Dit is pagina:  prakt.theologie / zendingswetenschappen
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zendingspanorama
Dr. J. van Bruggen
H.A. van Bottenburg N.V.
1976
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De stereotypering voorbij  (religieus pluralisme)
o.a. Andre Droogers
Boekencentrum
1997
8,50 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reformatie en zending
Drs. L.J. Joosse
Oosterbaan
1988
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
....ik zag een kerk
Dr. J.C. Gilhuis
Kok
1979
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ik volg mijn roeping na
C.A. Groenewold
RTT Zwolle
1999
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Geesten, Goden en getuigen
Dr. Christiaan G.F. de Jong
Kok
1991
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Lichtdragers in een donkere wereld
Iz. van de repe
Buyten en Schipperheijn
1967
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het Animisme der Indonesiers
Alb.C.Kruijt
Ned.Zendingsschool
-
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zending en het Indonesisch nationalisme
Dr.J.A.Verdoorn
Vrij Nederland ( volkpeadog.bibl.)
1945
4,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een wonderbaar werk en een wonder
Legrand  Richards
Desert Book Compagny   Utah
1958
7,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze blijvende opdracht
Dr.I.Enklaar
Kok
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
"Scoone dingen sijn Swaere dingen
"Dr.L.J.Joosse
Groen
1992
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Vader Schneller, een patriach der evangelische zending in het heilige land
Pastor Ludwig Schneller,predikant te Keulen / R.Freudenberg
J.M.Breedee te Rotterdam
1908
10,00  ( magnifiek mooie voorkaft)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Welken zegen geeft de arbeid voor de Zending aan Predikanten en Gemeenten ?
D.Gustav Warneck vertaald door J.J.L.Duyvendak
C.H.E.Breijer te Utrecht
1893
10,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De heerschappij van Christus en de zending
Dr.A.G.Honig Jr.
Kok ( theologie en gemeente)
1973
3,50 ( lichte potl.aanw.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christus of Boeddha  ( 2 delen)
Hon.W.Morrow
D.A.Daamen
-
8,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
William Carey de grondlegger der hedendaagsche zending
Dr.Ir.H.G.van Beusekom
J.N.Voorhoeve
4,00 ( leren rug, harde kaft)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Om te gedenken  -- 25 jaar Geref.Zendings-bond
Bestuur Zendingsbond
A.van Barneveld Drukkerij Hoogland te Delft
1951
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat de Heilige Kris vertelde
J.H.Blinde
Nederl.Zendingsver.
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een weg in de wildernis
gedenkboek ter gelegenheid van 25 jr zending Irian Jaya door de Gron.kerken
-
1982
3,50 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot dankbaarheid genoopt
25 jaar zendingsarbeid op Soemba
Kok
1927
5,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Te goed voor de hel en te slecht voor de hemel
H.J.Trommel
Hovens Greve te Steenwijk
1975
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jali,s van de Pasvallei -- een bergstam in kontakt met het Evangelie
Drs.C.Fahner
De Banier
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zending in Nederland
Missonaire roeping van de gemeente
Boekencentrum
1970
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Van heiden tot christen
Dr.Alb.C.Kruyt
Zendingsbureua Oegstgeest
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Enkel aspecten van het probleem der Godsdienstvrijheid
Dr.J.Verkuyl
Kok
1948
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Genoeg moet ook genoeg zijn ( TEAR Fund)
Drs.J.van Barneveld
Kok
-
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Doorbraak in de zending ?
