Dit is pagina:  sociologie en wijsbegeerte
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Drakendans.Een Chinese familie onder het juk van Mao
Carl Barkman
Conserve
5,00
1996
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het cultuurprotest van Jean- Jacques- Rousseau
R.F. Beerling
Van Loghum
7,50
1977
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk

De bestemming van de mens
Mr.J.J.Boasson
W.de Haan
4,50
1949 ( onderstr.)
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
A critical History of Western Philosophy
D.J. O` Connor
The Free Press
13,50
1964
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
In de hof der wijsbegeerte
Will Durant
R.J.C. Boucher
5,00
1951, tiende
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Gilgamesch - Sokrates.Titanentum und Humanismus
Rudolf Pannwitz
Ernst Klett Verlag
15,00
1966
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het mysterie van de tijd
Dr. H. Groot
Van Gorcum
7,50
1958
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Op zoek naar innerlijke rust
Stuart Holroyd
De driehoek
4,50
1980
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot de Philosophie
Prof. Karl Jaspers
Born
6,00
1962
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre.
Friedrich Paulsen
Frommanns Verlag
9,00
funfte auflage, 1904
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Descartes en de Kerk
Dr. G.A. Lindeboom
Kok
4,50
1973
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Jean - Franqois Lyotard
Frans van Peperstraten
Kok
10,00
1995
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Heidegger en  ,,de joden''
Jean - Francois Lyotard
Kok
7,50
1990
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het pessimisme
Ludwig Marcuse
Arbeiderspers
4,00
1966
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Die Erfahrung der Wirklichkeit
Christoph Dietrich Muller
Gutersloher Verlagshaus
8,00
1978
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Friedrich Nietzsche.Sein leben und sein werk
Raoul Richter
Verlag van Felix Meiner
25,00
dritte, 1917
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De Philosophie Westeuropas
Hermann Noack
Benno Schwabe & Co Verlag
6,50
1962
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wegwijs in de wijsbegeerte
Dr. C.A. van Peursen
H.J. Paris
3,50
1956
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De duivel en God & over het existentialisme
Jean- Paul Sartre
Contact NV
3,50
1972
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sartre  1905-1980
Annie Cohen- Solal
Gallimard
10,00  
1985
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van Kant tot Bergson.Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw
Dr. Ferd. Sassen
Standaard-boekhandel
6,00
1952
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De filosofie van Spinoza en Constantin Brunner
Prof. Dr. Walter Bernard
Van Gorcum
7,50
1977
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Oswald Spengler als politischer denker
Ernst Stutz
Franche Verlag
12,50
1958
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De dwaze rede
Pierre Thevenaz
Lemniscaat
4,00
1969
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mr. C.W. Opzoomer als wijsgeer
Mr. Dr. H. van `t Veer
Van Gorcum
15,00
1961
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Parafilosofen
Corn. Verhoeven
Ambo
3,50
1973
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Het axioma van Geulincx
Corn. Verhoeven
Ambo
3,50
1973
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschichte der Philosophie  2 dln
Karl Vorlander
Felix Meiner Verlag
7,50
1921
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Etymologisch woordenboek
J. de Vries
Het Spectrum
6,50
1991
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wittgenstein en zijn wereld
K.T. Fann
Wereldvenster
4,00
1973
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Ludwig Wittgenstein
David Pears
Meulenhof
5,00
1973
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Plato. Der kampf ums sein
Hans M. Wolff
Francke Verlag
22,50
1957
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Causaliteit
Dr. P.J. Zwart
Van Gorcum
6,50
1967, laatste hoofdstuk onderstr.
