuning
1966
8,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De melodien der Psalmen en lof en bedegezangen
J.Worp
J.B.Wolters
1947
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alphabetische opgave van de eerste regels van alle verzen der Psalmen en Gezangen
der Ned.Herv.Gem.
Kemink en Zoon
1877
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liturgie    Barsten en Breuken
Casper Honders
Kok
1988
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Graduale Romanum
De Tempore et de Sanctis, SS.D.N.PII X.Pontificus Maximi
Sumptibus et Typis Friderici Pustet, Ratisbon et Rome
1920
n..o.t.k.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen
-
J.Brandt en Zoon te Haarlem
1822
50,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijke liederen verzameld en uitgegeven van wege het
Nederlansch Luthersch Genootschap voor in-en uitwendige zending
De Evangelische Gezangen-Compagnie
-
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Freytag en Snitger in Compagnie
Koos Tiggelaar
Zonneveld Druk Winschoten
1990, Kerkvoogdij Herv.Gem.Oostwold
28,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christian Worship
-
The Paternoster Press
1976
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Neerlands Gezangen voor Neerlands Mannen
S.van Milligen
J.B.Wolters
1894
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Klein getijdenboek -- Psalmen en andere liederen
Piet Thomas
Lannoo/ Gooi en Sticht
1997
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe stichtelijke liederen, eerste deel, zesde druk
J.Hazeu, Cs.zoon
J.Romeling te Groningen
1843
50,00 euro ( op vier stemmen gebragt door B.Smit, schrijfschoolhouder en zangmeester)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Rutli, Liderbuch fur Mannergesang
J.J.Gonberegger  St.Gallen
1870
-
50,00 euro ( dritte auflage)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Scottish Psalter 1929
Metrical Version and Scripture paraphrase, with tunes
Oxford University Press
1929/30
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lofzangen van Israel
J.Boiten
Scholma te Bedum
-
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kribbe Kruis en Kroon  uit Gerok,s liederen
E.Gebhardt en J.van der Valk
Kok
tweede, 1907
35,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrouwenkoor-bundel  100 van de Schoonste Christelijke liederen
Met vertalingen door A.J.Hoogenbirk
Joh.de Heer
-
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Loven met muziek
Dr.P.Schelling
Kok
1986
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrolijk zingen wij !
Liederenbundel ten dienste van het C.J.V.F. en Chr.Jonge-mannen verbond
CJMV
1956 ( eerste)
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opwekkingsliederen
Sankey en anderen
E.Verwey en Co te Winschoten
begin 1900 ?
20,00 euro 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De melodien der Evangelische Gezangen vierstemmig gezet met voor-en tusschenspelen
J.Worp
Wolters
1901
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Stad ( The Holy City)
Lied voor zang en orgel of piano
Joh.de Heer& Zn. Rotterdam
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Music and the church
David B.Pass
Broadman Press  Nashville, Tennessee
( De Banier)
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gezangboek van Christian Science
Netherlandic Edition
The Christian Science Publ.Soc. Boston, Massachusetts USA
1946
20,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een prettig zanguurtje, serie II
L.Huizenga en A.Risselada
Jacob Dijkstra
2e druk
4,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeugdzangen
Jeugd-en Kinderdiensten, Zondagsschool en Huis
J.N.Voorhoeve
4e druk
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Ram sam sam II - liederen
C.C.le Clercq
Sticht.Evangel.Herstel en Opbouw Rotterdam
1963
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuw Bijbels liedboek
Huub Oosterhuis
Ambo
1986
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Engelenwijsjes
Piet Zuidema
Callenbach
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oude en nieuwe zangen
Van Woensel Kooy
A.Voorhoeve
1954
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan ,t eind van elke schooltijd
H.Hasper
P.Noordhoff
vierde druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Land van belofte, liederen uit basisgemeenten
Jan-Willem van de Velde
Luyten
1986
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Concordantie bij de Psalmen
Martie Vollenhoven-Meijer
Kok
1989
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Triangel:Franse, Duitse en Engelse liederen
J.Soetekouw
Bosch en Keuning
1952
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kun je nog zingen, zing dan mee !  Oranjebundel
J.Veldkamp en K.de Boer
P.Noordhoff
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlandsche Volksliederen voor gemengd koor
Nederlandsche Koorvereeniging
G.Alsbach & Co
1909
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Music of what Happines : Celtic Spirituality
John J.O Riordain
The Columba Press   Dublin
1996
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met het licht mee : twee muziekspelen over Kerstmis
Kees de Bruine
Gooi en Sticht
1997
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liefde is het meeste : om te zingen met kinderen
Hans Bouma en  Sander van Marion
Kok
1993
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Laudamus
M.van Woensel Kooy
J.M.Breedee
1932, eerste druk
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Neues Deutsches Liederbuch
B.Q.Morgan u.a.
