Dit is pagina:  poŽzie en proza
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
L.Drelincourts Christelyke Klinkdigten, In Nederduitsch Rym vertaald
P.de La Rue
Michiel Schryver, boekverkooper aan de Beurs te Middelburg
1727, prima staat ( incl.titelblad enz)
175,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stroomgebied
Ad den Besten
Holland
1954
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bloemlezing dichtwerken Bilderdijk
Dr. J. van Vloten
D. Noothoven Van Goor
1869
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzamelde gedichten
J.C.Bloem
Athenaeum - Polak
1979
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hieronymus van Alphen
Dr. P.J. Buijnsters
Van Gorcum
1973
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jacob Cats dichtwerken
Fokko Bos
Cohen Zonen

8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hugo Claus gedichten 1948-1993
Hugo Claus
De Bezige Bij
1994
22,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven met gedichten
Willem Diemer
Stabo

6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spinroc en andere verzen
Chr. J. van Geel
G.A. van Oorschoot
1975
Ä 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stichtelijke en onstichtelijke experimenten
Jacob de Gier
Hes Publicers
1982
Ä 14,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Baeto
P.C. Hooft / Dr.F.Veenstra
Nijhoff
1980
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Huygens- studies
Dr. L. Strengholt
Buijten en Schipperheijn
1976
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dichter Marsman en zijn kring
J.C. Brandt Corstius
BZZZToH
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Droom en tucht
E.J. Potgieter
De Lage Landen
1943
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dichter Revius
Dr. W.A.P. Smit
H en S publishers
1975
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Geest over de wateren
J.A. Rispens
Kok
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voorlopig
A. Roland Holst
G.A. van Oorschot
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De belijdenis van de stilte
A. Roland Holst
Agathon
1986
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wilminks keus , deel 1 en 2
Willem Wilmink
Walvaboek
1992/1993
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichtwerken
W.J. van Zeggelen
Elsevier
1876, zesde druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kringloop
Willem de Merode
Holland
1936
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Chineesche gedichten
Willem de Merode
Bosch en Keuning
2e druk/1936
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kaleidoscoop
Willem de Merode
Bosch en Keuning

4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
O gij die ik had omgebracht
Lambert Jageneau / Gerrit Achterberg
Walter Soethoudt
1981
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over van Alphen`s kindergedichtjes
H. Pomes  ( proefschrift)
W.L. Brusse
1908
15,00 ( rug ed beschadigd)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichtwerken  ( 4 delen)
Nicolaas Beets
A.W. Sijthoff
1874
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Zeeuwse Lier
Martien Beversluis
Callenbach
1940
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hanenpoot
Willem Bilderdijk
Tjeerk Willink
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Versjes over God, mensen en andere dieren
Piet van Bruggen
St.Herv.Nederland
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zeven en twintig stokpaarden
Johannes Willem Frederik Werumeus Buning
Ad.Donker
1951
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Binnen en buiten boord
A.Weremeus Buning
D.Bolle
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzamelde gedichten
J.W.F.Weremeus Buning
Querido
1941
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bloemlezing uit de gedichten van A.van Collem
Henriette Roland Horst
Querido
1932
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A defense of Poetry
Albert S.Coole
Ginn and Company
1891
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Da Costa,s complete dichtwerken ( 3 delen)
J.P.Hasebroek
Sijthoff
11e
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Isaac da Costa
-
Callenbach
1961
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het derde land
J.van Delden
Van Walraven
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Orcus en Orpheus
Anthonie Donker
Van Loghum Slaterus
1e , 1941
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ander koningschap
Jan H.Eekhout
Kavelea
voorzien van een handtekening van de dichter
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In Aedibus Amoris
Elisabeth Reitsma/Jan H.Eekhout
Van Dishoeck
1930
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sonetten in de Nacht ( met persoonlijke brief !!!)
-
Jan H.Eekhout
-
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat blijft komt nooit terug
J.Eykelboom
Arbeiderspers
1979
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paal 20
Lidy van Eysselsteijn
Kok
1959
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oude en Nieuwe Geuzenliederen
Ype Foppema
De Bezige Bij
1946
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Asielbeleid
Anton Gerrits
De Beuk
1997
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor onze misprezen moedertaal
Caesar Gezelle
L.J.Veen
1923
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit Gezelles leven en werk
Dr.Frank Baur
Davidsfonds te Leuven
1931
Ä  8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Litanie van de wind
Anton Gerrits
De Beuk
1999
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedichten  ,  gewijde en lyrische poezie ( 2 delen)
Bernard ter Haar
Sijthoff
1880
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedichten ( 2 delen)
Bernard ter Haar
Sijthoff
7e
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het kielzog van de Romantiek
F.W.van Heerikhuizen
F.G.Kroonder
1948
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Romantische Poezy
W.J.Hofdijk
W.C.de Graaf te Haarlem
1867
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichtkunst,literaire kritiek en de creativiteit in de Geref.gezindte
E.Hofman
De Banier
1973
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Homeros, Odyssee
P.C.Boutens
Bohn
1941
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het weerlicht op de kimmen
Gerrit Achterberg
Querido
1980
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aus lichten Tagen
Julius Hoeppner
Leipzig
eind 1800/begin 1900, mit zehn aquarellen
50,00 , schitterend boek,uitstekende kwaliteit,goudsnee en unieke kleurplaten ( een lust voor het oog)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de schemering
Heije,Staring,Van Beers,Genestet,Pol de Mont,J.P.Hasebroek
Ernest Nister te Neurenberg
eind 1800/begin 1900
10,00,schitterend boek met illustraties.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Overvloed van vonken
P.C.Hooft
Querido
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jan van Hout
Dr.J.C.H.de Pater
D.A.Daamen
1946
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De laatste karavaan
Leonhard Huizinga
P.N.van Kampen
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De jeugd van Constantijn Huygens
Dr.A.H.Kan
Ad.Donker
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vuur en wind
Muus Jacobse
Daamen
1946
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dichtwerken
Dr.R.Bennink Janssonius
Sijthoff
3e
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrouw in ,t Neerlandsch lied
J.J.L.ten Kate
F.Bohn
1882
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van de krib tot de kroon
J.J.L.ten Kate
D.B.Centen
1877
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Na arbeid en strijd
J.J.L.ten Kate
D.B.Centen
1882
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vliegende bladen
J.J.L.ten Kate
P.M.van der Made
1861
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zwerver
Mien Labberton
Ploegsma
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De tragedie van den mensch
Emerich Modach
J.L.Beijers
1887-- 1886
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Credo
Berendien Meijer-Schuiling
Kok
1958 ( 2e)
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over het hoofd gezien
W.J.van der Molen
De Beuk
1986
8,00( met enige onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlands PoŽtica
Archilles Mussche
A.de Boeck te Brussel
1948
5,00 ( met enige onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichters uit Zuid-Afrika
E.C.Pienaar,B.A.