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk

Erasmus
Cd.Busken Huet
Minerva
4,50
-
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Erasmus herleeft
Lodewijk S. Beuth
Voorhoeve
4,50
1977
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Grondbeginselen der sociologie
Dr. H. de Jager
H.E. Steufert Kroese
5,00
1971
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mensbeelden en maatschappijmodellen
Dr. H. de Jager
H.E. Steufert Kroese
8,50
1975
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Sociale bewegingen.Een systematische inleiding
O. Schreuder
Van Loghum Slaterus
5,50
1981
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De staat van geweld
G. van Benthem van den Bergh
Meulenhoff
4,00
1980
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Arbeiders tussen welvaart en onvrede
Prof. Dr. P.J.A. ter Hoeven
Samsom NV
5,00
1969
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Alles, behalve tijd  ( NCDO)
Johan van Workum
Agora
4,50
1998
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Geschiedenis van het socialisme in Nederland  in het kader van zijn tijd ( 2 dln)
Dr. H. de Vos
Wereldvenster
6,00
1976
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Simulatiespelen
K. Appels
Van Loghum Slaterus
4,50
1974
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Training en therapie in groepen
Wim Kobus
Samsom  (SCR)
5,00
1978
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De wetenschap der moraal
I.J. de Bussy
Bussy
9,00
1939
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
La Pensee du Rien
Stanislas Breton
Kok Pharos
6,00
1992
  titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Van tijdelijke makelij
Dr. P.Th. Hugenholtz
Van Rijckevorsel
7,50
1978
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Inleiding tot het denken van Jung
Dr.Elisabeth Camerling
Born
3,50
1955
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De wijsbegeerte en het wetenschappelijk beroep op de feiten
Dr.J.J.Louet Feisser
Van Gorcum
5,00
1965
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Homo patiens en Animal ideologicum
Drs.P.H.v.d.Gulden
Van Gorcum
7,50
1940
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
MEI van Herman Gorter : gewikt en gewogen
Henri Huyghe
Brill
8,50
1974
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Anthropologie en geestelijke volksgezondheid
Dr.A.L.Janse de Jonge
Kok
5,00
1959
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Man en vrouw
Prof.Dr.Margaret Mead
Bijleveld
4,50
1953
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De tegenwoordige stand van het wijsgerig denken
Prof.Dr.C.A.Mennicke
J.Bijleveld
4,50
1951
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Theorie en praxis bij Marcuse
L.W.Nauta
Wereldvenster
3,50
1969
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Riskante Philosophie
Dr.C.A.van Peursen
H.J.Paris
4,00
1948
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Nachgelassene Philosophische Aphorismen aus den jahre 1948-1954 ( Robert Reininger)
Erich Heintel
Hermann Bohlaus Nachf.
12,50
1961
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Theatre
Jean-Paul-Sartre
Gallimaud
5,00
1947
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Natuurlijke waarheid en historische bepaaldheid
Jhr.Dr.D.G.Rengers Hora Siccama
Tjeenk Willink
4,00  (onderstr)
1935
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Spinoza
W.G.van der Tak
J.Philip Kruseman
5,00
1931
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Wetenschap en verbeeldingskracht
Warren Weaver
Panthoskoop
4,50
1968
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Mensbeelden
Dr.R.C.Kwant
Samsom ( SCR-serie)
5,00
1975
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Actuele sociologie
Prof.Dr.A.van Braam
Van Gorcum
3,50
1970
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De boerenstand of Sociologie der boeren  ( 3e deel)
G.van Elsen
Stoomdruk J.de Reijdt te Helmond
1913
9,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Hoe kan in Nederland de toestand van den Landbouwer worden verbeterd
C.Nobel
Trapman en Co te Schagen
1909
15,00
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
Encyclopedie van de sociologie
Prof.Dr.J.M.M.de Valk
Elsevier
1977
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Symboliek in de samenleving
Dr.J.A.Ponsioen
Erven J.Bijleveld
1952
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wijsbegeerte in verval
Dr.K.L.Piccardt
J.H.de Bussy
1959
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Marx contra de marxistische ideologen
Ger Harmsen
Soc.Uitgeverij Nijmegen
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het modern-westers gezin
G.A.Kooy
Van Loghum Slaterus
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de wijsbegeerte
Prof.Dr.H.de Vos
Callenbach
7e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrijheid, horizon der geschiedenis
Dr.L.W.Nauta en Prof.dr.J.Sperna Weiland
Callenbach
1966
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Scheppingsopenbaring en wijsbegeerte
Dr.J.P.A.Mekkes
Kok
1961
6,00  ( met lichte potl.onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De avondzon des Heidendoms  ( Chaeronea)
J.J.Hartman
W.J.Thieme
3e
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hedendaagsche Wijsbegeerte
Dr.Herman Wolf
H.J.W.Becht
1937 ?
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie
Wilhelm Windelband
Mohr   Tubingen
1948, 14e
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het erfhuis der natuur  -- Darwin
H.G.K.Westenbrink
Van Loghum Slaterus
1951
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Tubingsche critiek en hare nawerking
Dr.J.Cramer
C.H.E.Breijer
1894
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handbook of reason
Dagobert D.Runes
Philosophical Library  New York
1972, potl.onderstr.
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mens en maatschappij en Plato,s "republiek
Dr.D.Loenen
Van Gorcum
1935
3,50 ( redelijke staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is existentialisme ?
Dr.Bernard Delfgaauw
Het Wereldvenster
1974
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bezinning op wijsbegeerte, theologie en muze
Dr.J.J.Louet Feisser
Kok
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Existentiele metaphysica
Dr.J.L.Springer
Van Gorcum
1951
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrede met rede ?
dr.J.Klapwijk,dr.S.Griffioen en drs.G.Groenewoud
Van Gorcum
1976
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Plato,s verdediging van Socrates
Dr.D.Loenen
Van Loghum en Slaterus
1046
4,00  ( De tiende muze)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ideeen en mensen ( 2 dln)
Crane Brinton
Servire
-
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nietzsche
A.Vloemans
Kruseman
1980 ( 3e)
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles
Henri Willem .van Pesch   proefschrift
H.Veenman
1953
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Denkers van deze tijd ( 3 delen)
Dr.S.U.Zuidema e.a.
T.Wever
2e, 1e en 1e
13,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Analyseer-Decontioneer
Fons Elders
Van Gennep
1972
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aristotle,s De Anima in the version of William of Moerbeke
and the commentary of St.Thomas Aquinas
Routledge and Kegan Paul LTD
1959
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die neuplatonische seinphilosophie und ihre wirkung auf Thomas von Aquin
Klaus Kremer
E.J.Brill
1971
45,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grote filosofen over de mens
dr.P.A.van der Weij
Bijleveld
1970
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
La Pensee D,Albert Schweitzer
Henry Adalbert Babel ( academisch proefschrift)
Imprimerie H.Messeiller   Neuchatel ( Zwitserland)
1954
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De cultuur van ons westen
Dr.W.J.A.Visser
H.J.Dieben Den Haag
1955
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het nieuw-malthusianisme in een nieuw licht bezien
W.M.H.Anten
A.J.Dikstra en Co te ,s - Gravenhage
1895
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Science and liberation
Gerben J.Stavenga
Thesis Publishers Amsterdam
1991,acad.proefschrift
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Godsdienstphilosophie van Immanuel Kant
Dr.J.L.Snethlage
De Wachttoren
1931
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
In het spoor van de meester ( Leo Polak-Gerard Heymans)
Egon Johan de Roo, dissertatie tbv doctor Godgeleerdheid
Evangel.Theol.Faculteit te Leuven
1989
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Almanak van het studentencorps aan de
Vrije Universiteit
Dagblad en Drukkerij De Standaard te Amsterdam
1931
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Philosophen des 20.jahrhunderts
Margot Fleischer
Wissens.Buchges. Darmstadt
1995
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling
Huub Angenent
Intro te Nijkerk
1985
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erfelijkheidsleer
J.A.van Riel.
W.J.Thieme
1921
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ekstatische Konfessionen
Martin Buber
Schocken Verlag-Berlin
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ma-tsu De gesprekken
Ma-Tsu / drs.Bavo Lievens
Wereldvenster Bussum
1981
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A.W.L.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
promotie honoris causa tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte
J.B.Wolters
20 maart 1957
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereldbeschouwing der Indische denkers
Dr.Albert Schweitzer
Tjeenk Willink
1935
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leiding geven
W.Bienert, E.Crisand ( red.)
Van Gorcum
1981
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pedagogisch denken
P.D.Hofland
Kok
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ideen zu einer Integralen Anthropologie
Prof.Dr.DrSc.Karel Macha
Sigmund Bonk
1993
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zwevende leeftijd
Annerieke Goudappel en Wim Huurman
Elmar
1987
4,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Seks is niet verplicht
Liz Hodgkinson
Van Holkema & Warendorf
1987
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
C.F.Gellerts zedekundige lessen overgezet door
Joannes Lublink, den jongen
Pieter Meijer te Amsterdam
1775, redelijke staat,compleet, met titelblad
65,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stress
Henk Mochel
Kok
2e druk
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lettres ecrites A un Provincial
Blaise Pascal
Garnier Freres Paris
?
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Keuzes voor het sterven : In het leven voorbereid zijn op het einde
Monique Mortier
A.W.Bruna
2007
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gabriel Marcel
Dr.J.H.Nota S.J.
Het Wereldvenster
1965
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hauptwerke ( 6 delen in doos)
G.W.F.Hegel
Meiner
1999 ?
87,50 , nieuwstaat
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aan de voeten van de meester.. beschouwingen
C.W.Leadbeater
Orde van de ster in het Oosten
1925, deel 1, 319 pagina,s
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Socrates tot Bergson
Will Durant
L.J.C.Boucher
1939
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wijsgeren in Nederland
W.Faber
Callenbach
1954
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Communication and Confrontation
Prof.dr. S.U.Zuidema
Van Gorcum
1972
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als de dood voor het leven
Hans Achterhuis  e.a.
G.A.van Oorschot
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op het grensgebied van economie en religie
Dr.T.P.van der Kooy
Zomer en Keuning
1953
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mens en medemens, een inleiding tot de sociologie
Dr.R.van Dijk
Zomer en Keuning
-
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Calvinisme en existentie-philosophie
J.M.Spier
Kok
1951
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mensen, fraude en de staat
G.Peter Hoefnagels
Ambo
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Bhagavad-Gita or the Lord,s song
Annie Besant
Theos.Publ.Soc.London
1906
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The wisdom of the Upanishats
Annie Besant
Theos.Publ.House Adyar ,   Madras
1919
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oepanisjads
Ir.J.A.Blok
N.Kluwer
1956
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Bhagawad Gita
Ir.J.A.Blok
N.Kluwer
1953
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het moderne Humanisme in Nederland
Dr.P.van Overzee
W.P.van Stockum & Zoon
1955
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Genius and the Goddes
Aldous Huxley
Chatto & Windus
1955
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oswald Kulpe  Einleitung in die Philosophie
August Messer
S.Hirzel in Leipzig
1923
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlandsche Baanbrekers der Wetenschap
J.C.Alders
Bigot & Van Rossum
1940
5,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erotiek in de lage landen : een geschiedenis
Dr.M.Timmer
Kok
1974
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Odysseus oder die zukunft der Philosophie
Fritz Heinemann
Bermann -Fischer Verlag  Stockholm
1939
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zekerheid der menschelijke kennins
Dr.B.J.H.Ovink
W.J.Thieme & Cie
1928
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De avondzon des Heidendoms : het leven en werken van den wijze van Chaeronea
J.J.Hartman
S.C.van Doesburgh te Leiden
1912
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Strafrechtspraak over Nederlanders in Turkije
Johannes Hendrik Kramers
A.H.Kruyt
1915, acad.proefschrift
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Pascal en zijne Gedachten
J.A.Cramer
H.ten Hoet
1905
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theorie en practijk van het Social Casework
Gordon Hamilton
Ploegsma
1952, met s.o.
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De natuurphilosophie en het Theisme
Hendrik Willem Smit
Oosterbaan & Le Cointre
1917, redelijk goede staat
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Argumentum Ontologicum ( Anselmus)
Dr.J.L.Springer
Van Gorcum
1947
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Spinoza, gezamelijke redevoeringen enz. ( 1932)
Dr.J.D.Bierens de Haan e.a.
