Dit is pagina:  prakt. theologie / preken en leer redenen
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Licht in mijn ogen
Hans Bouma
Kok

4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kiest dan heden wie gij dienen zult
Dr. Allan Boesak
Kok

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen ( 2 delen)
Dr.H.A.van Andel
T.Wever
1938
  7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Kraft Christi
Paul Althaus
Carl Bertelsman
1957
  5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gisteren onmisbaar voor morgen
Dr.C.P.van Andel
Kok
1987
  4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Epistelpredigten
Hans Asmussen
Evangel.Verlag
1965
  4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eschatologische prediking bij Luther
Dr.J.T.Bakker
Kok
1964
  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nieuwe kracht uit het oude woord
Dr.J.C.A.Fetter
Van Loghum/Slaterus
2e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bewaar het pand
H.Hoekstra
Kok
1903
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de voetsporen van het Lam
M.Basilea Schlink
T.Wever
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Door lijden tot overwinning
Ds.M.J.C.Blok
De Vuurbaak
1978
  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Daar ben Ik in het midden van hen
Christiaan Briem
Ver.Verspr.Bijbelstudies
-
 3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de diepte
Dr.J.R.Slotemaker de Bruine
G.J.A.Ruys
1914
  4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In nacht en stormgebruis
J.J.Buskes Jr.
J.Bijleveld
1941
  3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maak mij levend naar uw woord
Ds.A.P.A.du Cloux
Gebr.Koster
1997
 5,00( deel 2)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Schatz in irdenen Gefassen
Friedrich Gogarten
Friedrich Vorwerk Stuttgart
1967
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beter dan dicht Goud
W.J. den Haas
A.J. Wuestman

10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De mens en zijn lot op aarde
Johannes Hemleber
Christofoor
1977
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wijsheid, gerechtvaardigd van hare kinderen
H. Hoekstra
A. Fisscher

17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ommegang
Dr. Anke Jelsma
Boekencentrum
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de velden van Efratha
Ds. J.J. Knap Czn
Kok
1928
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uw knecht hoort
W. Kremer e.a.
Ton Bolland
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rust een weinig
Dr. E. Laurillard
D.B. Centen
1884
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor meer dan een leven
Dr. E. Laurillard
D.B. Centen
1869
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De slang in het paradijs
A.L. van Melle
W. ten Have

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Sau mit dem guldenen Haarbaud
Gerd Heinz - Mohr
Eugen Diederich
1973
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedachtenis
Dr. J.J. van Oosterzee
Verbruggen en Van Duym
1863
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Niet ik.... maar Hij
Ds. J. Overduin
Kok
1971
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een dertigtal leerredenen
D. Postma
Hoveker
1899
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid
Dr. H.N. Ridderbos
Kok
1968
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Brieven aan mijn zoon
Ds. Ype Schaaf
Kok
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nu kan het iedereen het weten
Francis en Edith Schaeffer
Buyten en Schipperheijn
1973
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Schrift - geleerde aan het Woord, deel 1 en 2
Dr. J.J.C. Dee
Oosterbaan
1995 / 1996
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De waarheid is concreet
Dorothee Solle
Ten Have
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dorothee Solle, de vrouw die Jezus uitdaagt
Ds. S. de Lange
Centrale Vormingswerk

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Politiek avondgebed
Dorothee Solle
Anthos

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opwekking
C.H. Spurgeon
P. Boekhout
1997
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Totdat Hij komt
C.H. Spurgeon
T. Wever
2e druk
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
My Sermon - notes ( 2 delen)
C.H. Spurgeon
Passmore and Alabaster
1887
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Predigthilfen  ( 3 delen)
Wilhelm Stahlin
Johannes Stauda
1958
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus en het menselijk lijden
E. Stanley Jones
H.J. Paris

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beschouwingen van een christen - denker 
A.Steketee
Kok
1914
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christen zijn in deze wereld
Dr. W.H. Velema
Kok
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het landschap van liefde
Thijs Weerstra
Kok
1993
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van de onzen
Predikanten  Noord - Amerika
B. Sevensma
1910
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schatten die te delven zijn
Jo Budding
Oosterbaan
1994
  5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geen vergeefs woord
Verzamelde deputaten-redevoeringen
Kok
1951
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als dit verraad is ben ik schuldig
Allan Boesak
Ten Have
1986
  4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zonde en genade ( de tijd der Richteren)
Dr.Ph.J.Hoedemaker
Hoveker en Zoon
1887
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van eeuwige dingen
S.Ulfers
J.M.Breedee
2e
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het roepen van den wachter
Ds.B.Lutge
J.R.Klooster te Groningen
1902
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ordeningen Gods voor het Huisgezin
H.A.J.Lutge
Scheffer en Co te Amsterdam
1895
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over de schuld, nood en verwachting der Duitschers
Martin Niemoller
Callenbach
1946
 5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bundel Preeken
Dr.R.Vorenkamp, predikant te Leeuwarden
P.Noordhoff
1928
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Onze Vader
S.K.Bakker
Ploegsma
1919
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die ons heeft liefgehad
N.Baas
J.N.Voorhoeve
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De martelaar en zijn getuigenis
Dr.C.Augustijn
Kok
1966
6,00 ( openbare les)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zevenkruiswoorden
D.Bakker, M.C.van Wijhe e.a.
N.V.Uitg.De Wachttoren  Huis ter Heide
1928
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spreken over je Heiland
N.Baas
Oosterbaan
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een boos en overspelig geslacht
G.Slings
Oosterbaan
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mensen en boeken
Dr.J.Stellingwerf
Oosterbaan
1963
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods glimlach
H.Faber
Gooi en Sticht
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spectatoriale Vertoogen
Dr.L.Knappert
Tjeenk Willink
1899
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De laatste 28 preken
Martin Niemoller
Daamen
1939
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Arnlezer achter de maaiers
Bertus Aafjes
J.M.Meulenhoff
3e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hedendaagsche Moraal
Dr.H.Bavinck
Kok
1902
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het twistgesprek van de mens met zijn God
Dr.M.A.Beek ( rede)
Van Gorcum
1946
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schipbreuk lijden doch niet vergaan ( Middelharnis)
Ds.G.H.Beekenkamp
Maassluissche Boekhandel
24 februari 1910 ( 2 e druk)
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kruiswoorden
N.Beets
W.H.Kirberger
1873 ( 2e)
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Preken
Dr.G.Th.Rothuizen
Callenbach
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om het levende woord
Dr.K.H.Miskotte
Daamen
1948
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De preken van mijn moeder ( deel 1 en 2)
Seth Gaaikema
de Prom
1983/84
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het hart van God
Ds.H.J.D.Smit
De Vuurbaak
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Miskende majesteit
Dr.K.H.Miskotte
Callenbach
1969
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zestal leerredenen ( Lukas XV)
H.E.Gravemeijer
R.Boerma, theolog.boekhandel te Groningen
1893
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Langs de vloedlijn
S.H.N.Gorter
Ploegsma
1941
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het zwijgen Gods
Dr.Helmut Thielicke
Zomer en Keuning
1962
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de gecroonde Allemansgading
Dr.K.H.Miskotte
Callenbach
1946
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
...als een die dient ( voll.uitgave gemeenteblaadje Cortgene)
K.H.Miskotte
Ten Have
1976
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Achter een glimlach
Okke Jager
Kok
1966
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Samaritaansche
A.G.Barkey Wolf
Holland
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zegen U zelf
Okke Jager
Kok
1960
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Parade of paradijs
Okke Jager
Kok
1960
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gekrookte riet ( 2 delen)
Bernardus Smytegelt
I.J.Malga
1856
 60,00( ruggen moeten opnieuw worden ingebonden , verder goed)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eeuwigheidsgedachten
Dr.A.H.Haentjens
H.ten Brink
1926
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meditaties
G.Hulsman
Zwingli te Odoorn
1957
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kostbare aarde
Jorg Zink
Gooi en Sticht
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontmoetingen met de Jabbok
Rex Brico
Kok
3e
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oud-testamentische voordrachten
Dr.J.J.Valeton Jr.
