Dit is pagina:  prakt.theologie / toegepaste godsdienstwetenschappen
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat God verenigd heeft.....
Gustave Thibon
Pax
1951
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Homofilie, status of stigma
Dr. H. Bade
T. Wever
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Huwelijk en echtscheiding in bijbel en moderne samenleving
Dr. J. Rinzema
De Graafschap
1961
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dochters van Debora
Peter Bot
Kok
1994
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Blinden: mensen als iedereen
Johan van den Berg
Zomer en Keuning
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tussen heilige en helleweg
Auke Jelsma
Boekencentrum
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Niets vrouwelijks vreemd
T. van der Roest - Kleinmeijer
T. Wever
1980
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het zwijgen doorbroken
Caroline Vander Stickele
Lannoo
1989
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het huwelijk in het O.T.
Dr. K. Dronkert
Sijthoff
1957
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wij en de anderen
Ds. M.P. van Dijk
Kok

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ken den Heere in al uwe wegen
E. Schrenk
Kok
1910
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verachtering in de genade
Dr. J.R. Beeke
De Banier
1987
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De laatste levensfase deel 1, 2 en 3
Paul Sporken, Joop Michels en Willem Berger
Ambo
1973/72
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mijn moeder weet mijn naam niet meer
Marinus van den Berg
Kok
1995
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verlengd bestaan
Anne Biegel/ Heleen Swildens
Gottmer
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Omtrent de dood
G.F.J. Bouritius e.a.
Romen
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dagen van na- bestaan
Joke Forceville - van Rossum
Ambo
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De pastor aan het sterfbed
Margaretta K. Bowers e.a.
Dekker en van de Vegt
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christen en crematie
Th. Delleman
Boekencentrum
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over de laatste dingen : tussen sterven en opstanding
Dr. K. Dijk
Kok
1955
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Heaven and Hell
Edward Donnelly
The Banner of Truth Trust
2001
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ziekenbezoek
Ds.J.J. van Eckeveld
Den Hertog
1990
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De duisternis voorbij
Angie Fenimore
A.W. Bruna
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dood heeft niet het laatste woord
Helmut Gollwitzer
Ten Have
1975
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sterven is heel anders
Johann Cristoph Hampe
Ten Have
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gekozen dood
Helen Hosier
Novapres

5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De milde dood
Th. Indewey Gerlings - Huurman
Bert Bakker
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De eeuwigheid in ons hart
Robrecht Michiels
Patmos
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kunst van het ziek zijn
Ds. J. Overduin
Kok
1973
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Na de dood... leven in God
Norman Pittenger
Ten Have
1982
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Toegenomen verantwoordelijkheid
Dr. P.J. Roscam Abbing
Callenbach
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarheid en illusie
Dr. P.J. Roscam Abbing
Callenbach
1972
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ziekenhuispastoraat in de kinderkliniek
W.F.O.E. Stange ( proefschrift)
Rodopi
1981
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zorg jij dat ik niet meer wakker word?
Klazien Sybrandy/ Rob Bakker
Anthos
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aarde of vuur
Ds. A.J. den Tonkelaar e.a.
Callenbach
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De doden weten niets
C. Vonk
T. Wever

