Dit is pagina:  prakt. theologie / opvoeding en scholing
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schoolkatechese en communicatie
Proefschrift  G.J. de Reuver
Mondiss
1987
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onderwijs en bevrijding
Cil Marinus Wigmans
Dissertatie
1984
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kind en de Bijbel
Dr. F. Bloemhof ( DIA reeks)
Callenbach

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beeldend werken met jonge kinderen
Tine Cortel / R.Augustynus
Vermande Zonen
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strijd over de ketterdoop
G. van Goor Jan Louiszoon ( proefschrift)
Kemink
1872
12,50 ( rug matig, bladzijden goed)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels dopen zo... of zo...?
Dr. J.P. Postma
T. Wever
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verborgen medeopvoeders van de jeugd
Ulrich Beer
H. Nelissen
2e druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Visies op de jeugd
H.J.H. Brentjes
Van Loghum Slaterus
1979
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelkennis , deel 1 en deel 2
J.L. Erkelens
Meinema
2e druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zeker weten
Ds. W. van Gorsel en L.van Driel
Kok
3e druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het zaad dat valt in de aarde
Marielene Leist
De Toorts
1974
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kleine mens en het grote boek
J.L. Klink
Ambo
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven met kinderen
J.L. Klink
Ambo
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maar een half woord.Gelovig leven en opvoeden
N.J.M. Vendrik
Paul Brand

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wet van God in de opvoeding
Prof.Dr. J. Waterink
Kok
1963
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opdat zij licht zien
Dr. J. Waterink
Zomer en Keuning
1949
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus en de kinderen
Hans - Ruedi Weber
Kok
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onder een bloedrode Hemel
Jan te Winkel
Boekencentrum
1984
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Gereformeerd onderwijs.Identiteitsbezinning
A. Joh. Kisjes en P.A. te Velde
Kok
1983
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Memorietafel van het Christelijk Onderwijs
Drs. T.M. Gilhuis
Kok
1975
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderen over God vertellen
H.R. Juch ( proefschrift)
Kok
1990
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het eerste vak
Dr. A.J. Onstenk
Kok

4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Denken over Godsdienstonderwijs
W.E. Westerman
Kok

4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godsdienstonderwijs

G.V.O.L.K.
1978
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Getraind... en wel?
Ds. J. van Amstel
Stark
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gemeente in veelvoud
H.T. van Bochove
T. Wever
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vom Rechten Reden und Schweigen
Walter Buhlmann
Vandenhoeck
1976
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sensivity training en hoe verder?
Drs. B. Kristensen e.a.
Buyten en Schipperheijn
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Samen bouwen aan de gemeente van Christus
Tinus Olthof
Kok
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Komen als geroepen
P.J. Roscam Abbing
Boekencentrum
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praxis des Gemeinde - aufbaus
Christiaan A. Schwarz
Schriftennissions - Verlag
1987
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zonder beelden sprak hij niet tot hen ( deel 2)
Hein Vrijdag
Gooi en Sticht
1990
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praktische protestante meditatie
Dr. Friso Melzer
De Tijdstroom

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Glaubwurdigkeit des Absurden
Paul Schutz
Zwingli Verlag
1970
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Take hold of God and pull
Calvin Seerveld
Trinity Press
1966
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praktische meditatie
Chogyan Trungpa
J.H. Gottmer
1973
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meer zien , oefenen in spirituele waarneming
Aartjan van den Berg en Paula van Cuilenburg
Boekencentrum
2001
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De orde van Sint Benediktus in Nederland ( spiritualiteit)
C. Daamen
Desclee de Brouwer
1965
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een overlevende uit de voortijd ( spiritualiteit)
W.K. Grossouw
J.J. Romen
1967
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelse vroomheid ( spiritualiteit)
W.K. Grossouw
Het Spectrum
1954
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Absalom, mijn zoon, mijn zoon!
Ds. E.A. de Boer
Oosterbaan
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van binnen uit
J.P. Boendermaker/ G.H. Westra
Boekencentrum
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hij laat niet varen het werk Zijner handen
Ds. Th. Delleman
Kok