Prof.dr.S.U.Zuidema
T.Wever
-
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tuu,Kau en de witmensen
Peter R.Baas
Kok Voorhoeve
1998
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en volk in de Duitse Zendingswetenschap
J.C.Hoekendijk
Kampert&Helm te Amsterdam ( bijdrage tot de zendingswetenschap)
-
12,50 ( met onderstr.)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze Zendingsvelden   Posso ( midden-Celebes)
Dr.N.Adriani
Boekhandel van den zendingsstudie-raad
1919
12,
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
1901-1926 De gereformeerde zendingsbond na 25 jaren
Gedenkboek door Ds.W.Bierhaar
S.S.Korthuis
1926
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Langs heggen en wegen
A,Ringelberg
ZDA
1947
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Economie van de eerbied
Roelf Haan
Meinema
2005
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Christianity, Poverty and Wealth
Michael Taylor
SPCK
2003
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Nederlands Nieuw Guinea een land in opbouw
P.Kasberg
J.N.Voorhoeve
-
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kruis en Korwar : een honderdjarig vraagstuk op Nieuw Guinea
Drs.F.C.Kamma
J.N.Voorhoeve
1953
8,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Mulai Dari Musa Dan Segala Nabi : beginning with Moses and all the prophets
Dr.Andar Ismail
PT BPK Gunung Mulia
1996
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze zendingsvelden : Posso ( Midden-Celebes), Midden-Java ten zuiden en West-Java
Dr.N.Adriani ,  D.Pol en M.Lindeborn
1919
Zendings-studie raad
17,50 ( 3 dln samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handelen en denken in dienst der zending , 2 dln
Mr.S.C.Graaf van Randwijck
Boekencentrum
1981
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk Steeds Opnieuw
Paul van der Harst
Raad voor de Zending
1991
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Evangelisatie in de tachtiger jaren
W.J.Bouw
Echo
1982
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ga heen en verkondig,twintig eeuwen christelijke zending
Waldemar Augustiny
Zomer en Keuning
-
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zending en het Indonesisch nationalisme
Dr.J.A.Verdoorn
Vrij Nederland
1945
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Salamat, de dochter van koppensneller uit Borneo vertelt haar levensgeschiedenis
Rosa Kuhnle-Degeler
In-en Uitwendige Zending
-
9,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schetsen en herinneringen : 25 ste gedenkjaar der Friesche zending
K.van Dijk
De Motor te Sneek
1925
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedenkboek der Friese zending 1900-1950
H.van Koningsveld
De Motor te Sneek
1950
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Alternatieve Zending : Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) en de verbreiding van het Christendom in Nederlands-Indie
Hommo Reenders
Kok
1991
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Rekenschap van ons Rentmeesterschap
J.Dankers
Reformatorische  Hulpaktie Woord en Daad te Gorichem
1983
8,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Inlander en de Zending
Alb.C.Kruyt
J.H.de Bussy
1907, vier lezingen
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk
Jan Cornelis Gilhuis
Kok
1955, acad.proefschrift
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding in de Zendingswetenschap
Dr.J.H.Bavinck
Kok
1954
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopt overzicht van de huidige stand van het Zendingswerk der Verenigde Nederlandse
Zendingscorporaties door C.B.Rijnders
Zendingsbureau Oegstgeest
1948
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Geest als missionaire beweging
Dr.J.M.van ,t Kruis
Boekencentrum
1997
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze kerk Zendingskerk
Prof.dr.J.H.Bavinck
Kok
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Getuigen en redden : handleiding bij de studie der inwendige zending
Dr.O.Norel
G.J.A.Ruijs
potl.onderstr.
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zending in een gistende wereld
Dr.K.J.Brouwer
G.J.A.Ruys
1961
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods Ploegschaar, schetsen over het Chineesche zendingsveld
D.Krijger
Oosterbaan
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gedenkboek zending der Gereformeerde Kerken van Zeeland,Noord-Brabant en Limburg
in Magelang en Temanggoeng  1912-1937
door A.C.Heij
1937
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Medewerkers in gehoorzaamheid
Mr.S.C.Graaf van Randwijck
Conferentie Internat.Zendingsraad
1947, matige/slechte staat, wel compleet
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Protestantsche Zending, monographieen
Dr.A.M.Brouwer e.a.
Hollandia
circa 1920
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De oorsprong van de priestertaal in Poso
Alb.C.Kruyt
Noord/Holl. Uitg.mij
1933 Kon.Akademie van Wetensch.
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Deelgenoten in verantwoordelijkheid : Nabetrachting op het Algemeen Zendingscongres op Woudschoten
10-13 mei 1949  door Dr.J.C.Hoekendijk
Ned.Zendingsraad
1949
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Eerste Schreden .Bladzijden uit de Oud-Hollandsche Zendingspraktijk
Dr.A.M.Brouwer
M.Wyt & Zonen te Rotterdam
1916, 110 blz , compleet,achterkaft los
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De ontwikkeling der inwendige zending in Nederland
Jhr.M.C.T.van Lennep
Boekencentrum
? , rode kaft, 107 pagina,s, lichte potl.onderstr.
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zending en volksleven in Nederlands-Indie
Dr.H.Th.Fischer
W.E.J.Tjeenk Willink
1932
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zending en tolerantie
Dr.E.Jansen Schoonhoven
Boekencentrum
1962 , uitgesproken rede
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De zending en het Indonesisch Nationalisme
Dr.J.A.Verboom
Vrij Nederland
1945
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kiekjes uit de Soendalanden
B.Alkema
Boekhandel van den Zending-Raad te Den Haag
1914, 2e druk, redelijke staat
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handleiding voor Zendingsonderwijs
D.J.Coumou en N.Heertjes
J.B.Wolters
1942
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De nieuwe heirweg
A.G.Barkey Wolf
Holland
1933
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
26 jaren op het zendingsveld
A.Merkelijn
D.A.Daamen
1941
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Prolegomena van Protestantsche Zendingswetenschap
Dr.F.E.Daubanton
Kemink & Zoon
1911
150,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inwendige Zending, deel `1, 3 en 4
J.de Jager,evangelist te Wedde
De Lampon te Utrecht / Gebr.Groenemeijer
1932
4,00 per deel ( 3 voor 10,00)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het ontwaken van China en het Christendom
Dr.Ir.H.G.van Beusekom
Inwendige en Uitwendige Zending
6 platen en portretten
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De daad bij het Woord.Zendingswerk in Suriname
Johan J.van der Veer
Bosch & Keuning
1968
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Posso-Zending  Onda,e. Een zedingspost voor de afdeelingen
Appingedam en Onderdendam
Gebrs.Hoving te Groningen
1912
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Dit wonderlijke werk. deel 1 en 2 ,compleet
Dr.F.C.Kamma
Raad voor de Zending
1976
32,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een vakkracht in het Koninkrijk. Kerk-en zendingshistorische opstellen
Dr.Chr.G.F.de Jong
Groen
2005
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap
Dr.J.Verkuyl
Kok
1975, met onderstr.