D.C.Heath and Company
1931
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zangbundel ten dienst van huisgezin en samenkomsten
-
Joh.de Heer
1912, 5 e druk
5,00 ( redelijke tot matige staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Psalmen opnieuw naar het Hebreeuws bewerkt op de oorspr.melod.der Reformatie
-
Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen
1948
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe liederenbundel voor zondagsschool en huisgezin
H.W.S.
,t Koggeschip
15e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eerste zangboekje voor de Lagere Scholen en Zangscholen
J.Worp
J.B.Wolters
1873, zesde druk,rug opnieuw geplakt
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Richtlijnen van de stichting tot verbetering van het Psalmgezang in de Geref.Kerken in Nederland bij de
oefening in het Reformatorisch Psalmzingen
A.Jongbloed
1950
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zangbundel 869 liederen en koren no.2
Joh.de Heer
Joh.de Heer
1974 - 969e-1000e duizend
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zangbundel 853 liederen en koren no.1
Joh.de Heer
Joh.de Heer
1971, 22e uitgave
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Testament ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi
-
Johannes Enschede en Zonen te Haarlem
1821,leren band, goud op snee,slotwerk,goede staat
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Testament of alle boeken des nieuwen verbonds  onzes Heeren
-
Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam
1865, leren band,goud op snee, slotwerk ( 1 slot ontbreekt),goede staat
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe stichtelijke liederen door J.Hazeu, C.zoon op vier stemmen gebragt door den
schrijfschoolhouder en zangmeester B.Smit
J.Romelingh te Groningen
1843, band matig, compleet/goede staat ,zesde druk
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De CL Psalmen des Propheten Davids
Petrum Dathenum
F.van der Peijl te Kruiningen
1909
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lofzang. Liederen voor liturgisch en algemeen gebruik
J.F.Middelham en P.H.Kriek
Callenbach
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe liederenbundel voor zondagschool en huisgezin
H.W.S.
Egeling,s boekhandel
1901
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons liedeboek
J.Pelser en G.J.van Zanten
J.B.Wolters
1951
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zingt mee !
Evangelisatie Jeugdclubs der Geref.Kerk te Hilversum
-
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie zingt mee ?
-
NZV
diverse drukken
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar woord en toon elkaar wijden..
C.A.Wauters en Ds.W.Bleij
Lannoo
1981
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een reformatorisch kerkboek
H.Hasper
A.Jongbloed
1941
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kan er een nieuwe psalmberijming komen ?
Muus Jacobse
D.A.Daamen
1947
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En leid mij voort .... veertig liederen voor de veertigdagentijd
H.Andriessen en M.Verhoeven
Gooi en Sticht
1994
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse liedjes voor peuters en kleuters
Blondi v.d.Woude & Nico Verrips
J.N.Voorhoeve
1e,2e,7e en 8e
3,50 per druk
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe Bijbelse liedjes voor peuters en kleuters
Blondi v.d.Woude & Nico Verrips
J.N.Voorhoeve
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liedjes voor alledag
Sander van Marion & Maria Zonneveld
J.N.Voorhoeve
eerste
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe liedjes voor alledag
Sander van Marion & Maria Zonneveld
J.N.Voorhoeve
eerste
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groot Nederlands Korenboek
Jaap van den Hurk
Kok
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beginselen van kerkmuziek
Ds.S.P.de Roos
H.J.Paris
1966
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Muziek en Religie
Dr.G.van der Leeuw
H.J.Paris
1934
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alles wordt nieuw, verzamelbundel, groot letteruigave
Hanna Lam / Wim ter Burg
Callenbach
1990
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zingende kinderwereld.Kinderliedjes voor een of twee stemmen met piano-begeleiding
J.Worp ( J.J.A.Goeverneur)
J.B.Wolters
1893, 64 pagina,s
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie zingt mee ?
