Dit is pagina:  schrift- en taalkunde
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het platteland leert lezen en schrijven
L.W. de Bree
P.N. van Kampen
7,50
-
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op het lijf geschreven
Annemarie van Dam en Rob Berkel
Scryption Boekenfonds
10,00
2002
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het ontstaan van het schrift
Robert Claiborne
Time- Life
5,50
1978
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Over letters in Schrift
Fons van der Linden
Cantecleer BV
15,00
1983
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De religie in onze moderne literatuur
Dr. K.F. Proost
J. Ploegsma
5,00
1922
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op zoek naar het Evangelie der waarheid
Prof. H. Ch. Puech en Prof.dr.G.Quispel
Callenbach
5,00

  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Verbeelde boodschap  ( houtsneden uit 1537)
Ilja Veldman en Karin van Schaik
NBG
5,00
1989
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Miniaturen en Monnikenwerk
Anne Margreet W. As- Vijvers
Groels
15,00
1999
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tot vermaak en voordeel
175 jaar Groninger Boekverkoopers College
Gram te Groningen
3,50
1985
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wordingsgeschiedenis van het boek
Ger Schmook
De Spieghel
40,00
1929
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gerard Leeu
Dr.M.E.Kronenberg
Koch en Knuttel
15,00
1956
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Lofzang op Babel
Rod Mengham
Forum
3,50
1994
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schetsen uit de pastorie te Mastland
C.E.van Koetsveld
L.J.Veen te Wageningen
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tacitus Historien
Franz Eckstein
Wilhelm Goldman Verlag
7,50
Band 660/61
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Spectrum van de Nederlandse Letterkunde
Dr.M.C.A.van der Heijden e.a.
Prisma boeken --- 25 delen ( compleet)
35,00
vanaf 1967
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Uit de werkplaats van R.C.Bakhuizen van den Brink
Dr.J.M.Romein / J.Haak
Elsevier
5,00
1960 ( met potl.onderstr./aant.)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Prent praat
H.J.Ronday
Staatsuitgeverij
3,50 
1969
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
J.L.Ph.Duijser
Wolters
7,00
1907, 7 e druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Een ontspoorde woordgroep ?
Dr.A.Sassen ( openb.les)
Wolters
7,50
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Onachterhaalbre tijd
Gerard Knuvelder
Malmberg
3,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Christelijke Letterkundige Studien  ( 5 delen)
M.J.Leendertse en C.Tazelaar
Holland
27,50
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nederlandsche Letterkunde ( 2 delen)
D.de Groot, L.Leopold  en R.Rijkens
-
15,00
1894
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karaktertrekken der Vaderlandse Letterkunde
Anthonie Donker
Van Loghum Slaterus
5,00
2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Handboek tot de Ned.Letterk.Geschiedenis
Dr.J.Prinsen J. Lzn.
Martinus Nijhoff
7,50
1920
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Synthese
Dr.Jos J.Gielen
Muusses
5,00
1963
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Neerlandica
C.B.van Haeringen
-
3,50
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De tweede rose
K.Heeroma
Tjeenk Willink
4,50
1958
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De ontwikkelingsgang van de taalkunst der Nederlanden
Th.de Jager
De Rottestroom
6,50
1941
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Meesterwerken der Ned.Letterkunde
W.L.M.E. van Leeuwen  e.a.
Wolters
3,50
1971
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoofdpersonen der Ned.Letterkunde
L. Leopold e.a.
J.B.Wolters
12,50
1878 ( 1e druk)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nederlandsche Letterkunde , schrijvers voor 1600(1 deel) ,schrijvers na 1600 ( 2 delen)
L.Leopold ,W.Pik
J.B.Wolters
17,50 ( 3 delen)
1916
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Figuren uit de Fransche letterkunde
Dr.J.W.Marmelstein
Holland
4,00 euro
1927
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoffman von Fallersleben
Dr.K.H.de Raaf
Oceanus
5,00 
1943
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schonfelds historische grammatica van het Nederlands
Prof.Dr. A.van Loey
Thieme
6,50
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis der Ned.Letterkunde, deel 1
Dr.W.van Schothorst
P.Noordhoff
6,50
1932
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Twaalf studies
W.A.P.Smit
Tjeenk Willink
4,00 
1968
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Uit de verstrooiing
Dr.C.F.P.Stutterheim
Universitaire Pers Leiden
5,00
1971
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis der Nederlandse taal
J.Verdam
Hugo Suringar   Leeuwarden
10,00
1890
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hauptperioden der Deutschen Literaturgeschichte ( 2 delen)
B.E.Bouwman und Th.A.Verdenius
J.B.Wolters
9,00
1954/53
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ziel en gedachte /  Gestalte der tijden  ( 2 delen)
F.W.van Heerikhuizen
Sijthoff
12,50
1952/1956
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken geschetst
Dr.C.G.N.de Vooys
J.B.Wolters
1931
4,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Encyclopedie van namen
A.Huizinga
A.Strengholt
4,50
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nader bekeken
Woord en wereld persselectie 1989-1990 met commentaar
drs.B.P.Hagens e.a.