De Erven F.Bohn
1933
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der wijsbegeerte
Prof.C.Bellaar-Spruijt
De erven F.Bohn
circa 1902
37,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Openbaring en rede in de Islamietische filosofie
Dirk Cornelis Mulder
Holland
1949 , acad.proefschrift
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De waarheid en hare kenbronnen
Mr.C.W.Opzoomer
J.H.Gebhard & Comp
1859
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De mens in zijn verhoudingen
Dr.A.L.Janse de Jonge
Erven J.Bijleveld
1956
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het spectrum der Philosophie
Dr.T.Goedewaagen
Handelwetensch.bibliotheek Leiden
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The making of Man , an outline of Anthropology
V.F.Calverton
Modern Library New York
1931
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Logica, grondslag en methode van wetenschappelijk denken
Dr.A.Vloemans
Leopold
1958, omslag beschadigd,verder prima staat
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De mens en zijn schaduw
Dr.Paul van Schilfgaarde
E.J.Brill
1941 , matige/redelijke staat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zelfstandige mens
Dr.Erich Fromm
Erven J.Bijleveld
1976, 7e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het monogame huwelijk
Mr.A.de Graaf
H.J.Paris
1933
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Homofilie,neurose en dwangzelfbeklag
G.J.M.van den Aardweg
Polak & Van Gennep
1967
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederland,s geestesmerk
J.Huizinga
A.W.Sijthoff
1946
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gemeenschapshuis voor werkeloozen
Jacq.Engels
Mij.Contact Amsterdam
voorkaft wat beschadigd, verder compleet
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Weltratsel und ihre Lofsung
Johannes Hauri
Conrad Stopnis Berlin
1911
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Helderzien-ons zesde zintuig -
P.Loose
D.Bolle
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
F.A.van Hall en zijne constitutioneele beginselen
Leendert Christiaan Suttorp
H.J.Paris
1932, acad.proefschrift
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mahatma Gandhi,s Welt-und LebensAnschauung
Willi Kobe
Rauken Hauses  Hamburg
1925
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte der Philosophie
Dr.phil.August Vogel
C.Bertelsmann   Gutersloh
1898, met onderstr.
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levensleer naar de beginselen van Spinoza
Dr.J.D.Bierens de Haan
Martinus Nijhoff
1900
150,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Absoluut Idealisme
Dr.J.A.der Mouw
A.W.Sijthoff
zachte band, 200 pagina,s, rug en voor-en achterkaft matig
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De onsterfelijke en de sterfelijke mens
F.van Raalten
Ambo
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De macht der suggestie
Dr.James Barley
Cohen Zonen
Cursus voor zelf-genezing
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De komende europeesche mensch
Prof.Walter Schubart
Eigen Volk Haarlem
omslag matig, boek prima
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De mens in de evolutie
Pierre Teilhard de Chardin
Het Spectrum
1963
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe mens : etappen van benadering in de moderne biografie
Prof.dr.A.Chorus
Leopold
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Persoonlijk magnetisme
Djorghi
Gebr.Graauw
1925
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hypnotisme
Djorghi
Gebr.Graauw
1925
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De opgroeiende dood : Zelfdoding door jongeren
Rene Diekstra
Ambo
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Isolement en bevrijding
Prof.Dr.J.Bastiaans
Balans
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Menschengestalt
Gerhard Gollwitzer
Ernst Klett verlag Stuttgart
1967
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Katastrofale
Dr.A.Trouw
Van Gorcum
1946
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die entwicklung des Christusbildes in literatur und kunst in der fruhchristlichen und fruhbyzatinischen zeit
Wouter Jacobus Antonius Visser
J.F.Carthaus  Bonn
1934 , acad.proefschrift
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Darwinismus und die Probleme des Lebens
Konrad Guenther
Friedrich Ernst Fehsenfeld  Freiburg i. Br.
1905
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dwaalwegen, de mens in het materialistisch en in het vitalistisch naturalisme
Dr.A.J.de Sopper
J.N.Voorhoeve
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding in metaphysica
Prof.dr. G.Heymans
Wereldbibliotheek
1933, met enkel onderstr.
