Dit is pagina: prakt.theologie / biografiŽn
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christen en dwarsligger,de levensgeschiedenis van Dietrich Bonhoeffer
Renate Wind
Kok
5,00
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De pelgrimsreis
John Bunyan  ( ill. Isings)
Callenbach
7,50
1905
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Buskes, dominee van het volk
Dr. E.D. J.de Jongh
Kok
7,00
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Anton van Duinkerken
Michel van der Plas
Anthos
17,50
2000
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Rekenschap van een zoektocht
H. Faber
Ten Have
7,50
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Yust as I am
Billy Graham
Novapres
17,50
1997
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Johannes de Heer
Drs. Domus Elsman
Boekencentrum
20,00
1991
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kant als theoloog
Dr. H.de Vos
Het Wereldvenster
3,50
1968
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het leven van Kierkegaard
Walter Lowrie
Prisma  ( pocket)
3,50
1942
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Abraham Kuyper
Dr. G. Puchinger
Wever
9,00
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jodocus van Lodensteyn
Ds. D. Slagboom
Banier
3,50
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Paul Tillich
R. Hensen
Het Wereldvenster
3,50
gedrukt in 1967
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Levensaspecten
Dr. P.H. Esser
Ruys
4,00
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het leven van de H. Franciscus van Assisi
Omer Englebert
St. Franciscus Drukkerij te Mechelen
10,00  ( met enige potl.onderstr.)
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Man of the eighth day
Nicolas Berdyaev
Geoffrey Bles London
8,50 ( met aantekeningen)
1967
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het einde van de religie  ( Bonhoeffer)
Dr. J. Sperma Weiland
Het Wereldvenster
3,50
1970
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Eens Christens reize naar de eeuwigheid
John Bunyan
Boekencentrum
4,50
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pelgrims en profeten  ( Bunyan)
Clasina Mamsov
HES
6,50
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Pelgrimsreis
John Bunyan
Callenbach
4,50

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bunyan`s Pilgrim`s Progress
H. Mulder
Wolters
3,50
1925 / potlaantek.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christmas Evans
B.A. Ramsbottom
De Banier
4,50
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Spreken voor Gods rekening  ( Buskes)
Wim Ramaker
Zomer en Keuning
3,50
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sint Bernardus
Voordrachten
Het Spectrum
4,00
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geloof voor de toekomst  ( Jan Amos Comerius)
Otto Riedel
Boekencentrum
5,00
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zieleschoonheid  ( Franciscus)
Fr. David de Kok
Paul Brand
15,00
1912 , redelijke staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het axioma van Geulinx
Corn. Verhoeven
Ambo
3,50
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een man van singuliere gaven  ( Ds. W.H. Gispen)
Dr. J.C. Rullmann
Meinema
5,00
1933
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Billy Graham
Ds. T.B. van Houten
J.N. Voorhoeve
3,50
2e druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Constantijn de Grote
J.N. Bakhuizen van den Brink
Noord - Holland Uitgeverij  ( letterk. dl 38, nr.6)
7,50
1975
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bijbel en ervaring
Dr. H. Jonker
Boekencentrum
5,00  ( met aantekeningen)
1991
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kant als philosoph des Protestantismus
D.Dr. Werner Schultz
Evangel. Verlag
12,50
1960
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Om het gelaat van een nieuwe tijd  ( Jan de Koning)
W. Verkade e.a.
Het Wereldvenster
3,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrijheid van dwang  ( H.M. Kuitert)
Hans van Gerven
Ten Have
3,50
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De levensavond van Dr. A. Kuyper
H.S.S. en J.H. Kuyper
Kok
3,50
1921
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dr. A. Kuyper, geleidelijk geleid
J.K. van Loon
Standaard
9,00
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen
R.C. Verweycle
E.J. Bosch
3,50
1920
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Joachim Neander
Helmut Ackermann
Grupello Verlag
12,50
2000
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zeuge des Glaubens
St. Liudger
Communitas Sancti Ludgeri
8,00
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Lebendiges Erbe  
Theophrastus Paracelsus
Rascher Verlag
22,50
1942
titel
auteur
uitgever
prijs
druk

De Pensees van Pascal
Ca.Serrurier
Sijthoff
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inl. tot het denken van Toynbee
Dr.Th. J.G. Locher
Born
 3,50  ( met aantekeningen)

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
William Tyndale
Rob Camphyn
N. de Jonge
12,50

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastoor Hugo Verriest
Andre de Ridder
L.J. Veen
7,50

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vondels geloof
Gerard Brom
De Spieghel
8,50
1935
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Johannes Pistorius Woerdensis
J.W. Gunst
De Blauwvoet
8,00
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Burger van het eeuwig Koninkrijk ( ter nagedachtenis aan Ds.A.Ringnalda)
Ds. D. Ringnalda
Kirchner  ( VDM serie)
7,50

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dominees - drama  ( Dr. J.C. Zadberg Pz.)
C.J. Toebes
Voorhoeve
7,50
1983
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Historisch nevenfiguren uit het N.T.
Dr. W. Lodder
Holland
3,50

titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De overvloed van de genade
diverse auteurs
J.J. Groen
Ä 5,00
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In alle Zungen
Johannes Lehmann und Hieronymus Vastenberg
Ehrenwirth
7,50
1966
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mankind and Mother Earth
Arnold Toynbee
Book Club Associates  London
7,50  ( met aantekeningen)
1976
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vrouwenklooster
Rumer Godden
Hollandia
8,50
1971
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kluizenaressen
Emile Erens
Paul Brand
6,00  ( met enige onderstrepingen)
1941
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoe de Paus onfeilbaar werd
August Bernhard Hasler
Anthos
4,00
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Monnikenleven
P. Hieronymus Rongen  O. Cist. R.
CisterciŽnser - Abdij, Tegelen
5,00
1934
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Monniksleven in de Middeleeuwen
George Zarnecki
De Haan
6,00
1975
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sacramentum Futuri
Jean Danielou
Gooi en Sticht
Ä 8,00
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het leven beschouwd
Prof. Dr. K.J. Popma
Buijten en Schipperheijn
8,00
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Albertus Zijlstra
S.Akkerman
Oosterbaan
3,50
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Heiligen van alle tijden
Clemens Jockle
Gooi en Sticht te Baarn
7,50
1995   z.g.a.n.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Maerlants wereld
Frits van Oosterom
Prometheus
7,50
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bernard van Clairvaux en de Cistercienzerkunst
Georges Duby
Agon
7,50
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sint Jan Berchmans en voorouders
A.de Laet
St.-Jan Berchmanscomite te Diest
1938
12,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoe het was en hoe het geworden is
Ds.D.van Dijk
Oosterbaan
1960
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dr.Herman Bavinck
J.Geelhoed
Oosterbaan
Ä 5,00
1958
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Andreas Vesalius
F.Leroy
Oosterbaan
3,50
1960
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Voortvarend en oprecht
F.Leroy
Oosterbaan
4,00
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een vreemdelinge in een vreemd land
Leonora R.Scholte ( voorwoord Rudolf van Reest)
Oosterbaan
3,50
1960
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christen en socialist : Frits Kuiper
Wim Jan van der Meiden
NCSV te Zeist
1979
7,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Schisma van Utrecht
Dr.B.van Bilsen O.F.M.