Firma H.ten Hoet te Nijmegen
1909
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de waagschaal
Dr.K.H.Miskotte
Holland
1960
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven
Dr.A.J.de Sopper
G.J.A.Ruys
1912
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De muren spreken
W.H.de Bode
Ned.Herv.Diaconessen-inrichting te Rotterdam
1936
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Vleeswording des Woords
Dr.A.Kuyper
J.A.Wormser
1887
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God geprezen en getroost
D.Sikkel ( predicatie overlijden Dr.M.B.v.,t Veer)
P.Kole te Baarn
20 augustus 1944
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het grootste drama dat ooit werd gevoerd
Dorothy L.Sayers
Vrij Nederland
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zur Freiheit seid ihr berufen !
Carl Jatho
Eugen Diederichs
1913
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een tijd van twijfel
Dr.Okke Jager
Kok
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Brieven aan Buskes
Dr.J.de Bruijn  // redaktie
Donum reeks
1990
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geef rekenschap ( afscheidsrede)
Ds.D.van Dijk te Groningen
Barendrecht
1960
4,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus alles en in allen
E.Schrenk, predikant te Marburg
Hoveker en Zoon
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gezamelijke geschriften ( 6 delen, compleet)
Dr.Ir.Van Dijk
P.Noordhoff
1917 --
65,00 euro ( harde donkerblauwe kaft)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielroerende bedenkingen
Ds.Joh.Visscherus
Stichting "Uit Betlehems Bornput
1993
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bernardus Mariapreeken
Anton van Duinkerken
De Kinkhoren te Brugge
1946
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gottesgeburt, mystische Predigten
Meister Eckhart
Kosel
1999
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rondom de enge poort
C.H.Spurgeon
De Banier
/
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzameling van leerredenen
door G.Bonnet
Abraham Paddenburg en Jan Martinus van Vloten
1782,1776,1788,1782( 4 delen, uitstekende staat, orgineel)
400,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat
Thomas Boston / Abel van Keulen voorrede Cornelis van Velzen
Gebr.Den Hertog te Utrecht
nieuwe oplage,getrouw gevolgd naar het oorspronkelijke
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Paradijsprobleem
Dr.H.Visscher
La Riviere en Voorhoeve
2e
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzameling van Biddags-predikantien
Theodorus van der Groe
L.J.Malga te Nijkerk
derde druk 1862
35,00, orginele  band,prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Twaalf Oud-Patriarchen
Dr.A.Kuyper
Kok
1936
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbeloverdenkingen
Dr.H.Berkhof
Callenbach
1986
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vijf en twintig leerredenen
Dr.H.F.Kohlbrugge
Vereen.tot uitgave van Geref.geschriften
1935
14,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Woord aan het woord
Ds.J.Keizer
Kok
1961
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Johannes Climacus oder de omnibus dubitandum est
Soren Kierkegaard
Claassen und Roether    Darmstadt
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie was toch Kierkegaard de enkeling ?
Jan H.Boer
-
-
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het grote geheimenis ( Efeziers)
Ds.H.A.van Bemmel
Geref.Zendingsbond te Zeist
1967
6,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stichtelijke redenen
Soren Kierkegaard
De Ervan F.Bohn te Haarlem
1927 ( 2e)
20,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Liefdedaden, eenige christelijke overwegingen in den vorm van
redevoeringen door Soren Kierkegaard
J.Ploegsma te Ziest
1919
25,00 ( magnifiek mooie omslag,prima staat,359 blz)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en leven, bijdragen tot bevordering van Godsdienstige Volksontwikkeling
Jb.van der Ven,predikant te Tiel en H.Vrendenberg Cz.,predikant te Franeker
D.Mijs te Tiel
1892, zes-en twintigste jaargang, ingebonden in orginele band
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Neerlands Kansel  preek-bundels
Tiental leerredenen van A.Pierson  1857-1863
D.A.Thieme te Arnhem   1864
1864, slappe kaft
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzameling van zestien biddags-predikatien uitgesproken door
Theodorus van der Groe
H.v.d.Meulen te Rotterdam
1787
75,00, slappe kaft.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Salomo en Sulamith vijftien leerredenen uit het Lied der Liederen door
F.W.Krummacher
Buurman en De Kler
derde
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ds.L.G.C.Ledeboer en zijne Gemeenten
N.H.Beversluis
K. Le Cointre
1900
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Heilige Oorlog
John Bunyan
Joh.de Liefde te Utrecht
-
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de
Zeven Gouden Kandelaren zijner duur gekochte gemeente
door E.Fransen, Ger.Leeraar te Kampen, W.M.Den Hertog te Utrecht
-
17,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van oorlog en vrede, preken gehouden in de jaren 1859 en 1870/71 door
H.F.Kohlbrugge
Geref.geschriften Amsterdam
1940
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedenkt uw voorganger
Ds.P.Zandt
Kool
1980
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In zijn licht : van vraag tot antwoord
J.Wiskerke-Van Dooren
Bond van Ver.van Geref.vrouwen
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De werken zijner handen
Ds.Dionysius Sprankhuysen
Stichting "Uit Betlehems Bornput
"-
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verborgenheid des Geloofs ontsloten
Andrew Gray vertaald door C.B.van Woerden te Akkrum
W.M.den Hertog te Utrecht
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vuur op aarde !
Ds.S.G.de Graaf
Oosterbaan
deel 1 tm 8 compleet
30,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bron van Zaligheid, laatste werken van Robert Murray M,Cheyne
E.Gerdes
J.P.v.d.Tol te Dordrecht
1966
17,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Juich aarde, juich
Mr.J.van der Hoeven
Ploegsma
1961
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Berouw van God en mensen
Ds.J.F.Heij, Geref.predikant te Drachten
Oosterbaan
1955
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Jeruzalemsche zondaar gezaligd
John Bunyan
R.van Mazijk te Rotterdam
-
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Stad des grooten Konings
E.van Meer
J.P.van den Tol Jz.
1947
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zestal leerredenen gedaan door Bernardus Smytegelt
naar een onlangs gevonden handschrift nooit in de druk verschenen
Buurman en de Kler te Leiden
-
25,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een biddend vaarwel ; Geen Fabel, Trouw tot den dood enz.
J.J.van Oosterzee
Verbruggen & Van Duym / M.J.Visser
1863 ,10 preken,geen totale titel, ingebonden
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Noodkreet
Dr.H.F.Kohlbrugge
Horizont te Hoogeveen
-
25,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De teekenen des tijds
G.J.P.J.Bolland
W.Versluy,s uitg.mij Amsterdam
1940
n.o.t.k.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzameling van Twintig Oefeningen over verscheidene Keurstoffen zoo uit het
Oude als Nieuwe Testament door Hendrik van Lis
J.J.H.Kemmer te Utrecht
1759
50,00( orginele staat, compleet,rug wat los)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De troostvolle nodiging tot Christus
Ds.P.J.Schaap te Urk
Romijn en van der Hoff te Gorichem
1972
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het woord des geloofs
J.Douma
Kok
1922
4,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De drie engelen
D.W.Milo
Kok
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Denk aan de regenboog
Dorthee Solle
Ten Have
1978
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Avondrood, beelden en herinneringen van eene oude van dagen
Jonkvr.Marie Louise de Chatelain
L.F.J.Hassels te Amsterdam
1856
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijke samenspreking tot troost voor bekommerde harten
Petrus Dathenus
J.W.Boeijenga te Sneek
-
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het pad van leerlingschap
Annie Besant
Naaml.Theosof.veren.uitg.mij Amsterdam
1923
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontdekking en vertroosting
J.van Sliedrecht
J.Bout te Huizen
1955
3,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bron van alle zegeningen
Ralph Erskine
Stichting te Giessen
1975
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat dunkt u van den Christus
Ralph Erskine
Stichting te Giessen
1972
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kracht der zonde en hoe de wet de kracht van de zonde is
Ralph Erskine
Stichting te Giessen
1973
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord
Petrus Dathenus
Stichting te Giessen
1976
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eens Coopmans Onderrichtinge
Mr.Christophorus Love
Stichting te Giessen
1971
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus het ware gewin
Mr.William Perkins
Stichting te Giessen
1974
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Onwaardige Wereld vertoond in Vyftig Zinnebeelden met Goddelyke Spreuken
en Stichtelyke Verzen door Jan Luiken
Kornelis vander Sys, boekverkoper in de Beurs-straat, in drie Raapen
te Amsterdam     1728
n.o.t.k., perkam.band, uitstekende staat, compleet
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Geestelyke Mensch en zijn begin,voortgang en uit-einde
Florentius Costerus
I.J.Malga te Nijker
1864
50,00.,prima staat,compleet,leren rug , met foto enz.
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Christen-en Christinnereis naar de Eeuwigheid
John Bunyan
Den Hertog
1989- onveranderde herduk naar de uitgave van 1868
25,00 euro ( bijzonder mooi exemplaar)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Ware Israeliet en Ongeluk der Ondankbaarheid
Mr.Christophorus Love
L.Dorsman te Rotterdam
onveranderde uitgave naar 1669 -- begin 1900
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
( Spiegel voor Gods Volk) klare ende onwederleggelijcke
Merck-teeckenen der Saligheyt door Timoty Rogers
L.Dorsman te Rotterdam
naar den derden druk van 1645 -- begin 1900
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het eeuwige leven der Rechtvaardigen in vier predikantien
Theodorus van der Groe
Gebr.Den Hertog te Utrecht
derde
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Lydende en Verheerlykte Immanuel
Joannes Beukelman
By Jan Abraham Bouvink boekverkooper op de plaats in ,sGravenhage
1775
225,00 euro,perk.band, prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Works of Josephus
William Whiston
Hendrickson Publ. USA
1987
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het groene tapijt op de straten van goud ?
G.Roos
Den Hertog
1993
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alleen vrije genade
L.van der Sluys
Kool
1986
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzamelde werken van Dr.K.H.Roessingh ( 5 delen)
Dr.G.J.Heering
Van Loghum Slaterus
1926
50,00, prima staat, orgineel, zwarte rug met harde kaft
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Veel vragen .... een antwoord
Joh.C.Francken
Kok
nieuwe bundel
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen
Jodocus van Lodensteyn
De Banier
1980
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Liederen Hammaaloth
J.D.v.d.Velden
Kok
1913
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Calvinisme ( zes stone-lezingen)
Dr.A.Kuyper
Hoveker en Wormser
lezingen gehouden te Princeton ( N.-J.) 1898
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Kerstfeest, eene historische schets
J.H.Maronier
Martinus Nijhoff
1875
14,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De orde van het heil
W.L.Tukker
Embede-Maassluis
1976 ( 2e)
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God hoort !
Ds.C.van der Wal
Echo-Amersfoort
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De vrije Presbyteriaanse Predikstoel
H.van Vliet
Kool- Veenendaal
1980
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gewijde dagboek
Adrian Plass
Merweboek
1991
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Charity and its fruits
Janathan Edwards
The Banner of Truth Trust
1969
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Works of Richard Sibbes
Alexander B.Grosart
The Banner of Truth Trust
1973 ( reprint of volume I)
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Homiletische Ausleggung der Prediktexte der Reihe III,IV,V.VI
Gottfried Voigt
Vandenhoeck en Ruprecht
1967 ( met omslag,prima staat)
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Heilige Morgenstern /Die Alten Episteln/Er kommt auch noch heute
Gottfried Voigt/ Martin Doerne/Martin Doerne
Vandenhoeck en Ruprecht
1965/1973/1972
25,00 ( met omslag prima staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De geestelijke honger -- een preek over Jesaja 55 : 1 en 2
Johannes Calvijn, vertaald door Christa Boerke
De Groot Goudriaan te Kampen
2002
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gepredikte woord ( 3 delen)
Johannes Calvijn
Wever
derde, 1978
35,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
John Bunyans,s Geestelijke Zinnebeelden
P.Huet
J.P.van den Tol te Dordrecht
-
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
 "Uw Koninkrijk kome""
Vijf-en-twintig preeken van G.Horreus de Haas, predikant NH Gemeente te Zwolle
De Wachttoren te Huis ter Heide ( U)
1928
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerreden van
Wijlen Prof.H.Beuker , D.D.
H.Holkeboer en H.Brink
1901
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De anti christ of de Paus van Rome
W.Spek te Rotterdam
H.van der Meulen  Carnisselaan 79 Rotterdam
1928
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Preeken
Cyrillus van Alexandrie
Paul Brand ( serie Meesters van Gods woord)
1946
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het heil des Heeren
Ds.S.van Dorp
De Banier
1970
8,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gomer voor den Sabbath
Dr.A.Kuyper
Hoveker en Wormser
1889
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als gij in uw huis zit
Dr.A.Kuyper
Hoveker en Wormser
tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus komt
W.E.B.
Evangelisatiewerk in Belgie
1923
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus op den berg
E.Stanley Jones
H.J.Paris
1935
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit de nagelaten schriften van Ds.Robert Murray M,Cheine ( 2 delen)
predikant te Dundee ( Scholtland)
De Banier
1966
35,00 euro ( harde kaft,prima staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De tante met de ster
Nico ter Linden
Gooi en Sticht
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dienst der genezing 
Dr.K.J.Kraan en drs. P.C.van Leeuwen
De Tijdstroom
tweede, 1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Er zijn weer lichtseinen
J.F.van Woerden
Boekencentrum
1983
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik heb vanmorgen vroeg de vogels horen zingen
Alje Klamer
Kok
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie Hem vroeg zoekt
John Charles Ryle
De Groot Goudriaan
1999, 4e
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lessen in lijden
Joseph Ton
Stichting Antwoord te Roosendaal
1983
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een engel aan de Amstel
Nico ter Linden
Gooi en Sticht
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De liefde blijft
H.Wordt, predikant te Epe
1887
P.Geerts te Hoorn
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerredenen over eenige onderwerpen betreffende de beoeffening van den
Christelijken Godsdienst door Robert Walker ( 3 delen)
J.C.van den Bosch, boekverkooper te Utrecht
circa 1780
n.o.t.k., perk.band, prima staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theron en Aspasio of reeks van Godsvrugtige gesprekken en brieven
J.Hervey
Pieter Meyer,boekverkooper op den Dam te Amsterdam
1765/1768, eerste en tweede deel
40,00 ,orginele band ,prima staat, compleet, titelblad ontbreekt...
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzameling van Godvrugtige en Stichtelyke brieven van
Jacobus Hervey
Pieter Meijer  te Amsterdam
1762
100,00 euro, compleet, goede staat,nieuwe omslag
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kort berigt van ,t geloovig leven en zalig sterven van
Jakobus Hervey
-
-
25,00 opnieuw ingebonden medio 17.....
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Werkbuch Predigt
Alfred Wallner
Styria
1989
12,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Predigt zwichen Text und Empirie
Herbert Breit u.a.
Calwer Verlag Stuttgart
1969
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biblisch predigen
Horst Hirschler
Lutherisches Verlagshaus
1988
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagen van goede blijdschap ( 4 dln in 1 band)
Dr.A.Kuyper
Kok
1e, 1922
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een detigtal predikatien door Johan Stapfer
vertaald door Antonius de Stoppelaar
Gisb.Tiem.van Paddenburg/Abraham van Paddenburg te Utregt
1768 , eerste stuk,  414 blz, compleet, vochtschade, tekst in intact
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Avondklok of opwekkingen tot geloof en Godzaligheid
Georg Geszner
Ten Brink  en  De Vries te Amsterdam
1843, 2 delen in 1 band
100,00 ( achterkaft ontbreekt,verder compleet ,redelijke staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Kruisweg of het smalle en breede pad, een gesprek tusschen een grijsaard en een
jongeling over twee sterfbedden, van een bekeerden en een onbekeerden Zondaar
W.F.Zweers te Zwolle
1869
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nine Lectures on the second advent of Christ
Rev.B.Philpot
James Nisbet and Co  London
1866
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Israel en de duizend jaren van Openbaring 20
J.C.Janse
Steenbergen te Zeist
1958
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en kennis
Dr.K.H.Miskotte
Holland
1966
8,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gezetzlichkeit in der Predigt der Gegenwart
Manfred Josuttis
Chr.Kaiser Verlag Munchen
1969
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ankeren in God ( jeugdpreeken)
Dr.M.M.den Hertog
Holland
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
al luisterend ....
prof.dr.J.M.Hasselaar
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Midden in de wereld
S.K.Bakker
J.Ploegsma te Zwolle
1917
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van de hoogtijden van ons kerkelijk leven
Ds.S.K.Bakker
De Zonnebloem te Apeldoorn
1919
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kijk op de praktijk
Ds.D.van Dijk
De Vuurbaak
1967
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegen der prediking
Dr.C.W.Monnich en F.J.Pop
UM Holland
1959
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ernst Lange en de prediking
Jaap H.van der Laan
Kok
1989
20,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schriftoverdenkingen
Dr.S.Greijdanus
Kok
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Woorden van God voor mannen en vrouwen
Dr.W.F.Wisselink
Oosterbaan
1996
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Neem uw kruis op en volg Mij !
ds.E.A.de Boer
Oosterbaan
1994
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Versameling van eenige predikatien door Petrus van der Hagen
Bedienaer des H.Evangeliums tot Amsterdam
Weduwe van Johannes van Someren, Kalverstraet, in Perkins
1689 ( perk.band, goede staat, moet opnieuw in de rug worden gezet)
150,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het wezen des geloofs
H.Goedhart
J.P.van den Tol
1958
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gereformeerde Doops-en Verbondsbeschouwing
Catechismuspreek over Zondag 27 door Ds.G.Diemer
Jan Haan
1945-- preek is van 12 november 1944 gehouden te Scheemda
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geen rund in de stal
Ds.A.Hellenbroek, Ds.D.J.Budding, Ds.B.Smytegelt e.a.
de Ramshoorn
2001
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gij zijt Gods medearbeiders
Ds.D.van Dijk
Oosterbaan
1951
6,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de hoogte van de heilsfeiten
Ir.J.van der Graaf
Kok
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spurgeon als pastor
Dr.C.A.van der Sluijs
Kok
1995
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op den Lijdensweg,acht preeken voor de lijdensweken
Dr.K.Dijk
Kok
1933
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uw Koning komt, acht preeken voor den tijd van Advent,Kerstfeest,Oud-en Nieuwjaar
Dr.K.Dijk
Kok
1936
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Met eer gekroond, acht preeken voor Paschen,Hemelvaart en Pinksteren
Dr.K.Dijk
Kok
1934
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor hart en leven, schriftoverdenkingen, eerste bundel
Dr.K.Dijk
N.V.Dagblad en drukkerij De Standaard
1925
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hem zij de Heerlijkheid
afscheidspreek 13 januari 1937 door Dr.K.Dijk
A.J.Oranje te Den Haag
1937
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De stem van de stilte
H.P.Blavatsky
Theosofische Uitgevers
3e
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Predik het woord
Pop,Abma,Van Dijk e.a.
Jeugdraad Ned.Hervormde Gemeente te Monster
-
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mergh des Euangeliums
Philalethes Irenaeus
J.de Wit te Urk
-
47,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Predigt praktisch
Dietrich Stollberg
Vandenhoeck & Ruprecht
1979
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus en ons dagelijksche leven
H.J.van der Munnik
Kok
circa 1928
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
William Huntington
Een onschuldig spel / Het dagelijksch werk
J.P.van den Tol
onveranderde uitgave
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het voorbeeld der gezonde woorden
C.H.Spurgeon
-
orgineel, 16 blz
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reukwerk en licht
C.H.Spurgeon
-
orgineel, 12 blz.
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hij onze God en wij zijn volk
Cand.C.Houtman, hulpprediker te Enschede
J.Boersma te Enschede
1934
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn blijdschap en kroon
Drs.R.Bremmer
H.Tulp NV te Zwolle
1958
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oude paden, orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde beginselen ten dienste van Kerk en Volk
Ds.J.J.Knap Czn
Kok
orgineel ingebonden jaargangen 1921-1922;1922-1923 en 1924-1925
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De komst en de verschijning des Heeren
Dr.H.Rossier
J.N.Voorhoeve
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hoe vindt U er dat er gepreekt moet worden ?
Ds.A.G.Barkey Wolf e.a.
La Riviere & Voorhoeve
1959
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het water was veel te diep
Dr.Louis Praamsma
Wever
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christuservaring
Dr.F.W.Grosheide
Kok
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
C.S.Lewis honderd jaar
A.Th.van Deursen e.a.
Kok
1998
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op vast kompas
N.G.J.van Schouwenburg
Ploegsma
1947
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De woonstede Gods
P.N.Kruyswijk
H.A.van Bottenburg
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vergeet geene van zijne weldaden
J.C.Helders
Ploegsma
1930
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Twaalf preeken
Jo.de Vries
H.D.Tjeenk-Willink & Zoon
1909
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De idee van de vooruitgang ( rede)
Dr.A.A.van Schelven
Kok
1927
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
.. Begonnen hebbende van Mozes ..
B.Holwerda
Van den Berg te Kampen
1974
4,50 ( lichte potl.aant.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Meevieren in de Dom
Dr.J.van der Werf
Boekencentrum
1979
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aforismen
Dr.K.Schilder
Oosterbaan
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Evangelische Gemeindeordnung
Wilhelm Vischer
Evangel.Verlag Zollikon
1946
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van strak gespannen snaren
Ds.R.J.W.Rudolph
J.H.Donner
1914
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schibboleth of Sibboleth : Wat moet het zijn ?
N.van der Tuuk, predikant te Nieuwolda
P.van Zweeden te Groningen
1861 , redelijk
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wahrheit die aufbaut
Soren Kierkegaard
Zwingli-Verlag
1942
17,50 ( rug defect)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus en cultuur
Dr.K.Schilder
Wever
1953
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schriftoverdenkingen
Dr.S.Greijdanus
Kok
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De twee messiassen - 31 preken over het boek I Samuel
Drs.H.de Jong
Kok
1978
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tijdelijke dingen in het licht der eeuwigheid
Otto Funcke
Kok
1912, rug mist, verder compleet/goede staat
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tolle Lege ( neem en lees)
Prof.dr.K.Schilder
Oosterbaan
1952/54, 2 delen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In Jezus ontslapen , meditatien
Dr.A.Kuijper
Hoveker en Wormser
1902
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Predikende het Evangelie des Koninkrijks
Dr.J.Ridderbos
Kok
1911
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het eeuwige woord ( deel 1,2 en 3)
Ds.F.Bakker
De Banier
8e
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dingen die ons van God geschonken zijn , 4 delen
B.Holwerda
Oosterbaan
1955, 4 delen,compleet,goede staat
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus alleen
Prof.Dr.H.Bouwman
G.F. Hummelen Assen
1936
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn troost
Ds.J.H.Velema
Kok
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Cursus bij daglicht : Lezingen van K.Schilder uit de laatste oorlogswinter deel 1 en 2
Prof.D.Deddens
Woord en Wereld 1997 / 98
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bericht voor de levenden
P.C.van der Wel
Knoop te Haren
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
,t Eeuwig Woord in onzen tijd
Ds.G.van Doornen
Zomer en Keuning
1941
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bezet Bezit
Prof.dr.K.Schilder
Oosterbaan
1945
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Licht in den rook
K.Schilder
W.D.Meinema
1923
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en arbeid verzamelde opstellen van
Dr.H.T.de Graaf
Van Loghum Slaterus
1931
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het heilige der heiligen
F.W.Krummacher
J.J.Groen
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Man en vrouw schiep hij hen
Drs.W.Steenbergen
eigen beheer
1974 ,preek
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat de kerk het duizendjarig rijk belijdt
Ds.H.Veldkamp, preek over zondag 19
Wever
1938
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn God is Jahwe ( Elia)
M.B.van ,t Veer
Wever
1939
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Starrenflonkering
Dr.A.Kuyper
De Standaard
1932, derde
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Demonstration de la Predication Apostolique
Irenee de Lyon
Du Cerf Paris
1959
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maandelijksche leerredenen ter verbreiding der waarheid
K.J.Timmerman, V.D.M. te Uithuizen
J.C.van Schenk te Doesborgh
tweede jaargang, nummer 7
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Menigerlei genade, wekelijksche leerredenen
Dr.P.A.E.Sillevis Smitt en Dr.B.Wielenga
Kok
1911 ( 1e jaargang) ; 1912 ( 2 e jaargang) ;1914 ( 4e jaargang) ; 1934 ( 24e) en 1922 ( twaalfde)
25,00 ( redelijk tot goede staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gesprekken met de dood
Ds.M.P.van Dijk
Kok
1956
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Joannes Chrysostomus, Lofredenen op den H.Apostel Paulus uit het Grieksch vertaald en uitgegeven door
Anianus Secundus
J.Altheer te Utrecht
1834 , goede orginele staat
150,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opstellen aangeboden aan
Professor Dr.D.Nauta bij zijn afscheid als hoogleraar VU
E.J.Brill
1968
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerststukjes
Nico ter Linden
Gooi en Sticht
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leer-redenen over Zach. uitgesproken in de Gereformeerde Kerke te Mydregt op den 7den November 1777 door
Wilh.van der Souw
D.Swart en I.Scholten te Amsteldam
1778,compleet,rug defect
100,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit de middagpreek, 2 delen
Ds.H.J.de Groot
Callenbach
-
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een apostolische huiszegen
Dr.A.J.Th.Jonker
J.M.Bredee
derde
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland
T.Bokma e.a.
De Vliegende Hollander
1945
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Drie leerredenen
A.Verhagen
Boerman & Co te Kampen
1927
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levensernst, dagboek van G.J.A.Jonker
J.A.van Leeuwen
J.A.Hoekendijk te Heemstede
1924
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze Christelijke Feestdagen. Overdenkingen.
Dr.J.R.Callenbach e.a.
Callenbach
nn
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geestelijke stroomingen
Dr.P.D.Chantepie de la Saussaye
De Erven F.Bohn
1914
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gelijkenissen van de Heiland
C.H.Spurgeon
Wever
vijfde
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een onbegrepen denker : gedachten van Dr.Ph.J.Hoedemaker
G.D.Noordijk
H.Veenman
1927
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het evangelie der armen
Ds.W.A.Hoek C.S.
Ploegsma
1938
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een bundel. Verzamelde opstellen
Prof.dr.J.C.Matthes
H.D.Tjeenk Willink
1913
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De hoop van de Gemeente van Christus
J.N.Darby
H.L.Heijkoop te Winschoten
tweede
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Laat onze deze belijdenis vasthouden / een twaalftal jeugdpreeken
Dr.F.J.Krop
Stemerding & Co
1932
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verbond tegen het Lot
D.Tromp
Holland
1949
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vandaag, twaalf preeken
J.van Dorp
M.J.van der Loeff te Enschede
1936
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot de dag aankomt en de schaduwen vlieden
Thomas Boston
Fa.Romijn & Van der Hoff - Gorinchem
1959
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedachtenis : zestal leerredenen
J,Bouvin
P.Kluitman te Alkmaar
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Buiten allen twijfel
Dr.K.H.Miskotte
W.ten Have
1946 , uitgesproken rede 7 oktober 1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sermoenen van Utrechtsche Kansels
Ds.P.de Haas
Callenbach
1940
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Israel als Teeken
Ds.D.Tromp
Firma B.van der Land
1938
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een liefderijke Vermaning van den grooten Herder tot Zijn kleine kudde
M.Remijn te Oosterland
J.P.v.d.Tol Jz.- Nieuw-Beijerland
1935 , kaft wat beschadigd
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Koopen en Verkoopen
M.Remijn te Oosterland
J.P.v.d.Tol Jz - Nieuw-Beijerland
1935
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lijdenspreeken gehouden in de jaren 1847,1848 en 1849
Dr.H.F.Kohlbrugge
Ver.Uitg.Geref.Geschriften
1941
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Feeststoffen. Leerredenen.
Dr.H.F.Kohlbrugge
Ver,Uitg.Geref.Geschriften
1942
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en werkelijkheid
E.H.Wieringa
Neerbosch boekh.
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het onbeschrijfelijk gebeuren
Dr.K.H.Miskotte
W.ten Have
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerredenen over het lijden onzes Heeren Jesus Christus door den
E.P.Dom Joachim Ventura / J.H.Wensing
P.N.Verhoeven ,s Bosch
1864, 2 delen
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het offer
Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel
J.M.Breedee
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kardiphonia  Een drietal Preeken
R.J.W.Rudolph
H.Buurman te Leiden
1912
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erfgenamen des levens ;  Kinderen der Belofte en  Uit de wolk der getuigen ( 3 delen)
Dr.H.Visscher
La Riviere & Voorhoeve
tweede, 3 delen, harde zwarte band, mooie staat
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan het kruis, meditaties over de zeven kruiswoorden
Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel e.a.
H.H.Kok Bzn.te Zwolle
1931
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Woorden des Levens. Leerredenen van
J.J.van Oosterzee
Van der Meer & Verbruggen te Rotterdam
1851, 400 blz
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Troost en tucht, eerste en laatste preken
Kaj Munk
D.A.Daamen
1948
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kruistocht
M.C.Fallentin
Callenbach
16 pagina,s
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het verloren paradijs ( Genesis 2 en 3 )
Dr.J.Ridderbos
Kok
1925
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hemelsch kapitalisme
N.Baas en W.J.Rottger
Johs.Vlaanderen Oldenzeel te Amsterdam-oost
-
10,00
 

titel
auteur
uitgever
druk
prijs

Fragmenten uit het boek der vromen
Prof.dr. M.A.Beek
De Arbeiderspers
1965
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wegen in de wildernis : weekblad onder redactie van
Ds.J.J.Buskes Jr.