3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Sterven te vroeg of te laat
Ton Valkenburg
Kok
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dienst der genezing in de Kerk
Bernard Martin
W. ten Have
1955
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ervaren van innerlijke genezing
Ruth Carter Stapleton
Kok
1982
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Erfzonde en vrijheid
Dr. J.M. Hasselaar
Boekencentrum
1953
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het zedelijk oordeel
G.J. Heering ( proefschrift)
Sijthoff
1906
9,00 ( compleet,matige staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vergelden en vergeven
Dr. E.L. Smelik
D.A. Daamen
1943
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verzoening
Prof.Dr. A.M. Brouwer
Neerbosch
1947
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Algemene genade
Dr. J. Douma
Oosterbaan
2e druk
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Worden alle mensen gered?
Andreas Symank
Boekencentrum
1989
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hij voor ons, wij voor Hem
Dr. B. Wentsel
Kok
1973
4,00 ( met onderstrepingen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Fonteinen van vreugde
Dr. P. Smits
Kok
1995
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een gewenste dood
H.M.Kuitert
Ten Have
1981
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wij zijn niet machteloos
Dr.Okke Jager
Ten Have
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De goede tijding van het wereldeinde
Charles Brutsch
Boekencentrum
1962
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven in de tussentijd
Dr.R.W.M.Croughs
T.Wever
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De laatste drie minuten
Paul Davies
Contact
1994
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op de grenzen van de eerste en de tweede wereld
J.Dekker
Kok
1905
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
,s Werelds ellende ,s Werelds ondergang
E.Dorschler
Internat.Zendingsgenootschap
1931
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Over de laatste dingen : het einde der eeuwen
Dr.K.Dijk
Kok
1952
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het einde der tijden
M.F.Elling
Meulenhoff
1997
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bezinning en bezieling
Dr.W.Jacobs de Haan
Semper Agendo
2e
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Interview met de tijdgeest
Okke Jager
Kok
1956
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dag breekt aan....
Lance Lambert
Chai pers
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het boek Armageddon
Peter Lemesurier
Elsevier
1984
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het diepste woord
G.G.de Kruijf
Ten Have
1984
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Op weg naar een nieuwe wereld
Hal Lindsey
Novapres-Laren
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Das Zeitproblem in 20-Hahrhundert
H.Barth u.a.
Francke Verlag Bern
1964
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tijd en eeuwigheid
Dr.P.D.Chantepie de la Saussaye
De Erven F.Bohn te Haarlem
1908
12,50  ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Levensbericht van Daniel Chanpetie de la Saussaye
J.J.van Toorenenbergen
E.J.Brill
1874
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Fokke Sierksma
Konstapel te Groningen
1978
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dood als straf
Lize Stilma
Ten Have
1994
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vrouwen als u en ik
A.M.de Moor-Ringnalda
Kok
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Seelsorge
Hans Asmussen
Chr.Kaiser Verlag  Munchen
1935, 3 e oplage
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelische Seelsorge
Walter Uhsadel
Quelle und Meyer  Heidelberg
1966
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Liebhaftigkeit des Wortes ( Adolf Koberle)
Otto Michel und Ulrich Mann
Im Furche Verlag   Hamburg
1958
9,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Innerlijk leven
P.H.Hugenholtz Jr.
Van Holkema en Warendorf
1907
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ziel
Prof.August Bier
Leopold
1961
6,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Praktische zielszorg
Dr.Th.Bovet
Boekencentrum
1952
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alles nieuw
Th.Delleman
T.Wever
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Theologia Reformata
H.Bout, Prof.dr.J.Severijn e.a.
betreft driemaandelijks tijdschrift
jaargang 1958 t/ m 1969 ( ingebonden)
50,00 euro ( compleet)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven en dood in Hoger hand
Dr.J.Hoek
De Groot Goudriaan
1988
4,50
titel
auteur
uitgever
prijs
druk
De dienst der genezing
Dr.K.J.Kraan en drs.P.C.van Leeuwen
De Tijdstroom te Lochem
1970
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Help jij dat ik verder mag leven ?
Ir.L.G.van Esterik ( red.)
J.N.Voorhoeve
3,50
1985
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Huwelijk : een gave en een opgave
Ds.P.Molenaar
HG+B.V.- Krimpen aan den Ijssel
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geloof en geneeskunde
Dr.M.J.Elzinga
T.Wever
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ook wij zijn homofiel
Twee dominees
Bosch en Keuning
1971
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zonder stralenkrans, over het verklaren van religieuze verschijnselen
Dr.L.Leertouwer
Universitaire Pers Leiden
1980
4,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Heilung der Kranken als Dienst der Kirche
Bernard Martin
Friedrich Reinhardt AG  Basel
1954
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Seelsorge im Vollzug
Eduard Thusneysen
EVZ-Verlag Zurich
1968
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verkundiging, Seelsorge und gelebter Glaube
Eduard Steinwand / Manfred Seitz
Vandenhoeck und Ruprecht  Gottingen
1964
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De emancipatie der vrouw, beschouwd in het licht van Gods woord
J.P.Tazelaar, predikant te Weesp
Boekdrukkerij De Vecht te Breukelen
1900
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doop en adoptie
Prof.Dr.L.Doekes
H.A.van Bottenburg NV
1970
4,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lifter of reisgenoot ?  Ontmoeting tussen kerk en geestelijk gehandicapten
R.Hovenga
Kok
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lieve Landgenoten
Nico ter Linden
Gooi en Sticht
1979
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Biecht en private zondebelijdenis
dr.Ph.J.Huijser
Kok
1980