J.H.de Bussy
1917
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een bijkomstigheid van geschrijf
Coert Poort
Kok
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ingevuld om te leven
Coert Poort
Kok
1973
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Florence ( Potgieter)
J.B.Meerkerk
Tjeenk Willink
1901
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een bundel liederen en gedichten
E.J.Potgieter
Tjeenk Willink
1884 ( 2e)
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Proza  1837-1845
E.J.Potgieter
Tjeenk Willink
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Poezy, deel X en IX
E.J.Potgieter
Tjeenk Willink
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Door het donker van een kamer
Fetze Pijlman
Holland
1989
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De boodschap
Tony de Ridder
De Tijdstroom
4e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bloemen in Gethsemane ( Revius)
L.Strengholt
Buijten en Schipperheyn
1976
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd
J.A.Rispens
De Tijdstroom
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gedenken
H.J.Scheepmaker
Contact
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jeruzalem verlost
J.J.L. ten Kate
G.L. Funke
1870
Ä 6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The complete Poetical works of Percy Bysshe Shelley
Thomas Hutchinson
Oxford University Press London
1929
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De stem van de dichter ( 2 delen)
A. Sivirsky
Wolters
1958
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Menschenleven
Mr. M.H. Smit
presentieexemplaar

7,50 , redelijk
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het lezen en schatten van gedichten
Albert Verwey
C.A. Mees
1935
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bloemlezing uit Middelned. dichters ( 2 delen)
Dr. Eelco Verwijs
W.J. Thieme
1892
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joannes Vollenhove: dichter/ predikant
Dr. E.J.W. Posthumus Meyjes
Joarboek ,, Die Haghe``
1921
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vondel - schetsen
B.H. Molkenboer O.P.
Paul Brand
1938 ( 2e)
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joost van den Vondel
Joh. Vorrink
Wereldbibliotheek
1937
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven van Joost van den Vondel
Geeraardt Brandt
Querido
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joseph in Dothan
J. van den Vondel
J.M. Meulenhoff
1947
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het minnedicht in de zeventiende eeuw
Joh. Virrink
Sijthoff
1919
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Laatste verzen
Jacqueline E. van der Waals
Nijgh en Van Ditmar
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Noortje Velt
Jacqueline E. van der Waals
Nijgh en Van Ditmar
1941 ( 5e)
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gebroken kleuren
Jacqueline E. van der Waals
Callenbach
3e druk
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Luwte
Elly de Waard
De Harmonie

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Afstand
Elly de Waard
De Harmonie
1978
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe Wilden in de PoŽzie ( 2 delen)
Elly de Waard
Van Gennep
1987/88
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spiegel van de Nederlandsche poŽzie
Hans Warren
Meulenhoff
1987
5,00 ( enkele penonderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Distels en bloemen
K. Willemsen
J.K.G. Dhont Neuzen
1875
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het zatte hart
Karel van de Woestijne
W.L. Salm

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Letterlust op kipperust
Betje Wolff
Kosmos
1954
4.00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Korenbloemen ( Constantijn Huygens)
Ton van Strien
Querido
1996
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
dwang parasang
B.Zwaal
Querido
1990
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hij dicht zo licht
Kees Stip
Ooievaar Pockethouse
1996
Ä  4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nu stoppen de muizen op tijd
Kees Stip/Trijntje Fop
Bert Bakker
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedichte
Walther von der Vogelweide
Verlag von Ernst Klett  Stuttgart
1950
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Klein Dagboek
Anna Mertens
Kok
1966
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op het water geschreven
Theo van Baaren
Meulenhoff
1978
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe-korter-hoe liever
Theo van Baaren
Meulenhoff
1976
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vlammende verten
Margot Vos
EM.Querido
1927
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Momenten uit het tragische werk van Euripides
F.H.Parigger
W.L.Salm
1950
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bitter en Zoet ( Aphorismen)
Vincent Loosjes
L.Hansma te Assen
-
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opvluchten Het Aardse Paradijs
Aart van der Leeuw
C.A.Mees
3e
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze Overijsselsche Religieuze poŽzie
Mr.G.J.ter Kuile Sr.
W.Hilarius Wzn te Almelo
1946
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jacobus Revius  Over-Ysselsche sangen en dichten ( Het Epos der Godsgeschiedenis)
Dr.W.A.P.Smit
Holland
1930
15,00 ( met handgeschreven voorwoord van Gerrit Kamphuis 1937)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Knopen
Berendien Schuiling
Kok
1929
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hart van Holland
Jan H.Eekhout
De Tijdstroom te Lochem
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ainyahita
Jan H.Eekhout
Callenbach
1941-42
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik hoor trompetten klinken
Dr.H.G.van den Doel
A.W.Sijthoff
1969
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Experimenten
Geerten Gossaert
Dishoeck te Bussum
1916
5,00( rug opnieuw ingebonden)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vijf eeuwen Nederlandse kerstpoŽzie
J.J.Mak
Van Loghum Slaterus
1965
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groot Liedboek van G.A.Brederode
Dr.A.A.van Rijnbach
Ad.Donker
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Poort van Ishtar
F.Schmidt-Degener
J.M.Meulenhoff
1947
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzen, eerste en tweede bundel
J.H.Leopold
W.L.en J.Brusse
3e druk
25,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche gedichten
Muus Jacobse
G.F.Callenbach
1947 ( 2e)
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Koren en klaprozen
Dr.E.Laurillard
S.en W.N.van Nooten te Schoonhoven
tweede
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Middeleeuwsche geestelijke poŽzie
Jan de Raedt
Contact
1944
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Multatuli denker en dichter
Dr.J.van den Bergh van Eysinga-Elias
Elsevier
1919
5,00 ( opnieuw ingebonden)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedichten
A.C.W.Staring
W.J.Thieme- volksuitgave
12e
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Memoriaal van Bredero  ( documentaire van een dichtersleven)
Garmt Stuiveling
Tjeenk Willink
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rijpend als het graan
Jo van Veen-Nusmeijer
Den Hertog
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gouden granaatappel
Joh.W.Schotman
Ankh-Hermes BV Deventer
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Summa PoŽtica ( Griechische und lateinische Lyrik
Carl Fischer


7,50

titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Goethes Werke
Gerhart Hauptmann
Th.Knaur Berlin
-
10,00 euro ( 2 banden)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Soms tussen tulpen