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Moreel beraad , deel 1 en 2
Prof.Dr.L.J.van Holk
W.Gaade
1952, 2 delen
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geheime krachten in en om ons
Dr.James Barley
Cohen Zonen
Cursus voor zelf-genezing
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handelingen van het twintigste Nederlands Philologen-Congres
gehouden te Leiden op donderdag 1 en vrijdag 2 april 1948
J.B.Wolters
1948
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Adhandlung uber die Unsterblichkeit der Seele
Pietro Pomponazzi
Felix Meiner Verlag  Hamburg
1990
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oostersche en westersche levens-idealen /De bestemming der volkeren
Annie Besant
Theosophische uitgeverij
1908, 2  delen, resp.14 en 16 pagina,s
22,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praeformatie en Epigenese
Dr.J.A.J.Barge
H.E.Stenfert Kroese
1938, uitgesproken rede
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Diagnose van onze tijd
Karl Mannheim
A.W.Sijthoff
1947, redelijke staat
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwse wijsbegeerte
Dr.Fred.Sassen
Dekker & Van de Vegt
1932
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wij en anderen, inleiding tot de sociologie
Dr.K.van Dijk
A.Roelofs van Goor
twaalfde druk
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maatschappij, kerk en evangelie
Dr.W.Banning
Van Loghum Slaterus
1957
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Einleitung in die Philosophie
Wilhelm Windelband
J.C.B.Mohr Tubingen
1923
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschichte der Philosophie
Ernst v.Aster
Alfred Kroner Verlag Stuttgart
1951
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De levende gedachten van Darwin
Julian Huxley en James Fisher
Servire
1940
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Platon
Wilhelm Windelband
Fr.Frommanns Verlag Stuttgart
1923
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praludien, erster und zweiter band
Wilhelm Windelband
J.C.B.Mohr
1911 ( beide delen)
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zin van het leven in deze tijd
Prof.dr.J.Hessen
H.Meulenhoff
-
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie
Wolfgang Stegmuller
Springer Verlag  berlin
1969, band I, studieausgabe teil 1,2,3
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erotiek en huwelijksleven
Prof.Dr.M.C.van Mourik Broekman
A.W.Sijthoff
1932
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geslachtelijke voorlichting van onze kinderen
B.Premsela
Mulder & Co
1931
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Impotence. A cultural history
Angus McLaren
The University of Chicago Press
2007
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van Sappho tot de Sade.Momenten in de geschiedenis van de seksualiteit
Dr.J.Bremmer
Wereldbibliotheek
1988
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onderstromen en tegenliggers. wijsgerige reflecties bij het nieuws
Pieter van Hoof
Gooi en Sticht
1992
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gestructureerd en creatief leren denken met Mind Mapping
Peter Weiler
Zuidned.uitg.
1997
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Family Planning as part of Reproductive Health, including the HIV/AIDS aspects, in
Zimbabwe and Southern Africa door Douwe Arie Anne Verkuyl
FEBO druk Enschede
2003, acad.proefschrift
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dialoog kritisch bezien
A.W.Musschenga
Ten Have
1982, onderstr.
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Korte verhandeling God,de Mensch en deszelvs Welstand; Brieven van en aan Benedictus de Spinoza benevens de schrijvers vertoog over Het zuiver denken;
Ethica op de wijze der meetkunde behandeld ; Godgeleerd-Staatkundig Vertoog , alle door Benedictus de Spinoza
S.L.van Looy / H.Gerling
1897/1899, 4 delen, harde banden, compleet, prima staat
150,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oeuvres completes de
Blaise Pascal
Librairie Hachette Paris
1880, tome troisieme
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Descartes. Discours de la methode
Emile Faguet
Nelson Editeurs  Paris
1924
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wezen en bestemming van de mens, deel 1
Reinhold Niebuhr
W.ten Have
1951,harde band
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het grote boek van de Anonieme Alcoholisten in Nederland
div
Stichting A.A./B.B.  Hameland Press
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ethique Sociale, tome 1 : Les principes de la doctrine sociale
Arthur Utz
Universitaires Fribourg / Suisse
1960
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Menschenkennis en Levenswijsheid
Dr.C.J.Wijnaendts Francken
Wereldbibliotheek
1940
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Wille zur Macht - Friedrich Nietzsche
Reinhold Widter
Schwengeler Verlag Berneck
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Carolus Clusius, het merkwaardige leven van een pionier der wetenschap
Dr.Joh.Theunisz
