Dit is pagina:  bijbelse theologie / Nieuwe Testament
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uitgelezene keurstoffen  of zes en tachtig leerredenen over verscheidene teksten des Nieuwen Testaments
Joannes Beukelman, voorrede F.C.Wijle, Uithuizermeeden
H.C.Mekel & Comp te Appingedam
1857, 3 delen in 1 band ,resp.411/458/511  pagina,s
225,00 , orginele prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De hemelladder
Justus Wijnekus
Haasbeek
1997
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Eschatologie der synoptischen Evangelien
Heinrich Baarlink
W. Kohlhammer
1986
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het goed recht van een theologie van het N.T.
Hendrikus Boers
Kok
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op betrouwbare grond
Drs. G. van den Brink
Barnabas
1999
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The apocalypse of John
Isbon T. Beckwith
Baker Book House
1967
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelie op zijn zondags
A. Bertrangs
Beyaert
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gelijkenissen
Dr. A.M. Brouwer
Sijthoff
1946
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vier evangelisten
Dr. A.M. Brouwer
Ruys
1931
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paraphrasis ofte Verklaringh ober ,t Nieuwe Testament onze Heeren Jesu Christi
Des..Erasmus van Rotterdam  -- vertaelt door Ellert de Veer, notaris  tot Amsterdam
Jan J.Bouman, Boeck-Verkooper  op ,t Water , over de Koornbeurs
1660
n.o.t.k., perkam.band, uitmuntende staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Neues Testament und Geschichte
Oscar Cullmann
Theol. Verlag
1972
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Neutestamentliche Zeitgeschichte
Werner Foerster
Furche - Verlag
1968
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Arcana Revelata ( opstellen aangeboden aan)
Prof.Dr. F.W. Grosheide
Kok
1951
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld van het Nieuwe Testament
Howard Clark Kee
Ten Have
1979
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Community if the New Age
Howard Clark Kee
SCM Press
1977
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eirene in het Nieuwe Testament
W.S. van Leeuwen  ( proefschrift)
H. Veenman
1940
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Raumverstandnis in Neuen Testament
Ernst Lerle
Lutheraner Verlag
1955
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De historische betrouwbaarheid van het N.T. in het licht der twintigste eeuw
Dr. W. Lodder
H. Veenman
1941, derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Einkeit des Neuen Testaments
Eduard Lohse
Van den hoeck
1973
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuw Testamentische termen
Ralph Luther
Ruys

5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einleitung in das Neue Testament
Willi Marxsen
Guter sloher Verlag
1963
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Testament en zijn schrijvers
Dr. J.A. M` Clymont
Callenbach
1908
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The text of New Testament
Bruce M. Metzger
Clarendon Press
1964
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Studies on the Jewish Background of the New Testament
H. van Praag
Van Gorcum
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op gespannen voet
Drs. Evert W. van der Poll
Kok
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eerst de Jood, maar ook de Griek
Dr. K.J. Popma
T. Wever
1950
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oorsprong en theologische betekenis van het N.T.
Karl Herman Schelke
J.J. Romen
1964
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Apostelgeschichte
Adolf Schlatter
Calwer
1928
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Mitte des Neuen Testaments
Ulrich Luz und Hans Weber
Vandenhoeck & Ruprecht
1983
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spoorzoeken in het N.T.
Prof. G.J. Sirks
Van Loghum Slaterus
1957
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liefde en vrijheid volgens het N.T.
C. Spicq  O.P
Helmond

6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Theologie des Neuen Testaments
Ethelbert Stauffer
C. Bertelsmann Verlag
1948
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarheid en verbeelding rondom het N.T.