Het Spectrum
3,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nicolaas van Milst
Anton van Duinkerken
Het Spectrum
5,00
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Cornelius Musius
A.van Dijk O.F.M.
Het Spectrum
3,50
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het snijwerk ( koorbanken en preekstoelen)
Jhr.Dr.J.S.Witsen Elias
Het Spectrum
3,50
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van de orde der kruisheren
J.Francino,kruisheer
Het Spectrum
4,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastoor Maarten Donk
P.Noordeloos
Het Spectrum
9,00
1947  -- 2 delen
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De spiritualiteit van de Capucijnen
P.Optatus O.F.M.CAP.
Het Spectrum
4,00
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Godsdienst in de Gouden Eeuw
Mag.Dr.P.Polman O.F.M.
Het Spectrum
4,00
1946
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bisschop Nelis
Dr.W.Prick
Het Spectrum
3,50
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ordenlich und fruchtbar ( festschrift fur Willem van ,t Spijker)
Dr.Herman J.Selderhuis en Dr.Wilhelm H.Neuser
J.J.Groen
12,50
1997
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dominee D.A.van den Bosch
A.M.C.van Lijnden-van den Bosch
H.Veenman
3,50
1946 ( 3e)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een wijze uit het oosten ( Kagawa)
Dr.William Axling
Ruys
6,50
1933
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Willibrord en zijn tijd
Dr.W.Lampen
P.N.van Kampen
5,00
1948 ( 2e) Patria
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Burggraaf in Habijt  ( Emmanuel d, Alzon)
Steven Debroey
De Vroente / Kasterlee
7,50
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dr.A.C.Kruyt, dienaar der Toradja,s
K.J.Brouwer
J.N.Voorhoeve
Ä 5,50
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Siet, de brudegom comt ( Jan van Ruusbroec)
Thom Mertens
Kok
4,00
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Leven en werken van Dr.O.Noordmans
Dr.G.J.Paul
Kok
15,00
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Live of Irish Saints ( 2 delen)
Charles Plummer
Clarendon Press Oxford
40,00
1997 ( nieuw)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De triomf der harmonie ( Johannes Keppler)
A.Tieleman / Dr.H.Groot
Ploegsma
5,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
H.Hasper een omstreden hymnoloog
Drs.N.van Tellingen
Oosterbaan
1980
3,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Charles Haddon Spurgeon
C.S.Adama van Scheltema
P.J.Milborn te Nijmegen
7,50
eerste, redelijke staat
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Niet alle dromen zijn bedrog
Lize Stilma
1994
3,50
Kok
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Kuyper blies verzamelen
J.Geelhoed
Oosterbaan
1975
3,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Laat uw licht schijnen  Ds.B.J.Ader
J.A.Ader - Appels
Kirchner
10,00
? 1944
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Professor Dirk Postma (  1818-1890)
Dr.G.C.P.van der Vyver
Pro Rege-Pers Beperk -  Potchefstroom
17,50
1958
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Dr.Andries Willem Bronsveld
Dr.S.D.van Veen
Tjeen Willink
12,50
serie mannen en vrouwen van beteekenis
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Stille Omgang herdenking 1881-1931
Leonardus van den Broeke
Stillen Omgang
7,50
1931
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Ds.Bernardus Smytegelt en zijn " gekrookte riet "
Dr.M.J.A.de Vrijer
H.J.Spruijt
6,00
1947
title
auteur
uitgever
prijs
druk
W.J.Kooiman  1903-1968
M.A.Beek
?
4,00
1969
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Iets over levensloop en beginselen van Dr.Ph.J.Hoedemaker
H.G.Groenewoud, Ned.Herv.Predikant
Joh.Jonker te Apeldoorn
1960
15,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Honderd en een Heiligen
Jaap Zijlstra en Cees Timmer
Kok / NCRV
10,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk

De Paedagogiek van Bavinck
L.van der Zweep
Kok
-
4,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Franciscus : Bijbel der armen
A.van Corstanje
J.H.Gottmer
4,00
1976
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Gelovige mensen
Dr.W.R.M.Noordhoff
W.Gaade
1951
4,00 ( met potl.aant.)
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Dr.A.Kuyper
Dr.P.A.Diepenhorst
De Erven F.Bohn
4,50 
1931
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Gedenkboek Dr.A.Kuyper
div
W.ten Have
1921
5,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Een reis met de diligence
J.Amos Comenius
U.M.Holland
7,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Beminde broeder die ik vand op ,s werelts pelgrims wegen
H. van , Veld
De Banier
14,00
2000, academisch proefschrift ( 558 blz)
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Jocobus Koelman
Dr.A.F.Krull
Ton Bolland
10,00 
1972 ( eene kerkhistorische studie)
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Techniek tegen het licht
Ad Vlot
Nederlands Dagblad
3,50
3e, 2002
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Ds.M.Heikoop, zijn leven en arbeid
Joh.Fama
W.M.den Hertog te Utrecht
6,50
1947
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Pastorale, pastoraat van Geest en Woord ( dr.A.N.Hendriks)
C.van den Berg, H.J.Boiten en C.Trimp
Kok
7,50 euro
1997
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De blanke is gek
Ype Schaaf
Kok
2002
4,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Daniel Colonius
J.Hoek
J.Bout en Zonen te Huizen ( NH)
7,00
1981
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Een zo,n mannetje
Nico Bakker e.a.
Kok
12,50
2004 ( Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten)
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De kerk in het leven en denken van Newman
Dr.W.H.van de Pol
Callenbach
9,00
1936
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Gerrit Jan Vos Az. ( het recht van de kerk)
L.G.Zwanenburg ( proefschrift)
Kok
10,00
1978
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Een gezant van de koning (H.Hofman,evangeliedienaar te Schiedam)
G.J.van der Enden en ds.P.de Vries
Drukkerij Gebr.Verloop te Alblasserdam
20,00
1994
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Hermann Friedrich Kohlbrugge
Dr.W.Aalders en Ds.D.van Heyst
J.N.Voorhoeve
1976
8,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Johannes Bogerman
Dr.G.P.van Itterzon
Ton Bolland
1980
6,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Alexander Comrie
Dr.A.G.Honig
J.J.Groen
13,50
1991
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Schortinghuis en zijn analogien
Dr.M.J.A.de Vrijer
H.J.Spruyt
10,00
1942
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Gemeenschap en Vereenzaming ( studie over J.J.van Overzee)
Dr.M.van Rhijn
H.J.Paris
7,00
1960
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Rondom de kansel van Benthuizen  ( Ds.L.G.C.Ledeboer)
J.H.R.Verboom
De Banier
9,50
1962
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan
Sallie Rochester Ford
De Banier
10,00 
1976
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Willibrord
Laurent J.M.Nouwen
Lannoo
6,00
2e, 1993
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bewogen realisme
Bij het afscheid van Bob Goudzwaard
Kok
1999
7,50 
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Paus Johannes Paulus II
Over de drempel van de hoop // Vittorio Messori
Veen Uitg.groep
1994
5,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
William Perkins
Dr.J.J.van Baarsel
Ton Bolland
1975
10,00 
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Hollandsche Geloofshelden
-
J.P.v.d.Tol Jr. - Nieuw Beijerland
1935
15,00 euro
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J.van Oosterzee
Anthonius van Brummelen ( acad.proefschrift)
J.Bout en Zonen te Huizen N.H.