P.N.van Kampen * Zoon
1939
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ideeen en problemen in Goethe,s Faust
Herman Wolf
De Erven F.Bohn
1922
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Philosophische erklarung der platonischen dialogue Meno und Hippias Minor
Dr.B.J.H.Ovink
H.J.Paris
1931
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De transcendentale vreemdeling
Dr.R.F.Beerling
W.de Haan
1965
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis der westerse filosofie
Bertrand Russell
Servire Katwijk
1984, 7e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Freud,s verleidingstheorie. Incest,Trauma,Hysterie
Dr.Francine Albach
Stichting Petra Middelburg
1993
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aboe Nidal bestaat niet. De mythe en de media
Mark Blaisse
De Arbeiderspers
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Naar een rechtsorde van de arbeid
M.Ruppert
J.N.Voorhoeve
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Armoede en verzorgingsstaat. Vierde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting
G.Engbersen, J.C.Vrooman, E.Snel
University Press Amsterdam
1999
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sociale vernieuwing en armoede
Agnes Elling en Raf Janssen
De Lekstroom te Nieuwegein
1990, cursusboek
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek natuurlijke dood. Over eenvoudig,warm en geinspireerd afscheid nemen
Nicholas Albery , Gil Elliot en Joseph Elliot
Educare te Drachten
1998, enkele onderstr.
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding
Dr.K.F.Proost
Drukkerij Laverman Drachten
1941
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historia Philosophiae Graecae
H.Ritter et L.Preller
Gothae Sumptibus Friderici Andreae Perthes
1898
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Berichten uit de schemering
Herman ten Berge
Intro Nijkerk
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopt leerboek der schoolhygiene
A.Mellink
W.J.Thieme
1936,vijfde druk, met aantekeningen
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht problemen oplossen
Jeroen Hendriksen
H.Nelissen
1997, 6e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tao Teh King  van
Lao Tse
Theosofische Uitg.Maatschappij
1910, met aantek.
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nooit meer zenuwachtig
Harry W.Bondegger
D.Bolle
derde
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hypnotisme. Populair beschreven door
Stephen Martin
A.W.Segboer,s Uitg.Maatschappy
-
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat is existentialisme ?
Dr.Bernard Delfgaauw
Het Wereldvenster
1966
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De neurotische persoonlijkheid van deze tijd
Karen Horney
De Spieghel
1951
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Servant Leadership for Slow Learners
J.David Lundy
Authentic Lifestyle
2002
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mentoring. The Promise of Relational Leadership
Walter C.Wright Jr.
Paternoster Press
2004
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Family. A Christian Social Perspective
Lisa Sowle Cahill
Fortress Press
2000
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beyond family values. A Call tot Christian Virtue
Cameron Lee
InterVarsity Press
1998
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Studies over argumentatie
Frans H.van Eemeren en Rob Grootendorst
Boom
2001
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Guide through the Theory of Knowledge
Adam Morton
Blackwell Publ
2003
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Blackwell Guide to Ancient Philosophy
Christopher Shields
Blackwell Publ
2005
22,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geschiedenis van de westerse filosofie
Bertrand Russell
Servire
2000, 19e
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het licht der rede. De Verlichting in brieven,essays en verhalen
Cyrille Offermans
Contact
2000
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tussenspel der redelijkheid
Ph.de Vries
Querido
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Essentials of Mysticism and other essays
Evelyn Underhill
J.M.Dent & Sons  London
1920
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verloving en huwelijk in vroeger dagen
Prof.Dr.L.Knappert
Meulenhoff
1914
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Amerikaanse denkers
Dr.Tj,de Boer
De Erven F.Bohn
1934
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theorie des kommunikativen Handelns , 2 banden
Jurgen Habermas
Suhrkamp
1987/ 1988, 2 delen,compleet
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Neue Unubersichtlichkeit
Jurgen Habermas
Suhrkamp
1985
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De tweede drijfveer. Geschiedenis van de seksualiteit
Reay Tannahill
Het Spectrum
1982
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Surviving and Other Essays
Bruno Bettelheim
Vintage Books
1979
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat heeft de filosofie met God te maken ?