Dr. P.A. van Stempvoort
Callenbach
1956
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De hemelvaart des Heren
Dr. C. Stam
Kok
1950
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Atonement in New Testament Teaching
Vincent Taylor
The Epworth Press
1963
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A harmony of the Gospels
Robert R. Thomas
Moody Press
1979
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwste Testament
Patrick Tilly
Het Spectrum
1984
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sprekende beelden
Ds. P.J. Trimp
De Vuurbaak
1990, tweede druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nieuwe Testament: Boek van het Verband
Dr. C. van der Waal
Oosterbaan
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Apostelgeschichte
D. Ernst Haenken
Van den Hoed & Ruprecht
1968
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus rationalist en mysticus
Dr.A.L.S.Bar
Servire
1972
  4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus
F.B.Meijer
W.A.Bechoor
1898
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En het woord is scheep gegaan
L.Hoyack
Kluwer
1951
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus in zijn leven en werken
Ds.G.Wielenga
Kok
1917
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Petrus, visscher,discipel en apostel
Dr.F.B.Meijer
J.N.Voorhoeve
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologisches Begriffslexikon zum N.T. ( 3 delen)
Lothar Coenen
R.Brockhaus
1967
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johannes de Doper
P.A.E.Sillevis Smitt
H.A.van Bottenburg
1908
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einleutung Neue Testament
D.Fritz Barth
Gutesloher 
1921
  7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Secret book of Revelation
Gilles Quispel
Collins London
1979
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwere opvattingen omtrent het Koninkrijk Gods in Jezus prediking naar de synoptici
H.M.Matter ( proefschrift)
Kok
1942
6,50 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Gospel of Mary
Esther A.de Boer ( proefschrift)
-
2002
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A parsing guide to the Greek New Testament
Nathan E.Han
Herald Press   Scottdale
1971
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die dekor van die nuwe testament
Prof.dr.Schalk Duvenage
Interkerkelijke Uitgewerstrust
1981
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De openbaring Gods in het nieuwe testament
Dr.F.W.Grosheide
Kok
1953
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Omwerkings-en compilatie hypothesen toegepast op de Apokalypse van Johannes
Gerard Johan Weyland, academisch proefschrift
J.B.Wolters
1888
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handbuch NT : Die Hellenistisch-Romische kultur/die Urchristlichen Lateraturformen
D.Dr.Paul Wendland
Verlag Mohr   Tubingen
1912
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld van het Nieuwe Testament
Prof.Dr.G.A.van den Bergh van Eysinga
De Wachttoren
circa 1929
6,50 ( lichte potloodonderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Christologie des Neuen Testaments
Oscar Cullmann
Mohr
1958 ( 2e)
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus van Nazareth, harmonie der vier Evangelien
Dr.Alexander Westphal
Kok
1932
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vierkant Paulus
Gilbert Baudet en Andreas Wohle
De Ploeg te Utrecht
1991
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geboren te Bethlehem
Dr.H.W.van der Vaart Smit en Prof.dr.Ferrari d,Occhieppo
Helmond
nieuwe uitgave 1979
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Wedergeboorte
Dr.D.J.de Groot
Kok
1952
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der apostolische Character der Evangelien
Hans-Joachim Schulz
Gustav-Siewerth-Akademie
1995
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
New Testament Introduction
Donald Guthrie
Inter-Varsity Press
1991
37,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Development of Greek and the New Testament
Chrys C.Caragounis
Mohr Siebeck
2004
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
New Testament Times
Merril C.Tenney
William B.Eerdmans
1984
20,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einleitung in das Neue Testament
Paul Feine/ Johannes Behm
Quel/ Meyer- Heidelberg
1964
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Introduction to the New Testament
Raymond F.Collins
Doubleday and Company New York
1983
20,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus bij de ingang van zijn lijden,uitgang van zijn lijden en doorgang van zijn lijden
Dr.K.Schilder
Kok
1949,51 en 52
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hij heeft onder ons gewoond
Cor Bruins
Medema
1984
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe testament en mythe
Dr.H.de Vos
Callenbach
1953
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De prediking van de opstanding der doden in het Nieuwe Testament
Dr.G.J.Streeder
Bosch en Keuning
-
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Perspectief in het Nieuwe Testament
Ds.H.A.Wiersinga
Bosch en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier evangelien
of proeve door Mr.Isaad da Costa, eerste reeks en tweede reeks 2 banden
S.en J.Luchtmans te Leiden
1840 ( zwarte rug en band)
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
New Testament development of Old Testament Themes
F.F.Bruce
Wim B.Eerdmans  Michigan
1977
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einleitung in das Neue Testament
D.Theol.Wilhelm Michaels
Berchthold Haller Verlag Bern
1954, 2e
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The New Testament and Criticsm
George Eldon Ladd
William B.Eerdmans
1967
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die wankelende rots-- ,n Lewensgeskiedenis van die apostel Petrus
P.S.Dreyer
Holl.Afrik.Uitg.Mij Kaapstad  Pretoria
1977
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verklaring van de Evangelische Parabolen
Campegius Vitringa //  Johannes D,Outrein
Johannes Ratelband boekverkooper te Amsterdam
1726
120,00 ( moet opnieuw in band worden gezet, verder goed)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die alteste Evangelien-Handschrift ?
