Dit is pagina:  psychologie
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wereldzicht der parapsychologie
Dr. Paul Dietz
Leopold
7,50
gedrukt in 1954
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de psychologie
Prof. Dr. B.J. Kouwer
Born
5,00
gedrukt in 1956
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De catastrophe
C.J. Jung
Van Loghum
5,00
gedrukt in 1947
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Artsen van de ziel
Marie Beynon Ray
Strengholt
6,00
druk 1949
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De ontwikkelingsgang van het enige kind
Dr. D. Arn. van Krevelen
J. Muusses
4,00
druk 1948
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Emancipatorische groepsdynamika
Jurgen Fritz
H. Nelissen
4,00
druk 1979
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Leerboek der psychologie
H.J.C. Duijker
Wolters - Noordhof
6,00
druk 1970 
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beginselen der psychologie
Dr.H.Bavinck
Kok
  5,50
1923
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zeven preken tot de doden
C.G.Jung
Lemniscaat
  6,50
1975
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de parapsychologie
Prof.H.van Praag
H.Meulenhoff
  6,00
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het geweten
Dr.W.J.Aalders
J.B.Wolters
  5,00
1935
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De een is de ander
Elisabeth Badinter
Contact
  6,00
1988
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychologie ( Duits)
Maximilian Beck
Sijthoff
  6,00 ( met aant.)
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Dubieuze liefde in de omgang met het kind
Dr.J.H.van den Berg
Callenbach
  4,00 ( met aant.)
1958
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het vraagstuk van den vrije wil
Dr.C.J.Wijnaendts Francken
Tjeenk Willink
  5,00
1912
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De psychologie van Freud
Calvin S.Hall
Kooyker
  6,00
1975
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kinderen zijn altijd de dupe
Phyllis Hambledon
Geill.Pers
  4,50
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Parapsychologie
Dr.K.H.E.de Jong
Bohn
  4,00
1936
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Liefde, neurose en moraal
Ignace Lepp
Callenbach
  4,00 ( met enige onderstr.)
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De waarde van de termologie der H.Schrift voor de Psychologie
Dr.S.O.Los
Geref.Psych.Studiever.
  7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De psychologie voor de wereld van nu
Dr.Ph.Muller
Van Loghum Slaterus
  4,00
1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De betekenis van het werk van Dr.A.A.A.Terruwe voor de psychiatrie
Prof.Dr.J.J.G.Prick
De Tijdstroom
  4,50 ( met aant.)
1973
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychologie van de adolescentie
Prof.Dr.Jan de Wit
Callenbach
  7,00
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het geestige lichaam
Rene Diekstra
Bruna
  7,50
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mensen leven met mensen
Drs.J.P.M.Peters
Van Loghum Slaterus
  6,00
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychiatrie
Dr.P.H.Esser
Kok
  6,50
1981
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De gewelddadige samenleving
H.J.Achterhuis e.a.
Ambo
  4,00
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het vraaggesprek
Niels Rood/Clemy Veeger
Interview
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het opstandingsverhaal in het licht der parapsychologie
G.Zorab
Leopold
6,00
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bewustzijnsverschijnselen en paedagogiek
B.J.Douwes
J.B.Wolters
5,00
1914
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wij worden altijd voor de gek gehouden ( zwakzinnigen-zorg)
Jan Jongepier en Djoeke Veeninga
Ambo
5,00
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Problemen der onsterfelijkheid
Dr.J.Boeke
Meulenhoff
5,00
3e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nieuwe regels ( op zoek naar zelfontplooiing in een omgekeerde wereld)
Daniel Yankelovich
Ambo
7,50
1982
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychotherapie en evangelieverkondiging
Dr.A.C.Outler
Boekencentrum
10,00
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Spanning te over ( Inzicht in stress,methoden om gezond te blijven)
Kenneth R.Pelletier, Ph.D.
Meulenhoff
10,00
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Je rijpt je rot ( ervaringen met trainingen in persoonlijke groei)
Drs.Jan Lievense en Johanna van de Wetering de Rooij
Bert Bakker
6,00
1980
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Waarheid en werkelijkheid
J.Krishnamurti
Ankh-Hermes bv te Deventer
7,50
1977
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De zwarte magie
Dr.K.H.E.de Jong
Leopold
7,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Overleven, hoe doe je dat ?
Rene Diekstra
Aramith Uitgevers Bloemendaal
5,00
1993
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Noodzakelijk verlies
Judith Viorst
Flamingo-pockets
5,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Over ziek zijn
Dr.H.Faber
Van Gorcum en Comp
6,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Individu en gemeenschap
Dr.Fritz Kunkel
Servire
1932
6,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychiatrie
Dr.H.van der Hoeven
W.L.en J.Brusse
15,00 ( 3 delen)
2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De onbekende mensch
Alexis Carrel / Dr.Mr.W.Schuurmans Stekhoven
Van Loghum Slaterus
6,50
1936
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de psychiatrie
Dr.R.Vedder
J.B.Wolters
6,00
3e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van Kind tot Mensch
Dr.C.J.van der Horst-Oosterhuis en J.C.Wirtz Czn
D.A.Daamen
6,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Vorderingen en Problemen van de Parapsychologie
Prof.Dr.Ir.F.A.Heyn-J.J.Mulckhuyse
Waltman te Delft
8,00 euro
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De zin van het nutteloze
Mr.J.W.Beyen
AD.Donker
9,50 euro
1970
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Verkenningen in de psychopathologie
Dr.A.L.Janse de Jonge
Kok
7,50 euro
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Opvoedingstheorie en opvoedingspraktijk en orientatie
IJ.van der Molen
Wolters-Noordhoff
6,00 euro ( enkele potl.onderstr.)
