Dit is pagina:  geschiedenis / politicologie
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Socialisme als opdracht
Coos Huijsen
Anthos
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Socialistische denkers
Friedrich Muckle / A.W.Ijzerman
Ontwikkeling
1924
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Politieke systemen
G.A. Almond
Samson
1972
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het rekverband van de samenleving
A.P. Oele
Kok
1990
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Politicologie
A. Hoogerwerf
Samson
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Revolutie : christelijke opdracht
Camilo Torres
Bruna
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zindelijke burgerheren ( liberalisme)
H.J.L. Vonhoff
Hollandia
1965
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het spel van de staat
M.L.Snijders
Scheltema en Holkema
1960
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Staatkundig Gereformeerde partij  1918-1948
Dr.W.Fieret
Den Hertog
1990
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De muis die even brulde -- Evangel.volkspartij 1981-1991
Jan de Bas
Kok
1999- academisch proefschrift
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Nederlandse Parlement vroeger en nu
Dr.Willem Drees Sr.
Strengholt
derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liberale gedachten
opstellen aangeboden aan Prof.Mr.P.J.Oud
Nijgh en Van Ditmar
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Liberale moraal en haar grenzen
A.W.Musschenga, F.C.L.M. Jacobs
Kok
1992
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Roode Vaandel volgen wij
H.van Hulst / A.Pleysier en A.Scheffer
Kruseman
1969
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Socialen zijn in aantocht
Martin Schouten
Van Gennep
1976
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pieter Sjoerds Gerbrandy
drs.C.Bremmer e.a.
Wever
1985
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Anders en beter
Jan Peter Balkenende
Aspekt
2002
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
14 jaar in de Tweede Kamer
P.Jongeling
vh H.A.van Bottenburg
1977
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit de dagen der coalities
Een Anti-Revolutionair
Nederbragt & Co Uitgevers te Wageningen
1905
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Drees 90
Prof.dr.H.Daalder
Stengholt
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontmoetingen met anti-revolutionairen
Dr.G.Puchinger
Terra te Zutphen
1981
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ter nagedachtenis aan zijne excellentie
A.W.F.Idenburg
Kok
1935
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Colijn en het einde van de coalitie. I De geschiedenis van de kabinetsformatie 1918-1924; II 1925-1929 en III  1933-1939
Dr.G.Puchinger
Kok ; J.J.Groen
1970 (2e) ;  1980 en 1993, 3 delen compleet,geplastificeerd, pirma staat
70,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Socialisme, vroeger en nu
Geert Ruygers
H.D.Tjeenk Willink
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze strijd in de Staten-Generaal, 2 delen,compleet
Dr.P.A.Diepenhorst
De Standaard
1929
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Tweede Kamer en de Volksopvoeding in 1863. Parlementair fragment.
Mr.Groen van Prinsterer
H.J.Gerretsen te ,s Gravehage
1863, nieuwe band, compleet
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe vooruitgang
Hans Bouma e.a.
Boekencentrum
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het smalle pad tussen macht en moraal
Bas de Gaay Fortman en Wouter van Dieren
Kok
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Koersen op kwaliteit
Arnold Heertje
University Press Amsterdam
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verraders
Willem L.Oltmans
P.R.van Amelrooij  Utrecht
1968
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het socialisme in onze tijd
Hilda Verweij-Jonker
De Arbeiderpers
1935
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Elke dag van de partij. Dagboek 2008
Bas van der Vlies
De Banier
2009, geplastificeerd
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Saevis Tranquillus in Undis.Toelichting op het Antirevolutionair beginselprogram
Dr.H.Colijn
De Standaard
1940, tweede druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De politieke prent in Nederland
Cornelis Veth
Heureka
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
35 jaar jong & liberaal
Joost van Gilse e.a.
J.O.V.D.
1984,Lustrumalmanak 1949-1984
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strijd om het bestaan.een inleiding in de politieke ekonomie
Frans Somers
Samsom
1985
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor het Gemeenebest. Keur uit redevoeringen
Dr.H.Colijn
W.de Haan
1938
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Studien en aanteekeningen over Nederlandsche politiek ( 1909-1919)
Dr.H.T.Colenbrander
Zuid-Holl.boekdrukkerij
1920
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dorpsdespoten onttronen
A.M.Oostlander
Wever
1985
3,50