Hubert van Herreweghen
Davidsfonds/Clauwaert
1997 
15,00 euro -- PoŽzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat de toekomst brengen moge
Jacqueline van der Waals
Mingus  Ankeveen
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzamelde gedichten 1973-1986
Gery Florizoone
Den Gulden Engel  Wommelgem
1986
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
PoŽzie om te zingen
Ad den Besten
Boekencentrum
1998
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gezelle  humorist
Johan van Iseghem
Davidsfonds Clauwaert
1999
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Achterberg concreet
Klaus Zickhardt
de Prom
1989
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloven is geluk
Nel Benschop
Kok
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hemelhoog en aardediep
Nel Benschop
Kok
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hij die met ons is
Nel Benschop
Kok
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rembrandt en zijn meester
Theo Coenraads
Ark
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo heeft nog nooit een mens gesproken
Theo Coenraads
Van den Berg te Kampen
1994
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geroepen als Matteus
Theo Coenraads
De Vuurbaak
1991
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vogel voor mijn raam
Anton Chardon
De Schans te Werkendam
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kleine schaduw van geluk
Anton Chardon
De Schans te Werkendam
1999
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dat is het leven
Eli Asser
Nijgh en Van Ditmar
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
65 x over poŽzie
Jose de Poortere
Uitgeverij Noord en Zuid
2003
17,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzamelde gedichten
H.J.van Tienhoven
de Prom
1998
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zonlicht door de ramen
Jo van Veen-Nusmeijer
Den Hertog
1990
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spiegeling voorbij de weg
Hans van Pinxteren
Athenaeum-Polak en Van Gennep
1996
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schrijven moest ik als ik schreef
Jacqueline van der Waals ( keuze door Henk van der Ent)
De Groot Goudriaan
1997
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
La Madre
Anton van Wilderode
Boekmakerij Gert-Jan Buitink
1993
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ex libris
Anton van Wilderode
de Prom - Lannoo
1994
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van moerbeiboom tot overoever
Lieven Rens
Mercator-Plantijn
1983
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Anton van Wilderode 75
Jozef Smet
Bibl.Wasiana te Sint -Niklaas
1993 ( betreft bio-en bibliografie)
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rid-en runders en andere verzen
Charivarius
Sijthoff
1986
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een lichtglans van hierboven
Jacqueline van der Waals
De Groot Goudriaan
tweede
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tolken van hun tijd
J.Kamphuis
De Vuurbaak
1978
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedichten
Coen Poort
Holland te Haarlem
1970
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het woord dat ik bedoel .....
Gerhard te Winkel
Narratio
1991
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Halverwege
Joke Verweerd
Boekencentrum
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hadewijch brieven ( 2 delen )
Dr.J.van Mierlo, s.j.
NV Standaard Boekhandel
1947
60,00 ( 2 delen, slappe kaft)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verhandeling over den Nederlandschen Versbouw
Mr.Prudens van Duyse
Martinus Nijhoff
eerste deel, 1854
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Door de holten van het gemis
Hans Bouma
Kok
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichterbij kan ik niet komen
Wim Ramaker
Kok
1993
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lege Schelpen
Theo Peppink
Van den Berg te Kampen
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Anders en eender
Wim Pendrecht
Kok
1988
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Water als wijn
Hans Mouthaan
MES
1998
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godelieve
Corrie Vollenhoven op ,t Land
Kok
1993
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Iris
Jacqueline E.van der Waals
Callenbach
1928
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Twee emmertjes water halen
Lenie Schenk en Hermien Ijzerman
de Boekerij te Baarn
vijfde
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Snikken en grimlachjes
Piet Paaltjes
Van Holkema en Warendorf
1956
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geeraerdt van Velsen, treurspel
P.C.Hooft
W.J.Thieme
3e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrouwenportretjes
Frouwien van der Vooren-Kuyper
Kok
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn lijfeigene
Corrie Vollenhoven op ,t Land
Kok
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Horizon
Joke Verweerd
Boekencentrum
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aubade van een nieuwe morgen
C.Vermeer
Bosch en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rode appels
Jacomijn van Rijn
Merweboek
1990
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Donker licht
Jacomijn van Rijn
Merweboek
1997
6,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Epos van Gods woord
H.J.Roth-Veltman
Oosterbaan
1976
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Portretten en Pirouetten
Anneke Lenselink
Elserman BV
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De stad waar men kind is geweest
Jan Prins
AD.Donker
1946
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Willem zeventig VII
W.J.van der Molen
Coehoorn te Orvelte
9 december 1993, nummer 7 van deel VII 
25,00  ( zeldzaam, niet in de handel verkrijgbaar)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doorgang
Joke Ribbers
C.van Dijk te Oosterhesselen
1994
50,00 ( slechts 30 exemplaren van gedrukt)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tekens van tijd
Hannie Rouweler
Holmsterland / SKF
1996
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Skyline
Hannie Rouweler
Drukkerij Overloop te Wilsele
2000
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rivieren en ravijnen
Hannie Rouweler
Holmsterland / SKF
1995
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reiziger naar het woord
Hannie Rouweler
Holmsterland / SKF
1993
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A timeless tide
Hannie Rouweler
Passage
2001
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reiziger naar het woord / Calator catre cuvint
Hannie Rouweler
Universita  Lucian  Blaga Sibiu
1995
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Steen en huid
Hannie Rouweler
De Horizon te Hoorn
1992
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ankerplaats
Hannie Rouweler
Europees PoŽziecentrum "De Zevenslapers "te Leuven
1995
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Harptonen, dichterlijke mengelingen
Erica
A.E.C.van Someren te Zutphen
1854
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbelsche vrouwen, dichterlijk album
Vrouwen des ouden verbonds
F.F.H.Kemmer te Utrecht
1869 ( opnieuw in band gezet), redelijke staat
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek Job, In Nederduitsche Dichtform overgebracht door
J.J.L.ten Kate
A.W.Sijthoff te Leiden
1865
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zwerfgedichtjes
ds.J.J.Poort
De Groot Goudriaan
1993
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een glimlach Heer van Uw  gena
A.Graafland
ASKA, Alphen aan den Rijn