Bosch & Keuning
1939, 1e jaargang, 52 nummers en 1940, 2e jaargang  t/m nr 19  11 mei 1940, ingebonden
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ich bin der Herr dein Gott!
Gunther Dehn
Furche-Verlag  Berlin
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Toeschouwers ingerukt
J.Dronkers
Callenbach
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De volheid des tijds, eerste deel Kersttijd en jaarwisseling, vijftien leerredenen
H.Hoekstra
Kok
1903
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het heilig voorhangsel
Dr.M.J.A.de Vrijer
Erven J.Bijlveld
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op Goeden Vrijdag. Korte Stichtelijke gedachten
Dr.H.F.Kohlbrugge
Scheffer & Co
1886,tweede druk, voor-en achterblad matig, 50 pagina,s, compleet
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volgen zonder vragen , 150 meditaties voor het gehele jaar
Ds.Jac.van Dijk
Callenbach
tweede
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Overdenkingen
G.J.A.Jonker
Erven J.Bijleveld
tweede
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historisch-theologische gesprekken tusschen twee gereformeerde predikanten
Dr.H.F.Kohlbrugge
Scheffer & Co
1882,  61 blz, rug e.d. geplakt, matige staat , compleet
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zondaar en bedelaar
Dr.O.Noordmans
Holland
1946
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan de rivier Ahava, bede-en boetedag-predikatie over Ezra 8 : 21-23
Ds.P.Zwier, Chr.Geref.predikant te Schiedam
Drukkerij Holland Alphen aan den Rijn
1934
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De lichtende graven
G.van Veldhuizen Azn
H.J.Spruyt
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Godsdienst en leven
Prof.dr.W.J.Aalders
J.Ploegsma
1929
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Corinthe,s Gemeente ... ten tijde van Paulus
P.Biesterveld
Kok
1907
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods Boodschap in een donkere wereld
Dr.J.Koopmans, Ds.D.Kuilman e.a.
U.M.Holland
tweede
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vastheid en Bestendigheid als schepper van cultureel leven
B.A.van Proosdij
E.J.Brill
1958
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geteld of geroepen
J.A.van Nie
Holland
1938
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
St.Bonaventura : De vijf feestelijkheden van het kind Jezus
P.Maximilianus Kapucijn
Boosten & Stols te Maastricht
1924, nr.383 van de 550 uitgegeven exemplaren
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vlucht en toevlucht
A.K.Straatsma
Holland
1949
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gode de heerlijkheid
Dr.E.J.W.Posthumus Meyjes
De erven W.A.Beschoor
1920, gedachtenisrede
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedurig bij God
Ds.Jan Dirk Kleyne
J.Bout
1953, laatst gehouden Predikatie ,met foto
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tweeerlei Vaderland, ter inleiding van de zevende jaarvergadering
Dr.A.Kuyper
J.A.Wormser
1887, niet opengesneden
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volharden bij het ideaal. Openingswoord ter deputatenvergadering 17 april 1901
Dr.A.Kuyper
Hoveker en Wormser
1901, niet opgengesneden
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Meiboom in de kap. Openingswoord ter deputatenvergadering 24 april 1913
Dr.A.Kuyper
Kok
1913, niet opgesneden
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eer is teer. tegen Mr.W.H.de Beauforts gidsartikel De Deputatenvergadering
Dr.A.Kuyper
J.A.Wormser
1889, niet opengesneden
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Afgeperst, naar aanleiding van het kamerdebat op 6 december 1911
Dr.A.Kuyper
Kok
1912, niet opengesneden
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit het diensthuis uitgeleid
Dr.A.Kuyper
Kok
1912, rede,niet opengesneden
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Afwerping van het juk der synodale hierarchie
Dr.A.Kuyper
J.A.Wormser
1886,opnieuw ingebonden
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het vergrijp der zeventien ouderlingen
Dr.A.Kuyper
H.de Hoogh & Co
1872
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onnauwkeurig. Aan het vaderland in zake Mr.W.H.de Beauforts verweerschrift
Dr.A.Kuyper
J.A.Wormser
1889, niet opengesneden
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eudokia ,rede gehouden bij het 25-jarig bestaan van het Rotterdammer gesticht Eudokia op 21 oct.1915
Dr.A.Kuyper
Kok
1915, niet opengesneden
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heilige orde, rede
Dr.A.Kuyper
Kok
1913, niet opengesneden
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op weg naar de hemel. Drie betrachtingen
Dr.H.F.Kohlbrugge
Scheffer & Co
1883, matige staat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus langs de Amerikaanse Heirweg
E.Stanley Jones
H.J.Paris
1947, ouderdomsvlekken
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Preeken Fulgentius van Ruspe e.a.
Dr.J.J.van den Besselaar
Paul Brand
1946, verkeerd ingebonden
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nu is het de dag des heils
Prof.dr.J.N.Sevenster
J.A.Boom
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In ruimte gezet, overdenkingen over den zin van den zondag
Dr.K.H.Miskotte
Holland
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De toekomst des Heeren
Prof.dr.J.A.Cramer
J.Ploegsma
1935
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Soli deo Gloria
G.Wuite Jz.
Van Wetter en Co te Bussum
1938
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verlossing een bundel overdenkingen
Dr.H.Th.Obbink
Algemeen Weekblad
derde
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opvaart schetsen over het hemelsche leven
S.H.J.James
Korteweg & Stemerding
1926
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Buch der gottlichen Trostung und Vom edlen Menschen
Meister Eckhart
Im Insel Verlag
1961
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit onze Kapel, Neerbossche preeken door
Ds.H.Kluin
Neerbosch Boekhandel
1943
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus voor de wereld
J.J.Buskes Jr.
Erven J.Bijleveld
1948
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Meester in het Koninkrijk
Dr.Adolf Maurer
Holland
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Keur uit de verspreide geschriften van prof.dr.H.Th.Obbink
A.H.Edelkoort e.a.
H.J.Paris
1939
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Viertal voorlezingen over Profeten des Ouden Verbonds
Dr.J.J.P.Valeton Jr.
Kemink & Zoon
1886
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit den rijkdom zijner genade
A.Rinkel
G.J.A.Ruys
1925
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dood, ik lach u uit ! Paaschbrief
Dr.M.J.A.de Vrijer
D.A.Daamen
1942
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een kerstnacht in de Indische bergen
H.E.van Asbeck
G.J.van Amerongen te Amersfoort
921, kerstvertelling ter gelegenheid van het kerstfeest 1921 voor zijne kinderen
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Kerst-evangelie
Maarten Luther / vert.door Roel Houwink
D.A,Daamen
onbekend
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerstheerlijkheid in een geschonden wereld
Dr.N.J.Hommes
J.Niemeijer
1945
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de leerschool van het gebed
Ds.E.Venema
Geref.Gemeenten Drachten
1975,2e
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Terug tot Christus, een bundel preeken
Dr.A.Haentjens, predikant te Haarlem
G.W.Groeneveld te Haarlem
1907, ouderdomssporen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het karakter van den Zoon des Menschen
Harry Emerson Fosdick
Hollandia
1929, 2e
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielestrijd en Zielevrede
Otto Funcke
D.Bolle
1881, 2e druk,ligt los in band
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een hoofd des hoeks
J.van Raalte
Wever
1939
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heer, leer ons bidden. Zeven preken over Het Onze Vader
Ds.E.B.A,Poortman
De Tijdstroom
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wapenrusting Gods
Joh.C.Brussaard
Radio-commissie der Geref.kerk Bloemendaal
1940
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de Koning der ere inga
P.de Haas
Holland
1950
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Man van Smarten, de Heer der Heerlijkheid
Nicolaas Beets
J.Bijleveld
1891, los in band
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stichtelijke uren 1858
Nicolaas Beets
De Erven F.Bohn
1858
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Avondboek
J.J.Buskes Jr.
