Dit is pagina:  exacte wetenschappen / natuurkunde scheikunde
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerboek der Natuurkunde, deel  1 en 2
Dr.Everhard Bouwman
Wolters
1913
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Physica ( leerboek Natuurkunde), deel 1 en 2
J.W.Boerman en K.M.Knip
Wolters
1912
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven met atomen
Mr.H.C.M.Edelman
J.M.Meulenhoff
1957
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Korte handleiding voor de Weerkunde
Dr.J.P.van Loon
P.Noordhoff
1909
6,50 (  met uitwerking weerbericht 1909,  lichte potloodonderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Elektriciteit voor de L.S.
R.Postuma en R.W.Steenhuizen
Jacob Dijkstra
?
10,00 (betreft eerste deeltje)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verbrandingsverschijnselen ( leerb.natuurk.)ten dienste van candidaat-hoofdonderwijzers
D.Horn en S.de Gast Jz
Joh.Ykema
1912
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eenvoudigste verbandingsverschijnselen en samenstelling der dampkringslucht
D.H.Cocheret
Nijgh en Van Ditmar
3e
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Landbouwscheikunde
Dr.G.H.Coops
P.Noordhoff
1913, 2 e druk
12,50 ( met lichte aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het vergaan der wereld
Dr.M.Wilh.Meijer
J.M.Meulenhoff ( Alg.bibl.)
-
7,75
  Trekvogels
D.A.C.van den Hoorn / Jaap Taapken
Elsevier
1978
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dwalend ginds en her
J.A.Verwey
Born te Assen
3e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zomer, lente en winter (3 plaatjesalbums compleet)
Jac.P.Thijsse
Zomer en Keuning
1975/1982
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Natuurserie no.1 Leeuwenhoek en Swammerdam ( natuurserie III)
Dr.A.Schierbeek
De Hofstad te ,s Gravenhage
1941
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rennend door de regen
Jay Ingram
Uitgeverij M en P te Weert
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De spectaculaire wereld van de natuur
Rupert O.Matthews
Van Holkema en Warendorf
1988
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
August Bier en de homoeopathie
Arie van ,t Riet acad.proefschrift
Gema Eindhoven
1978
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
1865-1965  Dr.Jac.P.Thijsse
CJN/IVN enz.
Ineke Haighton en Jaap van Dijk
1965, thema-speciaal nummer
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hei en dennen
E.Heimans en Jac.P.Thijsse
Ploegsma
1968
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
King Natuurboek
Wout Philoppo en Sjoerd de Vries
King fabrieken Tonnema te Sneek
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerboek der Natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen
Dr.J.Bosscha, Jr.
A.W.Sijthoff
1886, eerste deel ,redelijke staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Boschbouw
Ir.J.H.Jager Gerlings
J.Noorduijn en Zoon
1948, tweede
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De houding van den mensch tegenover de natuur
Dr.S.Hofstra
Van Loghum Slaterus
1945
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zes maanden op speurtocht
Rinke Tolman
W.L.& J.Brusse
1958, met s.o.
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Scheikunde in dienst van den mensch
Dr.G.Doyer van Cleef
H.D.Tjeenk Willin & Zoon
1918
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Studie van de vorming en dynamica van Sn nanoclusters in SiO2
Gerhard Koops
Kath.Universiteit Leuven
2001, acad.proefschrift
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Langs heidezoom en hessenspoor
Jac.Gazenbeek
Zomer en keuning
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarneming, theorie en toepassing in de Natuurkunde
H.B.G.Casimir
J.B.Wolters
1939, uitgesproken rede
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwere inzichten in de scheikunde
A.E.van Arkel
Martinus Nijhoff
1934, uitgesproken rede
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wetenschappelijke mededelingen  KNNV, diverse nummers 1958-1962
diverse
Kon.Nederlandse  Natuurhistorische Vereninging
div
prijs per nummer variabel 5,00 tot 15 ,00, 54 nummers totaal slechts 100,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
80 jaar Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
J.A.Nijkamp e.a.
KNNV
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het moderne wereldbeeld en zijn wijzigingen
C.Kunst
Van Gorcum & Comp.
1932
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Natuurkunde voor het MTO, Electrische Stromen, serie A
Dr.W.K.Baart e,a,
De Techn.Boekhandel H.Stam
1935
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Natuurkunde voor de eerste ronde, eerste en tweede deel
W.Reindersma en Dr.T.van Lohuizen
J.B.Wolters
1939/1938
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wondere natuur
Bertha Morris Parker
Elsevier
1957, vert.door Rinke Tolman
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gas-Liquid pipe flow with drag reducers
Peter Jacobus Hamersma
Krips Repro Meppel
1983
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Armoede of soberheid. De verarming van mens en milieu als nieuwe sociale kwestie
Rafael Franciscus Hubertus Janssen
De Lekstroom te Nieuwegein
1990, acad.proefschrift
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Introduction to Physiological Chemistry
Meyer Bodansky, Ph.D.
John Wiley & Sons  New York
1930
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn Natuur-Album en Handleiding voor den onderwijzer
J.H.ten Hoor en H.Heidinga
J.B.Wolters
1933
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het wonder van het gewone ,5 delen compleet
N.van Loo
De Vuurbaak
div,compleet, 5 delen, geplastificeerd
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Fossielen
Rudolf Prokop
R & B
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een wereld door het mikroskoop onthuld
C.van Duijn Jr.
Zomer en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Overal Natuurkunde  Scheikunde en Geologie
J.C.Alders
Enum
1944
5,00