H.J.Heering
Meinema
1998
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte
R.Casimir
Goede en Goedkoope lectuur
1932, resp.362 en 284 pag
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven met oorsuizen
Dr.Franz-Josef Ganz
La Riviere-Voorhoeve
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ergonomie. Mens en werk
P.A.van Wely en P.J.Willems
Kluwer
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zorg : een kwestie van tijd. Afstemming van zorgverlening en  organisatie op tijdsperspectieven van clienten
Gabrielle Verbeek
Elsevier Gezondheidszorg
2011
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verbinden en loslaten. organiseren van het primaire proces
Gerrit Damhuis / Peer Elshout/ Kees Verschure e.a.
Universiteit van Tilburg
2007
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grip op tijdelijk leiderschap
div
Eiffel
2008
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Middenmanagement. Functie in ontwikkeling
Petrus Franciscus Maria Elshout
Universiteit van Tilburg
2006, acad.proefschrift
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kunst van het ondernemen op basis van Ondernemingsprocesbeheer
Truus Koppelaar, Piet Mars en Ton van der Veldt
Kluwer
2004
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
A Manual of Ethics
John S.Mackenzie
University Tutorial Press  London
1935
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hedendaags Marxisme
L.de Jong
De Arbeiderspers
1937, soc.studiebibl.
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mode.Een filosofisch essay
Lars Svendsen
Ten Have
2004
7,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oogheelkunde voor de algemene arts
Dr.G.F.Rochat en Dr.H.M.Dekking
J.Noorduijn en Zoon
1956
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Afstammingsleer
Dr.A.Schierbeek
Servire
1952
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het leven boven de ziekte uittillen.
Mieke Grypdonck
Spruyt,Van Mantgem & De Does
1999
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik ben verdwaald of : Dementie, wat is dat ?
A.Hoogerwerf
Verpleeghuiscentrum Zutphen
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het refrein is Hein. Dagen uit een verpleeghuis
Bert Keizer
SUN
vijfde, 1995
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bacterienjagers.Figuren uit den strijd tegen het oneindig kleine
Paul de Kruif
H.P.Leopold
zesde
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
het Zonnehuis Tachtig jaar Toekomst  1921-2001
Martin Boekholdt e.a.
Vereniging Het Zonnehuis
2002
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De intelligentie van het krantenlezend publiek
Dr.K.Baschwitz
E.J.Brill
1948, uitgesproken rede bij hoogleraarschap
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
The Central Questions of Philosophy
A.J.Ayer
Weidenfeld and Nicolson
1973
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nooit meer zenuwachtig.Handleiding tot zelfgenezing
Harry W.Bondegger
D.Bolle
derde
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Driehoekhuwelijken en vrije verlovingen ?
D.L.Daalder
J.Ploegsma
1932,ouderdomssporen
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus door Charles Darwin
Dr.H.Hartogh Heys van Zouteveen
Gebr.E.& M.Cohen
1884, 2 delen in 1 band, ruim 513 pag ( op rug een 1 vermeld), derde druk
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Darwin-mysterie
John Darnton
Karakter uitg.
2007
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ideen zu einer Integralen Anthropologie
Prof.dr.Karel Macha
Sigmund Bonk
1991
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hegel.Denkgeschichte eines Lebendigen
Gustav Emil Muller
Francke Verlag Bern
1959, met s.o., paar onderstr., prima staat
27,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Erfahrung der Wirklichkeit
Christoph Dietrich Muller
Gutersloher Verlagshaus Gerd Mohn
1978
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voltaire.Burger en edelman
Dr.Ph.de Vries
F.G.Kroonder
6,50
1951
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hedendaagsche wijsbegeerte, gestalten en stroomingen
Dr.Herman Wolf
H.J.W.Becht
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Allgemeine Geschichte der Philosophie
Wilh.Wundt,Herm.Oldenberg,Ignaz Goldziher u.a.
B.G.Teubner
1909, Die Kultur der Gegenwart, teil 1, abteilung V
17,50