4e,februari 1988
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het komend Koninkrijk
A.Wapenaar
Oosterbaan
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
een wintertak
Jo v.d.Wetering
Intro-Nijkerk
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Plak --fryske gedichten
Harmen Wind
Utjouwerij Fryslan
1996
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het blije leven
Jan Wilna
Neerbosch
1950
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mr.W.Bilderdijk,s briefwisselingen -- brieven en commentaar ( 2 delen)
J.Bosh/ H.W.Groenevelt en M.van Hattum
HES uitgevers te Utrecht
1988
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Emmausganger
Johan Klein
Buijten en Schipperheijn
1991
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De voorhang van de tempel
Cornelis Ch.Goslinga
Kok
1989
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maria lof
Cornelis Ch.Goslinga
Kok
1988
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Hoghe Liedt Salomons
Jacobus Revius, toel.inl. L.Strengholt
Den Hertog
1986
5,00
 

 

titel
auteur
uitgever
druk
prijs

Aanschouwende het nieuw Jeruzalem
Jacobus Revius / ingeleid door Kees Bezemer
De Groot Goudriaan
1986
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandse poŽzie in honderd verzen
Dirk Coster
Van Loghum Slaterus
derde
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Woorden om wakker te lezen
Rudolf van de Perre
Davidsfonds te Leuven
1992
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons poŽtisch Nederland- bekende Nederlanders kiezen hun dichters; Nederlandse dichters kiezen hun eigen voorkeursgedicht
Ernst van Altena / Jan Veldhuizen
V en D
1987/1988 ,2 afz.delen
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Poeziescala
Urker Dichters Dichterbij
SCA Urk
1994
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volmaakte aanwezigheid, volmaakte gemis
Hannie Rouweler en Lucienne Stassaert
Passage
2000
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levenswoorden
Allard Pierson
Tjeenk Willink
1931
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kind in de poŽzie
Dirk Coster
Van Loghum
derde druk
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eenvoudige gedichten
Willem de Merode
Bosch en Keuning
 2e druk
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De lichtstreep
Willem de Merode
Holland
2e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Claghen
Joost van Keppel  // Willem de Merode
Holland
1937
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tweegebieden
Marnix Niemeijer
Merweboek
1992
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het heilige hout ( drie spelen door)
M.Nijhoff
Bert Bakker
1961
3,50  ( ooievaarsreeks)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Martinus Nijhoff
Jose de Poortere
Desclee de Brouwer
1965
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Raken aan de grens
Bernhard van Loon
C.Regenboog te Groningen
1994
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor wie klein begint
Bernhard van Loon
eigen uitgave
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor beide oevers
Anna Mertens
Bosch en Keuning
1959
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voorspel
Anna Mertens
Bosch en Keuning
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een zwaard van zand
W.J.van der Molen
Bosch en Keuning
1992
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verzwegene, het eelt op het puntje van mijn tong
W.J.van der Molen
In de Fazantenhof te Eemnes
1983
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met twee messen
Mark Naessens
Lannoo
1996
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een werkplaats van leven
Inge Lievaart
Bosch en Keuning
1981
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De navel van de wereld
Jose de Poortere
Zuid en Noord
1999
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oorlog volgens Dewey
Jose de Poortere
Zuid en Noord
2000
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een drieling
Josť de Poortere
Zuid en Noord
2000
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van een man zonder helm
Josť de Poortere
Zuid en Noord
1997
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De lier die sinds lang niet meer ruiste ( Isaac da Costa)
Mies Vreugdenhil
De Groot Goudriaan
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzen
Jeanne Reyneke van Stuwe
N.Veenstra te ,s-Gravenhage
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een jaar geleden.....
Louis van Tricht
Boekencentrum
1983
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grensgebied
Nel Veerman
Merweboek
2000
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Niet te geloven
Nel Veerman
Merweboek
2002
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naschrift
Nel Veerman
Merweboek
1999
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een kleine schelp en de grote zee
Nel Veerman
Kon.Bibliotheek
1996
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nu wordt het licht
A.F.Troost
Boekencentrum
1992
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ongehoord geheim
A.F.Troost
Boekencentrum
1992
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uw lente is ontloken
A.F.Troost
Boekencentrum
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als ik omhoog kijk
A.F.Troost
Boekencentrum
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sporen uit het achterland
Alfred Valstar
De Boer Offset
1993
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dolosse
D.J.Opperman
Tafelberg-Uitgewers Beperk
1987
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
,n  pleidooi vir die poesie
Heilna du Plooy
Protea Poesie
1998
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Klanke soos vere
Gedigte tussen Suid-Afrika en Nederland
Ambasse Suid-Afrika
1998
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verweerde aardbol
Johann Lodewyk Marais
Human en Rosseau
1992
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
,n onbekende jaartal
Ina Rousseau
Human en Rosseau
1995
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verlangend zingen
Evert Kuijt
Kok
1977
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik ben een knotwilg aan de waterkant
Lenze L.Bouwers en Nies den Engelsen
Exponent
1986
25,00  -- nr 87 van 100 uitgegeven exemplaren
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stichtelyke gedichten van
Pieter Boddaert
1e dl 3e dr  1735,2e dl 1e dr 1731, 3e 1e1738, 4e 1e dr 1730 ?
By Leendert en Johan Bakker te Middelburg
500,00, bijzonder zeldzaam, in prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bron van licht
Anny Oudakker-Schot
Merweboek
2000
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sonetten
P.C.Boutens
P.N.van Kampen
1921 ( eerste)
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
dat vat ,gedichten
B.Zwaal
Querido
1996
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Terug in het dorp
Willem van Toorn
Arbeiderspers
1960
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn oog komt niet tot rust
Anton Korteweg
Federatie van Musea in Zuid-Holland
1990
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichterbij gedichten voor 12+
Jan Heerze
Walva-boek
1986
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het land van de wortelstok, poezie van Anton van Wilderode
Rudolf van de Perre
Climensie
1991
6,50 ( met potl.aantek.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Witte violen
Thomas Pinkhoff
Callenbach
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tegenwicht- Perzische kwatrijnen
Jaap Plomp en Reinald Teune
Wotte Hek te Barneveld
2000
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een veelstemmige melodie
Nel Benschop e.a.
Schrijvenderwijs
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vurige tongen, Pinkstergedichten bewerkt door
Gabriel Smit
Het Spectrum
De Bongerd -reeks
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Glorie van Paschen
Gabriel Smit
Het Spectrum
De Bongerd-reeks
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met terugwerkende kracht
Jan G.van Straaten
De Beuk
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In alle toonaarden, tweede beknopte bloemlezing
o.a. Nel Benschop
De Schans
-
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De balling en de zandloper
Feya Strijk-Braunius
Mes
1998
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Feesten van ,t jaar
W.A.P.Smit
Kok
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bar&boos, de slechtste gedichten in de Nederlandse taal
Wim Zaal
2001
Prometheus
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schouwtoneel in voorlaatste dagen
Wim Pendrecht
Kok
1996
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ordening
Ellen Warmond
Querido
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwsgierig
Leo Vroman
Querido
1980
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verdoemd carillon
Leo Vroman
Querido
1980
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zee en land
Rien Vroegindeweij
L.J.Veen
1995
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hou op de Kleine Poot een pootje op
Deventer nog eens op rijm bekeken
Henk van den Sigtenhorst
Stichting Restauratie Grote Lebuinuskerk Deventer
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liedjes van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Levi Weemoedt
Contact
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verstrooid bericht
Leendert Witvliet
Bert Bakker
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een potje geschiedenis
Ivo de Wijs en Fiel van der Veen
Leopold
1989
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzamelde gedichten
Jose de Poortere
Zuid&Noord
1996
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eindaugustuswind
Willem Jan Otten
G.A.van Oorschot
1998
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gewaarmerkte gedichten van Fokke Sierksma
Sjoerd van Koningsveld
New Line Publ. te Leiden
1977
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vertrouwen in gedichten
H.van der Ent
Boekencentrum
1987
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En de iman van Oman zei : "Amen
"Gerbrand Fenin
Carlinapers Haarlem
1980,nr.219 van 225 uitgegeven
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Hollans kusten
Seerp Anema
P.N.van Kampen
1932
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gerrit Achterberg
Wim Hazeu
Educaboek
1984
6,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gerrit Achterberg, een biografische schets
Wim Hazeu
Zilverschoonreeks
1982
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gerrit Achterberg
Albert de Longie
Desclee de Brouwer
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als Adam in de Achterhoek
Gerrit Achterberg
Genootschap
1989
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op doorreis
Alie Gort
Print Partners Ipskamp
-
6,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Telstar
Henk C.Achterberg
Bosch en Keuning
1987
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Motto Album
Guido Gezelle
L.J.Veen
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tegenwind
Co ,t Hart
Kok
9024251435
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Droogvallend wad
P.van Klaveren
Merweboek
1997
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voorbij mijzelf
P.van Klaveren
Merweboek
1991
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Revius nu
Jan Bouwhuis en Willem Wilmink
De Walburg Pers
1986
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dichters van het jaar
Anton van Duinkerken, Roel Houwink en Victor E.Vriesland
Bigot en Van Rossum
1937
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
100 puntgedichten
Constantijn Huygens
Chr.Hogeschool voor de kunsten
1993
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heen en weer door de jaren
Margot H.de Hartog
De Zevenslapers
1997
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedichten van den Schoolmeester
Anth.de Vries
W.van Hoeve
Kramer pockets
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De onrust bewaren
D.Hillenius
De Arbeiderspers
1982
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzen, 1 e deeltje
Dr.J.Aleida Nijland
L.J.Veen
1918
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzen voor kinderen, 2e deeltje
Dr.J.Aleida Nijland
L.J.Veen
1923
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn verlustiging
W.Bilderdijk
W.J.Thieme
1975,Pantheon
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handen vol
Rijnie van der Kaaden
Vijlbrief
1990
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van huis tot huis
Mieke de Jong
Kok
1996
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderen van mijn hart
Mieke de Jong
Kok
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Split
Lode Bisschop
Callenbach
1991
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gelegenheidsversjes
Jeanette Lugten
G.B.van Goor
derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor ogen die het donker zagen
Dien de Haan
J.P.van den Tol
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aflandige wind
Klaas de Jong Ozn.
Kok
1994
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cantus Firmus
Klaas de Jong Ozn.
Kok
1991
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De weg van het water
Johanna Kruit
Zeeuws Kunstenaarscentrum te Middelburg
1990
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Veertig gedichten
F.L.Hemkes
De Beuk
1957
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Veltman-verzameling
Martin Veltman
De Arbeiderspers
1996
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlandsche liederen en balladen
div
C.M.B.Dixon & Co. te Apeldoorn
1917
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sneeuwboekhouding
Peter Ghyssaert
Bert Bakker
1995
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Sperwer, twee anonieme Italiaanse gedichten uit de 13de eeuw
W.van Elden
Bank voor handel en scheepvaart te Rotterdam
1965
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Duidelijke Seizoenen
Henjo Hekman
JBR
1993
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vollmond und Zikadenklange
Japanische Verse und Farben
C.Bertelsmann
1956
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Keur uit Heiman Dullaert,s Gedichten
H.Godthelp en mej.J.Verjaal
N.V.Servire 
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Krottenwijk
Meint R.van den Berg
Kok
1997
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Klein Bestiarium
M.R.van den Berg
Kok
1995
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Samenscholen tegen de wind
Meint R.van den Berg
Kok
1996
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gerbrand Adriaensz Bredero, bloemlezing uit zijn gedichten
Dra.M.G.Schenk
Bosch en Keuning
Libellen-serie nr.115
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kinkhoorn
verzen van jonge christelijke dichters
Bosch en Keuning
Libellen-serie nr.11
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Windstilte
verzen van W.Hessels
Bosch en Keuning
Libellen-serie nr.23
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur
Cath.Ypes
Sijthoff
1970
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een bloemlezing uit zijn studies
Frederik van Eeden
Servire Katwijk
1982
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aendachtigh
Frank Meyland
De Nederlandse Boekhandel te Antwerpen
1953
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De poezie is niet meer van gisteren
Drs.Luk Wenseleers
Sijthoff
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Klokkenspel
Piet Prins
Gereformeerd Gezinsblad Groningen
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levensvragen ?
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ouwe getrouwen
J.M.Acket
De erven F.Bohn
vijfde
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedenkboek : herinneringsalbum voor dames
Nicolaas Beets
Sijthoff
harde kaft; verschillende gekleurde bloementekeningen
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bloedrode wijn
Berendien Schuiling
Kok
1973
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de ruwte
J.De Poortere
-
2001
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jose De Poortere, biografie 1957-1993
Marnix Verplancke
-
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als een tilde
J.De Poortere
-
2000
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op het vogelrek
Jose de Poortere
Mercator
nr.17 van 200 exemplaren
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het scheidende jaar
Martien Beversluis en Sjoerd Leiker
Elckerlyc no.10
8,00
Bosch en Keuning
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vertrouwen verbeeld- Handleiding voor poezieposters
Paula van Cuilenbrug
Boekencentrum
1991
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik moet het eerst nog zien
Henk van As
Boekencentrum
1994
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een spoor dat vervloeit
Inge Lievaart
De Beuk
1988
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoor hoe ongehoord
Inge Lievaart
Boekencentrum
1982
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De balans van de menselijkheid of De glans van schater
Wil Voordenhout
Dekker & Huisman te Wildervank
1982
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een lichte mate van geluk
Wil Voordenhout
Servo
2003
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verlosser ! Kom ! de wereld wacht !
