Dit is pagina:  bijbelse theologie / Oude Testament
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds ( 2 dln)
A.Kuenen
S.L.van Looy
1884
59,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrijsteden in het O.T.
Dr. B. van Oeveren
Kok
1968
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belofte en catastrofe
Maartje van Tijn
H, Nelissen
1977
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Oude Testament
Dr. A. Troelstra
Ruys
1910
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wandelingen door de wereld van het O.T.
J. Vlaardingerbroek
Semper Agendo N.V.

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bevrijding in het O.T.
Dr. A.R. Hulst / Dr.C.van Leeuwen
Kok
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gelijk een hert schreeuwt
Otto Funcke
D.A. Daamen

8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De boodschap van het Oude Testament
P.A.H. de Boer  ( Roessingh Reeks 1)
Van Gorcum
1940
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte und Altes Testament
W.F.Albright u.a.
Verlag J.C.B.Mohr
1953
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Illustrations of Old Testament History
R.D. Barnett
British Museum
1977
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gott und Bild
Karl - Heinz Bernhardt
Evangelische Verlag
1956
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wereldeinde en wereldgericht
Dr. A.M. Brouwer
H.J. Paris
1928
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joab de bouwer van een Rijk
Dr. J.R. Callenbach
Callenbach

6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De derivata van de stem in het Hebreeuws van het O.T.
J.C.C. van Dorssen  ( proefschrift)

1951
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gottes Ruf in Alten Testament
Walter Eichrodt
Zwingli
1951
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kunst van het sturen : spreuken uit Egypte en Israel
Hildo van Es
Meinema
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wijze in Isra๋l
Dr. W.H. Gispen
Kok

€ 3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gang der Godsopenbaring in het Oude Testament
J.A.L. Hovy
H. Veenman
2e druk
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In den beginne de waarheid
Georg Huntemann
Buyten en Schipperheijn
1980
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De actualiteit van het O.T.
N. Lohfink
Paul Brand
1966
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Living Soul
A. Murtonen
Studia Orientala
1958
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Welt der Alten Testaments
D.Dr. Martin Noth
Alfred Topelmann
1962
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
TORA in the Old Testament : a semantic study
Gunnar Ostborn
Hakan Ohlssons Boktryckeri
1945
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Record and Relevation
H. Wheeler Robinson
At the Clarendon Press
1938
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schibboleth of Sibboleth : Wat moet het zijn ?
N.van der Tuuk, Pred.te Nieuwolda
P.van Zweeden te Groningen
1861
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The re - discovery of the Old Testament
H.H. Rowley
James Clarke
1945
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Old Testament and modern study
H.H. Rowley
Oxford University Press
1961
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Agenda bij de studie van het Oude Testament
Prof. H.J. Schilder
Van den Berg
1980
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Prophet und Tempel
Martin Schmidt
Evangel. Verlag
1948
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aantekeningen bij de Heilige Schrift
I. Snoek
Kok
1924
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Furcht Gottes
Siegfried Plath
Colwer Verlag
1962
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kort overzicht van de vormkritiek van het O.T.