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor zijn troon en hier beneden
Ds. Th. Delleman
Kok
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In hemel en op aarde
Ds. Th. Delleman
Kok
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan het woord over actuele onderwerpen
Drs. C.B. Elsinga
J.J. Groen
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het uur van bezinning ( 2 delen)
A.M. Lindeboom
Buyten en Schipperheijn
1973
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Veranderen in de kerk.... Hoe doe je dat?
Dr. D. Lissenburg
Van Gorcum
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mensen winnen
Dr. Anne van der Meiden
Ten Have
1973
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
`t Is zonde
Ds. J. van Amstel
Oosterbaan
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Under Cover : Gods Geheime bescherming over je leven
John Bevere
Elia Stichting
2002
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de kerk zie ik het niet zitten
J. Jonker
Kok
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zit jij d`r mee?
H. Westerink
De Vuurbaak
1993
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Zegen. Wat is dat?
Ds. H.G. Koekkoek
Het Licht des Levens
2000
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Avondmaal. Wat is het?
Ds. H.G. Koekkoek
Het Licht des Levens
1999
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedenkt en gelooft
Drs. B. Oosterom
De Bunschoter

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het oorspronkelijke visioen
Edward Robinson
J.H. Gottmer
1979
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gewapende ambtsdragers
Ds.P.Groenenberg
Oosterbaan
1991
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Psychisch,dat is ook wat !
Drs.P.A.Heij
Oosterbaan
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bejaarde : ons een zorg
Ds.C.G.Bos
Oosterbaan
1989
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bron van de Congo.Helpen in de verte
Adrian Verbree
De Verre Naasten
2003
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God geneest natuurlijk ( Hildegard von Bingen)
Louis Rebcke
Ankh-Hermes bv te Deventer
1983
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opdat het Christelijk en Godvrezend opgevoed wordt
Mej.M.Berghuis
Oosterbaan
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De betekenis van verbond en kerk voor huwelijk,gezin en jeugd
Prof.B.Holwerda
Oosterbaan
1958
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een geestelijk huis van levende stenen
J.A.Knepper sr.
Oosterbaan
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
.... En verhindert ze niet
W.J.van Leeuwen-Vos
Lankamp en Brinkman te Amsterdam
1938
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Christelijk huisgezin
Dr.H.Bavinck
Kok
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Getuigen in bijbels perspectief
M.R.van den Berg
Buijten en Schipperheijn
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God en de kinderen van nu
Sophia Fahs
Ploegsma
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik heb een vriend -- verstandelijk gehandicapte mensen en geloven
P.Vreugdenhil
Oosterbaan
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de voorzeide leer
Lize Stilma
Meinema
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dopen
Lize Stilma
Kok
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Genade in den wortel, voorwaarde tot den H.Doop
W.E.A.Winckel
K.Le Cointre te Middelburg
1892
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gegeven woord : Bijbelse geschiedenis op de basis-school
Drs.A.B.Lam
Boekencentrum
1982 ( 6e)
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Oude Testament/ Nieuwe Testament
Ds.J.G.Jacobs
J.B.Wolters
1956/55
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
 "In Christus geheiligd "( eerste doopvraag)
Ds J.A.Schep
Kok
1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De betekenis van de doop
J.E.v.d.Brink
Gideon te Gorkum
1966
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde Kerk
Prof.Dr.S.D.van Veen
J.P.van Tol te Dordrecht
1979
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liturgie maken
Jan de Jongh
Meinema
1990
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van alle tijden en plaatsen
W.R.van der Zee
Boekencentrum
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe heet je ?  Over het geven van namen
Paul Tournier
Schamei te Schalkwijk
1985
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aangaande mij en mijn huis ....
Drs.M.van Campen
Boekencentrum
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis
J.I.Doedens
Kemink en Zoon
14e
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
How to choose a Christian College
Robert Webber
Creation House,Inc.    Illinois
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik ben gedoopt .....Mediteren bij de doopvont
Ds.C.van der Wal
Kok
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerplan voor de scholen met den Bijbel ( deel 1A,IIA,IIB,IIIA,IIIB)
H.Lankamp
P.Noordhoff
vijfde,derde en tweede druk, 5 delen, compleet, harde blauwe kaft, goede staat
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Anders denken
R.H.Matzken
Gideon
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Juf en moeder
Karin Hoogeveen en Wil Portegijs
Hameland Pers
1995
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
van kind tot kind - over godsdienstige opvoeding
Inge Oostdijk
De Vuurbaak
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods bouwwerk
A.Noordegraaf
Boekencentrum
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe vrij is de Vrije School ?