Kees van Baardewijk
Van den Berg
1987
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alle liedteksten Robert Long   Jij wou mij totaal
Paul Lemmens
Sijthoff
1987, 2e
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Arjan Bundel
Arjan Glas
NOF te Broek op Langedijk
1990, nr.15 van de 25 luxe gedrukte exemplaren
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons duister hart Uw lichte woning
Henk van As
Kok
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het schepnet
Inge Lievaart
Kok
1960, tweede en derde bundel
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bewijzen uit het ongerijmde, het probleem van Achterberg
Martien J,G.de Jong
Nijgh & Van Ditmar
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Fixaties
Janna van Eeden- ,t Hart
Callenbach
1996
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hanke
Tineke Kok-Fens
Kok
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En Alexander is een schim in mij
Wolther Kassies
Dimensie
1989
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het lied van de aarde
Huub Oosterhuis
Ambo
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wandelingen door het leven
Raira
Boekenbent
2004
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Confessies - kwatrijnen
Janna van Eeden- ,t Hart
De Ramshorst te Apeldoorn
2003
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dimensies
Janna van Eeden - ,t Hart
Kok
1991
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er komt een dag
Sikko Landheer
Kok
1990
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In leven en in sterven.. /Zo ik niet had geloofd.../Een leven zonder vragen ..
Klaas van Elsacker
Kok
3 delen, als een paneel van een drieluik
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven en de dood - de dood en het leven
Inge Lievaart
Zomer en Keuning
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van A tot O
Inge Lievaart
Bosch en Keuning
1980
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Krukels : Walcherse gedichten
Pier van Damme
De Schans te Werkendam
1988
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Apocalypse
Jac.Lelsz
Van Keulen
1958
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ingekeerde, zwijgzaam wit
Jac.Lelsz
Buiten en Schipperheijn
1991
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Folia Bilderdikiana
bladen voor Bosch
Het Bilderijk Museum
1985
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tijd en teken
G.Boogaard
Callenbach
derde
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een leven zonder vragen /Zo ik niet had geloofd / In leven en in sterven
Klaas van Elsacker
Kok
3 delen als paneel van drieluik
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Phantasie en kunst : gedichten
S.J.van den Bergh , J.J.L.ten Kate e.a.
C.van der Post Jr. te Utrecht
1859,zes staalgravures,pag 4 W.J.Hofdijk ontbreekt
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zangen en beelden : Duitschlands dichters nagezongen en  nagesschetst
S.J.van den Bergh en J.J.L.ten Kate
C.van der Post Jr.te Utrecht
1863, ouderdomsvlekken , 8 staalgravures
200,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mathilde
Jacques Perk
Manteau
1976
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hollandse wei en andere gedichten
Huub Beurskens
Meulenhoff
1990
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Albanese wonderkind
Frans Pointl
Nijgh & Van Ditmar
1991
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een beetje wees
Jan Boerstoel
Bert Bakker
1990
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het betekend zelf een reis
Albert Schaalma
De Beuk
1986
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het hoogste goed, een thematische bloemlezing van 17-eeuwse religieuse poezie
C.Bregman
De Groot-Goudriaan
1984
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Landschappen en andere gebeurtenissen
Gerrit Kouwenaar
Querido
1980
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gemengde berichten
Eric van der Steen
De Arbeiderspers
1960
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
P.C.Hooft
Annie Romijn-Verschoor
Meulenhoff
1947
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichters over ,t jaargetij
Geertruida van Vladeracken
In den Toren
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Feesten der kerk
Chr.Leeflang
Bert Bakker
6e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus kwam voor jouw plezier    en andere gedichten
Wim Boneschansker
Van Liere Emmen
2004
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herbegin
Klaas van Elsacker
Den Hertog
1997
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The light of Asia
Sir Edwin Arnold
John Lane the Bodley Head
1926
42,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is het waar, dat Gij het waart ?
J.Kamphuis
De Vuurbaak
1976 ; Kamper bijdragen
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vaarwater : 100 gedichten uit 10 jaar Woordwerk
Bert Hofman, Anne Schipper en Hans Werkman
Kok
1993
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Appelweg
Hans Werkman
Kok
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor de dag aanbrak
Netty Streef
Kok
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De laatste weken van het jaar : Kerstliederen op oude Engelse melodieen
Mieke de Jong
Kok
1990
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een wak in mijn ogen
Ad Geerling
Kok
1995
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat verzen en proza
S.Anema
Kok
1926
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Olifant op school
-
De Kleine Wereld
1998
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Balkon Van Afscheid
-
Julianaschool Groningen
1996
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Proza voordrachten, een bundel korte schetsen om voor te dragen op clubavonden enz.
R.Oostra
Rijzende Kerk VCJC
1937
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eenzame liedjes
C.S.Adama van Scheltema
Brusse
zesde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De schoolmeester Knittelverzen
Rob Nieuwenhuys
Querido
1973
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De laatste ronde
A.Wapenaar
Kok
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vuurproef
A.Wapenaar
Kok
1949
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het betere land
A.Wapenaar
Kok
1966
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Worden als een kind
Okke Jager
Kok
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar je veilig bent
M.Koffeman-Zijl
Kok
1996
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bruikbaarheid van de tijd
Frank Daen
De Windroos
1957
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie zei dat   ... : Er gebeuren geen wonderen meer ?
Kees van Baardewijk
De Schans te Werkendam
1987
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Selections from Ancient Irish Poetry
Kuno Meyer
Constable  London
1959
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Braga. Dichterlijke mengelingen uitgegeven door een dichtlievend gezelschap
A.Winkler Prins
A.ter Gunne te Deventer
1883
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan de driesprong
C.Rijnsdorp
Bosch en Keuning
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op zoek naar het geheim
C.Rijnsdorp
Bosch en Keuning
1954
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Frithiofs Sage
Esaias Tegner / Gottlieb Mohnife
Verlag von Otto Henbel
1878,rode band en foto
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De donkere bloei
Willem de Merode
Holland
1926
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ruischende bamboe
Willem de Merode
Holland
1937
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kostbaar bloed
Willem de Merode
Van Loghum & Slaterus
1922
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geestelijke liederen door A.Teunis
Willem de Merode
Holland
1948
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Akkoorden van oneindigheid
Elisabeth Wijnands
Kok
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Willem de Merode   Jan Mankes
-
De Geiten Pers te Brummen
1989
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herinneringen aan Willem de Merode
Barend de Goede
Bosch en Keuning
1941
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Messiaansch verlangen . Het lyrisch werk van Henriette Roland Horst
Dr.K.H.Miskotte
Holland
1941, met s.o.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pharus am Meere des Leben
Carl Conteffe
J.Babefer
1884
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vergilius Aenies. Metrisch vertaald door
Dr.J.L.Chaillet
S.L.van Looy
1901
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alianora spel van het huwelijk
P.C.Boutens
C.A.J.van Dishoeck
1934
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mohammed im Volksepos, ein neuarabisches heiligenlied
Enno Littmann
Kommission Hos Ejnar Munksgaard  Kobenhavn
1950
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek
Jan H.Eekhout en A.J.D.van Oosten
De Tijdstroom
tweede
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Amaranth
Oscar v.Redwitz
Franz Kichheim   Mainz
1896
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat wil dit toch zeggen?  Gedichten over hemelvaart en pinksteren
Wim Ramaker
Kok
3,50
-
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En allen die het hoorden verbaasden zich  Gedichten over een geboorte
Wim Ramaker
Kok
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zeg ons, wanneer dit zal gebeuren
Wim Ramaker
Kok
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leren vliegen , gedichten
Dorothee Solle
Ten Have
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Goethe,s wereldbeschouwing en levenswijsheid
Dr.Herman Wolf
Wereldbibl.