3,50
1992
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Reformatorische Stemmen verleden en heden
Ds.D.H.Borgers e.a.
Willem de Zwijgerstichting
5,00
1989
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het Christelijk dagblad in de samenleving
B.van der Ros
J.J.Groen
5,00
1991
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Worterbuch des Buchs
Helmut Hiller
Vittorio Klostermann
7,50
1954
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De waarde van het woord
J.Kamphuis, J.P.de Vries,A.J.Verburgh en T.J.Kerpel
De Vuurbaak
1974
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jonathan Swift in Nederland   1700-1800
F.J.A.Jagtenberg- academisch proefschrift
Sub Rosa te Deventer
1989
15,00 
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Met man en macht
A.Agnes Sneller
Kok
11,00
1996
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Franck,s Etymilogisch woordenboek
Dr.N.van Wijk
Martinus Nijhoff
32,50
1949, tweede druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee
Dr.G.S.Overdiep
Standaard
25,00 
1949
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Schrijfwijzer
Jan Renkema
SDU
2002 ( 4 e editie)
5,00 euro
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken
A.C.Nielson
vh Ellerman Harms nv te Amsterdam
6,50
1952
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Spreken als Nederlandist
K.Heeroma
Bert Bakker
6,50 
1968
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Middelnederlandsche Spraakkunst  Syntaxis
Dr.F.A.Stoett
Martinus Nijhoff
7,50 
1923
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oostnederlands
Prof.dr.K.Heeroma en Dr.J.Naarding
Stabo
4,50 euro
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Introduction to theoretical linguistics
John Lyons
University Press Cambridge
5,00 euro
1968
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Literair Historische Opstellen
Prof.dr.J.Wille
Tjeenk-Willink
5,00
1962
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Woordenboek der Frequentatieven in het Nederlandsch , 2 dln in 1 band
Dr.A.de Jager
G.B.van Goor Zonen te Gouda
95,00
1875 resp.1878, goede staat,rug iets los ( dikte boek)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Laudes Domini
Pieter van der Weijden
H.J.Paris
7,00
1967
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Woordenlijst Nederlandse Taal
Jan Renkema
SDU
5,00
1997
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Waarover spraken zij ? Geschiedenis van de Vereniging voor Pedagogiek 1858-1967
C.Wilkeshuis
Klaas Woudt
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nederland in stukken : beeldkroniek van Nederlandse archieven
mej.F.van Anrooy e.a.
Fibula-Van Dishoeck
6,00
1979
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Japanese conversation-grammar , 2 delen
Oreste Vaccari and Mrs.Enko Elisa Vaccari
Maruzen   Tokio
25,00
1937, 2 delen, complete course en supplement
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Letterkunde van de Indische Archipel
Prof.dr.J.Gonda
Elsevier
5,00
1947, omslag beschadigd,verder goed
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A modern Malay reader
G.W.J.Drewes Ph.D.