8,50
1980
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het gezicht der hel en het gezicht der verdoemde ziel van den
Rijken man en Lazarus door Mr.Johannes Bunjan
Gebr.Huge te Rotterdam
10,00
derde druk, nieuwe uitgave, orginele staat,nieuwe omslag/kaft aangebracht
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Cornelis Musius, humanist,priester,martelaar
P.Noordeloos
Het Spectrum
1955
6,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Dietrich Bonhoeffer : een burger op z,n best
Frits de Lange
Ten Have
4,00
1986
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Dr.Schaepman  ( 3 delen, rode band en rug)
Dr.Jul.Persyn
A.J.Roebert- ,s Gravenhage
n.o.t.k. ( 3 delen in prima staat)
45,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Wat baat het de mens .... ( Dr.G.Horreus de Haas)
Dr.Meia Albarda
Van Gorcum
8,00
1977
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoezeer heeft God mij bemind ( Beatrijs van Nazareth 1200-1268)
Dr.Herman W.J.Vekeman
Kok
8,00
1993
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Gods onvoorziene wegen
L.J.Kardinaal Suenens
Lannoo
7,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Met het verleden op mijn hielen
Awraham Soetendorp
BZZToH
3,50
1993
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Heinrich Bullinger / Theodor Beza
Carl Pestalozzi   / Dr.Heinricht Heppe
R.L.Friderichs Elberfeld
75,00
1858 ( oorspronkelijk uitgave en band,prima kwaliteit), resp.646 en 384 pagina,s, 2 delen in 1 band
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Oudere tijdgenoten
Allard Pierson / Peter L.Schram
Ton Bolland
10,00
1982
title
auteur
uitgever
prijs
druk
John Smyth, de stichter van het Baptisme
Johannes Bakker ( acad.proefschrift)
H.Veenman en Zonen
13,50
1964
title
auteur
uitgever
prijs
druk
George Tyrrell ( 1861-1909)
Johannes Jacobus Stam ( academ.proefschrift)
H.Honig te Utrecht
30,00
1938
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Philippus Melanchthon
Drs.C.R.van den Berg
Den Hertog
1994
7,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Om de kerk
Opstellen aangeboden aan prof.dr.W.van ,t Spijker
J.J.Groen en Zoon
12,50
1997
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Ter gedachtenis
begrafenis Ds.Joh.van der Poel ( preken, herinn.bijdragen)
Kerkeraad Oud Geref.Gemeente in Ned. te Ede
1982
8,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Een troostrijke wetenschap
Levensbeschrijving Ds.Chr.van Dam
De Bron te Rotterdam
1977
6,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bisschop Bekkers, vriend van ons allen
N.van Hees
H.J.W.Becht
3,50
1967,3e
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Jan van Ruusbroec , leven en werken
Ruusbroec-genootschap Antwerpen
Het Kompas te Mechelen
25,00
1931
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het leven van de heilige Martinus
Sulpicus Severus
Kok
6,00
1997
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Ideale des hl.Franziskus von Assisi
Dr.P.Hilarin Felder O.F.M.Cap
Ferdinand Schoningh   Paderborn
20,00 
1951
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Suster Bertken ( Berta Jacobs)
A.M.J.van Buuren
UTI   Utrecht
1989
6,00
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Georg Spalatin
Irmgard Huss
Hermann Bohlaus Nachfolger    Weimar
25,00 
1956
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het hart op de tong
Roger Garaudy
Ten Have
3,50
1976
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De geschriften van Franciscus van Assisi
-
Franciskiaanse Samenwerking te Woerden
1967
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
 "Als een hert gejaeght "Levensstrijd en Levenswerk van
Petrum Dathenum door B.J.W.de Graaff
J.P.v.d. Tol - Oud-Beijerland
1938
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Romain Rolland
Henriette Roland Holst
v/h Ditmar
1946 
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nihil Pulchrius Ordine ( Lambert Daneau Aux Pays-Bas  1581-1583)
Olivier Fatio
E.J.Brill     Leiden
1971
25,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact
Dr.K.Groot
Bosch en Keuning
1956
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The letters of Samuel Rutherford
Frank E.Gaebelein
Moody Press  Chicago
1951
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joannes de Mol, predikant-fabrikant uit de 18e eeuw
Historische Kring Loosdrecht
Europese Bibl. 
1974
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Irish Saints
Daphne D.C.Pochin Mould, B.Sc.,Ph.D.
Clonmore and Reynolds LTD.    Dublin
1964
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paedagogische Fragmenten / Ethische Fragmenten ( 2 delen in 1 uitgave)
Dr.P.H.Ritter
H.D.Tjeenk Willink en Zoon te Haarlem
1913, 7e resp.6e druk
40,00, leren band, uitmuntende kwaliteit, resp.232 en 229 pagina,s
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ter herdenking van Dr.J.D.Bierens de Haan
Dr.W.R.van Brakell Buys
In den Toren te Naarden
1944
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uw koninkrijk kome........
Ter nagedachtenis aan Ds.J.van Sliedregt
J.Bout en Zonen te Huizen
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Petrus van Musschenbroek ( 1692-1761) een Newtoniaans Natuuronderzoeker
Cornelis de Pater ( proefschrift)
Elinkwijk BV Utrecht
1979
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jongeling ten voeten uit
Rik Valkenburg
Zomer en Keuning
1971
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bloemlezing uit de geschriften van Ds.Roscam Abbing
H.J.Verwoerd
eigen beheer
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levensbeschrijving en Bekeering van Anna Katharina Merks
Nieuwe onveranderde uitgave
R.C.Huge te Rotterdam
?
40,00 ( rug beschadigd)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven van John Knox
G.I.F.Cramer von Baumgarten
J.Oomkens te Groningen
1818
betreft eerste deel
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedenkt aan ,t geen Hij heeft verricht
Tien jaar Van Lodensteingemeenschap 1974-1984
Den Hertog
1984
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Daniel Tossanus der Altere ( 2 teile)
Fr.W.Cuno
Verlag von Scheffer und Co  Amsterdam
1898
32,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Giordano Bruno , theosophy,s Apostle in the sixteenth century
Annie Besant
The Theosophist Office,Adyar,Madras   India
1913
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Albertus Magnus  Ausgeahlte Texte
Albert Fries
Wissens.Buchgesellschaft   Darmstadt
1987
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sibrandus Lubbertus
Cornelis van der Woude, acad.proefschrift
J.H.Kok
1963
20,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volken,`vorsten en profeten
-
Readers Digest
1989
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Pilgrim,s progress by
John Bunyan  ill.John Gilbert
Routledge,Warne   London
1862
75,00, prima staat,schitterende leren band etc.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Adolf van Harnack
Agnes von Zahn-Harnack
Hans Bott Verlag  Berlin Tempelhof
4-5.tausend
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Saint Patrick, his origins and career
R.P.C.Hanson
At the Clarendon Press  Oxford
-
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een gouden ontmoeting
J.van der Hoeven
Ark
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Veilig in Jezus armen
herinnering aan Dr.H.Schokking
Drukkerij Korthuis te Den Haag
1941
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ulrich Zwingli
D.Dr.Georg Finsler u.a.