1932
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sechzig hymnen und gedichte des Jehuda Halevi
Franz Rosenzweig
Oskar Wohle Konstanz
1e
32,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan dichterhand in bijbelland
E.Bersma en J.Firet
Neerbosch
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rites de Passage
Jan Wit
De Windroos
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levend landschap
J.W.Schulte Nordholt
De Windroos
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A.Roland Horst
Voor West-Europa
C.A.J.van Dishoeck
1943
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het taaleigen der gedichten van Homerus
J.van Leeuwen Jr en M.B.Mendes da Costa
A.W.Sijthoff
1916, zevende, redelijke staat
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Buiten en binnen
J.Koppejan
J.J.Groen
1987
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedichte von
Anna Ritter
F.F.Cottache  Stuttgart
1901
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ilias
Homerus
Manteau
1978
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Gilgamesj-Epos
Dr.F.M.Th.Bohl
H.J.Paris
1941
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De cirkel gebroken
Inge Lievaart
Bosch en Keuning
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ausgewahlte Gesange des Wargis Warda von Arbel
Dr.Heinrich Hilgenfeld
Otto Harrassowitz  Leipzig
1904
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een lied in de morgen
Enny Ijskes-Kooger
Buijten en Schipperheijn
1985, 4e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kaars en kandelaar
Tjeerd Taedes Meijer
Wever
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kijken naar de zon
M.Koffeman-Zijl
Kok
derde
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er is hoop
M.Koffeman-Zijl
Kok
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Open armen
M.Koffeman-Zijl
Kok
1991
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gevulde Kruiken
M.Koffeman-Zijl
Kok
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De weg omhoog
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een hart , dat leeft in ,t licht
C.Schenkel-Dijkman te Garrelsweer
eigen beheer
1982-1985
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichter bij elkaar
Nel Benschop e.a.
EB Media
1999
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Sonnengesang Echnatons konings von Agypten
Hans Loubier
Poeschel & Trepte  in Leipzig
1925
100,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Laat de kust met rust
diverse dichters,schrijvers etc.
Bas Lubberhuizen
1997
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hout op snee
Anton van Wilderode
Uitgeverij P.te Leuven
1997
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Anton van Wilderode
Fred de Swert
B.Gottemer
1977
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moeder en kind. Een keur van gedichten verzameld door
Agatha Seger
H.P.Leopold
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzen, tweede bundel
Agatha Seger
C.A.J.van Dishoeck
1927
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Balladen und Lieder des Schwarzen Amerika
div
Gustav Kiepenheuer Verlag
1984
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichter bij de mens
drs.L.Pennings O.P. en drs.B.A.Langeveld
Tabula
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Papieren schouder
Hennie Roth
Merweboek-Sliedrecht
1990, Zwaluwreeks nummer 3
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kamers en suite
Anne Schipper
Merweboek-Sliedrecht
1990, Zwaluwreeks nummer 2
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichter bij het gedicht
Drs.J.Schipper
De Groot Goudriaan
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alleen gehoorgestoorden voeren nog vogels
Wim Ramaker
Kok
1971
6,00

 

titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Brood op het water
Tiemen W.Rasker
De Vuurbaak
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van Jacobus Revius
Dr.W.J.Buitendijk
W.J.Thieme
3e oplage
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een lichaam van aarde en licht
J.W.Schulte Nordholt
Bert Bakker
1960
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op deze plek heeft een gedicht gestaan
De auteurs van de diverse bijdragen
Veen.Reflex
1988
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een tijd onderweg. drie musicals
Kees de Bruine
Gooi en Sticht
1993
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grenzeloos
Elma Smit-van Wuijckhuijse
Mozaiek
1999
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Homerus Odyssee
M.A.Schwartz
H.D.Tjeenk Willink
1957
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Goethes Werke. Auswahl in funfzehn banden.
Eduard von der Hellen
J.G,.Cottasche  Stuttgart
1921
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik laat je niet alleen
Andre F.Troost
Mozaiek
2003
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Eerste deel Vondel-Cats
Dr.G.Kalff
H.D.Tjeenk Willink & Zoon
1901
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zie omhoog. Gedichten van
N.C.Otgaar
Uit het Woord der Waarheid Aalten
2000, 3e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stichtelyke Zinnebeelden en Bybel-stoffen
G.Klinkhamer
Jacob ter Beek en Kornelis de Veer
derden druk, met plaaten
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Italian poets chiefly before Dante
D.G.Rossetti
The Shakespeare Head Pres Stratford-On-Avon
1908
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eerste gedichten van
P.A.de Genestet
Gebroeders Kraay
1863,  harde groene kaft, met goudopdruk
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aangaande Israel.Gedichten door
Jan van Lemmer
Kok
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Enkel liefde
W.J.Lentink
Alpha & Omega te Leens
1984, 2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lopen op het water. Gedichten
Lies Kuizenga
De Marne te Leens
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven in de nevel gedichten door
Irene Grabandt
Servo Garrelsweer
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strikken van het bestaan
Ubbo-Derk Hakholt & Deen Engels
Servo Garrelsweer
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doortocht door de tijd
Diny Beijersbergen- Groot
Merweboek
1993
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het woord dat ik bedoel.... poezie-dagboek
Gerhard te Winkel
Narratio
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volledige dichtwerken van
P.A.de Genestet
Gebr.E.& M.Cohen
21e druk, redelijke staat
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Agnes Block Vondels nicht en vriendin
Dr.C.Catharina van de Graft
A.W.Bruna
1943
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Visies op Vondel na 300 jaar
S.F.Witstein & E.K.Grootes
Martinus Nijhoff
1979
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De werken van Vondel
R.Blijstra en H.Bruch
Hollandsch Uitgeversfonds
12 delen, compleet, harde donkerblauwe kaften
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joost van Vondels bespiegelingen van Godt en Godtsdienst
Jac.J.Zeij , S.J.