Bosch en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven een feest
Dr.A.A.van Ruler
Callenbach
1972
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Want uw licht komt
E.B.A.Poortman
Ploegsma
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zegen der onverhoorde gebeden
Prof.dr.Joh.de Groot
J.N.Voorhoeve
3e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En toch licht
J.H.Sillevis Smitt
J.N.Voorhoeve
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wederkomst van de Heer
Rt.Rev.Philip N.Odhner
Swedenborg Genootschap
Lezing leringen gegeven door Emanuel Swedenborg
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bevrijding
Ds.A.J.Damsma te Erica
eigen beheer
dienst 4 mei 1975
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, Bid-en Dankdag, en wisseling des Jaars.
M.Meijering, v.d.m.te Wildervank
G.F.Hummelen te Assen
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het komende koninkrijk
Hugh Redwood
Erven J.Bijleveld
1934
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan....
Dr.J.A.Cramer e.a.
Bosch & Keuning
1937
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vier uw vierdagen
Dr.A.Kuyper
Hoveker en Wormser
1903
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kom en zie. Bijbelsche schetsen door
Ragnvald Gjerlow
Neerbosch Boekhandel
1901
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Advents und Weihnachts predigten
Lukas Christ u.a.
Evangel.Verlag Zurich
1942
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zeven kruiswoorden
H.Th.van Munster
S.J.P.Bakker
1947
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ook des tegenwoordigen levens
Dr.F.J.Krop
J.M.Bredee
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Radicaal Christendom, toespraken voor jongeren
Prof.dr.J.A.Cramer
W.ten Have
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vandaag met God
A.A.Wildschut
-
1941
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een ziende blind en een blinde ziende geworden
O.Funcke
1877
Hoveker & Zoon
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Adventstijd der Wereld
H.M.van Nes
Wenk & Birkhoff
1893, ligt los in band
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Troostend licht
Fred.Chr.Zwaal Jr.
De Graafschap-Aalten
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Kerst-evangelie
Dr.H.F.Kohlburgge
-
1912, Amsterdam, achterkaft ontbreekt,testen compleet
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Feeststoffen.Leerredenen
Dr.H.F.Kohlbrugge
Ver.uitg.Geref.Geschriften
1942, 3e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven van Jezus in een twaalftal overdenkingen voor jongeren
Dr.S.F.H.J.Berkebach v.d.Sprenkel e.a.
Bosch & Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vergeving en verwachting
Dr.H.Berkhof
Holland
1948
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De komst van het Koninkrijk, preekenserie
Ds.J.J.Buskes Jr. en Ds.E.L.Smelik
Bosch en Keuning
eerst,tweede en vierde serie
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verhindert ze niet
Ds.H.A.Visser
Prediking in de wijdingsdienst 83e jaarvergadering NZV
NZV
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bijbeloverdenkingen
Dr.H.Berkhof
Callenbach
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ds.Paauwe vertelt ons
Vermeerderd met een predikatie over Daniel 3: 16-18 en twee Jubileumspredikaties
Getuigenis der Waarheid
1947
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is waarheid ? Waarheid en verificatie in kerk en theologie
Dr.G.C.Berkouwer en Dr.A.S.van der Woude
Kok
1973
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zoek Mijn aangezicht.Vier preeken van Johannes Calvijn
Robert Estienne
1941
Wever
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verspreide geschriften, eerste , tweede en derde reeks, 6 afzonderlijke delen
Allard Pierson
Martinus Nijhoff
1902 ( eerste reeks); 1904/1905 ( tweede reeks) en 1907 ( derde reeks), goede staat
100,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sermons on several Occasions
Rev.John Wesley, A.M.
The Epworth Press London
1964
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Evangelie Predikstoel
Ds.A.Bac, Ds.J.van Vliet en Ds.A.Bregman
Hoekman Boekh. Goes
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zoeklichten
Dr.O.Noordmans
Holland
1949
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Immanuel : God met ons
J.W.Smitt
De Bronnenkoning
1983
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus , roepstem
C.H.Spurgeon
De Groot-Goudriaan
1978
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Macht bij God
C.H.Spurgeon
De Groot-Goudriaan
1978
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tussen tekst en preek
Dr.W.H.Velema
Kok
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Predik het woord. Gedachten en beschouwingen van Dr.A.Kuyper over de prediking
C.Veenhof
Oosterbaan & Le Cointre  Goes
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Machtigen heeft Hij van de troon gestoten
Allan Boesak
Ten Have
1989
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Building on the Rock. Meditations on the Sermon on the Mount
Henry van Andel
Calvinist Contact Publ.Ltd.St.Catharines, Ontario
1986
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verleden en heden. Grepen uit historie, legende en volkskunde met betrekking tot christelijke feest-en vierdagen
A.L.Gerritsen
Neerbosch Boekhandel
twee druk, onderstr./aantek.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus bij de zee van Tiberias
Dr.H.F.Kohlbrugge
Ver.Geref.Geschriften
1958
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Weep not for me. Meditations on the Cross and the Resurrection
John V.Taylor
WCC
1986
7,50
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Gelijk Jezus.Gevolgd door Jezus zelf
Andrew Murray
Gazon
5,00
met onderstr.
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Onder Gods geleide. Overwegingen over de bedevaartsliederen uit het psalmboek
Richard H.M.Middelhoff
Gooi & Sticht
4,50
1988
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Christus in het werkelijke leven
Jac.Petri
Holland
6,00
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De Heer is nabij. Matth.28 : 20
Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel
-
5,00
afscheidspreek N.H.Kerk te Amsterdam
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Bruggen en bruggehoofden, dr.H.Berkhof
E.Flesseman-van Leer
Callenbach
3,50
1981
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De apostolische afwijzing van bovenschriftuurlijke bindingen en vonnissen
Prof.dr.K.Schilder
Verslag van een predicatie over 1 Cor.4:6-7 gehouden op 20 augustus 1944 te Bergschenhoek
7,50
1945, geniet, ligt wat los, compleet
title
auteur
uitgever
prijs
druk
De laatste ure.
Ds.Overdijk
Evangel.Jezus Leeft Luchtenveld-Rottevalle
3,50
-
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoog en Laag. een viertal preeken door
G.J.A.Jonker
H.ten Hoet
7,50
1911
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Kruis van Christus de Heerlijkheid van den Christen
James Hervey
Romijn&Vander Hoff
7,50
1934, vertaald door C.B.van Woerden-Zeist, 16 pagina,s
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Verzameling der Godvrugtige en Stigtelyke brieven van wylen den eerwaerden heer
Jakobus Hervey
Pieter Meyer te Amsteldam
40,00
1712, slappe kaft, 312 pagina,s
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Hemelvaart en Bevrijding
Ds.D.Tromp
W.ten Have
7,50
1945, Wijdingswoord 10 mei 1945
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Stemmen uit Wittenberg. Preken,artikelen,brieven enz. Deel II : Loci Communes of de Voornaamste thelogogische bewijsgronden
door Philippus Melanchton  / Dr.Maarten Luther
Geref.Bibliotheek te Goudriaan
17,50
1970
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Gods kus op uw voorhoofd
zes preken van Ds.H.Volten
eigen beheer
15,00
kaften wat los/beschadigd, compleet, goede staat, 50 pagina,s
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Maandschrift Twaalftal Leerredenen uit de jaren 1833 en 1846-63
Dr.H.F.Kohlbrugge
Maatschappij tot uitgave van Gereformeerde Geschriften
100,00
1912 ( afl.37-43),1913 ( 44-49),1914 ( 50-58),1915 ( 59-66),1917 ( 67-72). 25 verschillende maandschriften met omslag
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Zie het Lam Gods. Drie preken gehouden in het Concentratiekamp te Amersfoort
Ds.D.A,van den Bosch
Elsevier
10,00
1945
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Opnieuw langs den Indischen Heirweg
E.Stanley Jones
H.J.Paris
4,00
1940
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Aan ons de beslissing
E.Stanley Jones
H.J.Paris
5,00
1938
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Christus en de tafelronde
E.Stanley Jones
H.J.Paris
4,00
1928
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Overdenkingen. 7e, 8e en 14e jaargang
Prof.dr.P.D.Chantepie de la Saussaye en Prof.dr.J.J.P.Valeton Jr.