Schultbees und Co   Zurich
1918
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aus meinem leben und denken
Albert Schweitzer
Felix Meiner Verlag in Leipzig
1933
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus, twee Amsterdamse priester-humanisten
Albertus Josefus Kolker, proefschrift
Dekker en Van de Vegt te Nijmegen
1963
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ongeloof en Revolutie, historische voorlezingen
Mr.G.Groen van Prinsterer
J.H.Bos- Kampen
1904
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen ?
Dr.H.Smitskamp
D.A.Daamen
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
P.Oosterlee, opvoeder van het geweten
M.C.Capelle
Callenbach
1946
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologische persoonlijkheden
dr.G.Puchinger
Kok
1973
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meer dan een kus ( op weg met het volk van Sandino)
Theo Klomberg
Wedeo te Doetichem
2004
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit de kamferkist
A.K.Straatsma
Holland
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
John Knox de Hervormer van Schotland
Willem de Zwijgerstichting
1964
-
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Venerable Bede, his life and writings
RT.Rev.G.F.Browne, D.D.
Society for promoting Christian Knowledge  New York
1919
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Schriften des heiligen Franziskus von Assisi
P.Dr.Kajetan Esser OFM und P.Dr.Lothar Hardick OFM
Dietrich-Coelde-Verlag  Werl/Westf.
1963
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs 1530-1557
W.Moll
G.Portielje
1851
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn memoires
Henri de Vries
Leiter-Nypels te Maastricht
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Thomas von Aquin
Otto Hermann Pesch
Matthias-Grunewald-Verlag    Mainz
1988
25,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vaste grond ( ter nagedachtenis aan ds.G.Boer)
-
Geref.Bond in de Ned.Herv.Kerk
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Drie generaties spreken over Bart de Ligt ( 1883-1938)
Herman Noordegraaf en Wim Robben
Bart de Ligt-Fonds, Boxtel
1988
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hendrik Pierson
G.C.Hoogewerff
W.ten Have
1914
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pierre Jurieu
Frederik Reinier Jocob Knetsch, proefschrift
Kok
1967
18,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Afscheid drs.H.A.Speelman als predikant van de Geref.Kerk van Krabbendijke
A.Schrier e.a.
-
1986
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Up Ponciaens Outaer
Kerkhist.opstellen aangeboden aan Pater Pontianus Polman
Het Spectrum
1967
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eben-Haezer
Ds.Joh.van der Poel
Kool
derde
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een voedsterheer der kerk
C.van Rijswijk
G.Kool
1977
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven en werk van prof.dr.Seakle Greijdanus
Dr.George Harinck
De Vuurbaak (  AD Chartas-Reeks 3)
1998
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zijn leven en Kerkstrijd ( Ds.L.G.C.Ledeboer)
Jan van Brakel
W.M.den Hertog
tweede
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eerste Rede, Eerste Optreden ( Prof.Dr.K.Schilder)
Drs.E.A.de Boer
Van Wijnen
1989
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lezingen van K.Schilder in de laatste oorlogswinter ( 2 delen)
Prof.drs.D.Deddens
Woord en Beeld nr.36 en 38
1996/1998
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
K.Schilder, een keuze uit zijn werk
ingeleid door drs.G.Harinck
Kok
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
K.Schilder, aspecten van zijn werk
dr.J.Douma, dr.C.Trimp en dr.K.Veling
De Vuurbaak
1990
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geen duimbreed!  Facetten over leven en werk van Prof.Dr.K.Schilder
Dr.J.de Bruijn en drs.G.Harinck
Ten Have
1990
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Picturalia, fotobiografie van K.Schilder
drs.J.J.C.Dee
Oosterbaan
1990
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beleefd Geloof : acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw
Drs.K.Exalto
T.B.
1974
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
K.Schilder als gevangene en onderduiker
W.G.de Vries
De Vuurbaak
1977
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bouwen in het oerwoud
Prof.Albert Schweitzer
Tjeenk Willink
1928
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Marnix van Sint Aldegonde
Dr.A.A.van Schelven
A.Oosthoek
1939
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Francois Turrettini    sa vie et ses euvres et le consensus
Gerrit Keizer
J.-A.Bos,boekhandel te Kampen
1900
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarheid en Droomen
Jonathan
Gebrs.E en M.Cohen
tiende
10,00( leren rug e.d.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Franciscus Junius , der Altere
Fr.W.Cuno
Scheffer und Co
1891
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Apologien Justins des Martyrers
D.Dr.Gustav Kruger
Mohr
1915
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Willibrord en het begin van Nederland
Marieke van Vlierden
Clavis
1995
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het zaad moet sterven
Yong Choon Ahn
De Vuurbaak
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Writings  of Dr.John Hooper
-
The relogious tract Society London
- ( eind 1800-begin 1900)
27,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een getrouwe wachter op Sions muur ( Ds.A.P.A.Du Cloux)
A.J.Boele
De Roos te Vlaardingen
1990
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alje Klamer portret van een radiopastor
Arjo Klamer e.a.