Gene M. Tucker
Kok
1979
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Genesis tot Openbaring  ( 2 dln)
Ds. M.J.C. Visser
Kok

12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud Testamentische priesterlijke motieven in de Apocalyps
Cornelis van der Waal
Oosterbaan
1956
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pluriformiteit en Uniformiteit
A.S. van der Woude
Kok
1992
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verhaal gaat....deel 1en 4
Nico ter Linden
Balans
1997/2000
deel 1  € 3,50 ; deel 4 € 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Voorzeide leer ( 1A,1B en 1 C)
Ds.C.Vonk
Barendrecht
1960
€  37,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Prins van Egypte-bevrijder van Israel ( Mozes)
Dr.R.J.van der Meulen
T.Wever
1975
€  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mozes, onze leraar
Wout  van Bekkum
Kok
1988
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moses and Egypt
Henry S.Noerdlinger
University  of California
1956
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mozes en Jezus
Dr.H.Schroten
Kok
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mondelinge Overlevering in het Oude Testament
Dr.W.H.Gispen
B.ten Brink en M.Stenvert
1932
€ 7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud-Israel,s schrift  ( Het Oude Testament)
H.G.Cannegieter
Kluwer te Deventer
1924 ( ill.Ir.M.C.A.Meischke)
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Towards to text of the Old Testament
F.E.Deist
N.G.Kerkboekhandel Transvaal  Pretoria
1981
10,00 ( onderstr./aant)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Old Testament Theology
Gerhard von Rad
Oliver and Boyd
1973
12,50 ( betreft volume I)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Daar staat geschreven ...... ( gezag OT)
Dr.B.D.Eerdmans
De Wachttoren-- Huis ter Heide
1930
3,50 ( brochure 11)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Von Sinuhe bis Nebukadnezar
Alfred Jepsen u.a.
Calwer Verlag
1975
17,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The text of the Old Testament
Ernst Wurthwein
Basil Blackwell    Oxford
1957
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Profetenspiegel
Ds.Chr.W.J.Teeuwen
J.H.Kok
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De geschriften uit de Tenach / Profetie in Israel  ( 2 delen)
Drs.J.Streefland
Callenbach
1982/83
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A survey of Old Testament Introduction
Gleason L.Archer Jr.
Moody Press Chicago
1982
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eduard Bohl, schoonzoon dr.H.F.Kohlbrugge en hoogleraar te Wenen
Prof.dr.W/Balke
Boekencentrum
2001
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johannes Wichelhaus
Prof.dr.W.Balke
Boekencentrum
2000
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gesprek over het zondvloedgebed
Dr.H.F.Kohlbrugge
Boekencentrum
1995
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven ( 2 delen)
Dr.H.F.Kohlbrugge
Boekencentrum 1997/98
1997/98
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kohlbrugge en Steven de Clercq
Drs.Ir.W.C.Meeuse
Boekencentrum
2000
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor het onderwijs in het Oude Testament
Dr.Ph.J.Hoedemaker
Hoveker en Zoon
1885
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik schreeuw het uit
H.J.Schilder
De Vuurbaak
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Son of Man
Chrys C.Caragounis
J.C.B.Mohr   Tubingen
1986
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wisdom Literature ( Job,Ruth,Esther etc.)
Roland E.Murphy, O.Carm.
William B.Eerdmans
1981
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor de achtste dag
Prof.dr.J.P.Boendermaker
Kok
1990
6,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Postille uit het O.T.
S.P.de Roos
Callenbach
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het begin in ons midden ( aspecten van Bijbels scheppingsgeloof)
E.J.Beker/ K.A.Deurloo
Ten Have
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commentary on the Old Testament in ten volumes
C.F.Keil and F.Delitzsch
William B.Eerdmans    Michigan
1978
100,00 , goede staat,compleet
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Old Testament Introduction
John Howard Raven, D.D.
Fleming H.Revell Compagny
1910
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einleitung in das Alte Testament
D.Dr.Ernst Sellin und D.Dr.Leonhard Rost
Quelle und Meyer- Heidelberg
1959, 9.auflage
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aantekeningen bij het oude testament
Drs.W.Chr.Hovius
Echo te Amersfoort
4e, 1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A critical introduction to the Old Testament
George W.Anderson
Gerald Duckworth
1959
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Karaktertrekken der Oudtestamentische Religie
Dr.A.H.Edelkoort ( rede)
H.J.Paris
1945
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrouwen uit de Heilige Schrift
Dr.A.Kuyper
Kok
vierde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblischer Commentar uber Das Alte Testament ( 15 delen)
Carl Friedrich Keil
Dorffling und Franke
1860-1890 ( div.jaren)
n.o.t.k., goede staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Israels economisch isolement
J.P.de Vries
Stichting Geref.Gezinsblad Groningen
-
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der text des alten testaments
Ernst Wurthwein
Wurttembergische Bibelanstalt Stuttgart
dritte
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gott kommt : Einfuhrung in das alte testament
Grete Schneider und Wolfgang Schulte
Neukirchener Verlag
1966
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Oxford annotated Apocrypha of the Old Testament
Bruce M.Metzger
1977
Oxford University
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud-testamentische kanoniek
Dr.G.Ch.Aalders
Kok
1952
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Apocriefe boeken des Ouden Verbonds
Johs.Dyserinck
De Erven Loosjes te Haarlem
1874
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologie des Alten Testaments
Ernst Sellin
Von Quelle & Meyer in Leipzig
1933
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe moeten wij het Oude Testament uitleggen ?