Carsten Peter Thiede
R.Brockhaus Wuppertal
1986
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Mystik des Apostel Paulus
Albert Schweitzer
Mohr Tubingen
1930
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Enige Nieuwtestamentische Apokriefe Geschriften ( 3 delen)
Dr.C.A.Tukker en dr.R.ten Kate
De Banier
1984
17,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kritisch Exegetischer Kommentaar uber das Neue Testament ( 6 banden, compleet)
Dr.Heinr.Aug.Wilh.Meyer
Vandenhoeck und Ruprecht,s Verlag  Gottingen
circa 1858  ( 6 rode banden)
100,00 euro ( prima staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heilige feestgezangen behelzende ...De Zegerpraal des Geloofs -- Hebreen
Francois Halma
Francois Halma, drukker der Ed.Mog.Heeren Staten van Friesland te Leeuwarden
1718
200,00 , prima staat, perkam.band,gravures, redelijke/goede staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Orientatie in het Nieuwe Testament
C.den Boer
Boekencentrum
1993
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Overeenstemming der vier evangelien
Dr.Robinson
D.Donner te Leiden
1896
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lehrbuch der Historisch-Kritischen Einleitung in das Neue Testament
Heinrich Julius Holtzmann
J.C.B.Mohr   Freiburg
1892
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Petrusbild in der neueren Forschung
Carsten Peter Thiede
R.Brockhaus Verlag Wuppertal
1987
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Introduction to New Testament textual criticism
J.Harold Greenlee
William B.Eerdmans
1980
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
New Testament Theology : basic issues in the Current Debate
Gerhard F.Hasel
William B.Eerdmans
1978
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De toekomst en het einde uit de Apocalypse
D.D.Glycola
-
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het evangelie van Thomas
Riemer Roukema
Meinema
2005
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The new testament documents are they reliable ?
F.F.Bruce
The Inter-Varsity Fellowship  London
1960
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The interpretation of the Fourth Gospel
C.H.Dodd
University Press Cambridge
1965
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Grieksch de authentieke tekst voor de exegese van het Nieuwe Testament en het gebruik van Grieksch
door den Heeren en zijne Apostelen in Palestina  door Dr.S.Greijdanus
Kok
1940 en 1932, twee afzonderlijke werken
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lukas, zijn taak en plaats in de heilsgeschiedenis
Ds.H.Mulder
Bosch en Keuning
1942
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus als geestelijk hervormer
Dr.J.de Zwaan
H.J.Paris
1932
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dienaren van de Koning
Dr.H.Mulder
Kok
1956
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Gelijkenissen onzes Heeren Jezus Christus
W.B.Renkema en R.J.W.Rudolph
J.C.van Schenk Brill
tweede
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vier evangelisten als menselijke typen
Prof.dr.A.Chorus
De Toorts te Haarlem
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joodsche invloeden bij Paulus
Pieter Grades Kunst
H.J.Paris
1936 , acad.proefschrift
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The idea of perfection in the New Testament
Paul Johannes Du Plessis
Kok
1959, acad.proefschrift
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament
Dr.F.W.Grosheide
H.A.van Bottenburg
1935
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Licht vom Osten : Das Neue Testament und die neuendeckten Texte der hellenistisch-romischen Welt
Adolf Deissmann
J.C.B.Mohr
1923
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van de boeken des Nieuwen Verbonds
Dr.J.M.S.Baljon
J.B.Wolters
1901
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus Mysticus ?
Dr.A.M.Brouwer
J.van Druten te Utrecht
1921,uitgesproken rede
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Paraenese van den apostel Paulus
Dr.J.Kooy
Van de Garde & Co te Zalt-Bommel
1926
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Novum Testamentum Regnum Aeternum

Dr.D.Plooij
Noord-Holl.uitg.mij
1932 , uitgesproken rede
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hedendaagsche problemen in de Nieuw-Testamentische wetenschap
Dr.W.C.van Unnik
Callenbach
1947, uitgesproken rede
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Getuigen van Jezus Christus in het Nieuwe Testament
Reinier Schippers
Wever
1938 , acad.proefschrift
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een beoordeeling van Barths exegese van 1 Corinthen 15
Gerardus Johannes Streeder
H.J.Paris
1938,acad.proefschrift
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Enige Nieuwstestamentische Apokriefe geschriften ,3 delen,compleet
Dr.C.A.Tukker
De Banier
1984/88/94, 3 delen
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot alle rijkdom van een volledig inzicht
Dr.A.N.Hendriks
Van den Berg Kampen
1991
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan ..
dr,C.P.van Andel
Centrum voor educatie
1987
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The New Testament Documents, their origin and early history
George Milligan, d.d.