De Torentrans te Zeist
circa 1924, redelijke staat
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Nederlandsche dichtkunst sinds 1880
W.L.M.E.van Leeuwen
J.B.Wolters
1929
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een huis droomt van mensen
Kinderen Julianaschool te Groningen
Kaveka Groningen
1991
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rondelen
Lenze L.Bouwers
Querido
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De voet van Picasso
Arjen Boswijk
De Marne te Leens
2002
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Plassen op het plein
Arjen Boswijk
Kaveka te Groningen
1999
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doe maar dicht maar 1998
Petra Kramer
Xeno Groningen
1998
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Binnen klein bestek.Gedichten
Inge Lievaart
De Beuk
1986
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beatrijs
P.C.Boutens
C.A.J.van Dishoeck
1945, eene tekening van Rie Cramer
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pro Patria. De stem van Holland in vaderlandse verzen
Dr.K.Heeroma en G.Kamphuis
D.A.Daamen
1941
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vroege vogel.Nieuwe en oude verzen uit het VARA-programma Vroege Vogels
Ivo de Wijs
Nijgh & Van Ditmar
2001,tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Adam in Ballingschap of aller treurspelen treurspel
Joost van Vondel
Hollandsch Uitg.fonds
eerste en tweede deel
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sammtliche Gedichte
Heinrich Heine
Hendrik Altmann Rotterdam
eind 1800, 2 delen in 1 band, resp. 525 en 490 pagina,s
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reisebilder / Novellitische und Englische Fragmente
Heinrich Heine
Hendrik Altmann Rotterdam
1873 ( 429 pag0 en 1875 ( 360 pag), 1 band
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sammtliche Werke, erste-vierter band
Heinrich Heine
Hoffmann und Campe  Hamburg
1887, 4 delen
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met z,n zessen
D.van der Stoep
Bosch en Keuning
kerstmis 1949, gesigneerd door de uitgever
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De streken van de dood
Deen Engels en Ubbo-Derk Hakholt
Servo Garrelsweer
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Licht in de duisternis
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sprokkelhout
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Allemaal mensen
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Splinters
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bij het afscheid
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uitzicht
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zon achter wolken
Dina Veen
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Samen op weg
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er is nog hoop
Dina Veen
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van God is de aarde
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Luchtkastelen
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vlinders
Dina Veen - Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dwars door de tijd
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onderweg waarheen ?
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dauwdruppels
B.Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dauwdruppels. Godsdienstige gedichten
Dina Veen-Brouwer
Servo Garrelsweer
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pluizenbollen. Gedichten en gedachten van
Dina Veen-Brouwer
eigen beheer
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opde aarde-onder de hemel. . Gedichten en gebeden over geheimen en wonderen
Lois Rock
Ark
1998
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De achtste dag. Verhalen en gedichten voor de veertigdagentijd en andere momenten
Pete Pronk
Narratio
1994
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Griekse Varia
Dr.W.E.J.Kuiper
Drukkerij De Spaarnestad
1956, Klassieke Bibliotheek  VI
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Latijnse Varia
Dr.J.van IJzeren
Drukkerij De Spaarnestad
1954, Klassieke Bibliotheek XII
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Latijnse Lyriek
Dr.Jan van Gelder
Drukkerij De Spaarnestad
1949, Klassieke Bibliotheek VII
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Plutarchus een bloemlezing uit zijn geschriften
Dr.W.P.Theunissen
Drukkerij De Spaarnestad
1950, Klassieke Bibliotheek  V
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ovidius bloemlezing uit de werken van Publius Ovidius Naso
Dr.Jan van Gelder en Dra.A.F.Ruitenberg-De Wit
Drukkerij De Spaarnestad
1955, Klassieke Bibliotheek X
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De roeping der kunst.
Carel Scharten
Goede en Goedkoope lectuur
1917
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontwaring
N.van de Wall
Werkgroep Godsdienstig leven Laren
1964
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe Elckerlijc
F.W.van Heerikhuizen
F.G.Kroonder
1945
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Emmausgangers  1945
C.Rijnsdorp
J.N.Voorhoeve
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzamelde werken, deel 1-7, compleet van
C.Gerretson
Bosch & Keuning
1973-1987, 7 delen, prima staat
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzamelde gedichten, deel 1 en 1
Willem de Merode
de Prom
1987
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Contouren
S.Tuininga
CVB
1995
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Herfst in Europa
Andries Dongera
Kok
1956
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzameld proza
Jacqueline E.van der Waals
De Groot Goudriaan
1996, verzameld en ingeleid door Henk van der Ent
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Je naam klinkt in ons door. Klein monument voor een overleden kind
Marinus van den Berg
Kok
2001
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dichter bij Rotterdam.Een verzameling gedichten over Rotterdam
Meijer de Wolf
Futile
harde kaft, geplakt in de rug
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eenzaamheid en gemeenschap.Proza en poezie van K.Schilder uit zijn studentenjaren
Dr.J.J.C.Dee
Vijlbrief
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijnheer Gezelle.Biografie van priester-dichter ( 1830-1899)
Michel van der Plas
Lannoo
1990
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reik me je hand
Nel Benschop
Kok
2e,2004
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Troost uit Heidelberg
J.F.Uringa-Kransen
Vijlbrief
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten van
Constantin Huygens
Johannes van Ravesteyn,bockverlooper, en Ordinaris Drucker defer Stede
1672, leren rug
350,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kinderen
Helene Swarth
Kok
1932
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gebroken kleuren.Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E.van der Waals
Roel Houwink
Callenbach
eerste ( geen druk/jaar in genoemd)
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zoals een bloem die naar de zon zich keert
Dien de Haan
Ark
1989
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De steile tocht
Willem de Merode
Holland
1930
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Overgave
Willem de Merode
Holland
1926
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Rozenhof Kwatrijnen van
Willem de Merode
Buijten en Schipperheijn
1980
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verloren zoon
Willem de Merode
Holland
1928
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wilde wingerd 1911-1936. Een bloemlezing uit het werk van Willem de Merode
Roel Houwink
Holland
1936
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hunkering en heimwee
Willem de Merode
Holland
bloemlezing uit de poezie van prot.chr.en kath.dichters
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
XXX  Psalmen
Willem de Merode
Callenbach
1934
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ramen met vergezichten
Mien Hoeksma
Van den Berg
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onuitgesproken Gedachten
P.K.Stouwie
Hoekstra Grijpskerk
1981
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontboezeming
P.K.Stouwie
O.K.V.C. Oldehove
1985
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naar veilige haven
Huib Fenijn
Gideon
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Moerkerken, keur uit Vondel. Keur uit Vondels Lyrische en Dramatische Poezie
Dr.G.A.Nauta
J.F.van Druten  Sneek
1907
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meesterstukken uit Vondel,s werken
Dr.W.Doorenbos
A.Akkeringa Amsterdam
1881
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Is het waar,dat Gij het waart ?
J.Kamphuis
De Vuurbaak
1976
3,50