NZV
NZV
1954, met s.o.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gesangbuch fur die evangelische Landeskirche in Hessen
-
J.Waitz Darmstadt
1923
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
:Laudate.Dominum. Geestelijk Liederenboekje
P.J.H.Russel
M.Waterreus te Roermond
1888
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
50 kleuterliedjes
Annie Langelaar
Muusses Purmerend
13e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat wij gehoord hebben
Nimda Schelhaas, Joke Schelhaas-van Beveren, Inge Lievaart en Jimco Zijlstra
Boekencentrum
1994
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen.
Dr.A.W.Bronsveld
H.Veenman & Zonen
1927
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Adem van boven - nieuwe liederen-
A.F.Troost
Boekencentrum
2000
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eensaemhuys-en Winter-leven
W.Sluyters
?
1700/1800, zeer zeldzaam
250,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Les Pseaumes de David Mis en Vers Franqois
Nouvelle Eition.
Marc-Michel Rey Amsterdam
1768
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cantuale. Vesper-en Lofboek voor de Kerkprovincie van Nederland
-
Wd.J.R.van Rossum
1917
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderleven. Gedichtjes van Beata, Stella Mare, Tine van Berken, en Ant.L.de Rop
Muziek van Mevrouw Nelly van der Linden van Snelrewaard-Boudewyns
A.A.Noske te Middelburg
1901, derde druk
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Betlehem-Efratha. Kerstcantate woorden van
R.Steenstra. Muziek van H.Franken
J.C.Willemsen te Nijverdal
serie C.no.506
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Harmoniumvriend
Joh.de Heer
G.Alsbach & Co
nieuwe en verbeterde uitgave, 9 pagina,s
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Fantasie voor de orgel over het koraal Dankt,dankt nu allen God
Feike Asma
G.Alsbach & Co
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vier Koraalmelodieen voor Orgel bewerkt door
Feike Asma
G.Alsbach & Co
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Com nu met sang
G.van Ravenzwaaij
Zomer en Keuning
eerste, redelijke staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Fantasie over Op bergen en in dalen voor orgel door
Jac.Bonset
G.Alsbach & Co
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie zingt mee ?
-
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging
oudere druk, 47 pagina,s, groot formaat
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor klein en groot. Oude en nieuwe wijsjes in lichte zettin voor piano
Olivier Koop
Metro Muziek Amsterdam-Z.
redelijke staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoy, een lied !
Thea en Nico Zaat
Gehrelsvereniging
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe liederenbundel voor zondagsschool en huisgezin bijeengebracht door
H.W.S. De muziek bewerkt door Hessel de Vries
Electrische Drukkerij R.Los
1908,  rug wat los, redelijke staat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het jaar rond. Leren zingen uit het Liedboek voor de kerken
Evert Westra
Wolters-Noordhoff
1983
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tekstboekje Opwekkingsliederen voor kinderen
Liesbeth van de Akker e.a.
Stichting Opwekkingslectuur Putten
2003
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor de kinderen van Korach  1) De Lofzang 2) De liederen van Opgang 3) De koning komt
Marijke Bleij-Pel, K.A.Deurloo e.a.
Prof.dr.G.van der Leeuw-stichting
1987/89/91, 3 delen, compleet
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zangbundel ten dienst van huisgezin en samenkomsten. 899 liederen en koren
Joh.de Heer, editiie 1991 gereviseerd door Jan Quintus Zwart
Poeltuyn BV te Hillegom
1991, 304 pagina,s
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liederenbundel
Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen
idem
1949, eerste deel,vaderlandse liederen
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hymnal Church Psalmody
W.H.C.Dawson
H.White London
1853
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzamelde berijming van boeken van het Oude en het Nieuwe Testament met aanvullingen
Heeringa
eigen beheer
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gehuld in glans en glorie. Proeve van psalmberijmingen gebaseerd op de Nieuwe Bijbelvertaling
Louis A.F.Godschalk
Boekencentrum
2000
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zing het woord.Liedboek voor kinderen. Tekst en melodie
-
Ploegsma
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zing het woord.Liedboek voor kinderen.Tekst en melodie.
-
NZV
derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zing het woord.Liedboek voor kinderen.Tekst
-
NZV
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie zingt mee ?