Macmillan and Co  London
1913
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gelijkenissen van Jezus
J.van der Hoeven
Callenbach
1983
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kommentar zum Neuen Testament
Theodor Zahn
A.Deichtert
1910-1913
65,00 , deel 1 t.m 4 , 6 t/14, leren rug, goede staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kruisweg, volgens de evangelien van Mattheus,Marcus,Lucas en Johannes
C.Vorstelman
H.J.W.Becht
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus van Tarsen als heilssoldaat
Pieter W.Cohen
J.N.Voorhoeve
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus, eine kultur-en religionsgeschichtliche Skizze
D.Adolf Deissmann
J.C.B.Mohr
1925
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De boodschap van het Nieuwe Testament, eerste en tweede deel
Dr.J.N.Sevenster
Van Gorcum & Comp
2e
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De boeken van den Bijbel.Nieuwe Testament
Dr.J.F.Beerens
G.J.A.Ruys
potl.aantekeningen,redelijke staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid voorgesteld.
Nicolaas Beets
A.C.Kruseman
1855, leren oorspr.band, goede staat
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De taal van het Nieuwe Testament
Prof.dr.H.J.Jager
v.d. Berg te Kampen
1974
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus en het Orfisme
Dr.P.Boendermaker
H.J.Paris
1930
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielszorg in het Nieuwe Testament
Dr.M.H.Bolkestein
Van Keulen
1964
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Antieke cultuur om en achter het nieuwe testament
Dr.J.de Zwaan
De Erven F.Bohn
1916
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De prediking van het Nieuwe Testament, 24 delen, compleet
Dr.A.F.J.Klijn ( redactie)
Callenbach
diverse, prima staat, compleet
175,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Introduction to the New Testament
Werner Georg Kummel
SCM Press
1984
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus de dichter Gods
Teixeira de Pascoaes
Meulenhoff
1949
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das tausendjahrige Reich. Eine biblisch-theologische Studie
Dr.theol. Hans Bietenhard
BEG-Verlag Bern
1944
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De leer des Nieuwen Testaments, 2 delen, compleet
George Barker Stevens
Kemink & Zoon ; Godgeleerde Bibliotheek onder redactie van Prof.dr.C.H.van Rhijn, jaargang 1908 /1909
1908/1909, resp. 640 blz en 641-723 blz. +  Inhoudsopgave
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Umwelt des Neuen Testaments
Eduard Lohse
Vandenhoeck & Ruprecht
1986
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Defence of the Gospel in the New Testament
F.F.Bruce
Wm.B.Eerdmans
1959
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament
dr.H.Baarlink,dr.W.S.Duvekot en dr.A.Geense
Kok
1984
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
History and the Gospel
C.H.Dodd
Nisbet & Co
1947
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament
A.F.J.Klijn
Kok
1982
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gij kustlanden
Dr.C.van der Waal
Oosterbaan
1976, 2e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theological Dictionary of the New Testament, volume IX
Gerhard Friedrich
Wm.B.Eerdmans
1974
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Schriften des Neuen Testaments, band 1-4, compleet
Johannes Weiss
Van den Hoeck und Ruprecht
1917-1918
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Christologie van het Nieuwe Testament
Prof.dr.G.Sevenster
Holland
1946
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus van Nazareth. Harmonie der vier evangelien
Dr.Alexandre Westphal
Kok
1932,vierde druk
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament
Prof.dr.F.F.Bruce
Medema
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrucht der lippen waarom vier evangelien
Eugen Rosenstock-Huessy
Ten Have
1981
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus. Loopbaan,levenswerk,lijdensweg
H.S.S.Kuyper
La Riviere & Voorhoeve
1919
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Saulus van Tarsen als Paulus de Apostel
M.Beversluis
D.Bolle
1926
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paulus
Dr.Josef Holzner
Foreholte te Voorhout
vierde
5,00