J.D.Imelman en P.B.H.van Hoek
Intro
1982
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De betekenis van Waterink in onze tijd
Drs.D.Vogelaar
Den Hertog
1990
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eenheid bij het Christelijk onderwijs
Dr.D.Langedijk
D.A.Daamen
1945
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De School met den Bijbel in Historisch-Pedagogisch perspectief
dr.L.C.Stilma
Intro te Nijkerk
1987
8,50 ( met enige onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
School, maatschappij en cultuur in Bijbels licht
D.Vogelaar en C.Bregman
Begel.centrum Geref.schoolonderwijs  Hendrik Ido Ambacht
1984
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kindbeeld gewogen
G.F.Pels
Oosterbaan
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische pedagogiek van Nederland
Prof.dr.N.F.Noordam
Intro te Nijkerk
1979
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De jongeren een jongere zijn
Ds.C.G.Geluk
Kok
1989
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godsdienstbeleving van jongeren tussen veertien en achttien jaar
L.van Driel en I.A.Kole
Kok
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onderwijs als opdracht ( 1798-1830)
Reina van Ditzhuyzen
Staatsuitgeverij
1977
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schets van het Nederlandse Schoolwezen
Dr.Ph.J.Idenburg
Wolters
1974
6,00 ( met penaantek.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrijheid van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs
Mr.J.Donner ( proefschrift)
Tjeenk Willink
1978
6,00 ( met penaantek.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Referaten-bundel
Tweede Nat.Chr.Schoolcongres te Utrecht
J.H.Kok te Kampen
1920
6,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een halve eeuw Onderwijsresearch in Nederland ( 1919-1969)
Dr.N.Deen
Wolters-Noordhoff 
1971
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
de kring rond : praktische handleiding voor het werken met bijbelkringen en gespreksgroepen
Jos van Dijken
J.N.Voorhoeve
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarom moet ik altijd helpen ?
Nico van der Voet
Boekencentrum
1993
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van twaalf tot twintig
J.H.Schouten
Scheltema en Holkema
1947
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en jongeren
Drs.G.Heitink en dsH.Hogenhuis
Kok
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De jeugddienst-- zijn geschiedenis,principe en opzet
J.W.Beerekamp, proefschrift
Callenbach
1952
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeugd en godsdienstige vorming
Gerrit Herman Plantinga
T.Wever
1967,acad.proefschrift
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De godsdienstige ontwikkeling van onze kinderen
Dr.H.Faber
Ploegsma
1952
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volwassen worden -- identificatie-problemen in de puberteit
Prof.Dr.N.Beets
Bijleveld
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De jeugdkapel
Den Hollander/ Esveldt/Fonteyn
Callenbach
1953
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spreken over God in de jongeren cultuur
Harm van Grol en Johan Hahn
Gooi en Sticht
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bloe : dee1 BOOS  serie over herkennen van emoties
Marian van Gog en Richard Feld
SGO
1999
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn leven met God/Dichter bij God en Wie is mijn God ?  -- 3 delen
Nancy Gorrell
De Vuurbaak
2000
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereld in huis - het christelijk gezin en televisie
Drs.A.G.Knevel
Kok
1991
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doe dat ding uit !
Andries Knevel
Kok
1993
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbels omgaan met ( lichamelijke) spanningen
G.P.M.Feller
Heno te Oudewater
1992
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naar de tred van de kinderen
Dr.J.L.Klink
Callenbach
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meespelende grootouders
I.M.Fennema-Zboray
Ploegsma
1972
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doop en adoptie
Prof.Dr.L.Doekes en Ds.P.Lok
Van Bottenburg
eerste
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek
Dr.N.L.Dodde
Wolters
1968
7,50 ( met enkele onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van jeugd en moed en kracht, jeugdboek uitgegevn bij gelegenheid van het
50-jarig jubileum van den Nederlandschen bond van jongelingsvereenigingen
op Gereformeerden grondslag door Prof.dr.J.Waterink e.a.
1938
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zelfstandig worden
W.C.van der Horst
De Vuurbaak
1992
3,50   Scala reeks
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gemeenschap der Heiligen
Ds.J.J.Dronkers
De Vuurbaak
1990
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van driekoningen-avond en keuninkje spelen
D.J.van der Ven
Bosch en Keuning
Libellen-serie nr.53/54
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kind en leven
Dr.J.L.Klink
Ambo
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kind op aarde
Dr.J.L.Klink
Ambo
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De rollen omgedraait : liturgie door kinderen
R.de Jonghe
Infodok Leuven
-
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heilig is de lente des levens !
Prof.G.Weitbrecht
Hoveker en Zoon
tweede druk, 1880 ?
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lessen over het leven van den Here Jezus (1); Lessen over het Oude Testament ( 2/3) ;  Lessen over de
wonderen en gelijkenissen van Onzen Heere Jezus door John Watson ( 5) door resp. E.E. Deedens en