Ten Have
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Writings of the reverend and learned John Wickliff, D.D. and writings and examinations of Brute,Thorpe,Cobham etc.with the
Lantern of Light
The Religious Tract Sociaty London
1847
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een pastorij in den vreemde
Dr.A.Pierson
Kemink en Zoon
1857
27,50 ( rug opnieuw geplakt)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Saint Cuthbert of Durham
Hilda Colgrave
Northumberland Press Limited
1955
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Im Ringen um die Wahrheit
Festschrift Prof.Dr.Alma von Stockenhausen
Gustav-Siewerth-Akademie
1997
35,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit de Duisternis tot het Licht
Levensgeschiedenis van Arthur U.Michelson
Hebreeuwse Evangelisatie Vereniging
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Losse bladen uit mijn Pastoraalboek
C.E.van Koetsveld
Van Holkema&Warendorf
1894
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ambrosius van Milaan en de geschiedenis
G.H.Kramer, academisch proefschrift
Buijten & Schipperheijn
1983
11,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nee en Amen
T.van der Roest-Kleinmeijer
Wever
1980
6,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dr.Herman Bavinck
Dr.V.Hepp
W.ten Have
1921
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De navolging van Christus ( Thomas a Kempis)
Dr.B.Wielenga
Meinema
1e / 1926
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jodocus van Lodensteyn
Dr.J.C.Trimp
De Groot Goudriaan
1987
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hilversumsch Haneboek
Ds.F.R.Henkels
D.A.Daamen
1947
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mensen die je niet vergeet
Dr.J.J.Buskes
Semper Agendo
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven en arbeid van Dr.A.Kuyper
Ds.W.F.A. Winckel
W.ten Have
1919
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kardinaal De Jong
H.W.F.Aukes
Het Spectrum
1956
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als een dauwdrop is het leven
H.L.Burghardt-de Boer
Wever
1983
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The life of Sir George Williams
J.E.Hodder Williams
Hodder and Stoughton
1906
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geert de Grote, als bekeerling en reformist geplaatst in het kader van zijn tijd
C.C.de Bruin
Geert Grote Genootschap  Deventer
1984
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Prof.Dr.K.Schilder in historisch perspectief
Dr.G.Puchinger
Vijlbrief
1988
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
K.Schilder, erfenis en betekenis
div
Potchefstroomse Universiteit
1992
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het innigst verlangen ( uit het leven van ds.A.van der Meer)
J.M.Vermeulen
De Groot Goudriaan
2004
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Recht en slecht
een levensbeeld van  dominee Buskes
Semper Agendo
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat heet God -- gesprekken
Huub Oosterhuis
Balans
1988
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sint Hieronymus
Jean Steinmann
Sint Willibrordus
1958
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Prins der Predikers , Ds.Charles Haddon Spurgeon
Ds.J.van der Haar
De Banier
derde
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erasmus van Rotterdam
A.Boni
Heideland-Orbis Hasselt
1977
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De beteekenis van Prof.Dr.A.H.de Hartog
F.G.de Groot
U.M.Holland
1940
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Correspondentie over mijn Ontslag als Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit
Jhr.Mr.A.F.de Savornin Lohman
Kemink & Zoon
1896
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opdat zij allen een zijn, prof.dr.K.Schilder in zijn strijd om woord en kerk
Rudolf van Reest
Oosterbaan
1962/63, 2 delen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Henricus Leo, een remonstrantsch-gereformeerd predikant
F.S.Knipscheer, hervormd predikant te Zaltbommel
De Tijdstroom te Huis ter Heide
1929
18,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erasmus
Dr.G.A.Lindeboom
W.ten Have
serie Getuigen van Christus
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeanne D , Arc
Johanna Kuiper
W.ten Have
serie Getuigen van Christus
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Peerke Donders
M.van Grinsven
W.ten Have
serie Getuigen van Christus
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het midden van de zeven kandelaren
Ter nagedachtenis aan ds.L.Kievit
Maassluise Drukkerij
1990
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Vlaamsche opleidingsschool van Nicolaas de Jonge en zijn opvolgers ( 1875-1926)
W.Lutjeharms
Historische reeks
1978
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zoeken en vinden : Herinneringen en ervaringen
Dr.G.C.Berkouwer
Kok
1989
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Albert Schweitzer
Jan Eigenhuis
Tjeenk Willink
1929
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jan van Ruusbroec Mystiek licht uit de Middeleeuwen
Paul Verdeyen
Davidsfonds/Leuven
derde,nieuwe editie , 2003
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kloosterleven en apostolaat
L.J.Kardinaal Suenens
Desclee De Bouwer
1963
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods arm niet verkort of de rijkdom zijner genade
Th.Kousbroek
Den Hertog
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Albert Schweitzer en wij
Waldemar Augustiny
W.Gaade
1955
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Tien Jaren  1879-1889  De Savorin Lohman als voorzitter van de Unie Een School met de Bijbel
Drs.T.M.Gilhuis
Kok
1987
4,00 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Romischen Papste in den letzten vier jahrhunderten
Leopold von Ranke
Phaidon-Verlag
-
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sibrandus Lubbertus
Dr.C.van der Woude
Kok
1963
16,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grond onder de voeten : Burgelijkheid bij Dietrich Bonhoeffer
Frederik de Lange
Van den Berg te Kampen
1985, acad,proefschrift
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Athos, een reisverslag van Yorgos Theotokas
Hero Hokwerda
Styx Publ.Groningen
1990
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onverantwoord en onnodig : de schorsing en afzetting van Prof.Schilder onhoudbaar
Dr.E.Masselink
J.Niemeijer
1952
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Martin Buber
Gerhard Wehr
Ten Have
1971
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn Prediking in de lijst van zijn tijd
Jan van Lonkhuijzen
Drukkerij Vada te Wageningen
1905, acad.proefschrift
85,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Richard Rothe und seine freunden, 2 teile, compleet
Wolf Hausrath
G.Grote verlag  Berlin
1902, 2 delen,prima staat
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
D.Chantepie de la Saussaye ( 1818-1874) Verzameld werk
Dr.F.G.M.Broeyer e.a.
Boekencentrum
1997, 3 delen, uitmuntende staat
90,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dienaar van twee heren, het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D.Eermans ( 1868-1948)
Cornelis Marius van Driel
Kok
2005, acad.proefschrift , nieuwstaat
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nochthans , werk en leven van J.J.Poort
Cees Hoogendoorn
De Groot Goudriaan
2002, nieuwstaat
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologen in ondertal
P.J.Knegtmans en P.van Rooden
Meinema
2003
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ein Christ auf den strassen der welt : Das leben von Dr.John R. Mott
Basil Mathews
Im Furche Verlag/Berlin
1934
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een pilaar in Gods kerk of leven en werkzaamheid van Willem Teellinck
J.Kramp
Willem Teellinck Fonds te Urk
1979
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Thomas Carlyle
Dr.F.van Gheel Gildemeester
Callenbach
circa 1900
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De stille jaren van Corrie ten Boom
Pamela Rosewell
Gideon
1987
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontwaakt, gij die slaapt ! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Herman Friedrich Kohlbrugge en
Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw door Dr.J.Kommers
Groen
2005
14,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bonifatius, Zijn leven, zijn invloed
Auke Jelsma
Meinema
2004, 2e druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ter herinnering aan Dr.A.Troelstra, in leven predikant der Nederl.Hervormde Kerk
G.Smit e.a.
Korthuis
-
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Negerpredikant Jacobus Elisa Joannes Capiteitn 1717-1747
Dr.A.Eekhof
Martinus Nijhoff
1917
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Martin Buber zijn leven en zijn werk
Dr.Juliette Binger
Uitgeverij Driehoek ,s-Graveland
1947
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met de gemeente onderweg, een bundel artikelen van
Prof.Dr.R.Bijlsma
Kok
1977
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo de ouden zongen ... leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening ( tussen 1945 en 2000)
Jurjen Beumer
Ten Have
1996
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven en de nagelaten geschiriften van Robert Murray M,Cheyne
Andrew A.Bonar
Het Anker te Zwijndrecht
1984
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dienst unter dem Wort : eine festgabe fur ProfessorD.Dr.Helmuth Schreiner
Karl Janssen
C.Bertelsmann
1953
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johannes Hoornbeeck as Polemikus
Johannes Wynand Hofmeyr
Kok
1975, acad.proefschrift
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reinhold Niebuhr een profeet uit Amerika
D.R.Davies
W.ten Have
1947
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een leven vol verhalen , portret van pastor Marinus van den Berg
Ditta op den Dries
Ten Have
2007
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dr.Benjamin Frederik Mahhtes zijn leven en arbeid in dienst van het Ned.Bijbelgenootschap
Ds.H.van den Brink
NBG
1943
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Harald Hoffding en zijne beteekenis voor Godsdienstwijsbegeerte en zedeleer
Gerardus Horreus de Haas
De Wachttoren
1930
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jacobus Isaac Doedes
Peter Leendert Schram
H.Veenman
1952, acad.proefschrift
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Studia Paulina, in honorm Johannis de Zwaan  septuagenarii
J.N.Sevenster and W.C.van Unnik
De Erven F.Bohn
1953
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De theologie van Gustav Aulen
Dr.G.Brillenburg Wurth ( referaat)
Kok
1931, ouderdomssporen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Perspectieven bij Kierkegaard
A.F.L.van Dijk
H.J.Paris
1940
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dr.Ph.J.Hoedemaker
1868-1908, Gedenkboek
A.L.de Vlieger
1908, harde band
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In memoriam Dr.J.Koopmans
Ds.D.Tromp en Inne de Jong
Amsterdam
Herfst 1945
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Willem van Oranje,s Godsdienstig leven
Is.Voorsteegh, v.d.m.
