Dit is pagina:  exacte wetenschappen / sterrenkunde
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zwerftochten door Sterrenland
Dr. A.J. M. Wanders
J. Bijleveld
1940
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gesleept door de zon
Dr. J. Weenen
Bosch en Keuning

4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Sterrrenkunde
Charles - Albert Reichen
Scheltema
1964
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wonderbouw der wereld
Dr.A.Pannekoek
S.L.van Looy
1924
17,50 ( 3e druk met sterrekaarten e.d.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sterrenkunde
Dr.J.van der Bilt
Wereldbibliotheek
1919
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De komeet van Halley en het vergaan der wereld
Dr.A.C.J.Snijders
Scheltens en Giltay
1910
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De sterren en hun loop
Sir James Jeans
H.P.Leopold
1931
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bouw en wezen der materie
Dr.C.H.Sluiter
W.J.Thieme
-
14,00 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De maan
Dr.M.Wilhelm Meijer
J.M.Meulenhoff
editie nr.115, met veel foto,s e.d.
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grepen uit de sterrekunde
Dr.H.Groot
C.A.J.van Dishoeck
1929
6,50  ( voorin boek bijgevoegd : Verhaar,s planetarium in zijn rondreis om de wereld)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een blik door het radiovenster
Dr.A.D.Fokker Jr.  -- openbare les
-
1966
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sterrenkunde in de geschiedenis
dr.T.A.Th.Spoelstra
Oosterbaan
1979
7,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het heelal en hoe wij het zien
D.v.d.Meulen
AE.E.Kluwer te Deventer
1920
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sterren en sterrenstelsels
o.a. Martin J.Rees
De Haan te Bussum
1977
10,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Astronomische Hemelverschijnselen
Dr.J.van der Bilt
W.J.Thieme
-
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aarde en wereld in ruimte en tijd
Mr.Dr.G.van den Bergh
Querido
1935
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Welke Ster is dat ?
W.Widmann
W.J.Thieme
zesde
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ontstaan en vergaan van de zon
George Gamow
Van Stockum
1949
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Antieke en moderne kosmologie
Dr.W.B.Kristensen e.a.
Van Loghum Slaterus
1961
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De opmarsch der sterrenkunde
A.L.Draper en M.Lockwood
Boot
1939
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopt leerboek der Kosmografie
Dr.Z.P.Bouman
J.B.Wolters
1922
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bouw van het heelal
Dr.A.A.Nijland / Dr.J.E.Baron de Vos van Steenwijk
De Erven F.Bohn
1942
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sterrenkunde
J.van der Bilt
Wereldbibliotheek
1913, eerste
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Wonderwereld der sterren en haar raadselen
Dr.Desiderius Papp
Scheltens & Giltay
1931
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Door ruimte en tijd
Sir James Jeans
H.P.Leopold
1935
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kosmografie. Sterrenkunde voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs
M.L.Kobus / Dr.J.J.Raimond Jr
J.B.Wolters
1964
6,00