Dr.A.R.Hulst
H.Veenman & Zonen
1941
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedenken im alten Orient und im alten testament
Willy Schottroff
Neukirchener Verlag
1964
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopte gewijde geschiedenis : I. Oude Testament
H.van Dijk en I.Nauta
P.Noordhoff
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Sterrenhemel : Christelijke bespiegelingen tot verheffing des harten
J.H.Daub
J.D.Sijbrandi te Amsterdam
1844, 2e druk
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The distinctive ideas of the Old Testament
Norman H.Snaith
Schocken Books
1975
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Heilige Schrift des Alten Testaments
E.Kautzsch
Mohr
1894, prima staat
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dood en opstanding in het Oude Testament
Dr.A.de Bondt
Kok
1938
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moses laatste zegen , dood en begraavenis
Petrus Curtenius
Gerrit de Groot te Amsteldam
1762,opnieuw ingebonden, compleet,goede staat
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gott und mensch im Alten Testament, studie zur Geschichte der Frommigkeit
Johannes Hempel
W.Kohlhammer Stuttgart
1936
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De molochdienst in het Oude Testament
Karel Dronkert
Luctor et Emergo
1953, acad.proefschrift
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Amalek onderzoek naar oorsprong en ontwikkeling van Almaleks rol in het Oude Testament
Dr.A.Schuil
Boekencentrum
1997
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The religious ideas of the Old Testament
H.Wheeler Robinson
Duckworth London
1949
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The missionary message of the Old Testament
H.H.Rowley
Carey Press London
1944
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De waarde van het Oude Testament voor het godsdienstig leven
D.Dr.Lorenz Durr
J.J.Romen
1934
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opera Minora , studies en bijdragen op Assyriologisch en Oudtestmentisch terrein
Dr.Franz Marius Theodor de Liagre Bohl
J.B.Wolters
1953
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het herstel van Israel volgens het Oude Testament
Dr.G.Ch.Aalders
Kok
enkele onderstr.
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament
Dr.Th.C.Vriezen
H.Veenman & Zonen
1949
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christologie des Ouden Verbonds of Verklaring der meest gewichtige
Messiaansche Profetieen door Eduard Bohl
Scheffer & Co
1885
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der helle Morgenstern. Homiletische Auslegung alttestamentlicher Texte
Gottfried Voigt
Vandenhoeck&Ruprecht
1961
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Oude Testament, eerst en tweede stuk
Dr.A.Troelstra
G.J.A.Ruys
1914/1911
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met de Torah is het begonnen : I Oecumenische inleiding in het Oude Testament
Ds.J.Hanegraaff
Callenbach
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Belijden en geloven : opmerkingen over de betekenis van het woord Toda in het oude testament
Dr.A.R.Hulst
Callenbach
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De scheppingstradities bij de profeten
Dr.H.A.Brongers
H.J.Paris
1945, dissertatie
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat leert het Oude Testament aangaande het leven na dit leven ?