-
NZV
groene kaft
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liederen van het Leger des Heils
-
Bureau van uitgave
rode kaft
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie zingt mee ?  B voor de feestdagen
Dr.G.P.Marnang en L.C.Post
-
oude bruin boekje
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeugdbundel.Keur van liederen uit Blijde Stemmen en supplement
-
Bureau van de Federatie
1939, redelijke staat
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Youth sings. A Praise Book of Hymns and Choruses
-
Praise book Publ.
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
zingt de Heer een nieuw lied
-
Korenbundel V.E.G.Utrecht Z.
43 pag
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zing Jubilate. Gezangen en Gebeden voor de Eredienst
Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg
De Garve Burgge
verbeterde druk
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zing samen.Liedboek voor kleuters
Job Heeger en Gerard van Hulst
NZV
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bathmens  Liedboek
Samen op Weg Gemeente Bathmen
Kerkenraad
2000
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op goede grond.Bijbelliederen voor kinderen
Jan van der Bijl / Wilma van der Zwaard
Callenbach
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerstliedjes
Pim zur Muhlen
Callenbach
derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse visie op muziek
Leen la Riviere
Gideon
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Korenboekje
-
Stichting Moria
1-236  liederen
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Instemmen zangbundel
-
Boekencentrum
1981
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods volk onderweg 30 negro spirituals in onze taal en voor onze tijd
Henk Meijer
Voorhoeve
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er valt wat te zingen
Hans Bouma en Sander van Marion
J.N.Voorhoeve
1974
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een nieuwe schepping. geloven zingenderwijs
Hans Bouma
J.N.Voorhoeve
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als de graankorrel sterft ..... oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen
Maijke de Bruijne
Narratio
1996
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alles wordt nieuw. Grote bundel deel II
Hanna Lam / Wim ter Burg
Callenbach
1982
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
La-ti-do hoor ons zo ! Twintig versjes van
Jac Linders
M.Stenvert
2e
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderzangbundel
Joh.de Heer
Joh.de Heer
1921, zesde druk
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelisches Gesang Buch
-
Evangelisches-Lutherische Kirche in Bayern
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sions liederen
E.B.Couvee
Ver.Stadszending Utrecht
1912
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De woorden gezongen.Liederen bij het boek Deuteronomium
Klaas Bartlema e.a.
Boekencentrum
1982
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Viva la Musica
W.Geursen en G.Vellekoop
De Toorts te Haarlem
1955, vierde
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christliches Gesangbuch zur Beforderung der offentlichen und hauslichen Andacht fur die evangelisch-protestantische Kirhe
Grossherzogthum Baden nebst einer Sammlung christlicher Gebete.
Verlag von Joh.Heinr.Geiger te Labr
1862
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sagittarius 4. Beitrage zur Erforschung und Praxis alter und neuer Kirchenmusik
Heinrich Schutz Gesellschaft
Barenreiter Verlag Kassel
1973
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liederenbundel van het Christelijk Jonge Mannen Verbond
Chr.Jongemannenverbond
idem
1949, 9e druk
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons nieuwe kerstboek.Vijf oude en vijf nieuwe kerstliederen
Geertruida van Vladeracken
idem
prentjes van Jan Poortenaar
10,00 ( redelijke/gebruikte staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zing van het licht.Een bundel kerstliederen voor kinderen door
Eveline Sypkens en Mien Labberton
Bigot & Van Rossum  Amsterdam
in ringbandje (gedeeltelijk los), compleet
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de kerstdagen. Een bundel van geliefde kerstmelodieen met hollandsche tekst
Catharina van Rennes
J.A.H.Wagenaar Utrecht
dertiende
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Improvisatie. Muziekleven Martin Mans
Jan W.Klijn
Jeweka Bleskensgraaf
2000
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Weet wat je zingt ! De 121 liederen van Leusden : een verantwoorde keuze ?
H.Vreugdenhil-Busstra
Scholma te Bedum
2001
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
No.1 Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten; 926 liederen en koren
Joh.de Heer
Joh.de Heer & Zn Rotterdam
11e, 1926,opnieuw ingebonden, redelijke staat
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zionslieder
Jehuda Halevi
Schocken Verlag Berlin
1933, mit der Verdeutschung von Frans Rosenzweig
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ministeriale
Jan Wit
Holland
1966
5,00