Servire
7,50
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ethiopic Documents : Gurage
Wolf Leslau
Viking Fund New York
25,00
1950
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Orientalia Neerlandica
A volume of Oriental studies
A.W.Sijthoff
9,00
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Keur uit de letterkundige nalatenschap van Dr.H.T.Oberman
vrienden
J.M.Bredee
5,00
1925
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Japansche Schetsen
S.Kalff
J.H.de Bussy
20,00
1895
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden  1937-1938
E.J.Brill
4,50
1938
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld door
R.van der Meulen
A.W.Sijthoff
25,00
1892
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Maleische Grammatica, 2 delen
Dr.Mr.H.J.E.Tendeloo
E.J.Brill
10,00
1901, 2 delen,  1e deel los in rug, 2e deel goed
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Beknopt overzicht van de Maleische Grammatica
Drs.C.A.Mees
C.A.Mees
12,00
1927
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De expansie van het Nederlands
Prof.Dr.Marius Valkhoff
Leopold
3,50
1945
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Over Maleische literatuur
Dr.C.Hooykaas
E.J.Brill
10,00
1937
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De West-Joden en hun letterkunde sinds 1860
Siegfried van Praag
Elsevier
6,00
1936
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nederlandsche spraakkunst
J.C.Kummer
C.van Twisk
9,00
1898
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Niet zoo maar zo, ,n populaire toelichting bij de nieuwe spelling
K.Heeroma
Bosch & Keuning
3,50
Libellen-serie no.26, achttiende druk
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Brieven van A.R.Falck  1795-1843
O.W.Hora Siccama
Martinus Nijhoff
15,00
1861, tweede uitgave
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied, vooral in de zeventiende eeuw
Dr.J.W.Muller
W.P.van Stockum & Zoon
3,50
1939
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ongaaf Nederlands
Gerlach Royen
Noord Holl.Uitg.mij
3,50
1941, Ned.Akademie van Wetensch.,afd.Letterkunde
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oud en Nieuw uit de Javaansche Letterkunde
Dr.G.A.J.Hazeu
E.J.Brill
6,00
1921, rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Specimens of twentieth century English
Dr.D.M.E.Habbema
W.E.J.Tjeenk Willink
9,00
Studio, bibl.voor goede en goedkoope schooluitgaven, harde orginele band.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gotisches Elementarbuch
Wilhelm Steitberg
Carl Winter  Heidelberg
12,50
1920
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Badan Sapata anggitanipoen Hector Malot
M.Hardjawiraga
Bale Poestaka Batavia centrum
80,00
1931 , djilid 1
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Korte Nederlandsche spraakkunst met oefeningen
H.J.Bartels
E.van der Vecht te Amsterdam
10,00
1905
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Maleische verhalen
Dr.Ph.S.van Ronkel
Visser & Co te Amersfoort
10,00
1930
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A dictionary of the Targumim,the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature
Marcus Jastrow
Pardes Publ.New York
37,50
1950, 2 delen,goede staat,  resp.683 en 1736 pagina,s
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Tijdschrift de drie talen
I.Mauritz, Dr.H.Sparnaay en L.P.H.Eykman
P.Noordhoff
10,00
1924,  gedenkbundel 40 en jaargang
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wijsheid te boek
Ronald Hermsen
Ankh-Hermes
6,50
1998
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
History of the Literature of ancient Greece
K.O.Muller
Baldwin and Cradock, Paternoster-row  London
50,00
1840, volume 1, redelijke/goede staat
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Social elements in English Prose Fiction between 1700 and 1832
Coenraad Bart Anne Proper
H.J.Paris
10,00
1929, acad.proefschrift
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Afrikanitische Taalwetenschap , problemen,taak en doel
Dr.H.P.Blok
A.W.Sijthoff
15,00
1950, uitgesproken rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De tegenstelling Krama : Ngoko , haar positie in het Javaansche Taalsysteem
Dr.E.M.Uhlenbeck
J.B.Wolters
20,00
1950, uitgesproken rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Poezie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over taalevolutie
C.C.Berg
J.B.Wolters
6,00
1949, rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De invloed van China en Indie op de Japanesche taal en literatuur
Dr.M.W.de Visser
E.J.Brill
7,50
1917, compleet, matig ( beschadigd)
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De taal van Ras Sjamra-Ugarit
Dr.en Mag.R.de Langhe
Dekker & Van de Vegt
6,50
1948, uitgesproken rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De handel van Noord-Nederland op Engeland in de dertiende eeuw
Aldert Noe
De Erven Loosjes te Haarlem
25,00
1918, acad.proefschrift,compleet,rug/voorblad matig
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis der beoefening van de Javaansche taal
Mr.Dr.J.C.G,.Jonker
E.J.Brill
10,00
1909, uitgesproken rede
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De geheimenis van Delphi
Dr.G.van Hoorn
J.Waltman Jr.  Delft
5,00
1918
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kamus Umum  Indonesia Inggeris
Prof.drs.S.Wojowasito
Penerbit C.V.Pengarang
10,00
1976
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Javaansche Spraakkunst
H.N.Kiliaan
Martinus Nijhoff
22,50
1919
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland
Dr.Jaap Meijer
Nijgh en Van Ditmar
3,50
-
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Handleiding bij het schrijven van de scriptie ter afsluiting van de A-,de B- en de Z-opleiding
Drs.Ans Grotendorst
Spruyt e.a.
7,50
1990
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Proeve eener Geschiedenis der Nederduitse Dichtkunde, tweede deel
Jeronimo de Vries
Johannes Allart
17,50
1810, compleet, rug wat beschadigd, leren uitvoering
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de oud-christelijke letterkunde
Dr.G.A.van den Bergh van Eysinga
Van Holkema & Warendorf
5,00
met s.o.