Aart de Bondt
Kok
1938, acad.proefschrift
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Karaktertrekken der oudtestamentische religie
Dr.A.H.Edelkoort
H.J.Paris
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Exegese
Dr.Joh.de Groot
J.B.Wolters
1936, uitgesproken rede
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Twee Haggada,s uit de Palestijnse targum van de Pentateuch
T.Jansma
Universitaire Pers Leiden
1950, uitgesproken rede
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Old Testament and modern study
H.H.Rowley
At the Clarendon Press  Oxford
1951
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oudtestamentische studien, deel 1/2 en  5 tm 8
P.A.H.de Boer
E.J.Brill
1941-1950,  6 delen
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mozes
Manuel van Loggen
Meulenhoff
1968
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jonge mannen in den Bijbel
Dr.K.J.Brouwer
H.H.Kok Bzn. te Zwolle
1919, betreft Oude Testament
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud-Testamentische voordrachten  VII en VIII
Dr.J.J.P.Valeton Jr.
Boeijenga te Sneek
1909, firma H.ten Hoet
20,00 ( beide delen samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Bijbelsch Paradijsverhaal en de Babylonische bronnen
Dr.H.Th.Obbink
A.Oosthoek
1917
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Glaube und geschichte im Alten Testament
D.Artur Weiser
W.Kohlhammer
1931, 99 pag.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuw licht over het Oude Testament
Dr.G.Wildeboer
De Erven F.Bohn
1911
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het probleem van het Oude Testament in verband met de verkondiging van den Christus Jezus
Dr.W.J.de Wilde
Callenbach
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologische Bezinning op het Oude Testament
Dr.H.W.Obbink
Callenbach
potl.onderstr.
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Greater men and women of the Bible,  6 delen , compleet
James Hastings
T.&.T.Clark  Edinburgh
1923, harde rode banden,goede staat, ouderdomsvlekken
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Oude Testament in het licht der nieuwere onderzoekingen
Prof.R.Kittel
J.Ploegsma
1927
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einleitung in das Alte Testament
Otto Eissfeldt
J.C.B.Mohr Tubingen
1934
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Errettung vom Tode in den individuellen Klage-und Dankliedern des Alten Testaments
Christoph Barth
Zollikon
1947
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
El als fundament en exponent van het oud-testamentisch universalisme
Johannes Blommendaal
Elinkwijk
1972
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De betekenis van het oude testament voor deze tijd
Dr.M.A.Beek
J.Ploegsma
1937
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das verheissene Erbe
Gottfried Voigt
VandenHoeck& Ruprecht
1965
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding in de Pentateuch
Dr.C.Houtman
Kok
1980, incl.supplement ( markeringen/ potl.onderstr.)
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gewijde bladen. Gedenkboek der geschiedenis des Ouden Verbonds door
Dr.J.J.van Oosterzee
H.R.van Elk te Dordrecht
1862, met staalplaten, leren rug, compleet
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Alte Testament und seine Botschaft
Hans-Jurgen Zobel und Karl-Martin Beyse
Evangel.Verlaganstalt Berlin
1984
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die messianischen Weisagungen des Alten Testaments
Eduard Konig
Beifer  Stuttgart
1923
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit het leven der profeten, deel II
Dr.W.H.Gispen
B.ten Brink en M.Stenvert & Zoon Meppel
1935
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godsdiensthistorisch tekstboek rond het Oude Testament
Walter Beyerlin
Kath.Bijbelst.
1976
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Old Testament interpretation of History
Christopher R.North, M.A.
The Epworth Press  London
1946
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oudtestamentische Kanoniek
Ds.W.van Benthem
v.d.Berg Kampen
1984, college-dictaat tbv Pastorale Leergangen te Zwolle
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eva,s dochteren. Oud-testamentische opvattingen over de plaats der vrouw in de wereldgeschiedenis
A.Janse
Kok
1923
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oudtestamentische voordrachten, deel II Bijzondere Canoniek
Prof.B.Holwerda
v.d.Berg te Kampen
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De letterkunde des Ouden Verbonds naar de tijdsorde van haar ontstaan
Dr.G.Wildeboer
J.B.Wolters
1893, rug bovenaan iets los
12,50