De Erven F.Bohn
15,00
1899/1900 en 1906
title
auteur
uitgever
prijs
druk
Postille 1988-1989 ( 40),1993-1994 ( 45),,1996-1997(48) .
F.H.Kuiper, A.Noordegraaf e.a.
Boekencentrum
7,50 per deel
div
title
auteur
uitgever
prijs
druk
In Heilige hoede. Een twaalftal overdenkingen
P.J.Smink JBzn.
J.H.Kok
6,50
1915
.

title
auteur
uitgever
prijs
druk

Het Engelenlied van Betlehem,belusiterd van de slagvelden van Europa, Mozes door God afgewezen, Een Gebedsklacht onder de oordeelen Gods,
Onder de Onweersgalmen Nederland ten Festijn, Het gezicht der vier Paarden, Het Geestelijk mobilisatie-bevel door Ds.G.Wisse en Ds.G.Doekes
Bos, Buurman & De Kler, D.J.van Brummen E.J.Bosch enz.
20,00
1915 enz. eveneens een Vreeselijke bidstond door Ds.C.Murray , verschillende preken in 1 bundel
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over en voor den ouden dag
K.Fernhout
S.J.P.Bakker
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stille vertroostingen
Ds.J.H.C.Kamsteeg
Callenbach
1941
5,00
 

titel
auteur
uitgever
druk
prijs

In aanraking met Christus
James Reid
J.A.Boom
vert.door H.Woldering
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De opbouwing der kerk. Predikatie ter bevestiging van kerkeraadsleden der Ned.Her.Gem.te Groningen 2 januari 1916
Ds.J.J.Knap
Kok
1916
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een middelaar Gods en der menschen
Dr.A.Kuyper Jr
Kok
1923
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven roept.Een bundel jeugdtoespraken
Dr.C.P.Gunning
J.Ploegsma
1926
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gelijkenissen des Heeren.
H.Pierson
W.A.Beschoor
1891, redelijke staat
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zonsondergangen of Palestina,s bergen
J.R.Macduff
W.H.Kirberger
1863,opnieuw ingebonden, met titelplaat
35,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alleen in Christus behoudenis
Ds.A.Hoogerland
Hoekman te Goes
-
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ter overdenking.Preeken van
Ds.A.C.Schade van Westrum
H,Schut Azn Groningen
1929
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rustige gesprekken over de wederkomst van onze Heer door
S.D.Gordon
Bureau De Olijftak  Dordrecht
2de
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bij brood en beker.Stemmen des Avondmaals
J.J.L.ten Kate
D.B.Centen
1876
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Talmage,s Preeken voor onzen tijd.
NN
W.H.Zurich te Doetinchem
eerste jaargang, 864 pagina,s
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het kostbare leven. Overpeinzingen,observaties,herinneringen
K.E.H.Oppenheimer
Boekencentrum
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik woon dicht bij jou.50 boeiende overdenkingen bij 50 pakkende foto,s
Ds.Thijs Weerstra / Marcel Minnee
Zomer en Keuning
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Postille
Ds.P.K.Keizer
v.d.Berg Kampen
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Brieven uit de Hel
C.S.Lewis
W.ten Have
derde, 1948
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zege is hem beschoren !
Ds.Dirk Sikkel
Kok
1952
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eene dagelijksche herinnering aan 
Ds.Pierson
W.ten Have
-
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vertrouw en geniet !
Dr.A.A.van Ruler
J.N.Voorhoeve
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christenleven in de gemeenschap
Dr.W.J.Aalders, Ds.C.W.Coolsma e.a.
J.B.Wolters
1927
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In de schuilplaats des Allerhoogsten
Dr.A.K.Kuiper
H.J.Paris
1926
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Laatste overdenkingen van Prof.L.Lindeboom
Dr.T.Hoekstra
NV De Graafschap te Aalten
1933
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moeders van Christus
Ds.C.Harinck
Jeugdver.Traiectum Geref.Gem.Utrecht
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bergrede. Overdenkingen en overwegingen door
Prof.dr.A.H.de Hartog
Holland
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen.keuze uit de persarbeid van
ds.G.Visee
Van den Berg Kampen
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Koninkrijk Gods,
Dr.K.Sietsma
Holland
1940
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wederkeer.Catechismus preken
Ds.D.van Dijk en Ds.B.Jongeling
Hendrik de Cockstichting Groningen
rug iets los
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit Liefde tot Sion
Ds.G.Zomer
De Vuurbaak
1983
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De verborgenheid door Godzaligheid.De hoogtijdagen van het kerkelijk jaar, deel 1 t/m5 compleet
Ds.E.Th.van den Born e.a.
Kok
tweede, 1957/58
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vijf minuten preekjes. Het jaar rond
Henri de Greeve Pr.
De Spaarnestad
1946
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ambt der geloovigen
Ds.G.Doekes
Oosterbaan & Le Cointre Goes
-
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Profeten en Evangelisten. Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van
prof.dr. K.Schilder
Oosterbaan & Le Cointre
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gerechtigheid in bijbels-theologische zin / Schepping of evolutie
Ds.W.L.Tukker / Ir.J.A.van Ghesel Grote
J.Bout & Zonen  Huizen
1970, referaten geouden op de bondsdag van Ned.Herv.Mannenver. op GG grondslag
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vertrouwelijke omgang.Pastorale meditaties over een twaalftal psalmen
dr.A.N.Hendriks
Van den Berg
1992
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wij, in Gods grote leger
Ds.G.Lugtigheid e.a.
La Riviere & Voorhoeve
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Uit het woord.Stichtelijke Bijbelstudien, deel 1 en 3 t/m 6
Dr.A.Kuyper
J.A.Wormser
tweede
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus Consolator :  Mozaiek en Sursum Corda
Dr.J.H.Gunning J.Hz.
Kok
1929, 2 delen
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eerste zestal leerredenen van
A.P.A.Du Cloux predikant
R.Boerma te Groningen
1898, leren band
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het nooit ontdekte spoor.preken over de Ziekentroost
C.A.Tukker
De Banier
1976
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan de ouders van mijn kleinkinderen
G.C.Willis
Woord der Waarheid  Winschoten
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrienden-dienst. Meer dan een slaaf,-een vriend van de Heer. Zesendertig preken van professor
J.Kamphuis met een inleiding van zijn hand
Cedrus te Bedum
2001
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De profetieen van Nostradamus
Mr.Dr.W.L.Vreede
W.N.Schors
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paaschboodschap
A.K.Straatsma
J.N.Voorhoeve
1936
4,50