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kunst en kritiek voor en uit de tijd van 80
Dr.W.L.Brandsma en Dr.G.Stuiveling
J.B.Wolters
4,00
1939
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kasangwa. The story of a Rhodesian Lion
Lena Jeffrey
W.J.Thieme
10,00
ninth edition
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Karel van de Woestijne , een synthese
August van Cauwelaert
P.V.B.A. Diest
5,00
1943
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Standaard Modern Citatenboek
Gerd de Ley
Standaard Uitgeverij
7,50
1988,vierde
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van Dale handwoordenboek van hedendaags Nederlands
Prof.dr.P.G.J.van Sterkenburg / drs.M.E.Verburg
Van Dale Lexicografie
10,00
1994, 2e
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Kort overzicht der Nederlandse letteren
Dr.E.Rijpma
J.B.Wolters
5,00
1942, twaalfde
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maleische Taalcursus. Grammatica,oefeningen,woordenlijst
B.Alkema
H.D.Tjeenk Willink & Zoon
35,00
1928,derde druk
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christelijk Middelbaar onderwijs en Nederlandsche Letterkunde
Dr.W.J.Kolkert Jr.
Holland
1930
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der oud-christelijke Latijnse letterkunde
Dr.A.Sizoo
De Erven F.Bohn
1951
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grieksche letterkunde
Dr.J.J.G.Vurtheim
Mij.voor goedk.lectuur
1918
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische lectuur verzameld en bewerkt door
Dr.M.G.de Boer en L.J.de Wilde
P.Noordhoff
1921
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Les Preuves de L, Existence de dieu dans la Theologie Musulmane
A.J.Wensinck
Noord Holl Uitg Mij
1936, Kon.Akad.afd Letterkunde, deel 81,serie A, no 2
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The article of determination in Arabic
A.J.Wensinck
Noord Holl Uitg Mij
1931, Kon.Akad.afd Letterkunde, deel 71, serie A, no 3
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
On the relation between Ghazeli,s cosmology and his mysticism
A.J.Wensinck
Noord Holl Uitg Mij
1933, Kon.Akad.afd.Letterkunde, deel 75, serie A, no.6
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A handbook of Colloquial Japanese
Basil Hall Chamberlain
Kelly & Walsh  Yokohama
1898
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Modern Maleisch zakelijk proza
Dr.C.Hooykaas
J.B.Wolters
1946,tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De literatuur der Babyloniers en Assyriers
Dr.H.A.Brongers
Servire
met s.o.
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Aeneid of Virgil  Books 1 - 6
R.D.Williams
St.Martin,s Press  New York
1982
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De twintigste eeuw. Nederlandse Letterkunde II B
Dr.J.Karsemeijer en Drs.M.B.Teipe
W.J.Thieme
1956
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Taalschut.Schrijf weer Nederlandsch
Dr.Ch.F.Haje
Leidsche Uitg.Mij.
1932
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ratramnus de corpore et sanguine domini
J.N.Bakhuizen van den Brink
Noord Ned.Uitg.Mij
1954
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Rumanian Manual
Fred G.Ackerley
Kegan Paul
1917
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nader bekeken : persselectie 1988-1989 met commentaar
drs.B.P.Hagens
Woord en Wereld
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Woord en wereld. De doleantie als kerkreformatie (nr.1) t/m Liever vijf woorden met mijn verstand ( nr.70)
C.Bos (1)---Ds.W.Wierenga ( 70)
Woord en Wereld
1986-2006, 70 aaneengesloten nummers, prima staat
125,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ons tijdschrift. Onder redactie van
L.Buckmann, A.J.Hoogenbirk, J.Lens. G.Schrijver en Dr.J.van der Valk
D.A.Daamen
1907.jaargang 11 en  en nummer jaargang 12 ( totaal 20 nummers)
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spectrum Woordenboek Nederlands
Andre Abeling
Het Spectrum
1994
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Afkortingenlijst van de Nederlandse taal
H.J.Boef
Auctor Apeldoorn
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Babylonian Menologies and the Semitic Calendars
S.Langdon. M.A.
The Britih Academy  London
1935, perfecte staat
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Nederlandse stam. Bloemlezing, eerste en tweede deel
Dr.K.Fokkema en Dr.H.J.L.van Haselen
N.Samsom
1941/1936 (derde,tweede druk)
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
English Book Illustration 1800-1900
Philip James
The King Penguin Books London
1947
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Paradigms and exercises in Syriac grammar
Theodore H.Robinson
Oxford University Press London
1949
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Annals of the Kings of Assyria. The Cuneiform texts with translation, transliterations,etc,from the orginal documents in the British Museum, Volume I
E.A.Wallis Budge and L.W.King
The Trustees at the British Museum
1902
250,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Radio Cursus Engels gevorderden 1936-1937
Fred Fry
AVRO
1936/37
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groote leercursus der Engelsche taal ( met of zonder meester)
F.C.Gijsen
Gebr.Graauw
1936
6,00