Korthuis
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jacobus Koelman, eene kerkhistorische studie
Dr.A.F.Krull
J.Campen te Sneek
1901, compleet, rug matig
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Henricus Regius, een Cartesiaansch hoogleeraar aan de Utrechtse Hoogeschool
Dr.M.J.A.de Vrijer
Martinus Nijhoff
1917
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de houten broek
D.van der Stoep -H.H.Felderhof
D.A.Daamen
vijfde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johann Tobias Beck
Gerrit Jacob Lindijer
Van Gorcum en Comp
1951, acad.proefschrift
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Liefde
Dr.G.C.van Niftrik
Callenbach
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hendrik van Bommel ( 1490-1570),kerkhervormer in Nederland en de Rijnlanden
F.S.Knipscheer
?
1955
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ausgewahlte schriften der Syrischen dichter Cyrillonas, Balaus,
Isaak von Antiochien und Jakob von Sarug von Dr.P.S.Landersdorfer
Kempten & Muenchen
1912
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een pionier aan de Bosporus : het leven van de monniksvader Hypatius
Gerard Bartelink
Kok
1997
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Huldrych Zwingli , hervormer van kerk en samenleving
H.Veldman
Oosterbaan
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nathan Soderblom
Tor Andrae
G.J.A.Ruys
1935
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dromer van een kerk, opstellen,aangeboden aan dr.ir.J.van der Graaf
drs.P.J.Vergunst
Boekencentrum
2002
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoedemaker herdacht
Dr.G.Abma en Dr.J.de Bruijn
Ten Have
1989
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Soren Kierkegaard
W.Leendertz
A.H.Kruyt
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God in de schaduw
Hugh Redwood
Erven J.Bijleveld
1932, vert.door A.van Vlaardingen
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer
dr.G.W.Reitsema
Van Gorcum & Comp
1974
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met het oog van de ziel : Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek
en geloofsbeleving in het werk van Willem Teellinck ( 1579-1629) door Herman Westerink
Boekencentrum
2002
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Andreas Rivetus, als invloedrijk theoloog in Hollands bloeitijd
Dr.H.J.Honders
Martinus Nijhoff
1930
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hermannus Muntinghe
Dr.A.Steenbeek
Martinus Nijhoff
1931
17,50 ( 197 blz)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gunning Tragicus
Dr.M.J.A.de Vrijer
D.A.Daamen
1946
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Martin Kahler
Dr.A.de Willigen
Van Gorcum & Comp
1965
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jacobus  Baradaeus , de stichter der Syrische Monophysietische kerk
Hendrik Gerrit Kleyn
E.J.Brill
1882, voorkaft niet compleet, verder compleet en nog in band,acad.proefschridt
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven vanden salighen Lodwyck Gonzaga,,religieus der Societeyt IESV ... / vijt dry Italiaensche boecken door
P.Virgillius beschreven ende verduyst door P.Leonardus Fraye
Geeraerdt van Wolsshater ende Hendrik Aertssen Antwerpen
1615, compleet, met titelblad, bruine leren band, goede staat
1500,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zwartrok op het witte doek
Dr.A.Dronkers
Bosch en Keuning
1968
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerygma, een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann
Dr.J.M.de Jong
Van Gorcum & Comp
1963
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sluitsteen
Martin Buber
Lemniscaat
1966
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Prof.dr.J.H.Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen
Jan Herman Semmelink
Vonk& Co te Zeist
1926, acad.proefschrift
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stanley Jones, zendeling in Britsch-Indie
E.van Boetzelaer van Dubbeldam
Bosch en Keuning
tweede, Libellen serie nr.1
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hugo de Groot als godsdienstig denker
Dr.A.H.Haentjens
Ploegsma
1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godsdienstig-wijsgeerige beginselen van Mr.G.Groen van Prinsterer
Dr.F.J.Fokkema
E.Riemersma te Grijpskerk
compleet, matige kaft ,bibl.exempl.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paul Tournier een leven van dienstbetoon
Theo Kruisman
Interlektuur
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit het leven van Arnaldo
Benito Mussolini
Oisterwijk
1933
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In Gods waagschaal
Kaj Munk
D.A.Daamen
1951
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De levende gedachten van Schelling
Dr.R.van Brakell Buys
N,V.Servire
1941
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als ziende den onzienlijke
In memoriam Dr.Frederik Johan Krop
Landelijk Werkcomite Dr.O.Schabert
1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Graaf von Zinzendorf en zijn gemeente
P.M.Legene
NUMA
nr.3 van de Dobberserie
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In Memoriam  Rev.J.Hudson Taylor
Beloved founder and director of the China Inland Mission
Morgan & Scott
1905
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groen van Prinsterer als historicus
Dr.H.Smitskamp
H.J.Paris
1940
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Annie Besant, een beknopt levensverhaal
Chr.J.Schuver
Theosophische uitgeversmij.
1940, compleet, rug matig/los in band
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The life of William Huntington, S.S.
Thomas Wright
Farncombe & Son  London
1909
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bene Meritus
W.P.Berghuis e.a.
Kok
1958
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verborgen leven met God. Brief over het zalig leven en sterven van
Jisken Pieters Hijlaridis
Romijn & van der Hoff
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Marnix van St.Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw
J.W.Tunderman
Oosterbaan
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schaap en bok in een hok
Ds.H.J.de Groot
Holland
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Philippus Melanchthon
Dr.W.J.Kooiman
W.ten Have
1963
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Toekomstbeelden uit vijf eeuwen : More-Bunyan-Mandeville-Fichte-Wells
Dr.W.J.Aalders
J.B.Wolters
1939
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jonas Michaelius : founder of the church in New-Netherland
Prof.Dr.A.Eekhof
A.W.Sijthoff
1926
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ds.J.R,Immink.Pionier der pacificatie van de recht-en vrijzinningen in de Ned.Herv.Kerk
Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel
Kirchner
VDM serie XI
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
O Sieraad Israels. Ter nagedachtenis aan Ds.T.Ferwerda
Dr.B.Wielenga
Kirchner
VDM serie 1
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De krijg is des Heeren. Levensschets van Ds.Henk de Jong
Ds.N.Buffinga
Kirchner
VDM serie IV
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In dit teeken ...  Aan de nagedachtenis van Ds.A.du Croix
Ds.W.Mesdag
Kirchner
VDM serie X
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heil en elan
Dr.A.Szekeres
A.van Bottenburg
1974
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Hugenootsche Kruis
Servatius, Veltenaar,H.J.Bulten e.a.