Dr.E.Barger   1894/94/97    Bibliotheek voor Zondagsschool-Onderwijs
40,00

titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rapport over een onderzoek naar de stand van het gewoon lager onderwijs in de provincie
Noord-Brabant in 1952 en 1955
Provinciaal Bestuur Noord Brabant
1957
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van zorg en zegen : Gedenkboek 1e Chr.H.B.S. Rotterdam 1901-1951
div
J.H.Donner te Rotterdam
1951
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leidersblad orgaan voor bestuurders, leiders en leidsters van Geref.Knapen-en Meisjesvergaderingen
in Nederland, door Prof.dr.G.Ch.Aalders, Joh.C.Francken en M.Grashoff
Bond voor Geref.Jeugdorganisatie
20,21,22,23 ste jaargang resp.1934,35,36 en 37, alle nrs.ingebonden,goede staat ( 48 nummers)
250,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godsdienstonderricht op de secundaire school
Jef Bulckens
Acco  Leuven / Amersfoort
1987
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeugd in een stervende eeuw
Dr.W.J.Ouweneeel
Buyten
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leidraad voor het bijbels onderwijs
Dr.E.Donges en O.Kunze
H.L.Heikoop
eerste
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heb je even  ... Dagboek voor jongeren
Arjen Vaartjes
Narratio
1998
3,50
titel
aut+eur
uitgever
druk
prijs
Moeten kleine kinderen worden gedoopt ?
Ds.A.M.Lindeboom
Fa.Visser & Broersma teKollum
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland
H.Scheepstra en W.Walstra
J.B.Wolters
1905, derde
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat ze er zelf van zeggen
Jeugddienst enquete 1952
Sectie Jeugd en Zondag
1952
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strijd om den Bijbel op de school
D.Langedijk
J.van Bleek-Scheveningen
circa 1928, rug geplakt, met onderstr., matige staat
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vaderen zijn niet meer : de sociale en religieuze identiteitsproblematiek in onze vaderloze cultuur
Gerard C.de Haas
Ten Have
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godsdienst en opvoeding
Ds.A.Trouw
Van Gorcum & Comp
1961
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groen van Prinsterer en de schoolkwestie
Dr.D.Langedijk
J.N.Voorhoeve
1947
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Evangelie in de jongerenwereld
N.Stufkens
Callenbach
derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zondagsschool houden
Dr.P.ten Have
NZV
1947
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelisch commando, deel 1 en 2
Ds.H.Vollenhoven
Kok
1956/ 1957  , 2 delen
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrije school voor heel ons volk. Gelijk recht voor allen
S.H.Buytendijk
G.J.A.Ruys
1908, enkele potl.onderstr.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strijd om de school in Nederland sinds 1857.
Een medestrijder.
J.M.Bredee
1888,compleet,redelijke staat ( ouderdomssporen)
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Schoolkwestie.
G.W.C.Vunderink
G.J.A.Ruys
begin 1900
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nieuwe Schooltstrijd. Open brief aan de Redaktie van de Standaard.
J.C.Wirtz Cz.
Jan Haan te Groningen
1921
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De handschoen opgenomen
Dr.G.P.van Itterzon e.a.
Unie School met den Bijbel
3e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leren bijstaan van rouwenden
Dr.H.J.M.Vossen
Kok
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Isolement en Apostolaat
T.M.Gilhuis
H.Veenman & Zonen
1948
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarom laten wij onze kinderen dopen ?
Ds.K.Strijd
Vrijz.Prot.Blaadjesver.
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagelijks misboek voor de jeugd
Rafael Slootjes O,Praem.
H,Nelissen
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Offeren met de priester,volledig kindermissaal
A.M.Broos
Henri Proost Turnhout
1950
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn eerste Biecht-en Communieboekje
Ir.M.Salesius
Butzon & Bercker / Kevelaer
1953
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Door Christus onze Heer
Th.Sinnige / Lauwaert
Gooi en Sticht
1960
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wij offeren mee. Misboekje voor kinderen
Fr.M.Bellarminus Mol
St.Willibrordus Boekhandel Deurne
vijfde
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Missaal voor de jeugd
Dom Thomas Becquet, O.S.B.
Desclee de Brouwer   Breda
1950
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeugd spreekt met God
F.Lelotte S.J.
Butzon & Bercker-Kevelaar
tweede
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis
Dr.A.van Deursen
J.B.Wolters