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de parapsychologie
Dr.W.H.C.Tenhaeff
Erven J.Bijleveld
5,00 euro
1952
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Over religieuze hallucinaties
J.N.Post
P.den Boer
7,50 euro
1921 ( proefschrift)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ontwikkelingspsychologie
Dr.F.J.Monks en dr.A.M.P.Knoers
Dekker en van de Vegt te Assen
1975
12,50 euro
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het rijk alleen
Marie Edwards / Eleanor Hoover
Bosch en Keuning
6,00 euro
1976
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het spel tussen bewuste en onderbewuste
Paul Liekens
Ankh Hermes te Deventer
8,50 euro
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een soort vuur ( verkenningen in de klinische psychiatrie)
P.J.Stolk
Wetenschappelijke Uitgeverij
1975
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wie is van hout ... ( een gang door de psychiatrie)
Jan Foudraine
Ambo
6,00 euro
1972
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De weg uit de eenzaamheid
Dr.Paul Tournier
Zomer en Keuning
5,00 euro
?
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Allgemeine Psychologie
William Stern
Martinus Nijhoff
10,00 euro
1950, 2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het levensmysterie en de psycho-analyse
Sigmund Freud
Wereldbibl.
7,00 euro
1972
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ken u zelf ( Godsdienst en zelfbewustzijn)
P.Bange en A.J.Jelsma
Meinema
3,50
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Bijbelsche en religieuze psychologie
Dr.H.Bavinck
Kok
17,50 euro
1920
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychologie en leven
Leslie D.Weatherhead
J.Bijleveld
10,00 euro
vierde
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kleur geven aan een grijs bestaan
Pim Cuijpers
Intro te Baarn
4,50 euro
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De man zonder woorden
Susan Schaller
Areopagus
6,00 euro
1991
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychologie
L.C.T.Bigot
Wolters
7,50 euro
twaalfde
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Intelligentie en intelligentieverval
Engbert Wiebe Dijk
Van Gorcum
12,50 euro -- academisch proefschrift
1964
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Medische psychologie en Pathopsychologie
Dr.E.A.D.E.Carp
Scheltema & Holkema
7,50
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Leven met schizofrenie
Rigo van Meer
Sijthoff
4,50
1987
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ik luister en antwoord : fundamentele psychische problemen in binnen-en buitenwereld
Dr.C.J.Schuurman
Ankh-Hermes
3,50
1972
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Grundriss der Psychologie
Wilhelm Wundt
Wilhelm Engelmann
7,50
1907, achte auflage
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het binnenste buiten , inleiding in de gedachtenwereld der psychologie
L.C.P.Hogebrink-Visscher
Erven J.Bijleveld
4,50
1943
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De persoon, over de grondslagen van het personalistisch denken
Dr.A.de Wilde
Van Gorcum & Comp
10,00
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Metabletica of Leer der veranderingen
Prof.dr.J.H.van den Berg
Callenbach
12,50
zestiende, 1968
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Practische kinderpsychologie
Prof.Dr.Charlotte Buhler
Erven J.Bijleveld
12,50
1938, eerste
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychology and the Christian life
T.W.Pym
Student Christian Movement London
10,00
1924
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Introduction to Psycho-Analysis for teachers
Anna Freud
George Allen & Unwin
8,50
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Levensnood en levenskunst
Dr.W.J.de Haan
H.J.Paris
5,00
1961
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kroniek der psychologie
Prof.dr.J.H.van den Berg
Boekencentrum
3,50
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding in de Karakterkunde
Dr.H.C.Rumke
De Erven F.Bohn
3,50
1929
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nieuwe wegen in de Psychoanalyse
Karen Horney
De Spieghel
7,50
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psychotherapie en zielzorg
Dr.C.W.Du Boeuff
Erven J.Bijleveld
5,00
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de ontwikkelingspsychologie
Dr.A.J.Westerman Holstijn
Erven J.Bijleveld
6,00
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoofdstukken uit de pastorale psychologie
Dr.E.van der Schoot
Erven J.Bijleveld
4,00
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van hervormde zorg naar zorghervorming.Verhalen over het Psychiatrisch Centrum Licht en Kracht te Assen
Fred Kamminga
Van Gorcum
5,00
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kerstbomen in de hel. Achter de schermen van de psychiatrie
Amber Gardeniers
Kok Lyra
5,00
1995
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De geestelijke gezondheidszorg in Nederland
Dr.C.J.B.J.Trimbos
Het Spectrum
4,00
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Psyche.Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, 2 teile im 1 band
Erwin Rohde
J.C.B.Mohr  Tubingen und Leipzig
20,00
1903, resp.329 en 448 pagina,s, goede staat, leren banden,leren rug ontbreekt, boekblok verder prima in band
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Met wie zou ik willen trouwen ?
Dr.J.L.Snethlage
Nieuwe Wieken
6,00
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Zenuwachtige mensen.Kleine penteekeningen uit de dokterspraktijk
Dr.Wilhelm Stekel
J.M.Meulenhoff
8,50
1924