Marnix Stichting
1941, 12 hoofdstukken, harde orginele band,prima staat, circa 250 blz
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Natuur en genade bij J.G.Hamann, den magnus van het Noorden ( 1730-1788)
E.Jansen Schoonhoven
Callenbach
1945
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A late friendship. The letters of Karl Barth and Carl Zuckmayer
Hinrich Stoevesandt
William B.Eerdmans
1982
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit de nalatenschap van Dr.H.Kraemer
Dr.B.J.Brouwer e.a.
Kok
1970
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het evangelie in de wereld van heden
J.J.Buskes Jr.
H.J.Paris
1936
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dr.F.L.Rutgers in zijn leven en werken geschetst
J.C.Rullmann
Libertas
1918
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nagelaten sporen. 40 jaren hervormd kerkelijk leven in de hoofdstad
N.G.J.van Schouwenburg
W.ten Have
1943
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn leven autobiografie
Teresia van Avila
Carmelitana  Gent
1984
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hermann Stehr, van God en menschen,leven en dood
Dr.K.E.Freitag
H.P.Leopold
1943
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Chrysostomus, de grote redenaar
B.H.vandenberghe O.P.
Het Spectrum
1939
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit het Woord.Pennevruchten van wijlen
Ds.Arend Mooij laatst Evangeliedienaar te Ermelo
Gebr.Mooij te Harderwijk
1916, harde band, met foto, goede staat
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lofgezang in boeien
S.J.Davies
Van Keulen
-
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagboek van George Fox
George Fox
A.H.Kruyt
1e druk, 1910
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paul Gerhardt een levensbeeld
Armin Stein
Callenbach
-
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven van Charles Haddon Spurgeon , 4 delen in 2 banden
Elisabeth Freystadt
D.A,Daamen
1901, 2 delen,  harde band,bruine rug
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Neer;lands Heiligen
J.A.F.Kronenburg
F.H.J.Bekker
1902,  II deel
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wort und Geist, studien zur christlichen Erkenntnis von Gott,Welt und Mensch
Karl Heim, festausgabe zum 60.geburtstag am 20Januar 1934
Im Furche Verlag  Berlin
1934
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
D.J.Baarslag Dzn  zijn leven en werken door
Agatha Baarslag
Stichting Hedels Historie
2000
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Juan de Valdes. Reformator in Spanje en Italie 1529-1541
J.N.Bakhuizen van den Brink
Noord-Holl.Uitg.mij
1962, nieuwe reeks.deel 25, no.3
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cyprianus van Carthago
J.N.Bakhuizen van den Brink
Noord-Holl.Uitg.mij
1958, nieuwe reeks deel 21,no.9
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sebastianus Cornelis Petrus Tromp
J.N.Bakhuizen van den Brink
overdruk
1975, Kon.Ned.Akadamie van Wetensch.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Almanak V.V.S.L. ( Vereeniging van vrouwelijke studenten) 1933
-
Boek-en Steendrukkerij Eduard Ijdo te Leiden
1933
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielenadel in den kerker
Tokishi Ishii
In-en uitwendige zending
1925
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En dan zullen we zien ... Ter gedachtenis aan Ype Schaaf ( 1930-2003)
Lutsen Kooistra, Jaap van Slageren en Gerard van ,t Spijker
Friesch Dagblad
2004
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzet en overgave. Brieven en aantekeningen uit de gevangenschap. Dietrich Bonhoeffer
Eberhard Bethge
H.J.Paris
eerste
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op drift dagboeken
Hans Visser
Balans
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Guy de Bres. Premiere partie : Sa Vie
E.M.Braekman
Librairie des Eclaireurs  Bruxelles
1960
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jonathan Edwards
Clarence H.Faust and Thomas H.Johnson
Hill and Wang  New York
1963
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Faith on the Frontier
Keith Clemens
T & T Clark  Edinburgh
1999
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Agitated Mind of God. The theology of Kosuke Koyama
Dale T.Irvin  Akintunde E.Akinade
Orbis Books  Maryknoll  New York
1996
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Works of Jonathan Edwards. Freedom of the Will (1) and Religious Affections (2), 2 volumes,complete
Paul Ramsey (1) and John E.Smith ( 2)
Yale University Press  New Haven and London
1957 ( 1) 1959 ( 2), prima staat
37,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mission Legacies. Biographical Studies of Leaders of the Modern Missionary Movement
Gerald H.Anderson , Robert T.Coote, Norman A.Horner and James M.Philips
Orbis Books
1994
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Robert Bellarmine  1542-1621, volume II
James Brodrick , S.J.
Longmans,Green and Co
1950
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pientere knaap. Jeugdjaren van W.F.de Gaay Fortman
Peter Bak
Historisch Docum.centrum voor het Ned.Prot. ( 1800-heden)
2003
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herinneringen  P.A.Diepenhorst
J.de Bruijn en R.E.van der Woude
Historisch  Docum.centrum voor het Ned.Prot. ( 1800-heden)
2003
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een domineesleven in de negentiende eeuw .Ds.Leendert Schouten ( 1828-1905) en zijn Bijbels museum
J. de Bruijn en P.van Schaik
Historisch Docum.centrum voor het Ned.Prot. ( 1800-heden)
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gesprekken met Kuyper. Aantekeningen van A.W.F.Idenburg over gesprekken met dr.A.Kuyper uit 1920
Dr.J.de Bruijn
Historisch Docum.centrum voor het Ned.Prot.( 1800-heden)
1989
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kuyper ist ein luegner. De kabinetsformatie van 1901
Prof.dr.J.de Bruijn
Historisch Docum.centrum voor het Ned.Prot. ( 1800 - heden)
2001
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Abraham Kuyper als Amsterdams predikant ( 1870-1874)
Dr.J.Vree
Historisch Docum.centrum voor het Ned.Prot. ( 1800 - heden)
2000
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik voel steeds meer dat ik hier zijn moest. Amerikaanse brieven van Abraham Kuyper aan zijn vrouw en kinderen ( 1898)
dr.George Harinck en mr.Margriet Urbanus
Historisch Docum.centrum voor het Ned.Prot. ( 1800-heden)
2004
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontmoetingen. Tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven
Akke van der Kooi, Volker Kuster, Rinse Reeling Brouwer
Kok
2009
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Trapsgewijs naar het hoogste.Biografie van Leo Geleijnse
Menno de Boer
Servo
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kijken naar kopstukken
Jacob Klapwijk
Buijten & Schipperheijn
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De minne is al. 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen
Johannes Thiele
Meinema
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nostradamus die prophezeiungen
Carlo Patrian
Touraco AG
1982
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Melanchthoniana Paedagogica
Dr.Theol.und Phil.Karl Hartfelder
B.G.Teubner  Leipzig
1892, rug/voor-achterkaft beschadigd, compleet,zeldzaam
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bonifatius. Grondlegger van Europa
Willy-Paul Romain
Tirion te Baarn
1991
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Loci Communes Philipp Melanchtons in ihrer urgestalt nach
G.L.Plitt
A.Deichert  Leipzig
1900, compleet, rug defect,redelijke staat
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Otto Gerhard Heldring
Dr.A.van der Hoeven
H.J.Paris
1962
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Profeet der Mormonen Joseph Smith Jr.