1934
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons zondagsschoolwerk
N.G.J.van Schouwenburg
NZV
1941, 75 jarig bestaan NZV
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Komt, laten wij aanbidden die Koning !
Schetsenbundel kerstsamenkomsten voor iedereen 1947
Kerk en Wereld te Driebergen
1947
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
en alle jeugd is Gods jeugd
Thijs Booij
W.ten Have
1952
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lieve Meneer God
Stuart Hample en Eric Marshall
Van Holkema & Warendorf
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een voor een
Rie Taal
Bosch en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jaarboekje  van het Genootschap van Leraren aan Ned.Gymnasien e.a.
A.Bartels, Dr.A.Houdijk en Dr.A.Roobol
W.E.J.Tjeenk Willink
1939
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarom Christelijk onderwijs ?
C.A.Vreugdenhil
Oosterbaan
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Principiele beschouwingen over onderwijs-vernieuwing op christelijke grondslag
A.R.J.Bazuin
M.Stenvert & Zoon  Meppel
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zal men ook de jonge kinderen dopen ?
Ds.C.van der Wal
Kok
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op zoek naar beter bijbels onderwijs
Foeke H.Kuiper
Rodopi
1980
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vieren met kinderen in de gemeente. Feesten,gedenkdagen, hoogtepunten
Kati van Bergen
Meinema
1992
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opvoeden met liefde & logica
Foster Cline/ Jim Fay
Navigator
2000
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
het Verhaal, het kind en de verbeelding
Willemien Wikkers en Adrie Mesch
Narratio
1994
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wenken en toelichtingen voor den onderwijzer, betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den
Zondagschoolkalender voor 1895
Nederlandsche Zondagschool-Vereeniging
1895
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Disco  negen discussies over God, doodgaan , zwevende tafels en seks voor het huwelijk
Theanne Boer
EO
1998
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beloofd blijft beloofd. Katechese voor de basisschool
Adri Bosch e.a.
Zwijsen te Tilburg
1986/87,  handleiding A,B,C,D en begeleidingsbrochure
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verhaal centraal.
Lenie Ridderhof / Hans Spinder
SGO
1997, deel 1 werkboek en docentenboek
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rituelen delen.
Louis Bakker, Loek Boer,Alma Lanser
Kok
1994
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beloofd blijft beloofd
Lies van Eggelen, Harrie van Geene,Adri Bosch, Marion Corvers
Zwijsen te Tilburg
1986/87, deel  A1 - D3 ( 12 deeltjes)
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het autistische kind. Handreiking voor opvang en begeleiding
Barbara Furneaux en Brian Roberts
Intro Nijkerk
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stippellijnen in het sexuele leven,aangegeven voor jongens van 13-18 jaar
C.Postma, arts
Callenbach
1945
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Babynamenboekje
Gerald van Berkel, Mattie Deelstra-Boerhof en Saskia Horjus
Van Holkema & Warendorf
1996, 2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Samen in de kerk.Liturgie voor kinderen uitgelegd
Anje de Heer-de Jong
De Vuurbaak
1999
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor Ouders en Opvoeders. Een tweetal opstellen
P.Oranje
Boekdrukkerij De Vecht  Breukelen
1902
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van huisgezin en school. a.Ouders en kinderen b.Van zorg en zegen
G.Meima / J.Strikwerda
Filippus
1929
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De schoolraad voor de scholen met den Bijbel.Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan 1890-1940
Dr.D.Langedijk
Van Haeringen
1941
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met kinderen praten over God
Dr.Helmut Thielicke e.a.
Zomer en Keuning
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedenkboek 1854-1929. Vereeniging van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland
en de overzeesche beztiitingen
J.van Bleek - Scheveningen
1929
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het schoolkind.Over de psychologie van het kind vanaf het zesde jaar tot aan de puberteit
Zr.Gaudia
De Toorts  Heemstede
1952, serie Jaren der jeugd
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In woord en daad.Gedenkboek bij het veertigjarig bestaan van de Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie
Ds.J.C.J.Kuiper en P.C.Monster
Libertas
1952
5,00