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Die afgebreekte skeidsmuur weer opgebou !
Johannes Cornelius Adonis
Rodopi
1982, academisch proefschrift
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Earthen Vessels. American evangelicals and foreign missions, 1880-1980
Joel A.Carpenter and Wilbert R.Shenk
William B.Eerdmans
1990
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ambtstrouw / Geestelijk Leiderschap
Ds.J.H.C.Kamsteeg/Dr.H.Stoel
Ver.tot bev.inwendige zending
1937
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Waarom zending, juist nu ?
Dr.H.Kraemer
Boekencentrum
1938
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Tot de einden der aarde. Vijf ware verhalen uit de wereldkerk
Ir.C.Ch.C.J.Swaan-Koopman
Raad voor de zending
1960
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Maar eens zei ik ja. Liber Amicorum voor drs.H.Bootsma
Drs.M.B.Jongeneel-Touw
eigen beheer
1992
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wederkerigheid in het diaconaat ? Diaconale begripsvorming en relatievorming in het oecumenisch diaconaat
Lutzen Piet Miedema
Narratio
2005, acad.proefschrift
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Missiologie. II Missionaire theologie
Dr.J.A.B.Jongeneel
Boekencentrum
1991
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Der Nomos Chinas und das Evangelium
Dr.theol.Gerhard Rosenkranz
J.C.Hinrich
1936
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gods wereldhuis. Voordrachten en opstellen over de geschiedenis van zending en oecumene
Dr.J.M.van der Linde
Bolland
1980
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
En allen die geloven zijn Abrahams geslacht
Anton Wessels
Ten Have
1989
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze Zendingsvelden IV. Midden-Java ten zuiden
Ds.D.Pol
Stichting Hoenderloo
1939, 2e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia,Timor en Medan
W.A.Zeydner
Boekencentrum
1948
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Jezus zien., hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen
Anton Wessels
Ten Have
1986
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een vondeling in Papoealand
Albert Zaaier
-
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Een zendingspost  Pendolo ( Centraal-Celebes)
Alb.C.Kruyt
M.Wyt & Zonen
1910
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Groot vertelboek van de Zending
S.Douma en M.C.Capelle
Bosch en Keuning
-
5,00 ( losse omslag beschadigd)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk, drijf de zending !
J.van der Hucht
Boekencentrum
1947
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De boodschap van Jerzulem
B.M.Schuurman en Dr.H.Kraemer
In-en uitw.zending
1928, wereldzedings conferentie april 1928, met drie platen
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zending, in een wereld in nood
Prof.dr.J.H.Bavinck
Zomer & Keuning
derde uitgebreide druk
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
1901-1926  De gereformeerde zendingsbond na 25 jaren
Ds.W.Bieshaar
S.S,Korthuis
1926
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De akker is de wereld
Ds.D.K.Wielenga J.Dzn
Ton Bolland
1971
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kerk en Zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk ( 1912-1975) een plaatsbepaling
Pieter van Gurp
AcaMedia Haarlem
1989.acad.proefschrift,gepl.
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De Hoop der Volkeren
W.Richter
Intern.Zendingsgenootschap Amersfoort
-
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De strijd voltooid !
A.Ringelberg
Int.Zendingsgen.ZDA
tweede
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De dienst der goede engelen benevens de oorsprong,het werk en de bestemming van de satan
L.R.Conradi
Internat.Traktaat Genootschap
1909
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De komende Christenvervolging
E.Dorschler
Internat.Zendingsgenootschap
1924,3e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De leidende ster
E.Dorschler
Internat.Zendingsgenootschap
1930,tweede
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Zending in de moderne wereld
John R.W.Stott
Oosterbaan & Le Cointre
1978
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stroomen van levend water
Ruth Paxson
Zoeklicht boekhandel Zeist
1932
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Het geestesleven der natuurvolken
H.Kluin
In-en uitw.zending
1924
4,50