Dit is pagina:  exacte wetenschappen / aardrijkskunde geologie
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De globe
Norbert Jaques
Atlanta
1944
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wereldgids,bevattende alle kaarten van landen
-
Kompas   v/d NV J.Smulders
3e
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
King, aardrijkskundig nieuws
-
Kingfabrieken Tonnema NV te Sneek
-
4,00 ( 12 kaarten in map-- compleet)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De rijkdommen der aarde ( econon.aardrijksk.)
Dr.Juri Semjonow / Til Brugman
L.J.Veen
2e
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De aarde beschouwd in haren natuurlijken toestand en verdeeling
N.G.van Kampen
Francouis Bohn te Haarlem
1856,  eerste deel met eerste en tweede afdeling
75,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Atlas Antiques
Justus Perthes
-
neunte auflage
15,00 
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ten Brink,s nieuwe zakatlasje van Nederland
voor sport en op reis
H.ten Brink
33e herziene druk
15,00 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onderweg in Nederland en Belgie
div
Elsevier
1981
6,50 euro
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onderweg in Nederland en Belgie
Joop van der Liet
Elsevier
1981
6,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Gelande und Karte
Eduard Imhof
Eugen Rentsch Verlag
1968
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historische invultatlas
Dr.E.Rijpma
J.B.Wolters
derde druk, 1935
25,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Historischer schulatlas
F.W.Putzger
Velhagen & Klasing
79.auflage, 1960
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Philips New Scripture Atlas
George Philip
George Philip & Son
-
13,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Roemenie : Gids voor steden,bergen en Donau-delta
Hans Ebeling
A.J.G.Strengholt
1969, met 96 pentekeningen van Frans Mettes
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Ontginning van hooge zandgronden vooral in verband met de waterverzorging
P.H.Burgers
De Veldpost te Wageningen
1913
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Te voet van Zwolle naar Oldenzaal
-
A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland
1916, met kaarten etc.
20,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Archeologische encyclopedie
H.Arends
W.de Haan
1962
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Oberrhein, Schwarzwald und Bodensee : Kunst, Land und Leute
Franz Schneller
Urban Verlag, Freiburg im Breisgau
oude druk, oude foto,s
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Opmerkingen en Mededeelingen in verband met de verandering van Potstallen in Groeptallen
in de zandstreken van Westelijk Noord-Brabant door H.E.Huizenga
P.C.G.Peereboom te Breda
1908
17,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Stichting Het Geldersch Landschap
div
Vada te Wageningen
1969
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reisboek voor het Nederlandse landschap
dr.H.A.Visscher
Romen
1982
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Elseviers reisboek met 22 unieke toeristische routes
Elizabeth Vermeulen en Dr.Guido Peeters
Elsevier
1983
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Natuuratlas van Nederland
James van Leuven - Ger Meesters
Atrium
2001
6,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Wat vind ik in de bodem ?
Drs.Geol.Joseph.Ch.M. de Molyn
W.J.Thieme & Cie
1955
3,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Atlas van Europa en de werelddelen voor de lagere school
G.Prop
W.J.Thieme & Cie
1961
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Handboek voor Internationaal verkeer en Toerisme alsmede hun historische ontwikkeling
-
Elsevier
1957
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schoolatlas der geheele aarde
Bos-Niermeyer
1932
J.B.Wolters
15,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Schoolatlas der Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis
A.L.de Bondt
P.Noordhoff
1925
10,00 ( redelijke staat)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Verkenningen op en om de heide
Geert Husstege
Helmond
1981
4,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
de Hoge Veluwe, Nationaal Park
Rien Snijders
Interland te Aalten
-
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Langs oude en nieuwe wegen
Herman Besselaar
Kosmos
tweede, 1983
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
De wereldatlas voor iedereen
Wolfgang Kunth
The house of books
2003/04, nieuwstaat
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Noordhoff,s volledige leer-, repetitie-atlas voor het M.U.L.O.
-
P.Noordhoff
present-exemplaar van den uitgever, prima staat
12,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Voorlooper van het Eerste Aardrijkskundig Teekenboek
R.Bos
P.Noordhoff
1921
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Aardrijkskunde van het Middellands-zeegebied
Dr.D.Cohen en G.J.A.Mulder
J.B.Wolters
1929,4e, met lichte potl.aantek.
4,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Onze groote rivieren
Dr.Jac.P.Thijsse
Terra
1998
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Atlas der gehele aarde
R.Bos - K.Zeeman
P.Noordhoff
1952
5,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Reisgidsen voor Nederland. Maastricht en Zuid-Limburg, Wandelingen in het Gooi , Amsterdam-Arnhem en
Arnhem-Deventer , 4 stuks
ANWB Toesristenbond voor Nederland
circa 1934,goede staat
10,00 ( 4 stuks samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Grieben Reisefuhrer. Harz (band 2),Thuringen ( band 3),  Prag und Umgebung ( band 26) , Sud-Tirol ( band 88)
und Osterreich ( band 219)
Carl Ueberreuter
div
25,00 ( 5 dln samen)
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Bij de kaart.Eenvoudige aardrijkskunde voor het christelijk onderwijs. III.Werelddeelen
J.Hoogwerf en D.J.Baarslag
P.Noordhoff
1928
7,50
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Kaart en kennis.Eenvoudige aardrijkskunde voor de volksschool. Eerst en tweede deeltje
Gilles van Hees en D.Nieuwhof
J.B.Wolters
7e en 9e
10,00
titel
auteur
uitgever
druk
prijs
Beknopt leerboek der Economische Aardrijkskunde
B.A.Kwast
J.B.Wolters
1931, eerste deel
7,50

 

 

 

aardrijkskunde geologie