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het recht van den kinderdoop
Joh.Jansen
Kok
tweede
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leven in meervoud
Dr.J.H.van den Berg
Callenbach
vierde
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielszorg aan maatschappelijk getypeerde mensen
Dr.M.H.Bolkestein e.a.
Boekencentrum
1959
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Euthanasie
J.Douma
De Vuurbaak
1973
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zou ik niet mijn moeder eren : Ach,wat deed zij niet voor mij ?
Mary Michon
Ten Have
1994
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Suidcide : wat is er tegen ?
H.M.Kuitert
Ten Have
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De bekeering
Ds.H.van Elskamp
J.Niemeijer
1946
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voor wie is de verzoening met God  door Christus ?
Ds.J.G.Feenstra
Kok
-
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Hart & Huis : een pleidooi voor terugkeer naar het traditonele moederschap
Debra Evans
Medema
1990
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Man en vrouw : betekenis en mysterie van de sexualiteit naar bijbelse visie
Otto A.Piper
Wever
1954
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Biecht en twee andere lezingen
Dr.P.Stegenga
Breedee
1932,ouderdomssporen
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Opwekking die wij nodig hebben
Oswald J.Smith
Stichting Volle Evangelie Zending
met s.o.
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bewogenheid voor zielen
Dr.Oswald J.Smith
Stichting Volle Evangelie Zending
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het aandeel van den duivel
Denis de Rougemont
Holland
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ziel der samenleving
S.H.J.James
Korteweg en Stemerding
circa 1950
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Menschen in nood
A.Ringnalda
S.J.P.Bakker
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het mythologische, het theoretische en het bijbelse wereldbeeld
Dr.T.Dokter
Boekencentrum
1951
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
God,Freedom and Evil
Alvin Plantinga
William B.Eerdmans
1974
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Problemen van liefde en huwelijk
Prof.dr.H.van Oyen
W.de Haan
1959
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat dunkt U van de Mens ?
Dr.W.Banning
Van Loghum Slaterus
1936
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Daemonische invloeden in ons leven
Dr.A.de Bondt
J.N.Voorhoeve
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Huwelijksgeluk
Otto Funcke
H.A.van Bottenburg
vert.door P.Warmenhoven, rug wat los
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kinderdoop en de H.Schrift
J.Louw
W.Modderman te Sneek
1944
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wie moet gedoopt worden ? en Waarin bestaat de doop ?
R.Pengilly, vert.door G.Velthuijsen
Baptisten Gemeenten in Nederland
1938
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zielsproblemen van deze tijd
Prof.Dr.C.G.Jung
J.M.Meulenhoff
1940
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Europese nihilisme
Dr.F.de Graaff
Holland
1956
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gebedsgenezing en masse
Dr.F.A.Nolle
Zomer en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het gevecht om de vijand. bijbels omgaan met een onwelkome bekende
Wim Overdiep
Ten Have
1985
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gewonde genezer. Christologie vanuit het perspectief van vrouwen in verschillende culturen
Manuela Kalsky / Theo Witvliet
Ten Have
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de Godsdienstsociologie.
Dr.G.Dekker
Kok
1987
3,50 ( aantek/ onderstr)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding tot de studie van Godsdiensten.
Dr.D.J.Hoens, Dr.J.H.Kamstra en Dr.D.C.Mulder
Kok
1985
3,50 ( aantek./onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dubbelkomeet
Klaas Kijker
Eburon
1988
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kennen jullie elkaar ? Over huwelijk en relaties
Prof.dr.W.H.Velema
Boekencentrum
1992, tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik heb geen mens, de anonieme pastorale relatie
dr.J.Firet en dr.J.Hendriks
Boekencentrum
1986
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De kunst van ziek zijn en van het omgaan met zieken
Anker Aggebo
Boekencentrum
1959
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zo,n wonderlijke club. 75 jaar Bond tegen het vloeken. Gedenkboekje 1917-1992
Dr.J.H.van de Bank en Hans Werkman
-
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Yoga en Transcendente Meditatie
Drs.Henk van Rhee
EO
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De gaarde een woestijn ?  Boek en handleiding
Drs.Hans Breunese en Drs.Evert Jonker
Boekencentrum
1991
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als het water bitter is. Evangelisch denken en de milieucrisis
Evert van der Poll / Janna Srapert
Merweboek
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die Ordnung Gottes und die Unordnung der Welt
Wilhelm Menn
Furche Verlag
1948,  Amsterdamer Okumenisches Gesprach 1948
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Eerherstel van de deugd
Prof.dr.G.Brillenburg Wurth
Kok
1958
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geboorten-regeling ?
G.Visee
Oosterbaan
1961
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waar is God, als ik pijn heb ?
Philip Yancey
J.N.Voorhoeve
1981
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het vergaan der wereld
C.Flammarion
W.J.Thieme & Cie
derde
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Als je goed luistert,hoor je ze huilen.geschreven portretten van verpleeghuisbewoners
Mia Duijnstee
Intro Nijkerk
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bouwen aan een gelukkig huwelijk
Lawrence J.Crabb Jr.
Gideon
1986
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schepping of evolutie
Drs.J.A.van Delden
Oosterbaan & Le Cointre
1977
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verlichte tranen
Ruth Rimaris
J.J.Groen
1995
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zinvolle relaties
Greg Officer
Kok
1992
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verder na incest
Carla van Lichtenburcht, Willeke Bezemer en Woet Gianotten
Ambo
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het 60-minuten huwelijk
Rob Parsons
Gideon
1997
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus van Nazareth-hoop van de armen
Luise Schottroff / Wolfgang Stegemann
Ten Have
1982
3,50

 

i