M.H.A.van der Valk
Kok
1921
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
C.Olevianus und Z.Urzinus. Leben und ausgewahlte Schriften
Karl Sudhoff
R.L.Friderichs  Elberfeld
1857, ouderdomssporen
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Capito und Buker. Strassburgs Reformatoren.
Johann Wilhelm Baum
R.L.Friderichs Elberfeld
1860, ouderdomssporen
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Peter Martnr Vermigli. Leben und ausgewahlte Schriften.
Dr.G.Schmidt
R.L.Friderichs Elberfeld
1858, ouderdomssporen
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heinrich Bullinger.Leben und augewahlte Schriften.
Carl Pestalozzi
R.L.Friderichs  Elberfeld
1858, ouderdomssporen
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Blumhardts Kampf
Prof.W.Koller
Goldene Worte Stuttgart-Sillenbuch
7.auflage
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De schuilplaats.Het leven van Corrie ten Boom
John en Elizabet Sherrill
Gideon
1972, 2e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Soren Kierkegaard. Een biografische schets
Maria Veltman
Van Gorcum
1987
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kort bericht van ,t geloovig leven en zalig sterven van den eerwaerdigen heer
Jakobus Hervey
-
onbekend, circa 1750/1770, met portret,slappe kaft,  ruim 100 pagina,s,matige staat
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Familie im Spannungsfeld zu den evangelischen Raten
Remigius Baumer, Alma von Stockhausen
Gustav-Siewerth Akademie
1998
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Im dienste der inkarnierten Wahrheit
Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, Alma von Stockhausen, Lothar Roos und J.Hans Benirschke
Gustav Siewerth Akademie
2003
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rabbi Mosche Ben Maimon
Nahum Norbert Glatzer
Schocken Verlag
1935
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
,k Zal gedenken
Joh.de Heer
J.N.Voorhoeve
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Autobiografie
Charles G.Finney
Oberlin College
1967
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Commissioner John Lawley
Mevrouw Kolonel Carpenter
Leger des Heils
1925
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De opmars der waarheid. Twintig historische miniaturen
Dr.Stephen Szabo
Kok
1952
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kuyper in beeld
J.de Bruijn
Stichting Monument Abraham Kuyper
2006
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hamann und die Aufklarung, 2 teile
Rudolf Unger
Eugen Driederichs in Jena
1911 , slappe kaft, 2 delen, rug zeer matig, matige kwalteit, wel compleet, met foto,s
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De christenreis naar de eeuwigheid
John Bunyan, toegelicht in meditaties door Ds.P.Blok
De Banier
9033603179, nieuwstaat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van domineesdochter tot dominicusdochter. Hoe Helena Most dominicanes werd
P.Gloudemans M.S.F.
Missiehuis St.Antonius  Kaatsheuvel
1924
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Terugzien na vijfentwintig jaren
Rudolf van Reest
Oosterbaan
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der stern der erlosung
Franz Rosenzweig
Martinus Nijhoff
1976,  Der Mensch und sein Werk Gesammelte Schriften 2. Abteilung
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jong zijn en oud worden
dr.J.A.Verbrugh
Buijten en Schipperheijn
2002
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een staatsman ter navolging  Groen van Prinsterer herdacht ( 1976-1976)
C.Bremmer en M.N.G.Kool
Oosterbaan
1986
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bernardus Smijtegelt, leven en werken
Dr.S.D.Post
De Groot Goudriaan
2006
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het danklied van Clara Feyoena
Frouck van der Hooning
Kok
1981, met extra foto,s etc.
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Majoor Bosshardt. Een leven voor anderen
Eline Verburg
BZZToH
2004, geplastificeerd,prima staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Keur uit de verspreide geschriften van
Prof.dr.J.Waterink
J.B.Wolters
1961
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johannes Goszner.Een levensbeeld uit de kerk van de negentiende eeuw.
Hermann Dalton
P.J.Milborn  Nijmegen
vertaald door A.Hardenberg
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn werk, mijn leven
Hendrik Algra
Van Gorcum & Comp
1970
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven en arbeid van den Evangelist A.Veldhuizen
Overleden te Hansweerd ( Zeeland), met portret
J.J.Groen
1906
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aandenking.Overdenkingen van Johannes Westerhuis in leven predikant te Landsmeer,Terneuzen,Heerenveen en Groningen.Met portret
Dr.G.Keizer
Firma Westerhuis-Maijwald, Leeuwarden
-
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dienstbetoon ten leven. In memoriam ds.N.Bruin
ds.J.M.A.Groeneveld
eigen beheer
1977 ?
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Na vijf-en-twintig jaren.
J.van ,t Lindenhout
P.J.Milborn
1888, vierde
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een bloedgetuige der kerk. Het leven en sterven van Johannes Kapteyn
Rudolf van Reest
Erven A.de Jager  Groningen
1946
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Honderd jaar C.J.M.V.  1853-1953
G.P.van Itterzon
Chr.Jonge Mannen Verbond
1953
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vonken van heilig vuur. Groen van Prinsterer tweehonderd jaar
mr.D.J.H.van Dijk en mr.C.G.van der Staaij
Groen
2001, geplastificeerd, prima staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De man in de schaduw. Heinrich Bullinger en zijn Tweede Helvetische Confessie
drs.J.A.Meijer
Willem de Zwijgerstichting
2005
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De navolging van Christus van
Thomas A Kempis
J.M.Bredee
nieuwe uitgave naar het latijn door J.P.Hasebroek, zesde druk
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
L.I.Nommensen. De apostel der Batakkers
J.H.Hemmers
J.N.Voorhoeve
1935
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van en over Franqois Haverschmidt
R.Nieuwenhuys
eigen beheer
dun groenachtig boekje, circa 22 pagina,s
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het beginsel getrouw.Uitgegeven ter herinnering aan het zilveren jubileum van den Christelijke Bomd van
belastingambtenaren 1904-1929, C.Marees e.a.
Chr.Bond
1929
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ds.J.E.Vonkenberg een levensbeeld door
J.Snoep Jr.
W.D.Meinema
1934
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het huis van mijn vader.De jaren voor de schuilplaats
Corrie ten Boom
Gideon
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gevangene en toch... Herinneringen uit Scheveningen,Vught en Ravensbrueck
Corrie ten Boom
Evangel.Lektuur Kruistocht
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van de navolging van Jezus Christus
J.M.Schrant
De Blauwvoet te Soestdyk
1922
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ds.Bruins van Stiens. Een zelfportret in hoekjes
E.J.Wilzen-Bruins
Ned.Ver.tot Afschaffing van Alocholhoudende Dranken
1948
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Corpvs Christianorvm.Continuatio Mediaeualis CLXII. Ioannis Rusbrochii  Ornatus Spiritvalis Desponsationis
Rijcklof Hofman en H.A.M.Douwes
Brepols & Publ. Turnhout
2000, bladen niet opengesneden
35,00