Dit is pagina:  exacte wetenschappen / wiskunde mechanica
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van nul tot oneindig
Dr. E. Schneider
Bibliotheek Alg. Ontwikk. Antwerpen

7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Volgens Bartjens....
A.P. van Leeuwen
H.J.W. Becht
plus minus 1955
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vademecum des Mechanikers
Joh.Gustaf Bernoulli
Gotta, scher Verlag
1847
50,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs

Leerboek der Mechanische Technologie, deel 2 Textielnijverheid
L.A.van Royen en I.P.de Vooys
J.Noorduyn
1925
32,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Teekenen voor kinderen ( 2 delen)
J.J.Meijer en G.Makkes van der Deijl
Ten Brink
deel 1 ( 3e), deel 2 ( 2e)
100,00( 2 delen samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het al-ler-eer-ste-re-ken-boek
D.van Pelt
D.Mijs te Tiel
1912
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Georgrafische omzetsegmentatie in de jaarrekening
Dirk Hendrik van Offeren
-
2002, proefschrift
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Euclid,s conception of ratio
Edward Bernard Plooij
W.J.van Hengel te Rotterdam
1950, acad.proefschrift
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mechanica met opgaven/antwoorden
Dr.P.Doornenbal en Dr.F.W.Nijhoff
W.E.J.Tjeenk Willink
1939
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Leerboek der vlakke driehoeksmeting met vraagstukken
Dr.A.van Thijn en M.L.Kobus
J.B.Wolters
1947, 20e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vlakke- en boldriehoeksmeting voor zeevaartscholen
P.L.de Vries
J.Noorduyn te Gorinchem
1927, met potl.aantek.
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken
J.Versluys
P.Noordhoff
1942
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontwakende wetenschap. Egyptische,Babylonische en Griekse wiskunde
B.L.van der Waerden
P.Noordhoff
1950, Hist.bibl.voor de exacte wetenschappen deel VII
40,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs